Byla 2-1057-723/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant D. Dubakienei,

3nedalyvaujant šalims,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ ieškinį atsakovui V. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas iš atsakovo V. Š. priteisti 2393,74 Lt pradelstų mokėjimų, 1723,49 Lt delspinigių, 16,52 Lt pašto išlaidų siunčiant raginimus, 32,25 Lt kitų mokėtinų sumų (išieškojimo ir kt.), 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-5). Ieškovas nurodė, kad 2010-07-08 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), kuria ieškovas suteikė atsakovui kreditą pagal mokėjimų grafiką 4834 Lt sumai. Iki 2013-12-09 skolininkas buvo sumokėjęs 2440,26 Lt įmokų ir 941,96 Lt delspinigių. Atsakovui savavališkai nustojus mokėti mėnesines įmokas ieškovas patyrė materialinę žalą, kuri yra lygi nesumokėtos skolos dydžiui. Pagal Sutarties 7.2 punktą, t.y. pažeidus mokėjimo grafiką – vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, yra įsipareigojama mokėti 0,4 proc. delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

6Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta ieškovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

7Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu, b.l. 25-26), iš jos atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-07-08 ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas V. Š. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 4 834 Lt kreditą, kurį atsakovas įsipareigojo grąžinti sutartyje nustatytomis dalimis ir terminais iki 2013-07-17 (b.l. 11-12). Remiantis ieškovo pateiktu 2013-12-09 įsiskolinimo paskaičiavimu nustatyta, kad atsakovas pagal sutartį yra sumokėjęs 2 440,26 Lt įmokų ir 941,96 Lt delspinigių; atsakovo nesumokėtų įmokų suma sudaro 2 393,74 Lt, delspinigiai – 1 723,49 Lt, pašto išlaidos 16,52 Lt, kitos pagal sutartį mokėtinos sumos (išieškojimo ir kt.) – 32,25 Lt, iš viso skola sudaro 4 166 Lt (b.l. 13). Teismas turi pagrindo konstatuoti, kad atsakovas neįvykdė savo sutartinių prievolių, nes sutartyje numatytais terminais nemokėjo ieškovui kredito grąžinimo įmokų (CK 6.205 str.). Atsakovas neginčijo skolos ir jokių įrodymų, patvirtinančių, kad skola ieškovui yra sumokėta, teismui nepateikė. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2 393,74 Lt pradelstų mokėjimų yra pagrįstas, todėl tenkintinas (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.).

11Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra paskaičiavęs 1 723,49 Lt delspinigių (0,4 proc. dydžio už 180 dienų) (b.l. 13).

12Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

13LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Šioje byloje delspinigiai dar du kartus didesni, t.y. 146 proc. per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005). Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t.y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

14Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

15Teismas šiuo atveju neturi pagrindo manyti, kad ieškovas išaiškino skolininkui prieš pasirašant sutartį apie sutarties delspinigius ir jų skaičiavimo galimybes tuo aspektu, dėl ko kyla tokio pobūdžio ir dydžio reikalavimas byloje. Teismas turi pagrindą manyti, kad ieškovas turi pareigą paaiškinti standartines sutarties sąlygas ir jas pagrįsti, kaip sąžiningas ir teisingas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Galinta ir partneriai“ v. UAB DK „PZU Lietuva; byla Nr. 3K-3-80/2008.).

16Atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (atsakovas yra vartotojas -„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče), bei atsižvelgdamas į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, teismas mato, kad šiuo atveju delspinigiai yra aiškiai per dideli, jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną (0,4 procento per dieną, 146 proc. per metus ir t.t.), kaip tai padarė ieškovas, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė. Teismas mato, kad atsakovui nemokant įmokų, o ieškovui nenutraukiant sutarčių ir nesikreipiant į teismą kuo ilgesnį laiko tarpą tampa ieškovui naudinga, kas nėra teisinga ir sąžininga formuojant gerą tokio pobūdžio santykių praktiką. Teismas konstatuoja esant protinga ir teisinga sumažinti delspinigius, iš atsakovo ieškovui priteisti 430 Lt delspinigių (2 393,74 Lt x 0,1 proc. x 180 d.).

17Ieškovas ieškiniu prašė priteisti ir 16,52 Lt pašto išlaidų siunčiant raginimus, 32,25 Lt kitų mokėtinų sumų (išieškojimo ir kt.), tačiau nenurodė kokiu pagrindu reikalauja šių sumų, pastarųjų nedetalizavo, nepateikė jokių šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 str.), todėl šis ieškovo reikalavimas atmestinas.

18CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

19Ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 125 Lt sumokėtas žyminis mokestis, 50 Lt už advokato teisinę pagalbą ruošiant ieškinį ir 0,80 Lt banko komisinis mokestis, iš viso – 175,80 Lt (b.l. 2, 6-9). Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 119 Lt bylinėjimosi išlaidų.

20Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88 str., 93 str., 185 str., 259-269 str., 270 str.,

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo V. Š. (V. Š., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Ūkio banko lizingas“ (į.k. ( - )) 2 393,74 Lt skolos ir 430 Lt delspinigių, iš viso – 2 823,74 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt tris litus 74 ct), 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-02-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 119 Lt (vienas šimtas devyniolika litų) bylinėjimosi išlaidų.

23Kitoje dalyje ieškinys netenkinamas.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant D. Dubakienei,... 3. nedalyvaujant šalims,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 5. Ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ kreipėsi su ieškiniu į teismą,... 6. Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 7. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-07-08 ieškovas... 11. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra... 12. Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių... 13. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 14. Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų... 15. Teismas šiuo atveju neturi pagrindo manyti, kad ieškovas išaiškino... 16. Atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje... 17. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti ir 16,52 Lt pašto išlaidų siunčiant... 18. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių... 19. Ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 125 Lt sumokėtas žyminis... 20. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88 str., 93 str., 185 str., 259-269 str., 270... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo V. Š. (V. Š., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Ūkio banko... 23. Kitoje dalyje ieškinys netenkinamas.... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...