Byla e2S-211-803/2017
Dėl skolos priteisimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Stavys“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (atsakovo) uždarosios akcinės bendrovės „Stavys“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Lenkijos Respublikos bendrovės „GALBUD“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Stavys“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo ir teisėtumo.

62. Ieškovas Lenkijos Respublikos bendrovė „GALBUD“ pateikė ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Stavys“, prašydama priteisti 5679,10 Eur dydžio įsiskolinimą, 80,29 Eur palūkanas, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

73. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas jį arba trečiuosius asmenis, paliekant teisę atsiskaityti su ieškovu. Prašymą grindė didele ieškinio suma. Nurodė, jog aplinkybės, kad atsakovas ilgą laiką (beveik tris mėnesius) neatsiskaito, neturi nekilnojamojo turto, kad laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 16 d. iki 2016 m. liepos 15 d. turėjo 286,22 Eur įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondui, pagrindžia sunkią atsakovo finansinę padėtį, dėl kurios galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas įvykdyti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

94. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 17 d. nutartimi ieškovo laikinųjų apsaugos priemonių prašymą tenkino, areštuodamas 5 759,39 Eur sumos atsakovui priklausantį turtą, nustatydamas areštuoto turto eiliškumą.

105. Vertindamas prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumą teismas rėmėsi didelės ieškinio sumos prezumpcija, nurodydamas, jog vertina atsakovo finansines galimybes, t. y. ar atsakovui reikalavimo suma, palyginus su jo turimo turto verte, gaunamomis pajamomis ir turimais įsipareigojimais, yra didelė ir sprendė, jog ieškovo 5 759,39 Eur sumos reikalavimas atsakovui yra didelis, o ieškovas papildomais įrodymais pagrindė atsakovo nevykdomų įsipareigojimų buvimą.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

126. Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) UAB „Stavys“ prašo panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartį kaip aiškiai nepagrįstą. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

136.1. prezumpcija, jog didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo procesinio dokumento neįvykdymo riziką nėra absoliuti, todėl teismas, spręsdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėjo atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes;

146.2. ieškovas nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, o atsakovo pateikiami rašytiniai įrodymai paneigia ieškovo prielaidas dėl galimos grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o atsakovas yra patikima ir stabiliai veikianti įmonė;

156.3. ieškovas nepagrindė blogos atsakovo finansinės padėties turto balansu, kuris geriausiai leidžia įvertinti juridinio asmens finansinę būklę. Mano, jog aplinkybė, kad atsakovas neatsiskaito su ieškovu dar nepagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės;

166.4. ieškovas nepateikė duomenų apie tai, kad atsakovas ėmėsi kokių nors nesąžiningų veiksmų, siekdamas išvengti prievolės įvykdymo ar sumažinti turimą turtą, o teismas tokių aplinkybių nenustatė;

176.5. taikytos laikinosios apsaugos priemonės akivaizdžiai pažeidžia atsakovo interesus, apsunkina sklandų veiklos vykdymą, neleidžia atsiskaityti su įmonės darbuotojais, dėl ko atsakovas patiria nuostolių.

187. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirojo skundo netenkinti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog nustačius hipotetinę sprendimo vykdymo pasunkėjimo riziką, faktinė sprendimo pasunkėjimo rizika neturi būti įrodinėjama. Mano, jog teismas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui taikė įvertinęs ieškovo nurodytas didelės ieškinio sumos prezumpcijai patvirtinti aplinkybes. Pažymi, jog prezumpcijos paneigimo našta įrodinėjant gerą finansinę būklę perkeliama atsakovui, todėl būtent atsakovas turi pagrįsti, jog ieškinio suma jam nėra reikšminga. Nurodo, jog pateikė visą jam žinomą ir viešai prieinamą informaciją apie atsakovo finansinę padėtį, taip pat būtų pateikęs ir balansą iš VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės, jeigu atsakovas būtų pateikęs finansinių ataskaitų rinkinį už 2015 metus. Mano, jog atsakovo pateikiama informacija nepaneigia sprendimo įvykdymo pasunkėjimo prezumpcijos. Teismas

konstatuoja:

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

208. Nagrinėjamoje byloje apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria, konstatavus teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo riziką, atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

219. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai yra šios sąlygos, t. y. pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi ieškovui, prašančiam byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tenka pareiga įrodyti anksčiau minėtų sąlygų egzistavimą, o o atsakovui, prašančiam panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones – šias sąlygas paneigti.

2210. Apeliantas atskirajame skunde neginčija ieškinio pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) nepasisako ir nevertina. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmosios instancijos teismui taikius laikinąsias apsaugos priemones vertintina, jog pirmosios instancijos teismas ieškinį laikė prima facie pagrįstu, nes pirmos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) nebuvimas jau pats savaime leidžia teismui netaikyti ieškinio reikalavimų užtikrinimo priemonių.

2311. Ieškovas turi įrodyti, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią grėsmę galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju sudaro tarp šalių kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012 ir kt). Tačiau minėta aplinkybė nėra absoliuti, ir vertinamas ne reikalavimo mastas, o konkrečios faktinės bylos aplinkybės, atsižvelgiama į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ieškinio suma yra didelė, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto, turimų įsipareigojimų verte. Taigi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios turtui prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis, turimi įsipareigojimai ir pan.

2412. Atsakovas atskirajame skunde įrodinėja, kad jo turtinė padėtis nesudaro pagrindo konstatuoti, jog didelė ieškovo turtinio reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Argumentui, jog ieškinio suma nėra didelė, pagrįsti pateikia 2016 m. spalio 31 d. balansą (preliminarų), sudarytą už laikotarpį nuo 2016-03-24 iki 2016-10-31. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atsakovo pateiktą balansą, sprendžia, kad jame nurodyti duomenys nepaneigia didelės ieškinio sumos prezumpcijos. Iš balanso matyti, jog atsakovas turi iš viso turto 31 061 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas sudaro tik 2 854 Eur; iš 28 207 Eur dydžio trumpalaikio turto net 13 809 Eur sudaro pirkėjų įsiskolinimai. Pastarasis preliminaraus balanso rodiklis sprendžiant dėl geros atsakovo turtinės padėties vertintinas kritiškai, kadangi nėra aišku, ar pirkėjų įsiskolinimai bus atgauti. Taip pat iš balanso nustatyta, jog atsakovas turi 4 083 Eur skolų tiekėjams bei 951 Eur su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų. Taigi apelianto turimas turtas bei gaunamos pajamos pagal preliminaraus balanso duomenis neleidžia vertinti atsakovo materialinės padėties kaip stabilios ir pakankamos. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovui atlieka teismo sprendimo vykdymo užtikrinimo funkciją, o atsakovas su atskiruoju skundu nepateikė duomenų, pagrindžiančių aplinkybę, jog atsakovui pagal jo įsipareigojimų ir nuosavybės teise valdomo turto santykį ieškinio reikalavimo suma nėra didelė (CPK 178,185 straipsniai).

2513. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentu, kad jo gerą finansinę padėtį patvirtina 42 000 Eur įstatinis kapitalas bei didėjantis darbuotojų skaičius. Pažymėtina, kad sprendžiant dėl finansinių galimybių atsiskaityti su ieškovu galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju vertintina visa atsakovo turto sudėtis, todėl nei atskirai nurodomas įstatinis kapitalas, nei atsakovo darbuotojų skaičiaus padidėjimas (nuo 3 iki 4 darbuotojų) nepaneigia didelės ieškinio sumos prezumpcijos bei pirmosios instancijos teismo konstatuotos galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo grėsmės.

2614. Pritartina apelianto argumentams, jog apeliantas dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių patiria tam tikrus suvaržymus ir apribojimus, tačiau tokie argumentai nepaneigia byloje konstatuoto poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos nutarties. Apeliantui išaiškintina, kad skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ribojamos ieškinio reikalavimų suma (CPK 145 straipsnio 2 dalis), o visi klausimai, susiję su skundžiamos nutarties vykdymu ir pritaikyto arešto mastu, turi būti sprendžiami vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų tvarka (CPK VI dalis). Be to, pirmosios instancijos teismo taikytas laikinųjų apsaugos priemonių eiliškumas atitinka Lietuvos apeliacinio teismo praktiką bei nepažeidžia ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principo. Išaiškintina apeliantui, jog tuo atveju, jeigu taikomos laikinosios apsaugos priemonės sudaro kliūtis atsiskaityti su darbuotojais ar atlikti kitus privalomus mokėjimus, atsakovas turi teisę kreiptis į teismą su prašymu pakeisti skundžiama nutartimi taikomus apribojimus.

2715. Nors byloje nėra faktinių duomenų apie apelianto ketinimus perleisti, paslėpti, iššvaistyti turtą ir tokiu būdu pasunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą, bet būtinybę areštuoti jo turtą pagrindžia tai, kad yra visos prielaidos arba, kitaip tariant, apeliantui nėra teisinių kliūčių perleisti, paslėpti, iššvaistyti turtą, jeigu jis nuspręstų taip pasielgti. Pažymėtina, kad aukščiau išdėstyti argumentai leidžia daryti išvadą, jog apelianto finansinė padėtis nepaneigia ieškovui galbūt palankaus sprendimo neįvykdymo rizikos.

2816. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia apelianto dėmesį į tai, kad proceso įstatyme numatyta apeliantui galimybė pateikti ieškinyje keliamų reikalavimų įvykdymo užtikrinimo priemones, suteikiančias teismui teisę panaikinti atsakovo turtui taikomas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 148 straipsnis). Be to, pažymėtina, kad apeliantas turi teisę prašyti teismo, jog prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 146 straipsnis).

2917. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą(nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

3018. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teisingai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas, todėl apelianto (atsakovo) atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

3219. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo priteisti patirtas išlaidas už atsiliepimo parengimą.

3320. Pažymėtina, kad viena vertus, ieškovas nepateikė patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų, nors tokie įrodymai turėjo būti pateikti iki atskirojo skundo nagrinėjimo teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka (CPK 98 straipsnis). Kita vertus, pagal CPK 93 straipsnio bei 270 straipsnio 5 dalies 3 punkto nuostatas, klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo teismas išsprendžia priimdamas byloje galutinį procesinį sprendimą, priklausomai nuo to, koks yra bylos išnagrinėjimo rezultatas. Įstatymas nenumato, kad bylinėjimosi išlaidos, patirtos už tarpinių procesinių veiksmų atlikimą, būtų atlyginamos priklausomai nuo konkretaus procesinio klausimo išsprendimo rezultato. Atitinkamai, bylinėjimosi išlaidų, patirtų rengiant atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atlyginimo klausimas turės būti sprendžiamas priimant sprendimą byloje, todėl ieškovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas šioje proceso stadijoje nenagrinėtinas.

34Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

35apelianto atskirojo skundo netenkinti.

36Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartį.

37Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl taikytų laikinųjų apsaugos... 6. 2. Ieškovas Lenkijos Respublikos bendrovė „GALBUD“ pateikė ieškinį... 7. 3. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 17 d. nutartimi ieškovo... 10. 5. Vertindamas prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumą... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. 6. Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) UAB „Stavys“ prašo panaikinti... 13. 6.1. prezumpcija, jog didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti... 14. 6.2. ieškovas nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės,... 15. 6.3. ieškovas nepagrindė blogos atsakovo finansinės padėties turto balansu,... 16. 6.4. ieškovas nepateikė duomenų apie tai, kad atsakovas ėmėsi kokių nors... 17. 6.5. taikytos laikinosios apsaugos priemonės akivaizdžiai pažeidžia... 18. 7. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirojo... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. 8. Nagrinėjamoje byloje apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 21. 9. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai... 22. 10. Apeliantas atskirajame skunde neginčija ieškinio pagrįstumo, todėl... 23. 11. Ieškovas turi įrodyti, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla... 24. 12. Atsakovas atskirajame skunde įrodinėja, kad jo turtinė padėtis nesudaro... 25. 13. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentu, kad jo... 26. 14. Pritartina apelianto argumentams, jog apeliantas dėl taikomų laikinųjų... 27. 15. Nors byloje nėra faktinių duomenų apie apelianto ketinimus perleisti,... 28. 16. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia apelianto dėmesį į tai, kad... 29. 17. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 30. 18. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 32. 19. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo priteisti patirtas... 33. 20. Pažymėtina, kad viena vertus, ieškovas nepateikė patirtas bylinėjimosi... 34. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 35. apelianto atskirojo skundo netenkinti.... 36. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 17 d.... 37. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....