Byla B2-1451-390/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Lavisos LEZ terminalas“, akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Livena“ pareiškimus atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lola“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2pareiškėjai pateikė pareiškimus, kuriais prašo iškelti bankroto bylą UAB „Lola“. Nurodoma, kad bendrovė nevykdo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų (b. l. 4-6, 36-38, 75-77). UAB „Lola“ vadovė pateikė pareiškimą dėl prisijungimo prie bylos ir bankroto bylos iškėlimo, prašydama iškelti atsakovei UAB „Lola“ bankroto bylą (b. l. 99-100). Nurodoma, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 11 d. nutartimi nutraukė atsakovės restruktūrizavimo bylą LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu – dėl restruktūrizavimo plano nevykdymo. Šia nutartimi teismas išaiškino, jog turi būti pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Pareiškimai tenkintini.

4Įmonei bankroto byla iškeliama, kai teismas nustato jos nemokumą – kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės arba kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). 2014 m. sausio 14 d. balanso duomenys patvirtina, kad įmonė turi turto už 118 322 Lt, kurį sudaro trumpalaikis turtas (b. l 63). Pradelsti įmonės įsipareigojimai sudaro 734 001,16 Lt (b. l. 66), t. y. viršija į įmonės balansą įrašytą turto vertę. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad UAB „Lola“ yra nemoki įmonė ir jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.), paskiriant Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus atitinkantį administratorių (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnis).

5Pareiškėja UAB „Lavisos LEZ terminalas“ įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ (juridinio asmens kodas: 302652787, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Gedimino g. 30-1A). Pateiktas šio kandidato sutikimas teikti administravimo paslaugas, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas bei jau negaliojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Nėra pateikta juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ šiuo metu dirba 3 darbuotojai, įmonė vykdo 32 bankroto procedūras, baigė 3 bankroto procedūras. Buveinė yra Kaune.

6Pareiškėjai AB „Kauno energija“, BUAB „Livena“, atsakovės UAB „Lola“ vadovė įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą (juridinio asmens kodas: 135569749, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 262-105). Pateikta šio kandidato juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, sutikimas teikti administravimo paslaugas, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, registravimo juridinių asmenų registre pažymėjimas bei galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamais duomenimis nustatyta, kad UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centre šiuo metu dirba 6 darbuotojai, įmonė vykdo 34 bankroto procedūras, baigė 57 bankroto procedūras. Buveinė yra Kaune.

7ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Teismas iš teismui pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę. (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1888/2010) Be to, teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą, be to, skirdamas administratorių, teismas turėtų stengtis nesukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso. (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010)

8Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad visos kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Duomenų, kad siūlomos administratoriaus kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

9Teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, daro išvadą, kad UAB „Lola“ administratoriumi tikslinga skirti UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą. Teismas, priimdamas sprendimą dėl administratoriaus paskyrimo, vertina bankrutuojančios įmonės veiklos apimtis, kreditorių skaičių (įmonės skoliniai įsipareigojimai kreditoriams siekia 734 001,16 Lt). Remdamasis šiomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad bankroto procese reikalingas administratorius, turintis didelę patirti įmonių bankroto administravimo srityje, sugebantis operatyviai organizuoti ir atlikti bankroto proceso darbus. UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras turi didelę bankroto administravimo patirtį, vykdo 34 bankroto procedūras, baigė 57 bankroto procedūras. Joje dirba 6 darbuotojai, bankroto administravimo darbo krūvis tarp visų darbuotojų paskirstytas pakankamai proporcingai, kandidatūra tiksliausiai atitinka formaliems įstatymo reikalavimams, dėl ko manytina, kad ši administratoriaus kandidatūra yra labiausiai tinkanti atlikti bankroto proceso darbus bei kitas ĮBĮ 11 straipsnyje numatytas bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas. Teismo nuomone, paskirtas turintis didelę patirtį administratorius nesukels priešpriešos tarp asmenų siūliusių administratorių kandidatūras ir būsimų kreditorių ir tinkamai atliks administratoriaus funkcijas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismo paskirtajai administratoriaus kandidatūrai pritaria didžioji dauguma pareiškėjų dėl bankroto bylos iškėlimo.

10Pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme gautas įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ ir UAB „Bankrupta“ prašymai pareiškėjus paskirti atsakovės UAB „Lola“ administratoriais.

11Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialioji norma – Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą, be to, administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje išvardinti asmenys (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Taigi, įstatyme yra įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui gali siūlyti įmonės kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai) bei įmonės administracijos vadovas (ĮBĮ 11 str. 2 d., 5 str. 1 d.). Kadangi prašymus paskirti UAB „Lola“ administratoriais savarankiškai pateikė bankroto administravimo paslaugas teikiančios UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ ir UAB „Bankrupta“, kurios nėra UAB „Lola“ bankroto byloje dalyvaujantys asmenys ir nėra priskirtinos Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje išvardintiems subjektams, turintiems teisę teikti administratoriaus kandidatūrą, šių administratorių kandidatūros nesvarstytinos.

12Vadovaudamasis LR CPK 290 str., ĮBĮ 9 str. 7 d., 10 str., 11 str., teismas

Nutarė

13Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Lola“, juridinio asmens kodas: 133034032, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Plento g. 10A-24.

14Paskirti UAB „Lola“ administratoriumi UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą (juridinio asmens kodas: 135569749, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 262-105) (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA033).

15Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

16Nustatyti 7 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį UAB „Lola“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti juridinių asmenų registrui. Pranešti ĮBĮ 10 str. 4 d. 4 p. nurodytiems asmenims. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai