Byla 2-1888/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Inkaso“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Segrista“ ir paskirtas administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-4756-553/2010 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Segrista“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau tekste – VSDF) Vilniaus skyrius, UAB „Inkaso“, AS „Ramirent“, UAB „Dangų centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniais, prašydami iškelti atsakovui UAB „Segrista“ bankroto bylą dėl nemokumo. Ieškovas VSDF Vilniaus skyrius prašė skirti UAB „Segrista“ administratoriumi UAB „Bankroto administravimas“, UAB „Inkaso“ prašė skirti UAB „Segrista“ administratoriumi UAB „Bankroto departamentas LT“, AS „Ramirent“ prašė skirti UAB „Segrista“ administratoriumi UAB „Viresita“, UAB „Dangų centras“ prašė skirti UAB „Segrista“ administratoriumi UAB „Būrai“.

4Euler Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft Lietuvos filialas, UAB „Autokurtas“ pateikė teismui prašymus įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus, ir iškelti atsakovui UAB „Segrista“ bankroto bylą, administratoriumi paskiriant UAB „Bankroto valdymas“.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Segrista“; paskirti įmonės administratoriumi UAB „Būrai“; areštuoti visą BUAB „Segrista“ nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

6Teismas nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 punktas nustato griežtus bankroto bylos iškėlimo terminus, todėl, nors teismui paskutiniai įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai nepateikti, atidėti bylos nagrinėjimą dar kartą teismas neturi įstatyminio pagrindo. Teismas pažymėjo, kad išnaudojo visas galimybes įmonės aktualiam finansinių dokumentų rinkiniui gauti ir nors teismas neturi 2009 m. bei 2010 m. pirmojo pusmečio įmonės finansinių veiklos rezultatų, tačiau bylos medžiagos visuma leidžia teismui daryti išvadą, kad įmonė nevykdo jokios veiklos, yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais.

7Teismas nurodė, kad pagal byloje esantį Juridinių asmenų registre paskelbtą paskutinį UAB „Segrista“ 2008 m. gruodžio 31 d. sudarytą balansą UAB „Segrista“ turto vertė 2008 m. pabaigoje buvo 3 371 751 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 450 678 Lt. Teismas pažymėjo, kad įmonė dirbo nuostolingai, patyrė 71 486 Lt nuostolių, įmonė neturi jokio nekilnojamojo turto, 2008 m. balanso duomenimis didžiąją dalį įmonės turimo turto, t.y. 2 300 752 Lt, sudarė per vienerius metus gautinos sumos. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos teismų sistemos LITEKO duomenimis 2009-2010 m. Lietuvos teismuose UAB „Segrista“ nepareiškė jokio ieškinio dėl skolų išieškojimo iš įmonės skolininkų. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kad šios skolos būtų atgautos kitu būdu. Teismas nurodė, kad UAB „Segrista“ akcininko S. Š. pateiktas paaiškinimas patvirtina, kad nors UAB „Segrista“ veikla nėra oficialiai sustabdyta ar nutraukta, tačiau faktiškai įmonė veiklos nevykdo apytiksliai nuo 2009 m. balandžio mėnesio. Dėl to teismas sprendė, kad nėra pagrindo manyti, jog įmonė yra atgavusi visas 2008 m. balanse minimas gautinas sumas. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos teismų sistemos LITEKO duomenimis 2009 m. Lietuvos teismuose buvo iškelta 30, 2010 m. – 13 bylų atsakovui UAB „Segrista“, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai. Teismas nurodė, kad ieškovų ir trečiųjų asmenų šioje byloje pareikšti kreditoriniai reikalavimai viršija 200 000 Lt, tačiau neturint pilno kreditorių sąrašo, tai nėra pakankamas pagrindas įmonės nemokumui konstatuoti Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalies pagrindu, juolab paskutinio balanso duomenimis teismo žinomos įmonės pradelstos skolos kreditoriams neviršija pusės įmonės balanse numatyto turto vertės. Teismo teigimu, UAB „Segrista“ S. Š. paaiškinimas patvirtina, kad UAB „Segrista“ direktorius išvykęs iš Lietuvos, o įmonė veiklos nevykdo daugiau nei metus, visi įmonės dokumentai saugomi, tačiau nėra imtasi jokių veiksmų nei dėl įmonės likvidavimo, nei dėl jos veiklos oficialaus sustabdymo ar atnaujinimo. Teismas pažymėjo, kad UAB „Segrista“ akcininkas neprieštarauja dėl bankroto bylos iškėlimo, o tai rodo, kad įmonė neplanuoja atnaujinti savo veiklos, kurios metu galėtų atsiskaityti su kreditoriais. Dėl to teismas sprendė, kad nors įmonė viešai nepaskelbė ar kitaip nepranešė kreditoriams, kad neketina vykdyti savo įsipareigojimų, tačiau išdėstytų aplinkybių visuma, leidžia daryti išvadą, kad UAB „Segrista“ negali atsiskaityti su kreditoriais ir neketina to daryti. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad UAB „Segrista“ keltina bankroto byla ir skirtinas administratorius (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 2 p., 10 str. 4 d. 1 p.).

8Teismas nurodė, kad byloje duomenų, kad kuri nors iš siūlomų administratoriaus kandidatūrų prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Teismas nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, jog pritaria visoms siūlomoms bankroto administratorių kandidatūroms administruoti UAB „Segrista“, teismui pateikti administratorių sutikimai teikti UAB „Segrista“ administravimo paslaugas, administratorių deklaracijos, kad nėra pagrindų, apribojančių teisę teikti bankroto administravimo paslaugas UAB „Segrista“, Ūkio ministerijos leidimai teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimai (polisai). Teismas pažymėjo, kad teismui suteikta diskrecijos teisė skirti administratorių. Teismas, įvertinęs pretendentų patirtį, kvalifikaciją, darbo krūvį, atsižvelgdamas kreditorių teisėtus lūkesčius ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendė, jog UAB „Segrista“ administratoriumi tikslinga skirti UAB „Būrai“. Teismas, vertindamas, kurio administratoriaus kandidatūros pranašumas šiuo atveju yra svaresnis, nusprendė atsižvelgti ir į tai, kad UAB „Būrai“ didžiausią patirtį bankroto administravimo srityje turinti įmonė, veikianti nuo 2002 m., turinti vidutinišką ir net žemesnį nei kitų pasiūlytų kandidatų darbo krūvį. Teismas pažymėjo, kad UAB „Būrai“ yra baigusi net 119 bankroto procedūrų, šiuo metu vykdo 47 bankroto procedūras. Teismas nurodė, kad UAB „Bankroto administravimas“ ir UAB „Bankroto departamentas LT“ šiuo metu turi didesnį darbo krūvį nei likusios siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros, tuo tarpu UAB „Būrai“ darbo krūvis vidutiniškas (panašus į UAB „Viresita“ ir UAB Bankroto valdymas“), šioje įmonėje dirba šeši bankroto administratoriai, vienas iš jų šiuo metu nevykdo jokios bankroto administravimo procedūros. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad administratoriumi skiriant UAB „Būrai“, bus operatyviau organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai bei atliekamos kitos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos ir šiuo atveju visų kreditorių interesus labiau atitiks UAB „Būrai“ paskyrimas UAB „Segrista“ administratoriumi.

9Teismas pažymėjo, kad atsakovo direktorius ar savininkas (savininkai) kaip ir bet kurie kreditoriai, manydami, jog administratorius UAB „Būrai“ pažeidžia jų teises ar veikia nesąžiningai, turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, taip pat kreditorių susirinkime inicijuoti kreipimąsi į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo.

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Inkaso“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarties dalį, kuria UAB „Segrista“ administratoriumi paskirtas UAB „Būrai“, ir paskirti UAB „Segrista“ administratoriumi UAB „Bankroto departamentas LT“. Apelianto teigimu, teismas, svarstydamas UAB „Bankroto departamentas LT“ kandidatūrą, vertino tik šios įmonės, kaip juridinio asmens, patirtį ir visiškai neatsižvelgė į atskirų asmenų, dirbančių pasiūlytuose teismui bankroto administruojančiuose įmonėse bei turinčių bankroto administratoriaus licencijas patirtį. Apeliantas pažymi, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ kaip juridinis asmuo, kuriame dirba trys administratoriai, turi pakankamą patirtį bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administravimo srityje. Apelianto teigimu, ilgametė įmonės specialistų patirtis suteikia galimybę teikti kvalifikuotas įmonių bankroto administravimo paslaugas, o aplinkybė, kad įmonėje dirba trys sertifikuoti specialistai, užtikrina bankroto administratoriaus maksimalų dėmesį ir laiką vykdomai bankroto procedūrai, tuo pačiu teismų praktikoje suformuotų nuostatų įgyvendinimą bankroto bylose.

11Atsiliepimuose į atskirąjį skundą ieškovai VSDFV Vilniaus skyrius ir UAB „Dangų centras“ nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartis paliktina nepakeista.

13CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

14Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad yra skundžiama tik pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas UAB „Segrista“ administratorius, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl kitos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies pagrįstumo.

15Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antroji dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą; tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administratoriaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija; administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys; teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Įmonių bankroto įstatymas taip pat numato, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų; šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje ir bankrutavusioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo; administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi; juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

16Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo UAB „Segrista“ administratorius paskyrimo. Į bylą pateiktas UAB „Būrai“ 2010 m. gegužės 19 d. deklaracija patvirtina, kad įmonė sutinka teikti UAB „Segrista“ bankroto administravimo paslaugas ir deklaruoja, jog atitinka teisės aktų reikalavimus dėl UAB „Segrista“ administravimo. Į bylą yra pateiktas Ūkio ministerijos leidimas UAB „Būrai“ teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Į bylą taip pat yra pateiktas UAB „Būrai“ bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (polisas). Bylos duomenys patvirtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos informavo teismą, jog UAB „Būrai“ atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas iš teismui pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes bei pateiktus į bylą duomenis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Segrista“ administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“, kuri atitinka visus administratoriui Įmonių bankroto įstatymo keliamus reikalavimus, ir nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo.

17Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartis paliktina nepakeista.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.