Byla 2-2087/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės F. F. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-7244-178/2010 pagal ieškovės F. F. ieškinį atsakovui UAB „Lostiras“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Lostiras“, bankroto administratoriumi skirti UAB „Stinkoma“. Nurodė, kad ji yra UAB „Lostiras“ akcininkė. Įmonės finansinė padėtis yra sunki, veikla yra sustabdyta. UAB „Lostiras“ yra nemoki, nes pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, o tai yra pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą.

5Tretieji asmenys UAB „Bumova“ ir A. K. prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Viresita“. Nurodė, kad atsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir yra atitinkamai jiems skolingas 46 971,27 Lt ir 19 560,51 Lt.

62010 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Lostiras“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Viresita“. Sprendimą iškelti bankroto bylą teismas grindė tuo, kad įmonė nemoki, o sprendimą UAB „Viresita“ paskirti UAB „Lostiras“ bankroto administratoriumi teismas grindė tuo, kad ši administratoriaus kandidatūra nesukelia abejonių dėl nešališkumo priešingai nei UAB „Stinkoma“ kandidatūra.

72010 m. spalio 6 d. ieškovė F. F. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-7244-178/2010. Atskiruoju skundu prašo iš dalies panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – paskiriant UAB „Stinkoma“ atsakovės bankroto administratoriumi. Atskirajame skunde apeliantė nurodė, jog bankroto administratorių UAB „Stinkoma“ pasirinko atsitiktinai, o tai lemia, jog neturėtų būti abejojama UAB „Stinkoma“ nešališkumu. Taip pat nurodė, kad 2010 m. rugpjūčio 31 d. apeliantė kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo. Vienas iš asmenų, kurių atžvilgiu turėtų būti pradėtas ikiteisminis tyrimas yra UAB „Bumova“ direktorius A. D. Apeliantės nuomone, tokioje situacijoje UAB „Bumova“ pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Viresita“ gali būti šališkas. Be to, apeliantė nurodė, jog UAB „Stinkoma“ yra tinkamesnis būti UAB „Lostiras“ bankroto administratoriumi, nes dėl mažesnio darbo krūvio sugebės efektyviau ir operatyviau vykdyti UAB „Lostiras“ bankroto procedūras.

82010 m. spalio 18 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas trečiojo asmens A. K. atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-7244-178/2010. Atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė, kad UAB „Viresita“ atitinka ĮBĮ reikalavimus, turi panašų ar net mažesnį darbo krūvį kaip UAB „Stinkoma“, o tai lemia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai parinko ir paskyrė UAB „Lostiras“ bankroto administratoriaus kandidatūrą. Aplinkybė, kad apeliantė kreipėsi į prokuratūrą dėl UAB „Bumova“ veiksmų, nesudaro pagrindo abejoti UAB „Viresita“ nešališkumu ir naikinti pirmosios instancijos teismo teisėtą bei pagrįstą skundžiamą nutartį.

92010 m. spalio 20 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas trečiojo asmens UAB „Bumova“ atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-7244-178/2010. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia iš esmės tapačiais argumentais kaip ir A. K. Papildomai atsiliepime nurodė, jog apeliantė neįrodė savo teiginių, o tai lemia, jog pirmosios instancijos teismo nutartis negali būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais pagrindais.

102010 m. lapkričio 16 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovės (apeliantės) prašymas dėl dokumentų priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010 pagal atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarties. Prašo prijungti Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros raštą, kuriame nurodoma, jog 2010 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal F. F. pareiškimą dėl UAB „Bumova“ direktoriaus A. D. ir buvusių UAB „Lostiras“ darbuotojų J. M. ir V. R. veiksmų.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Įmonės administratorius – vienas iš svarbiausių asmenų bankroto procese, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, ir jos kreditorių interesų, teisingai išspręsti atskirus klausimus bankroto procese. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę jį paskirti.

13Teismo diskrecijos teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti, nes teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą, be to, skirdamas administratorių, teismas turėtų stengtis nesukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų.

14Pirmosios instancijos paskirtąjį bankroto administratorių UAB „Viresita“ pasiūlė tretieji asmenys UAB „Bumova“ ir A. K. Teismui jie pateikė bankroto administratoriaus deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (b. l. 69, 111), bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (b. l. 71-72, 113-114), Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 70, 112). Taip pat pirmosios instancijos teisme gautas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos raštas, kuriuo pranešta, kad UAB „Viresita“ atitinka ĮBĮ reikalavimus (b. l. 119). Šie pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, jog bankroto administratorius UAB „Viresita“ atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus. Kaip minėta, pirmosios instancijos nutartis, kuria paskirtas bankroto administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Šiuo atveju, nustačius, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Viresita“ atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, nėra pagrindo naikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarties.

15Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, Teisėjų kolegija

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.