Byla 2A-2585-661/2012
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo, neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Neringos Švedienės ir Rūtos Veniulytės-Jankūnienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Altas assistance“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. R. ieškinį atsakovui UAB „Altas assistance“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo, neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos priteisimo,

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas R. R. ieškiniu prašė pripažinti atleidimo iš darbo formuluotę pagal DK 136 str. 3 d. 2 p. neteisėta bei pakeisti darbo sutarties nutraukimo pagrindą nurodant, kad darbo sutartis buvo nutraukta pagal DK 129 str. 1 d., priteisti 4 800 Lt neišmokėtą darbo užmokestį, keturių vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką bei vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką. Ieškovas dirbo UAB „Altas assistance“ nuo 2006-09-29 iki 2011-10-05 neterminuotos darbo sutarties Nr. 3 pagrindu, ieškovas rinkodaros vadovo pareigoms buvo paskirtas nuo 2009-09-29. Ieškovas buvo atleistas UAB „Altas assistance“ 2011-10-05 vadovo įsakymo „Dėl darbo sutarties nutraukimo be įspėjimo pagal DK 136 str. 3 d. 2 p. Nr. AAS53“ pagrindu. Ieškovui iš mokėtino darbo užmokesčio buvo išskaičiuota atsakovo patirta žala – 4800 Lt, iš viso ieškovui buvo išmokėta 3379,27 Lt. Ieškovas teigia, kad buvo neteisėtai atleistas pagal DK 136 str. 3 d. 2 p. Nurodo, kad darbdavys darė spaudimą nutraukti darbo sutartį DK 127 str. 1 d. pagrindu, ieškovui atsisakius, jam toliau buvo daromas spaudimas, atimtas kompiuteris ir mobilusis telefonas – visos darbo priemonės. Po to 2011-09-28 įteiktas įsakymas Nr. AAS47, liepiant pasiaiškinti dėl jame nurodytų šiurkščių darbo drausmės pažeidimų. Įsakyme nurodyta, kad ieškovas savo asmeniniams poreikiams naudojo bendrovės techniką 2011-05-16 ir 2011-06-09, apskaičiuota žala – 500 Lt. Taip pat reikalauta pasiaiškinti dėl vykdyto lėšų pasisavinimo – neva ieškovas nusikalstamu būdu pasisavino bendrovei priklausančias lėšas imdamas atlygį iš trečiųjų asmenų už finansiškai palankias, bet atsakovui nenaudingas sandorių sąlygas – iš UAB „Žalia rūta“ per paskutinius šešis mėn. gautas atlygis – 5300 Lt. Ieškovas 2011-09-29 pateikė atsakovui pasiaiškinimą, kad šie kaltinimai yra nepagrįsti, tačiau 2011-09-30 jam įteiktas įsakymas Nr. AAS48 „Dėl reikalavimo pakartotinai pasiaiškinti“, šiame įsakyme skiriasi tariamai nusikalstamu būdu pasisavinta suma, vietoj 5300 Lt, nurodoma 4300 Lt, tačiau jokių naujų motyvų nenurodyta, ieškovas 2011-10-05 pakartotinai pateikė pasiaiškinimą, kad visi kaltinimai yra nepagrįsti. 2011-10-05 dėl jau nurodytų motyvų atsakovas nutraukė darbo sutartį su ieškovu be įspėjimo pagal DK 136 str. 3 d. 2 p.

6Atsakovas UAB „Altas assistance“ atsiliepime nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovo pareikalauta raštu pasiaiškinti dėl: 1) ieškovo asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su darbu, 2011-05-16 neatlygintino atsakovui priklausančios transporto priemonių transportavimo technikos naudojimo ieškovo valdomo keturračio motociklo transportavimui ieškovo nurodytu maršrutu, sudarančiu 21,19 km, dėl ko atsakovas patyrė kaštus (rinkos sąlygomis ne mažiau kaip 200 Lt be PVM), pagrindžiantys įrodymai – GPS (navigacijos) duomenys, atsakovo buhalteriniai duomenys ir darbuotojo A. B. paaiškinimai; 2) 2011-06-09 neatlygintino atsakovui priklausančios transporto priemonių transportavimo technikos naudojimo keturračio motociklo transportavimui ieškovo nurodytu maršrutu, sudarančiu 71,10 km, dėl ko atsakovas patyrė kaštus (rinkos sąlygomis ne mažiau kaip 300 Lt be PVM), pagrindžiantys įrodymai – GPS (navigacijos) duomenys, atsakovo buhalteriniai duomenys ir darbuotojo A. B. paaiškinimai; 3) pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, už trečiųjų asmenų „pasirinkimą“ atsakovo perkamoms automobilių nuomos paslaugoms teikti, perkamų automobilių nuomos paslaugų srauto užtikrinimą bei tretiesiems asmenims finansiškai palankių ir atsakovui nenaudingų automobilių nuomos paslaugų pirkimo sąlygų nustatymą ieškovo imtą atlygį, tokiu būdu neteisėtai pasipelnant atsakovo sąskaita, t. y. manoma nusikalstamu būdu pasisavinant atsakovui priklausančias lėšas, atlygio buvo reikalauta iš UAB „Žalia rūta“, kurio vadovė mokėjo ieškovui neteisėtą atlygį, pateikiami 4 mokėjimo nurodymai į ieškovo asmeninę sąskaitą, kurių suma 4300 Lt. Šiais veiksmais ieškovas šiurkščiai pažeidė darbo tvarkos taisykles, jo veiksmuose yra nusikalstamos veikos požymių. Ieškovui nepateikus šias aplinkybes paneigiančių duomenų, atsakovas 2011-10-05 priėmė įsakymą Nr. AAS53 dėl darbo sutarties nutraukimo DK136 str. 3 d. 2 p. (DK 235 str. 2 d. 4 p. ir 7 p.) ir atleido ieškovą, išmokėjo jam priklausantį atlyginimą ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas, iš šios sumos išskaičiavęs atsakovo patirtą žalą – 4800 Lt, kuri neviršija ieškovo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. kovo 26 d. sprendimu ieškinį tenkino ir pripažino darbo sutarties nutraukimą UAB „Altas assistance“ vadovo 2011 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. AAS53 „Dėl darbo sutarties nutraukimo be įspėjimo pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p.“ pagrindu neteisėtu ir laikė, kad 2006 m. rugsėjo 29 d. darbo sutartis Nr. 3, sudaryta tarp darbuotojo R. R. ir UAB „Altas assistance“ yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos. Priteisė ieškovui R. R. iš atsakovo UAB „Altas assistance“ vidutinį darbo užmokestį nuo 2011-10-05 iki teismo sprendimo priėmimo dienos – 37105,39 Lt (trisdešimt septyni tūkstančiai šimtas penki litai, 39 ct), o nuo teismo sprendimo priėmimo (2012-03-26) iki jo įvykdymo priteisė po 311,81 Lt (trys šimtai vienuolika litų, 81 ct) už kiekvieną darbo dieną, skaičiuojant penkių darbo dienų savaitę (sumos nurodytos neatskaičius mokėtinų mokesčių).

9Panaikino UAB „Altas assistance“ vadovo 2011 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. AAS53 „Dėl darbo sutarties nutraukimo be įspėjimo pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p.“ 2 punktą dėl 4800 Lt žalos išskaitymo ir priteisė ieškovui R. R. iš atsakovo UAB „Altas assistance“ 4800 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus litų) išskaityto darbo užmokesčio (suma nurodyta neatskaičius mokėtinų mokesčių). Priteisė ieškovui R. R. iš atsakovo UAB „Altas assistance“, 2845 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt penkis litus) dienpinigių. Teismas nurodė, kad byloje neįrodyta, jog R. R. 2011 m. gegužės 16 d. ir 2011 m. birželio 9 d. būtų davęs nurodymą vairuotojui A. B. neatlygintinai transportuoti jam priklausančias transporto priemones. Teismo posėdžio metu apklaustas A. B. paaiškino, kad nurodymus dėl transportavimo jam davė įmonės dispečeris. Liudytojas A. B. paaiškino, kad atvykęs jis užpildė važtaraščius, kuriuos po reiso pridavė I. S., pinigų nepaėmė, nes dispečeris nepasakė, kad reikia paimti (b.l. 162). A. B. paaiškinimai teisme apie tai, kur buvo transportuojami keturračiai motociklai, nesutapo su jo rašytiniais paaiškinimais (b.l. 45) ir pateiktais GPS išrašais. Objektyvių įrodymų apie tai, kaip buvo naudojama transporto priemonė valst. Nr. EHP010 2011 m. gegužės 16 d. ir 2011 m. birželio 9 d. darbdavys į bylą nepateikė (A. B. nurodyti važtaraščiai, kelionės lapai, užsakymai, kuro nurašymo dokumentai). Duomenys apie transportuotus keturračius ir jų priklausymą R. R. yra pagrįsti tik paties darbdavio paaiškinimais ir darbdavio parengtais išvestiniais dokumentais bei su darbdaviu susijusių liudytojų Eduard Shteiman ir R. G. parodymais (b.l. 159, 160). Šiais įrodymais teismas negali remtis nes byloje nustatyta, kad tarp įmonės UAB „Altas assistance“ akcininkų ir ieškovo R. R. yra iškilęs konfliktas dėl kitos įmonės veiklos, kurios akcininku yra ieškovas. Todėl teismas vertino, kad byloje nepakanka įrodymų padaryti neabejotinai išvadai, kad R. R. dalyvavo 2011 m. gegužės 16 d. ir 2011 m. birželio 9 d. keturračių motociklų transportavime, ar kad davė nurodymą juos transportuoti neatlygintinai. Byloje nenustatyta, kad R. R. būtų pažeidęs kokią nors įmonėje nustatytą tvarką.

10II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Apeliaciniu skundu apeliantas (atsakovas) UAB „Altas assistance“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. kovo 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliantas nesutinka su skundžiamu sprendimu, nurodydamas šiuos argumentus:

121. Atsakovas į bylą buvo pateikęs šiuos rašytinius įrodymus, patvirtinančius aptariamus Ieškovo padarytus šiurkščius darbo drausmės pažeidimus:

13(1)

14GPS duomenis, patvirtinančius faktą kad Atsakovui priklausantis vilkikas Nr. EHP010 nurodytu metu vyko nurodytais maršrutais;

15(2)

16UAB „ALTAS informacinės technologijos", įmonės, saugančios GPS stebėjimo stočių duomenis, taip pat Ieškovo prašymu dar iki aptariamų transportavimų sumontavusios GPS stebėjimo sistemas į Ieškovo pristatytus keturračius motociklus, raštą ir išrašus iš GPS duomenų sistemos, iš kurių matyti, kad Atsakovo vilkikas Atsakovo įsakymuose nurodytu metu iš tiesų vyko nurodytais maršrutais; 2011-06-09 vilkiku buvo transportuojamas keturratis motociklas (Atsakovo vilkiko ir keturračio motociklo GPS duomenys nurodytu laiku visiškai sutapo); 2011-05-16 keturračio motociklo GPS duomenų neužfiksuota, nes tuo metu, tikėtina, neveikė keturračiuose motocikluose sumontuotos GPS sistemos;

17(3)

18Atsakovo darbuotojo A. B. pareiškimą kuriame šis darbuotojas patvirtino, kad 2011-05-16 ir 2011-06-09 vairavo vilkiką Nr. EHP010 nurodytais maršrutais, juo tiek 2011-05-16, tiek 2011-06-09 transportuodamas keturratį motociklą ir šis keturratis motociklas buvo transportuojamas būtent Ieškovo nurodymu ir Ieškovo nurodytais maršrutais.

19Teismo posėdžio metu šias aplinkybes papildomai patvirtino ir išsamiai paaiškino:

20(4)

21liudytoju apklaustas Atsakovo darbuotojas A. B., vairavęs vilkiką kuriuo Ieškovo nurodymu buvo transportuojami keturračiai motociklai;

22(5)

23liudytojais apklausti UAB „ALTAS informacinės technologijos", t. y. įmonės, kuri saugo GPS stebėjimo stočių duomenis ir dar iki aptariamų transportavimų Ieškovo prašymu sumontavo GPS stebėjimo sistemas į Ieškovo pristatytus keturračius motociklus, darbuotojai R. G. ir Eduard Shteiman.

24Teismas minėtus rašytinius įrodymus atmetė, kaip neobjektyvius, tačiau konkrečių įrodymų vertinimo argumentų nepateikė.

252. atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos išvada, kad: duomenys apie transportuotus keturračius ir jų priklausymą R. R. yra pagrįsti tik paties darbdavio paaiškinimais ir darbdavio parengtais išvestiniais dokumentais bei su darbdaviu susijusių liudytojų Eduard Shteiman ir R. G. parodymais (b.l. 159, 160). Atsakovas yra pateikęs ne tik savo, kaip darbdavio, bet ir kitų asmenų dokumentų, patvirtinančių aptariamą Ieškovo padarytą šiurkštų darbo drausmės pažeidimą – UAB „ALTAS informacinės technologijos" rašytinius paaiškinimus bei duomenis, todėl Teismo teiginys yra per se klaidingas. Kadangi darbuotojas (Ieškovas) byloje turi aiškų priešingą interesą ir siekia išvengti atsakomybės, suprantama, Ieškovas savo padarytus šiurkščius darbo drausmės pažeidimus neigia, todėl pažeidimų faktas ir aplinkybės dažniausiai objektyviai negali būti įrodyti niekaip kitaip, kaip tik darbdavio (Atsakovo) turimais įrodymais. Šiuo gi atveju Atsakovo įrodymus papildomai paremia ir kitų asmenų įrodymai, todėl Teismo padarytos išvados visų pirma yra nelogiškos ir nepagrįstos, aiškiai šališkos.

263. atsakovo pateikti įrodymai negali būti vertinami kaip išvestiniai - GPS navigacijos duomenys sugeneruojami automatiškai kompiuterio ir tiesiogiai, betarpiškai liudija apie transportavimo maršrutą tuo tarpu liudytojas A. B. tiesiogiai dalyvavo Ieškovui padarant aptariamą šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Tačiau pastebėtina, kad net ir netiesioginiai įrodymai Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje yra pripažįstami įrodinėjimo priemonėmis ir jais vadovautasi atsižvelgiant į įrodymų visetą.

274. liudytojai R. G. ir ypač Eduard Shteiman nėra susiję su Atsakovu. Šie asmenys yra kito juridinio asmens darbuotojai. Šio kito juridinio asmens darbuotojai buvo šaukiami liudytojais, nes dėl GPS stebėjimo sistemos sumontavimo į keturračius motociklus Ieškovas kreipėsi būtent į šį juridinį asmenį ir būtent šis juridinis asmuo bei konkrečiai ir betarpiškai jo darbuotojas Eduard Shteiman, kaip šis paliudijo Teismo posėdžio metu, sumontavo atitinkamas GPS sistemas į Ieškovo pateiktas transporto priemones (keturračius motociklus). Šie liudytojai buvo šaukiami ne dėl tariamų sąsajų su Atsakovu, o dėl to, kad tik šių liudytojų parodymai atitinka įrodymų liestinumo ir sąsajumo reikalavimus (CPK 180 str.), tik šie liudytojai gali patvirtinti bylai reikšmingas aplinkybes. Jeigu Ieškovas būtų kreipęsis į kitą juridinį asmenį, liudytojais būtų buvę šaukiami kito juridinio asmens darbuotojai.

285. atsakovo žiniomis, transportuoti keturračiai motociklai priklauso Ieškovui arba Ieškovo yra galimai valdomi per susijusius asmenis, šeimos narius, artimuosius, tačiau šio fakto Atsakovas papildomai neįrodinėjo, nes jis nėra reikšmingai susijęs su byla (CPK 180 str.).

296. Tarp Ieškovo ir Atsakovo esama ne konflikto, bet teisinių santykių, kilusių Ieškovui padarius šiurkščius darbo drausmės pažeidimus. Atsakovas atsiliepime į Ieškinį yra nurodęs, kad Ieškovas su buvusiu Atsakovo vadovu per susijusius asmenis įsteigė su Atsakovu konkuruojančią įmonę, kuri veikė Atsakovo sąskaita, t. y. šiai Ieškovo įsteigtai įmonei buvo teikiami automobiliai, už kurių nuomą Ieškovo ir kitų tuo metu vadovaujančias pareigas Atsakovo įmonėje užėmusių asmenų nurodymu sąskaitas gaudavo ir jas apmokėdavo Atsakovas. Šias aplinkybes Teisme patvirtino liudytoja R. P.. Tokia situacija ne tik bet kokio sąžiningo asmens laikoma aiškiai neetiška, neteisinga (Atsakovas dėl Ieškovo (t. y. darbuotojo, turėjusio veikti darbdavio (Atsakovo) naudai) veiksmų ne tik prarado klientus, bet dar ir defacto finansavo Ieškovo su Atsakovu konkuruojančią įmonę), bet teismų praktikoje vertinama kaip savarankiškas šiurkštus darbo drausmės pažeidimas.

307. Sprendime liudytojo A. B. parodymai aptarti ne tik neišsamiai, bet ir klaidingai. Atsakovas nesutinka su Teismo išvada, kad liudytojo A. B. paaiškinimai teisme apie tai, kur buvo transportuojami keturračiai motociklai, nesutapo su jo rašytiniais paaiškinimais (b.l. 45) ir pateiktais GPS išrašais. Teismas nenurodė konkrečių liudytojo parodymų prieštaravimų kitiems pateiktiems įrodymams, dėl kurių padaryta tokia išvada, tačiau vienintele to priežastimi galėjo būti tai, kad liudytojas Teismo posėdžio metu įvykio aplinkybes išdėstė išsamiau, nei raštu, ir pažodžiui neatkartodamas savo rašytinių paaiškinimų. Pabrėžtina, kad dėl nurodyto negalima konstatuoti paaiškinimų nesutapimo bylos kontekste, nes liudytojo paaiškinimai apie įvykio esmę, įskaitant aptariamo transportavimo maršrutą, sutapo.

318. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra įrodyta, jog R. R. veika turi neteisėto atlyginimo paėmimo požymių. Atsakovas yra pateikęs šiuos rašytinius įrodymus, patvirtinančius Ieškovo neteisėtą atlyginimo paėmimą:

32(1)

33UAB „Žalia rūta" atstovės R. P. el. laiško kopiją, kartu su už automobilių nuomos sandorių sudarymą didesnėmis kainomis, nei rinkoje buvusios kainos, mokėtinų „komisinių" apskaičiavimo lentele;

34(2)

352011-11-28 UAB „Admita" raštą su priedu, patvirtinantį, kad ši įmonė teikė Atsakovui komercinį pasiūlymą dėl tų pačių automobilių nuomos paslaugų teikimo Atsakovui palankesnėmis finansinėmis sąlygomis;

36(3)

37Ieškovo ir UAB „Žalia rūta" atstovės R. P. susirašinėjimą pokalbių programa „Skype";

38(4)

39mokėjimo nurodymų kopijas, patvirtinančias, kad UAB „Žalia rūta" atstovė R. P. mokėjo Ieškovui neteisėtą atlyginimą („komisinius").

40Atsakovo nurodytas aplinkybės Teismo posėdžio metu taip pat patvirtino liudytojais apklausti:

41(5)

42UAB „Žalia rūta" atstovė R. P.;

43(6)

44UAB „Admita" vadovas R. B..

45Atsakovas mano, kad Teismas nepagrįstai atmetė Atsakovo pateiktus įrodymus, juos vertino šališkai, neatsižvelgdamas į bylos medžiagą kai kurių įrodymų nevertino ir iš viso, taip pažeisdamas procesinės teisės normas.

469. Dėl rašytinių įrodymų — mokėjimo pavedimų — vertinimo. Pirmosios instancijos teismas, atsakovo manymų, padarė klaidingą išvadą, kad R. R. yra susijęs sutartiniais santykiais su R. P., bet ne su UAB „Žalia rūta". Mokėjimo pavedimuose, kuriais R. P. pervedė pinigus R. R. nurodyta mokėjimo paskirtis — skolos grąžinimas. Tiek ieškovo, tiek ir R. P. paaiškinimai apie šiuos pavedimus nėra išsamūs ir negali būti laikomi tikrais, tačiau šie sandoriai nenuginčyti. Atsakovas mano, kad ši išvada aiškiai neatitinka liudytojos R. P. Teisme duotų parodymų ir kitų byloje esančių įrodymų. Liudytoja R. P. Teismo posėdžio metu paaiškino, kokiu pagrindu Ieškovui mokėjo atitinkamas sumas, t. y. patvirtino, kad mokėjimai Ieškovui buvo atliekami kaip „komisiniai" už UAB „Žalia rūta" gaunamus Atsakovo užsakymus didesnėmis nei rinkos kainomis. Liudytojos R. P. parodymai Teisme buvo išsamūs, juos patvirtina kiti byloje esantys įrodymai – susirašinėjimai, „komisinių" skaičiavimai, todėl nėra aišku, kodėl jie negali būti laikomi tikrais. Iš byloje esančių įrodymų viseto yra akivaizdu, kad su R. P. Ieškovas bendravo kaip su UAB „Žalia rūta" vadove.

4710. Atsakovo manymu, kad Ieškovo padarytas šiurkštus darbo drausmės pažeidimas - pasinaudojimas pareigomis dėl asmeninių paskatų (neteisėtas nurodymas dėl keturračių motociklų transportavimo) - yra pakankamas Ieškovui taikyti drausminę nuobaudą numatytą DK 136 str. 3 d. 2 p. ir 237 str. 1 d. 3 p. (atleidimą iš darbo).

48Ieškovas R. R. pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su juo nesutiko ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu. Ieškovas mano, kad atsakovas neįrodė jo šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo. Jo manymu, byloje nėra įrodymų patvirtinančių darbo drausmės pažeidimo sudėties.

49IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

50Apeliacinis skundas tenkintinas.

51Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

52Byloje yra kilęs ginčas tarp ieškovo (darbuotojo) ir apelianto (darbdavio) dėl darbo sutarties nutraukimo pagal DK 136 str. 3 d. 2 p.

53Darbo sutarties nutraukimas dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo yra drausminė nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas), kuri gali būti taikoma, kai yra drausminės atsakomybės pagrindas (DK 10 straipsnio 1 dalis, 136 straipsnio 4 dalis). Drausminės atsakomybės pagrindas yra darbo drausmės pažeidimas. Darbo drausmės pažeidimas – tai darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234 straipsnis). Darbuotojo pareigos – viena iš svarbiausių darbuotojo teisinio statuso dalių. Bendrosios visų darbuotojų pareigos įtvirtintos DK 228 straipsnyje, o nurodytas pareigas sukonkretina bei detalizuoja kiti norminiai, taip pat lokaliniai teisės aktai.

54Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju, vieną kartą šiurkščiai pažeidusiu darbo pareigas. DK 235 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ar kitų norminių aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai. DK 235 straipsnio 2 dalyje išvardyta dešimt šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo atvejų, tačiau šis sąrašas nėra baigtinis, t. y. gali būti ir kitokių nusižengimų, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka ar pareigos (DK 235 straipsnio 2 dalies 11 punktas).

55Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 11 punktą gali būti laikoma: kituose norminiuose arba lokaliniuose teisės aktuose, profesinės etikos taisyklėse nurodytas ir šiurkščiu įvardytas nusižengimas, kuriuo šiukščiai pažeidžiama darbo tvarka; kitas nusižengimas, kuris, atsižvelgiant į DK 235 straipsnio 2 dalies 1–10 punktuose išdėstytą įstatymų leidėjo poziciją dėl darbo drausmės pažeidimų, kaip šiukščių, vertinimo, pagal savo pobūdį, pasekmes, darbuotojo kaltės laipsnį ir kitas reikšmingas aplinkybes kvalifikuotinas kaip nusižengimas, kuriuo šiurkščiai pažeista darbo tvarka (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2005; 2005 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-532/2005; kt.). Kai už tokį šiurkštų darbo pareigų pažeidimą atleistas darbuotojas teisme ginčija darbo sutarties nutraukimo teisėtumą, darbdavys turi pateikti įrodymus (teisinius argumentus), pagrindžiančius darbuotojo nusižengimo kvalifikavimą šiurkščiu, o teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, kiekvienu atveju turi įvertinti, ar darbdavys padarytą nusižengimą pagrįstai kvalifikavo kaip šiurkštų.

56Nagrinėjamoje byloje apeliantas priėmė ieškovo atžvilgiu 2011 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. AAS53, kuriuo su ieškovu buvo nutraukta darbo sutartis. Ginčijamo Įsakymo 1 punkte nurodyta, kad darbo sutartis nutraukiama vadovaujantis DK 136 str. 3 d. 2 p., t.y., kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (DK 235 str. 2 d. 4 p., t.y. pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas, ir DK 235 str. 2 d. 7 p., t.y. veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn).

57UAB „Altas assistance“ vadovo 2011 m. spalio 5 d. įsakyme Nr. AAS53 nurodyta, kad drausminė nuobauda R. R. skiriama už šias veikas:

581) 2011 m. gegužės 16 d. dėl paskatų, nesusijusių su darbu bendrovėje, darbuotojas R. R. nurodė bendrovės darbuotojui vilkiko vairuotojui A. B., naudojant bendrovei priklausančią techniką (vilkiką, valst. Nr. EHP010) pervežti transporto priemonę (keturratį motociklą) nurodytu maršrutu (iš Laisvės pr. 45, Vilniuje į Baronus, Vilniaus raj.), sudarančiu 21,19 km. Dėl tokio transportavimo bendrovė patyrė išlaidas ir negavo pajamų, kurios rinkos sąlygomis sudarytų ne mažiau kaip 200 Lt (be PVM);

592) 2011 m. birželio 9 d. dėl paskatų, nesusijusių su darbu bendrovėje, darbuotojas R. R. nurodė bendrovės darbuotojui vilkiko vairuotojui A. B., naudojant bendrovei priklausančią techniką (vilkiką, valst. Nr. EHP010) pervežti transporto priemonę (keturratį motociklą) nurodytu maršrutu (iš Alaburdiškės, 4747, Trakai, į Elekrtinės g. Vilkpėdė, Vilnius), sudarančiu 71,10 km. Dėl tokio transportavimo bendrovė patyrė išlaidas ir negavo pajamų, kurios rinkos sąlygomis sudarytų ne mažiau kaip 300 Lt (be PVM);

603) pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi už trečiųjų asmenų parinkimą bendrovės perkamoms automobilių nuomos paslaugoms teikti, perkamų automobilių nuomos paslaugų srauto užtikrinimą bei nuomos paslaugų pirkimo sąlygų nustatymą imdavo atlygį, tokiu būdu pasipelnydamas bendrovės sąskaita. Atlygio reikalavo ir šis atlygis buvo gaunamas ne iš vieno paslaugų teikėjo: iš bendrovės UAB „Žalia rūta“ per 2010 metus darbuotojas R. R. gavo 4300 Lt atlygį. Dėl tokių darbuotojo veiksmų, įmonė negavo (prarado) tokio pat dydžio pajamų (b.l. 17-18).

61Ištyręs bylos įrodymus, pirmosios instancijos teismas konstatatvo, kad byloje neįrodyta, jog R. R. 2011 m. gegužės 16 d. ir 2011 m. birželio 9 d. būtų davęs nurodymą vairuotojui A. B. neatlygintinai transportuoti jam priklausančias transporto priemones. Teismo posėdžio metu apklaustas A. B. paaiškino, kad nurodymus dėl transportavimo jam davė įmonės dispečeris. Liudytojas A. B. paaiškino, kad atvykęs jis užpildė važtaraščius, kuriuos po reiso pridavė I. S., pinigų nepaėmė, nes dispečeris nepasakė, kad reikia paimti (1 t., b.l. 162). A. B. paaiškinimai teisme apie tai, kur buvo transportuojami keturračiai motociklai, nesutapo su jo rašytiniais paaiškinimais (1 t., b.l. 45) ir pateiktais GPS išrašais. Objektyvių įrodymų apie tai, kaip buvo naudojama transporto priemonė valst. Nr. EHP010 2011 m. gegužės 16 d. ir 2011 m. birželio 9 d. darbdavys į bylą nepateikė (A. B. nurodyti važtaraščiai, kelionės lapai, užsakymai, kuro nurašymo dokumentai). Duomenys apie transportuotus keturračius ir jų priklausymą R. R. yra pagrįsti tik paties darbdavio paaiškinimais ir darbdavio parengtais išvestiniais dokumentais bei su darbdaviu susijusių liudytojų Eduard Shteiman ir R. G. parodymais (b.l. 159, 160). Šiais įrodymais teismas negali remtis nes byloje nustatyta, kad tarp įmonės UAB „Altas assistance“ akcininkų ir ieškovo R. R. yra iškilęs konfliktas dėl kitos įmonės veiklos, kurios akcininku yra ieškovas.

62Su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis kolegija nesutinka. Pagal CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t.y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

63Byloje pateikti apelianto GPS duomenis (1 t. b.l. 43-53), patvirtina faktą kad jam priklausantis vilkikas Nr. EHP010 nurodytu metu vyko nurodytais maršrutais. Iš GPS duomenų sistemos matyti, kad apelianto vilkikas jo įsakymuose nurodytu metu iš tiesų vyko nurodytais maršrutais – 2011-06-09 vilkiku buvo transportuojamas keturratis motociklas. Apelianto vilkiko ir keturračio motociklo GPS duomenys nurodytu laiku visiškai sutapo. Apelianto darbuotojas A. B. pareiškime patvirtino, kad 2011-05-16 ir 2011-06-09 vairavo vilkiką Nr. EHP010 nurodytais maršrutais. A. B. 2011-05-16, tiek 2011-06-09 transportavo keturratį motociklą Ieškovo nurodymu ir Ieškovo nurodytais maršrutais. Šis liudytojas, apie ginčo aplinkybės, atsižvelgiant į pakankamai ilga laiko tarpą, davė iš esmės nuoseklius parodymus, ir šie parodymai iš esmės nesiskyrė nuo jo pirmiau parodymų (1 t., b.l. 45). Liudytojais apklausti UAB „ALTAS informacinės technologijos", kuri saugo GPS stebėjimo stočių duomenis bei Ieškovo prašymu sumontavo GPS stebėjimo sistemas į Ieškovo pristatytus keturračius motociklus, darbuotojai R. G. ir Eduard Shteiman iš esmės patvirtino aplinkybes nurodytas apelianto įsakyme dėl ieškovo atleidimo iš darbo. Taip pat kolegija priėmė apelianto naujus įrodymus – CD įrašą, kuriame yra užfiksuotas ieškovo pokalbis, kurio metu ieškovas duota pavedimą transportuoti apeliaciniame skunde nurodytas transporto priemones. Taigi minėtų įrodymų visuma iš esmės patvirtina šiurkštų ieškovo darbo drausmės pažeidimą – pasinaudojimas pareigomis dėl asmeninių paskatų (neteisėtas nurodymas dėl keturračių motociklų transportavimo) - yra pakankamas Ieškovui taikyti drausminę nuobaudą numatytą DK 136 str. 3 d. 2 p. ir 237 str. 1 d. 3 p. (atleidimą iš darbo).

64Kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimu dėl „komisinių“. Teismo posėdžio metu liudytoja R. P. aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtino apelianto argumentus, jog R. P. duodavo atlygį ieškovui už transporto priemonių nuomą (1 t., b.l. 158). Kolegija iš esmės sutinka su apelianto argumentu, kad ieškovo vykdytos veikos, susijusios su „komisinių" gavimu iš R. P., nebuvo drausminės atsakomybės Ieškovui taikymo pagrindas, tačiau pasitarnavo darbdaviui parenkant darbuotojui skirtiną konkrečią drausminę nuobaudą, kitaip tariant sustiprino vidinį įsitikinimą, ir apskaičiuojant bei išskaičiuojant iš jam išmokėtinų sumų atitinkamą dėl Ieškovo veikų Atsakovo patirtą žalą.

65Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Altas assistance“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. R. ieškinį atsakovui UAB „Altas assistance“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo, neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos priteisimo, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir netinkamai pritaikė materialines teisės normas, reglamentuojančias darbo santykius, todėl šioje byloje ginčijamas apeliaciniu skundu teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovo R. R. ieškinys netenkintinas.

66Kadangi atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, atsakovui iš ieškovo priteisiamas žyminis mokestis, sumokėtas paduodant apeliacinį skundą, t. y. 1343 Lt (CPK 93 str.). Be to, apeliantui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos patirtos pirmosios instancijos teisme. UAB „Altas assistance“ nurodo, jog patyrė 8982,46 Lt išlaidų. Tačiau teismas, įvertinęs Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8 straipsnyje įtvirtintus advokato teikiamos teisinės pagalbos maksimalius dydžius, mažina iš ieškovo atsakovui priteisiamą sumą advokato pagalbai nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme apmokėti iki 3000 Lt.

67Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., 329-330 str., teisėjų kolegija

Nutarė

68Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. kovo 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovo R. R. ieškinį atmesti.

69Priteisti iš ieškovo R. R. atsakovo UAB „Altas assistance“ naudai 4343 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Altas... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas R. R. ieškiniu prašė pripažinti atleidimo iš darbo formuluotę... 6. Atsakovas UAB „Altas assistance“ atsiliepime nurodė, kad ieškinys yra... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. kovo 26 d. sprendimu ieškinį... 9. Panaikino UAB „Altas assistance“ vadovo 2011 m. spalio 5 d. įsakymo Nr.... 10. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Apeliaciniu skundu apeliantas (atsakovas) UAB „Altas assistance“ prašo... 12. 1. Atsakovas į bylą buvo pateikęs šiuos rašytinius įrodymus,... 13. (1)... 14. GPS duomenis, patvirtinančius faktą kad Atsakovui priklausantis vilkikas Nr.... 15. (2)... 16. UAB „ALTAS informacinės technologijos", įmonės, saugančios GPS stebėjimo... 17. (3)... 18. Atsakovo darbuotojo A. B. pareiškimą kuriame šis darbuotojas patvirtino, kad... 19. Teismo posėdžio metu šias aplinkybes papildomai patvirtino ir išsamiai... 20. (4)... 21. liudytoju apklaustas Atsakovo darbuotojas A. B., vairavęs vilkiką kuriuo... 22. (5)... 23. liudytojais apklausti UAB „ALTAS informacinės technologijos", t. y.... 24. Teismas minėtus rašytinius įrodymus atmetė, kaip neobjektyvius, tačiau... 25. 2. atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos išvada, kad: duomenys apie... 26. 3. atsakovo pateikti įrodymai negali būti vertinami kaip išvestiniai - GPS... 27. 4. liudytojai R. G. ir ypač Eduard Shteiman nėra susiję su Atsakovu. Šie... 28. 5. atsakovo žiniomis, transportuoti keturračiai motociklai priklauso... 29. 6. Tarp Ieškovo ir Atsakovo esama ne konflikto, bet teisinių santykių,... 30. 7. Sprendime liudytojo A. B. parodymai aptarti ne tik neišsamiai, bet ir... 31. 8. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje... 32. (1)... 33. UAB „Žalia rūta" atstovės R. P. el. laiško kopiją, kartu su už... 34. (2)... 35. 2011-11-28 UAB „Admita" raštą su priedu, patvirtinantį, kad ši įmonė... 36. (3)... 37. Ieškovo ir UAB „Žalia rūta" atstovės R. P. susirašinėjimą pokalbių... 38. (4)... 39. mokėjimo nurodymų kopijas, patvirtinančias, kad UAB „Žalia rūta"... 40. Atsakovo nurodytas aplinkybės Teismo posėdžio metu taip pat patvirtino... 41. (5)... 42. UAB „Žalia rūta" atstovė R. P.;... 43. (6)... 44. UAB „Admita" vadovas R. B..... 45. Atsakovas mano, kad Teismas nepagrįstai atmetė Atsakovo pateiktus įrodymus,... 46. 9. Dėl rašytinių įrodymų — mokėjimo pavedimų — vertinimo. Pirmosios... 47. 10. Atsakovo manymu, kad Ieškovo padarytas šiurkštus darbo drausmės... 48. Ieškovas R. R. pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su... 49. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 50. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 51. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 52. Byloje yra kilęs ginčas tarp ieškovo (darbuotojo) ir apelianto (darbdavio)... 53. Darbo sutarties nutraukimas dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo yra... 54. Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbdavys turi teisę nutraukti... 55. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šiurkščiu darbo... 56. Nagrinėjamoje byloje apeliantas priėmė ieškovo atžvilgiu 2011 m. spalio 5... 57. UAB „Altas assistance“ vadovo 2011 m. spalio 5 d. įsakyme Nr. AAS53... 58. 1) 2011 m. gegužės 16 d. dėl paskatų, nesusijusių su darbu bendrovėje,... 59. 2) 2011 m. birželio 9 d. dėl paskatų, nesusijusių su darbu bendrovėje,... 60. 3) pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi už trečiųjų asmenų parinkimą... 61. Ištyręs bylos įrodymus, pirmosios instancijos teismas konstatatvo, kad... 62. Su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis kolegija nesutinka. Pagal... 63. Byloje pateikti apelianto GPS duomenis (1 t. b.l. 43-53), patvirtina faktą kad... 64. Kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimu... 65. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 66. Kadangi atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, atsakovui iš ieškovo... 67. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325... 68. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. kovo 26 d. sprendimą panaikinti ir... 69. Priteisti iš ieškovo R. R. atsakovo UAB „Altas assistance“ naudai 4343 Lt...