Byla e2-1815-813/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Darius Kantaravičius, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei D. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės D. V. 5811,32 Eur skolą, 4488,14 Eur palūkanas, 1049,80 Eur delspinigius, 808,95 Eur palūkanų delspinigius, 164,66 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 16 proc. palūkanų nuo 233,95 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal EGO kortelės su kredito limimitu sutartį Nr. 08-116463-EG; 12,4 proc. palūkanų nuo 5577,37 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-116822-GV; taip pat 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2015-06-18 (CPK 123 str. 3 d.). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

72008-10-13 pradinis kreditorius „Swedbank“, AB, (buvęs pavadinimas AB „Hansabankas“), ir atsakovė D. V. pasirašė EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-116463-EG, kuria remiantis atsakovei buvo išduota elektroninė atsiskaitymo priemonė - kortelė bei suteiktas 800,00 Lt (231,70 Eur) kredito limitas kortelės sąskaitoje su 16 procentų metinėmis palūkanomis. 2008-10-07 atsakovė su pradiniu kreditoriumi taip pat pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr. 08-116822-GV, remiantis kuria atsakovei suteiktas 20000,00 Lt (5792,40 Eur) kreditas su 12,40 procentų metinėmis palūkanomis. Pradinis kreditorius pagal sutartį tinkamai vykdė savo pareigas - suteikė atsakovei vartojimo kreditą ir kredito limitą sąskaitoje bei išdavė elektroninę atsiskaitymo priemonę - kortelę, tačiau atsakovė sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė - nevykdė paimto kredito dalinių gražinimų ir nemokėjo palūkanų nustatytais terminais, taip pat neužtikrino reikiamos lėšų sumos mėnesiniam 40,00 Lt (11,58 Eur) mokėjimui nurašyti. 2009-06-04 pretenzija ieškovė pranešė atsakovei, kad neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų pagal kredito sutartį Nr. 08-116463-EG iki 2009-06-24 sumokėti 810,35 Lt įsiskolinimą, bankas vienašališkai nutrauks sutartį ir kreipsis į teismą dėl skolos ir delspinigių priteisimo. 2009-06-04 pretenzija ieškovė taip pranešė atsakovei, kad neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų pagal kredito sutartį Nr. 08-116822-GV iki 2009-06-24 sumokėti 19763,40 Lt įsiskolinimą, bankas vienašališkai nutrauks sutartį ir kreipsis į teismą dėl skolos ir delspinigių išieškojimo. Duomenų, kad atsakovė paraginta pašalinti sutarčių pažeidimus būtų įvykdžiusi savo įsipareigojimus, nėra. „Swedbank“, AB, 2009-05-21 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-54 perleido UAB „Gelvora“ reikalavimo teises į atsakovės skolą ir iš jos kylančias prievoles. Iš 2009-07-02 pranešimų matyti, kad ieškovė pranešė atsakovei apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą, delspinigius, palūkanas ir skolos išieškojimo išlaidas, tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo prievoles, nėra.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys savo susitarimu (CK 6.872 str. 1 d.). Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita - CK 6.874 str. 1 d. Kadangi duomenų, jog atsakovė tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartis ir grąžino jai suteiktus kreditus su palūkanomis, byloje nėra, skolos dydis neginčijamas, ieškovei UAB „Gelvora“, kaip pradinio kreditoriaus „Swedbank“, AB, reikalavimo teisės įgijėjui, iš atsakovės priteistina: pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-116463-EG 233,95 Eur skola, 224,71 Eur palūkanos ir 16 proc. dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 233,95 Eur dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2015-06-04 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos; pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 08-116822-GV 5577,37 Eur skola, 4263,43 Eur palūkanos ir 12,4 proc. dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 5577,37 Eur dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2015-06-04 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos - CK 6.37 str. 1, 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.258 str., 6.870 str. 1 d., 6.872 str. 1 d., 6.873 str., 6.874 str. 1 d., 6.881 str. Bendra skolos suma pagal abi minėtas sutartis sudaro 5811,32 Eur, bendra palūkanų suma pagal abi minėtas sutartis sudaro 4488,14 Eur.

9CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Atsakovė nustatytu laiku neįvykdžiusi savo sutartinių prievolių įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl ieškovė už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovei priskaičiavo 42,83 Eur ir 1006,97 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2014-11-01 – 2015-04-30.

10Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

11Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovė negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Byloje nėra duomenų, kad tiek pirminis kreditorius, kol perdavė reikalavimo teisę ieškovei, tiek pati ieškovė būtų ėmęsi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų priteista anksčiau. Byloje yra pateikti tik 2009 m. pradinio kreditoriaus ir ieškovės pranešimai atsakovei dėl įsiskolinimo. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovės ar pradinio kreditoriaus teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovės buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą (Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1745-513/2012). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,05 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovei iš atsakovės atitinkamai priteistina: pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-116463-EG 21,42 Eur delspinigiai; pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 08-116822-GV 503,49 Eur delspinigiai. Pagal abi sutartis priteistina bendra 524,91 Eur delspinigių suma. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas. Analogiškai vertintini ir delspinigiai už palūkanas, kuriuos ieškovė skaičiuoja 0,1 proc., ir kurie teismo, atsižvelgus į aukščiau nurodytus argumentus, mažintini iki 0,05 proc., dėl to iš atsakovės priteistina: pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-116463-EG 20,23 Eur delspinigiai už palūkanas; pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 08-116822-GV 384,25 Eur delspinigiai už palūkanas. Pagal abi sutartis priteistina bendra 404,48 Eur delspinigių už palūkanas suma.

12Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 164,66 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, darbo priemonės ir kt. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad iš nurodomų išlaidų ieškovė realiai patyrė 2,02 Eur išlaidas, išsiųsdama atsakovei 2009-07-02 pranešimus dėl reikalavimo perleidimo. Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą, telefoninius skambučius, automatines sms žinutes, išlaidas už užklausas Nekilnojamojo turto registrui, išlaidas už užklausas Gyventojų registro tarnybai, ieškovė nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas– darbo priemonės – teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme, nes tai yra išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti. Be to, ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (apart 2009-07-02 pranešimų dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimą) būtų ėmusis kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 2,02 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

13Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

14Iš atsakovės ieškovei, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, priteistinas 252,46 Eur žyminis mokestis - Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.

15Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės D. V., a. k. ( - ), 5811,32 Eur (penkių tūkstančių aštuonių šimtų vienuolikos eurų 32 ct) skolą, 4488,14 Eur (keturių tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų 14 ct) palūkanas, 524,91 Eur (penkių šimtų dvidešimt keturių eurų 91 ct) delspinigius, 404,48 Eur (keturių šimtų keturių eurų 48 ct) palūkanų delspinigius, 16 proc. metinių palūkanų nuo 233,95 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2015-06-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-116463-EG; 12,4 proc. palūkanų nuo 5577,37 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme - 2015-06-04 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 08-116822-GV; taip pat 2,02 Eur (du eurus 02 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme - 2015-06-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 252,46 (dviejų šimtų penkiasdešimt dviejų eurų 46 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834.

18Likusią ieškinio dalį atmesti.

19Atsakovė D. V. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė UAB „Gelvora“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Darius Kantaravičius,... 2. ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės D. V.... 3. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas,... 4. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. 2008-10-13 pradinis kreditorius „Swedbank“, AB, (buvęs pavadinimas AB... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės... 10. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 11. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis buvo sudaryta... 12. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 164,66 Eur ikiteisminio... 13. Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti... 14. Iš atsakovės ieškovei, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai,... 15. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės D. V., a. k. ( - ), 5811,32 Eur (penkių tūkstančių... 18. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 19. Atsakovė D. V. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi... 20. Ieškovė UAB „Gelvora“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo...