Byla 2-2811-199/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Ramunei Vonžodaitei, dalyvaujant, ieškovo BUAB „Contitrans“ atstovui advokatui Povilui Gruodžiui, atsakovui A. K., jo atstovui advokatui N. S., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „ Contitrans“ ieškinį atsakovui A. K. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo :

3Pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento užskaitas, atliktas pagal barterines pažymas 2012-02-05 Nr1822, 2012-03-05 Nr.303, 2012-03-29 Nr.1838, 2012-04-13 Nr. 304, 2012-05-14 Nr. 1839. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo A. K., ieškovo BUAB „Contitrans" naudai automobilio vertę pinigais 5742,40EUR/ 20 000 Lt/. Priteisti iš atsakovo A. K. ieškovo BUAB „Contitrans“ 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo /1t b.l. 3-6/.

4Ieškovas ir jo atstovas nurodė, kad UAB „Contitrans“ iškelta bankroto byla, kad bankrotas pripažintas tyčiniu Kauno apygardos teismo 2014-04-17 nutartimi. Atsakovas 2012-02-05 ir 2012-03-26 pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu iš Bendrovės įsigijo automobilį Subaru Impreza WRX už 20000 Lt. Ši aplinkybė konstatuota Kauno apygardos teismo 2014-04-17 nutartyje, kurioje nustatyta, kad už automobilį atsakovas atsiskaitinėjo atlikdamas įskaitymus barterinėmis pažymomis, tuo laikotarpiu bendrovės finansinė padėtis buvo itin bloga, bendrovė neturėjo lėšų atsiskaityti su kreditoriais, buvo taikomi turto areštai, vykdomi išieškojimai. Šias aplinkybes patvirtina 2014-04-17 Kauno apygardos teismo nutartis, turto areštų aktų registrai. Atlikto įskaitymo metu galiojo areštai, bendrovė nutraukė mokėjimus pagal lizingo sutartis AB „SEB lizingas", taip pat nevykdė įsipareigojimų kreditoriams, jos atžvilgiu vyko įvairūs išieškojimai, todėl bet kokių užskaitų vykdymas tarp bendrovės akcininko ir bendrovės vertintinas kaip nepagrįstas ir neteisėtas pirmenybės vienam iš kreditorių suteikimas. Aplinkybę, jog bendrovės finansinė padėtis buvo bloga ir tai žinojo atsakovas, patvirtina 2013-11-27 Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuriame atsakovas nurodė, jog bendrovės finansinė padėtis yra bloga. Be to, atsakovas buvo informuotas apie 2012-02-23 pateiktą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atlikus minėtus įskaitymus, bendrovė faktiškai negavo už Atsakovui perleistą turtą piniginių lėšų, kurios turėjo būti naudojamos visų kreditorių ir įmonės interesais, kas dar labiau pablogino įmonės padėtį. Šią aplinkybę patvirtina Kauno apygardos teismo 2014-04-17 nutartis bei Specialisto išvada. Todėl bankroto administratorius kreipiasi į teismą su šiuo ieškiniu prašydamas pripažinti įskaitymus negaliojančiais ir taikyti restituciją, priteisiant iš atsakovo automobilio kainą pinigais. Įskaitymai pripažintini negaliojančiais CK 6.66 str. nustatytais pagrindais, kadangi įskaitymas pažeidžia bendrovės ir jos kreditorių turtinius interesus. Ginčijamos užskaitos tarp bendrovės ir jos direktoriaus atsakovo buvo sudarytos esant bendrovei faktiškai nemokiai, minėtomis užskaitomis buvo nepagrįstai ir neteisėtai suteikta pirmenybė vienam kreditoriui - bendrovės akcininkui atsakovui, kai tuo tarpu bendrovė turėjo kitų kreditorių, juo labiau, kad atsakovas neatsiskaitė už automobilį. Šią aplinkybę konstatavo ir Kauno apygardos teismas 2014-04-17 nutartyje. Pažymėtina, jog ginčijamos užskaitos atliktos galiojant turto areštams, todėl užskaitos pagal barterines pažymas atliktos pažeidžiant galiojančius turto areštus, todėl jos yra niekinės ir negaliojančios /CK 1.80 str./. Kauno apygardos teismas nurodė, jog atsakovo atliktas užskaitas (skolos dengimą), o ir patį atsakovo taikytą modelį, kai pinigui iš sąskaitos nebūtų nurašyti lizingui arba kitiems kreditoriams, pateikusiems atitinkamus dokumentus apmokėjimui, arba kad nebūtų areštuoti antstolių ir kt,. nuimdavo grynais pinigais ir panaudodavo atsiskaitymams savo nuožiūra, užpildydamas barterines pažymas ir avansines apyskaitas, vertina kaip nepagrįstą bei neteisėtą pirmenybės tam tikriems kreditoriams suteikimą, kas pagal teisminę praktiką taip pat yra akivaizdus tyčinio bankroto požymis. CK 6.67 str. 3 p. įtvirtinta, jog preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas -juridinis asmuo sudarė sandorį su fiziniu asmeniu, kuris yra to juridinio asmens vadovas ar valdymo organo narys arba šio asmens sutuoktinis, vaikas, tėvas (motina) ar kitas artimasis giminaitis. Šiuo atveju bylos duomenys patvirtina, jog ginčijamų užskaitų šalys Bendrovė ir Atsakovas buvo nesąžiningi, kadangi sutartys sudarytos tarp bendrovės ir jos vadovo bei akcininko. Ginčijamų užskaitų atsakovas net tik, kad neprivalėjo sudaryti, tačiau minėtus veiksmus atliko pažeisdamas galiojančius areštus. Ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo bankroto administratoriaus sužinojimo apie ginčijamas atsakovo atliktas užskaitas momento, t. y. nuo 2014-04-03 įvykusio teismo posėdžio Kauno apygardos teisme civilinėje byloje Nr. B2-429-527/2014, kurio metu atsakovas teismui pateikė dokumentus, kadangi bankroto administratorius apie dokumentus nežinojo ir jų neturėjo. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog vienerių metų ieškinio senatis ieškinio actio Pauliana pagrindu pateikti nėra praleistas. Kadangi bendrovė yra bankrutuojanti, restitucija pinigais užtikrins bendrovės ir jos kreditorių interesus. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto nuostata nekeičia ieškinio senaties termino eigos pradžios skaičiavimo taikyles. Šis laikotarpis skirtas ne ieškinio senaties termino eigos pradžiai apibrėžti, bet nukreiptas į tai, kad užtikrintų operatyvią ir sklandžią įmonės bankroto proceso eigą/Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014-11-26 civilinėje byloje Nr.3K-3-503/2014). Atsakovas sąmoningai neperdavė bankroto administratoriui visų su bankrutuojančia įmone susijusių buhalterinių dokumentų. Todėl Atsakovo argumentas, jog neva praleistas senaties terminas, nes apie atliktas užskaitas bankroto administratoriui buvo žinoma nuo 2012 m. liepos 10 d., yra visiškai nepagrįstas ir neatitinkantis tikrovės. Jeigu teismas laikytų, kad ieškovas praleido ieškinio senatį, prašo jį atnaujinti, kadangi jis galėtų būti praleistas dėl atsakovo apgaulingai tvarkomis buhalterinės apskaitos, ką patvirtina įsiteisėjęs teismo nuosprendis, baudžiamasis įsakymas.

5Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, prašo taikyti ieškinio senatį.

6Atsakovas ir jo atstovas nurodė, kad 6.66str.3d. nustatyta, kad ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. nustato, kad administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, o administratoriaus prašymu teismas gali pratęsti ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. numato, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Atsakovas visus BUAB „Contitrans" dokumentus bankroto administratoriui perdavė 2012-07-10 priėmimo -perdavimo aktu, todėl administratorius turėjo teisę reikšti Actio Pauliana ieškinį ne vėliau kaip iki 2013-01-10, o teismui pratęsus terminą, iki 2013-07-10. Tačiau, ieškinys pateiktas tik 2014-11-13, t.y. daugiau kaip metais praleidus ieškinio senaties terminą. CK 1.131 str. 1 d. nustato, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. CK 1.126 str. 2 d. numato, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Atsakovas pareiškia, kad reikalauja taikyti ieškinio senatį pareikštam reikalavimui ir ieškinį atmesti. Ieškovas nurodo, kad apie ginčijamus sandorius, įformintus barterinėmis pažymomis, sužinojo 2014-04-03 teismo posėdžio metu, tačiau tai neatitinka tikrovės, nes visus BUAB „Contitrans" dokumentus atsakovas perdavė bankroto administratoriui 2012-07-10. Tarp dokumentų buvo ir atsakovo avanso apyskaitos, kuriose paminėtos bei prie kurių pridėtos barterinės pažymos, kuriomis įforminti šioje byloje ginčijami sandoriai. Administratorius apie barterines pažymas sužinojo ir jas pamatė 2012-07-10. Aplinkybė, kad bankroto administratoriui buvo perduota buhalterinės apskaitos programa, nustatyta ir Kauno apygardos teismo nutartyje (bylos B2-274-527/2015 tomas 3 b.l. 56/. Tarp dokumentų yra atsakovo kaip Bendrovės atskaitingo asmens avansinės apyskaitos: 2012-02 avansinė apyskaita, kurioje nurodyta ginčijama 2012-02-05 pažyma Nr1822/bylos B2-274-527/2015 T 14 b.l. 24/; 2012-03 avansinė apyskaita, kurioje nurodyta ginčijama 2012-03-05 pažyma Nr.303 ir 2012-03-29 pažyma Nr. 1838 /bylos B2-274-527/2015 T 14/ b.l. 4/;2012-04 avansinė apyskaita, kurioje nurodyta ginčijama 2012-04-13 pažyma Nr. 304 /bylos B2-274-527/2015 T 13 b.l. 199/; 2012-05 avansinė apyskaita, kurioje nurodyta ginčijama 2012-05-14 pažyma Nr. 1839/bylos B2-274-527/2015 T 13 b.l. 197/. Kartu su avansinėmis apyskaitomis bankroto administratorius pateikė ir bent vieną ginčijamą barterinę pažymą 2012-02-05 pažymą Nr. 1822 /bylos B2-274-527/2015 T 14 b.l. 27/, kurią administratorius taip pat turėjo nuo 2012-07-10. 2012 metais atsakovo avansinės apyskaitos, kuriose tiesiogiai minimos ir ginčijamos barterinės pažymos, įtraukos į ieškinio priedo Nr. 7 2012-11-30 specialisto išvados 23 puslapyje sudarytą lentelę, kas patvirtina, kad avansinės apyskaitos buvo ne tik administratoriaus žinioje, bet ir perduotos specialistui išvadai surašyti ir specialisto išnagrinėtos. Ieškinyje nurodoma, kad tariamos užskaitos atliktos galiojant areštams, kas turėtų būti laikoma neteisėtais veiksmais, tačiau jokie įskaitymai nebuvo atlikti, turto areštai nebuvo pažeisti. Sprendžiant automobilio Subaru Impreza perleidimo klausimą, tikroji automobilio pardavimo data yra 2012-02-05. Iš tikrųjų į bankroto bylą Atsakovas pateikė 2012-03-26 automobilio pardavimo sutartį ir 2012-02-05 sąskaitą už automobilį, o administratorius pateikė identiško turinio 2012-02-05 data pažymėtą sutartį. Praėjus dvejiems metams, atsakovas negali atsiminti, kodėl pirkėjo ir pardavėjo tos pačios sutarties egzemplioriai surašyti skirtingomis datomis, skirtingų datų nurodymas neturi jokios teisinės prasmės, todėl turėtų būti laikomas tiesiog rašybos klaida. Atsižvelgiant į tai, kad sąskaita už automobilį išrašyta 2012-02-05, bei tą pačią dieną automobilis buvo nurašytas iš ilgalaikio turto. Ieškovas nepagrįstai ir neteisingai teigia, kad Atsakovas atliko įskaitymus (CK 6.130 str.). Kaip nurodyta atsakovo suteiktų paskolų suvestinėje (priedas Nr. 6), paskutinį kartą atsakovo bendrovei BUAB „Contitrans" suteiktos paskolos buvo mažinamos 2008-10-15. Ieškinyje nurodomais buhalteriniais dokumentais - barterinėmis pažymomis nebuvo padengtas joks priešpriešinis atsakovo reikalavimas BUAB „Contitrans" atžvilgiu. Atsakovas kaip bendrovės vadovas turėjo teisę disponuoti bendrovės lėšomis, ką jis ir padarė bendrovės lėšas sumokėdamas bendrovės darbuotojams ar kitiems bendrovės kreditoriams, o buhalterinėmis pažymomis buvo buhalterinės apskaitos programoje atliktas debetavimas ir kreditavimas atitinkamų buhalterinių sąskaitų, laikant, kad su darbuotojais ar kitais kreditoriais yra atsiskaityta, o atsakovas yra pateisinęs bendrovės lėšų (avanso) panaudojimą. Joks priepriešinių prievolių įskaitymas nebuvo atliktas, o buvo atliktas sudengimas tarp skirtingų buhalterinių sąskaitų, t.y. iš atsakovo gautinos sumos už automobilį buvo laikomos iš Atsakovo gautinu avansu, kuriuo jis turi teisę atlikti mokėjimus bendrovės vardu kaip atskaitingas asmuo, tokius mokėjimus atlikus, avansinėje apyskaitoje fiksuojamas avanso panaudojimas bendrovės reikmėms.

7Ieškinys tenkintinas, prašymas dėl ieškinio senaties termino taikymo, atmestinas, prašymas dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, tenkintinas.

8Ieškovas BUAB „Contitrans“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Vermosa“, kreipėsi į teismą su ieškiniu LR CK 6.66str. pagrindu atsakovui A. K., prašydamas pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento užskaitas, atliktas pagal barterines pažymas 2012-02-05 Nr. 1822, 2012-03-05 Nr. 303, 2012-03-29 Nr.1838, 2012-04-13 Nr. 304, 2012-05-14 Nr. 1839 ir taikyti restituciją - priteisti ieškovui iš atsakovo už automobilį 20000lt. 2012-05-29 Kauno apygardos teismo nutartimi, nustačius, kad UAB “ Contitrans “ yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, tame tarpe ir su savo darbuotojais, kurių reikalavimai nagrinėjami teisme, iškelta bankroto byla pagal ieškovų Nordic Trucking Logistics A/S ir Transports Carlsen Sarl pareiškimus, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vermosa“/ bylos priedas, bankroto byla NrB2-274-527/2015, 1t, b. l 146,147 /. 2012-08-31 Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtinti 66-ties UAB „Contitrans‘ kreditorių finansiniai reikalavimai, tame tarpe ir bendrovės darbuotojų, 3.962 433,52lt sumai. A. K. kreditoriniai reikalavimai 799810LT sumai nėra patvirtinti, kadangi yra ginčijami administratoriaus/ bylos priedas Nr B2-274-527/2015, 2t b .l. 30-32/.

9Kauno apygardos teismo nutartimi 2014-04-17 civilinėje byloje Nr B2-274-527/2015 BUAB „Contitrans“ bankrotas pripažintas tyčiniu/ 1t b.l. 9-28/. Nustatyta, kad automobilio Subaru Impreza pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu 2012-03-26 galiojo areštai. Teismas padarė išvadą, kad dviejų analogiškų sutarčių skirtingomis datomis egzistavimas; taip pat to paties Automobilio pardavimas du kartus, prieš tai jį nurašius iš Bendrovės turto balanso už 4 900 Lt; taip pat aplinkybė, kad nei viena iš Automobilio pirkimo–pardavimo sutarčių niekada nebuvo registruota VĮ „Regitra“; bendrovėje nėra jokių dokumentų, kurie galėtų patvirtinti atsiskaitymo už parduotą Automobilį aplinkybę; jokių kitų buhalterinės apskaitos dokumentų, susijusių su atsiskaitymu už Bendrovės parduotą (nurašytą) Automobilį nerasta, patvirtina esant tyčinio bankroto požymius, įtvirtintus ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje. Konstatuota, jog atsakovės ir trečiojo asmens A. K. veiksmai, o būtent neteisėtai sudarytos kilnojamojo turto perleidimo sutartys, akivaizdžiai pažeidžia bendrovės ir trečiųjų asmenų (kreditorių) teises, kadangi minėtų asmenų veiksmai atitinka ĮBĮ 20 straipsnyje įtvirtintus tyčinio bankroto požymius/ 1t b.l. 9-28/.

10Tokiu būdu, neteisėtas ginčo automobilio Subaru Impreza pardavimas UAB „Contitrans“ vadovui ir akcininkui A. K. sudarė pagrindą pripažinti BUAB „Contitrans“ bankrotą tyčiniu.

11Šioje civilinėje byloje kilo ginčas tarp šalių dėl atsiskaitymo už automobilį.

12Pagal kasacinio teismo praktiką Bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Aukštaitijos statyba“ v. AB bankas „Hansa – LTB“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-917/2003; 2012 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bildunga“ v. RUAB „Elektrotinklas“ir kt., bylos Nr. 3K-3-204/2012; kt.).

13LR CK 6.66str.1d. nustatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje teismų praktikoje yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012/.

15Dėl UAB „Contitrans“ nemokumo sprendžiant dėl kreditorių teisių pažeidimo administratoriui ginčijant sandorius actio Pauliana pagrindu. Kauno apygardos teismo nutartyje 2012-05-29, kuria iškelta bankroto byla UAB „Contitrans“ konstatavo, kad UAB „Contitrans“ nuo 2011 metų finansinės ataskaitos laikotarpiu nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl tai sudarė prielaidą teismui vertinanti, kad UAB „Contitrans“ komercinės ūkinės veiklos bankroto bylos iškėlimo metu nevykdė. Iš paskutinio laikotarpio 2010-01-01 -2010-12-31 VĮ Registro Centro teikto balanso nustatė, kad UAB „Contitrans“ turėjo 4.322.938 lt turto, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 7.018.640lt.Iš 2010-01-01 -2010-12-31 laikotarpio pelno-nuostolių ataskaitos sprendė, kad UAB „Contitrans“ praėjusiais metais patyrė 847925lt nuostolį, o finansiniais metais 1055.538lt. Be to, nustatė, kad visam UAB „Contitrans“ kilnojamajam turtui buvo taikyti areštai, o nekilnojamojo turto bendrovė neturėjo, kad bendrovė VSDFV Kauno skyriui skolinga 33.340,21lt, be to antstolių kontorose užvestos 68 vykdomosios bylos, tas aplinkybes patvirtina pridedami dokumentai /bylos priedas, civ. byla B2-429-527/2015,1tb.l.100-116,135,146-147,156,165/. Tokiu būdu, 2012-05-29 Kauno apygardos teismo nutartyje konstatuota, kad 2010 metų balanso ir pelno-nuostolių duomenimis, UAB „Contitrans“ jau nuo 2010 metų buvo nemoki. Tą aplinkybę, kad ginčo automobilio pardavimo metu UAB „Contitrans“ visam turtui buvo taikomi areštai yra konstatuota kaip 2012-05-29 Kauno apygardos teismo nutartimi dėl bankroto iškėlimo, taip ir 2014-04-17 Kauno apygardos teismo nutartimi, kuria UAB „Contitrans“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Kauno apygardos teismo nutartyje 2014-04-17, civilinėje byloje Nr B2-429-527/2015, kurioje dalyvavo BUAB „Contitrans“ ir A. K. nustatyta, kad (14 t., b. l. 166–192), kad bendrovės turto atžvilgiu buvo taikomi areštai: 1. Nr. 0510006512 -nuo 2010-11-18 iki 2012-09-04; 2. Nr. 0610006202 - nuo 2010-11-22 iki 2012-09-04; 3. Nr. 0210007S86 - nuo 2010-11-30 iki 2012-08-20; 4. Nr. 0311002231- nuo 2011-05-17 iki 2012-08-20; 5. Nr. 0311003428- nuo 2011-07-18 iki 2012-09-05; 6. Nr. 0212001467- nuo 2012-02-22 iki 2012-03-13; 7. Nr. 1012001207- nuo 2013-03-21 iki 2012-04-10; 8. Nr. 0412002335-nuo 2012-04-02 iki 2012-09-05; 9. Nr. 0412003414-nuo 2012-05-08 iki 2012-05-24; 10. Nr. 0512003971- nuo 2012-05-29 iki 2012-08-07; 11. Nr. 0512003957- nuo 2012-05-28 iki 2012-09-05/1t b.l. 9-28/. Tokiu būdu, nuo 2010 metų iki UAB „Contitrans“ iškėlimo bankroto bylos UAB „Contitrans“ buvo nemoki ir nei UAB „Contitrans“, nei A. K. iki bankroto bylos iškėlimo neturėjo teisinio pagrindo laisvai disponuoti bendrovei priklausančiu ar valdomu turtu.

16Dėl galiojančios reikalavimo teisės. Dėl kreditorių teisių pažeidimo suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui.

17Byloje yra pateiktos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartys 2012-02-05 ir 2012-03-26, sudarytos tarp UAB „Contitrans“ ir A. K. dėl to paties automobilio Subaru Impreza, v/n ( - ) pardavimo kaina nurodyta 20000lt, sutartys pasirašytos už pardavėją UAB „Contitrans“, atstovaujamą direktoriaus A. K. ir už pirkėją A. K., A. K., kurios VĮ Regitra“ neįregistruotos, prie jų nėra priėmimo-perdavimo akto/ 1t, b.l. 29,30/. UAB „Contitrans“ 2012-02-05 PVM sąskaitoje –faktūroje Nr 000738 20000lt sumai, nurodoma, kad direktorius A. K. automobilį Subaru impreza pardavė A. K. už 20000lt/bylos priedas, civilinė byla Nr B2-274-527/2015, 14t.b.l. 138/. Atsakovas nurodo, kad automobilio Subaru Impreza tikroji pardavimo data yra 2012-02-05, kad praėjus dvejiems metams, atsakovas negali atsiminti, kodėl pirkėjo ir pardavėjo tos pačios sutarties egzemplioriai surašyti skirtingomis datomis, skirtingų datų nurodymas neturi jokios teisinės prasmės, todėl turėtų būti laikomas tiesiog rašybos klaida, sąskaita už automobilį išrašyta 2012-02-05, be to, tą pačią dieną automobilis buvo nurašytas iš ilgalaikio turto, ryšium su automobilio pardavimu surašyta 2012-02-15 barterinė pažyma Nr 1822, todėl prašo laikyti pardavimo datą 2012-02-05. Tokiu būdu automobilio pardavimo data nėra aiški, kadangi nėra automobilio priėmimo-perdavimo akto, o sutinkamai su LR CK 4.49 str. 1 dalimi laikytina, kad automobilio nuosavybės teisė perėjo nuo sutarčių pasirašymo. Iš pateiktų į bankroto bylą įrodymų matyti, kad automobilis priklausė „Danske lizingas“ iki 2012-03-27 finansinio lizingo sutarčių pagrindu, o po 2012-03-27 automobilio registracija VĮ „:Regitra“ nebuvo atlikta/ bylos priedas civ. byla Nr B2-274-575/2015, 14t.b.123-126/. Be to, nustatyta, kad automobilis Subaru Impreza 2012-02-05 ilgalaikio materialiojo turto nurašymo aktu Nr. 738-1 buvo pripažintas netinkamu dėl nusidėvėjimo tolimesniam naudojimui ir buvo nurašytas iš įmonės balanso už 4 900 Lt. Tačiau taip pat 2012-02-05 bendrovės vienintelio akcininko A. K. sprendimu buvo nuspręsta parduoti nudėvėtą automobilį už 20 000 Lt / bylos priedas , civ. byla Nr B2-274-527/2015, 14, b. l.139, 140/. Tokiu būdu, tas pats automobilis tą pačią datą 2012-02-05 buvo nurašytas kaip tolimesniam naudojimui netinkamas, be to, jį nuspęsta parduoti vienintelio akcininko A. K. sprendimu, be to, dar kartą parduotas 2012-03-26. Todėl manytina, kad automobilis galėjo būti parduotas 2012-03-26, nes priešingu atveju, jeigu automobilis būtų parduotas ir perduotas A. K. 2012-02-05, būtų nereikalinga sudaryti dar vieną pirkimo –pardavimo sutartį 2012-03-26. Tačiau nėra ginčo, kad UAB „Contitrans“ automobilis Subaru Impreza buvo parduotas UAB „Contitrans“ direktoriui ir akcininkui A. K. už 20000lt, todėl yra ieškovo BUAB „Contitrans“ neabejotina reikalavimo teisė už parduotą A. K. automobilį 20000lt sumoje, ekvivalentas-5792,40EUR. Ieškovas nurodė, kad už automobilį atsakovas atsiskaitinėjo atlikdamas užskaitas-įskaitymus barterinėmis pažymomis: 2012-02-05 Nr 1822; 2012-03-05 Nr 303; 2012-03-29 Nr 1838; 2012-04-13 Nr 304; 2012-05-14 Nr 1839, kurias prašo pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento, kaip prieštaraujančias imperatyviosioms įstatymo normoms, be to, nurodo, kad už automobilį atsakovas A. K. neatsiskaitė. Atsakovas nurodė, kad atsiskaitė už automobilį ne įskaitymo būdu pagal ieškovo nurodytas barterines pažymas, pagal kurias buvo buhalterinės apskaitos programoje atliktas debetavimas ir kreditavimas atitinkamų buhalterinių sąskaitų, kad atsakovas kaip bendrovės vadovas turėjo teisę disponuoti bendrovės lėšomis, ką jis ir padarė, sumokėdamas iš savo avansinės sąskaitos bendrovės darbuotojams ir kitiems bendrovės kreditoriams, kad su darbuotojais ar kitais kreditoriais yra atsiskaityta, o atsakovas yra pateisinęs bendrovės lėšų (avanso) panaudojimą. Taip pat atsakovas nurodė, kad atsiskaitymą už automobilį patvirtina avanso apyskaitos:2012-02 avanso apyskaita, kurioje nurodyta ginčijama 2012-02-05 pažyma Nr.1822 /bylos B2-274-527/2015 T 14 b.l. 24/; 2012-03 avanso apyskaita, kurioje nurodyta ginčijama 2012-03-05 pažyma Nr.303 ir 2012-03-29 pažyma Nr. 1838 /bylos B2-274-527/2015 T 14/ b.l. 4/;2012-04 avanso apyskaita, kurioje nurodyta ginčijama 2012-04-13 pažyma Nr. 304 /bylos B2-274-527/2015 T 13 b.l. 199/; 2012-05 avanso apyskaita, kurioje nurodyta ginčijama 2012-05-14 pažyma Nr. 1839/bylos B2-274-527/2015 T 13 b.l. 197/. Be to, atsakovas nurodė, kad atsiskaitė už pirktą automobilį su UAB „Contitrans“ dengdamas 20000lt iš savo asmeniniu lėšų gautų iš kitos įmonės kaip darbo užmokestį, išmokėdamas jį įmonės darbuotojams kaip darbo užmokestį ir pervesdamas pinigus kreditoriams. Tačiau atsakovas nurodė, kad negali įvardinti konkrečių sumų ir darbuotojų, kuriems buvo pervestos piniginės lėšos, atsiskaitant už automobilį. UAB „Contitrans“ 2012-03-31 avanso apyskaitose Nr 3 nurodoma, kad atsakovas A. K. gavo avansą pagal ieškovo ginčijamas užskaitas pagal pažymas Nr 303 2012-03-05 184,10lt, Nr 1838 2012-03-29 6333,77lt, viso 6517lt, kuris yra pervedamas į nurodytas sąskaitas /civilinė byla Nr B2-274-527/2015,14t, b.l.4/.UAB „Contitrans“ avanso apyskaitoje 2012-02-29 Nr 2 nurodomos atsakovo vardas pavardė jo gautas avansas pagal ieškovo ginčijamą užskaitą pagal pažymą Nr 1822 2012-02-05 12758,76 sumai, pagal pavedimą Nr 1253 2012-02-02 20000lt sumai, pagal pavedimą Nr 951 2012-02-06 3990lt sumai, pagal pavedimą Nr1316 2012-02-07 1450lt sumai, nurodomas debetas 32276,21lt gauto avanso pervedimas į nurodytas sąskaitas, tačiau nėra nurodyta nei iš kur, nei kas, nei kokiu tikslu padarė pavedimus ir pervedė pinigus/ bankroto byla Nr B2-274-527/2015, 14t,b.l24/. Taip pat atsakovas grindžia atsiskaitymo faktą už automobilį UAB „Contitrans“2012-04-30 avanso apyskaita Nr 4, kurioje nurodytas atsakovo vardas pavardė gautas avansas pagal ieškovo ginčijamą užskaitą pagal 2012-04-13 pažymą Nr. 304 2012-04-13 2203,65lt sumai /bylos B2-274-527/2015 T 13 b.l. 199/, nurodomas debetas, kreditas 2203, 65lt sumos pervedimas į dvi sąskaitas. Taip pat atsakovas nurodo, kad tą aplinkybę, kad jis atsiskaitė už automobilį patvirtina UAB „Contitrans“2012-05-31 avansinė apyskaita Nr 5, kurioje nurodyta atsakovo vardas, pavardė, gautas avansas pagal ieškovo ginčijamą užskaitą pagal 2012-05-14 pažymą Nr. 1839 2019,72lt sumai /bylos priedas, civilinė byla Nr B2-274-527/2015 T 13 b.l. 197/, nurodomas debetas, kreditas 2019,72lt sumos pervedimas į nurodytas sąskaitas. Tokiu būdu, atsakovas nurodo, kad atsiskaitė už pirktą iš UAB „Contitrans“ automobilį, sumokėdamas 20000lt pagal aukščiau įvardintas avanso apyskaitas iš gauto avanso pagal ieškovo ginčijamas užskaitas pagal barterines pažymas. Tačiau atsakovo argumentus, kad neva iš gauto avanso iš UAB „Contitrans“ pagal barterines pažymas ir iš gautų piniginių lėšų iš kitų įmonių kaip atsakovo darbo užmokestis, atsakovas pervedė 20000lt bendrovės darbuotojams darbo užmokestį, komandiruotės išlaidas, taip atsiskaitydamas už automobilį, minėtos avanso apyskaitos nepatvirtina, nes nėra nurodyta įmonė, iš kurios gavo atsakovas darbo užmokestį, nenurodytas nei vienas darbuotojas kuriam buvo pervesti pinigai, nenurodyta piniginių lėšų pervedimo paskirtis. Tokiu būdu, iš atsakovo nurodytų avanso apyskaitų negalima spręsti, kad atsakovas atsiskaitinėjo su bendrovės darbuotojais, o atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas neatsiskaitė už automobilį.

18Iš UAB „Contitrans“ pažymų 2012-02-05 Nr 1822 12758,76lt sumai, 2012-03-05 Nr 303 184,10 sumai, 2012-03-29 Nr 1838 6333, 77lt sumai, 2012-04-13 Nr 304 2203,65lt sumai, 2012-05-14 Nr 1839 2019,72lt sumai, remiantis kuriomis atsakovas A. K. gavo avansą iš UAB „Contitrans“ matyti, kad pažymose kaip debitoriumi, taip ir kreditoriumi nurodytas tas pats asmuo atsakovas A. K., piniginės sumos pažymose nurodomas kaip užskaitos, o pažymoje Nr 303 kaip skolos dengimas. Be to, avansų apyskaitose nenurodyta dar viena UAB „Contitrans“ 2012-02-05 pažyma Nr 1822, pagal kurią buvo atlikta užskaita 20000lt pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr 000738 už nupirktą A. K. iš UAB „Contitrans“ automobilį Subaru impeza , kurioje debitoriumi ir kreditoriumi nurodomas tas pats asmuo - A. K./ bylos priedas civilinė byla Nr B2-274-527/2015 14t.bl 27/. Tai reiškia, kad UAB „Contitrans“ yra dvi pažymos išrašytos 2012-02-05 pagal numerį 1822, t.y. 2012-02-05 pažyma Nr 1822, pagal kurią atlikta užskaita 12758,76lt sumai, kuri nurodoma avanso apyskaitoje 2012-02-29 Nr 2, kuri randasi bankroto bylos Nr B2-274-527/2015 14t., b.l. 104 ir 2012-02-05 pažyma Nr 1822, pagal kurią buvo atlikta užskaita 20000lt sumai pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr738, t.y. 2012-02-05 sąskaitą-faktūrą Nr000738 už automobilį, kuri randasi bankroto byloje Nr B2-274-527/2015,14t, b.l. 27, kurioje debitoriumi ir kreditoriumi nurodytas tas pats asmuo A. K.. Tokiu būdu, darytina išvada, kad tarp UAB „Contitrans“ ir A. K. pagal barterines pažymas atliktos užskaitos-įskaitymai, skolų dengimas/1t, b.l.31-36/. Bylos medžiaga ir jos priedu nustatyta, kad atsakovas buvo suteikęs paskolą UAB „Contitrans“, kurią šiuo metu ginčija bankroto administratorius, ir tai yra patvirtinta 2012-08-31 Kauno apygardos teismo nutartyje, civilinėje byloje Nr B2-274-527/2015,2t, b.l. 30-32, kuria buvo patvirtinti BUAB “Contitrans“ kreditorių finansiniai reikalavimai, o dėl A. K. reikalavimų nurodyta, kad jie yra ginčijami administratoriaus/ bylos priedas, civilinė byla Nr B2-274-527/2015, 2t, b.l.30-32/. Tačiau UAB „Contitrans“ barterinių pažymų sudarymo metu, paskolos santykiai tarp atsakovo A. K. ir UAB „Contitrans“ nebuvo ginčijami, paskolos suma viršijo 20000lt sumą, kurią skolingas K. K. ieškovei už automobilį Subaru Impreza. Tokiu būdu, manytina, kad buvo galiojantys vienarūšiai priešpriešiniai A. K. ir UAB „Contitrans“ reikalavimai, kurių įvykdymo terminai buvo suėję, kurie buvo įsikaityti–užskaityti UAB „Contitrans“ pagal barterines pažymas/ LR CK 6.130str, 6.131str/.

19Be to, 2014-10-17 Papildomoje specialisto išvadoje Nr 5-2/165 3 sk./ 2t, b.l. 39/ nurodyta, kad 2014-03-19 Specialisto išvadoje Nr 5-2/54 /10pusl/ buvo nurodyta, kad 2008 metais Sintetinės apskaitos žurnale buvo apskaitomas akcininkų A. K. ir A. N. suteiktos paskolos. Šioje sąskaitoje buvo nurodyta, kad įsipareigojimų suma mažinama 17954,56lt, nurodant buhalterinę sąskaitą Nr 24351“Atsakingi asmenys EUR“. Tai rodo, kad akcininkams paskola buvo dengiama iš atsakingo asmens turėtų sumų „EUR“/2t, b.l.28-63/.

20Atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes ir ištirtus įrodymus, darytina išvada, kad užskaitos pagal barterines pažymas buvo atliktos kaip UAB „Contitrans“ buvo nemoki, nevykdė savo įsipareigojimų, o įmonės pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, buvo galiojantys areštai, tame tarpe į parduotą automobilį. Byloje yra neginčitinai įrodyta, kad UAB „Contitrans“ ginčijamų užskaitų pagal pažymas atlikimo metu turėjo daug kreditorių, kurių reikalavimai buvo piniginiai, užskaitos- įskaitymai vyko esant bendrovei jau faktiškai nemokiai ir neturint pakankamai pinigų visiems tuo metu buvusiems piniginiams įsipareigojimams įvykdyti vienu metu, be to, kai bendrovės visas turtas buvo areštuotas, todėl negalima buvo suteikti atskiriems kreditoriams, tame tarpe ir A. K. pirmenybę prieš kitus kreditorius. Tokiu būdu buvo sumažinta ieškovės BUAB „Contitrans“ turto vertė, į kurią galėjo būti nukreipti kitų kreditorių reikalavimai, buvo pažeisti kitų ieškovės UAB „Contitrans“ kreditorių interesai, kartu konstatuojant kad susitariančios šalys veikė nesąžiningai.

21Be to, Kauno apygardos tesimas 2014-04-17 nutartyje, civilinėje byloje NrB2-274-527/2015 dėl tyčinio bankroto, kurioje dalyvavo kaip atsakovas BUAB „Contitrans“ ir kaip trečiasis asmuo A. K. konstatavo, kad teismas šias užskaitas (skolos dengimą), o ir patį A. K. taikytą modelį, kai pinigus iš sąskaitos (kad jie nebūtų nurašyti lizingui arba kitiems kreditoriams, pateikusiems atitinkamus dokumentus apmokėjimui, arba kad nebūtų areštuoti antstolių ir kt.) jis nuimdavo grynais pinigais ir panaudodavo atsiskaitymams savo nuožiūra, užpildydamas barterines pažymas ir avansines apyskaitas, vertina ir kaip nepagrįstą bei neteisėtą pirmenybės tam tikriems kreditoriams (tiek pačiam A. K., tiek ir tam tikriems kreditoriams, kuriems buvo mokama) suteikimą, kas pagal teisminę praktiką taip pat yra akivaizdus tyčinio bankroto požymis./ 1t, b.l. 9-28/.

22Bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „Contitrans‘ atsakovui einant bendrovės vadovo pareigas UAB „Contitrans“ apgaulingai buvo tvarkoma buhalterinė apskaita, tai patvirtina Kauno apylinkės teismo teismo baudžiamasis įsakymas 2014-06-26, baudžiamojoje byloje Nr 1-2147-311/2014 / 2t b.l. 13-18/, Kauno apylinkės teismo nuosprendis 2015-09-21, baudžiamojoje byloje Nr 1-898-668/2015 / 2t b.l. 67-83/, FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2012-11-30 Specialisto išvada, ir 2014-10-07 Papildoma specialisto išvada/ 1t b.l. 71-96, 2t, b.l.28-63/.

23Kauno apygardos tesimas 2014-04-17 nutartyje, civilinėje byloje Nr B2-274-527/2015 dėl tyčinio bankroto konstatavo, kad teismo nuomone, turto arešto aktas 8. Nr. 0412002335 (14 t., b. l. 185), galiojęs nuo 2012-04-03 iki 2012-09-05, kuriuo iki nutarties iškelti atsakovei bankroto bylą arba atsisakyti ją iškelti įsiteisėjimo buvo areštuotas atsakovei nuosavybės teise priklausantis turtas, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, taip pat buvo areštuotos atsakovės piniginės lėšos, draudė ir bet kokių užskaitų atlikimą, tame tarpe ir A. K. nurodytas kaip atliktas užskaitas pagal 2012-04-13 pažymą Nr. 108 (14 t., b. l. 108) 2 203,65 Lt sumai ir pagal 2012-05-14 pažymą Nr. 1839 (14 t., b. l. 109) 2 019,72 Lt sumai. Turto arešto aktas 9. Nr. 0412003414 (14 t., b. l. 187), kuriuo buvo pritaikytas areštas turtui ir piniginėm lėšom 9 953,32 Lt sumai, galiojęs nuo 2012-05-08 iki 2012-05-24 (išregistruotas CPK 147 str. 6 d. pagrindu), teismo nuomone, draudė ir bet kokių užskaitų atlikimą, tame tarpe ir A. K. nurodytą kaip atliktą užskaitą pagal 2012-05-14 pažymą Nr. 1839 (14 t., b. l. 109) 2 019,72 Lt sumai. Be to, automobilio pardavimo metu galiojo areštai, kurie nebuvo išregistruoti iš registro, o pagal LR turto areštų akto registro įstatymo2str.4d, areštavus turtą ir uždraudus juo disponuoti, yra negalimi jokie susitarimai dėl areštuoto turto pardavimo/ 1t b.l. 9-28/.

24Be to, tą aplinkybę, kad UAB „Contitrans“ turtui buvo taikomi areštai patvirtina turto arešto aktų registro išrašai/ 1t b.l. 38-63/, iš kurių ginčo automobilio pardavimo metu galiojo areštai nurodyti 2014-04-17 Kauno apygardos teismo nutartyje, kurie buvo nuimti iškėlus UAB „Contitrans“ bankroto bylą 2012-09-05//bylos priedas civilinė byla Nr B2-429-527/2015 2t,b.l.36-47/. Tai patvirtina, kad ginčo automobilio pardavimo metu ir ginčo užskaitų sudarymo metu UAB „Contitrans‘ buvo nemoki, atliktos užskaitos prieštarauja LR Turto areštų akto registro įstatymo2str, LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 6str., 12str. Be to, bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas A. K. neprivalėjo sudaryti užskaitų pagal barterines pažymas, kurių jis laiku ir nebuvo patekęs FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriui tyrimui, tačiau kuriomis pasinaudojo apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą UAB „Contitrans“, be to, 2012-02-05 yra sudarytos dvi pažymos, kurioms suteiktas tas pats Nr 1822, tačiau 2012-02-05 pažyma Nr 1822, pagal kurią buvo atlikta užskaita 20000lt sumai pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr000738 už automobilį avansų apyskaitose nenurodyta / bylos priedas, civ. byla Nr B2-274-527/2015, 14t, 27,104/.

25Atmestinas atsakovo argumentas neva barterinėmis pažymomis buvo atliktas buhalterinės apskaitos programoje debetavimas ir kreditavimas atitinkamų buhalterinių sąskaitų, laikant, kad su darbuotojais ar kitais kreditoriais yra atsiskaityta, kadangi tokie atsakovo argumentai prieštarauja bylos medžiagai, bankroto byloje Nr B2-274-527/2015 surinktai medžiagai, nustatytoms byloms aplinkybėms.

26Dėl sandorio šalių nesąžiningumo.

27Viena iš šiam ieškiniui taikomų sąlygų yra ta, kad actio Pauliana pagrindu ginčijamą sandorį skolininkas ir kiti dalyviai sudarė nesąžiningai, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises. Nustatytomis bylos aplinkybėmis, ištirtais įrodymais nustatyta, kad užskaitos pagal barterines pažymas tarp UAB „Contitrans“, atstovaujamos jos vadovo A. K. ir A. K. buvo atliktos, kad automobilis Subaru Impreza buvo parduotas A. K., kai UAB „Contitrans“ buvo nemoki. Šias aplinkybes patvirtina galiojantys areštai UAB „Contitrans“ turtui, būtent: UAB DK „PZU Lietuva“ reikalavimas 48641,32lt sumai, kuris buvo užtikrintas areštu 2010-12-01, turto arešto aktas Nr 0210007586, kuris buvo nuimtas 2012-09-05 Kauno apygardos teismo nutartimi/ 1t b.l. 42,43/; Nordic Trucking Logistic reikalavimas 51422,lt sumai, kuris buvo užtikrintas UAB „Contitrans“ turto areštu 2012-02-23, turto arešto aktas Nr 0212001467, kuris buvo išregistruotas 2012-03-13, be to, areštas 2012-04-02 ir turto arešto aktas 0412002335, kuris buvo nuimtas 2012-09-05 Kauno apygardos teismo nutartimi/ 1t, b.l. 49,50, 56,57/; UAB „Transgesta Servis“ kurio reikalavimas 14907,10lt sumai buvo užtikrintas 2011-07-18 areštu, turto arešto aktas Nr 0311003428, kuris buvo nuimtas 2012-09-05 Kauno apygardos teismo nutartimi/ 1t b.l. 51-53/ ir kiti/ 1t b.l. 37-63/. Kadangi areštai buvo įregistruoti areštų registre, todėl turėjo būti žinomi kaip UAB „Contitrans“, taip ir jos vadovui A. K.. Be to, 2012-05-29 Kauno apygardos teismo nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo konstatuota, kad UAB „Contitrans“ buvo nemoki nuo 2010 metų, o 2012-08-31 Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtinti 66-ties UAB „Contitrans‘ kreditorių finansiniai reikalavimai 3.962 433,52lt sumai/ bylos priedas, civilinė byla Nr B2-274-527/2015,1t b.l. 146-147, 165, 2t, 30-32/. Be to, galiojančius kreditorinius reikalavimus UAB „Contitrans“ užskaitų pagal barterines pažymas sudarymo metu patvirtina ir AB „SEB lizingas“ kreditoriniai reikalavimai, pagal finansinio lizingo sutartis už UAB „Contitrans“ įgytas transporto priemones/ bylos priedas, civilinė byla Nr B2-274-527/2015, 2t b.l. 26-28/. Tokiu būdu, kaip UAB „Contitrans“, taip ir jos vadovas ir akcininkas A. K. turėjo žinoti apie bendrovės nemokumą ir kreditorius ginčijamų užskaitų atlikimo metu, todėl kaip UAB „Contitrans“, kurią atstovavo jos vadovas A. K., taip ir pats A. K. buvo nesąžiningi. Be to, kaip jau minėta, ne tik tai, kad neprivalėjo UAB „Contitrans“ ir A. K. sudaryti užskaitų pagal barterines pažymas, tačiau ir negalėjo tai daryti, kadangi iš esmės pažeidė imperatyvias įstatymų normas, t.y. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 12str, o tai patvirtina FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos skyriaus Specialisto išvada ir Papildoma specialisto išvada, be to, LR turto areštų akto registrų įstatymą, ir tai patvirtina Kauno apygardos teismo 2014-04-17 nutartis dėl pripažinimo UAB „Contitrans“ bankrotą tyčiniu.

28Be to, pagal LR CK 6.67str.1d.3p, preziunuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžininga jeigu skolininkas – juridinis asmuo sudarė sandorį su fiziniu asmeniu, kuris yra to juridinio asmens vadovas ar valdymo organo narys arba šio asmens sutuoktinis, vaikas, tėvas (motina) ar kitas artimasis giminaitis. Tokiu būdu, A. K. nesąžiningumas įrodytas nustatytomis bylos aplinkybėmis ir ištirtais įrodymais, esančiais byloje ir jos priede, nes A. K. būdamas UAB „Contitrans“ vadovu ir akcininku padarė užskaitas pagal barterines pažymas su UAB „Contitrans“, tame tarpe ir už pirktą iš UAB „Contitrans“ automobilį „Subaru Impreza“. Be to, Kauno apygardos teismas 2014-04-17 nutartyje, civilinėje byloje NrB2-274-527/2015 dėl tyčinio bankroto, kurioje dalyvavo BUAB „Contitrans“, A. K. nustatė, kad automobilis neteisėtai perleistas A. K. esant įregistruotiems arešto aktams bei žinant apie juos kaip A. K., taip ir UAB „Contitrans“. Įregistravus turto areštą yra laikoma, kad turto arešto akto duomenys yra žinomi kiekvienam asmeniui (TAARĮ 5 str. 2 d.), todėl darytina išvada, kad automobilio perdavimo metu abi sandorio šalys žinojo tai, kad perduodamas turtas yra areštuotas, ir jo nuosavybė negali būti perleista. Šios aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad sutarties šalys veikė pažeisdamos imperatyviąsias teisės normas; Automobilis buvo neteisėtai perduotas A. K., nes disponuoti šia teise atsakovei buvo uždrausta. Be to, Kauno apygardos teismo nutartyje 2014-04-17 konstatavo, kad nuo 2011 m. gruodžio mėnesio bendrovės padėtis buvo itin prasta. Bendrovė nutraukė mokėjimus pagal lizingo sutartis AB „SEB lizingas“, taip pat nevykdė įsipareigojimų kreditoriams, jos atžvilgiu vyko įvairūs išieškojimai, todėl bet kokių užskaitų tarp bendrovės akcininko ir bendrovės sudarymas vertintinas kaip nepagrįstas ir neteisėtas pirmenybės vienam iš kreditorių suteikimas./ 1t, b.l. 9-28, bylos priedas civilinė byla Nr B2-274-527/2015, 11t., b.l. 88-107/.

29Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje 2011-01-31, civilinėje byloje Nr 3K-3-17/2011 konstatuota, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi res judicata galią – juo nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Pozityvusis res judicata principo taikymo efektas pasireiškia tuo, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas gali būti naudojamas kaip reikalavimo pagrindas kitoje byloje – pagal CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsitesėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims; tokios aplinkybės yra prejudiciniai faktai. Aiškinant proceso teisės normas dėl prejudicinių faktų taikymo kasacinio teismo praktikoje laikomasi šių pagrindinių nuostatų: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvavusiems byloje asmenims.

30Tokiu būdu, yra konstatuotas nesąžiningumas kaip UAB „Contitrans“ taip ir A. K. parduodant ir perkant automobilį, taip pat ir atliekant užskaitas pagal barterines pažymas, kuriomis suteikta A. K. pirmenybės teisė prieš kitus kreditorius. Be to, atsakovas nepaneigė tos aplinkybės, kad atsakovas A. K. už nupirktą iš UAB „Contitrans“ automobilį neatsiskaitė, nes nei byloje, nei jos priede nėra įrodymų patvirtinančių tas aplinkybes, kad už nupirktą automobilį iš UAB „Contitrans“ būtų į jos kasą įnešti pinigai, ar į UAB „Contitrans“ sąskaitas būtų pervesti pinigai už automobilį, o darytos užskaitos pagal barterines pažymas iš UAB „Contitrans“ piniginių lėšų, kuriose vienu metu A. K. buvo ir kreditoriumi ir debitoriumi, atsakovo nurodomos avanso apyskaitos, nepatvirtina aplinkybių, kad už automobilį A. K. atsiskaitė užskaitant už automobilį mokėtinas sumas su A. K. išleistomis piniginėmis lėšomis mokėtinomis bendrovės darbuotojams ir kreditoriams.

31Dėl ieškinio senaties termino.

32Ieškovas nurodo, kad apie ginčijamas užskaitas pagal barterines pažymas sužinojo Kauno apygardos teisme 2014-04-03 teismo posėdžio metu, todėl vienerių metų ieškinio senaties termino actio Pauliana ieškiniui pareikšti nepraleido. Nurodo, kad atsakovo atstovas tik 2014-04-03, įvykusio teismo posėdžio metu teismui pateikė ginčijamas pažymas, kad tai patvirtina 2014-04-17 Kauno apygardos teismo nutartis. Atsakovas nurodo, kad administratorius sužinojo apie ginčijamas užskaitas pagal barterines pažymas nuo dokumentų perdavimo dienos, kuriuos perdavė administratoriui 2012-07-10 priėmimo-perdavimo aktu. Iš archyvinių dokumentų perdavimo-priėmimo akto 2012-07-10 matyti, kad UAB „Contitrans“ direktorius A. K., vykdydamas 2012-05-29 Kauno apygardos teismo nutartį ir administratoriaus reikalavimą Nr 2012/R-121 perdavė, o administratorius priėmė UAB „Contitrans“ archyvinius dokumentus pagal sąrašą. 2012 metų perduotinų dokumentų sąraše nurodytinos avanso apyskaitos, pažymos neužfiksuotos/ 1t b.l. 111-114/.. 2014-04-17 Kauno apygardos teismo nutartyje, civilinėje byloje Nr B2-274-527/2015 konstatuota, kaip svarbi aplinkybė, patvirtinanti tyčinio bankroto požymių buvimą, yra tai, jog, administratoriaus teigimu, jam nėra perduoti jokie dokumentai, kurie galėtų patvirtinti atsiskaitymo už parduotą automobilį ir keltuvą aplinkybę; nei į bendrovės banko sąskaitas, nei į bendrovės kasą lėšos nebuvo įneštos, jokių kitų buhalterinės apskaitos dokumentų, susijusių su atsiskaitymu už bendrovės parduotą (nurašytą) automobilį, nerasta. K atstovo teigimu (14 t., b. l. 95), už turtą mokėtinos sumos buvo užskaitytos su A. K. bendrovės naudai pagal avansines apyskaitas išleistomis lėšomis. Kaip matyti iš A. K. atstovo pateiktos 2012-03-29 pažymos Nr. 1838 (14 t., b. l. 107), joje nurodyta 6 333,77 Lt užskaitą tarp A. K., kaip debitoriaus, ir tarp A. K., kaip kreditoriaus. A. K. atstovo pateikta 2012-04-13 pažyma Nr. 304 (14 t., b. l. 108) patvirtina, jog buvo padaryta 2 203,65 Lt užskaita tarp A. K., kaip debitoriaus, ir tarp A. K., kaip kreditoriaus. A. K. atstovo pateikta 2012-05-14 pažyma Nr. 1839 (14 t., b. l. 109) patvirtina, jog buvo padaryta 2 019,72 Lt užskaita tarp A. K., kaip debitoriaus, ir tarp A. K., kaip kreditoriaus./1t b.l. 9-28, bylos priedas civilinė byla Nr B2-274-527/2015, 11t b.l. 88-107, 14t, b.l. 104, 105,107, 108, 109 /.

33Informacinės pažymos patvirtina, kad teismo posėdis Kauno apygardos teisme vyko 2014-11-03, o po pertraukos vyko 2014-11-11, kuriame dalyvavo pareiškėjo Nordic Trucking Logistics A/S atstovas, atsakovo BUAB „Contitrans‘ atstovas, trečiojo asmens A. K. atstovas, kuriame buvo teiktini dokumentai/ bylos priedas civilinė byla Nr B2-274-574/2015 15t, b.l. 41-50, 71-86/. Civilinėje byloje Nr B2-274-527/2015 yra pateiktos barterinės pažymos/ bylos priedas civilinė byla Nr B2-274-527/2015 14t, b.l.27,104,105,107-109/. Be to, FNTT prie VRM Kauno apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus Papildomoje specialisto išvadoje 2014-10-17 Nr 5-2/165 2.5.p/2t,b.l.53/ nurodyta, kad 2014-03-19 Specialisto išvadoje Nr 5-2/54 /45pusl/ nurodyta, kad A. K. 2012m avanso apyskaitose buvo nurodyta, kad gavo 2012-02-05 pagal pažymą Nr 1822-12758,76lt, 2012-03-05 Nr 303 184,10lt, 2012-03-09 Nr 1838 6333,77lt, 2012-04-13 Nr 304 2203, 65lt, 2012-05-14 Nr 1839 2019,72lt, tačiau kaip buvo apskaitytos pažymos apskaitoje, nustatyti nėra galimybės, nes jos tyrimui nepateiktos, o pateiktose sąskaitų suvestiniuose registruose/ didžiojoje knygoje/ buhalterinių sąskaitų likučiai, apyvartos nurodomos tik bendros sumos už visus metus. Dėl to nebuvo laikomasi LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 12str.1d reikalavimų, pagal kuriuos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais./ 2t b.l., 28-63/. Tokiu būdu, pažymos FNTT prie VRM Kauno apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriui nebuvo pateiktos tyrimui.

34LR CK 6.66str.3d nustatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius/ Actio Pauliana/ šio straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu, pateikiant ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo ar turėjo sužinoti apie teisės pažeidžiantį sandorį.

35Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014-04-30 nutartyje, civilinėje byloje Nr 3K-3-276/2014 konstatuota, kad kasacinis teismas taip pat yra atkreipęs dėmesį į CK 6.66 straipsnio taikymo ypatybes, kai šiuo pagrindu ieškinį reiškia bankroto administratorius. Bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Aukštaitijos statyba“ v. AB bankas „Hansa – LTB“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-917/2003; 2012 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bildunga“ v. RUAB „Elektrotinklas“ir kt., bylos Nr. 3K-3-204/2012; kt.). Tokiu būdu, reikšti ieškinį LR CK 6.66str. pagrindu ieškovas nepraleido.

36LR Įmonių bankroto įstatymo 11str.5d.8p.nustatyta, kad administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu Šiuo atveju laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos.

37LR CK 1.127str. 1d nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

38Tokiu būdu, atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes ir ištirtus įrodymus, darytina išvada, kad ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamas užskaitas pagal barterines pažymas 2014-04-03 Kauno apygardos teisme teismo posėdžio metu, nagrinėjant tyčinio bankroto bylą, o apie tai kada bankroto administratorius gavo užskaitas patvirtinančius įrodymus byloje įrodymų nėra pateikta, tačiau galėjo gauti įsiteisėjus 2014-04-17 Kauno apygardos teismo nutarčiai, kuria UAB „Contitrans“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu. Ieškovo 2014-11-03 ieškinys teisme gautas 2014-11-17/ 1t b.l. 3-7/. Tai reiškia, kad ieškovas nepraleido 1 metų ieškinio senaties terminą reikšti ieškinį LR CK 6.66str. pagrindu, tačiau praleido ieškinio senaties terminą reikšti ieškinį pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11str.5d.8p, tačiau ieškovas prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą kaip praleistą dėl svarbių priežasčių dėl UAB „Contitrans“ apgaulingai tvarkytos buhalterinės apskaitos. Tas aplinkybes, kad UAB „Contitrans‘ buvo apgaulingai tvarkoma buhalterinė apskaita patvirtina FNTT prie VRM Kauno apygardos valdybos ūkinės veiklos tyrimo skyriaus Specialisto išvada 2012-11-30 ir Papildoma specialisto išvada 2014-10-17 Nr 5-2/165. Be to, šių aplinkybių nepaneigė ir apklausta 2015-08-17 teismo posėdžio metu liudytoja L. P., dirbusi UAB „Contitrans“ buhaltere/1t, b.l. 175-177/, kuri yra nuteista Kauno apylinkės teismo 2014-06-26 teismo baudžiamuoju įsakymu, baudžiamojoje byloje Nr 1-2147-311/2014 2600lt bauda, kadangi tvarkant buhalterinę apskaitą UAB „Contitrans“ nebuvo laikomasi LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 6str, 12str./ 2t b.l. 5-18/. Be to, buvęs UAB „Contitrans‘ vadovas A. K. yra nuteistas Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu 2015-09-21, baudžiamojoje byloje Nr 1-898-668/2015 2259,60EUR bauda, nes apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą UAB „Contitrans“. Nuosprendyje konstatuota, kad A. K. padarė apysunkį tyčinį baigtą nusikaltimą numatytą LR BK 222str.1d/ 2t b.l. 67-83/. Be to, ieškinys actio Pauliana pagrindu pareikštas BUAB „Contitrans“ bankroto administratoriaus, kuriai iškelta bankroto byla, kuriuo siekiama apginti ne tik jos kreditorių, bankrutuojančios įmonės teises, kuri yra ginčijamo sandorio šalis, bet ir viešajį interesą. Todėl teismas laiko, kad ieškovas dėl apgaulingai tvarkytos buhalterinės apskaitos UAB „Contitrans“, kurios vadovu buvo atsakovas, praleido ieškinio senaties terminą ieškiniui pareikšti ĮBĮ 11str5d. 8p nustatyta tvarka, šią priežastį pripažįsta svarbia priežastimi, kadangi tai iš esmės trukdė pareikšti ieškinį. Tokiu būdu, teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas reikšti ieškinį praleistas dėl svarbios priežasties, todėl atnaujintinas/ LR CK 1.131str.2d/. Atsakovo prašymas dėl ieškinio senaties taikymo, atmestinas/ LR CK 1.126str.2d/..

39Dėl restitucijos

40Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014-04-30 nutartyje, civilinėje byloje Nr 3k-3-276/2014 konstatuota, kad pagal kasacinio teismo praktiką actio Pauliana skirtas ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Šio instituto paskirtis – kompensavimas: skolininko sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą.

41Tokiu būdu, nustačius, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje egzistuoja visos būtinos actio Pauliana taikymo sąlygos, kad atlikti įskaitymai – užskaitos pagal UAB „Contitrans‘ barterines pažymas pažeidžia ieškovo ir ieškovo kreditorių teises, taip pat nustačius, kad kreditoriai, kurių reikalavimai patvirtinti bankroto byloje, turėjo neabejotinas ir galiojančias reikalavimo teises įskaitymų-užskaitų pagal barterines pažymas sudarymo metu, darytina išvada, kad yra pagrindas atliktus įskaitymus- užskaitas pagal 2012-02-05 Nr. 1822, 2012-03-05 Nr. 303, 2012-03-29Nr1838, 2012-04-13 Nr. 304 ir 2012-05-14 Nr. 1839 pažymas pripažinti negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento pagal CK 6.66 straipsnį, kaip prieštaraujančias imperatyviosioms įstatymų normoms, taikyti restituciją, priteisiant iš atsakovo A. K. BUAB „Contitrans“ 20000lt, kas sudaro 5792,40EUR už automobilį/ LR Turto areštų aktų registro įstatymo 2str, LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 6str., 12str., LR CK 1.180str.1d, 6.66str.1d, 6.67str, 6.130str., 6.131str., 6.145str., 6.6.305str., 6.313str/.

42Be to, Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011-05-05 nutartyje, civilinėje byloje Nr 3k-3-228/2011 konstatavo, kad kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.

43Kadangi atsakovas už automobilį neatsiskaitė laiku, iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos /5792,40EUR/nuo bylos iškėlimo teisme 2014-11-17 iki visiško sprendimo įvykdymo/ LR CK 6.38str., 6.37str, 6.210str.1d/.

44Įvertinant visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus rašytinius įrodymus, ieškovo atstovo, atsakovo atstovo paaiškinimus, liudytojos parodymus, ieškinys tenkintinas, prašymas dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo tenkintinas, prašymas dėl ieškinio senaties termino taikymo, atmestinas / LR CPK 178str, LR CK 1.5str., 1.125str.-1.131str.,1.80str, 2.87str,6.37str.,4.49str., 6.38str., 6.66str, 6.67str., 6.130str., 6.131str, 6..145str, 6.245-6.249str, 6.305str., 6.306str., 6.307str., 6.309str., 6.313str., 6.314str., 6.567str, 6.570str., LR Įmonių bankroto įstatymas, LR Buhalterinės apskaitos įstatymas, LR turto areštų akto registro įstatymas/.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinas žyminis mokestis, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu/ 83str.1d.8p, 88str.1d, 3p, 92str., 93str, 96str/.

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 7str., 12str., 13str, 17str., 18str.,42str, 176str., 178str., 178 str., 182str, 185str,197str., 259str, 263str-268str, 270str., 279str,

Nutarė

48Ieškovo prašymą dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo tenkinti.

49Atsakovo prašymą dėl ieškinio senaties termino taikymo, atmesti.

50Ieškinį tenkinti.

51Pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento užskaitas, atliktas pagal UAB „Contitrans‘ barterines pažymas 2012-02-05 Nr 1822, 2012-03-05 Nr303, 2012-03-29 Nr.1838, 2012-04-13 Nr. 304, 2012-05-14 Nr. 1839. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo A. K., a.k. ( - ), ieškovo BUAB „Contitrans",į.k.300019263 naudai /20 000 Lt/ .5792,40 EUR už automobilį. Priteisti iš atsakovo A. K., a.k. ( - ), ieškovo BUAB „Contitrans", į .k. 300019263, naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-11-17 iki visiško sprendimo įvykdymo.

52Priteisti iš atsakovo A. K., a.k. ( - ) valstybei 173,77 EUR žyminio mokesčio, 11,68 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant išieškotojai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. ( - ) „Swedbank“ AB, įmokos kodas 5660.

53Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Ramunei... 2. Ieškovas prašo :... 3. Pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento užskaitas, atliktas pagal... 4. Ieškovas ir jo atstovas nurodė, kad UAB „Contitrans“ iškelta bankroto... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, prašo taikyti ieškinio... 6. Atsakovas ir jo atstovas nurodė, kad 6.66str.3d. nustatyta, kad ieškinį dėl... 7. Ieškinys tenkintinas, prašymas dėl ieškinio senaties termino taikymo,... 8. Ieškovas BUAB „Contitrans“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 9. Kauno apygardos teismo nutartimi 2014-04-17 civilinėje byloje Nr... 10. Tokiu būdu, neteisėtas ginčo automobilio Subaru Impreza pardavimas UAB... 11. Šioje civilinėje byloje kilo ginčas tarp šalių dėl atsiskaitymo už... 12. Pagal kasacinio teismo praktiką Bankrutuojančios įmonės administratorius... 13. LR CK 6.66str.1d. nustatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje teismų praktikoje... 15. Dėl UAB „Contitrans“ nemokumo sprendžiant dėl kreditorių teisių... 16. Dėl galiojančios reikalavimo teisės. Dėl kreditorių teisių pažeidimo... 17. Byloje yra pateiktos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartys... 18. Iš UAB „Contitrans“ pažymų 2012-02-05 Nr 1822 12758,76lt sumai,... 19. Be to, 2014-10-17 Papildomoje specialisto išvadoje Nr 5-2/165 3 sk./ 2t, b.l.... 20. Atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes ir ištirtus įrodymus,... 21. Be to, Kauno apygardos tesimas 2014-04-17 nutartyje, civilinėje byloje... 22. Bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „Contitrans‘ atsakovui einant bendrovės... 23. Kauno apygardos tesimas 2014-04-17 nutartyje, civilinėje byloje Nr... 24. Be to, tą aplinkybę, kad UAB „Contitrans“ turtui buvo taikomi areštai... 25. Atmestinas atsakovo argumentas neva barterinėmis pažymomis buvo atliktas... 26. Dėl sandorio šalių nesąžiningumo.... 27. Viena iš šiam ieškiniui taikomų sąlygų yra ta, kad actio Pauliana... 28. Be to, pagal LR CK 6.67str.1d.3p, preziunuojama, kad kreditoriaus interesus... 29. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje 2011-01-31, civilinėje byloje Nr... 30. Tokiu būdu, yra konstatuotas nesąžiningumas kaip UAB „Contitrans“ taip... 31. Dėl ieškinio senaties termino.... 32. Ieškovas nurodo, kad apie ginčijamas užskaitas pagal barterines pažymas... 33. Informacinės pažymos patvirtina, kad teismo posėdis Kauno apygardos teisme... 34. LR CK 6.66str.3d nustatyta, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko... 35. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014-04-30 nutartyje, civilinėje byloje Nr... 36. LR Įmonių bankroto įstatymo 11str.5d.8p.nustatyta, kad administratorius ne... 37. LR CK 1.127str. 1d nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo... 38. Tokiu būdu, atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes ir ištirtus... 39. Dėl restitucijos... 40. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014-04-30 nutartyje, civilinėje byloje Nr... 41. Tokiu būdu, nustačius, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje egzistuoja visos... 42. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 43. Kadangi atsakovas už automobilį neatsiskaitė laiku, iš atsakovo ieškovui... 44. Įvertinant visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus rašytinius... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinas žyminis mokestis,... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 7str., 12str., 13str, 17str.,... 48. Ieškovo prašymą dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo tenkinti.... 49. Atsakovo prašymą dėl ieškinio senaties termino taikymo, atmesti.... 50. Ieškinį tenkinti.... 51. Pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento užskaitas, atliktas pagal... 52. Priteisti iš atsakovo A. K., a.k. ( - ) valstybei 173,77 EUR žyminio... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...