Byla 3K-3-276/2014
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Egidijaus Laužiko (pranešėjas) ir Vinco Versecko, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios akcinės draudimo bendrovės „Baltikums draudimas“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 18 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Premium konsultacijos“ ieškinį atsakovui bankrutavusiai akcinei draudimo bendrovei „Baltikums draudimas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje keliamas teisės klausimas dėl restitucijos taikymo, kai ieškinį CK 6.66 straipsnio pagrindu pareiškia bankroto administratorius.

5Ieškovas BUAB „Premium konsultacijos“ prašė CK 6.66 straipsnio pagrindu pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2004 m. kovo 29 d. BUAB „Premium konsultacijos“ ir BADB „Baltikums draudimas“ sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį, taikyti restituciją ir priteisti ieškovui iš atsakovo pagal šią sutartį sumokėtus 1 900 000 Lt. 2004 m. kovo 29 d. pirkimo–pardavimo sutartimi ADB „Baltikums draudimas“ už 1 900 000 Lt perleido UAB „Premium konsultacijos“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Baltikums konsultacijos“) nuosavybėn 11 laikinų statinių. Įvertinęs sutartį, ieškovo bankroto administratorius nustatė, kad ginčijama pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta vienintelio ieškovo akcininko, atsakovo BUADB „Baltikums draudimas“, sprendimu, o šalių sudaryto sandorio vertė daugiau kaip 10 kartų viršijo realią perleisto turto rinkos vertę.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino, pripažino negaliojančia 2004 m. kovo 29 d. BUAB „Premium konsultacijos“ ir BADB „Baltikums draudimas“ sudarytą pirkimo pardavimo sutartį Nr. 008-PP-2004, taikė restituciją ir priteisė iš BADB „Baltikums draudimas“ 1 900 000 Lt BUAB „Premium konsultacijos“ naudai, o iš BUAB „Premium konsultacijos“ priteisė 56 100 Lt BADB „Baltikums draudimas“ naudai.

8Teismas nustatė, kad 2004 m. kovo 29 d. atsakovas BUADB „Baltikums draudimas“ ir ieškovas BUAB „Premium konsultacijos“, sudarė pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovui už 1 900 000 Lt buvo parduotas kilnojamasis turtas – 9 laikini statiniai, esantys Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės postuose su Baltarusija ir Rusija, ir 2 laikini statiniai, esantys Marijampolės mieste (automobilių turguje). Teismas sprendė, kad nagrinėjamoje byloje egzistuoja visos būtinosios actio Pauliana instituto taikymo prielaidos. 2004 m. kovo 29 d. pirkimo–pardavimo sutartis pripažintina negaliojančia ab initio (nuo jos sudarymo momento) ir taikytina restitucija. Teismas nurodė, kad, neišlikus sandorio objektu buvusio kilnojamojo turto (namelių), restitucija atliktina ekvivalentu pinigais, t. y. atsakovas įpareigotinas grąžinti ieškovui sumokėtą šių namelių įsigijimo kainą –1 900 000 Lt, o ieškovas – šių namelių vidutinę rinkos vertę, apskaičiuotą turto vertintojų – 56 100 Lt. Teismas neatsižvelgė į atsakovo prašymą restituciją taikyti tik ieškovo bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimų dydžiu (259 310 Lt). Teismas nurodė, kad bankroto bylos procesinė specifika neleidžia visiškai tikslai identifikuoti visų kreditorių reikalavimų sumos iki nebus priimtas sprendimas dėl ieškovo įmonės pabaigos. Ieškovui pareikštų kreditorių reikalavimų suma gali kisti (tiek sumažėti, tiek padidėti), todėl ji objektyviai negali lemti restitucijos vertės nustatymo. Antra vertus, atsakovui taip pat yra vykdoma bankroto procedūra, jam nukreiptų kreditorių reikalavimų dydis siekia itin didelę sumą – 32 680 070, 56 Lt. Restitucijos taikymo atveju ieškovas tampa tik vienu iš daugelio trečiosios eilės kreditorių, kurio paties kreditoriai, net ir palankiausiomis aplinkybėms, galėtų tikėtis nedidelės, proporcingai su kitais reikalavimais apskaičiuotos sumos susigrąžinimo pagal negaliojančiu pripažintą sandorį.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliacinį skundą, 2013 m. spalio 18 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 17 d. sprendimą nepakeistą.

10III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

11Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 18 d. nutarties dalį dėl restitucijos ir išspręsti restitucijos klausimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

12Teismas, taikydamas restituciją visa sandorio kainos apimtimi (1 900 000 Lt), netinkamai išaiškino ir taikė actio Pauliana bei restitucijos institutą reglamentuojančias teisės normas bei bendruosius teisės principus. Kasatoriaus nuomone, restitucija galima tik ginčijamo sandorio sudarymo metu buvusių ir bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimų apimtyje. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad actio Pauliana instituto pagrindinė paskirtis ir tikslas – kompensavimas. Tokiu būdu sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio teisės instituto tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko pažeistą mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį. Pagal CK.6.66 straipsnio 4 dalį sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisinius padarinius tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti, išieškojimą pagal kreditoriaus reikalavimą nukreipiant į perduotą pagal skolininko sudarytą sandorį turtą, jo vertę ar lėšas (CK 6.66 straipsnio 4 dalis). Tokią nuostatą lemia actio Pauliana kompensacinis pobūdis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. BAB „Rimeda“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-201/2001; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. P. v. I. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-497/2006). Kasatoriaus nuomone, skundžiamu sprendimu pritaikius restituciją visa apimtimi buvo paneigta actio Pauliana instituto paskirtis, pažeisti CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių, proporcingumo principai. Be to, teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas taip pat yra bankrutavusi įmonė ir tokio dydžio sumos priteisimas iš atsakovo nepagrįstai pažeidžia jo kreditorių teises.

13Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo kasacinį skundą atmesti, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į kasacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

14Tuo atveju, kai actio Pauliana ieškinį teikia ne vienas kreditorius, o bankrutuojančios įmonės administratorius, veikdamas visų kreditorių interesais ir įgyvendindamas Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte suteiktą teisę, restitucija pagal CK 6.66 straipsnio 4 dalį ir 6.145 straipsnio 1 dalį taikoma visa apimtimi, kad būtų pašalintas visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pažeidimas, pirmiausia siekiant atkurti sudarytu sandoriu pažeistą skolininko mokumą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra bankrutavusi bendrovė, ieškovas 2013 m. lapkričio 28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi yra įtrauktas į atsakovo kreditorių sąrašą su trečiosios eilės reikalavimu. Tai reiškia, kad nėra aišku, ar ieškovo reikalavimai iš viso bus patenkinti, o jei ir bus – kokia apimtimi. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, ĮBĮ esant nustatytai kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkai, teismui panaikinus bankrutuojančios įmonės sandorį CK 6.66 straipsnio pagrindu, negali būti taikomi šio straipsnio 4 dalyje nustatyti sandorio pripažinimo negaliojančiu teisiniai padariniai tik actio Pauliana pareiškusiam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bankrutavusi UAB „Vikata ir Ko“ v. UAB „Daisruna ir Ko“, bylos Nr. 3K-3-361/2009). Visa apimtimi netenkinus ieškinio ir nepritaikius restitucijos, būtų pažeisti ieškovo įmonės kreditorių interesai, taip pat bendrieji teisės principai (teisingumas, protingumas, sąžiningumas).

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

17Dėl restitucijos taikymo, kai ieškinį CK 6.66 straipsnio pagrindu pareiškia bankroto administratorius

18Pagal kasacinio teismo praktiką actio Pauliana skirtas ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Šio instituto paskirtis – kompensavimas: skolininko sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą. Dėl to, skirtingai negu kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, pagal kreditoriaus ieškinį pripažinus skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BAB „Litimpeks bankas“ v. UAB „Pajūrio paslaptys“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-710/2002; 2006 m. sausio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB ,,Ortofina“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-17/2006; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BAB „Alytaus tekstilė“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-485/2010; kt.). Kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.66 straipsnio normą, išskyrė tokias būtinąsias actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti nebejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditorių teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Atsižvelgiant į tai, kad actio Pauliana instituto taikymas tiesiogiai susijęs su sutarties laisvės principo (CK 6.156 straipsnis) ribojimu bei siekiant, kad kreditorius nepiktnaudžiautų šia teise ir nebūtų nepagrįstai suvaržytos tiek skolininko, tiek trečiųjų asmenų teisės, sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu galima tik esant šių sąlygų visetui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB ,,Multiimpeks“ v. UAB ,,Eneka“, bylos Nr. 3K-3-587/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimą, priimtą civilinėje byloje AB DnB Nord bankas v. A. M., D. M., kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012).

19Kasacinis teismas taip pat yra atkreipęs dėmesį į CK 6.66 straipsnio taikymo ypatybes, kai šiuo pagrindu ieškinį reiškia bankroto administratorius. Bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Aukštaitijos statyba“ v. AB bankas „Hansa – LTB“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-917/2003; 2012 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bildunga“ v. RUAB „Elektrotinklas“ir kt., bylos Nr. 3K-3-204/2012; kt.).

20Kai CK 6.66 straipsnio pagrindu ieškinį reiškia bankroto administratorius, tokiu atveju CK 6.66 straipsnio nuostatos taikytinos kartu su Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsniu, reglamentuojančiu kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Įmonių bankroto įstatyme esant nustatytai kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkai, teismui panaikinus bankrutuojančios įmonės sandorį CK 6.66 straipsnio pagrindu, negali būti taikomi šio straipsnio 4 dalyje nustatyti sandorio pripažinimo negaliojančiu teisiniai padariniai tik actio Pauliana pareiškusiam kreditoriui. Tokiais atvejais į skolininko nepagrįstai perleistą turtą (ar jo vertę) negali būti nukreipiamas kreditoriaus reikalavimo patenkinimas. Šis turtas (ar jo vertė) grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bankrutavusi UAB „Vikata ir Ko“ v. UAB „Daisruna ir Ko“, bylos Nr. 3K-3-361/2009). Pažymėtina, kad jeigu nagrinėjamu atveju teismai taikytų restituciją tik tokia apimtimi, kokio dydžio yra kreditorių, kurių teises pažeidė tas konkretus sandoris, reikalavimai, ir grąžintų tik tokio dydžio turto dalį (vertę) į bendrą turto masę, kur tas turtas būtų naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, yra galima situacija, kad tų kreditorių reikalavimai bus nepatenkinti ar patenkinti tik nedidele dalimi ir taip būtų pažeistas actio Pauliana tikslas atkurti skolininko mokumą tam, kad patenkintų kreditorių reikalavimus.

21Be to, tuo atveju, kai ieškinį actio Pauliana pagrindu pareiškia įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratorius, tai ieškiniu siekiama apginti ne tik jos kreditorių, bet ir bankrutuojančios įmonės teises, kuri yra ginčijamo sandorio šalis. Dėl to atkuriant skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinant skolininką į ankstesnę turtinę padėtį turi būti atsižvelgiama ne tik į kreditorių, bet ir į sandorio šalies – skolininko interesus, kas sudaro pagrindą atkurti pažeistą skolininko mokumą visa apimtimi.

22Taigi, tuo atveju, kai ieškinį actio Pauliana pagrindu pareiškia įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, administratorius, sandorio pripažinimas negaliojančiu teisinius padarinius sukelia viso sandorio apimtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Murena“ v. UAB „Grand SPA Lietuva“, UAB „Arevita“, bylos Nr. 3K-3-20/2013).

23Kasacinio skundo argumentai, kad restitucija negali būti taikoma viso sandorio apimtimi, nes atsakovui yra iškelta bankroto byla, nepagrįsti. Dėl atsakovo teisinio statuso yra neaišku, kokio dydžio turtas (ar jo vertė) bus sugrąžintas skolininkui ir kokiu dydžiui pavyks atkurti skolininko mokumą, kad patenkintų kreditorių reikalavimus. Ta aplinkybė, kad atsakovui iškelta bankroto byla, tik mažina galimybę atkurti nesąžiningu sandoriu pažeistą skolininko mokumą ir patenkinti kreditorių reikalavimus, t. y. pasiekti actio Pauliana tikslą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo teisinis statusas tik patvirtina būtinybę nagrinėjamu atveju restituciją taikyti visa sandorio apimtimi.

24Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad kasacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo išvadai, kad teismai taikydami restituciją viso sandorio apimtimi netinkamai aiškino ir taikė teisės normas ar nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

26Atmetus kasacinį skundą iš kasatoriaus priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Kasaciniame teisme patirta 16,54 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 30 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu), kurios, atmetus kasacinį skundą, priteistinos valstybei iš kasatoriaus. Ieškovas patyrė 6050 Lt išlaidų advokato pagalbai kasaciniame teisme apmokėti. Atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, ieškovui iš kasatoriaus priteistina 2000 Lt išlaidų. Iš kasatoriaus priteistos bylinėjimosi išlaidos mokėtinos iš bankroto administravimo išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. V. v. BAB bankas „Snoras“, bylos Nr. 3K-3-381/2013).

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Priteisti iš BADB „Baltikums draudimas“ (j. a. k. 110066722) 2000 (du tūkstančius) Lt išlaidų advokato pagalbai kasaciniame teisme apmokėti, BUAB „Premium konsultacijos“ (j. a. k. 124353732) naudai. Priteista suma mokėtina iš BADB „Baltikums draudimas“ (j. a. k. 110066722) bankroto administravimo išlaidoms skirtų lėšų.

30Priteisti iš BADB „Baltikums draudimas“ (j. a. k. 110066722) 16,54 Lt (šešiolika Lt 54 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Priteista suma mokėtina iš BADB „Baltikums draudimas“ (j. a. k. 110066722) bankroto administravimo išlaidoms skirtų lėšų. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

31Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje keliamas teisės klausimas dėl restitucijos taikymo, kai ieškinį CK... 5. Ieškovas BUAB „Premium konsultacijos“ prašė CK 6.66 straipsnio pagrindu... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad 2004 m. kovo 29 d. atsakovas BUADB „Baltikums... 9. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 10. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 11. Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 12. Teismas, taikydamas restituciją visa sandorio kainos apimtimi (1 900 000 Lt),... 13. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo kasacinį skundą atmesti,... 14. Tuo atveju, kai actio Pauliana ieškinį teikia ne vienas kreditorius, o... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 17. Dėl restitucijos taikymo, kai ieškinį CK 6.66 straipsnio pagrindu pareiškia... 18. Pagal kasacinio teismo praktiką actio Pauliana skirtas ginti kreditorių nuo... 19. Kasacinis teismas taip pat yra atkreipęs dėmesį į CK 6.66 straipsnio... 20. Kai CK 6.66 straipsnio pagrindu ieškinį reiškia bankroto administratorius,... 21. Be to, tuo atveju, kai ieškinį actio Pauliana pagrindu pareiškia įmonės,... 22. Taigi, tuo atveju, kai ieškinį actio Pauliana pagrindu pareiškia įmonės,... 23. Kasacinio skundo argumentai, kad restitucija negali būti taikoma viso sandorio... 24. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 26. Atmetus kasacinį skundą iš kasatoriaus priteistinos bylinėjimosi išlaidos.... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013... 29. Priteisti iš BADB „Baltikums draudimas“ (j. a. k. 110066722) 2000 (du... 30. Priteisti iš BADB „Baltikums draudimas“ (j. a. k. 110066722) 16,54 Lt... 31. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...