Byla 2A-545-232/2015
Dėl tikrovės neatitinkančių ir asmens garbę bei orumą žeminančių žinių paneigimo ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Liudos Uckienės, teisėjų Loretos Bujokaitės (Lipnickienės), Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo D. P. ieškinį atsakovams V. C. ir R. R. bei trečiajam asmeniui 530-ajai garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai dėl tikrovės neatitinkančių ir asmens garbę bei orumą žeminančių žinių paneigimo ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.GINČO ESMĖ.

4Ieškovas D. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti tikrovės neatitinkančiais ir žeminančiais ieškovo garbę ir orumą atsakovo V. C. teiginius, kad „D. P., neturėdamas įgaliojimų, savavališkai pradėjo pastato, esančio I. Š. g., kuriame yra 530-osios Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių garažai, garažų bendro stogo remontą. Tokiam remontui nebuvo sudaryta išlaidų sąmata“; įpareigoti atsakovą V. C. per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paneigti jo paskleistus, neatitinkančius tikrovės ir žeminančius D. P. garbę bei orumą duomenis tokia forma, t. y. įteikiant registruotu paštu kiekvienam 530-osios Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos nariui raštą (pranešimą) bei patalpinat bendrijos skelbimų lentoje skelbimą, kurių turinys yra šis: „Paneigimas: 2013-06-21 įvykusio 530-osios Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių susirinkimo metu V. C. paskleista informacija apie D. P., kad „D. P., neturėdamas įgaliojimų, savavališkai pradėjo pastato, esančio I. Š. g., kuriame yra 530-osios Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių garažai, garažų bendro stogo remontą. Tokiam remontui nebuvo sudaryta išlaidų sąmata“; pripažinti tikrovės neatitinkančiais ir žeminančiais ieškovo garbę ir orumą atsakovo R. R. teiginius, kad „D. P. suklastojo 530-osios Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių 2011-04-16 susirinkimo, kurio sprendimu D. P. buvo išrinktas bendrijos pirmininku, protokolą Nr. 2, nes protokole nebuvo numatytas jo, kaip bendrijos pirmininko atlyginimas, tačiau vėliau naujai išrinktas bendrijos pirmininkas D. P. pats koregavo protokolą, kuriame pats įrašė sau nustatomą mokėti atlyginimą“; įpareigoti atsakovą R. R. per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paneigti jo paskleistus, neatitinkančius tikrovės ir žeminančius D. P. garbę bei orumą duomenis tokia forma, t.y. įteikiant registruotu paštu kiekvienam 530-osios Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos nariui raštą (pranešimą) bei patalpinat bendrijos skelbimų lentoje skelbimą, kurių turinys yra šis: „Paneigimas: 2013-06-21 įvykusio 530-osios Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių susirinkimo metu R. R. paskleista informacija apie D. P., kad „D. P. suklastojo 530-osios Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių 2011-04-16 susirinkimo, kurio sprendimu D. P. buvo išrinktas bendrijos pirmininku, protokolą Nr. 2, nes protokole nebuvo numatytas jo, kaip bendrijos pirmininko atlyginimas, tačiau vėliau naujai išrinktas bendrijos pirmininkas D. P. pats koregavo protokolą, kuriame pats įrašė sau nustatomą mokėti atlyginimą“ neatitinka tikrovės“; priteisti iš atsakovų V. C. ir R. R. po 5 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 530-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija valdo ir užtikrina bendro naudojimo objektų, esačių pastate I. Š. g., Vilniuje, Vilniaus m. sav., kuriame yra trečiojo asmens narių garažai, tinkamą priežiūrą bei eksploatavimą, taip pat įgyvendina kitas trečiojo asmens įstatuose ir įstatymuose numatytas funkcijas. 2013-05-11 turėjo įvykti trečiojo asmens narių susirinkimas, tačiau dėl atsakovo V. C. ir atsakovo R. R. piktavališko susitarimo ir neteisėtų veiksmų susirinkimas faktiškai neįvyko. Dėl to ieškovas kaip tuometinis faktinis trečiojo asmens pirmininkas nutarė 2013-06-21 sušaukti pakartotinį visuotinį trečiojo asmens narių susirinkimą ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbė apie pakartotinį susirinkimą bei jo darbotvarkę. Trečiojo asmens narių susirinkimo, įvykusio 2013-06-21 metu atsakovas V. C., girdint visiems susirinkimo nariams, pareiškė, kad ieškovas, neturėdamas įgaliojimų, savavališkai pradėjo pastato, esančio I. Š. g. 2, kuriame yra 530-osios Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių garažai, bendro stogo remontą ir kad tokiam remontui nebuvo sudaryta remonto sąmata. Taip pat minėto susirinkimo metu atsakovas R. R., girdint visiems susirinkimo nariams, pareiškė, kad ieškovas suklastojo 530-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių 2011-04-16 susirinkimo, kurio sprendimu D. P. buvo išrinktas bendrijos pirmininku, protokolą Nr. 2, nes protokole nebuvo numatytas jo, kaip bendrijos pirmininko atlyginimas, ir kad D. P. pats koregavo minėtą protokolą, kuriame pats įrašė sau nustatomą mokėti atlyginimą. Ieškovas tvirtina, kad garažų stogo remontą pradėjo tik esant trečiojo asmens narių susirinkimo sprendimui, kuris taip pat nusprendė ir dėl bendrijos pirmininko ir kitų samdomų darbuotojų darbo užmokesčio. Paskleisti duomenys apie ieškovą žemina jo garbę ir orumą, neatitinka tikrovės, todėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.24 str. 1 d. pagrindu atsakovai turi būti įpareigoti šiuos duomenis paneigti. Atsakovai taip pat privaro atlyginti ieškovui neturtinę žalą, padarymą minėtų duomenų paskleidimu.

5A. R. R. su ieškiniu nesutiko nurodė, kad į 2013-06-21 susirinkimą buvo kviestas ieškovo parengtu 2013-05-05 pranešimu. Kitas atsakovas minėto susirinkimo pirmininkas V. C. pasiūlė papildyti susirinkimo darbotvarkę klausimu apie bendrijos narių pasitikėjimą bendrijos pirmininku, t.y. ieškovu ir perskaitė savo parengtą pareiškimą, nurodydamas jam kylančius klausimus dėl bendrijos pastato stogo remonto, dėl sąmatos ir darbų pradėjimo tvarkos nebuvimo, eilinio ir neeilinio susirinkimo savalaikio nesušaukimo. A. R. R., turėdamas du skirtingus 2011-04-16 narių susirinkimo protokolo variantus, suabejojo, ar nebuvo suklastotas 2011-04-16 susirinkimo protokolas, nes viename protokolo variante buvo nurodytas bendrijos pirmininko atlyginimas, o kitame ne. Abu protokolai buvo originalūs, ne išrašai, tos pačios datos ir to paties numerio. Todėl atsakovas laiko, jog jo abejonė buvo pagrįstai išreikšta, savo abejones išreiškė ne kategoriško teiginio, o klausimo forma. Atsakovas taip pat prašo teismo atkreipti dėmesį į tai, kad ieškiniu prašomi paneigti atsakovo teiginiai užfiksuoti ne susirinkimo protokole, o jo išraše, kuris yra netikslus ir neišsamus. Jame neužfiksuota daugelis susirinkimo metu buvusių įvykių, kurie nurodyti protokolo originale. Minėtas protokolo išrašas nėra pirminis informacijos šaltinis, o yra skirtas tikslams, susijusiems su balsavimo rezultatų dėl bendrijos pirmininko atšaukimo ir naujojo pirmininko paskyrimo fiksavimu valstybės registre. Išrašas buvo rašomas ne susirinkimo metu, o gerokai vėliau, jame galėjo atsirasti tam tikrų neatitikimų, formuluočių netikslumų, trumpinimų ir panašiai, kurie nekeičia balsavimo rezultatų. Atsakovas paskleidė ne duomenis, o tik klausimo forma išreiškė savo nuomonę, todėl tokie atsakovo veiksmai negali būti laikomi ieškovo garbės ir orumo pažeminimu, jų atitikimas tikrovei negali būti vertinamas. Atsakovo nuomone, ieškovas neįrodė prašomos atlyginti neturtinės žalos dydžio ir nepagrindžia jos apskaičiavimo.

6II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-03-28 sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo D. P. atsakovo R. R. naudai 500 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš ieškovo D. P. valstybės naudai 35,45 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

8Teismas įvertinęs bylos medžiagą, šalių parodymus sprendė, kad susirinkimo protokole atsakovų pasisakymai apie ieškovo, kaip bendrijos pirmininko, veiksmus pateikti kaip subjektyvi atsakovų nuomonė, įtarimai, ieškovo kaip bendrijos pirmininko veiklos kritika. Tai, kad minėti pasisakymai yra subjektyvi atsakovų nuomonė, patvirtina sakinių konstrukcija, protokolo turinys, nes atsakovų teiginiai išreikšti klausimo forma „ar negalėjo“, „ar nesuklastotas“. Todėl teismas konstatavo, kad atsakovų teiginiai apie ieškovą, pasakyti bendrijos narių susirinkimo metu, nelaikytini duomenimis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.24 str. prasme, nes jie išdėstyti su abejonėmis, nuorodomis, kad tai yra atsakovų subjektyvi nuomonė ir tokie teiginiai negalintys būti paneigti. Teismas nurodė, kad galiojantys teisės aktai nenumato fizinio asmens, nesančio visuomenės informavimo priemone, civilinės atsakomybės už neetišką nuomonės reiškimą, todėl net ir tuo atveju, jeigu 2013 m. birželio 21 d. 530-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių visuotinio susirinkimo metu atsakovai savo nuomonę apie ieškovą ir kritiką ieškovui kaip bendrijos pirmininkui išreiškė netinkama, įžeidžiančia forma, už šiuos veiksmus civilinė atsakomybė netaikytina, todėl teismas ieškinį atmetė. Kadangi teismas sprendė, kad atsakovų teiginiai yra ne žinios, o subjektyvi atsakovų nuomonė, o civilinė atsakomybė atsakovams už nuomonės skleidimą negali būti taikoma, todėl nesvarstė, ar ši atsakovų nuomonė yra pagrįsta atitinkamais faktais. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovai aiškiai išdėstė minėtame susirinkime išreikštos ieškovo kritikos motyvus, juos pagrindė dviejų skirtingų 2011-04-16 narių susirinkimo protokolo variantų buvimu, taip pat išdėstė argumentus dėl stogo remonto sąmatos neatitikimo teisės aktų reikalavimams, todėl atsakovų teiginiai nėra prasimanymai, neetiškai išreikšti siekiant įžeisti ar pažeminti ieškovą.

9III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.

10Apeliantas (ieškovas) D. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-28 sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

11Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 2.24 straipsnio 1 dalį, nukrypo nuo kasacinės instancijos teismo suformuotos teismų praktikos tokio pobūdžio bylose, nenustatinėjo tinkamam bylos išnagrinėjimui teisiškai reikšmingų aplinkybių ir tokiu būdu neatskleidė bylos esmės, o tai sudarė prielaidas ir turėjo tiesioginės įtakos nepagrįsto teismo sprendimo priėmimui. Šioje byloje pirmos instancijos teismas visiškai nepagrįstai nenustatinėjo fakto, taip pat neatskyrė ir nepagrįstai sutapatino duomenų ir žinios kategorijas, kurios nėra tapačios. Tokiu būdu pirmos instancijos teismas nepagrįstai atsisakė nustatyti visus būtinus kriterijus sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą dėl ieškovo pažeistų garbės ir orumo gynimo. Informacija apie ieškovą buvo žinoma (perduota) ne tik pačiam ieškovui bet ir kitiems trečiojo asmens bendrijos nariams, t.y. tretiesiems asmenims. Faktas, kad žinios yra apie ieškovą akivaizdus, nes šią aplinkybę patvirtina byloje esantis išrašas iš 2013-06-21 įvykusio trečiojo asmens narių pakartotinio susirinkimo protokolo. Be to, byloje atsakovai neneigė, kad paskleidė nurodytus duomenis, tačiau sau naudinga linkme interpretavo tokių jų teiginių paskleidimo aplinkybes. Paskleistos žinios neatitiko tikrovės ir žemino ieškovo asmens garbę ir orumą, tačiau bylą nagrinėjęs pirmos instancijos teismas nepagrįstai nevertino, netyrė atsakovų teiginių fakto, duomenų ir žinių kontekste.

12Pirmos instancijos teismas didesnę įrodomąją galią suteikė ne oficialiam rašytiniam įrodymui — išrašui iš 2013-06-21 įvykusio trečiojo asmens narių pakartotinio susirinkimo protokolo, kuris yra pateiktas juridinių asmenų registrui ir jame registruotas, o 2013-06-21 įvykusio trečiojo asmens narių pakartotinio susirinkimo protokolo juodraščiui, kuris neatitinka oficialiam rašytiniam įrodymo turiniui ir formai keliamų reikalavimų. Paties 2013-06-21 įvykusio trečiojo asmens narių pakartotinio susirinkimo protokolo atsakovai byloje nepateikė. Be to teismas spręsdamas apie išraše iš 2013-06-21 įvykusio trečiojo asmens narių pakartotinio susirinkimo protokolo užfiksuotą informaciją, nepagrįstai vadovavosi subjektyvaus pobūdžio įrodymu, t.y. liudytojos A. F. parodymais. Pažymėjo, kad minėta liudytoja yra R. R. pavaldinė, todėl turi suinteresuotumą bylos baigtimi. Ji nedalyvavo 2013-06-21 įvykusiame trečiojo asmens narių pakartotiniame susirinkime, todėl minėtos liudytojos parodymai nei paneigia, nei patvirtina fakto, duomenų ir žinių, žeminančių ieškovo garbę ir orumą, paskleidimo aplinkybių. Taigi pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles.

13Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo pažeistos proceso kalbos taisyklės. CPK imperatyviai nustato, kad asmeniui, nemokančiam lietuvių kalbos, teismo proceso metu garantuojama vertėjo paslauga, tačiau pirmos instancijos teismas, ignoruodamas šią aplinkybę, leido atsakovui V. C. teikti paaiškinimus ir rusų kalba. Atsakovo paaiškinimų rusų kalba nebuvo galima suprasti - jie buvo pateikiami nenuosekliai, nerišliai, netiksliai, neaiškiai ir nesuprantamai. Tik po kurio laiko buvo iškviestas vertėjas, tačiau atsakovas žodinius paaiškinimus pateikė ne iš naujo, o tęsė savo pasisakymus toliau. Todėl atsakovui proceso metu teikiant paaiškinimus rusų kalba ir pirmos instancijos teismui neužtikrinus tinkamo vertėjavimo buvo pažeistos proceso kalbos taisyklės, byloje konstatuotinas absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas.

14A. R. R., V. C., trečiasis asmuo 530-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija atsiliepimu prašė atmesti ieškovo apeliacinį skundą; priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

15Byloje yra pateiktas trečiojo asmens 2013- 06-21 narių susirinkimo, kuriame ieškovas buvo atšauktas iš bendrijos pirmininko pareigų ir juo paskirtas atsakovas R. R., protokolas. Apeliantas vadina jį protokolo juodraščiu, tačiau tokio dokumento byloje tiesiog nėra, taip pat byloje ir bendrijoje nėra kito (kitokio) dokumento, pavadinto „2013-06-21 d. susirinkimo protokolas". Su ieškiniu į bylą ieškovas pateikė tik protokolo išrašą, kuriuo ir grindė ieškinio reikalavimus. Kadangi protokolo išrašo ir paties protokolo tekstai kiek skiriasi, o išrašas buvo formuojamas tikslu perteikti naujo bendrijos pirmininko išrinkimo balsavimo rezultatus Juridinių asmenų registrui, todėl protokolo išrašu šioje byloje vadovautis negalima. Teismas priėjo tos pačios išvados.

16Pažymėjo, jog reaguodamas į ieškinyje keliamus klausimus, trečiasis asmuo 2014-03-05 pateikė Juridinių asmenų registrui ir teismui patikslintą 2013-06-21 narių susirinkimo protokolo išrašą, kuriame yra tiksliai perrašyti visi teiginiai, pasakyti minėto susirinkimo metu; šį išrašą teismas prijungė prie bylos 2014-03-10 posėdžio metu. Apeliantas šio išrašo bei jo registravimo Juridinių asmenų registre neginčija. Dėl to apeliantas neturi pagrindo remtis pirmuoju, netiksliu išrašu, kurį pats juridinis asmuo vėliau patikslino, ištaisydamas jame esančius rašymo apsirikimus, padarytus teismo apklaustos liudytojos A. F..

17Teismas teisingai vertino, kad R. R. pasisakymus apie galimus klastojimo atvejus buvo išsakyti klausimo forma: „ar negalėjo"; „ar nesuklastotas". Kadangi teiginiai išsakyti su abejonėmis, nuorodomis, klausimo forma, jiems netaikomas tiesos kriterijus ir jie neturi būti paneigti. Klausimo forma R. R. išsakytos mintys niekaip nepatenka į informacijos sąvoką, kadangi geriausiu atveju galima konstatuoti, jog jomis R. R. informuoja kitus asmenis, kad jis turi tam tikrų klausimų bei abejonių, tačiau netvirtina, kad tai tiesa.

18Apeliantas neturi jokio faktinio ar teisinio pagrindo teigti buvus tikrovės neatitinkančių duomenų (žinių, informacijos) apie jį paskleidimo faktui. Joks asmuo, dokumentas ar kitas įrodymas, išskyrus patį ieškovą, byloje nepatvirtina buvus duomenų paskleidimą, t.y. ieškinio pagrįstumo.

19Visiškai logiškas ir pagrįstas yra atsakovo teiginys, kad ieškovas neturėjo sąmatos (kvalifikuoto asmens sudaryta sąmata) ir projekto bei statybą leidžiančio dokumento tam, kad pradėti daug ginčų 2013-06-21 susirinkime sukėlusius remonto darbus.

20Apeliantas apeliaciniame skunde nenurodė, kuriuo teismo 2014-03-10 posėdžio momentu pasakyti atsakovo teiginiai liko nesuprantami. Atsakovo keli rusų kalba išsprūdę žodžiai buvo iš karto išversti jo atstovo D. V., o vėliau, 1:33:37 min. teismas posėdžio eigoje padarė pertrauką, ir pakvietė vertėją. Ieškovo atstovas visiškai nereiškė jokių prieštaravimų dėl jo nuomone netinkamos proceso kalbos.

21IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

22Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl atsakovo apeliacinio skundo argumentų.

23Ginčas byloje yra kilęs dėl garažų bendrijos susirinkime ieškovo manymų tikrovės neatitinkančių žinių paskleidimo.

24Pirmosios instancijos teismas, išklausęs šalių pasisakymus, liudytojų parodymus ištyręs byloje pateiktą rašytinę medžiagą pagrįstai nustatė, tokias faktines bylos aplinkybes. 530-osios garažų bendrijos susirinkimo protokolas (b.l. 92-95) patvirtina, kad 2013 m. birželio 21 d. įvyko 530-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių susirinkimas. Vėliau buvo parengtas ir atspausdintas minėto susirinkimo protokolo išrašas, kurio 8 punkte „kiti klausimai“ nurodyti ieškovo prašomi paneigti V. C. teiginiai: „D. P., neturėdamas įgaliojimų, savavališkai pradėjo pastato, esančio I. Š. g. 2, kuriame yra 530-osios Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių garažai, garažų bendro stogo remontą. Tokiam remontui nebuvo sudaryta išlaidų sąmata“, taip pat atsakovo R. R. teiginiai: „D. P. suklastojo 530-osios Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių 2011-04-16 susirinkimo, kurio sprendimu D. P. buvo išrinktas bendrijos pirmininku, protokolą Nr. 2, nes protokole nebuvo numatytas jo, kaip bendrijos pirmininko atlyginimas, tačiau vėliau naujai išrinktas bendrijos pirmininkas D. P. pats koregavo protokolą, kuriame pats įrašė sau nustatomą mokėti atlyginimą“ (b.l. 8-10).

25Sulyginęs minėto susirinkimo protokolo originalą ir protokolo išrašą, teismas konstatavo faktą, kad išraše atsakovų V. C. ir R. R. pasisakymai užfiksuoti ne tapačiai. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas prašo pripažinti neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais ieškovo garbę bei orumą 2013 06 21 girdint visiems susirinkime dalyvavusiems nariams (tikrovės neatitinkančių faktų paviešinimo būdas), savo reikalavimuose dėl tikrovės neatitinkančių žinių paneigimo būdo ieškovas taip pat nurodo jog paneigimas turi būti išsiųstas registruotu paštu kiekvienam bendrovės nariui bei patalpintas bendrijos skelbimų lentoje. Todėl teismas pagrįstai vadovavosi 2013 06 21 susirinkimo ranka rašytu protokolo originalu, nes būtent susirinkimo protokolo originalas tiksliausiai atspindi susirinkimo eigą bei susirinkimo dalyvių pasisakymus, surašytus betarpiškai iš jų kalbų turinio.

26Tuo tarpu protokolo išrašas kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas yra išvestinis dokumentas ir negali būti vertinamas kaip tiksliau nei pats protokolas, kurio pagrindu ir buvo sudarytas išrašas atspindintis įvykius ir pasisakymus susirinkime. Iš posėdžio garso įrašo matyti, kad liudytoja A. F. patvirtino atsakovo R. prašymu surinkusi kompiuterinę išrašo versiją, kad šį darbą atlikti ją paprašė jos vadovas R. R., kuris nurodė jog išrašas reikalingas susirinkimo metu priimtų sprendimų įregistravimui viešajame juridinių asmenų registre, todėl ji sutrumpino protokolo tekstą, kai kuriuos sakinius apjungdama, kai kuriuos išmesdama tikslaus protokolo ir atsakovų pasisakymų teksto protokole liudytoja negalėjo prisiminti kaip ir negalėjo prisiminti ką konkrečiai iš teksto išmetė, nurodė jog koncentravosi į susirinkimo metu nustatyta tvarka priimtų sprendimų esmę, kad jų pagrindu būtų galima atlikti atitinkamus pakeitimus viešajame registre. Ieškovas savo reikalavimų pagrįstumą rėmė būtent šiuo išrašu iš protokolo, nors reikalavimo paneigti išraše, kuris buvo pateiktas registruoti juridinių asmenų registre ir patalpintas juridinių asmenų registre neprašė kaip neprašė ir paneigti šiame registre paskelbtų duomenų. Atsakovų atstovas teismui yra pateikęs duomenis, kad juridinių asmenų registrui yra pateiktas patikslintas išrašas tiksliai atspindintis susirinkimo dalyvių pasisakymus ir identiškas susirinkimo protokolo originalui. Todėl atmestini apelianto teiginiai neva pirmosios instancijos teismas nepagrįstai didesnę įrodomąją galią suteikė ne oficialiam rašytiniam įrodymui protokolo išrašui iš protokolo, kuris buvo pateiktas ir registruotas juridinių asmenų registre, nes ieškovas duomenų tokių būdu išviešintų ir paskleistų juridinių asmenų registre paneigti neprašė juos yra paneigę patys atsakovai pateikdami išsamesnį išrašą. Apeliantas atsakovų pateiktą ginčo susirinkimo protokolą vadina juodraščiu nurodo jog jis neatitinka oficialiam rašytinam įrodymui keliamų formos ir turinio reikalavimų, tačiau nenurodo kokių būtent reikalavimų protokolas neatitinka. Tuo tarpu iš į bylą pateikto ranka rašyto protokolo matyti, jog jame nurodyta susirinkimo data išdėstyta susirinkimo eiga protokolas pasirašytas susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus, pridėtas susirinkime dalyvavusių asmenų sąrašas. Jokių kitų specialių reikalavimų protokolui nei pavyzdiniai, nei trečiojo asmens įstatai nenumato.

27CK 2.24 straipsnio 1 dalyje nustatyta jog asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Šiuo atveju kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas dalis susirinkimo protokole užfiksuotų atsakovų pasisakymų apie ieškovo, kaip bendrijos pirmininko, veiksmus pateikti kaip subjektyvi atsakovų nuomonė, įtarimai, ieškovo kaip bendrijos pirmininko veiklos kritika. Tai, kad minėti pasisakymai yra subjektyvi atsakovų nuomonė, patvirtina sakinių konstrukcija, protokolo turinys, nes atsakovų teiginiai išreikšti klausimo forma „ar negalėjo“, „ar nesuklastotas“. Todėl atsakovų teiginiai apie ieškovą, pasakyti bendrijos narių susirinkimo metu, nelaikytini duomenimis CK 2.24 straipsnio prasme, nes jie išdėstyti su abejonėmis, nuorodomis, kad tai yra atsakovų subjektyvi nuomonė ir negali būti paneigti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau tekste LAT arba kasacinis teismas) praktikoje išaiškinta, kad tai, ar konkrečiame teiginyje yra paskelbta žinia, ar išsakyta nuomonė, turi būti sprendžiama vadovaujantis tuo, kad žinia yra informacija apie faktus ir jų duomenis. Faktas – tai tikras, nepramanytas įvykis, dalykas, reiškinys; duomenys – fakto turinį atskleidžianti informacija; žinia – informacija apie faktus ir jų duomenis, t. y. reiškinius, dalykus, savybes, veiksmus, įvykius, grindžiamus tiesa, kurią galima užtikrinti patikrinimo bei įrodymo priemonėmis. Žinia yra laikomas teiginys, kuriuo kas nors tvirtinama, konstatuojama, pasakoma ar pateikiama kaip objektyviai egzistuojantis dalykas (LAT 2006 10 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2006; 2011 03 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2011). Tuo tarpu nuomonė yra asmens subjektyvus faktų ir duomenų vertinimas (LAT 2007 05 08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-193/2007). Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) praktikoje taip pat aiškiai atskiriamai fakto konstatavimas (angl. statements of fact) ir vertinamieji teiginiai (angl. value judgments). Faktų buvimas gali būti įrodomas, o vertinamųjų teiginių teisingumo negalima įrodyti. Kai teiginiai yra vertinamojo pobūdžio, jų reiškimo ribos, apribojimo proporcingumas gali priklausyti nuo to, ar turima pakankamai faktų ginčijamam teiginiui pagrįsti, nes vertinamojo pobūdžio teiginys, neturintis faktinio pagrindo, gali peržengti leistinas ribas (žr. Kwiecien v. Poland, no. 51744/99, judgment of 9 January 2007). Taigi žiniai taikomas tiesos kriterijus, jos egzistavimas gali būti patikrinamas įrodymais ir objektyviai nustatomas. Nuomonė turi turėti pakankamą faktinį pagrindą, tačiau ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, nuomonės teisingumas nėra įrodinėjamas. Be to kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas kasacinis teismas 2006 12 20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-667/2006, yra išaiškinęs, kad asmuo turi teisę skleisti savo įsitikinimus, nuomonę apie įvykius, tačiau saviraiškos laivė nėra absoliuti, ji gali būti ribojama įstatymu svarbiausiems visuomenės gėriams ginti ir tokia apimtimi, kiek tai yra būtina demokratinėje visuomenėje. Galiojantys teisės aktai nenumato fizinio asmens, nesančio visuomenės informavimo priemone, civilinės atsakomybės už neetišką nuomonės reiškimą, todėl net ir tuo atveju, jeigu 2013 06 21 530-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių visuotinio susirinkimo metu atsakovai savo nuomonę apie ieškovą ir kritiką ieškovui kaip bendrijos pirmininkui išreiškė netinkama, įžeidžiančia forma, už šiuos veiksmus civilinė atsakomybė netaikytina.

28Pirmosios instancijos teismas tinkamai argumentavo išvadą, kad atsakovų teiginiai apie ieškovą, pasakyti 2013 06 21 530-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių visuotinio susirinkimo metu, yra ne žinios, o subjektyvi atsakovų nuomonė, todėl civilinė atsakomybė atsakovams už nuomonės skleidimą negali būti taikoma ir nesvarstytina, ar ši atsakovų nuomonė yra pagrįsta atitinkamais faktais. Tačiau iš susirinkimo protokolo, liudytojos E. P. parodymų sprendė, jog susirinkimo metu kilo ginčas dėl atlyginimo bendrijos pirmininkui nustatymo teisėtumo, taip pat stogo remonto teisėtumo. Atsakovai aiškiai išdėstė minėtame susirinkime išreikštos ieškovo kritikos motyvus, juos pagrindė dviejų skirtingų 2011-04-16 narių susirinkimo protokolo variantų buvimu, taip pat išdėstė argumentus dėl stogo remonto sąmatos neatitikimo teisės aktų reikalavimams, tinkamo leidimo (pritarimo) nebuvimo, pateikdami į bylą savivaldybės raštą (b.l. 178) apie reikalingumą statinio paprastajam remontui gauti statybą leidžiantį dokumentą rašytinį pritarimą, dėl ko tokie atsakovų teiginiai nėra prasimanymai, neetiškai, išreikšti siekiant įžeisti ar pažeminti ieškovą.

29Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, faktinius bylos duomenis, sprendžia, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 straipsniai). Apeliantas, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kitaip vertina tuos pačius įrodymus, pateikia savo nuomonę dėl jų turinio, tačiau nepagrindžia teiginių, jog pirmosios instancijos teismas, atlikdamas įrodymų vertinimą, būtų pažeidęs teisės normas ar netinkamai jas taikęs. Kolegijos vertinimu, apeliantas iš esmės siekia, kad byloje pateiktų įrodymų pagrindu būtų nustatytos kitos faktinės aplinkybės, nei tai padarė pirmosios instancijos teismas. Todėl nesant duomenų, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimą reguliuojančias nuostatas (to neįrodžius), kitokia apeliantės nuomonė dėl tam tikrų įrodymų turinio neduoda pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvadomis, pagrįstomis byloje esančių įrodymų visumos vertinimu.

30Apeliantas taip pat nurodė jog buvo pažeista CPK nustatyta proceso kalbos taisyklės. Tačiau išklausius posėdžio garso įrašo nustatyta jog V. C. iš esmės nepasisakė, o po pasisakymų iš esmės klausimus liudytojai E. P. uždavinėjo per savo atstovą advokatą D. V., baigiamosiose kalbose V. C. rusiškai pasakė keturis įžanginius žodžius teismas jį sustabdė ir iškvietė vertėją, visą jo kalbą vertė iškviestas vertėjas, keli šiam asmeniui išsprūdę rusų kalbos žodžiai negali būti vertinami kaip esminis proceso pažeidimas, nes teismas laiku ėmėsi priemonių vertėjui užtikrinti.

31Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (LAT 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, LAT 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Todėl kiti teisinės reikšmės neturintys apeliacinio skundo argumentai plačiau neaptariami.

32Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas.

33Vilniaus apygardos teismo Civilinių skyriaus kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 d. 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.GINČO ESMĖ.... 4. Ieškovas D. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti... 5. A. R. R. su ieškiniu nesutiko nurodė, kad į 2013-06-21 susirinkimą buvo... 6. II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-03-28 sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Teismas įvertinęs bylos medžiagą, šalių parodymus sprendė, kad... 9. III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.... 10. Apeliantas (ieškovas) D. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 11. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CK... 12. Pirmos instancijos teismas didesnę įrodomąją galią suteikė ne oficialiam... 13. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo pažeistos proceso kalbos... 14. A. R. R., V. C., trečiasis asmuo 530-oji garažų statybos ir eksploatavimo... 15. Byloje yra pateiktas trečiojo asmens 2013- 06-21 narių susirinkimo, kuriame... 16. Pažymėjo, jog reaguodamas į ieškinyje keliamus klausimus, trečiasis asmuo... 17. Teismas teisingai vertino, kad R. R. pasisakymus apie galimus klastojimo... 18. Apeliantas neturi jokio faktinio ar teisinio pagrindo teigti buvus tikrovės... 19. Visiškai logiškas ir pagrįstas yra atsakovo teiginys, kad ieškovas... 20. Apeliantas apeliaciniame skunde nenurodė, kuriuo teismo 2014-03-10 posėdžio... 21. IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI... 22. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 23. Ginčas byloje yra kilęs dėl garažų bendrijos susirinkime ieškovo manymų... 24. Pirmosios instancijos teismas, išklausęs šalių pasisakymus, liudytojų... 25. Sulyginęs minėto susirinkimo protokolo originalą ir protokolo išrašą,... 26. Tuo tarpu protokolo išrašas kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos... 27. CK 2.24 straipsnio 1 dalyje nustatyta jog asmuo turi teisę reikalauti teismo... 28. Pirmosios instancijos teismas tinkamai argumentavo išvadą, kad atsakovų... 29. Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo turinį,... 30. Apeliantas taip pat nurodė jog buvo pažeista CPK nustatyta proceso kalbos... 31. Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog... 32. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 33. Vilniaus apygardos teismo Civilinių skyriaus kolegija, vadovaudamasis Lietuvos... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 28 d. sprendimą palikti...