Byla 2A-533-527/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės ir Arvydo Žibo, sekretoriaujant Elenai Skruodenienei, dalyvaujant ieškovui A. T., jo atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui, atsakovės UAB „Rūdupis“ atstovei advokatei Kristinai Gelgotaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rūdupis“ apeliacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-670-644/2008 pagal ieškovo A. T. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rūdupis“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Kolegija

Nustatė

3ieškovas ieškiniu (b. l. 3-4) prašė priteisti iš atsakovės 4 778,19 Lt nuostolius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad 2007-07-18 šalys pasirašė Sutartį Nr. 008/117 (toliau – Sutartis), kuria atsakovė įsipareigojo pagaminti sutartyje numatytus gaminius (langus su palangėmis ir duris) bei perduoti juos ieškovui 2007-10-19 ir atlikti Sutartyje numatytas paslaugas, o ieškovas įsipareigojo atsiskaityti su atsakove bei užtikrinti paruoštą darbų frontą. Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ieškovas įvykdė tinkamai ir laiku: 2007-07-18 sumokėjo atsakovei 10 000 Lt avansą, 2007-10-18 sumokėjo likusią dalį kainos už gaminius, t. y. 23 707,60 Lt, užtikrino paruoštą darbų frontą. Atsakovė savo prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, nes gaminiai nebuvo tinkamos kokybės, gaminius atsakovė perdavė ieškovui vėliau, nei buvo sutarta. Ieškovas su rangovu UAB „Šildymo technologijų centras“ 2007-08-20 sudarė rangos sutartį Nr.07/08/20 dėl geoterminio šildymo sistemos įrengimo. Rangos sutarties 3 str. šalys sutarė, jog už atliktus geoterminio šildymo sistemos įrengimo darbus ieškovas rangovui sumokės 47 781,82 Lt, rangos darbų pradžia buvo numatyta 2007-09-10. Ieškovas rangovui sumokėjo 15 768 Lt avansą, tačiau negalėjo įvykdyti Rangos sutarties 4 str. 2 d. prisiimto įsipareigojimo ir užtikrinti rangos darbų pradžią nuo 2007-09-10, nes atsakovė tik 2007-10-19 įstatė langus į pastatą, kuriame buvo numatyta įrengti geoterminio šildymo sistemą. Ieškovas, vykdydamas Rangos sutartį Nr. 07/08/20, turėjo užtikrinti, kad pastate jau būtų įstatyti langai ir durys, nes priešingu atveju nebuvo galimybės pradėti montuoti geoterminio šildymo sistemos. Be to, šių darbų negalima buvo atlikti ir dėl to, kad name nesant langų minėta geoterminė šildymo sistema galėjo būti pavogta, sugadinta ir t. t. Kadangi ieškovas neįvykdė Rangos sutartimi Nr. 07/08/20 prisiimtų įsipareigojimų, rangovas nepradėjo suplanuotų darbų, rangos darbai pabrango. 2007-10-23 ieškovas su rangovu UAB „Šildymo technologijų centras“ pasirašė Rangos sutarties Nr.07/08/20 pakeitimą, kuriame tų pačių darbų kaina jau buvo numatyta 52 560,01 Lt, t. y. 4 778,19 Lt didesnė. Ieškovas prašė šią sumą priteisti iš atsakovės kaip ieškovo patirtus nuostolius.

5Prienų rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu (b. l. 99-101) ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovės ieškovui 4 485,79 Lt nuostolių, 5 procentų metines palūkanas nuo 2008-05-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 014 Lt bylinėjimosi išlaidų bei valstybei 21,80 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Atsakovė apeliaciniu skundu (b. l. 103-107) prašo Prienų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą panaikinti (CPK 326 str. 1 d. 2 p., 330 str.) ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti, priteisti atsakovei apeliacinės instancijos teisme sumokėtą 135 Lt žyminį mokestį, (CPK 80 str. 4 d.). Ieškovo nuomone, teismas netaikė CK 6.251 str. 1 d. ir 6.653 str. 5 d. normų, kurias reikėjo taikyti, bei netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Be to, teismo išvados prieštarauja CK 1.5 str. 4 d. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad 2008-12-18 d. Ieškovas sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą grindžia žemiau nurodytais argumentais.

7Dėl ribotos atsakomybės

8Skundžiamame sprendime teismas nevertino fakto, kad šalys sutartimi Nr.008/117 (toliau - Sutartis) susitarė dėl ribotos atsakomybės, t.y. Sutarties 4.5 p. numato, kad jei gamintojas vėluoja įvykdyti užsakymą ar nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, gamintojas moka delspinigius užsakovui 0,02 % nuo bendros sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Atsakovė, sąžiningai vykdydama Sutarties nuostatas, paskaičiavo delspinigius už šį vėlavimo terminą, t. y. 34‘000 x 0,02 % x 43 dienos = 292,4 Lt. Šia suma buvo sumažinta Sutartyje nurodyta 34‘000 Lt kaina iki 33‘707,60 Lt. Ieškovas su tuo sutiko, ką patvirtina šalių pasirašyta 2007-10-18 PVM sąskaita faktūra RUD Nr. 80002177. CK 6.251 str. 1 d. numato, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Šiuo atveju šalys Sutarties 4.4 ir 4.5 p. susitarė dėl netesybų už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, t. y. 0,02 % delspinigių nuo bendros sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Su šiomis Sutarties nuostatomis ieškovas, pasirašydamas Sutartį, sutiko. Tai, kad ieškovas suvokė šalių susitarimą dėl ribotos atsakomybės, patvirtina ir aplinkybė, kad ieškovas patvirtino ir priėmė 2007-10-18 išrašytą sąskaitą faktūrą, nors jau žinojo, kad neįvykdė su UAB „Šildymo technologijų centras“ (toliau – rangovas) sudaryta Rangos sutartimi Nr.07/08/20 (toliau – Rangos sutartis) dėl geoterminio šildymo sistemos įrengimo prisiimtų reikalavimų. Minėtos Sutarties sąlygos nepažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyros bei ieškovo, kaip vartotojo, teisių ir interesų, nes atsakomybės sąlygos yra aiškiai įvardintos abiems šalims (CK 6.188 str. 2 d.). Taigi atsakovė visiškai įvykdė savo prievolę sumokėti dėl Sutarties netinkamo įvykdymo sutartas netesybas, o ieškovo reikalavimas papildomos 4‘778,19 Lt sumos yra neteisėtas, nes neatitinka šalių susitarimo.

9Lietuvos Aukščiausias Teismas 2005-12-14 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-673/2005 pažymėjo, kad: „CK 6.251 straipsnio 1 dalis numato, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Ši įstatymo norma ne tik įtvirtina vieną pagrindinių civilinės atsakomybės principų – visiško nuostolių atlyginimo principą, bet ir numato galimybę nustatyti šio principo išimtį, t. y. ribotos atsakomybės galimybę. Analizuojant minėtos įstatymo normos turinį, darytina išvada, kad riboti tarpusavio civilinę atsakomybę gali ir šalys, aptardamos tai savo sutartyje. Tokia galimybė šalims suteikiama atsižvelgiant į civiliniuose santykiuose galiojantį sutarčių laisvės principą, kuris įgalina privačius asmenis sutartimis laisvai nustatyti savo teises ir pareigas“. Taip pat Lietuvos Aukščiausias Teismas 2007-11-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007 nurodė, kad: „Sutartinė civilinė atsakomybė savo prigimtimi gali būti ribota, nes šalių valia išreiškiama nežinant, ar nuostolių bus, o jeigu bus, tai kokio dydžio. Šalys susitaria, kokios rūšies nuostoliai, už ką ir kokiu dydžiu būtų atlyginti. Nuostoliai yra tik numatomi, o spėdami dėl jų atsiradimo ir dydžio rizikuoja abu sutarties dalyviai“. Taigi šiuo atveju ieškovas tiek sudarydamas Sutartį, tiek vėliau priimdamas atsakovės sąskaitą, kurioje aiškiai matyti netesybų dydžiu sumažinta darbų kaina, aiškiai išreiškė savo sutikimą su ribota atsakomybe. Be to, sudarydamos Sutartį abi šalys vienodai rizikavo dėl galimų nuostolių atsiradimo ir jų dydžio. Ieškovas, reikalaudamas priteisti papildomų nuostolių, siekia perrašyti šalių laisva valia sudarytos Sutarties sąlygas, tokiu būdu pažeisdamas prievolės šalių pareigą elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai prievolės vykdymo ir pasibaigimo metu (CK 6.4 str.) bei sutarties laisvės principą.

10Teismas, neatsižvelgdamas į šalių susitarimą dėl ribotos civilinės atsakomybės, nepagrįstai netaikė CK 6.251 str. 1 d., todėl sprendimas naikintinas dėl netinkamo materialinės teisės normų taikymo.

11Dėl Rangos sutarties Nr.07/08/20 su UAB „Šildymo technologijų centras“ pakeitimo

12Teismas s sprendime vertino, kad Rangos sutarties 2 str. 3 dalyje nustatyta sąlyga „jeigu užsakovas laiku nevykdo įsipareigojimų, numatytų sutarties 4 str. 1, 2 dalyse bei 7 str. 2 dalyje, šio straipsnio 2 dalyje numatytas darbų užbaigimo terminas nukeliamas tiek dienų, kiek dienų užsakovas pavėlavo įvykdyti šiuos įsipareigojimus“ galėjo būti taikoma tarp užsakovo ir rangovo tuo atveju, jei rangovui galimybė dirbti būtų suteikta iki 2007-10-19. Atsižvelgiant į tai, teismas laikė nepagrįstais atsakovo paaiškinimus, kad ieškovas pats prisiima visas pakeitimu naujai nustatytas teises bei pareigas, nes rangovas neturėjo teisės reikalauti padidinti darbų kainą, o ieškovas pareigos su šia kaina sutikti. Nesuvokiama, kokiu pagrindu teismas būtent taip aiškina aukščiau nurodytą Rangos sutarties sąlygą. Šios sutarties 8 str. 1 d. numato: „Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško Sutarties šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo“. Vadinasi, Rangos sutartis nenustojo galioti 2007-10-19. Taigi darbų pabaiga turėjo būti atidėta atitinkamam užsakovo (ieškovo) vėlavimo terminui.

13CK 6.653 str. 5 d. aiškiai numato, kad jeigu sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o užsakovas - sumažinti. Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų. Rangos sutarties 3 str. nustatyta, kad numatytų darbų kaina yra fiksuota. Pasirašius Rangos sutartį, joje įtvirtinta kaina tapo privaloma abiems sutarties šalims. Vadinasi, rangovas neturėjo teisės reikalauti padidinti darbų kainą, o ieškovas pareigos su šia kaina sutikti. Jeigu Rangovas netinkamai vykdė Rangos sutarties sąlygas, tai civilinė atsakomybė dėl Rangos sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo turėjo kilti ne atsakovei, o UAB „Šildymo technologijų centras“.

14Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, nėra jokio teisėto pagrindo atmesti atsakovės argumentą, kad ieškovas pats turi prisiimti visas pakeitimu naujai nustatytas teises bei pareigas, nes rangovas neturėjo teisės reikalauti padidinti darbų kainą, o ieškovas pareigos su šia kaina sutikti.

15Teismas taip pat vertino, kad ieškovas, laiku neįvykdęs savo įsipareigojimų rangovui ir 2007-10-23 sutikdamas su nauja darbų atlikimo kaina bei pasirašydamas Rangos sutarties pakeitimą, elgėsi sąžiningai ir protingai, nes buvo realus pagrindas manyti, kad priešingu atveju 2007-08-20 sudaryta Rangos sutartis būtų buvusi nutraukta dėl ieškovo kaltės (darbo atlikimo terminų nukėlimo, prastovų, užsakovo pareigų nevykdymo), tokiu atveju ieškovo užsakyti darbai iki šaltojo sezono pradžios būtų likę neatlikti ir ieškovas būtų įpareigotas padengti rangovo patirtas išlaidas. Tačiau tokia teismo išvada neatitinka pateiktų byloje įrodymų. Rangos sutarties 8 str. 2.2 p. numato, kad sutartis gali būti nutraukta „[v]ienos Šalies iniciatyva, kai kita Sutarties šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, t.y. yra atsakinga už Sutarties nutraukimą, ir kt. įstatymų numatytais atvejais, atsakingą už sutarties nutraukimą šalį įspėjus raštu prieš 14 dienų„. Tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovas būtų iš rangovo UAB „Šildymo technologijų centras“ gavęs tokio pobūdžio pranešimą.

16Teismo teigimu, ieškovo sąžiningumą įrodo ir ta aplinkybė, kad nustatyta nauja darbų atlikimo kaina buvo mažiausia iš kitų galimų rangovų pasiūlytų kainų įrengti geoterminio šildymo sistemą. Tačiau UAB „Celsis“ ir UAB „RGS Baltic“ pasiūlymai buvo pateikti atitinkamai 2007-11-05 ir 10 d., rangos sutarties pakeitimas pasirašytas 2007-10-23. Kyla pagrįsta abejonė, kad ieškovas su rangovu galėjo susitarti dėl kainos „padidinimo“, o tada savo ieškiniui pagrįsti tiesiog ieškojo kitų įmonių pasiūlymų, kurių kainos būtų didesnės.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18Teismas iš atsakovės ieškovui priteisė 1‘880 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Byloje yra pateikti dokumentai, pagrindžiantys 354 Lt ieškovo išlaidas advokatui už ieškinio surašymą (ieškinio priedas – Teisinių paslaugų sutartis) bei 2‘000 Lt už atstovavimą (PVM sąskaita faktūra Serija RB Nr. 00588). CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų 2004-04-02 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85, 8.18 p. rekomenduojama už vieną atstovavimo valandą teisme priteisti 0,15 koeficientą nuo Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos (800 Lt pagal 2007-12-17 LR Vyriausybės nutarimą „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ Nr. 1368), t. y. 120 Lt už valandą. Šioje byloje buvo 2 teismo posėdžiai, kuriuos susumavus susidaro 2 atstovavimo teisme valandos (Rekomendacijų 9 p.). Vadinasi, ieškovui iš atsakovės negalėjo būti priteista daugiau kaip 558,36 Lt advokato pagalbai apmokėti, t. y. (354 Lt + 2 x 120 Lt) x 0,94 (patenkintų reikalavimų dalis).

19Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 112-114) prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti ieškovui iš atsakovės 2 082,50 Lt išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

20Ieškovas nesutinka su apeliaciniu skundu dėl šių motyvų:

21Dėl nuostolių atlyginimo

22Ieškovas nesutinka su atsakovės nuomone, kad teismas nevertino fakto, jog ieškovas ir atsakovė Sutartimi susitarė dėl ribotos atsakomybės. Sutarties 4.5 p. nurodyta, kad, jei gamintojas vėluoja įvykdyti užsakymą ar nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, gamintojas moka delspinigius užsakovui - 0,02 % nuo bendros sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Tinkamam teisės normų, reglamentuojančių netesybas, taikymui būtina nustatyti, už kokį įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys nustatė netesybas. Šiuo atveju ieškovas ir atsakovė susitarė dėl netesybų už atsakovės vėlavimą atlikti sutartus darbus, t. y. pagaminti gaminius. Minėtas 4.5. p. neatleidžia atsakovės nuo pareigos tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (CK 6.2 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str.) bei atlyginti dėl atsakovės kaltės ieškovo patirtus nuostolius (CK 6.249 str. 1 d.). Sutarties 4.5. p. numatyti delspinigiai yra atitinkama sankcija už atsakovės prisiimtų pareigų nevykdymą. Taip pat tai yra Sutarties nuostata, įpareigojanti atsakovę vykdyti prisiimtas pareigas sąžiningai, tinkamai ir numatytais terminais. CK 6.256 str. 1 d. nurodoma, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. To paties straipsnio 2 d. įtvirtinta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovė savo reikalavimus ir apeliacinio skundo motyvus grindžia neaktualiomis bei su bylos esme nesusijusiomis nutartimis: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-12-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-673/2005 bei 2007-11-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007. Teismai, priimdami sprendimus, turi vadovautis ne tik savo esme panašiomis ginčo nutartimis, bet ir aktualia teismų praktika. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-06-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2008 konstatavo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje byloje J. N. v. T. M., V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007, pasisakydama dėl nuostolių ir netesybų santykio, išaiškino, jog pagal CK 6.73 str. 1 d., kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius (arba ikisutartinius) įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Tais atvejais, kai nuostolių suma yra didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, pagal CK 6.73 str. 1 d. priteisiamas nuostolių atlyginimas, apimantis įskaitomų netesybų sumą. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas dėl atsakovės laiku neįvykdytos prievolės patyrė 4 778,19 Lt nuostolius, dėl ko jie privalo būti atlyginti. Be to, teismas, vadovaudamasis CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d., padarė tinkamą išvadą, jog ieškovo reikalavimas 292,40 Lt delspinigių suma mažintinas iki 4 485,79 Lt.

23Dėl rangos sutarties Nr.07/08/20 su UAB „Šildymo technologijų centras“

24Ieškovas nesutinka su atsakovės pozicija, kad UAB „Šildymo technologijų centras“ neturėjo teisės reikalauti padidinti darbų kainos, o ieškovas neturėjo pareigos su tokia kaina sutikti, taip pat, kad teismas turėjo taikyti CK 6.653 str. 5 d. nuostatas. Ieškovo nuomone, jis nebūtų patyręs nuostolių, o rangos sutartis Nr. 07/08/20 butų buvusi įvykdyta laiku, jeigu atsakovė būtų laiku ir tinkamai įvykdžiusi savo prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovė gaminius ieškovui pateikė ne per Sutarties 2.1. p. numatytą laikotarpį (ne per 35 dienas nuo avansinio apmokėjimo 2007-07-18), o tik 2007-10-19. Tarp ieškovo (užsakovo) ir rangovo UAB „Šildymo technologijų centras“ 2007-08-20 buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 07/08/20, pagal kurią rangovas įsipareigojo pagal užsakovo pateiktą projektinę dokumentaciją įrengti ir perduoti geoterminio šildymo sistemos įrengimo darbus, kurių kaina – 47 781, 82 Lt (b. l. 24-27). Pagal minėtą rangos sutartį rangovas turėjo pradėti darbus 2007-09-10 ir baigti 2007-10-19. Dėl ieškovo (užsakovo) laiku neįvykdytų įsipareigojimų, kurie kilo dėl atsakovės kaltės, ieškovas su rangovu UAB „Šildymo technologijų centras“ turėjo sudaryti rangos sutarties Nr. 07/08/20 pakeitimą. Pagal minėtą pakeitimą buvo nustatytas naujas rangos sutarties terminas: darbų pradžia - 2007-10-23, o pabaiga 2007-11-26. Būtent todėl buvo nustatyta ir nauja darbų kaina. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad geoterminio šildymo sistemos įrengimo darbų kainas nustatinėjo ne ieškovas, o šios srities veiklą vykdanti UAB „Šildymo technologijų centras“. Todėl teismas teisingai konstatavo, kad atsakovė neįvykdė savo įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi, ir dėl to ieškovas negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų rangovui UAB „Šildymo technologijų centras“. Rangos sutarties Nr. 07/08/20 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta sąlyga, jeigu užsakovas laiku neįvykdo įsipareigojimų, numatytų sutarties 4 str. 1, 2 dalyse bei 7 str. 2 dalyje, šio straipsnio 2 dalyje numatytas darbų užbaigimo terminas nukeliamas tiek dienų, kiek dienų užsakovas (ieškovas) pavėlavo įvykdyti šiuos įsipareigojimus. Teismas pažymėjo, kad ši nuostata galėjo būti taikoma tarp užsakovo ir rangovo tik tuo atveju, jei rangovui galimybė dirbti būtų buvusi suteikta iki 2007-10-19. Tokia teismo išvada, įvertinus visus byloje pateiktus įrodymus bei šalių argumentus, yra pagrįsta, atitinkanti CPK 185 str. nuostatas. Atsakovei tik 2007-10-19 pateikus sutartus gaminius, suspėti įvykdyti visus geoterminio šildymo sistemos įrengimo darbus buvo realiai neįmanoma, todėl ieškovas buvo priverstas pasirašyti rangos sutarties pakeitimą. Kitu atveju 2007-08-20 sudaryta rangos sutartis Nr.07/08/20 būtų buvusi nutraukta dėl ieškovo kaltės. Tokiu atveju ieškovo užsakyti darbai būtų likę neatlikti ir ieškovas būtų įpareigotas padengti rangovo patirtas išlaidas, tokios pasekmes yra numatytos CK 6.660 str. 1 d., 6.661 str. 1 d. bei 6.219 str. Faktą, kad ieškovas yra sąžiningas, byloje patvirtina ir tai, kad geoterminio šildymo sistemos įrengimo darbams atlikti buvo pasirinkta mažiausia darbų kaina (b. l. 17-23), todėl atsakovės argumentai, kad ieškovas su rangovu galėjo susitarti dėl kainų padidinimo, yra tik subjektyvi atsakovės nuomonė.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų

26Atsakovė nurodo, kad byloje buvo tik du teismo posėdžiai, kurie sudaro 2 atstovavimo teisme valandas, todėl ieškovui iš atsakovės negalėjo būti priteista daugiau kaip 558,36 Lt advokato pagalbai apmokėti. Ieškovo nuomone, tokie argumentai atmestini, kaip visiškai nepagrįsti. Pažymėtina, kad bylinėjimosi išlaidos susideda ne tik iš kliento atstovavimo teismo posėdyje bylos nagrinėjimo metu. Ieškovo atstovas konsultavo pastarąjį teisės klausimais, bandė pasiekti kompromisą su atsakove, rengė ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, kitus procesinius dokumentus bei atliko kitus atstovui priskirtinus darbus (vyko 2 teismo posėdžiai - atstovui reikėjo važiuoti iš Vilniaus į Prienus).

27Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

28Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 dalis, 329 str. 2 dalis), todėl pasisako tik dėl apeliaciniame skunde nurodyto faktinio ir teisinio pagrindo.

29Kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, iš esmės sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo argumentais ir mano, kad sprendimas iš esmės yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas iš esmės nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.), tačiau iš dalies sumažintinos iš ieškovo atsakovei priteistos bylinėjimosi išlaidos.

30Dėl nuostolių atlyginimo

31Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo vertinti faktą, jog ieškovas ir atsakovė Sutartimi susitarė dėl ribotos atsakomybės. Sutarties 4.5 p. nurodyta, kad, jei gamintojas vėluoja įvykdyti užsakymą ar nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, gamintojas moka delspinigius užsakovui - 0,02 % nuo bendros sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Tinkamam teisės normų, reglamentuojančių netesybas, taikymui būtina nustatyti, už kokį įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys nustatė netesybas. Šiuo atveju ieškovas ir atsakovė susitarė dėl netesybų už atsakovės vėlavimą atlikti sutartus darbus, t. y. pagaminti gaminius. Minėtas 4.5 p., kolegijos nuomone, neatleidžia atsakovės nuo pareigos tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (CK 6.2 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str.) bei atlyginti dėl atsakovės kaltės ieškovo patirtus nuostolius (CK 6.249 str. 1 d.). Sutarties 4.5. p. numatyti delspinigiai yra atitinkama sankcija už atsakovės prisiimtų pareigų nevykdymą. Taip pat tai yra Sutarties nuostata, atitinkanti CK 6.256 str. 1 d. reikalavimą ir įpareigojanti atsakovę vykdyti prisiimtas pareigas sąžiningai, tinkamai ir numatytais terminais. CK 6.256 str. 2 d. įtvirtinta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Kolegija nesutinka su apeliante, kad Sutarties 4.5 p. numatyti delspinigiai yra sutartimi nustatyta ribota atsakomybė, pagal CK 6.251 str. 1 d. atleidžianti nuo pareigos visiškai atlyginti kitus atsiradusius nuostolius. Kolegijos nuomone, tik tuomet būtų atleidžiama nuo šios pareigos, jei šalys būtų susitarę ne tik dėl konkrečių delspinigių už prisiimtų pareigų nevykdymą, bet ir papildomai numatę, jog delspinigių sumokėjimas atleidžia atsakovę nuo pareigos visiškai atlyginti bet kokius kitokius atsirasiančius nuostolius. Kolegija pritaria ieškovei, jog atsakovė savo apeliacinį skundą grindžia su bylos esme nesusijusiomis nutartimis: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-12-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-673/2005 bei 2007-11-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007-10-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, pasisakydama dėl nuostolių ir netesybų santykio, išaiškino, jog pagal CK 6.73 str. 1 d., kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius (arba ikisutartinius) įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Tais atvejais, kai nuostolių suma yra didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, pagal CK 6.73 str. 1 d. priteisiamas nuostolių atlyginimas, apimantis įskaitomų netesybų sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2008). Vadinasi, pirmos instancijos teismas visiškai pagrįstai, vadovaudamasis CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d., padarė tinkamą išvadą, jog ieškovo reikalavimas atlyginti dėl atsakovės laiku neįvykdytos prievolės patirtus 4 778,19 Lt nuostolius mažintinas 292,40 Lt delspinigių suma iki 4 485,79 Lt.

32Dėl rangos sutarties Nr.07/08/20 su UAB „Šildymo technologijų centras“

33Kolegija taip pat nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad UAB „Šildymo technologijų centras“ neturėjo teisės reikalauti padidinti darbų kainos, o ieškovas neturėjo pareigos su tokia kaina sutikti, be to, kad teismas turėjo taikyti CK 6.653 str. 5 d. nuostatas. Ieškovo nuomone, jis nebūtų patyręs nuostolių, o rangos sutartis Nr. 07/08/20 būtų buvusi įvykdyta laiku, jeigu atsakovė būtų laiku ir tinkamai įvykdžiusi savo prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovė gaminius ieškovui pateikė ne per Sutarties 2.1 p. numatytą laikotarpį (ne per 35 dienas nuo avansinio apmokėjimo 2007-07-18), o tik 2007-10-19. Tarp ieškovo (užsakovo) ir rangovo UAB „Šildymo technologijų centras“ 2007-08-20 buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 07/08/20, pagal kurią rangovas įsipareigojo pagal užsakovo pateiktą projektinę dokumentaciją įrengti ir perduoti geoterminio šildymo sistemos įrengimo darbus, kurių kaina – 47 781, 82 Lt (b. l. 24-27). Pagal minėtą rangos sutartį rangovas turėjo pradėti darbus 2007-09-10 ir baigti 2007-10-19. Dėl ieškovo (užsakovo) laiku neįvykdytų įsipareigojimų, kurie, kaip nustatyta, kilo dėl atsakovės kaltės, ieškovas su rangovu UAB „Šildymo technologijų centras“ turėjo sudaryti rangos sutarties Nr. 07/08/20 pakeitimą. Pagal minėtą pakeitimą buvo nustatytas naujas rangos sutarties terminas: darbų pradžia - 2007-10-23, o pabaiga 2007-11-26. Būtent dėl šios priežasties UAB „Šildymo technologijų centras“ (o ne pats ieškovas) ir nustatė naują geoterminio šildymo sistemos įrengimo darbų kainą. Apylinkės teismas teisingai konstatavo, kad, atsakovei neįvykdžius Sutartimi prisiimtų savo įsipareigojimų, ieškovas negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų rangovui UAB „Šildymo technologijų centras“. Nors rangos sutarties Nr. 07/08/20 2 str. 3 dalyje ir buvo nustatyta sąlyga, kad jeigu užsakovas laiku neįvykdo įsipareigojimų, numatytų sutarties 4 str. 1, 2 dalyse bei 7 str. 2 dalyje, šio straipsnio 2 dalyje numatytas darbų užbaigimo terminas nukeliamas tiek dienų, kiek dienų užsakovas (ieškovas) pavėlavo įvykdyti šiuos įsipareigojimus, kolegijos nuomone, tai nėra pagrindas pripažinti, kad atsakovė sutarties pakeitimą sudarė nepagrįstai, nes, vadovaujantis rangos sutarties 2.2 p., ieškovui nevykdant savo įsipareigojimų pagal sutartį, rangos sutartis galėjo būti nutraukta UAB „Šildymo technologijų centras“ iniciatyva. Tokiu atveju ieškovo užsakyti darbai iki šaltojo sezono pradžios būtų likę neatlikti ir ieškovas būtų įpareigotas padengti rangovo patirtas išlaidas, tokios pasekmes yra numatytos CK 6.660 str. 1 d., 6.661 str. 1 d. bei 6.219 str. Kolegija pritaria apylinkės teismo išvadai, kad ieškovas, laiku neįvykdęs savo įsipareigojimų rangovui ir 2007-10-23 sutikęs su nauja darbų atlikimo kaina bei pasirašęs rangos sutarties pakeitimą, elgėsi sąžiningai ir protingai, nes buvo realus pagrindas manyti, kad priešingu atveju 2007-08-20 sudaryta rangos sutartis tarp ieškovo ir UAB „Šildymo technologijų centras“ būtų buvusi nutraukta dėl ieškovo kaltės (darbo atlikimo terminų nukėlimo, prastovų, užsakovo pareigų nevykdymo), ką patvirtina ir apeliacinės instancijos teismui pateiktas UAB „Šildymo technologijų centras“ 2009-02-05 raštas. Faktą, kad ieškovas yra sąžiningas, byloje patvirtina ir tai, kad geoterminio šildymo sistemos įrengimo darbams atlikti buvo pasirinkta mažiausia darbų kaina iš kitų galimų rangovų pasiūlytų kainų už geoterminio šildymo sistemos įrengimą (b. l. 17-23), todėl atsakovės argumentai, kad ieškovas su rangovu galėjo susitarti dėl kainų padidinimo, yra tik atsakovės prielaida, nepagrįsta jokiais įrodymais. Tai, kad UAB „Celsis“ ir UAB „RGS Baltic“ pasiūlymai buvo pateikti atitinkamai 2007-11-05 ir 10 d., o rangos sutarties pakeitimas pasirašytas 2007-10-23, kolegijos nuomone, niekaip nepatvirtina apeliantės prielaidos, kad ieškovas su rangovu galėjo susitarti dėl kainos „padidinimo“.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Byloje yra pateikti dokumentai, pagrindžiantys ieškovo turėtas 354 Lt ieškovo išlaidas advokatui už ieškinio surašymą (b. l. 6) bei 2‘000 Lt už atstovavimą (PVM sąskaita faktūra Serija RB Nr. 00588). CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų 2004-04-02 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85, 8.18 p. rekomenduojama už vieną atstovavimo valandą teisme priteisti 0,15 koeficientą nuo Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos (800 Lt pagal 2007-12-17 LR Vyriausybės nutarimą „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ Nr. 1368), t. y. 120 Lt už valandą. Šioje byloje buvo 2 teismo posėdžiai, kuriuos susumavus susidaro 2 atstovavimo teisme valandos (Rekomendacijų 9 p.). Atsižvelgdama į tai, kolegija pritaria apeliacinio skundo argumentui, jog ieškovui iš atsakovės už ieškinio surašymą ir dalyvavimą 2 teismo posėdžiuose negalėjo būti priteista daugiau kaip 558,36 Lt advokato pagalbai apmokėti, t. y. (354 Lt + 2 x 120 Lt) x 0,94 (patenkintų reikalavimų dalis). Ieškovo nuomone, į priteistas išlaidas taip pat yra įskaičiuotas konsultavimas, bandymas pasiekti kompromisą, kelionės išlaidas ir pan. Tačiau, vadovaujantis Rekomendacijų 3 p., advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas. Kadangi advokatas iš Vilniaus į Prienus vyko ne teismo iniciatyva, o duomenys, kad reikiamos specializacijos advokato Prienuose nėra bei kad tai buvo atvejis, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje buvo būtinas, į bylą nepateikti, pripažintina, kad iš atsakovės negalėjo būti priteistos ieškovo atstovo vykimo iš Vilniaus į Prienus išlaidos. Be to, pagal Rekomendacijų 10 p. už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose Rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šiose rekomendacijose. Atsižvelgdama į tai, kolegija vertina, kad ieškovo atstovo kitos teisinės paslaugos šioje byloje galėjo sudaryti dar apie 2 val. (2 val. x 120 Lt/val.= 240 Lt), todėl bendra suma, kuri galėjo būti priteista iš atsakovės už ieškovui suteiktą advokato pagalbą, kolegijos nuomone, sudaro tik 800 Lt.

36Kadangi priteistas bylinėjimosi išlaidas sudaro ir 134 Lt žyminis mokestis, kolegija atitinkamai priteistų bylinėjimosi išlaidų sumą sumažina iki 934 Lt.

37Be to, atsižvelgdama į tai, kad sprendimas paliktinas iš esmės nepakeistas, tačiau daugiau kaip per pusę sumažinamos priteistos bylinėjimosi išlaidos, atitinkamai už ieškovo atstovo pagalbą apeliacinės instancijos teisme iš pagal 2009-02-04 PVM sąskaitą faktūrą sumokėtų 2 082,5 Lt kolegija priteisia iš atsakovės tik 1 000 Lt. Kolegija, vadovaudamasi minėtomis Rekomendacijomis, pažymi, jog netgi tuo atveju, jeigu apeliacijoje ieškovas būtų laimėjęs visiškai, jam galėtų būti priteista tik 1 200 Lt (1,5 * 800 Lt) už atsiliepimo surašymą ir 120 Lt už dalyvavimą teismo posėdyje 1 val. (0,15 * 800 Lt).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

39apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, Prienų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą, tačiau sumažinti priteistas ieškovui A. T. (a. k. ( - ) iš atsakovės UAB ,,Rūdupis“ (į. k.170681385, Prienai, Pramonės g. 11) bylinėjimosi išlaidas iki 934 Lt.

40Priteisti ieškovui A. T. (a. k. ( - ) iš atsakovės UAB ,,Rūdupis“ (į. k.170681385, Prienai, Pramonės g. 11) 1 000 Lt už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija... 3. ieškovas ieškiniu (b. l. 3-4) prašė priteisti iš atsakovės 4 778,19 Lt... 4. Ieškovas nurodė, kad 2007-07-18 šalys pasirašė Sutartį Nr. 008/117... 5. Prienų rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu (b. l.... 6. Atsakovė apeliaciniu skundu (b. l. 103-107) prašo Prienų rajono apylinkės... 7. Dėl ribotos atsakomybės... 8. Skundžiamame sprendime teismas nevertino fakto, kad šalys sutartimi... 9. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2005-12-14 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 10. Teismas, neatsižvelgdamas į šalių susitarimą dėl ribotos civilinės... 11. Dėl Rangos sutarties Nr.07/08/20 su UAB „Šildymo technologijų centras“... 12. Teismas s sprendime vertino, kad Rangos sutarties 2 str. 3 dalyje nustatyta... 13. CK 6.653 str. 5 d. aiškiai numato, kad jeigu sutartyje nurodyta konkreti... 14. Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, nėra jokio teisėto pagrindo atmesti... 15. Teismas taip pat vertino, kad ieškovas, laiku neįvykdęs savo... 16. Teismo teigimu, ieškovo sąžiningumą įrodo ir ta aplinkybė, kad nustatyta... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 18. Teismas iš atsakovės ieškovui priteisė 1‘880 Lt išlaidų advokato... 19. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 112-114) prašo apeliacinį... 20. Ieškovas nesutinka su apeliaciniu skundu dėl šių motyvų:... 21. Dėl nuostolių atlyginimo... 22. Ieškovas nesutinka su atsakovės nuomone, kad teismas nevertino fakto, jog... 23. Dėl rangos sutarties Nr.07/08/20 su UAB „Šildymo technologijų centras“... 24. Ieškovas nesutinka su atsakovės pozicija, kad UAB „Šildymo technologijų... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Atsakovė nurodo, kad byloje buvo tik du teismo posėdžiai, kurie sudaro 2... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 28. Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.... 29. Kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, iš esmės sutinka su pirmos... 30. Dėl nuostolių atlyginimo... 31. Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos... 32. Dėl rangos sutarties Nr.07/08/20 su UAB „Šildymo technologijų centras“... 33. Kolegija taip pat nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad UAB... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Byloje yra pateikti dokumentai, pagrindžiantys ieškovo turėtas 354 Lt... 36. Kadangi priteistas bylinėjimosi išlaidas sudaro ir 134 Lt žyminis mokestis,... 37. Be to, atsižvelgdama į tai, kad sprendimas paliktinas iš esmės nepakeistas,... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,... 39. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, Prienų rajono apylinkės teismo 2008... 40. Priteisti ieškovui A. T. (a. k. ( - ) iš atsakovės UAB ,,Rūdupis“ (į....