Byla 2A-1137-611/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei adv. Astai Lapinskaitei, atsakovo atstovei adv.Linai Darulienei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Laisvoji banga“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo N. O. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Laisvoji banga“ dėl negautų pajamų priteisimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Laisvoji banga“ priešieškinį ieškovui N. O. dėl darbo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6I. Ginčo esmė

7Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 35789 Lt negautų pajamų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-11-25 tarp šalių buvo sudaryta darbo sutartis, kuria ieškovas buvo priimtas į komercijos direktoriaus pareigas. 2009-04-08 atsakovo valdybos sprendimu buvo apskirtas į bendrovės vadovo pareigas ir buvo pasirašytas darbo sutarties pakeitimas. 2010-01-18 akcininko sprendimu buvo atšauktas iš direktoriaus pareigų. Atsakovas, nutraukdamas sutartį, išmokėjo vidutinio darbo užmokesčio dydžio dviejų mėnesių išeitinę išmoką. Ieškovas yra priskirtinas prie darbuotojų, auginančių vaikus iki 14 metų, kategorijos, todėl apie sutarties nutraukimą atsakovas turėjo įspėti ieškovą prieš 4 mėnesius. Kadangi atsakovas to nepadarė, o atleido ieškovą nedelsiant, ieškovas prarado keturių mėnesių darbo užmokestį.

8Atsakovo priešieškinį ieškovas prašė atmesti. Nurodė, jog ieškovas buvo priimtas į darbą kitų bendrovės savininkų ir valdybos nei yra dabar, ankstesniems vadovams perleidus akcijas, todėl naujieji savininkai ir valdymo organai nežino situacijos, buvusios pasirašant sutartį su ieškovu ir negali žinoti tikrosios jų valios. Sutartis pasirašymo metu atitiko sutartį pasirašiusių asmenų valią, todėl negali būti pripažinta negaliojančia.

9Atsakovas prašė ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, kad šiuo atveju negali būti taikomas DK 130 straipsnis, nes ieškovas buvo atleistas iš darbo ne DK 129 straipsnio pagrindu, bet kitu – DK 124 straipsnio pagrindu (kitų įstatymų nustatytais pagrindais). Sutarties 11 punktas apima tik DK 129 straipsnio nustatytus atvejus, todėl šiuo atveju negali būti taikomas. Be to, atsakovo teisė atleisti vadovą yra absoliuti dėl pasitikėjimo vadovu. Sutarties 11 punktas neatspindi tikrosios šalių valios, šalys dėl šios sąlygos nesiderėjo, o ji yra pavyzdinės darbo sutarties formoje ir dėl to, kad ieškovas buvo priimtas ne į bendrovės vadovo, o į komercijos direktoriaus pareigas ir šalys imperatyvaus reglamentavimo keisti negalėjo.

10Atsakovas priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento darbo sutarties 11 punktą. Nurodė, kad ieškovas buvo priimtas į komercijos direktoriaus pareigas ir su juo buvo pasirašyta Vyriausybės nustatytos formos darbo sutartis, kurioje yra 11 punktas tokia redakcija, kokia yra ir ginčo sutartyje. Šiuo atveju šalis siejo tik darbo santykiai. Civiliniai santykiai šalis pradėjo sieti ieškovą paskyrus vadovu. DK 99 straipsnis nustato, jog darbo sutartis sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą. Ši nuostata ir teismų praktika riboja atsakovo galimybes keisti darbo sutarties pavyzdines nuostatas. Šioje formoje yra 11 punkto nuostata. Todėl atsakovas, pasirašydamas sutartį su ieškovu, nesiderėjo ir negalėjo derėtis dėl 11 punkto pakeitimų. Be to, su ieškovu nebuvo pasirašyta nauja darbo sutartis, o buvo į jau esamą sutartį įdėtas priedas. Dėl šių aplinkybių matyti, kad sutartis neatitiko šalių valios ir tikrųjų ketinimų, o keisti imperatyvių įstatymo nuostatų šalys negalėjo.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimu priešieškinį atmetė, ieškinį patenkino, priteisė ieškovui iš atsakovo 35789 Lt negautų pajamų, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos, t. y. 35 789 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-02-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nustatė, kad tarp šalių 2008-11-25 buvo sudaryta darbo sutartis, kuria ieškovas buvo priimtas į komercijos direktoriaus pareigas. Atsakovo valdyba 2009-04-08 sprendimu nutarė paskirti ieškovą direktoriumi. Sutarties šalys nutarė pakeisti sutartį ir 2009-04-08 pasirašė sutarties pakeitimą, kuriuo ieškovas buvo priimtas dirbti generaliniu direktoriumi. Atsakovo akcininko 2010-01-18 sprendimu ieškovas buvo atšauktas iš bendrovės vadovo pareigų.

13Dėl priešieškinio

14Teismas konstatavo, kad šalys, sudarydamos ginčo darbo sutartį, galėjo susitarti dėl individualių sutarties sąlygų, tik privalėjo aptarti visas pavyzdinėje sutartyje esančias sąlygas, todėl atmetė atsakovo argumentus, jog šalys negalėjo tartis dėl individualios 11 punkto sąlygos. Teismas taip pat atmetė atsakovo nurodytus faktus, jog iš pradžių su ieškovu buvo sudaryta sutartis kaip su komercijos direktoriumi, o vėliau transformavosi į sutartį su vadovu, todėl neatitiko šalių valios. Teismas nurodė, kad įstatymas nedraudė atsakovui nutraukti sutartį su ieškovu, kaip komercijos direktoriumi, ir sudaryti naują sutartį, kaip su įmonės vadovu, tačiau atsakovas tokio pageidavimo neišreiškė. Sutarties pakeitimo tekstą ruošė ir pateikė atsakovas, ieškovas tik pasirašė, todėl sutarties pakeitimai turi būti aiškinami ją pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Teismas padarė išvadą, kad sutartis ją pakeičiant buvo individualizuota tiek, kiek norėjo ir surašė būtent atsakovas. Atsakovas yra Lietuvoje veikiantis asmuo, kuris žinojo arba privalėjo žinoti kokios yra pavyzdinės darbo sutarties nuostatos, todėl galėjo pakeisti sutarties 11 punktą, tačiau to nepadarė.

15Dėl ieškinio

16Teismas nustatė, jog ieškovas augina nepilnametį vaiką iki 14 metų. Taip pat nurodė, kad nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu taikomi ne DK įtvirtinti pagrindai, o specialus ABĮ numatytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas (bendrovės vadovo atšaukimas). Tokiu atveju netaikomos DK nuostatos, susijusios su darbo sutarties nutraukimo konkrečiu DK nustatytu pagrindu tvarkos reikalavimais, tame tarpe ir 130 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios darbuotojo įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą tuo atveju, kai darbo sutartis su darbuotoju nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Tačiau tai neužkerta kelio darbdaviui ir bendrovės vadovui darbo sutartyje susitarti dėl papildomų darbo sutarties sąlygų. Tokiu atveju šios sąlygos darbo sutarties šalims tampa privalomos ir turi įstatymo galią. Teismas pripažino, jog darbo sutarties 11 punkte ginčo šalys susitarė dėl papildomos darbo sutarties sąlygos, kadangi nei įstatymai, nei kiti norminiai teisės aktai nedraudė darbo sutarties šalims susitarti dėl DK 130 straipsnyje nustatytų įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminų taikymo tuo atveju, kai darbo sutartis su bendrovės vadovu nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant jo kaltės.

17Teismas nustatė, kad su ieškovu, kaip įmonės vadovu, atsakovo sprendimu buvo paruoštas sutarties pakeitimas, o ne nauja darbo sutartis, sutartyje esantis 11 punktas laikytinas įtrauktu atsakovo iniciatyva. Teismas nesutiko su atsakovo teigimu, kad sutarties 11 punktas taikytinas atleidžiant ieškovą DK 129 straipsnio pagrindu, bet ne DK 124 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu – kitų įstatymų (ABĮ) nustatyta tvarka. Teismas nurodė, kad jei ši sutarties 11 punkto sąlyga būtų aiškinama taip, kaip ją aiškina atsakovas, ji nesukeltų jokių teisinių pasekmių, kadangi, nesant galimybės bendrovės vadovo atžvilgiu taikyti DK 129 straipsnyje nustatyto darbo sutarties nutraukimo pagrindo, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, darbo sutarties nuostata, numatanti darbuotojo įspėjimo dėl darbo sutarties nutraukimo terminų taikymą, būtų niekada netaikoma. Todėl teismas pripažino, jog nagrinėjamu atveju darbo sutarties 11 punkte nustatyta sąlyga turi būti aiškinama darbdavio kaip darbo sutartį ir jos papildymą rengusios ir tas sąlygas pasiūliusios darbo sutarties šalies nenaudai ir bendrovės vadovo kaip tas sąlygas priėmusios darbo sutarties šalies naudai. Teismas pripažino, jog, vadovaujantis ginčo šalių sudarytos darbo sutarties 11 punktu, DK 130 straipsnyje numatyti darbuotojo įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai turėjo būti taikomi kiekvienu atveju, kai darbo sutarties su bendrovės vadovu nutraukimą inicijuoja darbdavys, nesant bendrovės vadovo kaip darbuotojo kaltės. Tokiu atveju pareiga įrodyti atleidžiamo darbuotojo kaltę tektų darbdaviui. Kadangi nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, jog ieškovo atšaukimą iš vadovo pareigų inicijavo darbdavys vienintelio akcininko sprendimu, nesant darbuotojo kaltės, teismas pripažino, jog atsižvelgiant į tai, kad ieškovas priskirtinas darbuotojų, auginančių vaikų iki keturiolikos metų, kategorijai, darbo sutartis su juo turėjo būti nutraukta pasibaigus keturių mėnesių įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminui.

18Teismas nustatė, kad vienintelio akcininko sprendimu atšaukus ieškovą iš bendrovės vadovo pareigų, darbo sutartis su juo buvo nutraukta nuo 2010-01-18, ieškovui susipažinus su įsakymu dėl darbo sutarties nutraukimo. Tačiau, nustačius, jog darbo sutartis su ieškovu galėjo būti nutraukta tik pasibaigus keturių mėnesių įspėjimo terminui, skaičiuojamam nuo ieškovo atšaukimo iš bendrovės vadovo pareigų, ir kad atsakovas pažeidė šias darbo sutarties 11 punkte nustatytas sąlygas, teismas pripažino, kad ieškovas turi teisę į nuostolių negautų pajamų forma atlyginimą, kurias jis būtų gavęs, jeigu darbdavys nebūtų pažeidęs darbo sutarties reikalavimų. Teismas konstatavo, kad byloje nėra ginčo, jog darbo sutarties nutraukimo dieną ieškovui buvo sumokėtas darbo užmokestis, mokėtinas iki atleidimo dienos, t. y. 2010-01-18, todėl padarė išvadą, kad ieškovui išliko teisė reikalauti laikotarpiu nuo 2010-01-18 iki 2010-04-18 negautų pajamų atlyginimo. Kadangi ginčo šalys nuo 2009-06-01 buvo susitarusios dėl 8947,37 Lt dydžio mėnesinio darbo užmokesčio, teismas pripažino, kad ieškovas minėtu laikotarpiu negavo 35789,48 Lt pajamų.

19Teismas nustatė, kad ieškovas yra gavęs dviejų mėnesių dydžio išeitinę išmoką, tačiau konstatavo, kad ieškovas turi teisę į negautų pajamų atlyginimą, nepriklausomai nuo išeitinės išmokos išmokėjimo, kadangi išeitinė išmoka pagal savo teisinę prigimtį neatlieka darbuotojo nuostolių kompensavimo funkcijos nutraukus darbo sutartį, kai nėra darbuotojo kaltės.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

21Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir tenkinti priešieškinį. Apeliacinį skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

221. Pirmosios instancijos teismas neteisingai ir neatsižvelgdamas į kasacinio teismo išaiškinimus sprendė, kad darbo sutartis su ieškovu galėjo buti nutraukta tik pasibaigus keturių mėnesių įspėjimo terminui, skaičiuojamam nuo šio asmens atšaukimo iš bendrovės vadovo pareigų. Atsižvelgiant į tai, kad darbo sutartis su įmonės vadovu baigiasi specialiame teisės akte nustatytu pagrindu, esant teisės normų kolizijai dėl įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą termino taikymo ieškovo atžvilgiu, vadovaujantis taisykle lex speciali, derogate legi generali, atsakovo nuomone, nutraukiant šalis siejusius darbo santykius turėjo būti taikomos būtent ABĮ nuostatos, pagal kurias darbo sutartis su bendrovės vadovu pasibaigia, atšaukus pastarąjį iš pareigų. Sutinkamai su ABĮ 37 str. 3 d., bendrovės vadovą renkantis ir atšaukiantis turi absoliučią teisę atleisti iš pareigų administracijos vadovą bet kuriuo momentu.

232. Teismas, spręsdamas dėl DK 130 str. taikymo nutraukiant darbo sutartį su ieškovu, turėjo atkreipti dėmesį į aplinkybę, jog bendrovės administracijos vadovas, atšaukus jį iš pareigų, savaime netenka įgaliojimų. Teismui netinkamai taikius materialinės teisės normas, susijusias su ginčo dalyku, buvo sukurta teisinio neapibrėžtumo situacija, kai pasibaigus bendrovės valdymo organų tarpusavio pasitikėjimui ir atšaukus vadovą iš pareigų jis, neturėdamas įgaliojimų veikti ir bendrovės vardu priimti sprendimų, dar santykinai ilgą laiką lieka dirbti įmonėje direktoriaus pareigose ir laikotarpiu iki bus įforminta ginčo šalis siejančių darbo sutarties teisinių santykių pabaiga savo buvimu kelia grėsmę atsirasti žalai bendrovės, jos akcininkų ir/ar kreditorių interesams dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, neigiamo mikroklimato bendrovėje sukūrimo ir pan. Pažymėjo, kad atsakovo akcininkai dėl aplaidžių ieškovo veiksmų ir jo vadovavimo bendrovei metu ženkliai pablogėjusios atsakovo finansinės ir turtinės padėties, prarado pasitikėjimą ieškovu ir tolesnis jų bendradarbiavimas būtų buvęs neįmanomas.

243. Ginčo šalys nėra išreiškusios valios susitarti dėl įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminų taikymo, ši norma yra Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės darbo sutarties formos, kurios laikantis buvo sudaryta darbo sutartis tarp šalių, dalis, todėl ji, kaip neatspindinti tikrosios darbo sutarties šalių valios, negali būti taikoma ir yra negaliojanti. Net ir pripažinus, kad darbo sutarties punktas, kuriuo ginčo šalys neva susitarė dėl DK 130 str. numatytų įspėjimo terminų taikymo, darbo sutartį nutraukiant darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės, yra taikomas, jis galėjo būti taikomas, tik atleidžiant vadovą pagal DK 129 str., bet ne pagal DK 124 str. Taikant ABĮ nustatytą specialų darbo sutarties nutraukimo pagrindą, DK 130 str. nustatyti įspėjimo terminai nėra taikomi.

254. Nė viena iš ginčo šalių nėra ir negali būti laikoma ginčo sąlygos įtraukimo į darbo sutartį iniciatore, nes ši sąlyga buvo įrašyta dėl norminių teisės aktų reikalavimų, tai yra vien dėl to, kad tokia yra numatyta pavyzdinėje darbo sutarties formoje. Įvertinus nurodytą, ši sąlyga bendrovės vadovui, kaip specifinį statusą turinčiam darbuotojui, negali būti taikoma.

265. Priėmus kompetetingo valdymo organo sprendimą atšaukti direktorių iš pareigų, jis netenka įgaliojimų veikti bendrovės vardu, todėl įspėjimo laikotarpiu direktorius negalėtų atlikti jam darbo sutartimi pavestų funkcijų, nes toks jo veikimas reikštų veikimą ultra vires. Tais atvejais, kai esminė darbo funkcija nėra atliekama, nėra pagrindo pripažinti, kad tarp ginčo šalių yra susiklostę ir/ar tęsiasi darbo teisiniai santykiai.

276. Net pripažinus, kad ieškovo reikalavimai yra pagrįsti, ieškovas neturėjo teisės reikalauti tokio didelio žalos atlyginimo, koks buvo priteistas pimosios instancijos teismo sprendimu, kadangi jo negautos pajamos buvo mažesnės nei nurodyta ieškinyje. Tuo atveju, jei atsakovas būtų atleidęs ieškovą, laikydamasis DK 130 str. numatyto reikalavimo įspėti prieš keturis mėnesius, ieškovas būtų gavęs 35789,48 Lt pajamų. Atleidžiant ieškovą jam buvo sumokėta 13346,12 Lt išmoka. Taigi, maksimali ieškovo negautų pajamų suma gali siekti tik skirtumą tarp šių sumų.

28Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

291. Ginčo darbo sutarties sąlyga dėl įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminų neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms, nes įstatymuose nenustatyta draudimo darbo sutarties šalims susitarti dėl sąlygų, nustatant tam tikras socialines garantijas atleidžiamam bendrovės vadovui.

302. Apeliantas elgiasi nesąžiningai ir klaidina teismą, teigdamas, kad atsakovo akcininkai dėl aplaidžių ieškovo veiksmų ir jo vadovavimo bendrovei metu ženkliai pablogėjusios bendrovės finansinės ir turtinės padėties, prarado pasitikėjimą ieškovu. Atsakovo teiginys yra nepagrįstas jokiais įrodymais, o svarbiausia nelogiškas, nes patvirtinus minėtus faktus ieškovas būtų buvęs atleistas kitais įstatymo numatytais pagrindais.

313. Pirmos instancijos teismas pilnai išnagrinėjo byloje esančią medžiagą, susijusią su ginčo šalių darbo sutarties sudarymo aplinkybėmis, įvertino šalių paaiškinimus, liudytojo L. R. (buvusio atsakovo valdybos pirmininko, pasirašiusio darbo sutarties pakeitimą su ieškovu) paaiškinimus dėl šios sutarties 11 punkto, kitas faktines aplinkybes, priėjo prie išvados, kad šiuo konkrečiu atveju šalys suderino savo valią dėl darbo sutarties 11 punkte įrašytos sąlygos taikymo, nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu.

324. Apeliantas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2010, padarė išvada, kad taikant ABĮ nustatytą specialų darbo sutarties nutraukimo pagrindą, DK 130 str. nustatyti įspėjimo terminai nėra taikomi. Tokia apelianto išvada yra neteisėta ir nepagrįsta, nes uždaroji akcinė bendrovė ir savivaldybės įmonės yra iš esmės skirtingi juridiniai asmenys, turintys skirtingus tikslus ir uždavinius, todėl skiriasi uždarosios akcinės bendrovės ir savivaldybės įmonės vadovų atleidimo iš darbo pagrindų teisinis reglamentavimas bei nėra tapačios savo faktinėmis aplinkybėmis ginčo situacijai. Kasacinio teismo praktika patvirtina, kad, sprendžiant dėl konkretaus juridinio asmens vadovo atleidimo iš darbo pagrindų, būtina įvertinti to juridinio asmens teisinį statusą sudarančių ypatumų visumą, bendrųjų ir specialiųjų teisės aktų nuostatas, susijusias su šio klausimo reglamentavimu.

335. Apelianto argumentai dėl įspėjimo termino taikymo prieštaravimo darbo teisinių santykių esmei yra nepagrįsti, nes nagrinėjamu atveju, jeigu atsakovas neketino įsipareigoti dėl 11 punkte nurodytos sutarties sąlygos, tai jis, elgdamasis sąžiningai, privalėjo tai aptarti su ieškovu. Be to, tokioje kaip nagrinėjama situacijoje apdairiai, atidžiai ir protingai besielgiantis asmuo (šiuo konkrečiu atveju — darbdavys) būtų padaręs atitinkamą įrašą darbo sutartyje.

346. Byloje nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo tapatinti ieškovo prašomo priteisti darbo užmokesčio su atsakovo pagal DK 140 straipsnio 2 dalį išmokėta dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitine išmoka. Šių lėšų mokėjimai atsiranda skirtingais teisiniais pagrindais.

35IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Apeliacinis skundas netenkintinas.

37Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl bylą kolegija nagrinėja apeliacinio skundo ribose.

38Byloje sprendžiamas klausimas, ar uždarosios akcinės bendrovės ir bendrovės vadovo sudarytos darbo sutarties 11 punkte nurodytos sąlygos, pagal kurią, nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, įspėjimo terminai nustatomi pagal DK 130 straipsnį, galiojimo ir taikymo, atšaukiant bendrovės vadovą iš pareigų.

39Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pagal 2008-11-25 darbo sutartį Nr.18 ieškovas atsakovo įmonėje nuo 2008-12-09 dirbo komercijos direktoriaus pareigose (b.l.7-11). Nuo 2009-04-08 atsakovo valdybos 2009-04-08 sprendimu (b.l.13), pakeitus darbo sutartį, ieškovas buvo paskirtas atsakovo generaliniu direktoriumi, nuo 2009-06-01 ieškovui buvo nustatytas 8947,37 Lt dydžio darbo užmokestis per mėnesį. Atsakovo vienintelio akcininko 2010-01-18 sprendimu ieškovas buvo atšauktas iš generalinio direktoriaus pareigų (b.l.14).

40Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl darbo sutarties 11 p. taikymo, pažeidė sutarčių aiškinimą bei įrodinėjimą reglamentuojančias normas, DK 130 str. nustatytų įspėjimo terminų taikymas prieštarauja darbo teisinių santykių esmei bei pažeidžia atsakovo absoliučią teisę atšaukti bendrovės vadovą. Teisėjų kolegija atmeta tokius atsakovo apeliacinio skundo argumentus.

41Ginčo šalys 2008-11-25 darbo sutarties 11 punkte susitarė dėl DK 130 str. nustatytų įspėjimo dėl darbo sutarties nutraukimo terminų taikymo. Šiame punkte ginčo šalys numatė, kad įspėjimo terminai, kai ši darbo sutartis gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, nustatomi pagal DK 130 str. nuostatas. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog ginčo darbo sutarties 11 punkte šalys susitarė dėl papildomos darbo sutarties sąlygos, kadangi nei įstatymai, nei kiti norminiai teisės aktai nedraudžia darbo sutarties šalims susitarti dėl DK 130 str. nustatytų įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminų taikymo tuo atveju, kai darbo sutartis su bendrovės vadovu nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant bendrovės v adovo kaltės. Ieškovas nurodė, o byloje apklaustas liudytojas L. R. patvirtino, kad skiriant ieškovą generaliniu direktoriumi, šalys aptarinėjo tik pareigas ir darbo užmokestį, dėl kitų darbo sutarties sąlygų šalys nesiderėjo, nes jos nebuvo aktualios, nebuvo pareiškusios prašymo keisti darbo sutarties sąlygas. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog sprendžiant dėl tikrosios ginčo šalių valios, bei nustatant, kokiu darbo sutarties pasibaigimo atveju ir kokiomis sąlygomis taikytinas darbo sutarties 11 punktas, reikia vadovautis CK 6.193-6.195 str. įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (DK 9 str. 2 d.) bei CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Neabejotinai reikšmingas yra favor contractus, t. y. prioriteto sutarčiai teikimo, principas, kurio esmė yra ta, kad negali būti ignoruojama nė viena sudarytos sutarties sąlyga, aiškinant sutarties sąlygas, prioritetas turi būti teikiamas kiekvienos sąlygos galiojimui ir vykdymui, apribojant kiek įmanoma galimybę neigti sudarytos sutarties galiojimą, kai vienai sutarties šaliai tai tampa naudinga.

42CK 6.193 st. 1 d. įtvirtinta sutarčių aiškinimo taisyklė prioritetą teikia ne vien pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, bet tikrųjų sutarties šalių ketinimų nustatymui. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-11-25 darbo sutartis buvo sudaryta pagal pavyzdinę formą, patvirtintą LR Vyriausybės 2003-01-28 nutarimu Nr.115, šalių sudarytos darbo sutarties 11 punkto nuostata atitinka pavyzdinėje darbo sutartyje įtvirtintą nuostatą. Darbo sutarties teksto rengėjas ir darbo sutarties sąlygas pasiūliusi šalis buvo atsakovas. Nagrinėjamu atveju ginčo šalių paaiškinimai dėl darbo sutarties 11 punkto turinio yra skirtingi. Vadovaujantis CK 6.193 str. 1 d., jeigu negalima nustatyti šalių tikrų ketinimų, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Pažymėtina, jog ieškovas, būdamas silpnesnioji teisinių santykių šalimi, turėjo pagrindo manyti, kad šalims aptarus darbo sutarties pakeitimą ir nebuvus valios pakeisti sutarties 11 p., jam ir toliau tapus generaliniu direktoriumi bus taikomi DK 130 str. numatyti įspėjimo, kai darbo sutarties nutraukimą inicijuos atsakovas, nesant ieškovo kaltės. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, darbo sutarties šalys, aptardamos individualios darbo sutarties sąlygas, privalo aptarti visas pavyzdinėje darbo sutarties formoje numatytas sąlygas, tačiau konkrečiu atveju yra laisvos susitarti ir dėl kitokių galiojančiai teisei neprieštaraujančių sąlygų arba atskirai aptarti tam tikrų sąlygų taikymo ypatumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-157/2010). Ši nuostata ypač aktuali sudarant darbo sutartį su bendrovės vadovu. Atsakovas nepateikė į bylą įrodymų, kad jis turėjo ketinimą, ieškovą paskyrus vadovu, netaikyti darbo sutarties 11 p. nuostatų, o byloje esantys įrodymai paneigia tokį atsakovo argumentą. Todėl, vadovaujantis CK 6.193 str. 4 d. įtvirtinta sutarčių aiškinimo taisykle, teisėjų kolegija pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju darbo sutarties 11 punkte nustatyta sąlyga turi būti aiškinama darbdavio kaip darbo sutartį rengusios ir tas sąlygas pasiūliusios darbo sutarties šalies nenaudai ir bendrovės vadovo kaip tas sąlygas priėmusios darbo sutarties šalies, t.y. ieškovo, naudai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog, vadovaujantis ginčo šalių sudarytos darbo sutarties 11 punktu, DK 130 str. numatyti darbuotojo įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai turėjo būti taikomi kiekvienu atveju, kai darbo sutarties su ieškovu nutraukimą inicijuoja atsakovas, nesant ieškovo kaltės. Nors atsakovas pateikė į bylą savo balansą, duomenis apie bendrovei pareikštus kreditorių reikalavimus bei kitus su veikla susijusius dokumentus, tačiau šie dokumentai patys savaime neįrodo ieškovo kaltės dėl darbo santykių nutraukimo, nes atsakovas nepateikė įrodymų apie tai, kad tokia padėtis susidarė būtent dėl ieškovo kaltų veiksmų bei kad būtent dėl šios priežasties buvo atšauktas ieškovas iš generalinio direktoriaus pareigų. Be to, pats atsakovas, 2010-01-18 sprendimu atšaukdamas ieškovą iš generalinio direktoriaus pareigų, šiame sprendime nenurodė ieškovo kaltės kaip atleidimo pagrindo, dar daugiau, nusprendė ieškovui išmokėti išeitinę išmoką (DK 140 str.), kuri mokama būtent tuo atveju, kai darbuotojas atleidžiamas nesant jo kaltės, t.y. pats atsakovas savo veiksmais paneigė ieškovo kaltę dėl darbo santykių nutraukimo. Todėl nepagrįsti atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovo kaltės, nutraukiant darbo santykius. Todėl laikytina, kad ieškovas buvo atšauktas iš generalinio direktoriaus pareigų, nesant jo kaltės, todėl sutartis su ieškovu turėjo būti nutraukta pasibaigus keturių mėnesių įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminui, nes ieškovas augina vaiką iki 14 metų (b.l.15) (DK 129 str. 4 d., 130 str. 1 d.).

43Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl atsakovo apeliacinio skundo argumentų, susijusių su atsakovo teise atšaukti vadovą iš pareigų tvarka, pažymi, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad bendrovės vadovo ir bendrovės sutartiniams santykiams būdingas dualizmas. „Vidiniuose“ santykiuose vadovas vertinamas kaip darbo teisinių santykių subjektas, su kuriuo sudaroma darbo sutartis (ABĮ 37 str. 4 d.), o „išoriniuose“ bendrovės santykiuose su kitais asmenimis – kaip bendrovės vardu vienvaldiškai veikiantis bendrovės, t.y. juridinio asmens, valdymo organas ir atstovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, bylos Nr. 3K-7-444/2009). Pagal DK 124 str., reglamentuojantį darbo sutarties pasibaigimo pagrindus, darbo sutartis pasibaigia: 1) ją nutraukus DK ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais; 2) likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo; 3) darbuotojui mirus. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualus DK 124 str. 1 p., kuris yra blanketinė teisės norma, nukreipianti į kitus DK straipsnius, nustatančius bendruosius darbo sutarties nutraukimo pagrindus (pvz., DK 125-129, 136 str.), taip pat į kitus specialiuosius įstatymus, nustatančius darbo sutarties nutraukimo pagrindus, įskaitant ir ABĮ 37 str. 3 ir 4 dalyse įtvirtintus bendrovės vadovo atšaukimo pagrindus, kaip darbo sutarties nutraukimo pagrindus. Taigi bendrovės vadovo atšaukimas ABĮ 37 str. 3-4 dalyse nustatytu pagrindu reiškia darbo sutarties pasibaigimą pagal DK 124 str. 1 p., kadangi darbo sutartis su bendrovės vadovu baigiasi specialiajame, t.y. Akcinių bendrovių, įstatyme nustatytu pagrindu.

44Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentu, kad teismų praktikoje pabrėžiamas bendrovės vadovą išrinkusio organo teisės jį atšaukti absoliutus pobūdis, kadangi bendrovės vadovas gali būti atšaukiamas, nepriklausomai nuo jo kaltės ar kitų aplinkybių buvimo ar nebuvimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-457/2005, 2007 m. spalio 12 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-397/2007 ir kt.). Bendrovės ir jos vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusius santykius darbo teisės normos reglamentuoja tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovo teise pasinaudoti socialinėmis garantijomis, darbų saugos ir apmokėjimo už darbą tvarkos nustatymu, darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimo, darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš pareigų įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos reglamentavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-397/2007). Kadangi nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu taikomi ne DK įtvirtinti pagrindai, o specialus ABĮ numatytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas (bendrovės vadovo atšaukimas), tokiu atveju netaikomos DK nuostatos, susijusios su darbo sutarties nutraukimo konkrečiu DK nustatytu pagrindu tvarkos reikalavimais, tame tarpe ir 130 str. nuostatos, reglamentuojančios darbuotojo įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą tuo atveju, kai darbo sutartis su darbuotoju nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Tačiau tai neužkerta kelio darbdaviui ir bendrovės vadovui darbo sutartyje susitarti dėl papildomų darbo sutarties sąlygų, pvz. dėl DK 130 str. taikymo, kaip yra nagrinėjamos bylos atveju. Tokiu atveju šios sąlygos darbo sutarties šalims tampa privalomos ir turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Taigi, ieškovui ir atsakovui susitarius taikyti DK 130 str. nuostatas, atsakovas pats sutiko su jo absoliutumo teisės atleisti bendrovės vadovą ribojimu, kita vertus, jo absoliuti teisė gali būti įgyvendinta, atleidžiant vadovą nesilaikant DK 130 str. nustatytų įspėjimo terminų, tačiau tokiu atveju atitinkamai išmokant kompensaciją už įspėjimo terminą.

45Atsakovas, atšaukdamas ieškovą iš bendrovės vadovo pareigų, nesilaikė šalių sulygtos darbo sutarties nutraukimo tvarkos, nesilaikė DK 130 str. nustatytų įspėjimo terminų. Toks atleidimo tvarkos pažeidimas nedaro ieškovo atleidimo neteisėtu, tačiau, kadangi darbo sutartis su ieškovu galėjo būti nutraukta tik pasibaigus 4 mėnesių įspėjimo terminui, skaičiuojamam nuo ieškovo atšaukimo iš bendrovės vadovo pareigų, dėl tokio pažeidimo ieškovas turi teisę į nuostolių negautų pajamų forma atlyginimą, kurias jis būtų gavęs, jeigu atsakovas nebūtų pažeidęs darbo sutarties reikalavimų (CK 6.245 str. 3 d., 6.246-6.249 str.). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovui priteisė iš atsakovo ieškovo negautas pajamas už 4 mėnesius, t.y. 35789 Lt. Nepagrįstas atsakovo apeliacinio skundo argumentas, kad teismas privalėjo įskaityti atsakovo išmokėtą išeitinę išmoką į priteistą 35789 Lt sumą. Minėtą 2 mėnesių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką atsakovas privalėjo išmokėti ieškovui pagal DK 140 str. nepriklausomai nuo to, ar buvo taikomas ieškovui įspėjimo terminas. Pirmosios instancijos teismo priteista 35789 Lt suma kaip ieškovo negautos pajamos yra priteista kitu teisiniu pagrindu nei atsakovo išmokėta išeitinė išmoka ir turi būti išmokėta ieškovui, nes nebuvus atsakovo neteisėtų veiksmų, šią sumą ieškovas būtų gavęs nepriklausomai nuo DK 140 str. numatytos išeitinės išmokos išmokėjimo. Todėl nepagrįstas atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovo pasipelnymo.

46Kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl aukščiau nurodytų motyvų neturi teisinės reikšmės ginčui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

47Atsižvelgdama į aukščiau minėtus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai išaiškino ir pritaikė ABĮ 37 str. 3-4 d., DK 124 str., 130 str. nuostatas, taip pat įrodinėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir padarė pagrįstas išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Dėl nurodytų priežasčių atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

48Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, iš jo priteistinos ieškovo patirtos advokatės pagalbos išlaidos, sumažinant jas iki LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio 8.11 punkte nurodyto maksimalaus dydžio – 1200 Lt (CPK 93 str., 98 str.), taip pat 8,40 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.). Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

49Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

50Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

51Priteisti iš atsakovo UAB „Laisvoji banga“ 1200 (vieną tūkstantį du šimtus) litų bylinėjimosi išlaidų ieškovui N. O. ir 8,40 Lt (aštuonis litus 410 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei adv. Astai Lapinskaitei, atsakovo atstovei... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. I. Ginčo esmė... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 35789 Lt... 8. Atsakovo priešieškinį ieškovas prašė atmesti. Nurodė, jog ieškovas buvo... 9. Atsakovas prašė ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, kad šiuo atveju negali... 10. Atsakovas priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančia nuo sudarymo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimu... 13. Dėl priešieškinio... 14. Teismas konstatavo, kad šalys, sudarydamos ginčo darbo sutartį, galėjo... 15. Dėl ieškinio... 16. Teismas nustatė, jog ieškovas augina nepilnametį vaiką iki 14 metų. Taip... 17. Teismas nustatė, kad su ieškovu, kaip įmonės vadovu, atsakovo sprendimu... 18. Teismas nustatė, kad vienintelio akcininko sprendimu atšaukus ieškovą iš... 19. Teismas nustatė, kad ieškovas yra gavęs dviejų mėnesių dydžio išeitinę... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 m.... 22. 1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai ir neatsižvelgdamas į kasacinio... 23. 2. Teismas, spręsdamas dėl DK 130 str. taikymo nutraukiant darbo sutartį su... 24. 3. Ginčo šalys nėra išreiškusios valios susitarti dėl įspėjimo apie... 25. 4. Nė viena iš ginčo šalių nėra ir negali būti laikoma ginčo sąlygos... 26. 5. Priėmus kompetetingo valdymo organo sprendimą atšaukti direktorių iš... 27. 6. Net pripažinus, kad ieškovo reikalavimai yra pagrįsti, ieškovas... 28. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo pirmosios... 29. 1. Ginčo darbo sutarties sąlyga dėl įspėjimo apie darbo sutarties... 30. 2. Apeliantas elgiasi nesąžiningai ir klaidina teismą, teigdamas, kad... 31. 3. Pirmos instancijos teismas pilnai išnagrinėjo byloje esančią medžiagą,... 32. 4. Apeliantas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 10 d.... 33. 5. Apelianto argumentai dėl įspėjimo termino taikymo prieštaravimo darbo... 34. 6. Byloje nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo tapatinti ieškovo prašomo... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 36. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 37. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 38. Byloje sprendžiamas klausimas, ar uždarosios akcinės bendrovės ir... 39. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pagal 2008-11-25 darbo sutartį Nr.18... 40. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl darbo... 41. Ginčo šalys 2008-11-25 darbo sutarties 11 punkte susitarė dėl DK 130 str.... 42. CK 6.193 st. 1 d. įtvirtinta sutarčių aiškinimo taisyklė prioritetą... 43. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl atsakovo apeliacinio skundo argumentų,... 44. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentu, kad... 45. Atsakovas, atšaukdamas ieškovą iš bendrovės vadovo pareigų, nesilaikė... 46. Kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl aukščiau nurodytų motyvų... 47. Atsižvelgdama į aukščiau minėtus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja,... 48. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, iš jo priteistinos ieškovo patirtos... 49. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 50. Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti... 51. Priteisti iš atsakovo UAB „Laisvoji banga“ 1200 (vieną tūkstantį du...