Byla 2-16/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria patikslintas ieškinys laikytas nepaduotu, civilinėje byloje Nr. 2-1828-324/2010 pagal ieškovo D. S. patikslintą ieškinį atsakovams akcinei bendrovei Šiaulių bankui, Vilniaus m. 21-ajam notarų biurui, antstolei R. G. , bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „NBG grupė“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), R. K. , dėl kreditavimo sutarties dalies, laidavimo sutarties, garantijos, vekselio, vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais ir vykdomosios bylos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas D. S. 2009 m. rugpjūčio 13 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiais ab initio kreditavimo sutarties IL-2005-025-03 4.1.1.3 punktą, laidavimo sutartį, garantiją, vekselį, Vilniaus m. 21-ojo notaro biuro 2007 m. liepos 3 d. vykdomąjį įrašą Nr. 1-VŠ 1370, panaikinti vykdomąją bylą Nr. 0090/07/01219, įpareigoti atsakovus antstolę R. G. ir AB Šiaulių banką grąžinti neteisėtai nurašytas ieškovo lėšas iš jo banko sąskaitos (t. 1, b. l. 4-12).

4Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi (t. 1, b. l. 112-113) ieškinio dalį dėl vykdomosios bylos panaikinimo ir neteisėtų antstolės veiksmų atsisakė priimti (CPK 137 str. 2 d. 2 p., 510 str. 2 d.), kitai ieškinio daliai nustatė terminą pašalinti trūkumus (CPK 115 str. 2 d.).

5Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 26 d. nutartimi (t. 1, b. l. 151) ieškovui nustatytas naujas terminas pašalinti ieškinio trūkumus; o 2009 m. lapkričio 27 d. nutartimi (t. 1, b. l. 184-186) ieškinys laikytas nepaduotu (CPK 115 str. 3 d.).

6Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 25 d. nutartimi (t. 2, b. l 21-23) panaikino Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartį ir perdavė pirmosios instancijos teismui iš naujo spręsti ieškovo ieškinio dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais priėmimo klausimą.

7Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 26 d. nutartimi (t. 2, b. l. 27-28) nustatė ieškovui terminą pašalinti ieškinio trūkumus, susijusius su faktinių aplinkybių nurodymu ar sukonkretinimu be nuorodų į įvairius procesinius dokumentus, kitas bylas ir šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų pateikimu. Jeigu bus pašalinti minėti trūkumai, tuomet teismas ketino svarstyti ieškovo prašymą dėl atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio.

82010 m. balandžio 12 d. ieškovas pateikė patikslintą ieškinį (t. 2, b. l. 31-40).

9Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 22 d. nutartimi (t. 2, b. l. 50-51) nustatė, kad ieškovas tinkamai neištaisė patikslinto ieškinio trūkumų. 2010 m. balandžio 12 d. patikslintame ieškinyje ieškovas vėl nenurodė faktinių aplinkybių, kuo pasireiškė atsakovų sukčiavimas ir apgaulė pasirašant vekselį; vėl kalba apie bankroto byloje esančius įrodymus; duoda nuorodas į atskirus ieškinio lapus, bet ieškinio lapų nesunumeravo. Todėl teismas nustatė ieškovui naują terminą pašalinti patikslinto ieškinio trūkumus (CPK 115 str. 2 d.) ir vėliau jį pratęsė (t. 2, b. l. 82).

102010 m. gegužės 21 d. ieškovas dar sykį pateikė patikslintą ieškinį (t. 2, b. l. 85-93). Jame, be kita ko, vienu iš atsakovų nurodė antstolę R. G. , išvardino, ieškovo nuomone, neteisėtus antstolės veiksmus (10-11 psl.), prašė panaikinti vykdomąją bylą Nr. 0090/07/01219, bet pašalino reikalavimą dėl antstolės įpareigojimo grąžinti lėšas.

11Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi (t. 2, b. l. 134-135) patikslintą ieškinį pripažino nepaduotu ir grąžino jį ieškovui (CPK 115 str. 3 d.). Pirmosios instancijos teismas akcentavo, kad ieškinio dalį, susijusią su antstole R. G. , 2009 m. rugpjūčio 21d. nutartimi atsisakyta priimti. Tikslindamas ieškinį ieškovas ignoravo 2009 m. rugpjūčio 21d. nutartį ir eilinį kartą vienu iš atsakovų nurodė antstolę R. G. , išvardino jos atliktus veiksmus kaip neteisėtus ir prašė panaikinti vykdomąją bylą Nr. 0090/07/01219. Atsisakytos priimti ieškinio dalies palikimas patikslintame ieškinyje dar labiau apsunkins kitų dalyvaujančių byloje asmenų teisę reikšti atsikirtimus, kuri ir taip komplikuota dėl faktinių aplinkybių dėstymo specifikos.

12Ieškovas D. S. 2010 m. birželio 8 d. atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 138-141) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti ieškinį. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad:

131. Ieškovas turi teisę kreiptis į teismą gindamas, jo nuomone, pažeistas teises ar įstatymo saugomus interesus (CPK 5 str., 33 str. 1, 4 d., 137 str.);

142. Ieškovas ieškinyje turi nurodyti dalyvaujančius byloje asmenis, faktinį ieškinio pagrindą, bet ne juridinį pagrindą. Laidavimo sutartį ieškovas ginčija dviem pagrindais: dėl apgaulės, realaus grasinimo, ekonominio spaudimo bei dėl to, kad iškėlus bankroto bylą UAB „NBG grupė“ baigėsi pagrindinė, taigi ir papildoma prievolė. Antstolė R. G. patraukta atsakove, siekiant neužkirsti jai kelio dalyvauti bylos nagrinėjime. Kadangi ieškovas ieškiniu prašo panaikinti vykdomąjį įrašą, su šiuo reikalavimu neatsiejamai susijusi vykdomojo įrašo pagrindu iškelta vykdomoji byla, kurią ieškovas taip pat prašo panaikinti (CPK 629 str. 1 d. 5 p.).

153. Pirmosios instancijos teismas pažeidė Konstituciją ir CPK, susiaurindamas atsakovų skaičių ir bandydamas eliminuoti R. G. kaip atsakovę, ieškinio priėmimo metu išreiškęs savo nuomonę dėl bylos baigties.

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl 2010 m. gegužės 21 d. patikslinto ieškinio priėmimo ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų teisės reikšti atsikirtimus įgyvendinimo.

18Reikalavimai ieškinio formai ir turiniui nustatyti tam, kad teismas ir byloje dalyvaujantys asmenys, kurių atžvilgiu reiškiamas ieškinys arba kurių teisėms ir/ar pareigoms ieškinyje reiškiami reikalavimai gali turėti įtakos, galėtų susipažinti su reiškiamų reikalavimų esme, kad dalyvaujantys byloje asmenys galėtų tinkamai ir laiku pasinaudoti procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdami atsikirtimus ir pateikdami įrodymus, kuriais šiuos atsikirtimus jie grindžia, o teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą. Todėl tik esant tokiems ieškinio trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, teismas gali ir privalo pasinaudoti jam suteikta teise pareikalauti, kad ieškinį padavęs asmuo šiuos trūkumus pašalintų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-966/2009).

19Jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ar turiniui keliamų reikalavimų, teismas nustato terminą trūkumams pašalinti (CPK 115 str. 2 d.). Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.). Taigi procesinio dokumento pripažinimas nepaduotu yra ydingo trūkumų šalinimo ar jų nepašalinimo per nustatytą laiką pasekmė. Būtina prielaida turinio ir/ar formos reikalavimų neatitinkantį procesinį dokumentą laikyti nepaduotu remiantis tuo pagrindu, jog nepašalinti visi trūkumai, - visų trūkumų nurodymas atitinkamoje nutartyje.

20Pirmą sykį, 2010 m. balandžio 12 d., patikslinto ieškinio turinys (atsakovai, faktinės bylos aplinkybės, reikalavimai) ir toliau buvo orientuotas į inter alia antstolę R. G. , bet reikalavimo pašalinti šią patikslinto ieškinio dalį Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 22 d. nutartyje nesuformulavo.

21Kitą sykį - 2010 m. gegužės 21 d. - patikslinto ieškinio turinys tiek, kiek jis yra susijęs su antstole R. G. , iš esmės liko nepakitęs: buvo pašalintas reikalavimas dėl įpareigojimo grąžinti neteisėtai nurašytas nuo banko sąskaitos lėšas, bet išliko reikalavimas panaikinti vykdomąją bylą, antstolė R. G. liko patraukta atsakove, liko aplinkybės, susijusios su vykdymo procesu. Todėl pirmosios instancijos teismas, 2010 m. balandžio 22 d. nutartyje nenurodęs 2010 m. balandžio 12 d. patikslinto ieškinio trūkumų, susijusių su antstolės R. G. atliktu vykdymo procesu, 2010 m. gegužės 27 d. nutartyje neturėjo teisės laikyti 2010 m. gegužės 21 d. patikslintą ieškinį nepaduotu tuo pagrindu, kad iš 2010 m. gegužės 21 d. patikslinto ieškinio neeliminuotos aplinkybės, susijusios su antstolės R. G. atliktu vykdymo procesu.

22Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti ieškinio dalį dėl vykdomosios bylos panaikinimo ir neteisėtų antstolės veiksmų, nebuvo apskųsta (CPK 335 str.), vadinasi - įsiteisėjo. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 25 d. nutartimi irgi perdavė pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti klausimą dėl ieškinio, kuriuo prašoma pripažinti sandorius negaliojančiais, priėmimo. Pirmosios instancijos teismas, gavęs 2010 m. gegužės 21 d. patikslintą ieškinį, kuriuo, be kita ko, vėl prašoma panaikinti vykdomąją bylą, turėjo išspręsti ginčijamo reikalavimo priėmimo klausimą - priimti jį arba atsisakyti priimti pagal CPK 137 straipsnio 1-2 dalies nuostatas, o ne laikyti nepaduotu tuo pagrindu, kad nepašalintas ieškinio trūkumas, kuris, kaip minėta, 2010 m. balandžio 22 d. nutartyje net nebuvo nurodytas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvu, jog ieškovo procesinių dokumentų turinio supratimas dėl jo pasirinktos dėstymo specifikos yra apsunkintas. Kita vertus, tik nesuvokiamas, o ne apsunkintas teksto dėstymas sudaro pagrindą konstatuoti procesinio dokumento trūkumą. Kitaip tariant, esant nesuvokiamam procesinio dokumento turiniui teismas turi teisę ir pareigą reikalauti pataisyti procesinio dokumento turinį, o esant sunkiai suprantamam procesinio dokumento tekstui teismas gali nebent pasiūlyti supaprastinti (palengvinti) teksto dėstymą, tačiau pasiūlymo nevykdymas nesukelia tokių procesinių pasekmių kaip ieškinio laikymas nepaduotu.

23Pasak apelianto, reikalavimas panaikinti vykdomąją bylą Nr. 0090/07/01219 neatsiejamai susijęs su reikalavimu panaikinti Vilniaus m. 21-ojo notaro biuro 2007 m. liepos 3 d. vykdomąjį įrašą Nr. 1-VŠ 1370, todėl abu reikalavimai reiškiami apygardos teismui kaip pirmosios instancijos teismui. Šiuo atveju svarbūs du dalykai. Pirma, reikalavimų sąsajumas priklauso nuo reikalavimų faktinio ir/ar juridinio pagrindo. Jei reikalavimai susiję ir vienas iš jų teismingas apygardos teismui kaip pirmosios instancijos teismui, tai, nepriklausomai nuo to, kad reikalavimai susiję atsiejamai, vadovaujantis proceso koncentruotumo principu, visi reikalavimai in corpore gali būti reiškiami apygardos teismui kaip pirmosios instancijos teismui. Tokia pozicija yra paaiškinama tuo, kad bylą, kurios tam tikra dalis yra teisminga apylinkės teismui, gali išnagrinėti apygardos teismas, kurį sudaro aukštesnės kvalifikacijos teisėjai. Rūšinio teismingumo taisyklės iš esmės būtų pažeistos tada, jei bylą, kurios tam tikra dalis teisminga apygardos teismui, išnagrinėtų apylinkės teismas (CPK 329 str. 2 d. 6 p.).

24Antra, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas (patikslintų) ieškinių priėmimo klausimą, neaptarė ieškinio priedų – D. S. 2008 m. gegužės 3 d. skundo ir 2008 m. spalio 19 d. patikslinto skundo Kauno m. apylinkės teismui (t. 1, b. l. 48-50, 54-55). Juose D. S. inter alia prašė panaikinti vykdomąją bylą Nr. 0090/07/01219 dėl to, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti UAB „NBG grupė“ bankroto bylą antstolė R. G. turėjo sustabdyti vykdomąją bylą ir perduoti vykdomuosius dokumentus bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (ĮBĮ 18 str. 1 d., CPK 626 str. 3 p.). Įsiteisėjusia 2009 m. vasario 24 d. nutartimi (t. 2, b. l. 154-156) Kauno m. apylinkės teismas civilinės bylos D. S. v. antstolė R. G. ir kt. (Nr. 2-241-435/2009) dalį dėl vykdomosios bylos Nr. 0090/07/01219 panaikinimo nutraukė pareiškėjui atsisakius nuo skundo dalies ir teismui atsisakymą priėmus (CPK 293 str. 4 p.).

25Kaip žinia, bylų tapatumas nustatomas pagal tris elementus: bylos šalis, ieškinio dalyką bei ieškinio faktinį pagrindą. 2010 m. gegužės 21 d. patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė analogišką vykdomosios bylos Nr. 0090/07/01219 panaikinimo faktinį pagrindą, t. y. kad vykdomoji byla turėjo būti panaikinta persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (CPK 632 str. 6 p.). Taigi nagrinėjama byla ir Kauno m. apylinkės teismo išnagrinėta civilinė byla D. S. v. antstolė R. G. ir kt. (Nr. 2-241-435/2009) iš dalies tapačios. Kadangi nutraukus bylą, pakartotinai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu draudžiama (CPK 294 str. 2 d.), reikalavimą dėl vykdomosios bylos panaikinimo reikėjo atsisakyti priimti (CPK 137 str. 2 d. 4 p.).

26Priimti ieškinį kompetentingas tik pirmosios instancijos teismas (CPK 137 str. 1 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad žemesnės instancijos teismas nepagrįstai patikslintą ieškinį paliko nenagrinėtą, pats jo negali priimti. Dėl išvardintų procesinių pažeidimų skundžiama nutartis panaikinama, o klausimas dėl ieškinio priėmimo perduodamas spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Iš naujo spręsdamas patikslinto ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismas turi ypač atidžiai įvertinti patikslinto ieškinio elementus (ieškinio dalyką, faktinį ir/ar teisinį pagrindus) ir, jeigu bus, trūkumus suformuluoti taip, kad jie būtų aiškūs profesionalia teisininko pagalba nesinaudojančiam ieškovui.

27Atsižvelgdama į tai, kad ieškinio priėmimo stadija užtruko beveik 1,5 metų, teisėjų kolegija peržengia skundo ribas (CPK 320 str.) ir ex offixio pasisako dėl ieškovo prašymo atleisti jį iš dalies nuo žyminio mokesčio išsprendimo. Pirmosios instancijos teismas 2010 m. kovo 26 d. ir 2010 m. balandžio 22 d. nutartyse patikslinto ieškinio trūkumų šalinimą išskaidė į dvi dalis: procesinio dokumento turinio, formos trūkumus ir trūkumus, susijusius su atleidimu iš dalies nuo pareigos mokėti žyminį mokestį. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad klausimas dėl atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 3 d.) priklauso nuo mokėtino žyminio mokesčio dydžio, o šis klausimas - nuo reikalavimų, kurie yra koreguotini, pobūdžio ir dydžio (CPK 80 str. 1 d.). Tačiau procesinio dokumento trūkumai turi būti sprendžiami kompleksiškai, t. y. trūkumus dėl procesinio dokumento turinio, formos ir žyminio mokesčio reikia išspręsti vienu metu. Mokėtino žyminio mokesčio dydis ir galimybės atleisti iš dalies nuo žyminio mokesčio turi būti nustatomos įvertinus priimtinų, nors ir koreguotinų, reikalavimų skaičių bei pobūdį, kaip Kauno apygardos teismas tai padarė priimdamas 2009 m. spalio 26 d. nutartį (t. 1, b. l. 151).

28Galiausiai atkreiptinas ieškovo dėmesys į tai, kad jis atskirajame skunde dėsto apie dalinį patikslinto ieškinio pagrindo pakeitimą (vykdomosios bylos pagal CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 punktą nutraukimą siedamas su ginčijamo vykdomojo įrašo Nr. 1-VŠ 1370, kuris yra vykdymo pagrindas, panaikinimu). Bet atskirasis skundas nėra tinkama procesinio dokumento keisti ieškinio pagrindą (CPK 141 str.) forma. Ieškinio pagrindas keičiamas pareiškiant apie tokią savo valią pirmosios instancijos teismui paduodamu ieškiniu.

29Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl ieškinio laikymo nepaduotu, todėl teisėjų kolegija plačiau dėl jų nepasisako.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo spręsti ieškinio dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais klausimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovas D. S. 2009 m. rugpjūčio 13 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi (t. 1, b. l.... 5. Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 26 d. nutartimi (t. 1, b. l. 151)... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 25 d. nutartimi (t. 2, b. l 21-23)... 7. Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 26 d. nutartimi (t. 2, b. l. 27-28)... 8. 2010 m. balandžio 12 d. ieškovas pateikė patikslintą ieškinį (t. 2, b. l.... 9. Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 22 d. nutartimi (t. 2, b. l. 50-51)... 10. 2010 m. gegužės 21 d. ieškovas dar sykį pateikė patikslintą ieškinį (t.... 11. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi (t. 2, b. l. 134-135)... 12. Ieškovas D. S. 2010 m. birželio 8 d. atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 138-141)... 13. 1. Ieškovas turi teisę kreiptis į teismą gindamas, jo nuomone, pažeistas... 14. 2. Ieškovas ieškinyje turi nurodyti dalyvaujančius byloje asmenis, faktinį... 15. 3. Pirmosios instancijos teismas pažeidė Konstituciją ir CPK, susiaurindamas... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl 2010 m. gegužės 21... 18. Reikalavimai ieškinio formai ir turiniui nustatyti tam, kad teismas ir byloje... 19. Jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ar turiniui keliamų... 20. Pirmą sykį, 2010 m. balandžio 12 d., patikslinto ieškinio turinys... 21. Kitą sykį - 2010 m. gegužės 21 d. - patikslinto ieškinio turinys tiek,... 22. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutarties dalis, kuria... 23. Pasak apelianto, reikalavimas panaikinti vykdomąją bylą Nr. 0090/07/01219... 24. Antra, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas (patikslintų) ieškinių... 25. Kaip žinia, bylų tapatumas nustatomas pagal tris elementus: bylos šalis,... 26. Priimti ieškinį kompetentingas tik pirmosios instancijos teismas (CPK 137... 27. Atsižvelgdama į tai, kad ieškinio priėmimo stadija užtruko beveik 1,5... 28. Galiausiai atkreiptinas ieškovo dėmesys į tai, kad jis atskirajame skunde... 29. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės sprendžiant... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3... 31. Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti ir perduoti...