Byla 2-326/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Gintaro Pečiulio (pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NT Service“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-692-555/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NT Service“ ieškinį atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Siemens“ dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimo dėl preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovo UAB „NT Service“ atstovas 2007 m. vasario 28 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Siemens“, prašydamas pripažinti atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2007 m. vasario 7 d. priimtą sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo negaliojančiu.

4Ieškovo atstovas ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai toliau vykdyti atviro konkurso dėl Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo Lazdijų ir Alytaus savivaldybių teritorijoje statybų darbų viešojo pirkimo procedūras (pirkimo Nr. 45807). Nurodė, jog atsakovas su trečiuoju asmeniu negali sudaryti paslaugų teikimo sutarties anksčiau nei 2007 m. kovo 6 d., todėl iki paslaugų teikimo sutarties sudarymo būtina sustabdyti pirkimo procedūras. Pažymėjo, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali užbaigti konkursą ir sudaryti sutartį su konkurso nugalėtoju. Tokiu atveju būtų neracionaliai panaudotos valstybės lėšos, iškiltų restitucijos taikymo klausimas, todėl teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų iš esmės negalimas.

5Kauno apygardos teismas 2007 m. kovo 2 d. nutartimi prašymą patenkino, sustabdė pirkimo procedūras ir uždraudė atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai toliau vykdyti atvirą konkursą dėl Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo Lazdijų ir Alytaus savivaldybių teritorijoje statybų darbų viešojo pirkimo (pirkimo Nr.45807). Nutartyje nurodyta, jog teismas sutinka su ieškovo nurodytais motyvais, kad pasirašius sutartį ir pradėjus ją įgyvendinti, teismo sprendimo įvykdymas, teismui patenkinus ieškovo reikalavimus, gali pasunkėti, nes pirkimo konkursas bus pasibaigęs. Atsižvelgiant į tai, jog ieškinio pateikimo dieną teismas neturėjo duomenų apie pirkimo sutarties sudarymą, pirkimo konkurso baigtį, teismas sprendė, jog tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurių apimtis ne didesnė už pareikštų ieškinio reikalavimų apimtį, kad neatsirastų priežasčių, dėl kurių teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

6Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2007 m. kovo 15 d. pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 2 d. nutarties, kuriuo prašė panaikinti nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirajame skunde pažymėjo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą, nes organizuojamas konkursas yra išskirtinai viešojo intereso projektas ir nėra skirtas pelnui gauti. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali sutrukdyti valstybei tinkamai teikti viešąsias paslaugas, todėl teismas turėjo atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atkreipė dėmesį į tai, jog teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iškilo grėsmė, kad nebus laiku įsisavintos Europos Sąjungos lėšos ir tuo bus pažeistas viešasis interesas. Atsižvelgiant į teisminį nagrinėjimą, kyla reali grėsmė, jog projektas negalės būti įgyvendintas iki 2008 m. balandžio 30 d., o nutraukus paramos sutartį atsakovas patirtų didelius nuostolius. Nurodė, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, visiškai nesilaikė šalių interesų pusiausvyros ir lygiateisiškumo principo. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2007 m. kovo 1 d., t. y. dar iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, posėdyje priėmė sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir konkurso laimėtoju pripažino trečiojo asmens UAB „Siemens“ pasiūlymą. Ieškovas šio sprendimo neskundžia, todėl galimas būsimo ieškovui palankaus sprendimo rezultatas neturės įtakos 2007 m. kovo 1 d. sprendimui, o pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra nesusiję su ieškovo reikalavimais.

7Kauno apygardos teismas 2007 m. kovo 22 d. nutartimi panaikino 2007 m. kovo 2 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nutartyje nurodoma, jog ginčas kilęs dėl atsakovo vykdomo viešojo pirkimo konkurso, kurio objektas yra Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybių teritorijoje projektavimas, statyba, įrangos tiekimas, montavimas, testavimas, pridavimas. Šių darbų atlikimas yra tiesiogiai susijęs su Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo, skirto daugeliui vartotojų, įdiegimu. Sustabdžius įrangos įdiegimą, gali nukentėti teisėti vartotojų interesai, atsirasti žymi žala ne tik atsakovui, bet ir šios paslaugos gavėjams.

8Atskiruoju skundu ieškovo UAB „NT Service“ atstovas skundžia šią teismo nutartį, prašo ją panaikinti ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 2 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

9Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovas ieškinį pateikė 2007 m. vasario 28 d., todėl negalėjo nurodyti reikalavimo panaikinti atsakovo sprendimą dėl konkurse laimėjusio pasiūlymo, kadangi šis sprendimas ieškinio pateikimo dieną net nebuvo priimtas. Atsakovas, žinodamas, jog teismui pateiktas ieškinys dėl jo vykdomo viešojo konkurso, pasielgė nesąžiningai ir priėmė sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo. Šios aplinkybės sudaro pagrindą abejoti atsakovo priimtų sprendimų teisėtumu.
  2. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones kol nėra išspręstas ginčas tarp šalių, atsakovui būtų suteikta teisė sudaryti pirkimo sutartį neteisėtais pagrindais. Laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas pažeistų ieškovo, kaip sąžiningo viešojo konkurso dalyvio, teises ir interesus.
  3. Teismo argumentas, jog Europos Sąjungos lėšų nepanaudojimas laiku sukels viešo intereso pažeidimą, yra neteisėtas ir nepagrįstas. Tai, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, pažeidė ieškinyje nurodytas viešojo pirkimo procedūras, nereiškia, kad atsakovas turi teisę remtis Europos Sąjungos lėšų skubiu panaudojimu, siekdamas išvengti atsakomybės už Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) normų pažeidimus. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones ir patenkinus ieškinį, ieškovas negalėtų grįžti į pradinę viešojo pirkimo procedūrų stadiją. Europos Sąjungos lėšų nepanaudojimas iki nurodyto termino negali būti pripažintas viešojo intereso pažeidimu, nes sudarius viešojo pirkimo sutartį ir patenkinus ieškinį reikštų, kad atsakovas tokią sutartį sudarė neteisėtai, todėl ir Europos Sąjungos lėšos panaudotos neteisėtai.
  4. Pagal Europos Sąjungos teisės aktus bei Europos Teisingumo Teismo praktiką, VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta laikinoji apsaugos priemonė – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, turi būti taikoma besąlygiškai, kadangi ji atkartoja Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvas ir išreiškia aiškią įstatymų leidėjo valią dėl sąžiningų viešojo konkurso dalyvių teisių bei teisėtų interesų gynybos. Šios specifinės kategorijos ginčus beprasmiška spręsti nesustabdžius pirkimo procedūrų.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime išsamiai išdėstyti argumentai, kuriais remiantis įrodinėjamas atskirojo skundo nepagrįstumas. Atsakovas pažymi, jog vykdomas atviras konkursas dėl Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybių teritorijoje statybos darbų pirkimo (pirkimo Nr. 458070) yra išskirtinai viešojo intereso projektas. Pirmosios instancijos teismas, panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones, teisėtai ir pagrįstai gynė viešąjį interesą. Savalaikis ir tinkamas konkurso tikslų įgyvendinimas yra aiškus visuomenės interesas ir turi prioritetą prieš kitus interesus. Europos Sąjungos teisėje nėra jokių tiesioginių nuostatų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, įskaitant viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą, kai ginčijami galimai neteisėti perkančiosios organizacijos veiksmai, taikymo, o tuo labiau privalomo tokio stabdymo taikymo. Atkreipia dėmesį, jog jokie ieškovo veiksmai, tarp jų ir kreipimasis į teismą su ieškiniu, nesant atitinkamų teismo sprendimų, negali būti pagrindu stabdyti viešojo pirkimo procedūras. Galimas būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo rezultatas neturės įtakos atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. kovo 1 d. sprendimui, todėl panaikintos laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su ieškinio reikalavimais. Naikinant laikinąsias apsaugos priemones buvo siekiama išvengti neigiamų socialinių ir ekonominių pasekmių ne tik atsakovui, bet ir daugeliui dviejų rajonų savivaldybių įstaigų (įmonių) bei gyventojų.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiojo asmens UAB „Siemens“ atstovas prašo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Pažymi, jog Kauno apygardos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Ieškovas, žinodamas apie 2007 m. kovo 1 d. atsakovo sprendimą konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Siemens“ pasiūlymą, tokio sprendimo neskundžia, todėl galimas būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo rezultatas neturės įtakos 2007 m. kovo 1 d. sprendimui. 2007 m. kovo 2 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra nesusijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais. Teismas, panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones, siekė įgyvendinti pagrindinį VPĮ tikslą – apginti viešąjį interesą.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, tinkamai įvertino ir pagrindė reikšmingas aplinkybes laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ekonomiškumo bei viešojo intereso gynimo prioriteto principų aspektais.

14Laikinosios apsaugos priemonės siejamos su tam tikrų apribojimų, draudimų ar įpareigojimų taikymu atsakovui arba kitiems asmenims (CPK 145 straipsnio 1 dalis 1-13 punktai). CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Analogiško pobūdžio norminė taisyklė įtvirtinta ir VPĮ, kurio 122 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymui. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Tuo vadovaujantis, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja ir būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į tai, ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, ar neprieštaraus viešajam interesui.

15Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

16Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Valstybė gina vartotojo interesus (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalis). Vartotojo interesų užtikrinimas yra viešasis interesas, valstybės ir jos institucijų pareiga visuomenei, žmonėms, tenkinantiems teisėtus vartotojiškus poreikius.

17Kauno apygardos teismas 2007 m. kovo 22 d. nutartimi panaikino savo 2007 m. kovo 2 d. nutartį ir ieškovo UAB „NT Service“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė remdamasis išvada, kad konkurso objektas yra susijęs su viešuoju interesu, tam tikros visuomenės dalies (dviejų savivaldybių juridinių ir fizinių asmenų) vartotojiška reikme turėti ir gauti šiuolaikinių informacinių technologinių sistemų pagrindu teikiamas ryšio ir informacijos paslaugas. Sustabdžius konkursą, gali nukentėti vartotojų teisėti interesai, atsirasti žala ne tik atsakovui, bet ir vartojimo paslaugų gavėjams. Konkurso laimėtoju yra pripažintas tretysis asmuo UAB „Siemens“ (Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2007 m. kovo 14 d. atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 2 d. nutarties, priedai Nr. 7-8, l. 60-63), tačiau byloje nėra įrodymų apie tai, kad būtų sudaryta paslaugų viešojo pirkimo sutartis, kurios sudarymas reikštų pirkimo procedūrų pabaigą (VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Viešasis pirkimas vykdomas įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos bendrai finansuojamą projektą „Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimas Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybėse“. Pagal paramos teikimo šiam projektui įgyvendinti sutartį projekto vykdytojui Lazdijų rajono savivaldybei suteikiama iki 6 473 276,25 Lt parama projekto išlaidoms apmokėti, iš jų iki 4 873 650,64 Lt teikiamos paramos sudaro Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos ir iki 1 599 625,61 Lt – Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos.

18Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalis). Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisių ir savo funkcijų įgyvendinimą bendruomenės interesais (Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalis). Atsakovas (perkančioji organizacija) yra Lazdijų rajono savivaldybės įstaiga, kuri savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą ir pati juos įgyvendina. Vykdydamas įstatymo priskirtas funkcijas atsakovas siekia, kad savivaldybė įgyvendintų bendruomenės interesus ir užtikrintų kuo geresnį bendruomenėje teikiamų paslaugų kokybės lygį. Aptariamu atveju viešasis interesas sietinas su vartotojų (Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybių gyventojų, viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų, kitų juridinių asmenų) galimybe naudotis Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklu. Šio tinklo įdiegimas leistų iš esmės pagerinti regioninių įstaigų valdymą ir jų teikiamų paslaugų kokybę (Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2007 m. kovo 14 d. atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 2 d. nutarties priedas Nr. 4, l. 48). Projektu siekiama sukurti ir įdiegti Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybėse, kuriose nėra palankių elektroninės infrastruktūros plėtros galimybių laisvos rinkos sąlygomis; sudaryti sąlygas plačiajuosčiu ryšiu naudotis gyventojams, gyvenantiems vietovėse, kuriose laisvos rinkos sąlygomis informacinės visuomenės plėtra būtų lėtesnė; užtikrinti elektroninių viešojo sektoriaus paslaugų kokybę; sudaryti sąlygas plačiajuosčiu ryšiu naudotis 123 Lazdijų rajono ir 154 Alytaus rajono savivaldybių įstaigoms bei organizacijoms, turinčioms didžiausius tarpusavio informacijos apsikeitimo srautus (Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2007 m. kovo 14 d. atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 2 d. nutarties priedas Nr. 4, l. 48). Dabartinė Lazdijų ir Alytaus rajonų informacinių technologijų infrastruktūra silpnai išvystyta, galimybės naudotis interneto paslaugomis mažose kaimo vietovėse yra ribotos. Neišvystyta plačiajuosčių tinklų infrastruktūra viešosioms valdymo, švietimo, gydymo ir kitoms įstaigoms nesudaro sąlygų kokybiškam ir greitam viešųjų paslaugų teikimui ir efektyviam institucijų, įstaigų darbui (Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2007 m. kovo 14 d. atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 2 d. nutarties priedas Nr. 4, l. 47-48).

19Teisėjų kolegijos įsitikinimu, įgyvendinamas Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo naudojantis bevielėmis technologijomis kūrimo projektas yra reikšmingas žymiai visuomenės daliai, visų pirma – tokio pobūdžio paslaugų vartotojams Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybėse. Daug regioninių institucijų, kurioms bus sudaryta galimybė naudotis Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklu, teikia viešojo valdymo, švietimo, gydymo ir kitas paslaugas (ieškovo UAB „NT Service“ ieškinio priedas Nr. 1, l. 67-73, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2007 m. kovo 14 d. atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 2 d. nutarties, priedas Nr. 4, l. 47-48), todėl operatyvus ir efektyvus šios galimybės įgyvendinimas leistų pagerinti minėtų institucijų vykdomos viešosios veiklos kokybę. Vadovaujantis šiomis nuostatomis darytina išvada, kad poreikis kuo sparčiau sudaryti galimybę vartotojams visapusiškai naudotis Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo teikiamomis paslaugomis pripažintinas viešuoju interesu, viešąja reikme. Sustabdžius tolimesnes Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo Lazdijų ir Alytaus savivaldybių teritorijoje viešojo pirkimo procedūras, gali nukentėti ne tik atsakovo, kuris projekto įgyvendinimui jau dabar yra skyręs dalį išlaidų, bet ir daugelio vartotojų (gyventojų, viešojo valdymo, švietimo, gydymo ir kitų institucijų) interesai.

20Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu visų pirma turi būti užtikrinama viešojo intereso apsauga. Viešojo intereso buvimas ir jo apsaugos užtikrinimo būtinumas nulemia didesnę ar mažesnę ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo galimybę. Įvertindama aukščiau išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog konkurso būdu atsakovo vykdomo pirkimo objektas - Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybių teritorijoje sukūrimo ir įdiegimo darbų paslaugos - skirtas daugeliui vartotojų, šio projekto spartus ir efektyvus įgyvendinimas atitinka viešąjį interesą.

21Kolegija atkreipia dėmesį, jog viešajam interesui taip pat reikšminga yra ta aplinkybė, kad pirkimo dokumentuose numatytų darbų atlikimas būtų atliktas projekte numatytu laiku. Paramos teikimo šiam projektui įgyvendinti sutarties 6.5 punkte (Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2007 m. kovo 14 d. atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 2 d. nutarties, priedas Nr. 4, l. 27) nurodyta, kad projekto įgyvendinimo metu tinkamos finansuoti išlaidos (užbaigti darbai, suteiktos prekės ir paslaugos, pasirašyti perdavimo - priėmimo aktai, išrašytos tiekėjų sąskaitos) privalo būti patirtos iki 2008 m. balandžio 30 d. Ši aplinkybė akcentuota ir projektą įgyvendinančiosios institucijos VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ 2007 m. kovo 13 d. rašte Nr. 2007/2-1823 Dėl projekto „Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimas Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybėse“ savalaikio įgyvendinimo rizikos (Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2007 m. kovo 14 d. atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 2 d. nutarties, priedas Nr. 3, l. 23-24), kuriame pažymima, kad po numatyto projekto įgyvendinimo termino patirtos išlaidos negalės būti pripažintos tinkamomis apmokėti paramos lėšomis. Be to, vadovaujantis Paramos teikimo projektui įgyvendinti sutarties 45.4 punktu projektą įgyvendinančioji institucija VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ turi teisę inicijuoti paramos teikimo sustabdymą arba sutarties nutraukimą, jei projekto vykdytojas nepašalina realios grėsmės, kad projektas negalės būti laiku ir tinkamai įgyvendintas, arba tokios grėsmės nebus įmanoma pašalinti. Pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 10V-635 patvirtintų Konkurso sąlygų 2.2 punktą konkurso metu perkami darbai turi būti atlikti per 256 dienas nuo sutarties pasirašymo (ieškovo UAB „NT Service“ ieškinio priedas Nr. 1, l. 21). Kaip nurodo atsakovas, konkursas buvo skelbtas orientuojantis į tai, kad jo laimėtojas tinklo statybos darbus galėtų atlikti dar iki žiemos sezono (šaltojo periodo) pradžios, nes nusikėlus darbų atlikimo pradžiai, jų atlikimo sąlygos žymiai pablogės. Kolegija sprendžia, jog projekto finansavimas gali būti nutrauktas, kilus grėsmei, kad projektas negalės būti laiku ir tinkamai įgyvendintas arba neįgyvendinus projekto iki nustatyto termino. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, iškyla grėsmė, jog projektas nustatytu laiku gali būti neįgyvendintas. Tokiu atveju Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybėse nebūtų sukurtas Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklas, o dėl to nukentėtų šių savivaldybių gyventojų interesai bei šio regiono viešųjų įstaigų valdymas, jų teikiamų paslaugų kokybė.

22Kolegija neturi pagrindo sutikti su ieškovo argumentais, kad remiantis Europos Sąjungos teise laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas iš viso yra negalimas, ypač tai siejant su Europos Sąjungos lėšų skubaus panaudojimo priežastimi, taip pat, kad laikinoji apsaugos priemonė – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas turi būti taikoma besąlygiškai. Tiek ieškovo nurodytoje 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos Direktyvoje dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, koordinavimo (89/665/EEB), tiek VPĮ, į kurį yra perkeltos minėtos direktyvos nuostatos, nėra įtvirtintų sąlygų, jog viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas visais atvejais turi būti taikomas besąlygiškai.

23Pirmosios instancijos teismas, šioje byloje anksčiau pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones - viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą, tinkamai įvertino atsakovo 2007 m. kovo 14 d. atskirajame skunde ir jo prieduose nurodytas reikšmingas aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo būtinumo. Teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau aptartas viešasis interesas, susijęs su visuomenės poreikiu užtikrinti elektroninės infrastruktūros plėtrą sukuriant ir įdiegiant Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklą Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybėse, sudaro pagrindą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovo UAB „NT Service“ atstovas 2007 m. vasario 28 d. kreipėsi į... 4. Ieškovo atstovas ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Kauno apygardos teismas 2007 m. kovo 2 d. nutartimi prašymą patenkino,... 6. Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2007 m. kovo 15 d.... 7. Kauno apygardos teismas 2007 m. kovo 22 d. nutartimi panaikino 2007 m. kovo 2... 8. Atskiruoju skundu ieškovo UAB „NT Service“ atstovas skundžia šią teismo... 9. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiojo asmens UAB „Siemens“ atstovas... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, tinkamai... 14. Laikinosios apsaugos priemonės siejamos su tam tikrų apribojimų, draudimų... 15. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata,... 17. Kauno apygardos teismas 2007 m. kovo 22 d. nutartimi panaikino savo 2007 m.... 18. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5... 19. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, įgyvendinamas Plačiajuosčio duomenų... 20. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu visų pirma turi būti užtikrinama... 21. Kolegija atkreipia dėmesį, jog viešajam interesui taip pat reikšminga yra... 22. Kolegija neturi pagrindo sutikti su ieškovo argumentais, kad remiantis Europos... 23. Pirmosios instancijos teismas, šioje byloje anksčiau pritaikęs laikinąsias... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą....