Byla 2-579/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo valstybės įmonės ,,Kauno aerouostas“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutarties dalies, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, taip pat dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutarties, kuria panaikinta Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 18 d. nutartis ir netenkintas atsakovo valstybės įmonės ,,Kauno aerouostas“ prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-983-260/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vėtrūna“ ieškinį atsakovams valstybės įmonei ,,Kauno aerouostas“, akcinei bendrovei ,,YIT Kausta“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, įpareigojimo iš naujo nustatyti preliminariąją pasiūlymų eilę, rangos sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Vėtrūna“ 2007 m. liepos 9 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui VĮ „Kauno aerouostas“ ir iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti VĮ „Kauno aerouostas“ vykdomą Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimą pagal VĮ „Kauno aerouostas“ generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V–22 patvirtintas atviro konkurso sąlygas ir uždrausti atsakovui atlikti bet kokius su pirkimu susijusius veiksmus, tarp jų derėtis dėl sutarties sąlygų ir sudaryti sutartį dėl Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimo, o jeigu tokia sutartis sudaryta, uždrausti ją vykdyti iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

4Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 10 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino - sustabdė atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ vykdomą Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimą pagal VĮ „Kauno aerouostas“ generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V–22 patvirtintas atviro konkurso sąlygas ir uždraudė atsakovui atlikti bet kokius su pirkimu susijusius veiksmus, tarp jų derėtis dėl sutarties sąlygų ir sudaryti sutartį dėl Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimo, o jeigu tokia sutartis sudaryta, uždraudė ją vykdyti iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

5Ieškovas UAB ,,Vėtrūna“ patikslintu ieškiniu atsakovams VĮ ,,Kauno aerouostas“, AB ,,YIT Kausta“ prašė: a) panaikinti atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo buvo nustatyta preliminari pasiūlymų eilė Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimui, vykdomam pagal atsakovo generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-22 patvirtintas atviro konkurso sąlygas; b) panaikinti VĮ „Kauno aerouostas“ viešojo pirkimo komisijos sprendimą atnaujinti pirkimo procedūras Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkime; c) panaikinti VĮ „Kauno aerouostas“ viešojo pirkimo komisijos 2007 m. liepos 9 d. sprendimą pripažinti AB „YIT Kausta“ atviro konkurso „Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimas“ nugalėtoja; d) panaikinti VĮ „Kauno aerouostas“ viešojo pirkimo komisijos 2007 m. liepos 9 d. sprendimą siūlyti sudaryti rangos sutartį su AB „YIT Kausta“; e) pripažinti negaliojančia VĮ „Kauno aerouostas“ ir AB „YIT Kausta“ 2007 m. liepos 10 d. sudarytą sutartį Nr. 104 nuo jos sudarymo momento; f) įpareigoti VĮ „Kauno aerouostas“ iš naujo nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę, pirmuoju numeriu nustatant UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą. Ieškovas taip pat prašė iki sprendimo įsiteisėjimo byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti vykdyti 2007 m. liepos 10 d. atsakovų VĮ „Kauno aerouostas“ ir AB „YIT Kausta“ sudarytą rangos sutartį Nr. 104.

6Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 20 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė VĮ „Kauno aerouostas” ir AB „YIT Kausta” vykdyti tarp jų 2007 m. liepos 10 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 104 iki sprendimo byloje įsiteisėjimo.

7Teismas pažymėjo, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkintinas, nes jų nesiėmus, teismo sprendimas, kurį prašo priimti ieškovas, gali tapti neįvykdomu.

8Atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ 2007 m. liepos 13 d. prašymu prašė pareikalauti, kad ieškovas UAB „Vėtrūna“ pateiktų atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą – įmokėtų į teismo depozitinę sąskaitą 3 745 287,37 Lt arba pateiktų banko garantiją tokio paties dydžio sumai.

9Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 18 d. nutartimi atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkino iš dalies - nustatė ieškovui UAB „Vėtrūna“ 5 darbo dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 3 500 000 Lt piniginį užstatą arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo nuostolių, galimų dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atlyginimo užtikrinimui bei pateikti dokumentus, patvirtinančius nurodyto įpareigojimo įvykdymą.

10Teismas nurodė, kad sutinka su atsakovo argumentais ir pripažįsta, jog atsakovas gali patirti nuostolių. Teismo nuomone, atsakovo paskaičiavimai yra pakankami, kad pareikalauti iš ieškovo 3 500 000 Lt galimų nuostolių užtikrinimą, todėl ieškovas įpareigotinas įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 3 500 000 Lt arba pateikti banko garantiją 3 500 000 Lt dydžio sumai.

11Ieškovo UAB „Vėtrūna“ atstovė 2007 m. liepos 19 d. atskiruoju skundu prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą.

12Ieškovo atstovė nurodė, kad atsakovas, pateikdamas prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, privalėjo išdėstyti prašymo motyvus ir juos pagrįsti atitinkamais įrodymais, tačiau to nepadarė, dėl to ir teismo nutartyje nurodyti motyvai yra formalūs bei nesudaro pagrindo pripažinti, kad dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas patirs nuostolius. Teismas priėmė iš esmės nemotyvuotą nutartį. Be to, teismas neatsižvelgė į ieškovo turtinę padėtį ir grubiai pažeidė šalių interesų pusiausvyros ir lygiateisiškumo principus. Ieškovo turtinė padėtis leidžia vertinti, kad ir netaikius nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinimo, atsakovo galimi nuostoliai tikrai bus atlyginti.

13Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 20 d. nutartimi panaikino to paties teismo 2007m. liepos 18 d. nutartį ir atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ prašymo dėl galimų nuostolių užtikrinimo netenkino.

14Teismas pažymėjo, kad sutinka su ieškovo atskirajame skunde išdėstytais argumentais, kad atsakovo prašymas buvo nepagrįstas įrodymais, todėl teismo nutarties negalima laikyti pagrįstai ir tinkamai motyvuota. Teismas nurodė, kad atsižvelgus į ieškovo turtinę padėtį yra pagrindas vertinti, jog galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo principas pažeistas nebus.

15Atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ 2007 m. liepos 26 d. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutartį dalyje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė be pagrindo, nes tokią pačią laikinąją apsaugos priemonę taikė dar 2007 m. liepos 10 d. nutartimi. Nutarties dalis, kuria teismas antrą kartą nustatė draudimą vykyti Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos rangos sutartį yra naikintina.
 2. Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio 3 dalis numato tik vieną specifinę laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą. Įstatymas nenumato pagrindo stabdyti sutarčių vykdymą, jeigu jos yra sudarytos.
 3. Teismas uždraudė vykdyti visą tarp atsakovų sudarytą rangos sutartį Nr. 140, tačiau neanalizavo, kuo konkretūs veiksmai pakenks teismo sprendimo vykdymui. Visos rangos sutarties vykdymo sustabdymas yra perteklinis draudimas ir pažeidžia byloje dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyrą bei lygiateisiškumą. Teismas, pritaikydamas laikinąją apsaugos priemonę, privalėjo atsižvelgti į perkančiosios organizacijos valstybinę svarbą ir viešo pirkimo objekto specifiškumą bei galimas dideles neigiamas tokios laikinosios apsaugos priemonės pasekmes atsakovui ir viešąjam interesui. VĮ „Kauno aerouostas“ pripažintina kaip strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė, jos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus. Viešojo pirkimo objektas yra tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais.
 4. Teismui uždraudus rangos sutarties vykdymą, bus laiku neįvykdyti Lietuvos Respublikos įsipareigojimai Europos Sąjungos institucijoms. Tai sukels ne tik ekonomines, bet ir politines pasekmes valstybės prestižui bei piliečių ekonominei gerovei.
 5. VĮ „Kauno aerouostas“ su UAB „Sonex identifikaciniai duomenys“ yra sudarę Šengeno priemonėms 2006 m. lėšomis finansuojamo projekto 8.1/06 „Kauno aerouosto“ keleivių terminalo pritaikymas Valstybės sienos apsaugos tarnybos reikmėms pagal Šengeno teisyno reikalavimus Dokumentų įrangos įsigijimo sutartį Nr. 157 ir Pasienio tikrinimo kabinų įsigijimo sutartį Nr. 158, pagal kurias specifinė Valstybės sienos apsaugos tarnybos reikmėms skirta įranga, kurios vertė 1 926 332,09 Lt, turi būti sumontuota naujame ne Šengeno skrydžius aptarnaujančiame keleivių terminale iki 2008 m. kovo 1 d. Laiku neįgyvendinus šių sutarčių, iškyla grėsmė neįgyvendinti Šengeno priemonės 2006 m. lėšomis finansuojamo projekto 8.1/06.
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 146 Tarptautinio Kauno oro uosto keleivių terminalo išplėtimui – pritaikymui Šengeno reikalavimams skyrė 7 608 000 Lt. 2007 m. kovo 5 d. tarp VĮ „Kauno aerouostas“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos buvo pasirašyta biudžeto lėšų, skirtų programos „Aviacijos saugumo priemonių įgyvendinimas Kauno oro uoste“ vykdymui naudojimo sutartis Nr. 1 F-23, pagal kurią VĮ „Kauno aerouostas“ įsipareigojo įgyvendinti investicinį projektą „Tarptautinio Kauno oro uosto keleivių terminalo išplėtimas, pritaikant jį Šengeno reikalavimams“ ir jam skirtas lėšas panaudoti teisėtai ir efektyviai. Nepanaikinus teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, investiciniam projektui

  16skirtų valstybės biudžeto lėšų ekonomiškas įsisavinimas gali pasunkėti, nes atsižvelgiant į statybos rinkų situaciją, keleivių terminalo statybos darbų kainos gali ženkliai padidėti.

 7. Nepastačius Šengeno teisyno reikalavimus atitinkančio keleivių terminalo iki 2008 m. kovo mėnesio, iškyla grėsmė Tarptautiniam Kauno oro uostui tapti tik vidinės Šengeno šalių oro erdvės oro uostu, dėl ko praktiškai sustotų tolesnė Kauno oro uosto plėtra. Iškiltų grėsmė netekti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų, skirtų Kauno oro uosto plėtros projektams. Nesavalaikis Šengeno teisyno reikalavimų įgyvendinimas padarys milžinišką žalą ne tik Kauno oro uosto ar Kauno regiono, bet ir visos Lietuvos Respublikos įvaizdžiui ir tuo bus pažeistas viešasis interesas.

17Atsakovas AB „YIT Kausta“ 2007 m. rugpjūčio 7 d. pareiškimu prisidėjo prie atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ atskirojo skundo dėl teismo 2007 m. liepos 20 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (b. l. 156).

18Atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ 2007 m. liepos 27 d. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutartį, kuria teismas panaikino 2007 m. liepos 18 d. nutartį dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Apeliantas prašo palikti galioti Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 18 d. nutartį dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo bei netenkinti UAB „Vėtrūna“ atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 18 d. nutarties panaikinimo. Atsakovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Sustabdžius rangos sutarties vykdymą bent dviems mėnesiams, akivaizdžiai pasikeis statybos darbų kaina. Statybos darbų kainos vidutiniškai išauga apie 12 procentų per metus. Rangos sutarties suma sudaro 63 747 764,00 Lt, todėl vien per dviejų mėnesių laikotarpį dėl išaugusių statybos darbų kainų VĮ „Kauno aerouostas“ patirtų 1 274 955,28 Lt nuostolių. Bylos nagrinėjimas ir naujo pirkimo konkurso vykdymas užtruks ne mažiau kaip du metus, tai yra 12 kartų daugiau nei buvo pateiktas prašymas įpareigoti ieškovą pateikti nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Net ir atmetus ieškinį, VĮ „Kauno aerouostas“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bus patyręs 15 299 463,36 Lt nuostolių. Vien dėl to yra pagrindas įpareigoti ieškovą pateikti nuostolių atlyginimo užtikrinimą nedidelei 3 500 000 Lt dydžio sumai.
 2. Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos pirkimas inicijuotas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus. VĮ „Kauno aerouostas“ iki 2008 m. kovo mėnesio nepastačius keleivių terminalo ne Šengeno šalių keleiviams, per Kauno oro uostą negalės skristi ne Šengeno šalių keleiviai. Pagrindinis VĮ „Kauno aerouostas“ klientas yra aviakompanija „Ryanair“, kuri į Kauno oro uostą skraidina apie 99 procentus visų keleivių, iš kurių net apie 80 procentų keleivių yra ne iš Šengeno šalių. Iki 2008 m. kovo mėnesio nepastačius keleivių terminalo ne Šengeno šalių keleiviams, įmonė neteks didelės dalies pajamų, nes nebegalės teikti paslaugų savo pagrindiniam klientui. Aviakompanija „Ryanair“ nutrauks sutartį su VĮ „Kauno aerouostas“ ir skrydžių vykdymą nukreips į kaimyninius oro uostus, o Kauno oro uostas visam laikui praras pagrindinį savo klientą.

  19

 3. VĮ „Kauno aerouostas“ su UAB „Sonex identifikaciniai duomenys“ yra sudarę Šengeno priemonės 2006 m. lėšomis finansuojamo projekto 8.1/06 „Kauno aerouosto“ keleivių terminalo pritaikymas Valstybės sienos apsaugos tarnybos reikmėms pagal Šengeno teisyno reikalavimus Dokumentų įrangos įsigijimo sutartį Nr. 157 ir Pasienio tikrinimo kabinų įsigijimo sutartį Nr. 158, pagal kurias specifinė Valstybės sienos apsaugos tarnybos reikmėms skirta įranga, kurios vertė 1 926 332,09 Lt, turi būti sumontuota naujame ne Šengeno skrydžius aptarnaujančiame keleivių terminale iki 2008 m. kovo 1 d. Laiku neįgyvendinus šių sutarčių, iškyla grėsmė neįgyvendinti Šengeno priemonės 2006 m. lėšomis finansuojamo projekto 8.1/06. Dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas patirs didelius nuostolius, kuriuos bent dalinai – 3 500 000 Lt dydžio sumai, turi užtikrinti teismas.
 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nėra jokių įrodymų apie tai, jog atsakovas gali patirti nuostolius dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Galimų nuostolių pagrindimas ir paskaičiavimas buvo pateiktas atsakovo prašyme dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Teismas nepagrįstai nurodė, kad 2007 m. liepos 18 d. nutartis buvo nepakankamai motyvuota. Teismas pakankamai motyvavo 2007 m. liepos 18 d. nutartį, nurodydamas ir paaiškindamas procesinį nuostolių užtikrinimo pagrindą, remdamasis ir sutikdamas su VĮ „Kauno aerouostas“ prašyme išdėstytais faktiniais pagrindais. Pagal teismų praktiką, įpareigojant pateikti galimų nuotolių užtikrinimą, teismui neprivalo būti pateikti įrodymai, kad tokie nuostoliai tikrai atsiras.
 5. Teismas nepagrįstai motyvavo, kad ieškovo turtinė padėtis yra gera, todėl be pagrindo padarė išvadą, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsirasiančių nuostolių užtikrinimas nėra būtinas. Ieškovo pateiktas įmonės balansas ir pelno (nuotolio) ataskaita neįrodo ieškovo geros finansinės būklės. Be to, įmonės turto balanso vertė gali kelis kartus skirtis nuo tokio turto realios rinkos vertės. Net jei šiuo metu ieškovas ir būtų patikima įmonė, tai neįrodo, kad užbaigus bylos nagrinėjimą visose instancijose, atsakovai nesusidurtų su problema išreikalauti iš ieškovo laikinosiomis apsaugos priemonėmis sukeltus nuostolius. Gera ieškovo finansinė padėtis rodytų, jog jam nėra jokių sunkumų pateikti būsimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą.

20Atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutarties dalies, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta VĮ „Kauno aerouostas“ ir AB „YIT Kausta“ vykdyti tarp jų 2007 m. liepos 10 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 104, panaikinimo tenkintinas.

21Atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutarties, kuria panaikinta Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 18 d. nutartis ir atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo netenkintas, atmestinas.

22Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

23Laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja CPK XI skyriaus penktojo skirsnio normos. CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.).

24Laikinosios apsaugos priemonės siejamos su tam tikrų apribojimų, draudimų ar įpareigojimų taikymu atsakovui arba kitiems asmenims (CPK 145 straipsnio 1 dalies 1-13 punktai). CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Analogiško pobūdžio norminė taisyklė įtvirtinta ir Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau–VPĮ), kurio 122 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymui. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Tuo vadovaujantis, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja ir būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į tai, ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, ar neprieštaraus viešajam interesui.

25Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Valstybė gina vartotojo interesus (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalis). Vartotojo interesų užtikrinimas yra viešasis interesas, valstybės ir jos institucijų pareiga visuomenei, žmonėms, tenkinantiems teisėtus vartotojiškus poreikius (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje UAB „NT Service“ v. Lazdijų rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 2-326/2007, kat. 110.4).

26Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 10 d. nutartimi ieškovo UAB „Vėtrūna“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino - sustabdė atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ vykdomą Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimą pagal VĮ „Kauno aerouostas“ generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V–22 patvirtintas atviro konkurso sąlygas ir uždraudė atsakovui atlikti bet kokius su pirkimu susijusius veiksmus, tarp jų derėtis dėl sutarties sąlygų ir sudaryti sutartį dėl Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimo, o jeigu tokia sutartis sudaryta, uždraudė ją vykdyti iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo (b.l. 52-53). Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutartį panaikino ir atmetė ieškovo UAB ,,Vėtrūna“ prašymą sustabdyti VĮ ,,Kauno aerouostas“ vykdomą Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimą pagal patvirtintas atviro konkurso sąlygas ir uždrausti atsakovui atlikti bet kokius su pirkimu susijusius veiksmus, tarp jų derėtis dėl sutarties sąlygų ir sudaryti sutartį dėl Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimo, o jeigu tokia sutartis sudaryta, uždrausti ją vykdyti iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo (c. b. Nr. 2-554/2007, b. l. 95-100).

27Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 20 d. nutartimi (skundžiama nutartis) tenkino ieškovo UAB „Vėtrūna“ prašymą ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė VĮ „Kauno aerouostas” ir AB „YIT Kausta” vykdyti tarp jų 2007 m. liepos 10 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 104 iki sprendimo įsiteisėjimo byloje (b.l. 86-87).

28Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentu, jog Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 20 d. nutartimi taikė tokias pačias laikinąsias apsaugos priemones kaip ir 2007 m. liepos 10 d. nutartimi. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, tiek Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutarties rezoliucinė dalis - „o jeigu tokia sutartis sudaryta – uždrausti ją vykdyti iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo“ (citata), tiek ir Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutarties rezoliucinė dalis – „uždrausti VĮ „Kauno aerouostas” ir AB „YIT Kausta” vykdyti tarp jų 2007 m. liepos 10 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 104 iki sprendimo įsiteisėjimo byloje“ (citata) yra tokios pačios (analogiškos).

29Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime akcentuota, kad Konstitucijoje įtvirtinta bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi funkcionuoti taip, kad būtų sudarytos prielaidos formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) bendrosios kompetencijos teismų praktikai. Ši iš Konstitucijos kylanti maksima reiškia, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi jau priimtų sprendimų analogiškose bylose. Esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus (inter alia Lietuvos apeliacinį teismą).

30Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. rugpjūčio 10 d. nutartyje nurodė, kad Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimo procedūros yra pasibaigę, nes VĮ ,,Kauno aerouostas“ 2007 m. liepos 10 d. sudarė rangos sutartį Nr. 104 su Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimo laimėtoju AB ,,YIT Kausta“. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyko teisinis pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, numatytą VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje – pirkimo procedūrų sustabdymą, nes viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kai pats pirkimas jau pasibaigęs, yra teisiškai bereikšmis (c. b. Nr. 2-554/2007, b.l. 95-100).

31Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarime Nr. 1194 ,,Dėl Nacionalinio Šengeno Acquis priėmimo veiksmų plano“ (paskutinė pakeista redakcija skelbta Valstybės žiniose, 2007 m. liepos 10 d., Nr. 76-3016) nurodyta, jog šiuo metu Lietuvoje yra keturi oro uostai, vykdantis išorės (už Šengeno ribų) skrydžius. Po to kai bus prisijungta prie Šengeno erdvės, numatoma, kad tokius skrydžius vykdys Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai, kurie rekonstruoja oro uostų infrastruktūrą, kad ji atitiktų nustatytuosius reikalavimus. Išorės skrydžius galės vykdyti tik tinkamai pasirengę oro uostai.

322007 m. liepos 10 d. rangos sutartimi Nr. 104 tarp VĮ „Kauno aerouostas“ ir AB „YIT Kausta“ Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbai numatyti konkurso sąlygose turi būti atlikti iki 2008 m. kovo 31 d., sutarties kaina – 63 747 764 Lt (c. b. Nr. 2-554/2007, b.l. 21-22). 2007 m. kovo 5 d. tarp Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir VĮ ,,Kauno aerouostas“ buvo sudaryta Biudžeto lėšų, skirtų programos ,,Aviacinio saugumo priemonių įgyvendinimas Kauno oro uoste“ vykdymui, naudojimo sutartis, pagal kurią vykdytojas - VĮ ,,Kauno aerouostas“, įsipareigojo vykdyti Susisiekimo ministerijos 2007-2009 m. strateginio veiklos plano programą ,,Aviacinio saugumo priemonių įgyvendinimas Kauno oro uoste“, tai yra modernizuoti Kauno oro uostą siekiant užtikrinti orlaivių skrydžių saugą, gerinti keleivių aptarnavimo kokybę bei siekti, kad oro uosto infrastruktūra atitiktų ICAO (Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos) standartus ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Asignavimų valdytojas - Susisiekimo ministerija įsipareigojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 91 ,,Dėl 2007 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 146 ,,Dėl valstybės investicijų 2007-2009 metų programoje numatytų 2007 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus“ Programai skirtus asignavimus – 8 206 000 Lt pervesti Programos vykdytojui. VĮ ,,Kauno aerouostas“ įsipareigojo įgyvendinti investicijų projektus, tarp jų Tarptautinio Kauno oro uosto keleivių terminalo išplėtimo, pritaikant jį Šengeno reikalavimams (Sutarties 3.2.1 p.). Tarptautinio Kauno oro uosto keleivių terminalo išplėtimui, pritaikant jį Šengeno reikalavimams, iš Lietuvos valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 146 ,,Dėl valstybės investicijų 2007-2009 metų programoje numatytų 2007 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus“ yra skirta 7 608 000 Lt. Programa yra tęstinė ir pagrindiniai jos reikalavimai yra įvykdyti Šengeno konvencijos reikalavimus – pastatyti atskirą keleivių terminalą oro uosto paslaugoms teikti trečiųjų šalių keleiviams (c. b. Nr. 2-554/2007, b.l. 47-55). Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. liepos 24 d. rašte Nr. 2-18-3786 nurodyta, kad viešojo Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimo procedūros vykdomos siekiant racionaliai įsisavinti Kauno oro uosto keleivių terminalo statybai skirtas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšas ir tinkamai pasirengti Lietuvos Respublikos prisijungimui prie Šengeno erdvės. Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbai inicijuoti siekiant pertvarkyti tarptautinio Kauno oro uosto keleivių aptarnavimo infrastruktūrą, tai yra keleivių terminalą pritaikyti pagal Šengeno teisyno reikalavimus. Nepastačius Šengeno teisyno reikalavimus atitinkančio keleivių terminalo iki 2008 metų kovo mėnesio, iškyla reali grėsmė tarptautiniam Kauno oro uostui tapti tik vidinės Šengeno šalių oro erdvės oro uostu, kas praktiškai sustabdytų Kauno oro uosto plėtrą, ir dėl to atsirastų grėsmė netekti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų, skirtų Kauno oro uosto plėtros projektams (c. b. Nr. 2-554/2007, b. l. 57).

33Teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ siekia tinkamai pasirengti vykdyti skrydžius už Šengeno šalių ribų. Nepastačius Šengeno teisyno reikalavimus atitinkančio keleivių terminalo iki 2008 metų kovo mėnesio, iškyla reali grėsmė tarptautiniam Kauno oro uostui tapti tik vidinės Šengeno šalių oro erdvės oro uostu. Dėl šio priežasties būtų sustabdyta Kauno oro uosto plėtra bei prarasta galimybė vykdyti skrydžius už Šengeno šalių ribų. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju viešasis interesas sietinas su galimybe Kauno oro uostą padaryti ne tik vidinės Šengeno šalių oro erdvės oro uostu, bet pritaikyti jį keleiviniams skrydžiams už Šengeno šalių ribų. Dabartinė Kauno oro uosto infrastruktūra ateityje leistų atlikti skrydžius tik Šengeno šalių ribose, tačiau dabartiniu metu didžioji dalis skrydžių iš Kauno oro uosto vykdomi aviakompanijos „Ryanair“ (b.l. 108-112) ir yra už Šengeno šalių ribų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad įgyvendinamas projektas yra reikšmingas žymiai visuomenės daliai (oro transportu besinaudojantiems keleiviams), be to, jis yra ypač svarbus tiek Kauno regiono, tiek visos Lietuvos Respublikos susisiekimo infrastruktūrai. Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis darytina išvada, kad poreikis vystyti Kauno oro uostą – sudaryti galimybę vykdyti skrydžius už Šengeno šalių ribų, pripažintinas viešuoju interesu, viešąja reikme. Uždraudus VĮ „Kauno aerouostas” ir AB „YIT Kausta” vykdyti 2007 m. liepos 10 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 104, gali nukentėti ne tik atsakovų, bet ir daugelio vartotojų – keleivių, o taip pat Kauno regiono bei Lietuvos Respublikos interesai.

34Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymu visų pirma turi būti užtikrinama viešojo intereso apsauga. Viešojo intereso buvimas ir jo apsaugos užtikrinimo būtinumas nulemia didesnę ar mažesnę ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo galimybę. Teisėjų kolegija, įvertindama aukščiau išdėstytas aplinkybes, neturi pagrindo nesutikti su atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ skunde nurodytais motyvais, kad viešojo pirkimo objektas yra tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais, tai yra skirtais daugeliui vartotojų, o šio projekto spartus ir efektyvus įgyvendinimas atitinka viešuosius poreikius.

35Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog viešajam interesui taip pat reikšminga yra ta aplinkybė, kad investiciniuose projektuose numatyti darbai turi būti atlikti laiku. 2007 m. liepos 10 d. rangos sutartyje Nr. 104 tarp VĮ „Kauno aerouostas“ ir AB „YIT Kausta“ nustatyta, kad Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbai, numatyti konkurso sąlygose, turi būti atlikti iki 2008 m. kovo 31 d. (c. b. Nr. 2-554/2007, b.l. 21-22). Ši laiko aplinkybė akcentuota ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos rašte (c. b. Nr. 2-554/2007, b.l. 57), kuriame pažymima, kad nepastačius Šengeno teisyno reikalavimus atitinkančio keleivių terminalo iki 2008 m. kovo mėnesio, iškyla reali grėsmė tarptautiniam Kauno oro uostui tapti tik vidinės Šengeno šalių oro erdvės oro uostu, kas praktiškai sustabdytų tolimesnę Kauno oro uosto plėtrą. Teisėjų kolegijos nuomone, pritaikius aptariamas laikinąsias apsaugos priemones iškyla grėsmė, jog projektas nustatytu laiku gali būti neįgyvendintas. Tokiu atveju Šengeno teisyno reikalavimus atitinkantis keleivių terminalas iki 2008 m. kovo 31 d. nebūtų pastatytas, todėl nukentėtų tiek vartotojų – keleivių, tiek Kauno regiono bei visos Lietuvos Respublikos interesai.

36Pagal Šengeno priemonės 2006 m. lėšoms finansuojamo projekto 8.1/06 ,,Kauno aerouosto“ keleivių terminalo pritaikymas Valstybės sienos apsaugos tarnybos reikmėms pagal Šengeno teisyno reikalavimus“ Dokumentų tikrinimo įrangos įsigijimo 2006 m. gruodžio 28 d. sutartį Nr. 157 (b.l. 113-125) ir 2007 m. birželio 26 d. sutarties Nr. 157 pakeitimą, įranga, kurios kaina 1 079 130,66 Lt, iš kurių Šengeno priemonės programos lėšomis apmokama 1 077 130,06 Lt, turi būti pastatyta ne vėliau kaip iki 2008 m. kovo 1 d. (b.l. 126-128). Pagal to paties projekto Pasienio tikrinimo kabinų įsigijimo 2006 m. gruodžio 29 d. sutartį Nr. 158 (b.l. 129-140) ir 2007 m. birželio 26 d. sutarties Nr. 158 pakeitimą, pasienio tikrinimo kabinos, kurių vertė 847 202,03 Lt, iš kurių 842 202,03 Lt apmokama Šengeno priemonės programos lėšomis, turi būti sumontuotos naujame ne Šengeno skrydžius aptarnaujančiame keleivių terminale iki 2008 m. kovo 1 d. (b. l. 141-142). Taigi dalis lėšų Kauno oro uosto keleivių terminalo išplėtimui, pritaikant uostą Šengeno reikalavimams, skiriamos iš Europos Sąjungos lėšų. Jų neįsisavinimas ir nesavalaikis Šengeno teisyno reikalavimų įgyvendinimas padarytų žalą ne tik Kauno aerouostui, bet ir Lietuvos Respublikai.

37Teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau aptartas viešasis interesas, susijęs su visuomenės poreikiu užtikrinti Kauno oro uosto plėtrą, įgalina daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas laikytinas nepagrįstu. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais ir faktinėmis bylos aplinkybėmis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįsta, todėl naikintina, o ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

38Dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

39atlyginimo užtikrinimo

40Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.). CPK 147 straipsnyje įtvirtintos ir teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius.

41Atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tikslas nėra apsunkinti ieškovą ar privalomai taikyti ieškovui priemones analogiškas atsakovui taikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas ir atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutas yra tarpusavyje susiję. Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, įstatymų leidėjas garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų bei procesinio poveikio priemonių pusiausvyrą bei šalių lygiateisiškumą. Atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas gali būti taikomas tik tada, jei buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Jei laikinųjų apsaugos priemonių nėra pritaikyta, teismas negali taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

42Kaip jau nurodyta aukščiau, Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 10 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ vykdomą Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimą pagal VĮ „Kauno aerouostas“ generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V–22 patvirtintas atviro konkurso sąlygas ir uždraudė atsakovui atlikti bet kokius su pirkimu susijusius veiksmus, tarp jų derėtis dėl sutarties sąlygų ir sudaryti sutartį dėl Kauno oro uosto keleivių terminalo statybos darbų pirkimo, o jeigu tokia sutartis sudaryta, uždraudė ją vykdyti iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo (b.l. 52-53). Atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ pateikė prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kurį siejo su Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutartimi taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis (b.l. 55-57). Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 18 d. nutartimi atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkino iš dalies – nustatė ieškovui UAB „Vėtrūna“ 5 darbo dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 3 500 000 Lt piniginį užstatą arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo nuostolių, galimų dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atlyginimo užtikrinimui (b.l. 64-66). Ieškovui UAB „Vėtrūna“ padavus atskirąjį skundą, Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 20 d. nutartimi 2007 m. liepos 18 d. nutartį panaikino ir atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ prašymo dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo netenkino (b.l. 97-98).

43Kaip jau pažymėta, Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino – Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutartį panaikino ir atmetė ieškovo UAB ,,Vėtrūna“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

44Atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutartį, kuria teismas panaikino 2007 m. liepos 18 d. nutartį, paliekant galioti Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 18 d. nutartį dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo bei netenkinti UAB „Vėtrūna“ atskirojo skundo dėl 2007 m. liepos 18 d. nutarties panaikinimo (b.l. 102-106).

45Teisėjų kolegija pažymi, jog Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutartis, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui VĮ ,,Kauno aerouostas“ ir dėl kurių atsakovas prašė taikyti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimą, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi buvo panaikinta, o ieškovo UAB ,,Vėtrūna“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas. Šiuo metu nebėra ieškovo reikalavimams užtikrinti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, dėl kurių Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 18 d. nutartimi buvo įpareigojęs ieškovą pateikti atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ galimų nuostolių atlyginimo užtikinimą. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas gali būti taikomas tik tada, jei yra pritaikytos ir galioja atitinkamos laikinosios apsaugos priemonės. Jei laikinosios apsaugos priemonės nėra pritaikytos arba jos yra panaikintos, nėra teisinio pagrindo taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo priemones.

46Teisėjų kolegija dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui VĮ „Kauno aerouostas“ yra panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi. Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo naikinama šia teismo nutartimi. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, kadangi atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ atžvilgiu nebėra galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių, nebeturi pagrindo ir teisinės reikšmės Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutarties, kuria teismas naikino 2007 m. liepos 18 d. nutartį dėl atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, teisėtumo ir pagrįstumo nagrinėjimas. Atsakovui VĮ ,,Kauno aerouostas“ nėra pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, todėl nebeliko teisinio pagrindo spręsti dėl galimų atsakovo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo. Jeigu atsakovas jau yra ar bus patyręs nuostolių dėl šioje byloje tam tikrą laikotarpį galiojusių ir vėliau panaikintų laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio atmetimo atveju jis galės naudotis CPK 147 straipsnio 3 dalyje numatyta reikalavimo teise.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutartį, kuria panaikinta to paties teismo 2007 m. liepos 18 d. nutartis ir atsakovo VĮ

48„Kauno aerouostas“ prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo netenkintas, palieka nepakeistą.

49Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas VĮ ,,Kauno aerouostas“ šioje byloje pateikė prašymą atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutarties dalies, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždraudimas VĮ „Kauno aerouostas“ ir AB „YIT Kausta“ vykdyti tarp jų 2007 m. liepos 10 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 104, ir to paties teismo 2007 m. liepos 20 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, nagrinėti kartu su atskiruoju skundu dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutarties. Kolegija pažymi, kad prašymas dėl visų atskirųjų skundų nagrinėjimo kartu nebegalėjo būti svarstomas, o tuo labiau tenkinamas, nes atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d. nutarties jau išnagrinėtas Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi.

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 ir 2 punktais,

Nutarė

51Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutarties dalį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas valstybės įmonei „Kauno aerouostas“ ir akcinei bendrovei „YIT Kausta“ vykdyti 2007 m. liepos 10 d. tarp jų sudarytą rangos sutartį Nr. 104 iki sprendimo byloje įsiteisėjimo, panaikinti. Atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - draudimą valstybės įmonei „Kauno aerouostas“ ir akcinei bendrovei „YIT Kausta“ vykdyti 2007 m. liepos 10 d. tarp jų sudarytą rangos sutartį Nr. 104 iki sprendimo byloje įsiteisėjimo.

52Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutartį, kuria panaikinta Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 18 d. nutartis ir nepatenkintas atsakovo valstybės įmonės „Kauno aerouostas“ prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3. Ieškovas UAB ,,Vėtrūna“ 2007 m. liepos 9 d. kreipėsi į Kauno apygardos... 4. Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 10 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl... 5. Ieškovas UAB ,,Vėtrūna“ patikslintu ieškiniu atsakovams VĮ ,,Kauno... 6. Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 20 d. nutartimi taikė laikinąsias... 7. Teismas pažymėjo, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 8. Atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ 2007 m. liepos 13 d. prašymu prašė... 9. Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 18 d. nutartimi atsakovo VĮ „Kauno... 10. Teismas nurodė, kad sutinka su atsakovo argumentais ir pripažįsta, jog... 11. Ieškovo UAB „Vėtrūna“ atstovė 2007 m. liepos 19 d. atskiruoju skundu... 12. Ieškovo atstovė nurodė, kad atsakovas, pateikdamas prašymą dėl nuostolių... 13. Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 20 d. nutartimi panaikino to paties... 14. Teismas pažymėjo, kad sutinka su ieškovo atskirajame skunde išdėstytais... 15. Atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ 2007 m. liepos 26 d. atskiruoju skundu... 16. skirtų valstybės biudžeto lėšų ekonomiškas įsisavinimas gali... 17. Atsakovas AB „YIT Kausta“ 2007 m. rugpjūčio 7 d. pareiškimu prisidėjo... 18. Atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ 2007 m. liepos 27 d. atskiruoju skundu... 19.
 • VĮ „Kauno aerouostas“ su UAB „Sonex identifikaciniai... 20. Atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutarties... 21. Atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutarties,... 22. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 23. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja CPK XI skyriaus penktojo... 24. Laikinosios apsaugos priemonės siejamos su tam tikrų apribojimų, draudimų... 25. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti... 26. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Kauno apygardos teismas 2007 m.... 27. Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 20 d. nutartimi (skundžiama nutartis)... 28. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentu, jog Kauno... 29. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime... 30. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas... 31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarime Nr. 1194 ,,Dėl... 32. 2007 m. liepos 10 d. rangos sutartimi Nr. 104 tarp VĮ „Kauno aerouostas“... 33. Teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ siekia... 34. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių... 35. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog viešajam interesui taip pat... 36. Pagal Šengeno priemonės 2006 m. lėšoms finansuojamo projekto 8.1/06 ,,Kauno... 37. Teisėjų kolegijos vertinimu, aukščiau aptartas viešasis interesas,... 38. Dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 39. atlyginimo užtikrinimo... 40. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad... 41. Atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 42. Kaip jau nurodyta aukščiau, Kauno apygardos teismas 2007 m. liepos 10 d.... 43. Kaip jau pažymėta, Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. rugpjūčio 10 d.... 44. Atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 45. Teisėjų kolegija pažymi, jog Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 10 d.... 46. Teisėjų kolegija dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad Kauno apygardos... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, Kauno apygardos... 48. „Kauno aerouostas“ prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo... 49. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas VĮ ,,Kauno... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 51. Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutarties dalį, kuria taikytos... 52. Kauno apygardos teismo 2007 m. liepos 20 d. nutartį, kuria panaikinta Kauno...