Byla 2A-19-381/2016
Dėl patento Nr. 3287 pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Konstantino Gurino ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Krka tovarna zdravil, d.d apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1332-565/2014 pagal ieškovo Krka tovarna zdravil, d.d ieškinį atsakovui AstraZeneca AB dėl patento Nr. 3287 pripažinimo negaliojančiu.

2Sprendime naudojami trumpiniai:

3Sprendimas – Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 29 d. sprendimas civilinėje byloje 2A-19-381/2016;

4PĮ - Lietuvos Respublikos patentų įstatymas;

5Taisyklės – Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 1994 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 11 „Dėl patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo“ patvirtintos patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės IR/01/94;

6PKS - Patentinės kooperacijos sutartis (PCT), ratifikuota 1996 m. gegužės 28 d., įsigaliojusi 1994 m. liepos 5 d.;

7EPK - Europos patentų išdavimo konvencija, priimta 1973 m. spalio 5 d., LR ratifikuota 2004 m. birželio 22 d.;

8EPT – Europos patentų tarnyba;

9VPB - Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras;

10VPB išvada - Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Lietuvos apeliaciniam teismui pateikta 2015 m. sausio 15 d. išvada dėl Patento LT 3287 B (t. 8, b. l. 95-98);

11Patentas – patentas LT 3287 B „Optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas ir panaudojimas" (t. 1, b. l. 43-44) ;

12Patentinė paraiška – atsakovo AstraZeneca AB 1994 m. gegužės 18 d. pateikta patentinė paraiška Nr. IP 1941, kurios pagrindu išduotas Patentas LT 3287 B;

13Patento aprašymas arba Išradimo aprašymas – sudėtinė Patentinės paraiškos struktūros dalis patento aprašymas 1-23 puslapiai (t. 1, b. l. 14-37);

14Išradimo apibrėžtis arba Patento apibrėžtis - sudėtinė Patentinės paraiškos struktūros dalis išradimo apibrėžtis 24-28 puslapiai (t.1, b. l. 38-42);

15Ekspertas – byloje tris teismo technines ekspertizes atlikęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistų chemijos katedros profesorius habilituotas mokslų daktaras E. T.;

16Pirmosios ekspertizės aktas – Vilniaus apygardos teisme atliktos 2012 m. birželio 29 d. teismo techninės ekspertizės aktas (t. 5, b. l. 229-244);

17Antrosios ekspertizės aktas – Vilniaus apygardos teisme atliktos 2013 m. rugsėjo 16 d. papildomos teismo techninės ekspertizės aktas (t. 6, b. l. 108-116);

18Trečiosios ekspertizės aktas – Lietuvos apeliaciniame teisme atliktos 2015 m. vasario 9 d. papildomos teismo techninės ekspertizės aktas (t. 8, b. l. 105-117);

19(-) -enantiomeras arba (S) enantiomeras arba omeprazolo optinis (-) izomeras - (-)-5-metoksi-2- {[(4-metoksi-3,5-dimetil- 2piridinil)metil] sulfinil}-lH benzimidazolas;

20(+) -enantiomeras arba (R) enantiomeras arba omeprazolo optinis (+) izomeras - (+)-5-metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)metil] sulfinil} -1 H-benzimidazolas;

21Optiškai gryni junginiai arba omeprazolo enantiomerų druskos – išradimo objektas Patente (+)-5-metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)metil] sulfinil} -1 H-benzimidazolo ir (-)-5-metoksi-2- {[(4-metoksi-3,5-dimetil- 2piridinil)metil] sulfinil}-lH benzimidazolo Na+, Mg2+, Li+, K+, Ca2+ ir N+(R)4 druskos, t.y. omeprazolo (+) -enantiomero ir omeprazolo (-) -enantiomero Na+,Mg2+, Li+, K+, Ca2+ ir N+(R)4 druskos;

22Geresnis terapinis poveikis – Patente pareikštų optiškai grynų junginių geresnės farmakokinetinės ir metabolinės savybės, t.y. mažesnis interindividualių svyravimų laipsnis;

23Enantiomerinis perteklius – e.e.;

24Optinis grynumas – o.g.

25Sprendime cituojami dokumentai:

26D1 – patentas EP0005129 - t. 3, b. l. 157-171;

27D2 – patentas EP0124495 - t. 3, b. l. 190-197;

28D3 – patentinė paraiška DE 4035455 A1 - t. 3, b. l. 221-230;

29D4 – patentas US5075323 - t. 3, b. l. 204-211;

30D5 - mokslinė publikacija: P. E. R. I. P. L., P. L.. Omeprazolo ir kai kurių jo analogų enantiomerų atskyrimas skysčių chromatografijos metodu ant stacionarios fazės trifenilkarbamoilceliuliozės pagrindu. Omeprazolo enantiomerų poveikis skrandžio liaukoms (J. C., 532 (1990) 305-319); (t. 1, b. l. 168-182);

31D6 – mokslinė publikacija: S. A., B. B., H. B., P-O. L.. Frmakologiškai aktyvių raceminių sulfoksidų tiesioginis optinių izomerų atskyrimas didelio efektyvumo skysčių afininės chromatografijos metodu (Analitinė biochemija, 136 (1984), 293-297); (t. 1, b. l. 155-159);

32D7 – mokslinė publikacija: I. Marle, C. P., T. A.. Enantiomerų ryšio su albumin afiniškumo nustatymas skysčių chromatografijos metodu (J. C., 456 (1988), 323-336) (t. 1, b. l. 135-149);

33D8 – dr. B. K. 2008 m. rugsėjo 5 d. pareiškimas Europos patentų tarnybai (t. 2, b. l. 135-150);

34D9 – dr. J. S.-Bilfinger 2008 m. rugsėjo 23 d. pareiškimas Europos patentų tarnybai (t. 2, b. l. 156-161);

35D10 – dr. E. M. Larsson 2008 m. lapkričio 4 d. pareiškimas Europos patentų tarnybai (t. 2, b. l. 54-62);

36D11 – dr. Stephen G. Davies 2009 m. balandžio 8 d. pareiškimas (t. 2, b. l. 173-183);

37D12 – dr. T. A. 1995 m. sausio 23 d. paraiška (deklaracija) Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų biurui (t.7, b. l. 109-115);

38D13 – 1999 m. balandžio 23 d. atliktas klinikinis tyrimas A ir B (t. 1, b. l. 53-60).

39Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

40I. G. esmė

41Byloje nagrinėjamas klausimas dėl patento pripažinimo negaliojančiu.

42Ieškovas prašė teismo pripažinti negaliojančiu patentą Nr. 3287 „Optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas ir panaudojimas" bei priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

43Ieškovas nurodė, kad atsakovas 1994 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui pateikė patentinę paraišką Nr. IP 1941 patentui „Optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas ir panaudojimas" gauti. Paraiška buvo paskelbta 1994 m. gruodžio 27 d. oficialiame VPB biuletenyje, o 1995 m. birželio 26 d. buvo paskelbtas patentas Nr. 3287, kuris galioja iki 2016 m. gegužės 17 d. Ieškovas, remdamasis PĮ 45 straipsnio 1 dalies 1-3 punktais prašė Patentą pripažinti negaliojančiu ab initio dėl trijų priežasčių. Visų pirma, išradimas „Optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas ir panaudojimas", kuriam išduotas Patentas, nėra patentabilus. PĮ, galiojusio paraiškos patentui gauti pateikimo metu, 2 straipsnis numatė, kad išradimai yra patentabilūs, jeigu jie yra nauji, išradimo lygio ir turi pramoninį pritaikomumą. Išradimas buvo laikomas nauju, jeigu jis nežinomas technikos lygiu (PĮ 3 straipsnis). Technikos lygiu laikoma visa, kas iki patentinės paraiškos padavimo datos arba, jeigu pretenduojama į prioritetą, iki prioriteto datos buvo viešai skelbta arba naudota Lietuvos Respublikoje ar užsienyje. Išradimas nelaikomas nauju, jeigu jis, nors ir nežinomas technikos lygiu, yra aprašytas kito pareiškėjo patentinėje paraiškoje, kurios padavimo data yra ankstesnė ir kuri buvo paskelbta oficialiame VPB biuletenyje vėliau arba tą pačią dieną, kai buvo nustatytas technikos lygis. Išradimas yra išradimo lygio, jeigu jis nežinomas atitinkamos srities specialistui technikos lygiu (PĮ 4 straipsnis). Pagal Patento apibrėžties 1 punktą, Patentas yra siejamas su optiškai grynais dariniais, būtent: (+)-5-metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)metil] sulfinil} -1 H-benzimidazol ir (-)-5-metoksi-2- {[(4-metoksi-3,5-dimetil- 2piridinil)metil] sulfinil}-lH benzimidazol Na+, Mg2+, Li+, K+, Ca2+ ir N+(R)4 druskomis, t.y. omeprazolo (+)-enantiomero ir (-)-enantiomero Na+,Mg2+, Li+, K+, Ca2+ ir N+(R)4 druskomis. Ieškovo teigimu, omeprazolo enantiomerai ir jų druskos su bazėmis buvo aiškiai žinomos technikos lygiu ankščiau Patento prioriteto datos. Be to tai, kad aukšto optinio grynumo junginių, palyginti su "tradiciniais", mažiau grynais junginiais, gavimas nereikalauja jokių išradingų pastangų, bet tik įprastų jau žinomų metodų, patvirtina duomenys, esantys kituose patentuose ar patentinėse paraiškose D1, D2, D3 ir D4, mokslinėse publikacijose D5-D7, taip pat byloje atliktų ekspertizių išvadose. Patente teigiama, kad jo objektas išsprendžia junginių su pagerintomis farmakokinetinėmis ir metabolinėmis savybėmis, kurie pasižymi patobulintu terapiniu profiliu, radimo problemą, tačiau šis poveikis jokioje Patento vietoje nėra įrodytas. Ieškovo teigimu, tai įrodo, kad patentas nėra patentabilus. Antra, ginčo patento aprašyme teigiama, kad ginčo patento objektas išsprendžia tokias problemas: kad optiškai grynos druskos yra stabilios racemizacijai tiek neutraliame pH, tiek šarminiame pH ir kad atrasti junginiai su Geresnėmis terapinėmis savybėmis, tokiomis kaip mažesnis interindividualių svyravimų laipsnis. Ieškovo nuomone, tai atskleista neaiškiai ir neišsamiai, ko pasėkoje ginčo išradimo negali panaudoti atitinkamos srities specialistas. Trečia, patento objektas yra platesnis, negu paduotos Patentinės paraiškos turinys, todėl ginčijamas Patentas pripažintinas negaliojančiu. Kaip jau nurodyta, pagal Patento apibrėžties 1 punktą, Patentas yra siejamas su optiškai grynomis omeprazolo (+)-enantiomero ir (-)-enantiomero Na+,Mg2+, Li+, K+, Ca2+ ir N+(R)4 druskomis, tačiau apibrėžtis nenurodo jokios skaitinės optinio grynumo išraiškos.

44Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad patento išdavimas, reiškia prezumpciją, jog išradimas yra patentabilus ir atitinka PĮ nustatytus naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-537/2000). Atsakovo teigimu, ieškovo ieškinyje nurodyti kiti patentai, patentinės paraiškos bei mokslinės publikacijos nepaneigia išradimo naujumo. Tiek teisės doktrina patentų teisės srityje, tiek EPT formuojama praktika rodo, jog tam tikras dokumentas, priklausantis technikos lygiui, paneigia išradimo naujumą, jei to išradimo objektas yra aiškiai nurodytas tame dokumente. Naujumas prarandamas tik tuo atveju, jei dokumente, priklausančiame technikos lygiui, pateikiamos visos išradimo objekto charakteristikos. Svarstant, ar išradimas yra naujas, keli dokumentai negali būti sujungiami, derinami, teigiant jog jų visuma paneigia išradimo naujumą, negali būti sujungiami ne tik keli skirtingi dokumentai, bet ir to paties dokumento atskiros dalys. Išradimo naujumas paneigiamas, jei išradime objektas ir visos jo charakteristikos yra aiškiai nurodytos viename konkrečiame dokumente, priklausančiame technikos lygiui, o ne yra išvestos iš kelių atskirų dokumentų ar to paties dokumento atskirų dalių. Atsakovo teigimu, ieškinyje minimi Europos patentai D1ir D2, aprašantys omeprazolą ir jo terapiškai tinkamas šarmines druskas raceminėje formoje, negali paneigti ir nepaneigia išradimo, saugomo ginčijamu Patentu, naujumo. Ieškovo minimame patente D4 nėra atskleidžiama nei optiškai grynų enantiomeriškos formos omeprazolo druskų, nei jų gavimo būdų, nei šių junginių panaudojimo farmaciniuose preparatuose, o patentinė paraiška D3 nepaneigia išradimo naujumo. Atsakovas nurodo, kad ieškovo teiginiai, jog išradimas, saugomas Patentu, neturi išradimo lygio, yra grindžiami tik deklaratyviais ir jokiais įrodymais nepagrįstais argumentais. Išradimas, saugomas ginčijamu Patentu, turi išradimo lygį, kadangi inter alia iki patento prioriteto datos atitinkamos srities specialistui nebuvo jokios pagrįstos motyvacijos bandyti sukurti minėtą išradimą, o išradimo lygis yra paneigiamas tik tuo atveju, jei tokia motyvacija yra nustatoma. Išradimas, saugomas Patentu, turi išradimo lygį, nes, atsižvelgiant į artimiausią technikos lygį, t.y. patentą D2, išradimo problemos sprendimas išradimo būdu iki Patento prioriteto datos nebuvo akivaizdus atitinkamos srities specialistui. Ieškovo teiginiai, kad Patentas neatskleidžia išradimo esmės pakankamai aiškiai ir išsamiai, kad jį galėtų panaudoti atitinkamos srities specialistas ir kad Patento objektas yra platesnis, negu paduotos Patentinės paraiškos turinys, yra nieko nepagrįstos ieškovo prielaidos.

45II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

46Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė.

47Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nėra sąlygų pripažinti Patentą negaliojančiu nei vienu iš PĮ 45 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose nurodytų pagrindų.

48Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčijamo Patento naujumo klausimą, nurodė, kad išradimas yra naujas, jeigu jis nežinomas technikos lygiu (PĮ 3 straipsnio 1 dalis). Nors ieškovas išradimo naujumą ginčijo remdamasis patentais D1, D2, D4, patentine paraiška D3, ieškinyje nurodytomis mokslinėmis publikacijomis D5-D7, taip pat 2012 m. birželio 29 d. ekspertizės ir 2013 m. rugsėjo 16 d. papildomos ekspertizės išvadomis, tačiau pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad remiantis teisės doktrina patentų teisės srityje bei EPT praktika išradimo naujumas paneigiamas, jei išradimo objektas ir visos jo charakteristikos yra aiškiai nurodytos viename konkrečiame dokumente, priklausančiame technikos lygiui, o ne yra „išvestos" iš kelių atskirų dokumentų ar to paties dokumento atskirų dalių. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovo nurodytose mokslinėse publikacijose neatskleidžiamas būdas optiškai gryniems (-) ir (+)- omeprazolo enantiomerams gauti ir neaprašomos optiškai grynos omeprazolo enantiomerų druskos. Publikacijos yra susijusios tik su analitiniais raceminių junginių tyrimais. Ieškovo minimas patentas D2 atskleidžia omeprazolo raceminėje formoje šarmines druskas, o ne optiškai grynas enantiomeriškos formos omeprazolo druskas, kaip Patente. Patentas D2 nepateikia jokios informacijos apie atskirų enantiomerų, jų druskų gavimą ar atskirų enantiomerų savybes. Patentas D1 taip pat aprašo omeprazolą tik raceminėje formoje, o raceminis junginys nepaneigia atskirų enantiomerų naujumo. Patente D4 nėra atskleidžiama nei optiškai grynų enantiomeriškos formos omeprazolo druskų, nei jų gavimo būdų, nei šių junginių panaudojimo farmaciniuose preparatuose. Patentinėje paraiškoje D3 nėra paminėta, ar atskleista kokia nors konkreti optiškai gryno omeprazolo enantiomero druska. Be to, patentinėje paraiškoje D1 aprašytu būdu omeprazolo enantiomero gauti negalima. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis EPT praktika, 2008 m. lapkričio 4 d. E. M. Larsson paaiškinimais, 2009 m. balandžio 8 d. Stephen G. Davies paaiškinimais Europos patentų žinybai, 2009 m. gegužės 6 d. Europos patentų žinybos pranešimu, 2012 m. birželio 29 d. ekspertizės bei 2013 m. rugsėjo 16 d. papildomos ekspertizės išvadomis, konstatavo, kad ieškovo nurodyti dokumentai nepaneigia išradimo, saugomo Patentu, naujumo.

49Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčijamo Patento išradimo lygio klausimą,

50pažymėjo, kad išradimas laikomas išradimo lygio, jeigu jis, atsižvelgiant į technikos lygį, nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistui. Sprendžiant išradimo lygio klausimą turi būti laikomasi "problemos sprendimo" metodo, t.y. pirmiausia reikia nustatyti artimiausią išradimui technikos lygį, po to nustatyti, kokią problemą sprendžia išradimas, galiausiai, nustatyti, ar pateiktas problemos sprendimo būdas yra akivaizdus patirties ir žinių turinčiam asmeniui, vertinant pagal tuometinį technikos lygį (EPT Apeliacijų kolegijos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimas, priimtas byloje Nr. T 1677/11-3.3.01). Atsakovui yra išduotas patentas Nr. EP1020460 "Omeprazolo (-)- enantiomero natrio druska". Šio patento apibrėžties 1 punkte nurodytas vienas iš Patento apibrėžties 1 punkte minimų junginių, t.y. -(-) omeprazolo enantiomero natrio druska, su optiniu grynumu daugiau arba lygu 99,8% enantiomerinio pertekliaus. EPT Apeliacijų kolegijos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimu, priimtu byloje Nr. T 1677/11-3.3.01 patentas EP1020460 buvo paliktas galioti. Šis sprendimas patvirtina atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodytus teiginius, kad išradimo, saugomo Patentu, artimiausias technikos lygis yra patentas D2, o ne patentinė paraiška D3. Be to, EPT Apeliacijų kolegijos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimas, priimtas byloje Nr. T 1677/11-3.3.01 papildomai pagrindžia ir atsakovo teiginį, kad optiškai grynos omeprazolo enantiomerų druskos išsprendžia Patente iškeltą (atsižvelgiant į artimiausią technikos lygį, t.y. patentą D2) techninę problemą - gauti junginius, kurių terapinis poveikis būtų geresnis, nei raceminio omeprazolo, būtent, užtikrinti mažesnį interindividualių svyravimų laipsnį, bei teiginį, kad iki Patento prioriteto datos atitinkamos srities specialistas neturėjo jokios pagrįstos motyvacijos sintetinti omeprazolo enantiomerų druskas su tikslu vartoti jas kaip vaistą. Minėto Sprendimo 9.7. punkte nurodyta: „Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes kolegija daro išvadą, kad pagrindinio prašymo 1-ajame apibrėžties punkte aprašytas dalykas atitinka išradimo lygio kriterijų. Tas pat taikytina ir likusiems apibrėžties punktams, susijusiems su kristaline forma, procesais, vaistinėmis kompozicijomis bei nurodytu jų pirmuoju ir antruoju naudojimu medicinoje“.

51Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pramoninį pritaikomumą turi išradimas, kurį galima pagaminti ar panaudoti pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ir kitose srityse (PĮ 5 straipsnis). Ieškovo teiginius, kad Patento 4 psl. 12-17 eilutėse ir 1 psl. 16-20 eilutėse nurodytos savybės neatskleistos aiškiai ir išsamiai, ko pasėkoje ginčo išradimo negali panaudoti atitinkamos srities specialistas, Patento objektas yra platesnis, negu paduotos Patentinės paraiškos turinys, pirmosios instancijos teismas laikė nepakankamais įrodyti, kad išradimas, saugomas Patentu, neturi pramoninio pritaikomumo, o Patento objektas yra platesnis, negu patentinės paraiškos turinys (CPK 178 straipsnis). Ginčo Patento paraiškos padavimo metu galiojusių Taisyklių 20 taisyklė nustatė reikalavimus išradimo aprašymui, kad išradimas būtų atskleistas išsamiai ir aiškiai. Ieškovas nenurodė konkrečių Patento aprašymo trūkumų, trukdančių atitinkamos srities specialistui įgyvendinti šiuo Patentu saugomo išradimo.

52III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

53Ieškovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas klaidingai taikė ir aiškino materialiosios teisės normas, būtent PĮ, taip pat neteisingai vertino faktines bylos aplinkybes bei taikė proceso teisės normas ir nepagrįstai konstatavo, kad Patento apibrėžties 1 punktas laikytinas atitinkančiu patentabilumo kriterijus ir tokiam išradimui gali būti išduotas patentas.
 2. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė Patento apibrėžtį ir apibrėžties 1 punkte išvardintus junginius, tačiau jis aiškiai ir tiksliai nenustatė patento apibrėžties apimties ir aiškiai nepalygino visos Patento apibrėžties, vertindamas jos atitiktį visiems patentabilumo kriterijams, t.y. vertindamas naujumą bei išradimo lygį, teismas apibrėžties punktų apimtį aiškino ir vertino skirtingai ir neteisingai.
 3. Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino įstatymą ir neteisingai vertino 12 skirtingų optiškai grynų junginių, nurodytų apibrėžties 1 punkte, referuodamas tik į vieną specifinį junginį, būtent, (-)-omeprazolio sodium (Na) druską, kuri turi aiškų 99,8% optinį grynumą. Visiškai klaidinga aiškinti skirtingų junginių apibrėžtį remiantis vienu konkrečiu specifiniu junginiu, kai nurodytų junginių savybės yra skirtingos.
 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad EPT Apeliacijų kolegijos sprendimas T1677/11-3.3.01, kuriame minimas patentas EP 1020460, patvirtina Patentu saugomo išradimo patentabilumą. Pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis šio sprendimo motyvais tam, kad pagrįstų savo sprendimą, nes šis sprendimas neturi prejudicinės galios Lietuvoje. Bylą nagrinėjęs teismas savo išvadas turėjo grįsti savo paties atlikta byloje esančių įrodymų analize.
 5. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas išradimo lygį, sprendė, kad Patente nurodytų abiejų enantiomerų druskų tariamas naudingas poveikis nustatomas pagal vieną konkretų junginį, būtent, (-)- omeprazolo Natrio (Na+) druską, kurios optinis grynumas daugiau arba lygu 99,8% e.e.), nepateikiant jokios tolesnės analizės, jokių įrodymų, kad jis tinka kalbant apie visą konkrečių nurodytų junginių grupę. Išradimo lygio įvertinime nepateikta visiškai jokios informacijos apie kitų išradimo aprašyme nurodytų druskų naudingą poveikį (pvz., Mg, Li+, K+ ir t.t.), jokius kitus didesnio, nei 99,8% e.e. optinio grynumo junginių privalumus, nepaisant to, kad teismas iš esmės laikėsi nuomonės, kad mažesnio grynumo junginiai yra laikomi optiškai grynais. Be to, pirmosios instancijos teismas nepateikė jokios bet kurios iš nurodytų (+)-omeprazolo druskų analizės, kurias pats patento turėtojas nurodė turinčiomis prastesnį gydomąjį poveikį lyginant su (-)- omeprazolu ir omeprazolu, žinomais technikos lygiu.
 6. Patentas negali saugoti dviejų junginių (+)-omeprazolo ir (-)- omeprazolo, kas reiškia mišinį, kadangi mišinys, t.y. omeprazolis jau buvo užpatentuotas 1978 metais. Geriausiu atveju Patento savininkas turėjo būti kompetentingų institucijų priverstas eliminuoti vieną iš dviejų enantiomerų ir taikyti apsaugą tik vieno atžvilgiu.
 7. Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo apibendrinamuoju vertinimu ir savo išvadą grindė klaidingu argumentu, kad junginių savybės turi būti vertinamos kiekvienai konkrečiai druskai atskirai. Toks skirtingas nurodytų junginių savybių aiškinimas, t.y. kai vertinant išradimo naujumą vadovaujamasi „konkretizuotu“ aiškinimu, o vertinant išradimo lygį junginių savybės „apibendrinamos“ be jokios papildomos argumentacijos, yra nebejotinai prieštaringas, nenuoseklus ir klaidingas.
 8. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas abu patentabilumo kriterijus - naujumą ir išradimo lygį, įstatymą aiškino ir taikė netinkamai. Vertindamas patento naujumą, teismas įvertino išradimo atspirties tašką ir nagrinėjo klausimą, ar esama kokių nors nurodytų junginių privalumų, lyginant su pasirinktu atspirties tašku. Vadovaujantis įstatymu, išradimas yra naujas, jeigu jis nežinomas technikos lygiu. Technikos lygiu laikoma visa, kas iki patentinės paraiškos prioriteto datos buvo viešai skelbta arba naudota Lietuvos Respublikoje ar užsienyje. Todėl esminis klausimas, vertinant naujumą, yra ne išradimo atspirties taškas ir ne tai, ar yra koks nors tariamai geresnis terapinis poveikis. Esminis klausimas yra, ar nurodyti junginiai buvo žinomi technikos lygiu iki patento prioriteto datos.

549. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė du pagrindinius patentabilumo reikalavimus, t.y. supainiojo išradimo naujumo ir išradimo lygio sąvokas ir turinį. Teismas, vertindamas išradimo lygį, vertino ne tai, ar išradimas buvo akivaizdus atitinkamos srities specialistui, o tai, ar išradimas yra naujas.

  1. Pirmosios instancijos teismas neįvertino visų įrodymų, pateiktų byloje, jų išsamiai neanalizavo ir neteisingai, šališkai aiškino byloje esančius duomenis, kas ir lėmė neteisingos galutinės išvados padarymą. Bylą nagrinėjęs teismas išnagrinėjo Eksperto išvadą labai fragmentiškai, nebuvo aptarti ir palyginti visi Eksperto atsakymai. Pagal CPK 218 straipsnį eksperto išvada teismui neprivaloma ir įvertinama pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Nepaisant to, nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į šios bylos ir teismų praktikos patentų bylose sudėtingumą, eksperto išvada turėtų būti vertinama labai atidžiai ir išsamiai, kadangi šis dokumentas teismo gali būti vertinamas kaip ypač informatyvus ir nuo nei vienos šalies nepriklausomas įrodymas, padedantis teismui byloje nustatyti objektyvią tiesą.
  2. Pirmosios instancijos teismas savo sprendime nepadarė tinkamos analizės ir palyginimo, kuris įrodytų, koks yra išradiminis kiekvieno deklaruojamo enantiomero poveikis, būtent, koks yra tariamas optiškai gryno (-)- omeprazolo privalumas, palyginti su "įprastu", mažiau grynu (-)- omeprazolu, kuris buvo žinomas iki ginčo išradimo prioriteto datos, ir kur tiksliai ta riba, kuri atskiria tariamas gydomąsias optiškai gryno ir optiškai mažiau gryno junginio savybes.
  3. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino ieškovo pateiktus įrodymus, kuriuos vienareikšmiškai patvirtino ekspertizės išvados. Ekspertas savo išvadoje aiškiai nurodė, kad abu omeprazolo enantiomerai - (-)-omeprazolas ir (+)- omeprazolas - iki prioriteto datos buvo žinomi junginiai (taip pat, kaip ir jų atskyrimo ir gryninimo metodai). Ekspertas savo išvadoje taip pat aiškiai nurodė, kad omeprazolo enantiomerų druskos buvo aprašytos iki prioriteto datos; didesnio optinio grynumo omeprazolo enantiomerams gauti nereikėjo jokių išradingų pastangų. Be to, Ekspertas vienareikšmiškai patvirtino, kad nurodyti junginiai neturi įrodytų tariamų privalumų, lyginant su jau žinomais junginiais.

   55

   1. Byloje esantys EPT sprendimai, atvirkščiai, nei nurodo bylą nagrinėjęs teismas, vienareikšmiškai patvirtina ieškovo nuomonę, kad Patento apibrėžties 1 punktas nelaikytinas atitinkančiu patentabilumo kriterijus ir tokiam išradimui negali būti išduotas patentas.
   2. Remiantis 1998 m. EPT ekspertizės ataskaita, Patente nurodyti junginiai nėra nauji.
   3. Patento savininkas aiškiai nurodė, kad patento apibrėžtyje nurodyto (+)-omeprazolo junginių savybės yra blogesnės, jis neturi privalumų, lyginant su anksčiau aprašytais junginiais, kas taip pat yra patvirtinta ir D80 dokumentu.
   4. Ekspertizės išvada vienareikšmiškai įrodo, kad junginiai jau buvo atskleisti technikos lygiu ir neturi jokių privalumų, atitinkančių išradimo lygį.
   5. Omeprazolo (mišinio arba racemato) atskyrimas (skilimas) su tikslu gauti (-)-omeprazolą ir (+)- omeprazolą), atskyrimo metodai buvo gerai žinomi technikos lygiu. Kai (-)-omeprazolas ir (+)- omeprazolas) yra gaunami kaip atskiri junginiai, jie gali būti išgryninti bet kuriuo žinomu purifikacijos metodu, kurie yra gerai žinomi technikos lygiu jau ilgą laiką ir prioriteto datai sudaro dalį bendrų techninių žinių.
   6. Naujumo ir išradimo lygio vertinimas teismo atliktas neteisingai: jį atliekant neatsižvelgta į visą patento apibrėžties apimtį, jis buvo paremtas klaidingomis prielaidomis.
   7. Remiantis EPT sprendimu T401/04, kuris pateikia nuorodą į patentą EP652872, pagal kurį optiškai gryno (-)-omeprazolio Mg druska nurodoma kaip priimtinas junginys, Patento registracija yra pripažintina negaliojančia.
   8. Sprendimas naudoti kaip įrodymą EPT sprendimą T1766 yra vienareikšmiškai neteisingas, nes patento EP 1020460 apibrėžtis apima bent 99,8% enantiomerinio pertekliaus optinio grynumo (-)-omeprazolo Na druską, kuri yra skirtinga, nei Patento apibrėžtyje, įskaitant ir optinio grynumo limitą.

56Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

    1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ir objektyviai vertino visas esmines ir reikšmingas faktines bei teisines civilinės bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė tiek materialiosios, tiek proceso teisės normas ir priėmė teisingą sprendimą.
    2. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas Patento patentabilumą, negalėjo remtis EPT sprendimu T1677/11 -3.3.01, nes šis sprendimas neturi prejudicinės galios Lietuvoje, o teismas turėjo savo išvadas grįsti savo paties atlikta civilinėje byloje esančių įrodymų analize. Pirmosios instancijos teismas vertino minėtą sprendimą kartu su kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais, tarp jų, be kita ko 2012 m. birželio 29 d. ekspertizės bei 2013 m. rugsėjo 16 d. papildomos ekspertizės išvadomis, kurios buvo svarbiausi įrodymai civilinėje byloje, todėl nėra pagrindo sakyti, kad nebuvo atlikta byloje esančių įrodymų analizė. Nors EPT sprendimai ir neturi prejudicinės galios Lietuvoje, tačiau turėtų būti vertinami kaip didelę įrodomąją galią turintys įrodymai, nes būtent EPT formuoja praktiką patentų teisės srityje, kuria remiasi įvairių Europos valstybių patentinės žinybos bei teismai.

     57

    3. Apeliantas klaidingai teigia, kad teismas, vertindamas naujumo reikalavimą, supainiojo naujumo sąvoką ir turinį su išradimo lygio sąvoka ir turiniu. Pirmosios instancijos teismas nesupainiojo naujumo reikalavimo su išradimo lygio reikalavimu, nes vertindamas išradimo atitikimą naujumo reikalavimui, teismas nustatinėjo, ar patentu saugomos optiškai grynos omeprazolo enantiomerų druskos ir jų gavimo būdas nebuvo žinomi technikos lygiu, t.y. nebuvo atskleisti apelianto nurodytuose technikos lygio dokumentuose – D1-D4, taip pat D5 ir kitose mokslinėse publikacijose. Kadangi PĮ 3 straipsnis nustato, jog išradimas yra naujas, jei jis yra nežinomas technikos lygiu, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino išradimo atitikimą naujumo reikalavimui ir nėra pagrindo teigti, kad buvo supainiotas šis reikalavimas su išradimo lygio reikalavimu.
    4. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais, įvertino visų optiškai grynų omeprazolo enantiomerų druskų ir jų gavimo būdo atitikimą naujumo reikalavimui ir pagrįstai konstatavo visų šių junginių bei Patente atskleisto jų gavimo būdo naujumą.
    5. Apeliantas, teigdamas, jog optiškai grynos (-)- omeprazolo Na druskos naujumas nereiškia, jog kitos optiškai grynos omeprazolo enantiomerų druskos atitinka naujumo reikalavimą, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių šių druskų neatitikimą naujumo reikalavimui. Jo teiginiai, jog visos kitos optiškai grynos omeprazolo enantiomerų druskos neatitinka naujumo reikalavimo, yra išimtinai deklaratyvaus pobūdžio ir prieštarauja įrodymams, ištirtiems teismo byloje.
    6. Ieškovas, kaltindamas teismą fragmentišku ekspertizės išvadų vertinimu, pats labai fragmentiškai vertina ekspertizės išvadas. Apelianto cituojamos ekspertizės išvadų dalys yra susijusios su apelianto klausimais, kurie išplaukia iš nepagrįstų argumentų dėl išradimo nepatentabilumo. Apelianto pagrindiniai argumentai, neva pagrindžiantys išradimo nepatentabilumą, neįrodo išradimo nepatentabilumo, nes tais argumentais konstatuojamos aplinkybės nereiškia, kad optiškai grynos omeprazolo enantiomerų druskos ir jų gavimo būdas buvo kažkur atskleisti ir atitinkamos srities specialistas turėjo motyvacijos tokias druskas sintetinti, norint naudoti farmacijos tikslais vietoj raceminio omeprazolo druskų.
    7. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, nepagrįstai rėmėsi EPT sprendimu T1677/11 -3.3.01, nes tai parodo, kad teismas neteisingai suprato faktines bylos aplinkybes ir klaidingai taikė ir aiškino materialiosios teisės normas. Teismas, vertindamas išradimo atitikimą naujumo ir išradimo lygio kriterijams, nesirėmė vien tik EPT sprendimu T1677/11- 3.3.01, teismas rėmėsi ir ekspertizių išvadomis bei kitais byloje esančiais įrodymais. Remiantis šiais įrodymais teismas neapsiribojo vien tik vienos optiškai grynos (-)- omeprazolo Na druskos atitikimo naujumo ir išradimo lygio reikalavimus vertinimu, bet įvertino visų Patentu saugomų optiškai grynų omeprazolo enantiomerų druskų ir jų gavimo būdo naujumą ir išradimo lygio turėjimą.
    8. Civilinėje byloje esantys įrodymai aiškiai patvirtino, jog išradimas, t.y. optiškai grynos (-)- ir (+)- omeprazolo enantiomerų druskos ir jų gavimo būdas nebuvo žinomi technikos lygiu iki Patento prioriteto datos ir atitinkamos srities specialistui nebuvo akivaizdus šių junginių pranašumas prieš raceminio omeprazolo druskas, todėl jis neturėjo motyvacijos tokias druskas sintetinti.
    9. Ekspertizės išvados bei EPT sprendimas T1677/11-3.3.01 patvirtino, jog nei patentinėje paraiškoje D3, nei jokiame kitame apelianto nurodytame dokumente nė viena konkreti optiškai gryna (-)- ir (+)- omeprazolo enantiomerų druska ir procesas tokioms druskoms gauti nebuvo atskleisti, t.y. išradimas atitinka naujumo reikalavimą.
    10. Byloje nėra jokių įrodymų, leidžiančių suabejoti tuo, jog optiškai grynos (-)- ir (+)- omeprazolo enantiomerų druskos turi naudingesnį poveikį, nei raceminio omeprazolo druskos. Priešingai, apeliantas pats kartu su skundu pateikė įrodymų, kad tokie privalumai egzistuoja (D80 dokumentas).
    11. Ekspertizės bei papildomos ekspertizės išvados kartu su EPT sprendimu T1677/11- 3.3.01 ir kitais byloje esančiais įrodymais vienareikšmiškai įrodo, jog atitinkamos srities specialistas neturėjo jokios motyvacijos sintetinti optiškai grynas omeprazolo enantiomerų druskas, norint jas panaudoti farmacijos tikslais vietoj raceminio omeprazolo, taip pat kad neturėjo jokio pagrindo tikėtis, kad optiškai grynos omeprazolo enantiomerų druskos gali turėti privalumų, lyginant su raceminio omeprazolo druskomis.
    12. Ekspertizės išvados ir kiti byloje pateikti įrodymai įrodo, jog nė vienas apelianto nurodytas technikos lygio dokumentas neatskleidė būdo optiškai gryniems omeprazolo enantiomerams gauti, kurie toliau galėtų būti gryninami kristalizuojant druskas su tikslu naudoti farmacijoje vietoj raceminio omeprazolo.
    13. Pirmosios instancijos teismas tinkamai atliko naujumo ir išradimo lygio vertinimą ir neapsiribojo vien tik optiškai gryno (-)-omeprazolo enantiomero Na druskos ir jos gavimo būdo atitikimo naujumo ir išradimo lygio kriterijus vertinimu.
    14. EPT sprendimas T401/04 negali būti laikomas įrodymu, pagrindžiančiu išradimo nepatemtabilumą, nes EPT sprendimas T1677/11-3.3.01 yra vėlesnis, priimtas remiantis naujai paaiškėjusiais įrodymais, ir jis paneigia T401/04 sprendime nustatytas aplinkybes.

58IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

59Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti visiškai. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialiosios ir proceso teisės normas, neįvertino visų reikšmingų bylai įrodymų bei tinkamai nenustatė faktinių bylos aplinkybių, dėl ko padarė neteisingas išvadas dėl ginčo esmės. Teismas aiškiai ir tiksliai nenustatė Patento apibrėžties apimties ir nevertino visų Patento apibrėžties punktų atitikties visiems patentabilumo kriterijams, netyrė, ar atskleista išradimo esmė ir ar išradimo objektas nėra platesnis už Patentinės paraiškos turinį. Teismas be pagrindo išvadas sprendime grindė EPT apeliacijų kolegijos sprendime T1677/11-3.3.01 nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, kurios iš esmės skiriasi nuo šioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių.

60IV. Dėl byloje taikytinos teisės ir jos turinio aiškinimo šaltinių

614.1. Nagrinėjamoje byloje ieškiniu siekiama pripažinti negaliojančiu nacionalinį patentą Nr. LT 3287B „Optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas ir panaudojimas“, dėl kurio paraiška buvo paduota 1994 m. gegužės 18 d., prioriteto data 1993 m. gegužės 28 d., Patentas paskelbtas 1995 m. birželio 26 d. Šiame patente aprašytų išradimų daliai - (-)-5-metoksi-2- {[(4-metoksi-3,5-dimetil- 2piridinil)metil] sulfinil}-lH benzimidazolo magnio druskos trihidratui - 2014 m. gegužės 19 d. įsigaliojo papildomos apsaugos liudijimas, kurio galiojimas baigiasi 2016 m. gegužės 17 d. Patentinės paraiškos padavimo metu patentų teisinius santykius reglamentavo Lietuvos Respublikos Patentų įstatymas (1994 m. įstatymo redakcija Nr.I-372), taip pat Taisyklės. Patentų įstatymas parengtas remiantis pavyzdiniais tarptautiniais patentų teisinius santykius reglamentuojančiais teisės aktais. Lietuvos Respublika ratifikavo Patentinės kooperacijos sutartį, kuri LR įsigaliojo nuo 1994 m. liepos 5 d., t. y. iki ginčo Patento išdavimo. Lietuva prisijungė ir prie Europos patentų išdavimo konvencijos, priimtos 1973 m. spalio 5 d., LR ratifikuotos 2004 m. birželio 22 d. ir įsigaliojusios Lietuvoje nuo 2004 m. gruodžio 1 d. EPK anksčiau ir šiuo metu sprendė ir sprendžia klausimus dėl išradimų, tapačių ar panašių ginčo išradimui, įregistravimo, taip pat nagrinėja kilusius ginčus tarp suinteresuotų asmenų dėl išduotų tokiems išradimams patvirtinti patentų (ne) galiojimo. Šių tarptautinių teisės aktų, kurių dalyve yra Lietuva, ir Patentų įstatyme įtvirtintos patentų materialiosios teisės nuostatos esminiais klausimais (dėl išradimo sampratos, patentabilumo kriterijų, reikalavimų patentinės paraiškos turiniui, išradimo aprašymui ir apibrėžčiai, patentu suteikiamų teisinės apsaugos ribų, patento pripažinimo negaliojančiu pagrindų) faktiškai yra tapačios. Nors PĮ ir šių tarptautinės teisės aktų reguliavimo dalykas skiriasi, tačiau nacionalinės bei tarptautinės teisės kolizijos nėra (CK 1.13 straipsnio 1 dalis). Todėl nėra jokio teisinio pagrindo nacionalinės patentų teisės analogiškas nuostatas aiškinti autonomiškai, t.y. atsietai nuo tuos pačius klausimus reglamentuojančių tarptautinės teisės aktų nuostatų turinio aiškinimo. Patentinės paraiškos ir patentai, išduoti pagal PKS ir EPK, įgyja teisinę apsaugą ir Lietuvoje bei turi tokią pačią galią, kokią turi nacionalinė paraiška ar nacionalinis patentas (PĮ IX ir X skirsniai). Pavyzdžiui, pagal EPK 139 straipsnį bet kurioje Susitariančioje Valstybėje Europos patento paraiška ir Europos patentas nacionalinės patento paraiškos ir nacionalinio patento atžvilgiu taip pat turi tokį pat prioriteto teisės poveikį, kaip ir nacionalinio patento paraiška ir nacionalinis patentas, ir atvirkščiai. Savo esme analogiškos nuostatos įtvirtintos ir PKS (8, 24, 29 ir kt. straipsniai). Europos patento paraiška kaip ir patentinė paraiška pagal PKS, gali būti paduota ir Susitariančios Valstybės centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje (EPK 75 straipsnis, PKS 3 straipsnis). Todėl skirtingo teisinio režimo taikymas nacionaliniams patentams ir minėtų tarptautinių sutarčių pagrindu išduotiems patentams, esant analogiškam tam tikrų klausimų teisiniam reguliavimui, ne tik nebūtų racionalus, bet ir neatitiktų pamatinių teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principų reikalavimų. Priešingu atveju kiltų vidinis teisinės sistemos nesuderinamumas, išbalansavimas, nes tarptautinės sutartys, prie kurių yra prisijungusi Lietuvos Respublika, yra sudėtine nacionalinės teisės sistemos dalimi (CK 1.3 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 1.13 straipsnio 2 ir 3 dalis LR tarptautinės sutartys civiliniams santykiams taikomos tiesiogiai, išskyrus atvejus, kai tarptautinė sutartis numato, jog jos taikymui būtinas LR vidaus teisės aktas. Tarptautinių sutarčių normos turi būti taikomos ir aiškinamos atsižvelgiant į jų tarptautinį pobūdį ir būtinumą užtikrinti vienodą jų aiškinimą bei taikymą. Todėl atskleidžiant ir aiškinant tam tikrų byloje aktualių PĮ nuostatų turinį, yra pagrindas remtis nurodytų tarptautinių sutarčių tam tikrų nuostatų turinio aiškinimo šaltiniais, taip pat precedentais, priimtais nagrinėjant tapačius ar panašius ginčus. Pavyzdžiui, EPK įsteigė Europos patentų organizaciją, nustatė jos administravimo struktūrą, institucijas (EPK 4 straipsnis). Organizacijos užduotis - išduoti Europos patentus. Šią užduotį vykdo Administracinės tarybos prižiūrima Europos patentų tarnyba, kuri atlieka patento ekspertizę, nagrinėja pateiktus protestus, vykdo apeliacijos procedūras dėl patentinių paraiškų priėmimo poskyrio, ekspertizės, protestų ir juridinio skyrių sprendimų (EPK III skyrius). Šių procedūrų ir ginčų dėl patento išdavimo ar galiojimo vykdymo metu atitinkami EPT padaliniai aiškina Konvencijos tekstą. EPT apeliacinės kolegijos savo esme yra kvazi teismai, tiriantys su Europos patentais susijusius fakto ir teisės klausimus (EPK 106-112a straipsniai). Tokį jų statusą patvirtina EPK taisyklė, jog trūkstant šioje konvencijoje procesinių nuostatų, EPT atsižvelgia į Susitariančiose Valstybėse visuotinai pripažintus proceso teisės principus. Šiuo aspektu ypač svarbūs yra išplėstinės kolegijos sprendimai ir nuomonė, nes šiai kolegijai perduodami nagrinėti ginčai, siekiant užtikrinti vienodą įstatymo taikymą ar kilus svarbiam teisės klausimui (EPK 112-112a straipsniai). Pagal EPK 130 straipsnį Europos patentų tarnyba ir bet kurios Susitariančiosios Valstybės centrinė pramoninės nuosavybės tarnyba viena kitos pareikalavimu tarpusavyje keičiasi visa naudinga informacija apie Europos ar nacionalinių patentų paraiškų padavimą ir visas procedūras, susijusias su tokiomis paraiškomis ir pagal jas išduotais patentais. EPT ir teismai arba Susitariančiųjų Valstybių institucijos viena kitos prašymu padeda viena kitai, suteikdamos informaciją arba leisdamos susipažinti su bylomis (EPK 131 straipsnis). Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, jog EPT institucijų, ypatingai EPT apeliacinių kolegijų EPK turinio išaiškinimai bei precedentai konkrečiose bylose saisto valstybes - EPK dalyves ir jų institucijas.

624.2. Šalys byloje gausiai remiasi jų poziciją patvirtinančiais užsienio valstybių teismų sprendimais, taip pat EPT protestų skyriaus ir apeliacinių kolegijų sprendimais analogiškose, su ginčo Patento dalyku susijusiose, bylose. Pavyzdžiui, ieškovas savo poziciją grindžia EPT apeliacijų kolegijos 2006 m. gruodžio 19 d. sprendimu T 0401/04-3.1.2 (t. 3, b. l. 302-317), EPT protestų skyriaus 2011 m. liepos 14 d. sprendimu (t. 4, b. l. 206-218) ir 2011 m. liepos 29 d. sprendimu (t.4, b. l. 245-265), Latvijos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 8 d. sprendimu (t.8, b. l. 1-35), atsakovas - EPT apeliacijų kolegijos 2012 m. lapkričio 13-16 d. sprendimu T1760/11-3.3.01 (t. 8, b. l. 272-314) ir 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimu T1677-3.3.01 ( t. 6, b. l. 134-136, 217-253), Lenkijos patentų biuro 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu, (t.5, b. l. 45-61), Norvegijos Borgarting apeliacinio teismo 2011 m. kovo 21 d. sprendimu (t. 5, b. l. 103-120), Hagos apygardos teismo 2011 m. liepos 6 d. sprendimu (t. 5, b. l. 184-212). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuojamoje praktikoje yra nurodęs, kad užsienio teismų precedentai nėra privalomi Lietuvos teismams, tačiau gali būti naudingi lyginamuoju aspektu, ypač tarptautinių sutarčių taikymo praktikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2012, 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2014, 2014 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2014, 2014 m. birželio 27 d.nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2014). Tačiau užsienio teismų bei užsienio tarptautinių institucijų sprendimai dėl konkrečių bylos faktų prejudicijos neturi. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, tiesiogiai remtis EPT (protestų skyriaus, apeliacijų kolegijos) sprendimais dėl fakto klausimų nėra teisinio pagrindo. Viena vertus, sprendimai kiekvienoje byloje priklauso nuo ginčo objekto, kuris gali kiekvienoje byloje skirtis, nuo šalių pasirinktų ginčo nagrinėjimo ribų (faktinio ir teisinio pagrindo), taip pat nuo įrodinėjimo proceso bei įrodomosios medžiagos skirtumų. Byloje pateikti kitų valstybių teismų ar EPT skyrių sprendimai grindžiami skirtinga faktine medžiaga, skiriasi ginčo objektais buvusių išradimų apibrėžtys ir aprašymai, šalių teikiamos įrodinėjimo priemonės, procese taikomos įrodinėjimo taisyklės ir kt. Kita vertus, užsienio teismų ir EPT skyrių praktika panašiais omeprazolo enantiomerų ir jų druskų patentabilumo klausimais nėra nuosekli, kartais net visiškai prieštaringa. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, remtis nurodytais šaltiniais, kaip pagrindu konstatuoti esant nustatytas ar nenustatytas konkrečias bylos faktines aplinkybes, nagrinėjant bylą, nėra teisinio pagrindo. Tačiau yra pagrindas remtis EPT sprendimais, kuriais yra aiškinama Europos patentų išdavimo konvencija ir formuojama praktika tam tikrais patentų teisės klausimais.

63V. Dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribų

645.1. Pagal PĮ 45 straipsnį teismas pagal suinteresuotų asmenų ieškinį gali pripažinti patentą visiškai arba iš dalies negaliojančiu, jeigu: 1) išradimas pagal PĮ 2-5 straipsnius yra nepatentabilus, t.y. nėra naujas, nėra išradimo lygio ir neturi pramoninio pritaikomumo; 2) patente išradimo esmė neatskleista taip aiškiai ir išsamiai, kad jį galėtų panaudoti tos srities specialistas; 3) patento objektas yra platesnis, negu paduotos patentinės paraiškos turinys arba patentas buvo išduotas pagal atskirtą patentinę paraišką, kuri yra platesnio turinio, negu pirminė patentinė paraiška; 4) patento savininkas pagal šio įstatymo 8 straipsnio pirmąją dalį neturi teisės į patentą.

65Pagal PĮ 45 straipsnio 1 dalį teismas gali pripažinti negaliojančiu patentą visiškai arba iš dalies. Tokiu atveju, kai patentas pripažįstamas negaliojančiu iš dalies, apribojamos patento suteikiamos teisės, sumažinama išradimo apibrėžties punktų ir atitinkamai pakeičiamas išradimo aprašymas bei brėžiniai (PĮ 45 straipsnio 2 dalis).

66Panašūs Europos patento pripažinimo negaliojančiu pagrindai įtvirtinti EPK 138 straipsnyje. Šios normos 2 dalis numato, jog jeigu patento panaikinimo priežastys yra susijusios tik su tam tikra Europos patento dalimi, tas patentas apribojamas atitinkamu apibrėžties punktų pakeitimu ir panaikinamas iš dalies. Jei nacionaliniai įstatymai leidžia, apribojimas įvykdomas atitinkamai pataisius apibrėžtį, aprašymą ar brėžinius (EPK 138 straipsnio 2 dalies pradinė redakcija).

67Ieškovas ieškinio reikalavimą dėl Patento negaliojimo grindžia trimis pagrindais (PĮ 45 straipsnio 1-3 punktai), t.y. kad išradimas pagal šį įstatymą yra nepatentabilus (PĮ 2-5 straipsniai), patente išradimo esmė neatskleista taip aiškiai ir išsamiai, kad jį galėtų panaudoti tos srities specialistas (PĮ 13 straipsnis, Taisyklių 20 taisyklė), patento objektas yra platesnis, negu paduotos patentinės paraiškos turinys (PĮ 14, 28 straipsniai, Taisyklių 21 taisyklė).

68Ieškovo apeliacinio skundo ribos sutampa su ieškinio ribomis, t. y. apeliacinis skundas grindžiamas visais trimis Patento negaliojimo pagrindais, kaip ir ieškinyje. Todėl apeliacinės instancijos teismas vertina, ar byloje yra pagrindas konstatuoti kiekvieną iš apelianto nurodytų Patento pripažinimo negaliojančiu pagrindų dėl kiekvieno iš Patento apibrėžtyje nurodytų išradimų.

69Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė visiškai, nenustatęs nei vieno iš nurodytų Patento negaliojimo pagrindų. Dėl išradimo patentabilumo teismas konstatavo, jog byloje yra įrodytas išradimo naujumas, išradimo lygis ir pramoninis pritaikomumas, nors pagal kiekvieną iš Patento apibrėžties punktą šių išradimo patentabilumo kriterijų nedetalizavo ir neanalizavo, t.y. galima teigti, jog teismas Patento objektą vertino kaip vieną išradimą. Teismas taip pat konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog Patente išradimo esmė neatskleista aiškiai ir išsamiai ar kad Patento objektas yra platesnis už paduotos patentinės paraiškos turinį. Kitų argumentų dėl šių ieškinyje nurodytų Patento negaliojimo pagrindų teismas nenurodė, Patento apibrėžties punktų grupavimo tarpusavyje analizės neatliko, taip pat neanalizavo Patento apibrėžties punktų atitikties Taisyklių reikalavimams, Patento aprašymo atitikties Taisyklių reikalavimams bei Patento aprašymo turinio bei Patento apibrėžties atskirų punktų santykio.

705.2. Tuo tarpu ginčijamo byloje Patento apibrėžtyje yra nurodyta 21 punktas, iš kurių 10 punktų skirta junginiams (1-6 punktai, 15-17 punktai ir 21 punktas), 8 punktai – junginių gavimo būdui (7-14 punktai) ir trys punktai – junginių panaudojimui (18-20 punktai). Išradimo objektu gali būti įrenginys, būdas, medžiaga, anksčiau žinomo įrenginio, būdo, medžiagos naujas panaudojimas (Taisyklių 5 taisyklės 1 dalis), o patentinė paraiška gali būti paduodama ne tik dėl vieno išradimo, bet ir dėl išradimų grupės, kurią jungia bendra išradybos mintis (PĮ 16 straipsnis). Pagal PĮ 11 straipsnį patentinės paraiškos pagrindiniai rekvizitai yra išradimo aprašymas, vieno ar daugiau punktų išradimo apibrėžtis ir brėžiniai, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti.

715.3. Išradimo apibrėžtį gali sudaryti vienas ar daugiau apibrėžties punktų. Pagal Taisyklių 21 Taisyklės (išradimo apibrėžtis) 21.2.3. punktą daugiapunktė išradimo apibrėžtis naudojama vienam išradimui apibūdinti, išplečiant ir (arba) patikslinant jo esminių požymių visumą atskirais realizavimo ir panaudojimo atvejais arba apibūdinant išradimų grupę. Daugiapunktė išradimo apibrėžtis, apibūdinanti vieną išradimą, turi nepriklausomą ir už jo sekantį (sekančius) priklausomą (priklausomus) punktą (punktus). Daugiapunktė išradimo apibrėžtis, apibūdinanti išradimų grupę, turi keletą nepriklausomų punktų, kurių kiekvienas apibūdina vieną išradimų grupės išradimą.

725.4. Pagal PĮ 19 straipsnio 1 dalį VPB atlieka tik patentinės paraiškos ekspertizę, tačiau neatlieka patentinės paraiškos esminės (patentabilumo) ekspertizės. VPB tame tarpe patikrina patentinės paraiškos turinio atitiktį keliamiems reikalavimams (PĮ 11 straipsnis), išradimo aprašymo atitiktį Taisyklių reikalavimams (PĮ 13 straipsnio 3 dalis), patento apibrėžties punktų atitiktį Taisyklių reikalavimams (PĮ 14 straipsnis). Kadangi ieškinys grindžiamas ir tokiais pagrindais, kad yra neatskleista išradimo (išradimų) esmė, taip pat kad patento objektas yra platesnis už paduotos patentinės paraiškos turinį, ginčijamo Patento apibrėžtis yra labai plati ir joje galimai nurodytas ne vienas išradimas, bet išradimų grupė, todėl apeliacinės instancijos teismas privalo išsiaiškinti VPB atliekamos patentinės paraiškos ekspertizės atlikimo tvarką, kokioms išradimų grupėms priklauso Patento apibrėžtyje nurodyti išradimai, kokie reikalavimai keliami atskirų grupių išradimų apibrėžčiai ir aprašymui, koks šių išradimų apibrėžties ir aprašymo santykis ginčijamame Patente. Nuo šių aplinkybių gali priklausyti teismo išvados, ar buvo laikytasi išradimų nurodymo Patento aprašyme ir apibrėžtyje reikalavimų, tai gali turėti netiesioginės reikšmės išradimų ar kai kurių iš jų patentabilumo nustatymui.

73Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. liepos 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2004 yra išaiškinęs, jog tinkamas patentų teisės plėtojimas, teismų praktikos, atitinkančios tarptautinėms atitinkamų klausimų aiškinimo tendencijoms, atsižvelgiant į konkrečioje byloje kilusią problematiką, formavimas gali būti laikoma ne tik privačiu – ginčo šalių, bet ir viešu interesu. Lietuvos Respublikos teismų praktika dėl patentų farmacijos srityje išdavimo tvarkos ir ginčijimo pagrindų dar nesuformuota, jei dar tiksliau - LR teismų praktikos šioje srityje iš viso nėra. Tai lemia aktyvų teismo vaidmenį šios kategorijos bylose (CPK 179 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai yra nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas sprendime, jog ieškovas nenurodė Patento aprašymo trūkumų, trukdančių atitinkamos srities specialistui įgyvendinti šiuo Patentu saugomo išradimo, dėl ko teismas netyrė Patento aprašymo bei apibrėžties atitikties įstatymo ir Taisyklių reikalavimams (Taisyklių 20-21 taisyklės). Kadangi ieškovas ieškinio savarankiškais faktiniais pagrindais nurodė Patento esmės neatskleidimą bei Patento objekto išėjimą už patentinės paraiškos ribų (PĮ 45 straipsnio 1 dalies 2-3 punktai), teismas privalėjo tirti su tuo susijusias aplinkybes, jas nustatyti bei įvertinti.

74VI. Dėl reikalavimų patento turinio atskleidimui ir patento objekto atitikties patentinės paraiškos turiniui

756.1. Patentų įstatymas įtvirtina pareikštinę patentų išdavimo sistemą, pagal kurią VPB netikrina išradimo atitikties patentabilumo kriterijams (naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas), tačiau nustato reikalavimą, kad patentinė paraiška atitiktų formaliuosius PĮ bei Taisyklėse numatytus reikalavimus, t.y. VPB, registruodamas patentus, atlieka patentinės paraiškos, bet ne esminę išradimo ekspertizę. Išradimo aprašymo turinio, jo apibrėžties ir kitų patentinės paraiškos dokumentų formulavimas yra paraišką padavusio asmens pasirinkimas bei patentavimo strategijos klausimas. Patentų įstatymas numato, kokie dokumentai turi būti pridėti prie patentinės paraiškos, numato reikalavimus išradimo aprašymui, apibrėžčiai bei referatui (PĮ 11 straipsnis, 13 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 4 dalis, 15 straipsnis, Taisyklių 20-21, 23 taisyklės). Pagal PĮ 19 straipsnį ir Taisyklių 32 taisyklę VPB atlieka patentinės paraiškos ekspertizę, kurios metu privalu nustatyti, ar pareiškėjas laikėsi PĮ 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 11 straipsnio, 13 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 14 ir 18 straipsniuose išvardytų reikalavimų, taip pat Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

766.2. Reikalavimai patentinei paraiškai ir jos atskirų sudedamųjų dalių turiniui nėra savitiksliai. Nors įstatymas tiesiogiai ir nereikalauja, VPB atliekant ekspertizę, patikrinti, ar išradimo aprašymas atskleidžia išradimą aiškiai ir išsamiai, kad atitinkamos srities specialistas galėtų jį panaudoti (PĮ 13 straipsnio 1 dalis), tačiau paminėti reikalavimai patentinei paraiškai bei VPB ekspertizės procedūrai turi užtikrinti, jog patentinėje paraiškoje išradimas bus atskleistas būtent aiškiai ir išsamiai. Jeigu paraiška neatitinka nurodytų reikalavimų, VPB turi pasiūlyti pareiškėjui šiuos reikalavimus įvykdyti (Taisyklių 33-34 taisyklės), o pareiškėjui to nepadarius, VPB turi priimti sprendimą atmesti paraišką ir neišduoti patento (PĮ 19 straipsnio 2 dalis, Taisyklių 36 taisyklė). Skirtingai, nei VPB atliekama ekspertizė, ginčą nagrinėjantis teismas, kai ieškinys pareiškiamas pagal PĮ 45 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus, privalo patikrinti, ar patente išradimo esmė atskleista taip aiškiai ir išsamiai, kad jį galėtų panaudoti tos srities specialistas, taip pat ar patento objektas nėra platesnis, negu paduotos paraiškos turinys. Šias aplinkybes, taigi ir nurodytais pagrindais pareikšto ieškinio pagrįstumą, teismas gali nustatyti tik išsamiai ištyręs patentinės paraiškos ir jos atskirų sudėtinių dalių turinį, jų atitiktį keliamiems teisės aktuose reikalavimams, nustatęs išradimo rūšį ir pobūdį (vienas išradimas, išradimų grupė ar mišrus išradimas, pagrindinis ar išvestinis išradimas), išradimo apibrėžties struktūrą (vieno punkto ar daugiapunktė apibrėžtis, su nepriklausomais apibrėžties punktais ar ir su nuo nepriklausomų punktų priklausomais apibrėžties punktais), išradimo esmę.

776.3. Patentinėje paraiškoje būtina nurodyti išradimo apibrėžtį, kuri apibūdina objektą, kuriam prašoma apsaugos, ir kuri lemia patento suteikiamos teisinės apsaugos ribas. Kiekvienas apibrėžties punktas privalo būti tikslus ir konkretus (PĮ 14 straipsnis, Taisyklių 21.2.1 punktas). Išradimo aprašymas turi atskleisti išradimo esmę aiškiai ir išsamiai, kad atitinkamos srities specialistas galėtų jį panaudoti (PĮ 13 straipsnis). Patentinėje paraiškoje išradimo apibrėžtis ir aprašymas turi būti pateikti pagal VPB reikalavimus (PĮ 13 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 4 dalis, Taisyklių 20-21 taisyklės). Taigi, išradimo apibrėžtis nustato patentui suteikiamas teisinės apsaugos ribas, o išradimo aprašymas ir brėžiniai skiriami išradimo apibrėžčiai paaiškinti (PĮ 28 straipsnio 1 dalis), t.y. apibrėžtį privalo papildyti ir paaiškinti išradimo aprašymas. Labai panašiai išradimo apibėžtis bei aprašymas apibūdinami tarptautinės teisės aktuose, prie kurių yra prisijungusi Lietuvos Respublika ir kurie yra LR teisinės sistemos dalimi. PKS 6 straipsnis ir EPK 84 straipsnis taip pat numato, jog išradimo apibrėžtis apibrėžia objektą, kuriam prašoma suteikti apsaugą ir ji turi būti aiški, glausta, konkreti ir visiškai paremta aprašymu. Pagal PKS 5 straipsnį ir EPK 83 straipsnį taip pat išradimo aprašymas turi apibūdinti išradimą pakankamai aiškiai ir išsamiai, kad atitinkamos srities specialistas galėtų šį išradimą panaudoti. Pagal EPK 69 straipsnio 1 dalį Europos patento ar Europos patento paraiškos apsaugos apimtis nustatoma pagal apibrėžties punktus. Tačiau aiškinant apibrėžties punktus yra būtina naudotis aprašymu ir brėžiniais.

786.4. Patentų teisėje akcentuojama, kad „apibrėžtis yra patento „širdis“. Tik pagal išradimo apibrėžtį gali būti nustatyta patento savininko išimtinės teisės“. Tokiu būdu, nagrinėjant ginčus, taip pat ir dėl išduoto patento pripažinimo negaliojančiu, būtina itin atidžiai nustatyti tuo patentu ginamo išradimo apibrėžtį, t.y. patentu suteikiamos teisinės apsaugos ribas. Būtent pagal išradimo apibrėžtį nustatomas ginčo (ieškinio) dalykas. Tikslus išradimo apibrėžties nustatymas yra būtinas dėl priimtojo teismo sprendimo prejudicinės ir res judicata galios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2004). Ginčijamojo išradimo apibrėžties nustatymas turi būti pirmasis klausimas, kurį teismas turi itin atidžiai išanalizuoti, nes tai reiškia ginčo dalyko identifikavimą. Šiuo atveju net mažiausias netikslumas, juolab nepriklausomame išradimo apibrėžties punkte, negali būti pateisinamas ar toleruojamas, kadangi nuo išradimo apibrėžties gali priklausyti ir ginčo dėl išradimo patentabilumo baigtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2004).

796.5. Pagal PĮ 28 straipsnio 2, 3 ir 5 dalis išradimo apibrėžtis apima ne tik visus jos punktuose išdėstytus požymius, bet ir juos atitinkančius ekvivalentus. Požymis yra laikomas ekvivalentišku nurodytajam išradimo apibrėžtyje, jeigu: a) jis atlieka tą pačią funkciją ir tokiu pat būdu, duoda tokį pat, kaip ir išradimo apibrėžtyje nurodytas požymis, rezultatą; b) atitinkamos srities specialistui akivaizdu, jog tokį pat rezultatą, koks gaunamas naudojant išradimo apibrėžtyje nurodytą požymį, galima gauti taikant ekvivalentišką požymį. Jeigu patento aprašyme pateikiami išradimo naudojimo, atliekamų funkcijų ar jų pagrindu gautų rezultatų pavyzdžiai, išradimo apibrėžties aiškinimas tais pavyzdžiais neapsiriboja. Nagrinėjamoje byloje šios teisinio reglamentavimo nuostatos yra aktualios, nes Patente yra pareikštas ne vienas išradimas, bet grupė bendra išradybos mintimi susijusių išradimų.

806.6. Išradimo esmės atskleidimas leidžia visuomenei susipažinti su nauju technikos lygiu ir laisvai pasinaudoti techninėmis žiniomis, pasibaigus patento galiojimo laikui arba atsisakius išduoti patentą. Dėl to tinkamas išradimo esmės atskleidimas yra itin svarbi pareiškėjo pareiga. Kai išradimas nėra atskleidžiamas arba atskleidžiamas nepakankamai, išankstinės (esminės) ekspertizės teisinėse sistemose patentas negali būti išduodamas, o pareikštinės teisinės sistemos valstybėse išduotas patentas gali būti paskelbiamas negaliojančiu (PĮ 45 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Išradimas laikomas atskleistu, kai pagal apibrėžtį jį gali saugiai pakartoti tos srities specialistas papildomai nieko neišradinėdamas. Atskleidžiama gali būti ne vien tik išradimo aprašymu ir jo apibrėžtimi. Dažniausiai išradimo esmės atskleidimą gali būti galima suprasti iš viso patento paraiškos aprašymo, tačiau kartais tam tikslui padeda ankstesnės tos srities žinios. Tačiau, visų pirma, išradimo aprašymas visada turi patvirtinti jo apibrėžtį. Priešingu atveju būtina vertinti, ar patento apibrėžtyje nurodytas (nurodyti) išradimo objektas (objektai) atitinka patentinės paraiškos turinį. Jeigu išradimo apibrėžties apimtis viršija atskleidimą paraiškos išradimo aprašyme, patentas gali būti pripažintas negaliojančiu, taip pat iš dalies negaliojančiu, kai teismo sprendimu įmanoma apibūdinti susiaurinamas išradimo aprašymo ir apibrėžties, taigi ir patentu suteikiamos teisinės apsaugos, ribas (PĮ 45 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Nustačius, jog patento objektas yra platesnis už patentinės paraiškos turinį, t.y. kad tam tikri esminiai patento apibrėžtyje nurodyto (nurodytų) išradimo (išradimų) aspektai nėra pagrįsti išradimo aprašymu ar kitais patentinės paraiškos dokumentais, taip pat kitais įrodymais, paprastai tokiu atveju yra pagrindas konstatuoti ir išradimo ar jo dalies esmės neatskleidimą. Tačiau išradimo ar jo dalies esmė gali būti neatskleista ir tais atvejais, kada patento objektas patentinės paraiškos turinį atitinka, jeigu, pavyzdžiui, išradimo apibrėžtis grindžiama neišsamiais, prieštaringais, nenuosekliais duomenimis, tyrimais ar pan. Tai reiškia, kad PĮ 45 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punkte numatyti patento pripažinimo negaliojančiu pagrindai, atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas faktines aplinkybes, gali sutapti, tačiau gali ir nesutapti.

816.7. Išradimo aprašymo ir apibrėžties tam tikri formalūs trūkumai per se nesudaro pagrindo pripažinti patentą negaliojančiu nurodytais pagrindais. Svarbu nustatyti, ar trūkumai yra tokio pobūdžio, jog jie lemia išradimo esmės neatskleidimą ir (arba) išradimo objekto išėjimą už paduotos patentinės paraiškos turinio ribų. Patentinės paraiškos ir prie jos pridėtų dokumentų analizė taip pat gali lemti išvadą, ar ginčijamas patentas gali būti pripažintas negaliojančiu tik iš dalies, kuomet teismo sprendimu apribojamos patento suteikiamos teisės, sumažinama išradimo apibrėžties punktų ir atitinkamai pakeičiamas išradimo aprašymas bei brėžiniai (PĮ 45 straipsnio 2 dalis, 46 straipsnis).

82Taigi, siekiant nagrinėjamoje byloje nustatyti tikrąsias ginčijamojo Patento suteikiamas teisinės apsaugos ribas, ar įvykdytas išradimo esmės atskleidimo Patente reikalavimas ir ar Patento objektas neišeina už paduotos patentinės paraiškos turinio ribų, būtinas kompleksinis bylos faktinių aplinkybių, susijusių su išradimo apibrėžtimi ir išradimo aprašymu ištyrimas.

83VII. Dėl Patente nurodyto išradimo rūšies

847.1. Įstatymas nepateikia išradimo sąvokos, bet tik nurodo išradimo teisinės apsaugos taikymo tikslą ir ribas. Pagal PĮ 2 straipsnio 1 dalį išradimai yra patentabilūs, jeigu jie yra nauji, išradimo lygio ir turi pramoninį pritaikomumą (EPK 52 straipsnio 1 dalis). Teisės doktrinoje išradimas paprastai apibrėžiamas kaip naujas techninės problemos sprendimo būdas, sukuriamas kaip žmogaus intelektinės veiklos rezultatas, t.y. išradimas yra ne problemos suradimas, bet problemos sprendimo būdo suradimas. Šis būdas turi būti užfiksuotas objektyvia forma, kad jį suprastų kiti žmonės. Problemos sprendimas turi būti naujas, iki tol nežinomas atitinkamos srities specialistui, priešingu atveju nebūtų pagrindo išvadai, jog egzistuoja problema, taip pat turi būti naudingai pritaikomas praktikoje.

857.2. Išradimo objektu gali būti įrenginys, būdas, medžiaga, anksčiau žinomo įrenginio būdo, medžiagos naujas panaudojimas (Taisyklių 5 taisyklės 1 dalis).

867.2.1. Pagal Taisyklių 5 Taisyklės 5.2. punktą būdams, kaip išradimo objektams, priskiriami veiksmai (procesai), atliekami su materialiu objektu (objektais). Tam tikrų medžiagų pagaminimo ir panaudojimo būdai labai dažni medicinos srityje.

87Būdui apibūdinti gali būti naudojami šie požymiai:

88a) veiksmas arba veiksmų visuma;

89b) veiksmų atlikimo eiliškumas (eilės tvarka, vienu metu, įvairiais deriniais ir t.t.);

90c) veiksmo atlikimo sąlygos, režimai, medžiagų (žaliavų, reagentų, katalizatorių ir kt.), įrenginių (prietaisų, įrankių, įrengimų ir kt.), mikroorganizmų kamienų, augalų ir gyvūnų ląstelių kultūrų panaudojimas.

917.2.2. Išradimo objektams - medžiagoms priskiriami (Taisyklių 5 taisyklės 5.3. punktas):

92a) individualūs junginiai, prie kurių santykinai priskiriami stambiamolekuliai junginiai ir genų inžinerijos objektai (plazmidės, vektoriai, nukleino rūgščių rekombinantinės molekulės bei nukleino rūgščių fragmentai);

93b) kompozicijos (sudėtys, mišiniai);

94c) branduolių virsmo produktai.

95Savo ruožtu individualūs junginiai skirstomi į mažamolekulius, stambiamolekulius ir nenustatytos struktūros junginius. Mažamolekuliai junginiai gali būti apibūdinami šiais požymiais: kokybine sudėtimi (nustatytų elementų atomais), kiekybine sudėtimi (kiekvieno elemento atomų skaičiumi molekulėje), ryšiu tarp atomų ir jų tarpusavio išsidėstymu molekulėje, atspindėtu chemine struktūrine formule (Taisyklių 5 taisyklės 5.3.1.1 punkto a) papunktis). Kompozicijos gali būti apibūdinamos šiais požymiais: a) kokybine (ingredientų) sudėtimi; b) kiekybine (ingredientų) sudėtimi; c) kompozicijos struktūra; d) ingredientų struktūra (Taisyklių 5 taisyklės 5.3.1.2 punktas).

967.3. Patentinė paraiška paduodama dėl vieno išradimo arba išradimų grupės, kurią jungia bendra išradybos mintis. Tačiau išradimo vienumo principo nesilaikymas neduoda pagrindo išduotą patentą paskelbti negaliojančiu (PĮ 16 straipsnis). Pagal PĮ 11 straipsnį patentinės paraiškos pagrindiniai rekvizitai yra išradimo aprašymas, vieno ar daugiau punktų išradimo apibrėžtis, brėžiniai, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti, ir referatas. Taigi, išradimo apibrėžtį gali sudaryti vienas ar daugiau apibrėžties punktų.

977.4. Pagal Taisyklių 21 taisyklės (išradimo apibrėžtis) 21.2.3. punktą daugiapunktė išradimo apibrėžtis naudojama vienam išradimui apibūdinti, išplečiant ir (arba) patikslinant jo esminių požymių visumą atskirais realizavimo ir panaudojimo atvejais arba apibūdinant išradimų grupę. Daugiapunktė išradimo apibrėžtis, apibūdinanti vieną išradimą, turi nepriklausomą ir už jo sekantį (sekančius) priklausomą (priklausomus) punktą (punktus). Daugiapunktė išradimo apibrėžtis, apibūdinanti išradimų grupę, turi keletą nepriklausomų punktų, kurių kiekvienas apibūdina vieną išradimų grupės išradimą.

987.4.1. Daugiapunktėje išradimo apibrėžtyje, apibūdinančioje išradimų grupę, gali būti tokie nepriklausomi punktai:

99a) gaminio nepriklausomas apibrėžties punktas, šio gaminio gamybos būdo nepriklausomas punktas ir šio gaminio panaudojimo nepriklausomas punktas;

100b) būdo nepriklausomas apibrėžties punktas ir įrenginio, skirto šiam būdui įvykdyti, nepriklausomas punktas;

101c) gaminio nepriklausomas apibrėžties punktas, šio gaminio gamybos būdo nepriklausomas punktas ir įrenginio arba priemonės, skirtų šio būdo įvykdymui, nepriklausomas punktas.

1027.4.2. Išradimų grupės kiekvienas išradimas gali būti apibūdinamas ir šiam nepriklausomam punktui priklausomais punktais. Išradimų grupės apibrėžtis sudaroma pagal šias taisykles:

103a) atskirus išradimus apibūdinantys nepriklausomi punktai yra be nuorodų į kitus apibrėžties punktus;

104b) priklausomi punktai turi būti grupuojami kartu su tuo nepriklausomu punktu, kuriam jie priklauso.

105Išradimo apibrėžtyje gali būti keletas nepriklausomų vieno ir to paties išradimo objekto (įrenginio, būdo, medžiagos arba panaudojimo) punktų, jeigu išradimo objektas negali būti apibūdintas paprastu būdu vienu nepriklausomu punktu.

1067.4.3. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog išradimo esmė (jo esminių požymių visuma) suformuluojama nepriklausomame (pirmajame) punkte. Nepriklausomas išradimo apibrėžties punktas turi esminių požymių visumą, kuri leidžia pasiekti techninį rezultatą visais atvejais, kuriais galioja prašomos teisinės apsaugos apimtis. Tuo tarpu į priklausomą išradimo apibrėžties punktą įtraukiami esminiai požymiai, apibūdinantys išradimą konkrečiais jo realizavimo arba panaudojimo atvejais (Taisyklių 21 taisyklės 21.2.4.1 punktas, 21.2.4.2. punkto 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1031/2003; 2004 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2004).

1077.4.4. Priklausomo apibrėžties punkto bendroji dalis turi išradimo paskirtį atspindinčią sutrumpintą nepriklausomo punkto išraišką ir nuorodą į nepriklausomą ir (arba) priklausomą (us) punktą (us), kuriam (iems) skirtas priklausomas punktas. Tuo atveju, kai punktas priklauso nuo kelių apibrėžties punktų, jiems nurodyti naudojama alternatyva. Jeigu konkretaus realizavimo ar panaudojimo atveju išradimui apibūdinti kartu su priklausomo punkto požymiais būtini tik nepriklausomo punkto požymiai, nurodoma priklausomo punkto priklausomybė tik nuo nepriklausomo punkto. Jei tokiam apibūdinimui reikalingi vieno ar kelių priklausomų apibrėžties punktų požymiai, priklausomo punkto priklausomybė nuo nepriklausomo punkto nurodoma atitinkamuose priklausomuose punktuose (Taisyklių 21 Taisyklės 21.2.4.2. punktas).

108Jeigu išradimo objektas yra būdas, patentinė apsauga suteikiama ir tuo būdu pagamintam gaminiui (PĮ 2 straipsnio 4 dalis; Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.3 punktas).

1097.5. Patentų teisės moksle išradimai pagal jų teisinį ryšį su kitais išradimais skirstomi į pagrindinius (jie veikia nepriklausomai nuo kito išradimo) ir papildomus arba išvestinius (jie sukuriami ankstesnių išradimų pagrindu kaip jų patobulinimai).

1107.6. Įvertinus anksčiau išdėstytą teisinį reglamentavimą ir reikalavimus patentinei paraiškai, išradimo apibrėžčiai bei aprašymui, Patento pavadinimą, Išradimo aprašymo, Išradimo apibrėžties bei referato turinį yra pagrindas pripažinti, jog Patento apibrėžtis yra mišri, nes, viena vertus, ji yra daugiapunktė, naudojama kiekvienam išradimui apibūdinti, išplečiant ir (arba) patikslinant jo esminių požymių visumą atskirais realizavimo ir panaudojimo atvejais, kita vertus, ji apibūdina susietų bendros išradybos minties išradimų grupę: optiškai grynus junginius, šių junginių gavimo būdus, farmacinę kompoziciją (preparatą) su šiais junginiais, šių junginių panaudojimą, tarpinį junginį optiškai grynų junginių sintezei. Tokia išradimų grupė savaime nepažeidžia išradimo vienumo principo (PĮ 16 straipsnis, Taisyklių 12 taisyklė), kadangi išradimus jungia bendra išradybos mintis, patentinė paraiška paduota dėl medžiagos, jos gavimo būdo ir jos panaudojimo, išradimų grupę sudaro išradimų objektai, kurių vienas skirtas pagaminti (gauti) kitą arba kurių vienas skirtas panaudoti kitame, išradimo objektai yra vienos rūšies ir vienos paskirties, kuriais siekiama gauti tą patį techninį rezultatą tuo pačiu būdu.

1117.6.1. Taigi, Patente nurodyti išradimai priskirtini būdams, medžiagoms ir būdų bei medžiagų panaudojimui (Taisyklių 5 taisyklės 1 dalis). Patento objektu nurodytos medžiagos yra individualūs mažamolekuliai junginiai ir kompozicija (farmacinis preparatas) (Taisyklių 5 Taisyklės 5.3. punktas, 5 Taisyklės 5.3.1.1 punkto a) papunktis, 5 Taisyklės 5.3.1.2 punktas). Patento objektą taip pat sudaro būdai individualiems junginiams pagaminti, būdai šiuos junginius panaudoti kitų medžiagų (kompozicijų) gamyboje, taip pat individualių junginių panaudojimas (terapijoje) (Taisyklių 5 Taisyklės 5.2. punktas).

112Patente nurodyti išradimai yra išvestiniai, nes sukurti ankstesnių išradimų (omeprazolo ir jo druskų) pagrindu kaip jų patobulinimai.

1137.6.2. Patento 1, 7, 10-12 ir 15-21 punktai yra nepriklausomi, o 2-6, 8-9 ir 13-14 punktai – priklausomi. Tokia išvada daroma dėl to, kad nepriklausomuose punktuose nėra daromos nuorodos į kitus apibrėžties punktus, o priklausomuose punktuose daromos tiesioginės nuorodos į nepriklausomus apibrėžties punktus bei į kitus priklausomus apibrėžties punktus (2 punktas duoda nuorodą į nepriklausomą pirmą punktą, 3-6 punktai duoda nuorodą į nepriklausomą pirmą punktą ir į priklausomą 2 punktą, 8 ir 9 punktai duoda nuorodą į nepriklausomą 7 punktą, 13 ir 14 punktai duoda nuorodą į nepriklausomą 12 punktą) (Taisyklių 21 taisyklės 21.2.3. punktas, 21.2.4.2. punktas).

1147.6.3. Patento apibrėžties 1-6, 15-17 ir 21 punktuose aprašyti išradimai – medžiagos (individualūs junginiai) (Taisyklių 5 taisyklės 5.3 punktas), 7-14 punktuose – būdai individualiems junginiams gauti (pagaminti) (Taisyklių 5 taisyklės 5.2 punkto a) ir b) papunkčiai), 18 punkte – junginių pagal apibrėžties bet kurį 1-6 punktą panaudojimas (terapijoje) (Taisyklių 5 taisyklės 5.2 punkto c) papunktis), 19-20 punktuose – junginių pagal bet kurį apibrėžties 1-6 punktą panaudojimas farmacinių preparatų (kompozicijų) gamyboje (Taisyklių 5 taisyklės 5.2 punkto c) papunktis).

1157.6.3.1. Nepriklausomame išradimo apibrėžties 1 punkte (ir nuo jo priklausomuose 2-6 punktuose) aprašytas išradimas yra medžiaga (individualūs junginiai): optiškai gryni junginiai (+)-5-metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)metil] sulfinil} -1 H-benzimidazolo ir (-)-5-metoksi-2- {[(4-metoksi-3,5-dimetil- 2piridinil)metil] sulfinil}-lH benzimidazolo Na+, Mg2+, Li+, K+, Ca2+ ir N+(R)4 druskos, kur R yra alkilas su 1-4 anglies atomais. Šie junginiai medicinos srityje žinomi kaip omeprazolo (+) -enantiomero (arba R) ir (-) -enantiomero (arba S) Na+,Mg2+, Li+, K+, Ca2+ ir N+(R)4 druskos.

1167.6.3.2. Priklausomame nuo 1 punkto apibrėžties 2 punkte nurodomos omeprazolo abiejų enantiomerų natrio, magnio ir kalcio druskos, 3 punkte - omeprazolo abiejų enantiomerų natrio ir magnio druskos, 4 punkte - omeprazolo abiejų enantiomerų natrio druska kristalinėje formoje, 5 punkte - (+)-5-metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)metil] sulfinil} -1 H-benzimidazolo, t.y. omeprazolo (R) enantiomero, natrio druska jos kristalinėje formoje, 6 punkte - (-)-5-metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)metil] sulfinil} -1 H-benzimidazolo, t.y. omeprazolo (S) enantiomero natrio druska jos kristalinėje formoje.

117Taigi apibrėžties 2-6 punktuose yra išdėstyti atskiri apibrėžties 1 punkte pareikšto išradimo įgyvendinimo atvejai. Šių punktų įtraukimas į apibrėžtį yra patentavimo strategijos dalykas, dėl kurios apsisprendžia pats pareiškėjas, teisės aktų reikalavimams tokia praktika neprieštarauja (Taisyklių 5 taisyklės 5.3.1 punkto a) papunktis, 21 taisyklės 21.2.3 punktas, 21.2.4.2 punktas).

1187.6.3.3. Nepriklausomuose 15 ir 16 punktuose yra nurodyti junginiai (+)-5-metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)metil] sulfinil} -1 H-benzimidazolas ir (-)-5-metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)metil] sulfinil} -1 H-benzimidazolas, t.y. neutralaus benzimidazolo (omeprazolo atskirų enantiomerų) apsauga pagaminimo būdo, numatyto apibrėžties 12 punkte, pagalba, pagal gavimo būdo požymius (Patentų įstatymo 2 straipsnio 4 dalis, Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.3 punktas).

1197.6.3.4. Apibrėžties 17 nepriklausomame punkte pareikštas farmacinis preparatas (kompozicija), susidedantis iš aktyvaus ingrediento ir farmaciškai tinkamo nešėjo, kai šio preparato aktyvus ingredientas yra optiškai grynas junginys pagal bet kurį 1-6 punktą (Taisyklių 5 taisyklės 5.3.1 punkto b) papunktis).

1207.6.3.5. Nepriklausomas 21 punktas saugo tarpinį individualų junginį 6 -metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)-metil] -sulfinil} -1 - [mandeloiloksimetil] - 1H-benzimidazolas (Taisyklių 5 taisyklės 5.3.1 punkto a) papunktis).

1217.6.3.6. Apibrėžties nepriklausomas 7 punktas (ir nuo jo priklausomi 8-9 punktai) apibrėžia junginių pagal apibrėžties 1 punktą gavimo būdą, besiskiriantį nuo ankstesnių analogų tuo, kad atskiria diastereomerinį IV formulės esterį (cheminė struktūrinė formulė pateikiama apibrėžties punkte), kurioje Acyl reiškia chiralinę acilo grupę, tokią kaip mandeloilas, turinčią (R) arba (S) konfigūraciją, ir kiekvieną iš atskirtų diastereomerų ištirpina šarminiame tirpale, kur aciloksimetilo grupė yra hidrolizuojama, kad būtų gautas optiškai grynas junginys. Nuo apibrėžties 7 punkto priklausomas 8 punktas išskiria tai, kad diastereomerai atskiriami chromatografija arba frakcine kristalizacija, o priklausomas 9 punktas – kad atliekama solvoliozė šarminiame tirpale, susidedančiame iš bazės protoniniame tirpiklyje, tokiame kaip alkoholiai ir vanduo arba iš bazės aprotoniniame tirpiklyje, tokiame kaip dimetilsulfoksidas arba dimetilformamidas.

1227.6.3.7. Apibrėžties nepriklausomame 10 punkte pareikštas kristalinės formos junginių pagal 1 punktą gavimo būdas, besiskiriantis tuo, kad produktas, gautas pagal 7 punkte nurodytą būdą, neutralizuojamas su neutralizuojančia medžiaga, kuri gali būti rūgštis arba esteris, toks kaip metilo formiatas, po to apdoroja baze nevandeniniame tirpale.

1237.6.3.8. Apibrėžties nepriklausomame 11 punkte pareikštas (+)-5-metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)metil] sulfinil} -1 H-benzimidazolo, t.y. omeprazolo (R) enantiomero, natrio druskos ir (-)-5-metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)metil] sulfinil} -1 H-benzimidazolo, t.y. omeprazolo (S) enantiomero natrio druskos jų kristalinėje formoje gavimo būdas, besiskiriantis tuo, kad omeprazolo enantiomerų (S ir R) natrio druskos nevalytas produktas neutralizuojamas, po to apdorojamas NaOH nevandeninėje terpėje.

1247.6.3.9. Nepriklausomame apibrėžties 12 punkte (ir nuo jo priklausomuose 13-14 punktuose) pareikštas giminingo 1 punkto junginiams neutralaus benzimidazolo (ne jo druskos) - (+)-5-metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)metil] sulfinil} -1 H-benzimidazolo, t.y. omeprazolo (R) enantiomero ir (-)-5-metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)metil] sulfinil} -1 H-benzimidazolo, t.y. omeprazolo (S) enantiomero, gavimo būdas, besiskiriantis nuo ankstesnių analogų tuo, kad atskiria diastereomerinį IV formulės esterį (cheminė struktūrinė formulė pateikiama apibrėžties punkte), kurioje Acyl reiškia chiralinę acilo grupę, tokią kaip mandeloilas, turinčią (R) arba (S) konfigūraciją, ir kiekvieną iš atskirtų diastereomerų ištirpina šarminiame tirpale, kur aciloksimetilo grupė yra hidrolizuojama, kad būtų gautas optiškai grynas junginys po neutralizacijos su neutralizuojančia medžiaga, kuri gali būti rūgštis arba esteris. Nuo apibrėžties 12 punkto priklausomas 13 punktas išskiria tai, kad diastereomerai atskiriami chromatografija arba frakcine kristalizacija, o priklausomas 14 punktas – kad atliekama solvoliozė šarminiame tirpale, susidedančiame iš bazės protoniniame tirpiklyje, tokiame kaip alkoholiai ir vanduo arba iš bazės aprotoniniame tirpiklyje, tokiame kaip dimetilsulfoksidas arba dimetilformamidas.

1257.6.3.10. Šių nepriklausomų ir priklausomų punktų, skirtų junginių gavimo būdų patentavimui, įtraukimas į apibrėžtį yra patentavimo strategijos dalykas, dėl kurios apsisprendžia pats pareiškėjas. Todėl priklausomuose apibrėžties 8-9, 13-14 punktuose numatytų atskirų išradimo įgyvendinimo atvejų, taip pat nepriklausomų 10-12 punktų išskyrimas teisės aktų reikalavimams neprieštarauja (Taisyklių 5 taisyklės 5.2.1 punkto a) ir b) papunkčiai, 21 taisyklės 21.2.3 punktas, 21.2.4.2 punktas).

1267.6.3.11. Apibrėžties 18-20 nepriklausomuose punktuose pareikštas 1 punkto junginių medicininis panaudojimas (Taisyklių 5 taisyklės 5.2.1 punkto c) papunktis). Apibrėžties 18 punkte aprašytas išradimas - optiškai grynų junginių pagal bet kurį apibrėžties 1-6 punktą panaudojimas terapijoje, 19 ir 20 punktuose – šių junginių panaudojimas farmacinių preparatų, skirtų skrandžio rūgšties sekrecijos inhibicijai, gamyboje (18 punktas) ir skirtų skrandžio-žarnyno uždegiminių ligų gydymui gamyboje (20 punktas) (Taisyklių 5 taisyklės 5.2. punkto c) papunktis). Taigi šiuo atveju apibrėžties 1-6 punktuose nurodyti junginiai priskiriami ir išradimų grupei, kurios vienas iš objektų skirtas kitam objektui gauti, t.y. jie skirti farmacinei kompozicijai, nurodytai 17 išradimo apibrėžties punkte, gauti ir kartu Patento apsauga suteikiama pagamintos kompozicijos panaudojimui anksčiau nurodytų ligų gydymui (Taisyklių 5 taisyklės 5.2 punkto c) papunktis, 20 taisyklės 20.2 punkto paskutinė dalis).

127VIII. Dėl Patento pripažinimo negaliojančiu pagal PĮ 45 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus

1288.1. Pagal Taisyklių 21 taisyklės 21.2.4. punktą išradimo apibrėžties punktas susideda iš bendrosios dalies, kuri turi išradimo objekto pavadinimą ir esminius požymius, sutampančius su artimiausio analogo požymiais, kurių visuma sudaro technikos lygio dalį, ir skiriamosios dalies, turinčios esminius požymius, kurie skiria išradimą nuo artimiausio analogo.

1298.1.1. Išradimo apibrėžtis sudaroma neišskiriant punkto į bendrąją ir skiriamąją dalis, kai ji apibūdina:

130a) individualų junginį;

131b) mikroorganizmo kamieną, augalų ir gyvūnų ląstelių kultūrą;

132c) anksčiau žinomo įrenginio, būdo, medžiagos, mikroorganizmo kamieno naują panaudojimą;

133d) išradimą, neturintį analogų.

1348.1.2. Pagrįsta VPB išvada (t. 8, b. l. 95-98), jog žinomo įrenginio, būdo, medžiagos, mikroorganizmo kamieno naujo panaudojimo išradimo apibrėžties formulavimas (Taisyklių 21 taisyklės 21.2.4 punkto trečios dalies c) papunktis) savo esme nesiskiria nuo naujo įrenginio, būdo, medžiagos, mikroorganizmo kamieno panaudojimo išradimo apibrėžties formulavimo. Panaudojimo punkto skiriamasis požymis nėra formuluojamas atskirai, nes pats naujo įrenginio, būdo, medžiagos, mikroorganizmo kamieno panaudojimo faktas laikytinas išradimu. Taisyklės tiesiogiai neišskiria junginio, kuris anksčiau nebuvo žinomas, panaudojimo, kaip atskiro saugomo išradimų teisės objekto, o panaudojimą priskiria prie būdo, kaip išradimo objekto ir yra jo sudedamąja dalimi (Taisyklių 5 taisyklės 5 punkto 1 dalis, 5.2.1 punkto c) papunktis, 5.5 punktas). Tačiau pagal Taisyklių 5 taisyklės 5.5 punktą išradimo objektui - anksčiau žinomo įrenginio, būdo, medžiagos, mikroorganizmo kamieno naujam panaudojimui priskiriamas ne tik įrenginio, būdo, medžiagos, mikroorganizmo kamieno kitas panaudojimas, bet ir naujam panaudojimui prilyginamas pirmas žinomos medžiagos (gamtinės ir dirbtinai gautos) panaudojimas visuomenės poreikiams tenkinti. Todėl sutiktina, kad junginių panaudojimo punktuose (18-20 punktai) neprivalėjo būti nurodyta bendroji ir skiriamoji išradimo apibrėžties punktų dalys. Taigi, pripažintina, jog Patento apibrėžtyje išdėstant išradimo objektus individualius junginius (1-6, 15-17, 21 punktai) ir išradimo objektais esančių junginių panaudojimą terapijoje bei kitiems junginiams (kompozicijoms) gauti (18-20 punktai) šio patentinės paraiškos dokumento struktūrai keliami reikalavimai dėl bendrosios ir skiriamosios dalies nurodymo nėra pažeisti. Tačiau Patento apibrėžties 7-14 punktai, skirti apibrėžti būdus, kaip išradimo objektus, neatitinka Taisyklių 21 taisyklės 21.2.4. punkto reikalavimų, nes jų bendrojoje dalyje yra nurodyta tik išradimo objekto pavadinimas, tačiau nenurodyti esminiai požymiai, sutampantys su artimiausio analogo požymiais, kurių visuma sudaro technikos lygio dalį ir su kuriais turi būti lyginami apibrėžties punkto skiriamojoje dalyje nurodyti esminiai požymiai, skiriantys išradimą nuo artimiausio analogo.

1358.2. Pagal 21 Taisyklės 21.3.1. punktą požymiai apibrėžtyje išdėstomi taip, kad juos būtų galima identifikuoti.

1368.2.1. Pagal 21 taisyklės 21.3.3 punktą būdo, kaip išradimo objekto, požymiai apibrėžtyje apibūdinami veiksmų ar operacijų seka, naudojant tiesioginės nuosakos esamojo laiko trečiojo asmens veiksmažodžiai (reaguoja, prijungia, sumaišo, šaldo ir t.t.).

1378.2.2. Išradimo būdo aprašyme išvardijama veiksmų, operacijų su materialiu objektu seka, taip pat tokių veiksmų atlikimo sąlygos, konkretūs režimai (temperatūra, slėgis ir t.t.), tam naudojami įrenginiai, medžiagos ir mikroorganizmų kamienai (jeigu to reikia). Aprašant naujos junginių grupės, apibrėžtos bendra struktūros formule, gavimo būdą, pateikiami junginių grupės gavimo šiuo būdu pavyzdžiai. Junginiams, sudarantiems grupę, pateikiamos struktūros formulės, patvirtintos žinomais šiuolaikiniais metodais, ir jų fizikinės ir cheminės savybės. Aprašyme taip pat pateikiamos žinios apie naujų junginių panaudojimą arba apie jų biologinį aktyvumą (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.3 punktas). Jeigu išradimo objektas yra būdas, patentinė apsauga suteikiama ir tuo būdu pagamintam gaminiui (PĮ 2 straipsnio 4 dalis, Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.3 punktas).

1388.2.3. Patento apibrėžties 7-14 punktuose, skirtuose junginių gavimo būdams aprašyti, iš esmės yra nurodyti šiems išradimo objektams atskleisti būtini esminiai požymiai: veiksmų visuma, jų atlikimo eiliškumas, atlikimo sąlygos, režimai (Taisyklių 5 taisyklės 5.2.1 punktas). Aprašant naujos junginių grupės – optiškai grynų junginių omeprazolo enentinomerų natrio, magnio, kalio, kalcio, ličio ir ketvirtinio amonio druskų, apibrėžtos bendra struktūros formule, gavimo būdą, pateikiami apibrėžties 1-6 punktuose nurodytos junginių grupės dalies junginių (natrio ir magnio druskų) gavimo šiuo būdu pavyzdžiai ir kai kurios šių junginių fizikinės bei cheminės savybės (1-5 pavyzdžiai Išradimo aprašymo 10-13 psl.), pateiktos omeprazolo enantiomerų natrio ir magnio druskų cheminės struktūros formulės (Ia, Ib, IIa, IIb formulės Išradimo aprašymo 3 psl.), pateikiami apibrėžties 21 punkte nurodyto tarpinio junginio gavimo pavyzdžiai (6-9 pavyzdžiai Išradimo aprašymo 15-17 psl.) ir jo cheminės struktūros formulė (IV formulė Išradimo aprašymo 5 psl.), pateikiami Išradimo apibrėžties 15-16 punktuose nurodytų junginių omeprazolo neutralių enentiomerų gavimo pavyzdžiai (10-11 pavyzdžiai Išradimo aprašymo 17-19 psl.).

1398.2.4. Išradimo apibrėžtyje, apibūdinančioje bet kurios prigimties individualų junginį, įrašomas jo pavadinimas, o mažamolekulių junginių ir antibiotikų taip pat išskyrimo šaltinis (mikroorganizmo kamienas arba ląstelių kultūra), elementų sudėtis, molekulinė masė, medžiagos optinis aktyvumas, spektrinės analizės duomenys, spalva, medžiagos fizinis būvis, tirpumas ir spalvinės reakcijos (Taisyklių 21 taisyklės 21.3.4. punkto a) papunktis).

1408.2.5. Jeigu išradimas yra struktūros junginys, aprašyme pateikiama jo struktūros formulė, patvirtinta žinomais šiuolaikiniais metodais, jo fizikinės ir cheminės konstantos ir aprašomas būdas, kuriuo šis naujas junginys buvo gautas pirmą kartą. Be to, nurodomi duomenys apie jo panaudojimą, o biologiškai aktyvios medžiagos - biologinio aktyvumo ir toksiškumo kiekybiniai rodikliai ir, kai reikia, specifinis veikimas ir kiti duomenys (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.4 punktas).

1418.2.6. Jeigu išradimas yra vaistas žmonių ir gyvūnų tam tikriems susirgimams gydyti, aprašyme pateikiami duomenys, įrodantys, kad šis vaistas skirtas tos ligos gydymui (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.4 punktas). Pagal 1992 m. birželio 18 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1768/92 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo 1 straipsnio a ir b punktus medicinos produktu laikoma medžiaga arba medžiagų derinys, skirtas žmonėms arba gyvūnams gydyti arba ligų profilaktikai, ir bet kuri medžiaga arba medžiagų derinys, kuris gali būti skiriamas žmonėms arba gyvūnams diagnozuoti ligą arba atnaujinti, koreguoti arba pakeisti jų fiziologines funkcijas, taip pat medicinos produkto veiklioji sudedamoji dalis arba veikliųjų sudedamųjų dalių derinys.

1428.2.7. Jeigu nauji junginiai yra biologiškai aktyvios medžiagos, tai pateikiami jų aktyvumo ir toksiškumo kiekybiniai duomenys, ir, kai reikia, jų specifinis veikimas ir kiti rodikliai (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.4 punktas).

1438.2.8. Jeigu išradimas yra tarpinis junginys, tai aprašyme taip pat parodoma galimybė iš jo gauti žinomą galutinį produktą arba galimybė gauti naują galutinį konkrečios paskirties arba turintį biologiškai aktyvias savybes produktą (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.4 punktas).

1448.2.9. Išradimo apibrėžties 1-6, 15-16 ir 21 punktuose, apibūdinančiuose individualius junginius, yra nurodytas tik junginių pavadinimas, bet nenurodyti reikalaujami kiti esminiai junginio požymiai: išskyrimo šaltinis, elementų sudėtis, molekulinė masė, medžiagos optinis aktyvumas, spektrinės analizės duomenys, spalva, medžiagos fizinis būvis, tirpumas ir spalvinės reakcijos (Taisyklių 21 taisyklės 21.3.4. punkto a) papunktis).

1458.2.10. Išradimo aprašyme pateikta apibrėžties 1-6 punktuose nurodytos junginių grupės dalies junginių (natrio ir magnio druskų) kai kurios fizikinės bei cheminės savybės (1-5 pavyzdžiai Išradimo aprašymo 10-13 psl.), pateiktos omeprazolo enantiomerų natrio ir magnio druskų cheminės struktūros formulės (Ia, Ib, IIa, IIb formulės Išradimo aprašymo 3 psl.), pateikiama Išradimo apibrėžties 21 punkte nurodyto tarpinio junginio cheminės struktūros formulė (IV formulė Išradimo aprašymo 5 psl.), galimybė iš tarpinio junginio gauti naują galutinį konkrečios paskirties ir turintį biologiškai aktyvias savybes produktą, aprašyti Išradimo apibrėžties 15-16 punktuose pareikšti junginiai – omeprazolo enantiomerai, nurodytas jų optinis grynumas, aprašomi būdai, kuriais buvo gauti paminėti junginiai. Tačiau apart nuorodos į tikslą panaudoti optiškai grynus išradimo junginius terapijoje, tikintis geresnio terapinio poveikio, duomenų apie jų panaudojimą tokiai paskirčiai Patento aprašyme nepateikta. Kadangi išradimas yra vaistas žmonių ir gyvūnų tam tikriems susirgimams gydyti, aprašyme turėjo būti pateikti duomenys, įrodantys, kad šis vaistas skirtas atitinkamų ligų, nurodytų Išradimo apibrėžties 19-20 punktuose, gydymui, tačiau tokių duomenų Patente nepateikta. Kadangi patentuoti junginiai yra biologiškai aktyvios medžiagos, turėjo būti nurodyti biologinio aktyvumo ir toksiškumo kiekybiniai rodikliai, vienok ir jie nepateikti (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.4 punktas).

1468.2.11. Nepagrįsta VTB išvada (9 punktas), jog pareiškiamo individualaus junginio struktūrą patvirtinančių eksperimentinių duomenų (lydymosi temperatūra, poliarizuotos šviesos sukimo kampas, spektriniai duomenys) pateikimas išradimo aprašyme laikytinas pakankamu (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5 punktas), kadangi pagal Taisykles (Taisyklių 21 taisyklės 21.3.4. punkto a) papunktis) šie duomenys turi būti nurodyti išradimo apibrėžtyje, be to jie nėra pakankamai ir ne visiems junginiams atskleisti ir išradimo aprašyme.

1478.2.12. Jeigu išradimo apibrėžtis apibūdina kompoziciją, kurios požymiai surišti su kiekybine ingredientų sudėtimi, jie išreiškiami bet kuriais vienareikšmiais vienetais, dažniausiai dviem reikšmėmis, apibrėžiančiomis minimalias ir maksimalias ingrediento ribas. Galima vieno iš kompozicijos ingredientų kiekį nurodyti viena reikšme. Kitų ingredientų reikšmės nurodomos reikšmių intervalu to vienareikšmio ingrediento atžvilgiu. Jeigu išradimas yra kompozicija, kurios požymis yra naujo ingrediento įvedimas, išradimo apibrėžtyje prieš atitinkamą skiriamąjį požymį rašoma "papildomai įvedamas" arba "turi naują ingredientą". Kompozicijoms, kurių paskirtis apibrėžiama tik nauja aktyvia medžiaga, o kiti komponentai yra tik neutralios medžiagos, įprastai naudojamos tokios paskirties kompozicijose, išradimo apibrėžtyje galima nurodyti tik aktyvią dalį ir jos kiekybinę reikšmę kompozicijos sudėtyje, kaip atitinkančią "efektyviam kiekiui" (Taisyklių 21 taisyklės 21.3.4. punkto f) papunktis).

1488.2.13. Jeigu išradimas yra kompozicija (mišinys, tirpalas, lydinys, stiklas ir t.t.), išradimo aprašyme pateikiamuose pavyzdžiuose nurodomi ingredientai, įeinantys į kompozicijos sudėtį, jų charakteristika ir kiekybinė sudėtis. Aprašomas kompozicijos gavimo būdas, o jeigu jos ingredientas yra nauja medžiaga, tai aprašomas jos gavimo būdas. Pateiktuose pavyzdžiuose kiekvieno ingrediento kiekis nurodomas tokia vienetine reikšme, kuri yra ribose, nurodytose išradimo apibrėžties intervale (išlaikant išradimo apibrėžtyje visų ingredientų kiekybinį santykį procentais (pagal masę ir tūrį), o suma visų ingredientų, nurodytų pavyzdyje, turi prilygti 100%) (20.3.5.4. punktas).

1498.2.14. Patento apibrėžties 17 punkte, apibūdinančiame išradimo objektą – kompoziciją, taip pat tik nurodoma, jog farmacinis preparatas susideda iš aktyvaus ingrediento, t.y. optiškai gryno junginio pagal bet kurį Patento 1-6 punktą. Vienok vien tik iš tokios Išradimo apibrėžties 17 punkte nurodytos informacijos negalima tiksliai spręsti apie tai, kokia yra aprašoma kompozicijos rūšis: kurios požymiai surišti su kokybine (ingredientų) sudėtimi ar kurios požymiai surišti su kiekybine (ingredientų) sudėtimi (Taisyklių 5 taisyklės 5.3.1.2 punktas). Bet kuriuo atveju apibrėžties 17 punkte nenurodyta nei naujų optiškai grynų junginių, kaip kompozicijos ingrediento, minimalios ir maksimalios ribos, nei reikšmė kitų ingredientų atžvilgiu, nei šių junginių, kaip aktyviosios dalies, kiekybinė reikšmė kompozicijos sudėtyje (Taisyklių 21 Taisyklės 21.3.4. punkto f) papunktis). Teisėjų kolegijos nuomone, nors Išradimo apibrėžties 17 punkte aprašomas išradimas vartojamas vienaskaitos forma „farmacinis preparatas“, išradimo aprašyme kalbama apie farmacinius preparatus, kaip išradimo objektą – kompoziciją (Išradimo aprašymo 7 psl. 3 pastraipa). Tai patvirtina, kad patentinę paraišką padavęs asmuo (atsakovas) siekė gauti plačiausią teisinę apsaugą, t.y. visoms kompozicijoms, kurių sudėtyje yra bet koks kiekis bet kurio junginio pagal Patento 1-6 punktus. Taigi, viena vertus, iš aptariamo punkto apibrėžties nėra visiškai aiški kompozicijos rūšis (kompozicijų rūšys) bei esminiai kompozicijos (kompozicijų) požymiai. Kita vertus, iš Patento aprašymo matyti, jog yra pateikiami kiekybiniai duomenys apie aktyvaus junginio kiekį bendrame preparato svoryje: paprastai aktyvaus junginio kiekis yra tarp 0,1-95 proc. preparato svorio, tarp 0,2-20 proc. preparato svorio parenteraliam naudojimui ir tarp 1-50 proc. preparato svorio peroraliniam naudojimui (aprašymo 7 psl. 3 pastraipa); skysti preparatai peroraliniam naudojimui gali turėti 1,2-20 proc. aktyvaus ingrediento, kur likusią dalį sudaro kiti įvairūs ingredientai; tirpalų parenteraliam naudojimui tinkamesnė koncentracija yra nuo 0,1 iki 10 proc. svorio (Išradimo aprašymo 9 psl. 2 ir 3 pastraipos); aprašyme farmaciniai preparatai iliustruoti ir konkrečiais pavyzdžiais sirupo, tablečių, tirpalo, žvakučių pavidalais, kuriuose aktyviąja medžiaga nurodoma tik junginys pagal 2 pavyzdį omeprazolo (S) enantiomero natrio druska (Išradimo aprašymo 10-11 ir 20-23 psl.), pagal 3 pavyzdį junginys omeprazolo (R) enantiomero magnio druska (Išradimo aprašymo 11, 20-21 psl.), junginys pagal 1 pavyzdį omeprazolo (R) enantiomero natrio druska (Išradimo aprašymo 10, 22 psl.) (Išradimo aprašymo 20-23 psl.). Iš šių duomenų, taip pat VPB išvados 8 punkto (t. 8, b. l. 95-98) galima daryti išvadą, jog likusieji kompozicijos ingredientai yra neutralūs, t.y. kad galimai Išradimo apibrėžties 17 punkte pareikštos kompozicijos sudėtis nurodyta kokybine išraiška - išradimo junginys ir farmacijoje įprasti priedai. Tačiau ir tokiu atveju išradimo apibrėžtyje turi būti nurodyta aktyviosios junginio dalies kiekybinė reikšmė kompozicijos sudėtyje, kaip atitinkanti "efektyviam kiekiui". Kaip minėta, aktyvaus junginio kiekybinė reikšmė Išradimo apibrėžties 17 punkte nenurodyta. Tuo tarpu Patento aprašyme pateiktuose pavyzdžiuose kiekvieno ingrediento kiekis turi būti nurodomas tokia vienetine reikšme, kuri yra ribose, nurodytose išradimo apibrėžties intervale (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.4. punktas), t.y. apibrėžtyje nurodytą išradimo objekto esmę turi atskleisti aprašymas ir, atvirkščiai, apibrėžtyje turi būti nurodytas aprašyme atskleistas išradimas, kuris negali būti platesnis už aprašme nurodytą išradimo objektą. Nors, kaip teigia VPB, tokia kompozicijos pateikimo forma yra įprasta patentavimo praktikoje, tačiau tai prieštarauja paties VPB patvirtintam teisės aktui - Taisyklėms. Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog Išradimo apibrėžties 17 punkte pareikšto išradimo esmė nėra atskleista aiškiai ir išsamiai, kaip to reikalauja įstatymas. Kadangi kompozicijos pavyzdžiai pateikti tik su aktyviais junginiais – natrio (R ir S) bei magnio (S) druskomis, o apibrėžties 17 punkte aprašomo farmacinio preparato aktyvus ingredientas nurodomas optiškai grynas junginys pagal bet kurį Patento apibrėžties 1-6 punktą, t. y. visų šešių metalų R ir S enantiomerų druskos, šis Patento objektas yra platesnis, nei paduotos patentinės paraiškos turinys.

1508.3. Pagal Taisyklių 20 Taisyklės (išradimo aprašymas) 20.1 punktą išradimo aprašyme nurodomas išradimo pavadinimas, technikos sritis, kuriai skiriamas išradimas; technikos lygis; išradimo esmė, nusakoma visuma požymių, kurių pakanka pasiekti išradimu gaunamą techninį rezultatą. Be to, nurodomas išradimo techninis rezultatas, lyginant su žinomu technikos lygiu; trumpas brėžinių figūrų aprašymas, jei brėžiniai pridedami; išradimą apibūdinantys duomenys, kuriuose smulkiai aprašomas bent vienas išradimo realizavimo būdas su nuorodomis į brėžinius, jei jie yra, paaiškinimai, kaip išradimas gali būti panaudotas pramonėje, jei tai nėra savaime suprantama iš išradimo aprašymo. Aprašyme negalima atskiras aprašymo dalis pakeisti nuorodomis į informacinius šaltinius, kuriuose yra reikalingos žinios ir duomenys (masinės informacijos šaltiniai, išradimo aprašymas anksčiau paduotai paraiškai, išradimo, kuriam išduotas patentas, aprašymas ir t.t.).

1518.3.1. Patentinėje paraiškoje yra nurodytas išradimo pavadinimas (Taisyklių 20 taisyklės 20.2 punktas) - optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas ir panaudojimas, taip pat technikos sritis, kuriai skiriamas išradimas (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.1 punktas) - išradimas skirtas naujiems optiškai labai gryniems junginiams naudoti medicinoje, jų gavimo būdui ir panaudojimui farmacinių preparatų gamyboje, taip pat naujiems tarpiniams išradimo junginių gavimo produktams. VTB išvadoje pagrįstai teigiama (16 punktas), jog Išradimo aprašymo 1 psl. pirmoje pastraipoje, 4, 7-9 psl. atskleidžiamas išradimo junginių pritaikomumas medicinoje, šių junginių konkreti paskirtis, tačiau be pagrindo nurodoma, jog čia yra atskleista ir junginių biologinio aktyvumo rūšis.

1528.3.2. Išradimo aprašymo skyriuje "Technikos lygis" pateikiamas žinomas technikos lygis, nurodant analogus. Išradimo analogas – tai iki paraiškos prioriteto datos žinomas tos pačios paskirties objektas, kurio požymių dalis sutampa su išradimo esminių požymių dalimi. Aprašant žinomą technikos lygį, nurodomi informacijos šaltiniai, kuriuose analogai aprašyti, bibliografiniai duomenys, taip pat analogo požymiai. Nurodomos priežastys, dėl kurių negalima gauti norimo techninio rezultato. Jei yra keletas analogų, paskutiniuoju aprašomas artimiausias analogas. Aprašant išradimų grupę, kiekvieno išradimo analogai nurodomi atskirai (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.2. punktas).

1538.3.3. Išradimo aprašyme (1 psl.) nurodomi išradimo artimiausi analogai: omeprazolas ir jo terapiškai tinkamos šarminės druskos, aprašyti D1 ir D2, šie junginiai yra efektyvūs skrandžio rūgšties sekrecijos inhibitoriai ir naudingi kaip antiopinės medžiagos. Išradimu pageidaujama gauti junginius su pagerintomis farmakokinetinėmis savybėmis ir metabolinėmis savybėmis, kurių terapinis poveikis būtų geresnis, būtent, būtų mažesnis interindividualių svyravimų laipsnis. Išradimas pateikia junginius, kurie yra atskirų omeprazolo enantiomerų naujos druskos. Analitinis enantiomerų atskyrimas aprašytas, pvz., D5, o preparatyvinis atskyrimas - D3. Pastarasis atliekamas panaudojant diestereomerinį esterį, kuris atskirtas ir hidrolizuotas rūgštiniame tirpale. Rūgštinėse sąlygose, kurios reikalingos prijungtos grupės hidrolizei, omeprazolas yra gana jautrus, rūgštis turi būti greitai neutralizuota, kad išvengti jautraus junginio skilimo. Išradimo aprašyme teigiama (2 psl.), jog pateikiamas naujas būdas šio išradimo junginių gavimui dideliu mastu. Šis būdas gali būti naudojamas dideliu mastu gauti neutralios formos omeprazolo enantiomerus. Iki ginčijamo išradimo nebuvę žinoma optiškai gryno omeprazolo kokių nors išskirtų arba apibūdintų druskų, t.y. atskirų omeprazolo enantiomerų arba jų analogų pavyzdžių. Išradimas skirtas naujoms omeprazolo atskirų enantiomerų druskoms. Ypač tinkamos natrio, kalcio ir magnio druskos. Be to (Išradimo aprašymo 4 psl.) atskiri omeprazolo enantiomerai iki tol buvo gauti kaip sirupai, bet ne kaip kristaliniai produktai. Naudojant naują specifinį būdą omeprazolo atskirų enantiomerų gavimui, druskos gali būti lengvai gautos. Druskos nors ir ne neutralios formos, gaunamos kaip kristaliniai produktai. Omeprazolo enantiomerų optiškai negrynas druskas galima išgryninti kristalizacija, jos gali būti gautos optiškai labai grynos, būtent, su daugiau arba lygu 99,8 % e.e. Optiškai grynos druskos yra stabilios racemizacijos atžvilgiu ir neutraliame pH. Šis didelis stabilumas racemizacijai įgalina naudoti atskiras išradimo enantiomerines druskas terapijoje. Dar kitas išradimo aspektas - būdingas omeprazolo atskirų enantiomerų gavimo būdas, naudojamas gauti atskirus omeprazolo neutralios formos enantiomerus bei jų druskas. Junginių panaudojimas skirtas skrandžio rūgšties sekrecijos inhibicijai žinduoliams ir žmogui su skrandžio rūgštimi susijusių ligų ir skrandžio-žarnyno uždegiminių ligų gydymui.

154Iš aptartų duomenų darytina išvada, jog Patente aprašant žinomą technikos lygį iš esmės buvo nurodyti informacijos šaltiniai, kuriuose analogai aprašyti (D1, D2, D5 ir D3), taip pat analogo požymiai (omeprazolas bei jo šarminės druskos yra efektyvūs skrandžio rūšties sekrecijos inhibitoriai ir yra naudingi kaip antiopinės medžiagos), nurodomos priežastys, dėl kurių negalima gauti norimo techninio rezultato (enantiomerų atskyrimas, aprašytas patentinėje paraiškoje D3 buvo atliekamas panaudojant diestereomerinį esterį, kuris atskirtas ir hidrolizuotas rūgštiniame tirpale, tačiau rūgštinėse sąlygose, kurios reikalingos prijungtos grupės hidrolizei, omeprazolas yra gana jautrus, rūgštis turi būti greitai neutralizuota, kad išvengti jautraus junginio skilimo). Kaip minėta, aprašant išradimų grupę, kiekvieno išradimo analogai nurodomi atskirai (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.2. punktas). Aprašyme tiesiogiai nenurodyti kiekvieno iš išradimo analogai atskirai, tačiau galima daryti išvadą, jog tie patys šaltiniai buvo laikomi visų išradimų grupės išradimų analogais. Tokia nuomonė išdėstyta ir VTB išvados 17 punkte (t. 8, b. l. 98), konstatavus, jog aprašant technikos lygį cituojami trys šaltiniai, kurie yra artimiausi analogai 1 ir 7 išradimo apibrėžties punktuose nurodytiems išradimams.

1558.3.4. Pagal 20 taisyklės 20.3.3. punktą išradimo esmė nusakoma esminių požymių, pakankamų išradimo keliamam techniniam rezultatui pasiekti, visuma. Požymiai yra esminiai, jeigu nuo jų priklauso techninio rezultato pasiekimas. Skyriuje "Išradimo esmė" smulkiai aprašomas uždavinys, kuriam išspręsti skirtas pareikštas išradimas, nurodomas techninis rezultatas, kuris gali būti gautas įdiegus išradimą. Šiame skyriuje nurodomi visi esminiai požymiai, apibūdinantys išradimą, išskiriant požymius, skirtingus nuo artimiausio analogo, ir juos sugrupuojant į požymius, kurių pakanka visais atvejais ir kuriems taikoma prašomos teisinės apsaugos apimtis, ir į požymius, kurie apibūdina išradimą konkrečiais atvejais, konkrečiomis jo realizavimo formomis arba ypatingomis panaudojimo sąlygomis.

1568.3.5. Išradimų grupė aprašoma, pradedant išradimu, kuris labiausiai atitinka sprendžiamą uždavinį, ir pateikiant kiekvieno išradimo duomenis atskirai. Jei aprašomi vienos rūšies objektai, galima smulkiai aprašyti vieną išradimą, o kitus nusakyti tik skirtingais nuo aprašytojo požymiais. Šiame aprašymo skyriuje turi būti aiškiai įrodyta: vieno objekto priklausomybė nuo kito, to paties uždavinio sprendimas tokiu pat būdu. (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.3.1. punktas).

1578.3.6. Išradimo realizavimo aprašymo skyriuje pateikiama nurodyto techninio rezultato gavimo galimybė. Išradimo, kurio esmė apibūdinama požymiais, nurodytais bendromis sąvokomis, realizavimo galimybė patvirtinama arba aprašant paraiškoje tokio požymio realizavimo priemones, arba nurodant žinomas ir tam tinkamas priemones arba jų gavimo būdus. Išradimui apibūdinti naudojant kiekybinius požymius, išreikštus reikšmių intervalu, parodoma galimybė gauti techninį rezultatą tame intervale. Norint pasiekti didžiausią teisinės apsaugos apimtį, tikslinga reikšmių intervalą imti tokį, už kurio ribų negali būti gautas nurodytas techninis rezultatas (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.1 punktas).

1588.3.6.1. Išradimo aprašyme (5 psl.), visų pirma, aprašytas išradimo aspektas – III junginys, kurio cheminė formulė pateikiama aprašyme ir kuris, kaip nurodoma, yra tarpinis produktas būdingame gavimo būde. Tačiau visiškai nėra atskleista, kuris tai junginys ir ar jis nurodytas Išradimo apibrėžtyje. Ekspertas taip pat patvirtina, jog Patente nenurodomas Išradimo aprašymo 1 ir 2 pavyzdžiuose aprašomų natrio druskų gavimui panaudotų pradinių medžiagų gavimo būdas ir jų optinis grynumas (Trečiosios teismo techninės ekspertizės 4.1, 4.4 punktai; t. 8, b. l. 108-109). Taip pat aprašoma, jog optiškai gryni atskiri enantiomerai gaunami atskiriant du stereoizomerus iš diastereomerinio mišinio 5 arba 6 -metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)metil] sulfinil} -1 -[aciloksimetil] - 1H-benzimidazolas ir pateikiama šio mišinio cheminė formulė (IV). Šio esterio formulė pateikiama ir gavimo būdas nurodomi Patento apibrėžties 7 punkte ir 12 punkte. Aprašomas junginys yra Išradimo apibrėžties 21 punkte nurodytas tarpinis junginys. Nors Išradimo apibrėžties punkte vietoje elemento aciloksimetil yra nurodytas elementas mandeloiloksimetil, Išradimo apibrėžties 12 punkte mandeloilas įvardijamas kaip vienas iš acilo grupės pavyzdžių, taigi šiuos junginius galima laikyti analogais. Išvadą, jog Patento apibrėžties 21 punkte nurodyto junginio paskirtis - tai tarpinis junginys kitų junginių gamyboje, patvirtina ir ekspertas (Antrosios teismo techninės ekspertizės 9 punktas; t. 6, b. l. 111-112; Trečiosios teismo techninės ekspertizės 4.7 punktas; t. 8, b. l. 110), kuris kartu nurodė, kad apie šio tarpinio junginio farmakologines savybes ir galimybes panaudoti farmacijoje vaistams gaminti šiame patente duomenų nėra.

1598.3.6.2. Pagal Išradimo aprašymą (6 psl.) diastereomeriniai esteriai gali būti atskirti arba chromatografija, arba kristalizacija. Norint gauti optiškai grynas natrio druskas, t.y. omeprazolo natrio druskų atskirus enantiomerus, gautas junginys veikiamas baze. Nurodoma, jog šarminės druskos, kur katijonas yra litis arba kalis, taip pat gali būti gautos, panaudojant aukščiau minėtų bazių ličio arba kalio druskas. Norint gauti natrio druskos kristalinę formą, geriausia pridėti NaOH į nevandeninę terpę. Aprašomas (7 psl.) taip pat optiškai grynų magnio druskų gavimo būdas. Analogiškai, kaip teigiama, šarminės druskos, kur katijonas yra kalcis, gali būti gautos, panaudojant vandeninį neorganinės kalcio druskos CaCl2 tirpalą. Atskirų enantiomerų šarminių druskų pavyzdžiai šalia natrio ir magnio druskų yra ličio, kalio kalcio ir ketvirtinio amonio druskos. Toliau aprašyta (7-10 psl.), jog išradimo optiškai gryni junginiai įjungiami vartojimui į farmacinius praparatus, kurie yra tolesnis išradimo objektas. Naudojamos stabilizuojančios medžiagos juose gali būti tokie šarminiai junginiai, kaip natrio, kalio, kalcio, magnio ir panašiai karbonatai ir kt. Aprašomi įvairių formų vaistiniai preparatai (tabletės, želatino kapsulės, žvakutės, sirupai, suspensijos, tirpalai. Taip pat aprašyta (23 psl.) stabilumo racemizacijai matavimas. Šarminėse sąlygose nebuvo gauta omeprazolo (-) -izomero racemizacijos, esant 11,2 pH, net po 21 dienos. Omeprazolo (+) -izomero natrio druskos tirpalo jokios racemizacijos nebuvo pastebėta, jį šildant 26 valandas 37 laipsnių temperatūroje.

1608.3.6.3. Konkrečai imant, išradimas aprašyme iliustruojamas šiais pavyzdžiais:

1618.3.6.3.1. Išradimo aprašymo 1-5 pavyzdžiuose aprašomas omeprazolo natrio (optinis grynumas 99,8% e.e.) ir magnio druskų (optinis grynumas 98%, 99,8% ir 99,9% e.e.) gavimo procesas (10-12 psl.). Šie junginiai, taip pat jų analogai, aprašyti Patento apibrėžties 1-6 punktuose. Išradimo aprašyme nurodoma, jog šarminės druskos, kur katijonas yra litis, kalcis arba kalis, taip pat gali būti gautos, panaudojant aukščiau minėtų bazių ličio, kalcio arba kalio druskas, t.y. atskirų enantiomerų šarminių druskų pavyzdžiai šalia natrio ir magnio druskų yra ličio, kalio kalcio ir ketvirtinio amonio druskos (6, 7 psl.).

1628.3.6.3.2. Pavyzdyje A (13-14 psl.) aprašytas omeprazolo (-) -enantiomero magnio druskos optinio grynumo padidinimas kristalizacijos būdu nuo 80% iki 98,4% e.e.; pavyzdyje B (14-15 psl.) aprašytas omeprazolo (+) -enantiomero magnio druskos optinio grynumo padidinimas kristalizacijos būdu nuo 80% iki apytikriai 99% e.e.

1638.3.6.3.3. Išradimo aprašymo 6-9 pavyzdžiuose (15-17) aprašytas tarpinio junginio – diastereomerinio mišinio 6 -metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)-metil] -sulfinil} -1 - [ mandeloiloksimetil] - 1H-benzimidazolo (R ir S izomero), nurodyto Patento apibrėžties 21 punkte, gavimo procesas ir labiau hidrofilinio diastereomero (R arba S) atskyrimas, gaunant gryną labiau hidrofilinį izomerą kaip bespalvį sirupą.

1648.3.6.3.4. Išradimo aprašymo 10 ir 11 pavyzdžiai (17-19) iliustruoja omeprazolo enantiomerų (R ir S), nurodytų Patento apibrėžties 15 ir 16 punktuose, gavimo procesą iš tarpinio junginio 6-metoksi-2-{[(4-metoksi-3,5- dimetil-2-piridinil)-metil] -sulfinil} -1 - [mandeloiloksimetil] - 1H-benzimidazolo. Gauta atitinkamai 94% e.e. (S) ir 98% e.e. (R) optinio grynumo junginiai.

1658.3.6.4. Pagal Išradimo aprašymo ir Išradimo apibrėžties turinį, taip pat įvertinus Eksperto išvadas (Trečiosios ekspertizės akto 4.7, 4.9, 4.10 punktai; t. 1, b. l. 110-111), galima spręsti, jog, siekiant Patente nurodyto techninio rezultato – optiškai grynų omeprazolo enantiomerų druskų gavimo, pirma gaunamas Išradimo apibrėžtyje neįvardintas III formulės junginys; po to pagal Išradimo aprašymo 6, 8 pavyzdžius gaunamas IV formulės diastereomerinis esteris (mišinys), nurodytas Išradimo apibrėžties 21 punkte, Išradimo apibrėžties 7 ir 12 punktuose akcentuojama diastereomerinio esterio pagal IV formulę atskyrimas, kaip naujas grynų enantiomerų ir jų druskų gavimo būdas; po to pagal Išradimo aprašymo 7 ir 9 pavyzdžius atskiriamas labiau hidrofilinis diastereomeras (pagal Išradimo apibrėžties 8 punktą patentuojamas jų atskyrimo būdas, nes jie atskiriami chromatografija arba frakcine kristalizacija); po to pagal Išradimo aprašymo 10-11 pavyzdžius kiekvienas labiau hidrofiliškas atskirtas diastereomeras ištirpinamas šarminiame tirpale, kur aciloksimetilo grupė hidrolizuojama ir gaunamas optiškai grynas omeprazolo enantiomeras (Išradimo apibrėžties 12, 15, 16 punktai; Išradimo apibrėžties 9 punkte patentuojamas ištirpinimo arba solvolizės šarminiame tirpale būdas); po to pagal Išradimo aprašymo 1-5 pavyzdžius iš optiškai grynų omeprazolo enantiomerų gaunamos atitinkamos jų druskos, kai omeprazolo enantiomerus (gautus pagal Išradimo apibrėžties 12 punktą, Išradimo aprašymo 10 ir 11 pavyzdžius) neutralizuoja su neutralizuojančia medžiaga, po to apdoroja baze nevandeniniame tirpale (Išradimo apibrėžties 10 ir 11 punktuose patentuojamas junginių kristalinėje formoje gavimo būdas).

1668.3.6.5. Byloje nustatyta, kad Patentinė paraiška pateikta dėl išradimų grupės: optiškai grynų junginių, jų ir farmacinių kompozicijų gavimo būdo ir panaudojimo, tarpinių junginių, visi išradimai susieti bendros koncepcijos. Ekspertas taip pat patvirtino, jog šešių cheminių elementų (natrio, magnio, kalio, ličio, kalcio ir ketvirtinio amonio) omeprazolo enantiomerų druskas galima apibūdinti, kaip junginių grupę, apibrėžtą bendru struktūrinės cheminės formulės organiniu fragmentu ir šios grupės junginių bazių druskoms gauti naudojamas tas pats būdas (Trečiosios ekspertizės akto 4.16 punktas; t. 8, b. l. 114).

1678.3.6.6. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog išradimo aprašyme tik abstrakčia forma nurodytas išradimo uždavinys – gauti junginius su pagerintomis terapinėmis savybėmis, siekiant mažesnio tarpindividualių svyravimų laipsnio (Išradimo aprašymo 1 psl.). Šiam uždaviniui išspręsti, kaip techninį rezultatą, kuris gali būti gautas įdiegus išradimą, Patentas pateikia tokius junginius, kurie yra atskirų omeprazolo enantiomerų naujos druskos (1 psl.). Tačiau, pabrėžtina, Išradimo aprašyme nėra nurodyti visi esminiai požymiai, apibūdinantys išradimą, neišskirti požymiai, skirtingi nuo artimiausio analogo, jie nesugrupuoti į požymius, kurių pakanka visais atvejais ir kuriems taikoma prašomos teisinės apsaugos apimtis, ir į požymius, kurie apibūdina išradimą konkrečiais atvejais, konkrečiomis jo realizavimo formomis arba ypatingomis panaudojimo sąlygomis. Nors aprašant vienos rūšies objektus (Patente aprašytas metalų natrio, magnio, kalio, kalcio, ličio ir ketvirtinio amonio druskas), galima smulkiai aprašyti tik vieną išradimą (Patento aprašyme 1-5 pavyzdžiuose pateikti omeprazolo enantiomerų natrio ir magnio druskų gavimo būdai), o kitus nusakyti tik skirtingais nuo aprašytojo požymiais, tačiau išradimo aprašyme, kaip reikalaujama Taisyklėse, turi būti aiškiai įrodyta vieno objekto priklausomybė nuo kito, to paties uždavinio sprendimas tokiu pat būdu (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.3.1. punktas). Tuo tarpu išradimo aprašyme tik pateikiami tokie teiginiai: šarminės druskos, kur katijonas yra litis arba kalis, taip pat gali būti gautos, kaip ir natrio druska, panaudojant aukščiau minėtų bazių ličio arba kalio druskas; šarminės druskos, kur katijonas yra kalcis, gali būti gautos, kaip ir magnio druska, panaudojant vandeninį neorganinės kalcio druskos CaCl2 tirpalą; atskirų enantiomerų šarminių druskų pavyzdžiai šalia natrio ir magnio druskų yra ličio, kalio kalcio ir ketvirtinio amonio druskos; farmaciniuose preparatuose naudojamos stabilizuojančios medžiagos juose gali būti tokie šarminiai junginiai, kaip natrio, kalio, kalcio, magnio ir panašiai karbonatai. Jokių įrodymų, netgi jokių argumentų, jog kalcio, ličio, kalio, ketvirtinio amonio druskų gavimo uždavinys sprendžiamas tokiu pat būdu ir gaunamas analogiškas techninis rezultatas, aprašyme nepateikiama. Priešingai, analogišką techninį rezultatą visų metalų druskoms paneigia paties atsakovo teiginiai išradimo aprašyme: ypač tinkamos yra natrio, kalcio ir magnio druskos (Išradimo aprašymo 2 psl.); Išradimo aprašyme pateikiamos tik tinkamiausių pagal išradimą optiškai grynų natrio ir magnio druskų cheminės formulės Ia ir Ib bei IIa ir IIb pavyzdžiuose (Išradimo aprašymo 3 psl.); nurodoma, jog “geriausias šiuo metu žinomas išradimo realizavimo būdas yra naudoti šio išradimo optiškai grynų junginių natrio druskas”, aprašytas Išradimo aprašymo 1-2 pavyzdžiuose (Išradimo aprašymo 19 psl.).

1688.3.6.7. Galiausiai, Išradimo aprašyme, kaip priemonė gauti išradimo techninį rezultatą, – junginius su pagerintomis terapinėmis savybėmis, nurodoma naujai gautų junginių omeprazolo enantiomerų ir jų druskų optinio grynumo savybė, nes analogai nežinojo optiškai gryno omeprazolo druskų (Išradimo aprašymo 2 psl.), o optiškai grynos druskos yra stabilios racemizacijos atžvilgiu (Išradimo aprašymo 4 psl.). Pateikiamuose Išradimo aprašymo 1-5 pavyzdžiuose akcentuojamas gautų natrio ir magnio druskų optinis grynumas nuo 98 iki 99,9% e.e. (Išradimo aprašymo 10-13 psl.). Kaip minėta anksčiau, išradimui apibūdinti naudojant kiekybinius požymius, išreikštus reikšmių intervalu, turi būti parodoma galimybė gauti techninį rezultatą tame intervale. Norint pasiekti didžiausią teisinės apsaugos apimtį, tikslinga reikšmių intervalą imti tokį, už kurio ribų negali būti gautas nurodytas techninis rezultatas (Taisyklų 20 taisyklės 20.3.5.1 punktas). Esminiai junginio požymiai, taip pat ir kiekybiniai, turi būti nurodyti išradimo apibrėžtyje (Taisyklių 21 taisyklės 21.3.4. punkto a) papunktis). Be to šradimo apibrėžtyje nurodyti esminiai individualių junginių kiekybiniai požymiai turi būti pagrįsti išradimo aprašymu. Ginčijamame Patente ne tik nenurodytas pareikštų optiškai grynų junginių optinis grynumas išradimo apibrėžtyje, bet ir išradimo aprašyme nepateikta jokių įrodymų, jog būtų gautas analogiškas techninis rezultatas – omeprazolo enantiomerų (R ir S) kalio, ličio, kalcio ir ketvirtinio amonio druskų optinis grynumas, lyginant su išradimo aprašyme pateiktais natrio ir magnio druskų gavimo techniniais rezultatais. Dėl išradimo objektais nurodytų optiškai grynų junginių stabilumo racemizacijai išradimo aprašyme aprašyti du eksperimentai, tačiau viename jų apskritai nenurodytas konkretus tiriamas junginys, kitame buvo tiriamas omeprazolo (+) -izomero natrio druskos tirpalas. Taigi, įrodymų, koks yra kitų išradimo metalų druskų atsparumas racemizacijai, kaip pasiektas išradimo techninis rezultatas, siekiant pagerinti šių junginių terapinį poveikį, išradimo aprašyme neatskleistas, todėl negalima įsitikinti, ar buvo išspręstas Patente iškeltas techninis uždavinys. Tai reiškia, jog objektyviai negalima patikrinti nei junginių, kurių pavyzdžių išradimo aprašyme nepateikiama, gaunamo optinio grynumo, naudojant Patente aprašytus optiškai grynų junginių gavimo būdus, nei jų atsparumo racemizacijai, nei geresnio terapinio poveikio Patento apibrėžties 19-20 punktuose nurodytų ligų gydymui, lyginant su ankstesniais analogais. Patente nepateikiama ir išradimo objektu nurodytų junginių klinikinių tyrimų, atliktų iki patentinės paraiškos pateikimo, kurie patvirtintų Patente iškeltą hipotezę, jog atskirų omeprazolo enantiomerų naujos druskos, kaip optiškai gryni junginiai, pasižymi geresnėmis farmakokinetinėmis bei metabolinėmis savybėmis. Tuo tarpu, minėta, jeigu išradimas yra vaistas žmonių ir gyvūnų tam tikriems susirgimams gydyti, aprašyme pateikiami duomenys, įrodantys, kad šis vaistas skirtas tos ligos gydymui (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.4 punktas). Išradimo apibrėžties 17 punkte nurodytos kompozicijos pavyzdžiai taip pat pateikti tik su aktyviais junginiais – natrio (S ir R) bei magnio (R) druskomis, tuo tarpu aprašomo farmacinio preparato aktyvus ingredientas nurodomas optiškai grynas junginys pagal bet kurį Patento apibrėžties 1-6 punktą. Dėl nurodytų argumentų Patento apibrėžtis be pagrindo suteikia plačiausią omeprazolo enantiomerų (R ir S) ir jų visų dvylikos metalų druskų (R ir S enantiomerų natrio, magnio, ličio, kalio, kalcio ir ketvirtinio amonio druskų) teisinę apsaugą - nuo omeprazolo racemato (daugiau kaip 50%) iki 100% o.g., nesant teisės aktų reikalaujamo pagrindimo (išradimo esminių požymių atskleidimo) tokio masto teisinei apsaugai gauti.

1698.3.6.8. Įvertinus Sprendimo 6.5. punkte nurodytus išradimų grupės požymių ekvivalentiškumo kriterijus, Patente ir bylos nagrinėjimo metu nėra pateikta argumentų ir įrodymų, jog išradimo apibrėžtyje nurodytos omeprazolo enantiomerų kalio, ličio, kalcio ir ketvirtinio amonio druskos duotų tokį patį techninį rezultatą, kaip ir išradimo apibrėžtyje nurodytos bei aprašyme pavyzdžiais iliustruotos omeprazolo enantiomerų natrio ar magnio druskos. Nėra Patente įrodymų, jog ir omeprazolo enantiomerų natrio ar magnio optiškai grynos druskos turi geresnį terapinį poveikį lyginant su ankstesniais analogais, taip pat kad visi šie padariniai yra akivaizdūs atitinkamos srities specialistui. Šią teismo išvadą nuosekliai patvirtina byloje paskirtų teismo techninių ekspertizių išvados.

1708.3.6.9. Trečiosios ekspertizės akto 4.2 punkte (t. 8, b. l. 108-109) Ekspertas nurodė, jog nors Patento paskirtis yra aprašytų omeprazolo enantiomerų atskyrimas iš mišinio ir jų druskų su bazėmis sudarymas bei pastarųjų įjungimas į farmacinius preparatus, Išradimo apibrėžtyje (1-21 punktai) neminimas nei atskirtų enantiomerų optinio aktyvumo padidinimas, nei atskirų enantiomerų stabilumo racemizacijai užtikrinimas. Patente atlikus omeprazolo (-)-enantiomero stereocheminio stabilumo tyrimą (nenurodant, ar tai druska, ar neutralus enantiomeras) šaldytuve (nenurodant temperatūros) vandeniniuose buferiniuose tirpaluose, kurių pH 8-11,2 konstatuojama, kad tiriamo junginio racemizacijos nebuvo, o cheminis skilimas buvo labiau aiškus, nors nepateikti jokie šio tvirtinimo skaitmeniniai duomenys. Aprašant racemizacijos eksperimentą su omeprazolo (+)- enantiomero natrio druskos tirpalu +37°C temperatūroje 26 val. tvirtinama, kad nebuvo pastebėta jokios racemizacijos, o apie šio junginio cheminį stabilumą nekalbama. Šiame Patente nepateikta chiralinio ir cheminio stabilumo tyrimų su kitomis optiškai grynų omeprazolo enantiomerų druskomis (Atsakymas Pirmosios ekspertizės akte į ieškovo 7 klausimą; t. 5, b. l. 236; Trečiosios teismo ekspertizės akto 4.13 punktas; t. 8, b. l. 113).

1718.3.6.10. Nors šešių cheminių elementų (natrio, magnio, kalio, ličio, kalcio ir ketvirtinio amonio) omeprazolo enantiomerų druskas galima apibūdinti, kaip junginių grupę, apibrėžtą bendru struktūrinės cheminės formulės organiniu fragmentu ir šios grupės junginių bazių druskoms gauti naudojamas tas pats būdas, tačiau nuo sudarančio druską elemento pobūdžio priklauso galutinio produkto išeiga, termostabilumas, atsparumas racemizacijai, tirpumas, higroskopiškumas, lydymosi taškas, optinis aktyvumas ir kitos jo savybės. Nuo druskos pobūdžio gali priklausyti ir omeprazolo enantiomero veikimo pobūdis organizme (Trečiosios ekspertizės akto 4.16 punktas; t. 8, b. l. 114).

1728.3.6.11. Eksperto tvirtinimu, pagal Patento aprašyme pateiktus 1 – 2 pavyzdžius su šarminiu metalu natriu, naudojant kitus Patente nurodytus šarminius metalus litį, kalį, taip pat ketvirtinį amonį galima gauti analogiškas ličio, kalio, ir ketvirtinio amonio druskas, o pagal Patento aprašyme pateiktus 3 – 5 pavyzdžius su žemės šarminiu metalu magniu, naudojant kitą Patente nurodytą žemės šarminį metalą kalcį galima gauti analogiškas kalcio druskas. Tačiau problematiška tvirtinti, kad bus gautas tas pats techninis rezultatas (šių metalų druskų toks pats optinis grynumas, toks pats atsparumas racemizacijai, higroskopiškumas, galutinė produkto išeiga, tirpumas, lydymosi taškas ir kt.). Galima tikėtis gauti tik panašų techninį rezultatą (Atsakymas Pirmosios ekspertizės akte į ieškovo 4.3 klausimą; t. 5, b. l. 232-233; Trečiosios teismo ekspertizės akto 4.17-4.18 punktai; t. 8, b. l. 114-115).

1738.3.6.12. Patente nerasta duomenų apie atskirtų omeprazolo enantiomerų farmakokinetinės, metabolines savybes ir jų terapinio poveikio palyginimą, taip pat omeprazolo atskirtų enantiomerų farmakokinetinių, metabolinių savybių ir terapinio poveikio palyginimo su omeprazolo raceminio mišinio šiomis savybėmis. Patente nerasta ir duomenų apie omeprazolo atskirtų enantiomerų druskų farmakokinetinių, metabolinių savybių ir terapinio poveikio palyginimą tarpusavyje, taip pat apie omeprazolo atskirų optiškai labai grynų (daugiau/lygu 99,8% e.e.) enantiomerų druskų farmakokinetinių, metabolinių savybių ir terapinio poveikio palyginimo su mažesnio optinio grynumo omeprazolo enantiomerų druskomis. Patente nepateikta optiškai labai grynų ir mažiau grynų enantiomerų ar jų druskų tarpusavio palyginimo ir tai neleidžia daryti vienareikšmiškų išvadų apie visų jų geresnį terapinį poveikį. Siekiant tiksliai atsakyti į aukščiau pateiktus klausimus terapinio poveikio įvertinimui būtina visais atvejais atlikti klinikinius tyrimus, korektiškai parenkant artimiausius technikos lygiui cheminius junginius. D13 atlikto klinikinio tyrimo A įvadinėje dalyje (t. 1, b. l. 53-59) teigiama, kad "omeprazolo veikimo mechanizmas aiškinamas nechiraliniu aktyviu inhibitoriumi, susidarančiu parietalinės ląstelės kompartmentuose tuo pačiu reakcijos greičiu abiem enantiomerams". Klinikinio tyrimo A aprašyme pateikti duomenys apie omeprazolo (-) -enantiomero magnio druskos (nenurodant optinio grynumo) inhibicinio poveikio skrandžio rūgšties sekrecijai palyginimą su omeprazolo racematu (o ne su racemato magnio druska). Tokio tyrimo rezultatus vertinti, Eksperto eigimu, yra problematiška, nes tyrimų metu buvo lyginami ne technikos lygiu artimiausi junginiai ir gauti rezultatai negali patikimai pagrįsti išradimo lygio buvimą. Nesant duomenų palyginimo su struktūriškai panašiausiu į Išradimo apibrėžtyje nurodytą junginį, negali būti patikimai pagrįsti gauti tyrimo rezultatai. Klinikinis tyrimas B (palyginamasis) (t. 1, b. l. 60) atliktas panaudojant tyrimui omeprazolo raceminį mišinį ir omeprazolo raceminio mišinio magnio druską. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad absorbuojamas tas pats medžiagos kiekis, nepriklausomai nuo duoto preparato, ar tai būtų omeprazolo racematas ne druskos forma, ar jo magnio druska. Patento autoriai padarė išvadą, kad šie preparatai yra „ekvivalentiški", o tarpasmeniniai skirtumai yra panašūs (Atsakymas Pirmosios ekspertizės akte į ieškovo 7 klausimą; t. 5, b. l. 236; Antrosios ekspertizės akto 1 ir 2 punktai; t. 6, b. l. 108-109; Trečiosios ekspertizės akto 4.19 – 4.22 punktai; t. 8, b. l. 115-116).

1748.3.6.13. Kadangi išradimo aprašyme nėra aprašytos ličio, kalio ir ketvirtinio amonio druskos ir nepateikti argumentai dėl šių druskų, Eksperto teigimu, atitinkamos srities specialistui neaišku, ar šios druskos naudojamos farmaciniuose preparatuose ir ar minėtos trijų elementų enantiomerų druskos yra tinkamos išradimo techniniam rezultatui pasiekti. Iš Patento aprašymo 2 puslapio 24 eilutėje esančio sakinio „ypač tinkamos druskos pagal šį išradimą yra natrio, kalcio ir magnio druskos" neaiškūs šių druskų privalumai, lyginant su kitų trijų elementų druskomis. Patento aprašyme nepateikti įrodymai, patvirtinantys, jog Patento apibrėžties 1-6 punktuose nurodyti visi optiškai gryni junginiai gali būti naudojami farmaciniuose preparatuose, kurie skirti patento apibrėžties 19-20 punktuose nurodytų ligų gydymui (Trečiosios ekspertizės akto 4.23 punktas; t. 8, b. l. 116-117).

1758.3.6.14. Dar daugiau, Ekspertas nurodė, jog optiškai aktyvių junginių metabolizmas nepriklauso nuo optinio grynumo laipsnio. Abejotina, ar geresnės farmakokinetinės savybės ir geresnis omeprazolo enantiomerų ar jo druskų poveikis priklauso nuo optinio grynumo laipsnio, nes literatūros duomenimis abu izomerai ląstelių lygmenyje virsta tuo pačiu H+, K+-ATPazės inhibitoriumi - achiraliniu sulfenamidu. Abejones patvirtina ir Patento LT3287B rekomenduojama "Tablečių su enteriniu apvalkalu" sudėtis, į kurią įtraukta omeprazolo (+) -enantiomero magnio druska, kurios optinis grynumas 98% e.e. (Išradimo aprašymo 3 pavyzdys), o ne omeprazolo (+) -enantiomero magnio druska, kurios optinis grynumas 99,8% e.e. (Išradimo aprašymo 4 pavyzdys) (Trečiosios ekspertizės akto 4.21 punktas; t. 8, b. l. 116). Tuo paneigiama pati išradimo hipotezė, jog išradimu siekta sukurti tokius optiškai grynus junginius, kurių terapinis poveikis būtų geresnis.

1768.3.7. Patento esmės neatskleidimą, Išradimo aprašymo nenuoseklumą bei prieštaringumą patvirtina ir Eksperto nurodytos aplinkybės. Papildomos teismo techninės ekspertizės, atliktos apeliacinės instancijos teisme, akto 4.1 ir 4.4 punktuose ekspertas nurodo (t. 8, b. l. 108-109), jog Patente neatskleista, kokiu būdu buvo gauti omeprazolo nežymiai kitu izomeru užteršti enantiomerų mišiniai ir koks jų optinis grynumas, kurie panaudoti natrio druskų gamybai pagal Išradimo aprašyme pateiktus 1 ir 2 pavyzdžius. Teismo eksperto teigimu, nuoseklaus gamybos proceso aprašymo nuo pradinio produkto gavimo iki galutinio produkto ir jo panaudojimo Patente nėra. Išradimo aprašymo 6-11 pavyzdžiuose nurodoma, kaip galima gauti omeprazolo enantiomerus atitinkamai 94% ir 98% e.e. per diasteromerinio mišinio gavimą sudarant esterio racematą su migdolo rūgštimi, po to gaunant labiau hidrofilinį izomerą ir jo pavertimą optiškai grynu junginiu sirupo pavidalu. Tačiau nuoseklios sekos, kaip šie sirupai paverčiami kristalinėmis medžiagomis, patente nepateikta (Trečiosios ekspertizės akto 4.1 punktas). Išradimo aprašymo sekoje teismo ekspertui kelia abejonių pavyzdžių A ir B pateiktų metodikų (aprašymo 13-15 psl.) prasmė, atspindinti magnio druskų „optinio aktyvumo padidinimą”. Patente tvirtinama, kad magnio druskos optinis grynumas pagal šią metodiką padidintas atitinkamai nuo 80% iki 98.4% e.e. ir nuo 80% iki apytikriai 99% e.e., todėl nesuprantama tokio optinio aktyvumo "padidinimo" prasmė, kai 4 ir 5 pavyzdžiuose (aprašymo 11-12 psl.) gautų magnio druskų optinis grynumas didesnis. Taigi neaišku, kuo pavyzdžiuose A ir B pateikta optinio aktyvumo padidinimo metodika pranašesnė už Išradimo aprašymo pavyzdžiuose 4 ir 5 pateiktą aprašymą (Trečiosios ekspertizės akto 4.1, 4.5, 4.6 punktai; t. 8, b. l. 108-109). Patento apibrėžties 10 punkte nurodytas būdas yra pagal apibrėžties 7 punkte nurodytą metodą gautų optiškai labai grynų junginių (sirupo pavidale) pavertimo druskomis kristalinėje formoje galutinis etapas, tačiau Patente nepateikta pavyzdžių metodikų, kaip omeprazolo enantiomerai (sirupo pavidale) paverčiami kristalinėmis druskomis apdorojant baze nevandeniniame tirpale (Trečiosios ekspertizės akto 4.9 punktas; t. 8, b. l. 110-111). Vertindamas optiškai grynų medžiagų grynumo laipsnį, teismo ekspertas konstatavo, jog mokslinėje literatūroje nerasta jų klasifikacijos arba suskirstymo į labai grynas ar mažiau grynas priklausomai nuo optinio grynumo. Pvz., kai enantiomerinis perteklius (e.e.) (+)-izomero yra 85 % ar 95 %, sakoma, kad ši medžiaga praturtinta (+) -izomeru, tačiau tai nėra optiškai gryna medžiaga. Optiškai gryna medžiaga gali būti vadinama, kai optinis grynumas yra 100 % e.e. Taigi, šia prasme Patento pavadinimas "Optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas ir panaudojimas" yra klaidinantis, nes jame nėra aprašyta nė vieno junginio, kurio optinis grynumas būtų lygus 100 % e.e. Pavadinimo pirmieji trys žodžiai apima visą stereochemijos mokslo šakos sritį, o patento aprašymas apima labai siaurą omeprazolo enantiomerų druskų temą. Patento aprašymo 3 psl. pateiktas išsireiškimas "optiškai grynos Na+druskos" reiškia omeprazolo (+) -enantiomero Na-druską, atskirtą nuo omeprazolo (-) -enantiomero Na-druskos. Toks „optiškai grynų" enantiomerų sąvokos išaiškinimas yra netikslus ir problematiškas. Susipažinęs su omeprazolo enantiomerų optiškai labai grynų junginių patentais, ekspertas nustatė, kad apibūdinant junginių optinį grynumą intervalas yra nuo 85 % iki 99,95 % e.e. Patente LT 3287 B 4 puslapyje pavartotas terminas "optiškai labai grynos" natrio druskos, kurių optinis grynuma daugiau/lygu 99,8 % e.e., o vienos (-) -enantiomero magnio druskos optinis grynumas 99,9 % e.e., yra tinkamesnis aprašomų junginių apibūdinimui. Į farmacinių preparatų kompozicijas Patento autoriai įkomponavo omeprazolo optiškai aktyvaus (-) -enantiomero arba (+) -enantiomero natrio druskas, kurių optinis grynumas daugiau/lygu 99,8% e.e., o į tablečių sudėtį su enteriniu apvalkalu rekomenduojama (+) -enantiomero magnio druska, kurios optinis grynumas 98% e.e., nors 4 pavyzdyje (+) -enantiomero gautos magnio druskos optinis grynumas 99,8 % e.e. Patente nepateikta klinikinių tyrimų duomenų palyginant optiškai "labai" grynų ir "mažiau" grynų omeprazolo enantiomerų druskų inhibicinį poveikį skrandžio sulčių sekrecijai (Trečiosios ekspertizės akto 4.15 punktas; t. 8, b. l. 113-114). Patente pateikiamuose pavyzdžiuose nustatyta daug esminių klaidų dėl junginių gamybos procese naudotinų cheminių elementų kiekių, dėl ko nebūtų galima pasiekti pavyzdžiuose nurodomo techninio rezultato (t. 8, b. l. 117).

1778.3.8. Atsakovas rašytiniuose paaiškinimuose, pateiktuose apeliacinės instancijos teisme (t. 8, b. l. 149-155), bei teismo posėdžio metu teigia, jog kai kurie Trečiajame ekspertizės akte eksperto pateikti atsakymai į teismo pateiktus klausimus yra netikslūs bei neišsamūs ekspertizės akto turinys prieštaringas. Ekspertas nepagrįstai nurodo, jog: Patente nėra nuoseklaus gamybos proceso aprašymo nuo pradinio iki galutinio produkto gavimo (ekspertizės akto 4.1 punktas); išradimo aprašymo A ir B pavyzdžiuose „optinio grynumo padidinimas“ pateiktos metodikos prasmė kelia abejonių (ekspertizės akto 4.5, 4.6 punktai); Patente nepateikta metodikų, kaip enantiomerai sirupo pavidale paverčiami kristalinėmis druskomis (ekspertizės akto 4.9 punktas); Patento pavadinimas “Optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas ir panaudojimas” yra klaidinantis (ekspertizės akto 4.15 punktas); klinikinio tyrimo A duomenis vertinti yra problematiška, nes buvo lyginami ne tie analogai, Patente nerasta duomenų apie omeprazolo atskirtų enantiomerų druskų farmakokinetinių, metabolinių savybių ir terapinio poveikio palyginimą tarpusavyje, taip pat apie omeprazolo atskirų optiškai labai grynų (daugiau/lygu 99,8% e.e.) enantiomerų druskų farmakokinetinių, metabolinių savybių ir terapinio poveikio palyginimo su mažesnio optinio grynumo omeprazolo enantiomerų druskomis, Patente nepateikta optiškai labai grynų ir mažiau grynų enantiomerų ar jų druskų tarpusavio palyginimo ir tai neleidžia daryti vienareikšmiškų išvadų apie jų geresnį terapinį poveikį (ekspertizės akto 4.19-4.22 punktai); Patento aprašyme nepateikti įrodymai, jog Patento apibrėžties 1-6 punktuose nurodyti visi optiškai gryni junginiai gali būti naudojami farmaciniuose preparatuose, kurie skirti patento apibrėžties 20-21 punktuose nurodytų ligų gydymui (ekspertizės akto 4.23 punktas).

1788.3.9. Atsakovo teiginiai dėl ekspertizės akto prieštaringumo ar netikslumo iš esmės yra nepagrįsti.

1798.3.9.1. Pirmąjai teismo techninei ekspertizei pirmosios instancijos teismas pateikė vien kiekvienos iš šalių kryptingai, atsižvelgiant į jų procesinę poziciją, suformuluotus klausimus, nesiremdamas bylos ginčo kontekstu, t.y. objektyviai ir tiksliai nesusiedamas ekspertui pateikiamų klausimų su įrodinėjimo dalyku (t. 5, b. l. 229-244). Ekspertas taip pat į pateiktus klausimus atsakė siaurai ir konkrečiai, neišeidamas už šalių suformuluotų klausimų ribų. Dėl to liko neatsakyta į eilę kitų klausimų, sudarančių ginčo esmę bei reikalaujančių specialių žinių. Šalims prašant, pirmosios instancijos teismas byloje paskyrė papildomą teismo techninę ekspertizę (t. 6, b. l. 108-116), tačiau ir šiuo atveju ekspertui perdavė spręsti tik pačių šalių iškeltus klausimus. Kadangi pirmosios instancijos teismas nutartimis ekspertui uždavė išimtinai pačių šalių suformuluotus klausimus, kurie orientuoja į kiekvienos iš šalių poziciją byloje ir, teisėjų kolegijos nuomone, liko neatsakyta į kai kuriuos esminius klausimus, susijusius su ginčo dalyku, kuriems reikalingos specialios žinios farmacijos bei chemijos srityje, apeliacinės instancijos teisme buvo paskirta trečioji teismo techninė ekspertizė (papildoma). Klausimus šiai ekspertizei suformulavo teismas, atsižvelgdamas į šalių ginčijamas byloje aplinkybes bei ginčo esmę. Visus tris kartus ekspertizę buvo pavesta atlikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistų chemijos katedros profesoriui habilituotam mokslų daktarui E. T., t.y. specialiųjų žinių farmacijos bei chemijos srityse, tiesiogiai susijusiose su ginčo objektu, turinčiam aukščiausios kvalifikacijos specialistui.

1808.3.9.2. Pagal CPK 218 straipsnį ekspertizės aktą teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, kaip ir kitus įrodymus, o vidinis teismo įsitikinimas dėl eksperto išvados turi susiformuoti visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrus visus byloje esančius įrodymus. Tai reiškia, kad įvertintini įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į visų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti patikimu įrodymu arba, priešingu atveju, motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos ir teismas jomis kaip įrodymais nesivadovauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-183/2012). Konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali būti paneigti, t. y. atmetami kaip įrodymas, jeigu yra duomenų dėl jų nepagrįstumo, nepatikimumo ar kitokio ydingumo. Pagrindas atmesti kaip įrodymą eksperto išvadą ar jos dalį gali būti tai, kad ekspertizės akto turinys prieštaringas arba atliktas neišsamiai. Ekspertizės akto duomenys gali būti atmetami kaip įrodymai, kai jie prieštarauja kitai ekspertizės išvadai ar kitiems byloje esantiems leistiniems įrodymams, kelia abejonių eksperto nešališkumas, kvalifikacija ar kompetencija, ir kt. Tokiu atveju teismas gali arba atitinkamas išvadas daryti kitų pakankamų įrodymų pagrindu, nes ekspertizės akto duomenys neturi išankstinės galios, arba skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni, negu duomenys, esantys kituose įrodymų šaltiniuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-214/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 11 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-505/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-249/2013).

1818.3.9.3. Patento aprašyme galutinio produkto gavimo procesas iš tikrųjų aprašytas nenuosekliai, nėra aiškiai atskleista išradimo aprašyme pateiktų A ir B pavyzdžių „optinio grynumo padidinimas“ paskirtis ir prasmė (yra tik pateikti patys eksperimentų atlikimo pavyzdžiai, neatskleidžiant jų paskirties ir prasmės) bendrame išradimų grupės kontekste, neaiški tam tikrų tarpinių junginių bei eksperimentinių pavyzdžių aprašymo prasmė.

1828.3.9.4. Išradimo aprašyme, visų pirma, 1 ir 2 pavyzdžiuose aprašoma omeprazolo enantiomero natrio druskų gavimas kristalinėje formoje, nors šis būdas aprašytas tik Patento apibrėžties 10 punkte. Šioms druskoms gauti naudojamų tarpinių produktų – optiškai grynų omeprazolo enantiomerų gavimo būdas aprašytas tik Išradimo aprašymo 10-11 pavyzdžiuose bei Patento apibrėžties 12 punkte. Tuo tarpu išanalizavus Patento aprašymą, apibrėžtį bei įvertinus Eksperto pateiktas išvadas, nuosekliai Patento apibrėžties 1-6 punktuose nurodytų junginių gavimo procesas vyksta tokia veiksmų seka: pirma pagal Išradimo aprašymo 6, 8 pavyzdžius gaunamas IV formulės diastereomerinis esteris (mišinys), nurodytas Išradimo apibrėžties 21 punkte, apibrėžties 7 ir 12 punktuose akcentuojama diastereomerinio esterio pagal IV formulę atskyrimas kaip naujas grynų enantiomerų ir jų druskų gavimo būdas, po to pagal Išradimo aprašymo 7 ir 9 pavyzdžius atskiriamas labiau hidrofilinis diastereomeras (pagal Išradimo apibrėžties 8 punktą patentuojamas jų atskyrimo būdas, nes jie atskiriami chromatografija arba frakcine kristalizacija), po to pagal Išradimo aprašymo 10-11 pavyzdžius kiekvienas labiau hidrofiliškas atskirtas diastereomeras ištirpinamas šarminiame tirpale, kur aciloksimetilo grupė hidrolizuojama ir gaunamas optiškai grynas omeprazolo enantiomeras (Išradimo apibrėžties 12, 15, 16 punktai; Išradimo apibrėžties 9 punkte patentuojamas ištirpinimo arba solvolizės šarminiame tirpale būdas); po to pagal Išradimo aprašymo 1-5 pavyzdžius iš optiškai grynų omeprazolo enantiomerų gaunamos atitinkamos jų druskos, kai omeprazolo enantiomerus (gautus pagal Išradimo apibrėžties 12 punktą, Išradimo aprašymo 10 ir 11 pavyzdžius) neutralizuoja su neutralizuojančia medžiaga, po to apdoroja baze nevandeniniame tirpale (Išradimo apibrėžties 10 ir 11 punktuose patentuojamas junginių kristalinėje formoje gavimo būdas). Tokią junginių gavimo proceso seką iš esmės pripažįsta ir pats atsakovas rašytiniuose paaiškinimuose (t. 8, b. l. 150).

1838.3.9.5. Taigi, išradimo aprašyme išradimo objektu nurodomų optiškai grynų junginių gavimo procesas aprašytas pradedant nuo jo paskutinio etapo, kai iš anksčiau gautų tarpinių junginių – diastereomerinio esterio, labiau hidrofilinio diastereomero ir omeprazolo enantiomerų – yra pagaminamos omeprazolo enantiomerų atitinkamos druskos (natrio ir magnio). Be to iš Patentinės paraiškos dokumentų nėra aišku, kokią tarpinę vietą bendrame junginių gavimo procese užima procesai, aprašyti Išradimo aprašymo 3-5 pavyzdžiuose, ir koks jų pateikimo Patente tikslas, kokia pavyzdžiuose A ir B pateiktų metodikų (Išradimo aprašymo 13-15 psl.), atspindinčių magnio druskų „optinio aktyvumo padidinimą”, prasmė. Pats atsakovas rašytiniuose paaiškinimuose teigia, jog Išradimo aprašymo 3 pavyzdyje yra iliustruojamas magnio druskos precipitavimas, bet ne kristalizacija, o kristalizacijos būdas naudojamas aprašymo 1-2 pavyzdžiuose, gaunant natrio druskas; 4-5 pavyzdžiuose - iliustruojamas omeprazolo enantiomerų magnio druskų gavimas iš optiškai grynų natrio druskų; pavyzdžiuose A ir B iliustruojama omeprazolo enantiomerų optinio grynumo didinimas rekristalizacijos būdu (t. 8, b. l. 150). Tačiau Išradimo apibrėžtyje tokie optiškai grynų junginių gavimo būdai (precipitavimas, optinio grynumo padidinimas rekristalizacija, optiškai grynų omeprazolo enantiomerų magnio druskų gavimas, naudojant kitas optiškai grynas (natrio) druskas) iš viso neaprašyti. Ekspertas teismo posėdžio 2015 m. gruodžio 15 d. metu nurodė, jog nurodyti junginių gavimo metodai precipitavimas, rekristalizacija iš esmės yra kristalizacijos metodo sinonimai. Be to, pačiuose Patento aprašymo A ir B pavyzdžiuose naudojamas optinio grynumo padidinimas vadinamas magnio druskos paruošimo nevandeniniame tirpale ir jos kristalizacijos būdu. Patento apibrėžtyje yra aprašyti ir prašoma teisinės apsaugos tik omeprazolo enantiomerų bazės (ne druskų) formoje gavimo būdui (Išradimo apibrėžties 12-14 punktai), iliustruojamam Išradimo aprašymo 6-11 pavyzdžiais, bei optiškai grynų junginių – omeprazolo enantiomerų metalų druskų, įskaitant kristalinėje formoje, būdui (Išradimo apibrėžties 7-11 punktai), kurie iliustruoti Išradimo aprašymo 1-2 pavyzdžiais. Neaiški taip pat III junginio, aprašyto Išradimo aprašymo 5 psl., vieta optiškai grynų junginių gamybos procese. Išradimo aprašyme nurodyta šio junginio cheminės struktūros formulė, bet pavadinimas nepateiktas, jis įvardijamas tarpiniu junginiu, tačiau kada gaunamas galutinių produktų gamybos procese bei kokia jo paskirtis, nėra aprašyta, nėra iliustruotas pavyzdžiais ir šio junginio gavimo procesas. Kitaip, kaip nenuosekliu, tokio junginių gavimo proceso aprašymo pavadinti negalima. Kita vertus, Ekspertas nekvestionuoja Išradimo aprašymo A ir B pavyzdžiuose gauto tam tikro techninio rezultato pagrįstumo, tačiau kelia tik tokios metodikos prasmę, jeigu kitu aprašytu būdu techninis rezultatas tikslui pasiekti (optiškai grynesniam produktui gauti) yra geresnis.

1848.3.9.6. Nepagrįsti atsakovo argumentai dėl Trečiosios ekspertizės akto 4.9 punkto, nustačiusio, kad Patente nepateikta metodikų, kaip enantiomerai sirupo pavidale paverčiami kristalinėmis druskomis, nes pavyzdžiuose iš tikrųjų nėra aprašyta enantiomerų gavimas sirupo pavidale, bet yra aprašyta tik galutinio produkto – omeprazolo enantiomero natrio druskos – gavimas “kaip baltų kristalų”. Ekspertas tinkamai pagrindė ir išvadą (Trečiosios ekspertizės akto 4.15 punktas), jog Patento pavadinimas “Optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas ir panaudojimas” yra klaidinantis, nes iš tikrųjų Patente neaprašyta nė vieno junginio, kurio optinis grynumas būtų lygus 100% e.e., be to, kaip minėta anksčiau, Patento apibrėžties punktai, kuriuose yra pareikšti optiškai gryni junginiai, neatitinka Taisyklėse keliamų reikalavimų dėl junginių savybių (taigi ir junginio optinio grynumo kiekybinės išraiškos) Išradimo apibrėžtyje nenurodymo (Taisyklių 21 taisyklės 21.3.4. punkto a) papunktis). Atsakovo taikyta skirtingose valstybėse analogiškų Patente nurodytiems junginių patentavimo strategija buvo skirtinga, tačiau, pavyzdžiui, EPT apeliacijų kolegijai 2006 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T0401/04 (t. 3, b. l. 302-317) panaikinus patentą EP Nr. 0652872 „Optiškai gryna omeprazolo (-) -enantiomero magnio druska“, atsakovas pateikė atskirtąsias paraiškas EP Nr. 1020460 ir EP Nr. 1020461, kuriomis susiaurino patentinės paraiškos apibrėžtį iki „Optiškai gryna omeprazolo (-) -enantiomero natrio druska su optiniu grynumu daugiau/lygu 99,8% e.e. ir “Optiškai gryna omeprazolo (-) -enantiomero magnio druska su optiniu grynumu daugiau/lygu 99,8% e.e.“, t.y. išradimo autorius patento apibrėžtyje visgi nurodė teisės aktų reikalaujamą junginio optinio grynumo kiekybinę reikšmę, taip apibrėždamas konkrečias patentu suteikiamas išradimo teisinės apsaugos ribas (t. 4, b. l. 206-218, t. 6, b. l. 217-253; t. 4, b. l. 245-265, t.8, b. l. 272-314). Todėl nepagrįstas atsakovo teiginys, jog pagal Patentą „optiškai grynos“ yra druskos, kurių optinis grynumas ne mažesnis kaip 98% e.e. dėl tos priežasties, kad mažiausias omeprazolo enantiomerų druskos optinis grynumas (98% e.e.) yra nurodytas Išradimo aprašyme. Dėl Eksperto išvadų, jog Patente nepateikta duomenų apie omeprazolo atskirtų enantiomerų druskų terapinio poveikio palyginimą tarpusavyje, optiškai labai grynų ir mažiau grynų enantiomerų ar jų druskų terapinio poveikio palyginimą ir dėl to negalima spręsti apie visų šių junginių geresnį terapinį poveikį, gydant tam tikras ligas (Trečiosios ekspertizės akto 4.19-4.22 punktai), pabrėžtina, jog Patente iš tikrųjų tokios aplinkybės nėra įrodytos. Atsakovo teiginių nepatvirtina įrodymai, kuriais savo poziciją grindžia atsakovas. Visų pirma, kaip nurodyta Sprendimo 8.3.6.12. punkte, iš klinikinio tyrimo A dokumente D13 (t. 1, b. l. 53-59) galima spręsti, jog geresnį terapinį poveikį turi omeprazolo (-) -enantiomero magnio druska, palyginti su omeprazolo racematu, taigi buvo lyginami ne technikos lygiu artimiausi junginiai (turėjo būti lyginami raceminis omeprazolas su omeprazolo enantiomerais arba raceminio omeprazolo druskos su enantiomerų druskomis), be to tyrimai atlikti tik su omeprazolo enantiomero (-) magnio druska, nors Patente pareikštos net dvylika omeprazolo enantiomerų (R ir S) druskų. Eksperto išvados, jog visų šių junginių terapinio poveikio ekvivalentiškumas Patento duomenimis nepatvirtintas, atsakovas nepaneigė. Dokumente D12 buvo lyginamas omeprazolo (-) -enantiomero ir (+) -enantiomero natrio druskos ir raceminio omeprazolo natrio druskos terapinis poveikis (A tyrimas), taip pat raceminio omeprazolo ir omeprazolo (-) -enantiomero magnio druskos terapinis poveikis (B tyrimas) (t. 7, b. 109-115). Tyrimo A metu nustatyta, jog omeprazolo enantiomerų druskos (ypač esomeprazolo druska) turi geresnes terapines savybes lyginant su raceminio omeprazolo druska, tačiau taip pat konstatuota, kad omeprazolo (-) -enantiomeras turi geresnes terapines savybes lyginant su priešingo poliaus enantiomeru. Nepaisant to, kaip pagrįstai teigia apeliantas, atsakovas Patente šiuos junginius pateikia kaip ekvivalentus ir siekia jiems gauti vienodą teisinę apsaugą. Tyrimo B metu omeprazolo (-) -enantiomero magnio druska lyginta ne su artimiausiu analogu – omeprazolo racemato magnio druska, todėl tyrimo išvados nesuteikia reikšmingos bylai informacijos. Ekspertas pagrįstai konstatavo ir aplinkybę, jog Patento aprašyme nepateikti įrodymai, kad Patento apibrėžtyje nurodyti visi optiškai gryni junginiai gali būti naudojami farmaciniuose preparatuose, kurie skirti Patento apibrėžties 19-20 punktuose nurodytų ligų gydymui (Trečiosios ekspertizės akto 4.23 punktas). Anksčiau minėta, kad Išradimo apibrėžties 17 punkte pareikšto išradimo (kompozicijos) esmė nėra atskleista aiškiai ir išsamiai, kaip to reikalauja įstatymas, kompozicijos pavyzdžiai pateikti tik su aktyviais junginiais – natrio (S ir R) bei magnio (R) druskomis, kai Išradimo apibrėžties 17 punkte aprašomo farmacinio preparato aktyvus ingredientas nurodomas optiškai grynas junginys pagal bet kurį Patento apibrėžties 1-6 punktą, t. y. visų šešių metalų R ir S enantiomerų druskos. Taigi pats atsakovas Patente „ypač tinkamomis“, „tinkamiausiomis“ nurodė tik omeprazolo enantiomerų natrio ir magnio druskas (Išradimo aprašymo 2 psl.), taip patvirtindamas Eksperto išvadas bei paneigdamas visų Patente aprašytų junginių geresnių terapinių savybių bei panaudojimo Patente nurodytų ligų gydymui ekvivalentiškumą. Klinikiniuose D12 tyrimuose A ir B (t. 7, b. l. 109-115) buvo padarytos išvados tik dėl omeprazolo enantiomerų (R ir S) natrio druskų terapinio poveikio palyginimo tarpusavyje, omeprazolo enantiomero (S) natrio ir magnio druskų terapinio poveikio, lyginant su raceminio omeprazolo druska. Teisėjų kolegija sutinka, jog Patento savininkas, galiojant pareikštinei išradimų registravimo sistemai, kilus ginčui, naujų junginių terapinius privalumus galėtų pagrįsti ir kitais įrodymais (PĮ 28 straipsnio 5 dalis), o ne tik pateiktais Išradimo aprašyme. Tačiau, išskyrus teiginius, jog visi Patento 1 punkte nurodyti junginiai turi geresnį terapinį poveikį, kitų tokius teiginius pagrindžiančių įrodymų atsakovas bylos nagrinėjimo eigoje nepateikė.

1858.3.9.7. Teisėjų kolegija pripažįsta iš dalies nepagrįstu Eksperto teiginį (Trečiosios ekspertizės akto 4.4 punktas), jog Patente neatskleista, kokiu būdu buvo gauti omeprazolo nežymiai kitu izomeru užteršti enantiomerų mišiniai ir koks jų optinis grynumas, kurie panaudoti natrio druskų gamybai pagal Išradimo aprašyme pateiktą 1 ir 2 pavyzdžius, kadangi šių mišinių optinis grynumas pavyzdžiuose yra nurodytas (jeigu vienas enantiomeras užterštas 3 proc. priešingo izomero, tai reiškia mišinio optinį grynumą 94% e.e. pagal paties Eksperto atsakymą Pirmosios ekspertizės akte į atsakovo 15 klausimą bei pateiktą formulę (t. 1, b. l. 242), tačiau ši klaida nėra esminė, be to nelemia kitų bylos medžiaga pagrįstų Eksperto išvadų teisingumo.

1868.3.9.8. Tokiu būdu, atsakovas nepateikė objektyvių įrodymų, kurie paneigtų tas Eksperto išvadas, su kuriomis atsakovas nesutinka. Atsakovo pozicija Eksperto išvadų pagrįstumo klausimu yra vienpusiška ir nenuosekli, nes atsakovas remiasi ir nekelia abejonių eksperto išvadomis, jeigu jos atsakovui palankios. Atsiliepimą į apeliacinį skundą atsakovas grindžia Eksperto atliktų Pirmosios ir Antrosios ekspertizių išvadomis, nurodydamas, jog ieškovas (apeliantas) be pagrindo kaltina teismą fragmentišku ekspertizės išvadų vertinimu, nes būtent pats ieškovas Eksperto išvadas vertina fragmentiškai. Šalims nekėlė abejonių eksperto kvalifikacija, kompetencija bei nešališkumas, nušalinimai Ekspertui pareikšti nebuvo. Atlikus ekspertizes, pateiktus atsakymus į užduotus ekspertizei klausimus ekspertas paaiškino teismo posėdžių metu, šalys ir teismas pateikė papildomus bei patikslinančius klausimus, į kuriuos ekspertas taip pat teikė argumentuotus atsakymus (t. 6, b. l. 68-81; t. 7, 27-28; t. 9, b. l. 60-62), apeliacinės instancijos teisme šalys (taip pat ir atsakovas) nekėlė klausimo dėl papildomos ar pakartotinės ekspertizės byloje atlikimo, tuo tarpu be specialiųjų atitinkamos srities, sudarančios ginčijamų išradimų objektą, žinių bylą išnagrinėti nebuvo galimybės. Teismuose atiktos ekspertizės ne tik neprieštarauja viena kitai, tačiau viena kitą papildo. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo jomis ar tam tikra jų dalimi nesivadovauti, spręsdama ginčą.

1878.3.9.9. Teisėjų kolegija nesutinka ir su VPB išvada (18 – 19 punktai), jog išradimo aprašyme nurodoma esminių požymių, kurių pakanka išradimo keliamam techniniam rezultatui pasiekti, visuma (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.3 punkto pirmoji pastraipa), taip pat kad visi išradimų grupės išradimai aprašyti atskirai bei kad jų aprašymas sklandžiai pereina vienas nuo kito (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.3.1 punktas). Aplinkybė, jog pagal LR galiojančią sistemą nėra atliekama patentinės paraiškos esminė ekspertizė, bet tik patikrinama jos atitiktis formaliesiems reikalavimams (Taisyklių 32 taisyklė), nereiškia, kad išradimų uždavinys, techninis rezultatas, kuris gali būti gautas įdiegus išradimą, esminiai išradimų požymiai išradimo aprašyme gali būti nurodyti nesilaikant Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Kilus ginčui dėl patentinės paraiškos ar išduoto patento, pagal išradimo apibrėžčiai ir aprašymui nustatytus reikalavimus nustatoma, ar yra atskleista išradimo esmė, ar išradimas atitinka patentabilumo kriterijus.

1888.3.9.10. Išradimo esmė neatskleista esminiais anksčiau nurodytais aspektais: Išradimo apibrėžties trūkumai, nenurodant joje pareikštų junginių (omeprazolo enantiomerų, jų druskų ir kopozicijų) esminių savybių; Išradimo aprašymo trūkumai, nepateikiant įrodymų dėl pavyzdžiuose aprašytų junginių (natrio ir magnio druskų) bei jų gavimo būdu pasiekto techninio rezultato ekvivalentiškumo kitiems Patento apibrėžties 1-2 punktuose nurodytiems junginiams (kaliui, kalciui, ličiui ir ketvirtiniam amoniui) ir jų gavimo būdu pasiektam techniniam rezultatui, kurio gavimas pavyzdžiuose nėra aprašytas; nepateikti visų pareikštų junginių geresnių terapinių savybių, lyginant su analogais, įrodymai, taip pat omeprazolo enantiomerų metalų druskų (kalio, ličio, kalcio ir ketvirtinio amonio) geresnio terapinio poveikio ekvivalentiškumo su omeprazolo enantiomerų natrio ir magnio druskų, kurių gavimas ir panaudojimas farmaciniuose preparatuose yra aprašytas Patente, terapiniu poveikiu įrodymai; Patente nepateikta nuoseklaus gamybos proceso aprašymo nuo pradinio produkto gavimo iki galutinio produkto ir jo panaudojimo; Patente nepateikta klinikinių tyrimų duomenų palyginant omeprazolo raceminio mišinio druskų ir jo enantiomerų druskų, atskirtų omeprazolo enantiomerų, taip pat optiškai "labai" grynų ir "mažiau" grynų omeprazolo enantiomerų ir jų druskų inhibicinį poveikį skrandžio sulčių sekrecijai ir kt.). Tuo remiantis Patentas pripažįstamas negaliojančiu remiantis PĮ 45 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu. Nurodytais aspektais neatskleidus išradimo esmės, atitinkamos srities specialistui kiltų problemų, kad išradimą jis galėtų pakartoti ir panaudoti (PĮ 13 straipsnio 1 dalis).

1898.3.10. Dėl išradimo vienumo principo pažeidimo ir išradimo objekto atitikties Patentinės paraiškos turiniui

1908.3.10.1. Minėta, jog patentinė paraiška paduodama dėl vieno išradimo arba išradimų grupės, kurią jungia bendra išradybos mintis (PĮ 16 straipsnis). Europos patento paraiška paduodama tik dėl vieno išradimo arba keleto išradimų, kurie yra taip susiję, kad sudaro vieną bendrą išradimo koncepciją (EPK 82 straipsnis). Pagal EPK (2000) įgyvendinimo taisyklių, priimtų 2002 m. gruodžio 12 d. EPT Administracinės tarybos sprendimu (Žin., 2004, Nr.147-5326), 30 taisyklės 1 dalį, kai vienoje Europos patento paraiškoje yra pareikšta išradimų grupė, 82 straipsnyje nurodytas išradimo vienumo reikalavimas įvykdomas tik tuomet, kai šiuos išradimus sieja vienas ar keli tie patys arba vienas kitą atitinkantys specifiniai techniniai požymiai. ,,Specifiniai techniniai požymiai“ – tai tie požymiai, kuriais nusakomas kiekvieno pareikšto išradimo, kaip visų pareikštų išradimų visumos dalies, indėlis į technikos lygio pažangą. Ar išradimų grupė yra taip susijusi, kad sudaro vieną bendrą išradybinę koncepciją, sprendžiama neatsižvelgiant į tai, ar išradimai pareiškiami atskiruose apibrėžties punktuose, ar kaip alternatyvos viename apibrėžties punkte (30 taisyklės 2 dalis).

1918.3.10.2. Byloje nekilo ginčo, kad Patente yra aprašyta išradimų grupė (Sprendimo 7.6. punktas). VTB išvadoje (20 punktas) nurodė, jog patentuojama išradimų grupė yra susieta bendros išradimo idėjos. Teismo ekspertas patvirtino, jog šešių cheminių elementų (natrio, magnio, kalio, ličio, kalcio ir ketvirtinio amonio) omeprazolo enantiomerų druskas galima apibūdinti, kaip junginių grupę, apibrėžtą bendru struktūrinės cheminės formulės organiniu fragmentu ir šios grupės junginių bazių druskoms gauti naudojamas tas pats būdas (Trečiosios ekspertizės akto 4.16 punktas; t. 8, b. l. 114).

1928.3.10.3. Išradimų tikslas Patente – gauti junginius su pagerintomis farmakokinetinėmis savybėmis ir metabolinėmis savybėmis, kurių terapinis poveikis būtų geresnis, nei analogų – omeprazolo racemato mišinio ir jo terapiškai tinkamų šarminių druskų, Patente aprašyti tokie nauji optiškai gryni junginiai, jų ir tarpinių junginių gavimo būdai, panaudojimas farmacinių preparatų gamybai bei panaudojimas terapijoje tam tikrų ligų gydymui. Patente nurodytus išradimus sieja viena bendra išradimo koncepcija ir vienas kitą atitinkantys specifiniai techniniai požymiai. Nepateikus išradimo esminių požymių daliai iš bendra išradimo koncepcija susietų išradimų ir kai kurių aprašytų (bet neatskleistų) išradimų, kaip visumos dalies, indėlio į technikos lygio pažangą, t.y. neatskleidus dalies išradimų grupės esmės ir nustačius, kad išradimo objektas platesnis už patentinės paraiškos turinį, taip pat Patento savininkui nepasinaudojus galimybe pateikti atskirtąją paraišką bei susiaurinti Patento suteikiamą teisinę apsaugą (PĮ 17, 44 straipsniai, 45 straipsnio 2 dalis), turi būti pripažintas negaliojančiu visas Patentas. Nepriklausomame išradimo apibrėžties 1 punkte yra pareikštas išradimas dėl omeprazolo enantiomerų (R ir S) visų šešių metalų druskų (ne tik natrio ir magnio druskų, kurių gavimo būdo pavyzdžiai ir panaudojimo kompozicijose pavyzdžiai aprašyti Išradimo aprašyme) ir jame nesilaikyta junginiams keliamų Išradimo apibrėžties reikalavimų, neįrodytas visų šiame apibrėžties punkte nurodytų junginių gavimo techninio rezultato ekvivalentiškumas, šio punkto apibrėžtis yra platesnio turinio nei Patentinės paraiškos turinys. Išradimo apibrėžties nepriklausomi 7, 10, 11 punktai nurodo visų Išradimo apibrėžties 1 punkte pareikštų junginių gavimo tapatų būdą, kuriuo gaunamas analogiškas techninis rezultatas dėl omeprazolo enantiomerų (R ir S) visų šešių metalų druskų, nors tokie duomenys Patentinėje paraiškoje nepateikti, šių junginių techninio rezultato gavimo tuo pačiu būdu ekvivalentiškumas nepatvirtintas, nėra pateiktas nurodytų junginių nuoseklus gamybos proceso aprašymas nuo pradinio produkto gavimo iki galutinio produkto ir jo panaudojimo, šių Išradimo apibrėžties punktų išradimo objektas yra platesnis už Patentinės paraiškos turinį. Nepriklausomas Išradimo apibrėžties 17 punktas apibūdina išradimo objektą - kompoziciją, kurios aktyvus ingredientas yra optiškai grynas junginys pagal bet kurį Išradimo apibrėžties 1-6 punktą, kuriuose nurodytų junginių ekvivalentiškumas neįrodytas, be to šis Išradimo apibrėžties punktas neatitinka kompozicijos apibrėžčiai keliamų reikalavimų, jame nurodyto išradimo objekto turinys platesnis už Patentinės paraiškos turinį. Nepriklausomi Išradimo apibrėžties 18-20 punktai taip pat apibūdina visų junginių pagal Išradimo apibrėžties 1-6 punktus panaudojimą terapijoje ir farmacinių preparatų, skirtų atitinkamų ligų gydymui, gamyboje, Patente nėra pateikta įrodymų apie jame aprašytų junginių ar tik atskirų iš jų geresnį terapinį poveikį nurodytų ligų gydymui, nėra atskleistas visų omeprazolo enantiomerų (R ir S) metalų druskų terapinio poveikio ekvivalentiškumas, šiuose punktuose pareikštų išradimų objektas taip pat platesnis už Patentinės paraiškos turinį. Nepriklausomame Išradimo apibrėžties 12 punkte ir jos 15-16 punktuose aprašyti išradimai – omeprazolo R ir S enantiomerų gavimo būdas, taigi ir pagal tą būdą saugotini junginiai (PĮ 2 straipsnio 4 dalis) - omeprazolo R ir S enantiomerai, jie galutinio produkto (Patento apibrėžties 1-6 punktuose numatytų junginių) gamybos procese yra tarpiniai produktai, be to neatitinka anksčiau šiame sprendime nurodytų junginiams ir jų gavimo būdams Taisyklėse keliamų Išradimo apibrėžties ir junginiams keliamų Išradimo aprašymo reikalavimų (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.4 punktas, 21 taisyklės 21.2.4. punktas, 21.3.4. punkto a) papunktis). Dėl nurodytų aplinkybių, taip pat dėl to, kad Patento apibrėžties nepriklausomuose punktuose pareikštus išradimus sieja bendra išradybos mintis ir jie priklauso bendrai išradimų grupei, visi nepriklausomi Išradimo apibrėžties punktai (1, 7, 10-12, 17-20) pripažintini negaliojančiais ir pagal PĮ 45 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Atitinkamai dėl tų pačių priežasčių ir tais pačiais pagrindais negaliojančiais pripažįstami nuo Išradimo apibrėžties 1 punkto priklausomi Išradimo apibrėžties 2-6 punktai, nuo Išradimo apibrėžties 7 punkto priklausomi Išradimo apibrėžties 8-9 punktai, nuo Išradimo apibrėžties 12 punkto priklausomi 13-14 Išradimo apibrėžties punktai.

1938.3.10.4. Teismo nuomone, tokioje situacijoje, kokia nustatyta nagrinėjamoje byloje, kai Patentas išduotas dėl išradimų grupės, teismas ex officio neturi galimybės nustatyti siauresnes teisinės apsaugos ribas tik tam tikriems Patente nurodytiems išradimams, kurie atitinka formaliuosius Patentinei paraiškai keliamus reikalavimus, pripažindamas Patentą negaliojančiu tik iš dalies. Tokiu atveju būtų pažeistas išradimų grupės vienumo principas ir principas, jog išradimais prašomos teisinės apsaugos ribų nustatymas yra patentinę paraišką pateikiančio asmens, t.y. išradėjo, prerogatyva. Dėl nurodytos priežasties pagal PĮ 45 straipsnio 1 dalies 3 punktą (patento objektas platesnis už paduotos patentinės paraiškos turinį) negaliojančiais pripažintini ir apibrėžties 12, 15, 16 punktuose nurodyti punktai, nes šie išradimai yra grupės išradimų, kaip visumos, dalis. Tai nėra kliūtimi atsakovui pateikti atskirtąją (atskirtąsias) paraišką (paraiškas) dėl Patente nurodytų atskirų išradimų, laikantis įstatyme ir Taisyklėse nustatytos tvarkos (PĮ 17 straipsnis, Taisyklių 14 taisyklė). Pagal PĮ 28 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą nuostatą Valstybinis patentų biuras privalo atsižvelgti į bet kurį pareiškėjo ar patento savininko pareiškimą dėl apibrėžties susiaurinimo, paduotą iki patento išdavimo arba patento galiojimo metu. PĮ 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad patento savininkas, norėdamas susiaurinti patento suteikiamą teisinę apsaugą, turi teisę reikalauti, kad Valstybinis patentų biuras padarytų patento pakeitimus. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad neleidžiama daryti tokių patento pakeitimų, kurie išplėstų išradimo ribas, nustatytas patentinėje paraiškoje. Taigi aptartosios teisės normos įtvirtina imperatyvią taisyklę – yra galimas tik patentu suteiktos (ar dar tik siekiamos gauti) teisinės apsaugos susiaurinimas, bet ne tos apsaugos išplėtimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2004).

194IX. Dėl Patento išradimų patentabilumo ir pagrindo pripažinti Patentą negaliojančiu pagal PĮ 45 straipsnio 1 dalies 1 punktą

1959.1. Kaip minėta, pagal PĮ 2 straipsnį išradimai yra patentabilūs, jeigu jie yra nauji, išradimo lygio ir turi pramoninį pritaikomumą. Jeigu išradimo objektas yra būdas, tai patentinė apsauga suteikiama ir tuo būdu pagamintam gaminiui (PĮ 2 straipsnio 4 dalis). EPK 52 straipsnio 1 dalis nustatė, jog Europos patentai išduodami visų technikos sričių išradimams, jei yra nauji, išradimo lygio ir turi pramoninį pritaikomumą. Panašiai patentabilumą apibūdina PKS 33 straipsnio 1 dalis.

1969.1.1. Pagal PĮ 3 straipsnį išradimas yra naujas, jeigu jis nežinomas technikos lygiu. Technikos lygiu laikoma visa, kas iki patentinės paraiškos padavimo datos arba, jeigu pretenduojama į prioritetą, iki prioriteto datos, buvo viešai skelbta arba naudota Lietuvos Respublikoje ar užsienyje. Išradimas nelaikomas nauju, jeigu jis, nors ir nežinomas technikos lygiu, yra aprašytas kito pareiškėjo patentinėje paraiškoje, kurios padavimo data yra ankstesnė ir kuri buvo paskelbta oficialiame Valstybinio patentų biuro biuletenyje vėliau arba tą pačią dieną, kai buvo nustatytas technikos lygis (EPK 54 straipsnis, PKS 33 straipsnio 2 dalis). Taigi, patentų teisėje galioja bendras principas, jog išradimas yra naujas, jeigu jo negalima numatyti pagal technikos lygį, nustatytą ankstesniame gaminyje ir kuris buvo prieinamas visuomenei. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-1031/2003 konstatavo, jog vertinant išradimo patentabilumą pagal PĮ 2 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus patentabilumui (t.y. kad išradimas būtų naujas, išradimo lygio ir turėtų pramoninį pritaikomumą), turi būti vertinamas ne atskirų išradimo požymių naujumas, o išradimo, kaip vientiso objekto, naujumas pagal išradimo apibrėžties požymius PĮ 14 straipsnio kontekste. <...> Išradybos moksle nurodoma, kad naujumas – tik esminių (pagrindinių) požymių visumos naujumas. Esminių išradimo požymių visuma laikoma nauja ne tik tada, kai visi esminiai požymiai nauji, bet ir tada, kai nauji tik keli arba net vienas esminis požymis, taip pat tada, kai yra naujas požymių derinys arba kai nenauji požymiai panaudojami kitu tikslu.

1979.1.2. Išradimas yra išradimo lygio, jeigu jis nežinomas atitinkamos srities specialistui technikos lygiu (PĮ 4 straipsnis). Atitinkamai pagal EPK 56 straipsnį ir PKS 33 straipsnio 3 dalį išradimas yra laikomas išradimo lygio, jei, atsižvelgiant į technikos lygį, jis nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistui. Pagal Taisyklių 8 taisyklės 1 dalį išradimas nėra išradimo lygio, jei išradimu sprendžiama problema, jos sprendimo būdas ir rezultatas akivaizdūs atitinkamos srities specialistui. Taigi, priešingai, išradimas laikomas išradimo lygio ar nežinomas, jeigu technikos lygiu jis nežinomas atitinkamos srities specialistui. Gali būti nustatytas išradimo naujumo kriterijus, jei yra bet koks skirtumas tarp į patentą pretenduojančio išradimo ir esamo technikos lygio, tačiau išradimo lygis pripažįstamas tik tuomet, kai yra tam tikras kokybinis skirtumas tarp technikos lygio ir išradimo. Jis gali būti nepripažįstamas, jeigu į patentą pretenduojantis išradimas buvo žinomas atitinkamos srities specialistui, įvertinant jo bendrąsias žinias ir daugelį technikos lygio aspektų. Viena pagrindinių patentų teisėje naudojamų sistemų, vertinant išradimo lygį, yra vadinamasis „uždavinio ir sprendimo“ metodas. Pagal ją yra nustatomas artimiausias technikos lygis, suformuluojamas techninis uždavinys (kokią problemą sprendžia išradimas) ir sprendžiama, ar, atsižvelgiant į techninę užduotį ir artimiausią techninį lygį, išradimas būtų žinomas (akivaizdus) atitinkamos srities specialistui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gegužės 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-537/2000 taip pat nurodė, jog išradimo lygiu nelaikoma, jei išradimu sprendžiama problema, jos sprendimo būdas ir rezultatas akivaizdūs atitinkamos srities specialistui. Remiantis EPT praktika akivaizdumo nebuvimas konstatuotinas tuo atveju, kai atitinkamos srities specialistas iki patento prioriteto datos neturėjo motyvacijos ieškoti patente pateikto problemos sprendimo (žr., pvz., EPT Apeliacijų kolegijos 1984 m. kovo 15 d. sprendimą T 0002/83).

1989.1.3. Pramoninį pritaikomumą turi išradimas, kurį galima pagaminti ar panaudoti pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ar kitose srityse (PĮ 5 straipsnis). “Pramonė” suprantama pačia plačiausiąja prasme, kaip ir Paryžiaus konvencijoje pramoninei nuosavybei saugoti (EPK 57 straipsnis, PKS 33 straipsnio 4 dalis). Taigi patentų teisėje pripažįstama, jog pramoniniu pritaikomumu (arba – naudingumu), kaip išradimo patentabilumo kriterijumi, siekiama neleisti patentuoti išradimų, kurie neužtikrina tikslo, į kurį pretenduoja. Išradimą turi būti įmanoma panaudoti kokiai nors pramonės sričiai ir jis turi teikti tam tikrą konkrečią, esminę ir patikimą naudą.

1999.1.4. Atsižvelgiant į įstatyme įtvirtintus patentų pripažinimo negaliojančiais pagrindus ir jų tarpusavio ryšį bei konkurenciją, galima daryti išvadą, jog išradimo atitiktį patentabilumo kriterijams galima patikrinti tik tuomet, kai patentinėje paraiškoje yra atskleista ir aiški išradimo (išradimų grupės) esmė. Sekant išradėjo mintį Patente, kai tiksliai nėra laikytasi Patentinei paraiškai keliamų reikalavimų dėl išradimo esminių požymių atskleidimo ir jų palyginimo su analogų esminiais požymiais, nėra galimybės visiškai aiškiai apibrėžti ir nuspręsti, kokia yra išradimo esmė, lemianti naujų junginių, naudojamų medicinoje, geresnį terapinį poveikį, koks jo esminis skirtumas nuo ankstesnių analogų: ar esminiu požymiu yra dėl išradimo pasiektas junginio optinio grynumo lygis, ar galimybė junginius, įskaitant omeprazolo enantiomerus, nauju būdu gauti dideliais kiekiais, omeprazolo enantiomerų geresnis terapinis poveikis ar omeprazolo enantiomerų druskų geresnis terapinis poveikis, lyginant su omeprazolo racematu ar su jo druskomis, ar galimybė gauti omeprazolo enantiomerus kaip kristalinius produktus, ar optiškai grynų druskų ir kokio konkrečiai optinio grynumo stabilumas racemizacijos atžvilgiu, ar visų šių požymių visuma (Išradimo aprašymo 1, 2, 4 psl.). Nuo šių aplinkybių ar kai kurių iš jų gali priklausyti išradimo analogų, su kuriais lyginamas išradimas, pasirinkimas bei išvada dėl išradimo atitikties patentabilumo kriterijams. Atsakovo pasirenkama analogiškų junginių, jų gavimo būdų ir panaudojimo patentavimo skirtingose valstybėse strategija buvo skirtinga ir nenuosekli, tačiau dažniausiai atsakovas siekė patentais gauti plačiausią teisinės apsaugos mastą, kaip ir Patentu LT 3287 B. T. tokius patentus pripažinus negaliojančiais, atsakovas pateikdavo atskirtąsias paraiškas, kuriomis susiaurindavo išradimų apibrėžtį iki tik tam tikrų labai aukšto optinio grynumo omeprazolo enantiomerų druskų (natrio ir magnio) bei apibrėžtyje įvardindavo tų junginių konkretų labai aukštą optinį grynumą (daugiau arba lygu 99,8 proc. e.e.). Pavyzdžiui, EPT apeliacijų kolegijai 2006 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T0401/04 (t. 3, b. l. 302-317) panaikinus patentą EP Nr. 0652872 „Optiškai gryna omeprazolo (-) enantiomero magnio druska“, atsakovas pateikė atskirtąsias paraiškas EP Nr. 1020460 ir EP Nr. 1020461, kuriomis susiaurino patentinės paraiškos apibrėžtį iki optiškai grynų omeprazolo (-) enantiomero natrio ir magnio druskų su optiniu grynumu daugiau/lygu 99,8 proc. e.e., jas paliko galioti EPT apeliacijų kolegija 2012 m. lapkričio 13-16 d. sprendimu T1760/11-3.3.01 (t. 8, b. l. 272-314) ir 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimu T1677-3.3.01 ( t. 6, b. l. 217-253). Atsakovas pripažino Slovėnijos įmonės KRKA, d.d., tovarna zdravil bei Čekijos įmonės Zentiva k.s. ieškinių dalį dėl Latvijos Respublikoje išduoto patento LV 11034, analogiško pagal Išradimo apibrėžtį ginčijamam šioje byloje Patentui, ir taip pat prieštaravo ieškinių daliai tik dėl optiškai grynų omeprazolo (-) enantiomero natrio ir magnio druskų (t. 8, b. l. 1-35). Lenkijos patentų biuras 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu atmetė KRKA d.d. Novo mesto prašymą paskelbti negaliojančiu AstraZeneca AB patentą Nr.178994, išduotą pagal atskirtąją paraišką omeprazolo (-) enantiomero magnio ir natrio druskoms (t.5, b. l. 45-61). Norvegijos Borgarting apeliacinis teismas 2011 m. kovo 21 d. sprendimu pripažino AstraZeneca AB patentą Nr.307378 dėl esomeprazolo (omeprazolo (-) enantiomero) su optiniu grynumu daugiau/lygu 98% galiojančiu (t. 5, b. l. 103-120). Hagos apygardos teismas 2011 m. liepos 6 d. sprendimu atmetė ieškinį dėl AstraZeneca AB pagal atskirtąją paraišką išduoto patento EP 1020461 B1 “Omeprazolo (-) enantiomero magnio druska daugiau kaip 99,8% optinio grynumo ir jos panaudojimas” pripažinimo negaliojančiu (t. 5, b. l. 184-212).

2009.1.5. Išradimo aprašymas Patente bei atsakovo procesinė pozicija bylos nagrinėjimo eigoje įgalina spręsti, jog išradėjo pasirinktas išradimo uždavinys, nors jis Išradimo aprašyme suformuluotas ir pernelyg abstrakčia forma, – gauti junginius su pagerintomis terapinėmis savybėmis skrandžio rūgšties sekrecijos inhibicijai, skrandžio-žarnyno uždegiminių ligų gydymui, siekiant mažesnio tarpindividualių svyravimų laipsnio. Šiam uždaviniui išspręsti, kaip techninį rezultatą, kuris gali būti gautas įdiegus išradimą, Patento savininkas nurodo tokius junginius, kurie yra atskirų omeprazolo enantiomerų naujos druskos (Išradimo aprašymo 1 psl.). Išradimo aprašyme kaip priemonė gauti išradimo techninį rezultatą – junginius su pagerintomis terapinėmis savybėmis, nurodoma naujai gautų junginių omeprazolo enantiomerų ir jų druskų optinio grynumo savybė, nes analogai nežinojo optiškai gryno omeprazolo druskų, t.y. atskirų omeprazolo enantiomerų arba jų analogų pavyzdžių (aprašymo 2 psl.), o optiškai grynos druskos yra stabilios racemizacijos atžvilgiu (aprašymo 4 psl.). Išradimo aprašyme (5 psl.) nurodoma, jog pagal IV formulę yra gaunami optiškai gryni išradimo junginiai – atskiri enantiomerai, kurie įjungiami į farmacinius preparatus (Išradimo aprašymo 7 psl.). Ankstesniais techninio lygio analogais Patente nurodomi D1, D2, D5 ir D3 (Išradimo aprašymo 1 psl.). Pateikiamuose išradimo aprašymo 1-5 pavyzdžiuose akcentuojamas gautų natrio ir magnio druskų optinis grynumas nuo 98 iki 99,9 proc. (aprašymo 10-13 psl.). Apibendrintai galima teigti, jog atsakovas Patente pareikšta išradimų grupe siekė gauti optiškai grynus junginius – omeprazolo enentiomerus ir jų druskas, siekiant geresnio terapinio poveikio gydant tam tikras ligas, lyginant su analogais, kurie nežinojo optiškai gryno omeprazolo druskų. Todėl teisėjų kolegija šioje byloje tirs ir vertins tik tų išradimų atitiktį patentabilumo kriterijams, kurių esmė tinkamai apibrėžta išradimo apibrėžtyje pagal Taisyklių reikalavimus, atskleista Išradimo aprašyme, atsižvelgdama į paties išradimų autoriaus (atsakovo) deklaruojamą išradimo uždavinį, techninį sprendimą (rezultatą) iškeltam uždaviniui išspręsti, taip pat į ankstesnį technikos lygį.

2019.1.6. Atsakovo teigimu, Patento išdavimas preziumuoja jame apibrėžtų išradimų atitiktį visiems patentabilumo kriterijams, kuriuos turi nuginčyti, paneigti suinteresuotas asmuo, prašantis patentą pripažinti negaliojančiu. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, tokia atsakovo pozicija dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo tarp ginčo šalių, sprendžiant išradimo patentabilumo klausimus, neatitinka galiojančio teisinio reguliavimo ir dėl to yra nepagrįsta. Įvardijant išradimo patentabilumo kriterijus, kaip patentinės paraiškos ekspertizės stadijoje preziumuojamas aplinkybes, jų nereikia painioti su aplinkybėmis, preziumuojamomis pagal įstatymus, kurių nereikia įrodinėti kilus ginčui (CPK 182 straipsnio 4 punktas), nes įstatymas tokios įstatyminės prezumpcijos neįtvirtina. Suinteresuotam asmeniui pareiškus ieškinį dėl patento pripažinimo negaliojančiu, kaip neatitinkančio patentabilumo reikalavimų, visų su tuo susijusių aplinkybių įrodinėjimo pareiga tarp šalių paskirstoma pagal CPK 178 straipsnyje įtvirtintą bendrąją taisyklę, t.y. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Suinteresuotas asmuo, pareiškęs tokio pobūdžio ieškinį, įrodinėja aplinkybes, jo manymu, pagrindžiančias išradimo nepatentabilumą, o ginčijamo išradimo patento savininkas įrodinėja tas aplinkybes, kurios, jo manymu, įrodo išradimo atitikimą patentabilumo reikalavimams, t.y. ginčijamojo išradimo patento savininkas šiuo atveju nėra atleidžiamas nuo įrodinėjimo pareigos, visą įrodinėjimo naštą (onus probandi) perkeliant suinteresuotam asmeniui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2003 m. lapkričio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3k-3-1031/2003).

2029.1.7. Atsakovas pagrįstai teigia, jog teisės aktai (PĮ ar Taisyklės) nereikalauja, kad jau išradimo aprašyme būtų pateikti visi įrodymai, patvirtinantys naujų junginių nustatytus terapinius privalumus, t.y. galimybę juos panaudoti farmacinių preparatų, skirtų naudoti terapijoje (skrandžio rūgšties sekrecijos inhibicijai ir skrandžio-žarnyno uždegiminių ligų gydymui), gamyboje. Išradimo esmės atskleidimui pakanka nurodyti tuos privalumus. Todėl vėliau gauti įrodymai, patvirtinantys tokius privalumus, teisėjų kolegijos nuomone, taip pat yra tinkami įrodymai tokiems privalumams pagrįsti. Teisėjų kolegijos nuomone, su tuo susijusius įrodymus galima pateikti ir po patentinės paraiškos pateikimo bei patento išdavimo. PĮ 28 straipsnio 5 dalis nustato, jog išradimo apibrėžties aiškinimas neapsiriboja patento aprašyme pateikiamais išradimo naudojimo, atliekamų funkcijų ar jų pagrindu gautų rezultatų pavyzdžiais (žr., pvz., EPT apeliacijų kolegijos 2012 m. lapkričio 13-16 d. sprendimo T 1760/11 – 3.3.01 10.5.1. punktą; t. 8, b. l. 295-296).

2039.1.8. Pagal CPK 177 straipsnio 1 dalį įrodymais civilinėje byloje gali būti bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas nustato reikšmingas bylai faktines aplinkybes. Įrodinėjimo priemonės civiliniame procese nėra ribojamos kokiu nors baigtiniu jų sąrašu (CPK 177 straipsnio 2 dalis). Rašytiniais įrodymais pripažįstami dokumentai, dalykinio ir asmeninio susirašinėjimo medžiaga, kitokie raštai, kuriuose yra duomenų apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai (CPK 197 straipsnio 1 dalis). Savo argumentams pagrįsti šalys byloje remiasi dr. B. K. (D 8) ir kitų asmenų (D9-D12) rašytiniais pareiškimais, pateiktais EPT nagrinėtose bylose. Teisėjų kolegijos nuomone, šie įrodymai atitinka įrodymo sampratą ir gali būti įrodinėjimo priemone byloje, nes turi informacijos apie faktus, susiję su bylai reikšmingomis aplinkybėmis - įvairiuose dokumentuose (patentinėse paraiškose, patentuose) aprašytais išradimais, kurie sudaro įrodinėjimo bei vertinimo dalyką ir nagrinėjamoje byloje. Šiais įrodymais remiasi taip pat Ekspertas. Todėl yra pagrindas nurodytus įrodymus priskirti rašytinių įrodymų grupei ir juos vertinti, nustatinėjant bylai reikšmingas aplinkybes, kartu su kitais byloje surinktais įrodymais.

2049.2. Dėl išradimo naujumo

2059.2.1. Apeliantas nurodo, jog Patente pareikšti išradimai yra nepatentabilūs, nes „tam tikro aukštesnio optinio grynumo" omeprazolo enantiomerų gavimas iš raceminio omeprazolo nereikalavo jokių išradingų pastangų ginčo išradimo prioriteto datai; raceminio omeprazolo atskyrimo metodai su tikslu gauti (-)- omeprazolą ir (+)- omeprazolą buvo gerai žinomi technikos lygiu iki Patento prioriteto datos; atskirtus (-)- ir (+)- omeprazolo enantiomerus toliau galima išgryninti bet kuriuo žinomu purifikacijos metodu, kurie yra gerai žinomi technikos lygiu iki Patento prioriteto datos.

2069.2.2. Atsikirsdamas į apeliacinio skundo argumentus atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog aplinkybė, kad (-) -omeprazolas ir (+) -omeprazolas buvo gerai žinomi technikos lygiu dar nereiškia, jog iki Patento prioriteto datos buvo atskleistos optiškai grynos (-) -omeprazolo ir (+)-omeprazolo enantiomerų druskos ir procesas joms gauti. Atsakovo tvirtinimu, apeliantas nepateikė nė vieno technikos lygio iki Patento prioriteto datos dokumento, kuriame būtų atskleista kokia nors konkreti optiškai gryna omeprazolo enantiomerų druska ir procesas tokiai druskai gauti.

2079.2.3. Pagrįsti atsakovo argumentai bei pirmosios instancijos teismo išvada, jog tam tikras dokumentas, priklausantis technikos lygiui, paneigia išradimo naujumą, jeigu to išradimo objektas yra aiškiai nurodytas tame dokumente. Išradimo naujumas prarandamas tik tuo atveju, jei išradimo objektas ir visos jo charakteristikos yra aiškiai nurodytos viename konkrečiame dokumente, priklausančiame technikos lygiui, ir nėra „išvestos" iš kelių atskirų dokumentų ar to paties dokumento atskirų dalių. Svarstant, ar išradimas yra naujas, keliuose dokumentuose nurodytos atskiros išradimo savybės negali būti sujungiamos, derinamos, taip siekiant bendra tokių savybių visuma paneigti išradimo naujumą. Tokią praktiką šiuo klausimu formuoja ir EPT (žr., pvz., EPT apeliacijų kolegijos 1989 m. gruodžio 11 d. sprendimo G0002/88 10 punktą, 2007 m. gegužės 9 d. sprendimo T 0995/05 8.7 punktą, 1989 m. rugsėjo 1 d. sprendimą T 0305/87).

2089.2.4. Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai analizavo aplinkybes, būtinas išradimo naujumo reikalavimui įvertinti. Nors sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas ir padarė klaidą, priskirdamas išradimo atspirties taško (ankstesnio analogo, kaip išradimui artimiausio technikos lygio) paieškos kriterijų ne išradimo lygio požymiui, bet išradimo naujumo požymiui, tačiau ši klaida nelėme netinkamos teismo išvados, susijusios su išradimo naujumo vertinimu. Vertindamas išradimo atitiktį naujumo kriterijui, teismas pagrįstai nustatinėjo, ar Patentu saugomos optiškai grynos omeprazolo enantiomerų druskos ir jų gavimo būdas nebuvo žinomos technikos lygiu (PĮ 3 straipsnis), t. y. nebuvo atskleistos ieškovo nurodytuose technikos lygio dokumentuose D1-D7.

2099.2.5. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog ieškovo nurodytose mokslinėse publikacijose, patentinėse paraiškose bei patentuose (dokumentuose D1-D7) iki Patento prioriteto datos nebuvo atskleistas būdas optiškai gryniems (-) ir (+)- omeprazolo enantiomerams gauti ir neaprašomos optiškai grynos omeprazolo enantiomerų druskos. Mokslinės publikacijos (D5-D7) iš esmės yra susijusios tik su analitiniais raceminių junginių tyrimais. D1 aprašo omeprazolą tik raceminėje formoje, o raceminis junginys nepaneigia atskirų enantiomerų naujumo. D2 atskleidžia omeprazolo raceminėje formoje šarmines druskas, o ne optiškai grynas enantiomeriškos formos omeprazolo druskas, kaip Patente, t. y. D2 nepateikia jokios informacijos apie atskirų enantiomerų, jų druskų gavimą ar atskirų enantiomerų savybes. Patentinėje paraiškoje D3 nėra atskleista kokia nors konkreti optiškai gryno omeprazolo enantiomero druska, be to šioje paraiškoje aprašytu būdu omeprazolo enantiomero gauti negalima. D4 nėra atskleidžiama nei optiškai grynų enantiomeriškos formos omeprazolo druskų, nei jų gavimo būdų, nei šių junginių panaudojimo farmaciniuose preparatuose. Kadangi šiuose dokumentuose nėra atskleista kokia nors konkreti optiškai gryna omeprazolo enantiomero druska, teismo nuomone, jie nepaneigia Patente aprašytų optiškai grynų junginių – omeprazolo enantiomerų ir jų druskų, jų gavimo būdo bei panaudojimo terapijoje (farmacinėse kompozicijose tam tikrų ligų gydymui) naujumo.

2109.2.6. Dėl optiškai grynų junginių – omeprazolo enantiomerų druskų, jų gamybos būdo bei panaudojimo naujumo

2119.2.6.1. Dėl dokumento D1

212Tarp šalių iš esmės nėra ginčo, jog dokumente D1 yra aprašytas omeprazolo raceminio mišinio gavimo būdas (t. 3, b. 1. 157-171). Taip pat dokumente nurodoma, jog gauti omeprazolo izomerų mišiniai (racematų mišiniai) gali būti atskirti į du grynuosius erdvinius izomerus per diastereomerų racematus taikant chromatografiją arba frakcinę kristalizaciją. Gauti racematai gali būti atskirti taikant žinomus metodus, pavyzdžiui rekristalizaciją, iš optiškai aktyvaus tirpiklio, panaudojant mikroorganizmus, panaudojant reakciją su optiškai aktyviomis rūgštimis, gaunant druskas, kurios gali būti atskirtos, o taip pat gali būti taikomas skirtingu diastereomerų tirpumu pagrįstas atskyrimas. Ekspertas patvirtino, jog patentinėje paraiškoje D1 nerasta duomenų apie omeprazolo ar jo enantiomerinių druskų sintezę. Joje tik aprašoma keletas omeprazolo sintezės būdų, tačiau omeprazolo enantiomero druskos su optiniu grynumu daugiau lygu 98 % enantiomerinio pertekliaus nėra minimos (Eksperto atsakymai Pirmosios ekspertizės akte į atsakovo 12-13 klausimus; Trečiosios ekspertizės akto 4.11.4 punktas; t. 5, b. l. 241; t. 8, b. l. 111-112).

2139.2.6.2. Dėl dokumento D2

214Dokumente D2 gana išsamiai aprašomos omeprazolo druskos su Li+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Ti4+ tetrabutilamoniu bei guanidinu, jų gamybos procesai, vaistiniai preparatai bei panaudojimas medicinoje skrandžio bei žarnyno ligų gydymui, tačiau neužsimenama apie omeprazolo enantiomerus. Laikoma, jog omeprazolo druskos yra stabilesnės lyginant su jo neutraliąja forma (t. 3, b. l. 190-197). Tuo remdamasis Ekspertas padarė prielaidą, kad patentinėje paraiškoje buvo gautas 50 % sudėties enantiomerinis mišinys (racematas). Išnagrinėjus patentinę paraišką D2, nerasta duomenų apie (-) -omeprazolo ar jo enantiomero druskas su optiniu grynumu daugiau lygu 98 % enantiomerinio pertekliaus (Eksperto atsakymai Pirmosios ekspertizės akte į atsakovo 10-11 klausimus; Trečiosios ekspertizės akto 4.13 punktas; t. 5, b. l. 241; t. 8, b. l. 113). Tai reiškia, jog šiame dokumente yra atskleidžiamos omeprazolo racemato šarminės druskos, bet ne optiškai grynos omeprazolo enantiomerų formos druskos. EPT sprendimuose pripažįstama, jog raceminis junginys nepaneigia atskirų enantiomerų naujumo, konkretaus enantiomero naujumas nėra paneigiamas, jei individualizuotas stereoizomeras nėra atskleistas dokumente, priklausančiame techniniam lygiui (žr. EPT apeliacijų kolegijos 1999 m. gruodžio 2 d. sprendimą T 1046/97, 1988 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą T 0296/87). Todėl pagrįsta manyti, jog D2 nepateikia jokios informacijos apie omeprazolo enantiomerų, jų druskų gavimą bei atskirų enantiomerų ar jų druskų savybes, kurios savaime negali būti išvestos iš omeprazolo racemato druskų savybių.

2159.2.6.3. Dėl dokumento D3

216Dokumentas D3 skirtas pantaprazolo ir omeprazolo enantiomerų atskyrimo būdams. Šio išradimo objektas – ir omprazolo gryni enantiomerai, metodika jiems pagaminti bei nauji tarpiniai produktai, kurių reikia taikant šį metodą. Patentinėje paraiškoje teigiama, jog iki jos pateikimo nebuvo aprašytas nei vienas būdas, siekiant išskirti omeprazolą į optinius antipodus, taip pat nebuvo izoliuoti ir charakterizuoti omeprazolo enantiomerai (t. 3, b. l. 221-230). Paraiškos D3 2 ir 4 pavyzdžiai aprašo eksperimentinius metodus, kuriais remiantis buvo gauti pantoprazolo (5-Difluorometoksi-2-(((3,4-dimetoksi-2- piridinil)metil)sulfinil)-lH-benzimidazolo) (+) ir (-) enantiomerai per 1 ir 3 pavyzdžiuose aprašytus tarpinius produktus. Remiantis aprašytais eksperimentų duomenimis pantoprazolui (1 ir 2 pavyzdžiai) pateikiama pantoprazolo (+)-enantiomero sintezė per tarpinį produktą. Taip pat aprašoma raceminio omeprazolo esterifikacija ir po gryninimo chromatografijos bei frakcinės kristalizacijos metodais gaunamas enantiomeriškai grynas omeprazolo esteris. Toliau aprašoma gauto enantiomero hidrolizė gaunant enantiomeriškai gryną (+)-omeprazolą. Dokumente D3 nėra iliustruojamas (-)-omeprazolo enantiomerų gavimas, patentinėje paraiškoje tik paminėta (-) -omeprazolo ir jo druskų su bazėmis gavimo svarba, taikant šio išradimo atitinkamą metodiką. Nei pantoprazolo, nei omeprazolo enantiomerų druskos nėra minimos kaip galutiniai produktai. Visais aprašytais eksperimentiniais metodais gaunami pantoprazolo ir omeprazolo enantiomerai bazės formoje (Eksperto atsakymai Pirmosios ekspertizės akte į sieškovo 2 klausimą, į atsakovo 2-5 klausimus, Antrosios ekspertizės akto 5, 12 punktai; Trečiosios ekspertizės akto 4.11.5 punktas; t. 5, b. l. 230-231, 237-238; t. 6, b. l. 109-110, 112-113; t.8, b. l. 112; D8 - t. 2, b. l. 135-150; D-9 - t. 2, b. l. 156-161).

217Dokumento D3 eksperimentinėje dalyje užsiminta apie tikslingumą gaminti druskas. Tačiau buvo tik paminėti šie bazių pavyzdžiai: natrio, kalio, kalcio, aliuminio, magnio, titano, amonio ir gnanidinio bei teiginys, kad šias druskas galima gauti žinomu būdu reaguojant su atitinkamais hidroksidais (pvz., su natrio hidroksidu ar kalio hidroksidu). D8 118 paragrafe nurodyta, jog prieš pildant Vokietijos patento paraišką D3 nebuvo susintetintos jokios pantoprazolo ar omeprazolo enantiomerų druskos izoliuotoje formoje (Eksperto atsakymai Pirmosios ekspertizės akte į ieškovo 3 ir 4 klausimus, į atsakovo 1 klausimą, Antrosios ekspertizės akto 5 punktas; t.5, b. l. 231-233, 237; t.6, b. l. 109-110; D8 - t. 2, b. l. 135-150).

218Darytina išvada, jog dokumente D3 nėra atskleista kokia nors konkreti optiškai gryno omeprazolo enantiomero druska.

2199.2.6.4. Dėl dokumento D4

220Šiame dokumente aprašytas išradimas susijęs su nauju žmonių akies sutrikimų, ypač glaukomos, gydymo metodu. Nurodoma, jog šio išradimo prototipai heterocikliniai alkilsulfinilbenzimidazolai ir heterocikliniai alkiltiobenzimidazolai yra žinomi šioje srityje, kaip ir žinomi šių junginių naudojimo mažinant skrandžio rūgšties sekreciją metodai, į išradimo taikymo sritį įtraukti omeprazolo grynieji enantiomerai ir racematai, taip pat farmaciniu požiūriu priimtinos jų druskos, ypač šarminių metalų - natrio, kalio (t. 3, b. l. 204-211). Iš dokumento D4 aprašymo turinio darytina išvada, jog jame nebuvo atskleista optiškai grynų omeprazolo enantiomerų druskų, jų gavimo būdų bei tokių junginių panaudojimo farmaciniuose preparatuose (Trečiosios ekspertizės akto 4.11.6 punktas; t. 8, b. l. 112). Kitais bylos įrodymais ši išvada nepaneigta.

2219.2.6.5. Dėl dokumentų D5, D6 ir D7

222Mokslinėje publikacijoje D5 autoriai nagrinėja omeprazolo (ir kai kurių jo analogų) raceminio mišinio išskirstymą į atskirus optiškai grynus (-) ir (+) enantiomerus efektyviosios skysčių chromatografijos metodu (t. 1, b. l. 168-182). Eksperto teigimu, omeprazolo (-)-enantiomeras galėjo būti žinomas autoriams iš ankstesnių mokslinių publikacijų D6 ir D7 (t. 1, b. l. 155-159, 135-149), tačiau iš pateiktų trijų mokslinių straipsnių tik P. E. ir bendraautorių (D5) panaudotas skysčių chromatografijos metodas leido izoliuoti omeprazolo (+) -enantiomerą, kuris nebuvo enantiomeriškai grynas (82 % o.g.) bei (-) -omeprazolą, kurio enantiomerinis grynumas buvo didesnis (95.6 % o.g.) arba atitinkamai 64 proc. e.e. ir 91,2 proc. e.e. Patente aprašytų enantiomerų optinis grynumas atitinkamai lygus omeprazolo (+) -enantiomero 98% e.e. ir omeprazolo (-)-enantiomero - 94% e.e. Kiti straipsniai (D6 ir D7) buvo labiau analitinio pobūdžio. D5 minimas enantiomerų bazių atskyrimo chromatografijos metodas, o Patente - enantiomerų bazių druskų atskyrimas kristalizacijos metodu. Informacijos apie enantiomerinių druskų gavimą, enantiomerų druskų optinį grynumą D5, kitose mokslinėse publikacijose ar patentuose (patentinėse paraiškose) nėra pateikiama (Eksperto atsakymai Pirmosios ekspertizės akte į ieškovo 1 klausimą, atsakovo 14, 15, 16 klausimus; Antrosios ekspertizės akto 3, 4, 8, 11 punktai; Trečiosios ekspertizės akto 4.11.1-4.11.3 punktai; t. 5, b. l. 229-230, 241-243; t. 6, b. l. 109, 111, 112; t. 8, b. l. 111-112).

223Teisėjų kolegijos nuomone, nei viena iš mokslinių publikacijų (D5-D7) neaprašo optiškai grynų omeprazolo enantiomerų druskų, jų gavimo būdų ar panaudojimo terapijoje. Tačiau D5 panaudotas skysčių chromatografijos metodas leido atskirti omeprazolo (+)-enantiomerą 82 % o.g. (64 proc. e.e.) bei (-)-omeprazolą 95.6 % o.g. (91,2 proc. e.e.), gaunant nedidelius šių junginių kiekius.

2249.2.6.6. Teisėjų kolegija, ištyrusi byloje esančius įrodymus, konstatuoja, jog pateiktuose dokumentuose (D1-D7) iki Patento prioriteto datos nei viena konkreti optiškai gryna (-)- ir (+)- omeprazolo enantiomerų druska nebuvo atskleista, nebuvo atskleista optiškai grynų omeprazolo enantiomerų druskų gavimo proceso, įskaitant optiškai grynų junginių pagal Patento apibrėžties 1 punktą kristalinėje formoje gavimo būdo, nebuvo aprašytos farmacinės kompozicijos su optiškai gryna omeprazolo enantiomero druska, optiškai grynų omeprazolo enantiomerų druskų panaudojimas terapijoje ir farmacinių preparatų, skirtų skrandžio-žarnyno ligoms gydyti, gamybai. Todėl pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog dokumentai D1-D7 nepaneigia Patento apibrėžties 1-6, 7-11,17-20 punktuose aprašytų optiškai grynų junginių – omeprazolo enantiomerų druskų, jų gavimo būdo bei panaudojimo terapijoje (farmacinėse kompozicijose tam tikrų ligų gydymui) naujumo. Technikos lygio dokumentai iki Patento prioriteto datos apskritai nebuvo susintetinę (pagaminę) omeprazolo enantiomerų druskų, todėl galima pripažinti, jog Patente aprašytų junginių, jų gavimo būdo ir panaudojimo esminiai požymiai yra nauji, todėl techninio lygio dokumentai negali paneigti šių išradimų objektų naujumo.

2259.2.7. Dėl Išradimo apibrėžties 12-16 punktuose nurodytų omeprazolo enantiomerų ir jų gavimo būdo bei Išradimo apibrėžties 21 punkte nurodyto tarpinio junginio naujumo

2269.2.7.1. Patento apibrėžties 12-14 punktuose yra aprašytas omeprazolo enantiomerų neutralioje formoje gavimo būdas, o apibrėžties 15-16 punktuose – šiuo būdu gauti junginiai - omeprazolo enantiomerai. Patentų teisėje pripažįstama, jog tam pačiam junginiui gauti gali būti panaudotas kitas būdas. Tokiu atveju teisinė apsauga suteikiama ne tik žinomo junginio naujam gavimo būdui, bet ir tuo nauju būdu pagamintam junginiui (PĮ 2 straipsnio 4 dalis, Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.3. punkto 9 dalis).

227Tarp ieškovo nurodomų dokumentų iki Patento prioriteto datos omeprazolo enantiomerų atskyrimo būdams, omeprazolo raceminio mišinio išskirstymui į atskirus optiškai grynus (-) ir (+) enantiomerus skirti tyrinėjimai buvo atliekami dokumentuose D3 (1990) ir D5 (1990), D6 (1984) ir D7 (1988).

2289.2.7.2. Kaip minėta Sprendimo 9.2.2.5. punkte, D5-D7 dokumentai iš esmės atskleidė tik analitinius metodus, skirtus enantiomerų atskyrimui (atskyrimo procesą pradedant nuo raceminio omeprazolo), tuo tarpu Patente aprašytas metodas pagrįstas diastereomerų atskyrimu ir prasideda nuo diastereomerinio mišinio paruošimo (Išradimo aprašymo 6-11 pavyzdžiai; t. 1, b. l. 29-32). D7 aprašytas skysčių chromatografijos metodas omeprazolo atskyrimui į optinius izomerus, nurodytos chromatografijos sąlygos omeprazolo enantiomerų konstantų nustatymui (t. 1, b. l. 135-149). D6 aprašytas raceminių sulfoksidų optinių izomerų atskyrimas skysčių chromatografijos metodu, nurodyta, jog enantiomerai gali turėti skirtingą farmakologinį poveikį (t. 1, b. l. 155-159). D5 autoriai nagrinėjo omeprazolo raceminio mišinio išskirstymą į atskirus optiškai grynus (-) ir (+) enantiomerus efektyviosios skysčių chromatografijos metodu (t. 1, b. l. 168-182). Taigi, kaip nurodo Ekspertas, D5-D7 naudotas enantiomerų bazių atskyrimo chromatografijos metodas, o Patente - enantiomerų bazių druskų atskyrimas kristalizacijos metodu. Iš mokslinių publikacijų (D5-D7) tik D5 dokumente aprašytas būdas leido gauti (+)- ir (-)- omeprazolo enantiomerus, kurių optinis grynumas yra 64 % e.e. ir 91,2 % e.e, tuo tarpu pagal Patente atskleistą būdą gaunami (+)- ir (-) -omeprazolo enantiomerai su optiniu grynumu 98 % e.e. ir 94 % e.e. Eksperto teigimu, naudodami prekinę albumino fazės kolonėlę (D5), mokslininkai galėjo gauti enantiomeriškai grynus junginius, tačiau tik labai mažus jų kiekius (Eksperto atsakymai Pirmosios ekspertizės akte į ieškovo 1 klausimą, atsakovo 14-18 klausimus; Antrosios ekspertizės akto 3, 4, 8, 11, 17 punktai; Trečiosios ekspertizės akto 4.11.1-4.11.3, 4.16 punktai; t. 1, b. l. 229-230, 241-244; t. 6, b. l. 109, 111-112; t. 8, b. l. 111-112, 114).

2299.2.7.3. D3 aprašytas atskirtų enantiomerų gavimo būdas taip pat skiriasi nuo Patente aprašyto jų gavimo proceso: D3 jis prasideda nuo omeprazolo, o ne omeprazolo chlormetilo darinio, kaip Patente. Skirtingai negu Patente LT3287B, kur diastereomero hidrolizė vykdoma natrio hidroksido pagalba, patentinėje paraiškoje D3 pavyzdyje Nr.6 aprašoma hidrolizė labai rūgščioje terpėje - panaudojant 90 % sulfato (sieros) rūgštį (t. 1, b. l. 14-37; t. 3, b. l. 221-230). Pagal D3 yra gaunamas tik (+) -omeprazolo enantiomeras, kurio optinis grynumas yra 90-92% e.e., tuo tarpu pagal Patente atskleistą būdą gaunami (+)- ir (-) -omeprazolo enantiomerai su optiniu grynumu 98 % e.e. ir 94 % e.e. Dokumente D3 iš viso nėra iliustruojamas (-) -omeprazolo enantiomerų gavimas (Eksperto atsakymai Pirmosios ekspertizės akte į ieškovo 2 klausimą, į atsakovo 2-5 klausimus, Antrosios ekspertizės akto 5, 12 punktai; Trečiosios ekspertizės akto 4.11.5 punktas; t. 5, b. l. 230-231, 237-238; t. 6, b. l. 109-110, 112-113; t. 8, b. l. 112; D8 - t. 2, b. l. 135-150; D9 - t. 2, b. l. 156-161). D3 patentinės paraiškos autoriai pripažino (D8-D9) nesugebėję gauti omeprazolo atskiro enantiomero kristalo forma, omeprazolo (+)-enantiomeras taip pat gautas tik kaip aliejus ir jo nepavyko kristalizuoti, omeprazolo (-) -enantiomero paruošimo niekada nebandė. D10 dokumente (t. 2, b. l. 54-62) taip pat nurodoma, jog pakartojus patentinėje paraiškoje D3 aprašytą procesą paaiškėjo, jog jį atkurti yra neįmanoma ar nepaprastai sunku, nes D3 neatskleidžia ar neleidžia pagaminti chemiškai ar optiškai gryno (+) -omeprazolo enantiomero mėginio. Iš esmės analogiškos išvados pateikiamos ir D11 (t. 2, b. l. 173-183). Prof. Dr. Stephen G. Davies, patvirtindamas D8 ir D9 dokumentų teiginius, konstatavo, jog D3 yra ypač netinkamas metodas omeprazolo enantiomerams atskirti.

2309.2.7.4. Taigi, nors techninio lygio dokumentuose ir Patente buvo naudojami įprasti chemijos moksle metodai labiau gryniems junginiams gauti (chromatografija, kristalizacija), tačiau omeprazolo enantiomerų neutralioje formoje gavimo būdas (kaip veiksmų seka, procesas), kuriuo gauti optiškai gryni omeprazolo enantiomerai, aprašytas Patente, skiriasi nuo omeprazolo enantiomerų gavimo būdų, aprašytų ieškovo nurodytuose technikos lygio dokumentuose. Be to, nei vienas minėtas technikos lygio dokumentas negavo omeprazolo enantiomerų tokio optinio grynumo, koks gautas pagal Patente atskleistą būdą. Dr. B. K., vienas iš D3 aprašyto būdo autorių, paaiškinimuose (t. 2, b. l. 135-150) pažymėjo, jog „naudodami Vokietijos patento paraiškoje aprašytus metodus mes tik vieną kartą gavome dalinai gryną (+) -omeprazolą (6 pavyzdyje)".

2319.2.7.5. Kaip minėta (Sprendimo 9.1.1. punktas), esminių išradimo požymių visuma laikoma nauja ne tik tada, kai visi esminiai požymiai nauji, bet ir tada, kai nauji tik keli arba net vienas esminis požymis, taip pat tada, kai yra naujas požymių derinys. Nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, jog Išradimo apibrėžties 12-16 punktuose pareikštų išradimų naujumą apibūdina keli nauji, lyginant su anksčiau žinomu junginiu (omeprazolo enantiomerais) ir jo gavimo būdu, esminiai požymiai – nors ir taikant chemijos moksle visuotinai žinomus metodus, tačiau tie patys junginiai gauti naudojant kitokį jų gavimo procesą, gauti aukštesnio optinio grynumo junginiai, šie junginiai gauti kristaline forma, juos galima gauti didesniais kiekiais. Atsižvelgdama į anksčiau aptartus įrodymus bei nurodytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, jog omeprazolo enantiomerų bazių gavimo būdas, aprašytas Patente, skiriasi nuo omeprazolo enantiomerų gavimo būdų, aprašytų ieškovo nurodytuose technikos lygio dokumentuose D1 – D7, todėl šie dokumentai nepaneigia omeprazolo enantiomerų gavimo būdų naujumo. Tai reiškia, jog technikos lygio dokumentai, kurie atskleidė omeprazolo enantiomerus su mažesniu optiniu grynumu, nei Patente, nepaneigia ir Patente atskleistų omeprazolo enantiomerų su aukšesniu optiniu grynumu, nei iki Patento prioriteto dienos buvo įmanoma gauti, naujumo.

2329.2.7.6. Byloje nepateikta technikos lygio dokumentų, kuriuose būtų atskleistas tarpinis junginys, aprašytas Patento apibrėžties 21 punkte, todėl nepaneigtas ir šio junginio naujumas.

2339.3. Dėl išradimo lygio

2349.3.1. Apeliantas išradimų, saugomų Patentu, neatitikimą išradimo lygio reikalavimui grindžia aplinkybe jog omeprazolo enantiomerų išskyrimas ir tolimesnis gryninimas buvo žinomi atitinkamos srities specialistui iki Patento prioriteto datos. Taigi iš esmės, apeliantas teigia, kad išradimo lygio reikalavimo neatitinka Patento apibrėžties punktai, atskleidžiantys optiškai grynas omeprazolo enantiomerų druskas, jų gavimo būdą ir panaudojimą, taip pat omeprazolo enantiomerus bei jų gavimo būdą. Apelianto nuomone, artimiausias Patente nurodytų išradimų technikos lygis yra dokumentas D3.

2359.3.2. Atsakovas, įrodinėdamas išradimo lygį, atsiliepime į apeliacinį skundą tvirtina, jog iki Patento prioriteto datos atitinkamos srities specialistas nežinojo, kaip padidinti (-)- ir (+) -omeprazolo enantiomerų, dalinai atskirtų pagal metodus, žinomus iki Patento prioriteto datos, optinį grynumą. Iki Patento prioriteto datos atitinkamos srities specialistas neturėjo pagrįstos motyvacijos sintetinti optiškai grynas omeprazolo enantiomerų druskas ir vartoti juos terapijoje kaip vaistą atitinkamų skrandžio ir žarnyno ligų gydymui vietoj raceminio omeprazolo, nes iki Patento prioriteto datos buvo manoma, kad omeprazolo enantiomerai (ir jų druskos) neturi jokių farmakokinetinių privalumų lyginant su raceminiu omeprazolu ir jo druskomis. Atsakovo nuomone, artimiausias išradimui technikos lygis yra dokumentas D2.

2369.3.3. Taigi, Išradimo apibrėžties 1-6 punktų išradimo lygio paneigimui reikėtų įrodyti, jog atitinkamos srities specialistui buvo akivaizdu, kad optiškai grynos omeprazolo enantiomerų druskos turi geresnes terapines savybes, nei raceminio omeprazolo druskos; Išradimo apibrėžties 7, 10, 11 punktų išradimo lygio paneigimui reikėtų įrodyti, kad atitinkamos srities specialistui buvo akivaizdu, jog raceminio omeprazolo druskų terapines savybes, gydant skrandžio ir žarnyno ligas, galima pagerinti sintetinant optiškai grynas omeprazolo enantiomerų druskas; Išradimo apibrėžties 12-16 punktų išradimo lygio paneigimui reikėtų įrodyti, kad atitinkamos srities specialistui buvo akivaizdu, kaip gauti omeprazolo enantiomerus, kurių optinis grynumas yra toks aukštas, kaip Patente; Išradimo apibrėžties 17-20 punktų išradimo lygio paneigimui reikėtų įrodyti, kad ir farmacinė kompozicija su optiškai gryna omeprazolo enantiomerų druska bei jos panaudojimas terapijoje tam tikrų skrandžio ir žarnyno ligų gydymui buvo akivaizdi atitinkamos srities specialistui. Šiems klausimams ištirti, pirmiausia, būtina nustatyti artimiausią Patente nurodytų išradimų technikos lygį, t.y. išradimų grupei ar atskiriems išradimams artimiausią (artimiausius) ankstesnio technikos lygio analogus, po to nustatyti išradimo sprendžiamą problemą ir, galiausiai, ar atitinkamos srities specialistui tos problemos sprendimo būdas iki patentinės paraiškos prioriteto datos išradime nurodytu būdu nėra akivaizdus. Priešingai, nei sprendžiant dėl išradimo naujumo, kai keliuose dokumentuose nurodytos atskiros išradimo savybės negali būti sujungiamos, derinamos, taip siekiant bendra tokių savybių visuma paneigti išradimo naujumą, sprendžiant dėl išradimo lygio galima remtis skirtinguose dokumentuose iki išradimo prioriteto datos atskleistų išradimo atskirų požymių visuma.

2379.3.4. Minėta (Sprendimo 9.1.5. punktas), kad atsakovas išradimo uždaviniu užsibrėžė tikslą (problemos sprendimas) gauti junginius su pagerintomis terapinėmis savybėmis skrandžio rūgšties sekrecijos inhibicijai, skrandžio-žarnyno uždegiminių ligų gydymui, siekiant mažesnio tarpindividualių svyravimų laipsnio. Šiam uždaviniui išspręsti, kaip techninį rezultatą, kuris gali būti gautas įdiegus išradimą, Patento savininkas nurodė tokius junginius, kurie yra atskirų omeprazolo enantiomerų naujos druskos. Išradimo aprašyme, kaip priemonė gauti išradimo techninį rezultatą – junginius su geresnėmis terapinėmis savybėmis, nurodoma naujai gautų junginių omeprazolo enantiomerų ir jų druskų optinio grynumo savybė, nes analogai nežinojo optiškai gryno omeprazolo druskų, t.y. atskirų omeprazolo enantiomerų arba jų analogų pavyzdžių (Išradimo aprašymo 1-2 psl.), o optiškai grynos druskos yra stabilios racemizacijos atžvilgiu (Išradimo aprašymo 4 psl.). Išradimo aprašyme (5 psl.) nurodoma, jog pagal IV formulę yra gaunami optiškai gryni išradimo junginiai – atskiri omeprazolo enantiomerai, kurie įjungiami į farmacinius preparatus (Išradimo aprašymo 7 psl.), tuo tarpu Išradimo apibrėžties 12-16 punktuose siekiama apsaugą gauti bet kokio optinio grynumo junginiams – omeprazolo enantiomerams. Taigi, išradimo iškelta problema susieja į išradimų grupę, pagrįstą bendra išradybos mintimi, atskirus išradimo objektus – omeprazolo enantiomerų druskas, jų ir farmacinių kompozicijų gavimo būdus, šių junginių panaudojimą farmaciniuose preparatuose, taip pat tarpinius šių junginių gavimo produktus. Patentinės paraiškos referatas patvirtina (t. 1, b. l. 14), jog kaip galutiniai išradimo nauji optiškai gryni junginiai yra pareikšti tik omeprazolo enantiomerų druskos bei farmacinės kompozicijos, tuo tarpu omeprazolo enantiomerai bei IV formulės diastereomerinis mišinys bei jų gavimo būdai (Išradimo apibrėžties 12-16, 21 punktai) aprašyti kaip tarpiniai produktai galutiniams produktams gauti, pastarųjų tarpinių junginių panaudojimas Patente taip pat atskirai nenurodomas.

2389.3.5. Patentas skirtas optiškai gryniems junginiams – omeprazolo enantiomerų druskoms ir enantiomerų bazėms. Išradimo aprašyme nurodoma (3 psl.; t. 1, b. l. 17), jog išsireiškimas “optiškai grynos omeprazolo natrio (+) druskos” reiškia omeprazolo (+) -enantiomero Na-druską, atskirtą nuo omeprazolo (-) -enantiomero Na-druskos ir atitinkamai (-) -enantiomerą iš esmės atskiria nuo (+) -enantiomero. Nors Ekspertas nurodė, jog terminas “optiškai grynas junginys” reiškia jo visišką grynumą, t. y. 100 proc., iš Patento turinio akivaizdu, jog Patentas toleruoja tam tikrą kiekį priešingo izomero, kai kalbama apie optiškai gryną junginį. Tačiau Išradimo aprašyme vieno izomero kiekio išraišką kito izomero junginyje apibrėžus terminu “iš esmės atskiria”, neįmanoma nustatyti konkretų vieno enantiomero “užteršimo” kitu kiekį. Kaip minėta anksčiau (Sprendimo 8.2.4.-8.2.9. punktai), Patento apibrėžtyje optiškai grynų junginių kiekinė išraiška neapibrėžta, nors to reikalauja Taisyklės, o konkrečių junginių optinio grynumo reikšmės aprašytos Išradimo aprašyme pavyzdžiuose, atliktuose tik su omeprazolo enantiomero natrio (+) ir (-) druska (gautas optinis grynumas 99,8 % e.e.) ir su omeprazolo enantiomero magnio (+) ir (-) druska (gautas optinis grynumas atitinkamai 98 %, 99,8 % ir 99,9 % e.e.). Todėl darytina išvada, jog ginčijamo Patento esminė savybė “junginio optinis grynumas” Patente aprašyto dalyko neriboja jokiais kiekiniais parametrais. Junginio optinio grynumo savybė yra reikšminga ginčo dalyką byloje sudaranti aplinkybė, įskaitant labiausiai technikos lygį atitinkančio dokumento (artimiausio analogo) pasirinkimą.

2399.3.6. Geriausiai techninį lygį apibūdinančio šaltinio pasirinkimo tikslas yra apibrėžti pradinį tašką, kurį tam tikroje srityje žinių ir patirties turintis asmuo realiai pasirinktų, atsižvelgdamas į pateiktame išradime nurodytas aplinkybes. Todėl, pirmiausia, pasirenkant technikos lygio šaltinį, reikia atsakyti į klausimą, ar technikos lygį atskleidžiantis dokumentas aprašo dalyką tai pačiai paskirčiai arba siekiant tų pačių tikslų, kaip ir pateiktas išradimas. Toliau reikia įvertinti struktūrinį panašumą su pateiktu išradimu pagal bendras svarbias technines savybes. Kilus abejonėms, ar pasirinktas tinkamas technikos lygį atspindintis šaltinis, problemos-sprendimo metodą reikia pakartoti pasirenkant alternatyvius pradinius taškus (EPT apeliacijų kolegijos teismų praktika. 6-sis leidimas, 2010. I skyrius, D dalis, 3.1-3.4 punktai).

2409.3.7. Dėl omeprazolo enantiomerų druskų, jų gavimo būdo ir panaudojimo išradimo lygio

2419.3.7.1. Visų pirma, Būtina nuspręsti, ar, kaip teigia apeliantas, dokumentas D3 ar, kaip teigia atsakovas, dokumentas D2 gali būti laikomi geriausiai techninį lygį apibūdinančiais šaltiniais. Išradimo aprašymo 1 psl. (t. 1, b. l. 15) pateikiant nuorodas į dokumentus D1 ir D2 paaiškinta, kad yra žinoma, jog omeprazolis ir jo šarminės druskos yra efektyvūs skrandžio rūgšties sekrecijos inhibitorai ir yra naudingi kaip priešopinės medžiagos. Toliau atskleidžiama, kad šie junginiai turi du optinius izomerus (enantiomerus) bei kad „pageidaujama gauti junginius, pasižyminčius geresnėmis farmakokinetinėmis ir metabolinėmis savybėmis, kurių terapinis poveikis būtų geresnis, būtent mažesnis interindividualių svyravimų laipsnis", „šiame išradime pateikiami tokie junginiai, kurie yra naujos atskirų omeprazolo enantiomerų druskos". Taigi, ginčijamas patentas yra susijęs su skrandžio rūgšties sekreciją slopinančiomis medžiagomis ir jo tikslas yra pateikti junginius, pasižyminčius geresnėmis gydomosiomis charakteristikomis. Patento dalykas plačiausiame šiuos junginius apibūdinančiame Išradimo apibrėžties 1 punkte yra (+) ir (-) -omeprazolo šešių metalų optiškai grynos druskos, kurių optinio grynumo konkreti kiekinė išraiška nenurodoma.

2429.3.7.2. Įvertinus anksčiau aptartus įrodymus, patvirtinančius dokumentų D1 ir D2 turinį ir esmę (Sprendimo 9.2.6.1.-9.2.6.2. punktai), abu Patente nurodyti dokumentai D1 ir D2 yra susiję su veikliąja vaistinių preparatų medžiaga omeprazoliu, kurio terapinės charakteristikos buvo intensyviai tiriamos ir gerai žinomos. Nors omeprazolis iki Patento prioriteto datos buvo aiškiai apibūdinamas kaip labai veiksmingas vaistas, tai nereiškia, kad jo negalima tobulinti. Bandymai bendrai pagerinti omeprazolio gydomąsias charakteristikas, o konkrečiai - sumažinti poveikio svyravimą tarp individualių pacientų, negali būti laikomas neaiškia ar dirbtine problema. Įvertinant artimiausią technikos lygį reikia atsižvelgti į šį tikslą. Todėl abu nurodyti dokumentai patirties ir žinių įgijusiam asmeniui, ieškančiam geresnėmis savybėmis pasižyminčių junginių vaistiniams preparatams, yra realūs atspirties taškai farmacinių preparatų mokslinių tyrimų ir kūrimo srityje. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, D2 aprašomas artimesnės srities technikos lygis, nei dokumente D1, nes D2 dėmesys kreipiamas į tikslą, kuris yra susijęs ir su ginčijamame Patente nurodytu tikslu, būtent, tobulesnės omeprazolo vaistinės formos pateikimu. Be to, dokumente D2 aprašyta natrio ir magnio druska nuo Patente nurodytų natrio ir magnio druskų skiriasi tik tuo, kad D2 yra nurodyta omeprazolo racemato druska, o ne atskiro omeprazolo enantiomero druska, todėl struktūriškai yra artimesnė išradimo apibrėžties punktuose nurodytiems junginiams, o ne dokumente D1 aprašytai omeprazolo raceminei formai.

2439.3.7.3. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto nuomone, jog D3 yra realus atspirties taškas, vertinant omeprazolo enantiomerų druskų atitiktį išradimo lygio kriterijui. Teisėjų kolegijos nuomone, norint užtikrinti objektyvų išradimo lygio vertinimą, reikia ne tik apibrėžti artimiausią technikos lygį bendroje veiklos srityje bei pagal atskleistą junginių cheminę struktūrą, tačiau taip pat, atsižvelgiant į pateikto išradimo paskirtį, įvertinti, ar šioje srityje žinių ir įgūdžių turintis asmuo turėtų priežastį pasirinkti atitinkamą technikos lygį apibūdinantį šaltinį, kaip pagrindą tolesniems tyrimams. Anksčiau aptarta (Sprendimo 9.2.6.3. punktas), jog išradimas D3 daugiausiai susijęs su omeprazolo išskaidymo į enantiomerus procesu. Tačiau D3 šių junginių savybės neįvardytos. Kaip minėta anksčiau, vienintelė pateikta 6 pavyzdyje gauto (+) -omeprazolio charakteristika yra jo amorfinė kieta būsena ir nurodyta jo optinės rotacijos vertė. Nors D3 paminėtas gauto junginio panaudojimas farmacijos pramonėje gaminti vaistus, nė vienas šio išradimo apibrėžties punktas nesusijęs su panaudojimu medicinoje ir tik vienoje išradimo aprašymo pastraipoje nurodytas konkretus pagal išradimą gautų junginių panaudojimas medicinoje - gydyti skrandžio ir žarnyno ligoms (aprašymo 7 psl.; t. 3, b. l. 229). Didžiausias dėmesys dokumente D3 skiriamas aprašyti enantiomerų atskyrimo procesą ir jame visiškai nekalbama apie atskirtų enantiomerų konkrečių farmacinių savybių tyrimą ar jų pagerinimą. Junginių (omeprazolo enantiomerų druskų) optinio grynumo savybė, apibrėžianti labai didelį optinį jų grynumą, lyginant su D3, gali būti laikoma atspindinčia tik ginčijamo Patento aprašyme siekiamą tikslą, nes didėjant optinio grynumo laipsniui tikimasi geresnių junginio gydomųjų savybių, bet ne esminį šiuos dokumentus skiriantį požymį. Tuo tarpu Patente nurodytus junginius su D2 sieja panašios junginių struktūros savybės, nepaisant nurodyto ar nenurodyto junginios optinio grynumo. Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad dokumentas D3 patirties ir žinių įgijusiam asmeniui negali būti laikomas realiu atspirties tašku, ieškant junginių juos panaudoti vaistiniams preparatams su geresnėmis terapinėmis savybėmis pagaminti. Dėl anksčiau išdėstytų priežasčių teisėjų kolegija daro išvadą, kad žinių ir patirties turintis asmuo šiam tikslui dokumento D3 nepasirinktų.

2449.3.7.4. Toliau būtina išsiaiškinti, ar pasiūlytas problemos sprendimas galėjo būti akivaizdus šioje srityje žinių ir patyrimo turinčiam asmeniui, atsižvelgiant į tuometinį technikos lygį. Žinių ir patirties turintis asmuo, pradėdamas darbą nuo omeprazolo racemato druskos (D2), turėtų pagrindinių žinių, susijusių su omeprazolo ir jo analogų savybėmis, farmakologijos ir farmakokinetikos ypatumais. Omeprazolas iš esmės yra stabilus neutralioje pH aplinkoje, tačiau rūgštinėje aplinkoje greitai suyra, todėl jo preparatai turi būti pateikti atsparios nuo suirimo skrandyje formos. Omeprazolo stabilus poveikis pasiekiamas po kartotinio dozių suvartojimo, nes tokiu atveju omeprazolo suardoma mažiau ir jo poveikis trunka ilgiau. Todėl vienintelis šios problemos sprendimas buvo dozės didinimas. Ankstesniuose analoguose nerasta jokių teiginių, kurie nurodytų pasiūlytos problemos sprendimą (D1-D4). Nors omeprazolo enantiomerai buvo atskirti panaudojant chromatografiją (D3, D5), tačiau šiuose dokumentuose taip pat nėra jokios informacijos apie atskirtų enantiomerų savybes, taip pat ar yra skirtumų tarp atskirų enantiomerų poveikio. Iki Patento prioriteto datos buvo bendrai sutariama, kad omeprazolo veiksmingumą lemia abu enantiomerai, veikimo vietoje sukeliantys vienodo masto poveikį (D5). Todėl remdamasis šia informacija patirties ir žinių įgijęs asmuo negalėtų tikėtis, kad panaudodamas atskirą enantiomerą gautų naujų junginių geresnį terapinį poveikį. Taigi šioje srityje žinių ir patyrimo turintis asmuo neturėtų jokių pagrįstų lūkesčių dėl kokių nors pranašumų, atskiriant tik vieną omeprazolo enantiomerą, todėl neturėtų motyvacijos atlikti su tuo susijusius tyrimus. Galimybė įvairiais metodais atskirti omeprazolo enantiomerus dar nereiškia atskirtų enantiomerų savybių pranašumo, kurį galėtų patvirtinti tik atlikti išsamūs klinikiniai tyrimai.

2459.3.7.5. Patente suformuluota problema apibūdinta pateikiant nuorodą į junginių “geresnes farmakokinetines ir metabolines savybes” (Sprendimo 9.1.5. punktas).

2469.3.7.6. Toliau būtina įvertinti ir nuspręsti, ar Patente iškelta problema buvo sėkmingai išspręsta, atsižvelgiant į artimiausią technikos lygį. Nors apeliantas prieštarauja, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju galima vertinti ir po Patento prioriteto datos paskelbtus įrodymus, patvirtinančius, jog tariamas geresnis terapinis naujų junginių poveikis yra pasiektas (Sprendimo 9.1.7. punktas). Patento aprašymo 1-5 pavyzdžiuose aprašytų omeprazolo enantiomerų natrio ir magnio druskų struktūra visiškai atitinka žinomos skrandžio rūgšties sekreciją slopinančių medžiagų klasės (omeprazolo racemato druskų) struktūrą, Patente taip pat atskleidžiami, nors ir ne nuosekliai, esminiai konkrečių junginių struktūrų elementai bei nurodoma jas atitinkantis gydomojo poveikio pranašumas. EPT apeliacijų kolegija tokiais, kaip šis, atvejais pripažįsta, jog yra tinkama atsižvelgti ir į vėliau paskelbtus įrodymus, kurie yra pateikti siekiant įvertinti, ar tikrai buvo pastebėtas aptariamas poveikis (EPT apeliacijų kolegijos 2012 m. lapkričio 13-16 d. sprendimas T 1760/11 – 3.3.01, 10.5.1. punktas; t. 8, b. l. 295-296). Byloje yra pateikti du su klinikiniaų tyrimų atlikimu susiję dokumentai (D12 ir D13). 1995 m. sausio 23 d. atliktame T. A. tyrime (D12) aprašyti atlikti šiuo aspektu tyrimai A ir B (t. 7, b. l. 109-115). Nors A tyrime buvo lyginami artimiausi pagal technikos lygį analogai (omeprazolo enantiomerų natrio druska su omeprazolo racemato natrio druska), kaip nurodyta Sprendimo 8.3.9.6. punkte, atsakovas Patente pateikia omeprazolo skirtingų enantiomerų (R ir S) natrio druskų tyrimo rezultatus kaip ekvivalentiškus, nors tyrime aiškiai išskirtos (-) -enantiomero geresnės terapinės savybės. Dokumente D12 iš tikrųjų konstatuojama, jog esomeprazolas (t.y. (-) -enantiomeras) pasižymi keliais išskirtiniais farmakokinetiniais ir metaboliniais privalumais, lyginant su omeprazolo racematu, tačiau ši išvada nesprendžia keliamos problemos dėl omeprazolo enantiomerų druskų geresnio terapinio poveikio. Kitame 1999 m. balandžio 23 d. EPT pateiktame klinikiniame tyrime (D13) (t. 1, b. l. 53-60), kaip motyvuota Sprendimo 8.3.6.12. ir 8.3.9.6. punktuose, tyrimo A struktūra (kaip ir tyrimo B dokumente D12) nebuvo tinkama pademonstruoti, kad pastebėtą poveikį nulėmė skiriamoji išradimo savybė, lyginant su technikos lygiu. Jame yra palygintos (-) -omeprazolo enantiomero magnio druska ir omeprazolo racematas bazės, o ne druskos, formoje, o tai tiksliai neatspindi skiriamosios išradimo savybės tarp racemato druskų ir enantiomero druskų pagal artimiausią analogą - dokumentą D2. Ekspertas Trečiosios ekspertizės akto 4.19 konstatavo (t. 8, b. l. 115), kad antrajame tyrime buvo lyginta ne su artimiausiu technikos lygiu (D2), todėl gautus duomenis problematiška vertinti ir jie negali patikimai pagrįsti išradimo lygio buvimo. Be to, iš tyrimo negalima nustatyti, kokio optinio grynumo jame buvo naudojama omeprazolo enantiomero magnio druska. Tyrimas B antrajame dokumente atliktas jame panaudojant omeprazolo raceminį mišinį ir omeprazolo raceminio mišinio magnio druską, taigi tyrimo rezultatai taip pat gali pateikti tik palyginimą tarp raceminio mišinio ir šio mišinio druskos, bet neduoda atsakymo lyginant Patento junginius (omeprazolo enantiomerų druskas) su artimiausiu analogu D2 (omeprazolo raceminio mišinio druskomis). Be to, tyrimo B gauti rezultatai parodė, kad absorbuojamas tas pats medžiagos kiekis, nepriklausomai nuo duoto preparato, ar tai būtų omeprazolo racematas ne druskos forma, ar jo magnio druska, t.y. kad šie preparatai yra ekvivalentiški, o tarpasmeniniai skirtumai yra panašūs (Trečiosios ekspertizės akto 4.20 punktas; t. 8, b. l. 115-116). Taigi, antrajame dokumente nei viename iš tyrimų nebuvo atliktas tiesioginis (-)- omeprazolo magnio druskos palyginimas su raceminio mišinio magnio druska. Patente pateiktas stereocheminio stabilumo tyrimas, patvirtinęs atsparumą racemizacijai, atliktas tik su omeprazolo (+) -enantiomero natrio druska, eksperimente apie šio junginio cheminį stabilumą nenurodyta (Išradimo aprašymo 23 psl.; t. 1, b. l. 37). Kitų chiralinio ir cheminio stabilumo tyrimų su kitomis optiškai grynomis omeprazolo enantiomerų druskomis Patente nepateikta (Trečiosios ekspertizės akto 4.13 punktas; t. 8. b. l. 113). Byloje nepateikta įrodymų apie kitų Patente nurodytų metalų omeprazolo enantiomerų druskų geresnį terapinį poveikį, lyginant su technikos lygiu D2.

2479.3.7.7. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog nagrinėjamoje byloje pateikti įrodymai nepatvirtina, kad Patente apibrėžta problema buvo sėkmingai išspręsta, vertinant pagal artimiausią technikos lygį. Nei Patente, nei vėliau paskelbtuose įrodymuose, nei bylos nagrinėjimo eigoje nėra pateikta įrodymų, kad omeprazolo enantiomerų druskos ar bent kai kurios iš jų, didesnio ar mažesnio optinio grynumo, užtikrina geresnes terapines savybes. Anksčiau šiame sprendime taip pat jau padaryta išvada (Sprendimo 8.3.6.6. – 8.3.6.13., 8.3.9.6. punktai), jog byloje nepateikta ir jokių įrodymų, kad geresnį terapinį poveikį turėtų visos Patente aprašytos omeprazolo enantiomerų (tiek R, tiek ir S) metalų druskos, lyginant tiek su artimiausio prototipo D2 junginiais, tiek ir su klinikiniuose tyrimuose naudotomis omeprazolo (-) ir (+) -enantiomero natrio bei (-) -enantiomero magnio druska, tokią išvadą patvirtino ir Ekspertas.

2489.3.7.8. Kadangi omeprazolo enantiomerų druskų išradimo lygiui patvirtinti nėra nustatyti visi būtini požymiai, konkrečiai imant, nepateikta įrodymų, jog rastas iškeltos problemos sprendimas, todėl negalima pripažinti Patento optiškai grynų junginių – omeprazolo enantiomerų druskų, jų gavimo būdo ir panaudojimo atitikties išradimo lygio kriterijui.

2499.3.7.9. Dėl išradimų grupės patentabilumo, kai patentabilumo kriterijų ar jų dalies neatitinka dalis išradimų grupės išradimų

250Sprendimo 7.6., 8.3.10.1 – 8.3.10.2 punktuose konstatuota, jog ginčijame Patentu teisinė apsauga suteikta išradimų grupei. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovui net ir įrodžius išradimo lygį kai kuriems iš Patente pareikštų junginių ar tik kai kuriems tam tikro labai aukšto optinio grynumo junginiams, (pvz., omeprazolo enantiomerų natrio ar magnio druskoms), tai savaime nesudarytų pagrindo nagrinėjamoje byloje pripažinti išradimo lygį visiems kitiems Patento junginiams. Kai patentinėje paraiškoje pareiškiama išradimų grupė ir nustatinėjami patentabilumo kriterijai (naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) išradimų grupės išradimams, negali būti nustatytas atitinkamas patentabilumo kriterijus (taip pat ir išradimo lygis) visai išradimų grupei, jeigu nėra pagrindo juos (ar vieną iš patentabilumo kriterijų) pripažinti bendra išradybos mintimi susietai išradimų grupės daliai. Gali būti nustatyti visi būtini patentabilumo kriterijai tik tam tikriems išradimų grupės išradimams, tačiau neįrodyti visi ar jų dalis kitai išradimų grupės daliai. Konkrečiu atveju tokią išvadą gali lemti ir išradimų autoriaus pasirinkta patentavimo strategija, suformuluojant patentinės paraiškos apibrėžtį ir prašomos suteikti teisinės apsaugos mastą. Tokiu atveju patentabilumo kriterijų konstatavimas visai išradimų grupei priklauso nuo patentinės paraiškos apibrėžtyje suformuluoto išradimo (išradimų) objekto ir jo atitikties patentinės paraiškos turiniui. Nors tam tikri išradimų grupės išradimai, atskirai paėmus, gali atitikti visus patentabilumo kriterijus, teisėjų kolegijos nuomone, neįrodžius patentabilumo kriterijų (ar kai kurių iš jų) bent daliai išradimų grupės išradimų, negalėtų būti pripažinta patentabilia visa išradimų grupė, kuri yra susieta bendros išradybos minties. Kaip minėta (Sprendimo 8.3.10.3 - 8.3.10.4 punktai), tokiais atvejais tik pats išradimo autorius turi teisę spręsti dėl kitos patentavimo strategijos taikymo, prašant išduoti atskirtąsias paraiškas tiems išradimams, kurie patentabilumo kriterijus atitinka. Nagrinėjamu atveju neįrodyta, jog geresnes terapines savybes turi visi Išradimo apibrėžties 1-6 punktuose, 15-17, 21 punktuose nurodyti junginiai nepriklausomai nuo jų optinio grynumo, kuris Patento apibrėžtyje neįvardytas nei vienam iš junginių. Patentinėje paraiškoje neapibėžta ir byloje neįrodyta, kokio optinio grynumo omeprazolo enantiomerų druskos ir atskiri enantiomerai bazių formoje turi geresnį terapinį poveikį. Iš išradimų grupės požymių visumos matyti, jog omeprazolo enantiomerų druskoms pagaminti turi būti panaudoti optiškai gryni omeprazolo enantiomerai, kurie Patente taip pat yra išradimo objektas dėl jų pagaminimo būdo. Vienok ir omeprazolo enantiomerų optinis grynumas Patento apibrėžtyje nenurodytas. Tai reiškia, jog galiojantis Patentas pagal Išradimo apibrėžtį teisinę apsaugą suteikia ne tik bet kokio optinio grynumo omeprazolo enantiomerams, bet ir bet kurio optinio grynumo omeprazolo enantiomerų (R ir S) bet kuriai iš Patente nurodytų šešių metalų druskų (iš viso dvylikai druskų junginių). Dėl nurodytų priežasčių negalima pripažinti, jog reikalavimo Patento apibrėžtyje nurodyti pareiškiamų junginių optinį grynumą pažeidimas yra tik formalus. Kaip minėta anksčiau (Sprendimo 8.2.4. - 8.2.10. punktai), išradimui apibūdinti naudojant kiekybinius požymius, išreikštus reikšmių intervalu, turi būti parodoma galimybė gauti techninį rezultatą tame intervale. Norint pasiekti didžiausią teisinės apsaugos mastą, tikslinga reikšmių intervalą imti tokį, už kurio ribų negali būti gautas nurodytas techninis rezultatas (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.1 punktas). Esminiai junginio požymiai, taip pat ir kiekybiniai, turi būti nurodyti išradimo apibrėžtyje (Taisyklių 21 Taisyklės 21.3.4. punkto a) papunktis). Atsižvelgiant į aplinkybę, jog Patento junginių optinio grynumo savybė yra esminė, Išradimo apibrėžties susiaurinimas apsiribojant konkrečiai apibėžtu labai aukštu junginių optiniu grynumu, galėtų išskirti siauresnės apibrėžties išradimą iš ankstesnio technikos lygio. Patentine paraiška iš esmės nėra įrodytas tokios plačios apimties junginių, kaip Patento išradimų grupės, geresnis terapinis poveikis tam tikrų ligų, numatytų Patento apibrėžties 19-20 punktuose, gydymui. Taigi nėra įvykdytas išradimo lygio, kaip patentabilumo kriterijaus, reikalavimas atskleisti iškeltos problemos išsprendimą, t. y. numatyto problemai išspręsti techninio rezultato pasiekimą su visais išradimų grupės junginiais.

251Tokia išvada susijusi ir su kitu patentabilumo kriterijumi – pramoniniu išradimo pritaikomumu, nes nėra įrodytas visų išradimo grupės junginių naudingumas ir pritaikomumas medicinos srityje Patente nurodytų ligų gydymui. Vien tik vieno ar dviejų iš Patente aprašytų labai aukšto optinio grynumo junginių (pvz., omeprazolo (-) -enantiomero natrio ar magnio druskų su optiniu grynumu daugiau/lygu 99,8% e.e.) tariamos geresnės terapinės savybės, net jeigu tokios byloje ir būtų įrodytos, nelemia išvados, jog tokias savybes turėtų žemesnio optinio grynumo omeprazolo (S) enantiomerų natrio ar magnio druskos, juo labiau - likusios Patente aprašytos metalų druskos tokio paties ar žemesnio optinio grynumo, taip pat tam tikro optinio grynumo atskiri omeprazolo enantiomerai. Nors Išradimo aprašyme aprašyta, jog atskiri enantiomerai įjungiami į farmacinius preparatus, tokių įrodymų byloje nepateikta. Priešingai, Išradimo aprašymo 20-23 psl. nurodoma, jog famaciniai preparatai sudaromi iš Išradimo aprašymo 1-3 pavyzdžiuose gautų junginių – omeprazolo enantiomerų natrio ir magnio druskų, bet ne iš omeprazolo enantiomerų (Sprendimo 9.1.5. punktas). Neįrodžius Patento optiškai grynų junginių ar jų dalies geresnių terapinių savybių ir dėl to nenustačius šiems junginiams ar jų daliai išradimo lygio, išradimo lygio kriterijaus neatitinka tiek visi Patento junginiai, tiek jų gavimo būdas, tiek ir junginių panaudojimas terapijoje ar farmacinių preparatų gamybai, nes visus išradimų grupės išradimus vienija bendra išradybos mintis, o prie išradimo visumos rezultato turi prisidėti kiekviena išradimo visumos sudėtinė dalis (Sprendimo 8.3.10.1., 8.3.10.3 punktai). Be to, nekonstatavus patentabilumo nepriklausomiems Išradimo apibrėžties punktams, patentabiliais negali būti pripažinti ir priklausomi apibrėžties punktai (žr. Sprendimo 7.4., 7.6.2. – 7.6.3. punktus). Dėl nurodytų argumentų išradimo lygis, ir patentabilumas apskritai, negali būti pripažintas visiems išradimo grupės išradimams – nurodytiems junginiams, jų gavimo būdams ir panaudojimui.

2529.3.8. Dėl omeprazolo enantiomerų ir jų gavimo būdo išradimo lygio

2539.3.8.1. Atsakovo teigimu, apeliantas neįrodė, jog Patente atskleistas omeprazolo enantiomerų gavimo būdas, įgalinantis gauti omeprazolo enantiomerus, kurių optinis grynumas būtų toks pat aukštas kaip ir Patente, būtų akivaizdus atitinkamos srities specialistui. Patente atskleistas omeprazolo enantiomerų gavimo būdas skiriasi nuo anksčiau žinomų omeprazolo enantiomerų gavimo būdų ir leidžia gauti optiškai grynesnes medžiagas, kurių ankstesniais metodais nebuvo įmanoma gauti. Kadangi Patente atskleistas omeprazolo enantiomerų gavimo būdas nebuvo akivaizdus atitinkamos srities specialistui, tai omeprazolo enantiomerai, gauti tokiu būdu, taip pat nebuvo akivaizdūs atitinkamos srities specialistui.

2549.3.8.2. Dėl išradimu užsibrėžtos problemos sprendimo pasisakyta anksčiau, kalbant apie omeprazolo enantiomerų druskų išradimo lygį (Sprendimo 9.3.1. – 9.3.6. punktai), todėl teisėjų kolegija su tuo susijusių argumentų nekartoja, tačiau akcentuoja, jog omeprazolo enantiomerai Patente aprašyti tik kaip tarpiniai produktai galutiniams produktams gauti. Vien ši aplinkybė yra pagrindas pripažinti omeprazolo enantiomerų gavimo būdą ir pačius šiuos junginius neatitinkančiais patentabilumo reikalavimų, nes jų neatitinka galutiniai produktai, kuriems pagaminti naudojami šie tarpiniai junginiai, jie priklauso išradimų grupei ir yra šios grupės, kaip visumos, sudėtine dalimi (Sprendimo 7.6., 8.3.10.1 – 8.3.10.2. punktai). Tačiau kadangi omeprazolo enantiomerų bazių gavimo būdas ir juo gauti omeprazolo enantiomerai yra aprašyti Išradimo apibrėžties nepriklausomuose punktuose (12, 15-16 punktai) ir Patente atsakovo pareikšti kaip savarankiški išradimo objektai, teisėjų kolegija pasisako dėl šių junginių ir jų gavimo būdo atitikties patentabilumo kriterijams.

2559.3.8.3. Pasisakant apie artimiausią technikos lygį omeprazolo enantiomerams, ginčijamame Patente yra cituojami dokumentai D3 ir D5 (Išradimo aprašymo 1 psl.). Atsižvelgiant į anksčiau nurodytus argumentus dėl artimiausio technikos lygio pasirinkimo išradimo objektui - omeprazolo enantiomerų druskoms (Sprendimo 9.3.7.1.-9.3.7.3. punktai), teisėjų kolegijos nuomone, pasirinktas technikos lygis nurodytoms druskoms nereiškia šio technikos lygio pasirinkimo Patente aprašytam kitam išradimo objektui – optiškai grynų omeprazolo enantiomerų gavimo procesui. Tokia išvada daroma atsižvelgiant į junginių struktūrą, nes dokumentai D3 ir D5 gali būti laikomi artimiausiais technikos lygio analogais tiek, kiek juose aprašytas procesas leidžia gauti omeprazolo enantiomerus. Kaip ir pasirenkant omeprazolo enantiomerų druskų analogus, kai buvo akcentuota išradimo tikslas ir D2 junginių struktūros panašumas į Patente nurodytų junginių struktūrą (omeprazolo druskos ir omeprazolo enantiomerų druskos) bei D3 junginių struktūros skirtumai nuo Patente nurodytų junginių (omeprazolo enantiomerai ir enantiomerų druskos), Patente nurodytus junginius omeprazolo enantiomerus su D3 ir D5 sieja būtent junginių struktūra bei iškeltas uždavinys (tikslas) sukurti aukšto optinio grynumo medžiagas geresniam terapiniam poveikiui pasiekti, lyginant su ankstesniais analogais. Šiuo atveju optinio junginių grynumo savybė yra esminė. Abu Patente nurodyti dokumentai D3 ir D5 yra susiję su omeprazolo enantiomerų išskyrimu, todėl abu šie dokumentai patirties ir žinių įgijusiam asmeniui, ieškančiam geresnėmis savybėmis pasižyminčių junginių vaistiniams preparatams, yra realūs atspirties taškai ne omeprazolo atskyrimo procesui, bet atskirtų omeprazolo enantiomerų optinio grynumo padidinimui skirtiems moksliniams tyrimams. Taigi abu nurodyti dokumentai gali būti laikomi vienodai pagrįstais pradiniais taškais (žr., pvz., EPT apeliacijų kolegijos sprendimą T591/04).

2569.3.8.4. Dokumente D3 aprašoma (žr. taip pat Sprendimo 9.2.6.3. punktą) raceminio omeprazolo esterifikacija ir po gryninimo chromatografijos bei frakcinės kristalizacijos metodais gaunamas enantiomeriškai grynas omeprazolo esteris. Toliau aprašoma gauto enantiomero hidrolizė gaunant enantiomeriškai gryną (+) -omeprazolą. Eksperimentų aprašymai 5 ir 6 pavyzdžiuose pateikia omeprazolo (+) -enantiomero sintezę, panaudojant dalinai skirtingą tarpinį produktą, turintį ne mandeloiloksimetilo, o fenchiloksimetilo pakaitą analogiškoje optiškai gryno diastereomcro molekulėje. Diastereomerų mišinio atskyrimas į atskirus komponentus vykdomas taikant žinomą būdą - chromatografiją tinkamose kolonėlėse arba taikant frakcinę kristalizaciją. Skirtingai negu Patente LT3287B, kur diastereomero hidrolizė vykdoma natrio hidroksido pagalba, patentinėje paraiškoje D3 pavyzdyje Nr.6 aprašoma hidrolizė labai rūgščioje terpėje - panaudojant 90 % sulfato (sieros) rūgštį, toliau mišinį aušinant ir sulašinant į 8N natrio hidroksido tirpalą prie pH 7,5, o galutinėje stadijoje išekstrahuojant (+)-enantiomerą dichlormetanu. Išgarinus tirpiklį gaunamas galutinis produktas su 43 % išeiga. Dokumente D3 nėra iliustruojamas (-) -omeprazolo enantiomerų gavimas (Eksperto atsakymai Pirmosios ekspertizės akte į ieškovo 2 klausimą, į atsakovo 2-5 klausimus; t. 5, b. l. 230-231, 237-238; Antrosios ekspertizės akto 5, 12 punktai; t. 6. b. l. 110, 113; Trečiosios ekspertizės akto 4.11.5 punktas; t. 8, b. l. 112; D8 – t. 2, b. l. 135-150, D9 - t. 2, b. l. 156-161). D8-D9 dokumentuose taip pat teigiama, jog D3 patentinės paraiškos autoriai nesugebėjo gauti omeprazolo atskiro enantiomero kristalo forma, omeprazolo (+)-enantiomeras taip pat gautas tik kaip aliejus ir jo nepavyko kristalizuoti, omeprazolo (-)-enantiomero paruošimo niekada nebandė. Jie nemanė, jog omeprazolo (-) -enantiomeras turėtų kitokias savybes, nei raceminis opeprazolas ar omeprazolo (+) -enantiomeras. D10 dokumente taip pat nurodoma, jog pakartojus patentinėje paraiškoje D3 aprašytą procesą paaiškėjo, jog jį atkurti yra neįmanoma ar nepaprastai sunku, nes D3 neatskleidžia ar neleidžia pagaminti chemiškai ar optiškai gryno (+) -omeprazolo enantiomero mėginio. Iš esmės analogiškos išvados pateikiamos ir D11. Dr. Stephen G. Davies, patvirtindamas D8 ir D9 dokumentų teiginius, konstatavo, jog D3 yra ypač netinkamas metodas omeprazolo enantiomerams atskirti. D3 nesuteikia asmeniui su įprastais įgūdžiais šioje srityje būdo optiškai gryniems omeprazolo enantiomerams ar jų druskoms pagaminti, toks asmuo, perskaitęs ir vykdydamas aiškius D3 nurodymus, negautų optiškai gryno omeprazolo enantiomero ar jo druskos ir pripažintų tokį metodą netinkamu, nes D3 junginiai yra jautrūs rūgščiai ir ekstremaliose metodo sąlygose vyktų žymus skilimas ir optinio vientisumo praradimas tiek dėl skilimo, tiek dėl rūgšties katalizuojamos racemizacijos. Dokumento D3 pavyzdyje Nr. 6 nėra minimas (+) -omeprazolo enantiomerų optinis grynumas. Ši faktą patvirtina ir D8 dokumento 94 paragrafas: "Šios rudos kietos amorfinės medžiagos ((+)- omeprazolo enantiomero) optinis grynumas niekada nebuvo išmatuotas HPLC metodu". Dokumento D9 25 ir 36 paragrafuose pabrėžiama, kad (+) -omeprazolo enantiomeras nebuvo gautas chemiškai grynas, negali būti naudojamas kaip "vaistas", „pavyzdyje 6 aprašytas (+) -omeprazolo enantiomeras nelaikomas tinkamu žmonių ligoms gydyti ar vaistui kurti", tačiau apie konkretų jo optinį grynumą neužsimenama. Priešingai, nei pantoprazolo atveju, omeprazolas nėra toks atsparus rūgštinei hidrolizei bei šarminei neutralizacijai, todėl vykdant pastarąsias chemines reakcijas skilimas yra neišvengiamas, kas sąlygotų priemaišų susidarymą bei mažesnį optinį grynumą. Atsižvelgiant į D8, galima teigti, kad D3 5 pavyzdyje gauto diastereomerinio tarpinio produkto grynumas buvo lygus 90-92% enantiomerinio pertekliaus (Eksperto atsakymai Pirmosios ekspertizės akte į atsakovo 6-9 klausimus; t. 5, b. l. 238-240; Antrosios ekspertizės akto 5, 13 punktai; t. 6, b. l. 110, 113; Trečiosios ekspertizės akto 4.11.5 punktas; t. 8, b. l. 112; D8 – t. 2, b. l. 135-150; D9 - t. 2, b. l. 156-161).

2579.3.8.5. Analizuodamas D5 dokumentą (žr. taip pat Sprendimo 9.2.6.5. punktą), Ekspertas padarė išvadą, jog naudodami prekinę albumino fazės kolonėlę, mokslininkai galėjo gauti enantiomeriškai grynus junginius, tačiau tik labai mažus jų kiekius. P. E. bei bendraautoriai sugebėjo išskirti 3 mg (+)- omeprazolo bei 4 mg (-)- omeprazolo. Gautus enantiomeriškai grynus omeprazolo enantiomerus autoriai panaudojo tolimesniems tyrimams bei racemizacijos pusėjimo trukmei nustatyti. Autoriai nustatė atitinkamas fizikines konstantas ir racemizacijos pusėjimo trukmę esant 37°C bei 75°C temperatūrai, kurios atitinkamai lygios 1.3x10 2 valandos bei 3.8x10 3 sekundės. Išnagrinėjus mokslinę publikaciją bei eksperimentinę straipsnio dalį nerasti papildomų tyrimų aprašymai su „iš dalies išgrynintais omeprazolo enantiomerais" bei apie jų racemizaciją. Todėl galima manyti, kad omeprazolo enantiomerai, apie kuriuos rašoma straipsnyje, buvo enantiomeriškai gryni (labai maži kiekiai). Racemizacija nebuvo lyginama siekiant sužinoti junginių optinį grynumą, o buvo norima įvertinti racemizacijos pusėjimo trukmę. Be to, D5 autoriai aprašė atliktus eksperimentus in vitro (penki eksperimentai), nustatant rūgšties susidarymą atskirtose liaukose su raceminiu omeprazolu bei (+) ir (-) -enantiomerais. R. N.-Kleus kriterijaus testu analizuojant gautųjų 5 eksperimentų aktyvumo (IC50) rezultatus jie padarė išvadą, kad (+) ir (-) -enantiomerai turi vienodą aktyvumą turėdami vienodą aktyvumo (IC50) reikšmę. Autorių išvadose pabrėžiama, kad omeprazolo racemato inhibicinis poveikis rūgščių susidarymui atliekant testą in vitro turėtų būti priskirtas abiejų jo enantiomerų inhibiciniam veikimui. Nė vieno metabolito poveikio skrandžio rūgšties sekrecijai nenustatyta (Eksperto atsakymas Pirmosios ekspertizės akte į atsakovo 17 ir 18 klausimus; t. 5, b. l. 243-244; Antrosios ekspertizės akto 17 punktas; t. 6, b. l. 116; Trečiosios ekspertizės akto 4.16 punktas; t. 8, b. l. 114).

2589.3.8.6. Taigi, D5 omeprazolo enantiomerai buvo gauti mažesnio optinio grynumo, lyginant su Patente aprašytais gautais junginiais, gauti maži jų kiekiai. D3 susintetino tik omeprazolo (+) -enantiomerą ir jo gavimo procesą pakartoti sudėtinga, gauto junginio tikslus optinis grynumas nenustatytas, tačiau galima spręsti apie gauto diastereomerinio tarpinio produkto apie 90-92 % e.e. optinį grynumą. Technikos lygio dokumentuose omeprazolo enantiomerų savybės neatskleistos. Iki Patento prioriteto datos buvo bendrai sutariama, kad omeprazolo veiksmingumą lemia abu enantiomerai, veikimo vietoje sukeliantys vienodo masto poveikį, o technikos lygio junginiai yra jautrūs rūgščiai ir neatsparūs racemizacijai (Sprendimo 9.3.7.4., 9.3.8.4 – 9.3.8.5. punktai). Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atsakovo argumentus, jog žinių ir patirties šioje srityje turintis specialistas neturėtų didelės motyvacijos ir pagrįstų lūkesčių atlikti tyrimus, siekiant gauti optiškai labai grynus omeprazolo atskirus enantiomerus, kaip junginius su geresnėmis terapinėmis savybėmis, nes technikos lygis apskritai neaprašė atskirtų enantiomerų savybių, taigi ir šių junginių geresnių terapinių savybių priklausomybės nuo jų optinio grynumo.

259Kita vertus, vien motyvacijos neturėjimas suformuluoti tam tikrą problemą (tirti atskirų omeprazolo enantiomerų, įskaitant labiau optiškai grynų enantiomerų, geresnį terapinį poveikį, lyginant su technikos lygiu), savaime, neįvertinus konkrečių aplinkybių, nereiškia, jog atitinkamos srities specialistui yra neakivaizdus ir suformuluotos problemos sprendimo būdas. Išradimo lygis gali būti konstatuotas tik tada, kai atitinkamos srities specialistui yra nežinoma ar nėra akivaizdi ne tik išradimu sprendžiama problema, tačiau ir iškeltos problemos (techninio uždavinio) sprendimo būdas bei techninis rezultatas (Sprendimo 9.1.2. punktas). Be to, šiuo atveju ne mažiau svarbi yra ir aplinkybė, kaip yra suformuluotas išradimo, susijusio su omeprazolo enantiomerų gavimo nauju būdu, objektas. Kaip žinoma, Išradimo apibrėžtyje (15-16 punktai) omeprazolo enantiomerų optinis grynumas nenurodytas, t. y. teisinę apsaugą prašoma suteikti Išradimo apibrėžties 12 punkte aprašytu būdu gautiems bet kokio optinio grynumo omeprazolo enantiomerams. Tuo tarpu nepaisant anksčiau nurodytų aplinkybių, technikos lygio dokumentai iš esmės visgi atskleidė būdus atskirti omeprazolo enantiomerus ir gavo junginius, pagal optinį grynumą artimus Patente nurodytiems junginiams (pvz., D5 gauto omeprazolo (-) -enantiomero optinis grynumas 91,2% e.e., Patente - 94%; D3 gauto omeprazolo (+) -enantiomero diastereomerinio mišinio optinis grynumas 90-92%, e.e., Patente gauto omeprazolo (+) -enantiomero optinis grynumas - 98% e.e.). Patente aprašytas omeprazolo enantiomerų gavimo procesas ir būdas skiriasi nuo technikos lygio dokumentų, skiriasi ir aptariamų junginių gavimo procese naudojami ingredientai bei jų išeiga, tačiau visuose dokumentuose naudojami įprasti chemijos moksle junginių išgryninimo metodai (chromatografija, kristalizacija, hidrolizė). Ekspertas pateikė išvadas, jog kristalizacijos metodas labai paplitęs pramonėje ir yra susijęs su chemijos mokslo ištakomis, jis pigesnis ir paprastesnis už chromatografiją, tačiau chromatografijos metodu gali būti gaunami grynesni junginiai (Pirmosios ekspertizės akte atsakymas į ieškovo 6 klausimą; t. 5, b. l. 234-236; Antrosios ekspertizės akto 6, 15 punktai; t. 6, b. l. 110-114). Tinkamos kvalifikacijos asmuo galėtų gauti omeprazolo enantiomerus, taikydamas žinomus ir praktikoje naudojamus metodus optinių izomerų atskyrimui chromatografijos, kristalizacijos, ekstrakcijos ir kitais metodais (Antrosios ekspertizės akto 4 punktas; t. 6, b. l. 109). Omeprazolo enantiomerai gali būti įprastai išgryninti iki norimo grynumo per tarpinius esterius, o tarpiniai esteriai gryninami chromatografijos ir frakcinės kristalizacijos metodais, vėliau hidrolizuojami ir sudaromos jų druskos (Antrosios ekspertizės akto 7 punktas; t. 6, b. l. 111; Trečiosios ekspertizės akto 4.11 punktas; t. 8, b. l. 111-112). Patente būtent ir buvo, visų pirma, pagaminti diastereomeriniai mišiniai, iš jų vykdomas izomerų atskyrimas atvirkštinės fazės chromatografijos (HPLC) metodu, enantiomerai gauti iš diastereomerų panaudojant šarminės hidrolizės metodą, o omeprazolo enantiomerų druskos gautos taikant kristalizacijos metodą (Pirmosios ekspertizės akte atsakymas į ieškovo 6.4 klausimą; t. 5, b. l. 235; Antrosios ekspertizės akto 16 punktas; t. 6, b. l. 115; Trečiosios ekspertizės akto 4.7, 4.10, 4.11 punktai; t. 8, b. l. 110-112). Šias išvadas Ekspertas patvirtino teismo posėdžio 2015 m. birželio 23 d. metu, taip pat paaiškino, jog savo esme kristalizacija ir rekristalizacija yra tas pats metodas, precipitavimas irgi yra kristalizacijos sinonimas (naudojami skirtingi tirpikliai, serumai, būdas, tačiau taikomas metodas išlieka tas pats). Išradimo aprašyme (6 psl.) taip pat nurodoma, jog diastereomeriniai esteriai atskirti arba chromatografija, arba frakcine kristalizacija.

260Nors yra pagrindas konstatuoti Patente pareikšto anksčiau žinomų junginių (omeprazolo enantiomerų) gavimo būdo naujumą (Sprendimo 9.2.7.1. - 9.2.7.5. punktai), kaip vieną iš išradimo patentabilumo kriterijų, tačiau, esant tokiai plačiai Išradimo apibrėžčiai, teisėjų kolegijos nuomone, nepakanka būtinųjų požymių, kad būtų galima pripažinti naują kokybinį šuolį (Sprendimo 9.1.2. punktas) tarp technikos lygio ir tokiu mastu apibrėžto išradimo (omeprazolo enantiomerų, nenurodant jų optinio grynumo, gavimo būdo ir tuo būdu gautų junginių - omeprazolo enantiometų, nenurodant jų optinio grynumo ribos (kiekybinės išraiškos)). Įvertinus, kad šiems junginiams gauti techninio lygio dokumentuose ir Patente buvo naudojami atitinkamos srities specialistui žinomi metodai (chromatografija, kristalizacija, hidrolizė) junginio didesniam optiniam grynumui pasiekti, vien kito būdo (gavimo proceso kitokių veiksmų ar jų kitokios sekos, kitų cheminių elementų ir jų kiekių) panaudojimo anksčiau žinomam junginiui (omeprazolo enantiomerui) gauti kriterijaus nepakanka konstatuoti esminį kokybinį išradimo skirtumą nuo technikos lygio, nežinant (nefiksuojant) techniniam uždaviniui (problemai) išspręsti būtino techninio rezultato, t.y. tam tikro konkretaus optinio grynumo junginio gavimo.

261Kaip minėta, atsakovas išradimo uždaviniu užsibrėžė tikslą gauti junginius su pagerintomis terapinėmis savybėmis. Kaip priemonė gauti išradimo techninį rezultatą – junginius su pagerintomis terapinėmis savybėmis, nurodoma naujai gautų junginių omeprazolo enantiomerų ir jų druskų optinio grynumo savybė, nes analogai nežinojo optiškai grynų omeprazolo enantiomerų ir jų druskų pavyzdžių (Sprendimo 9.1.5. punktas). Nutaręs padidinti atskirtų omeprazolo enantiomerų optinį grynumą, žinių ir patirties šioje srityje turintis specialistas žinotų, jog šiam tikslui reikia naudoti įprastus ir visuotinai žinomus junginių išgryninimo metodus (Eksperto atsakymas Pirmosios ekspertizės akte į ieškovo 1, 2, 6 klausimus, į atsakovo 3-9, 14, 17, 18 klausimus; t. 5, b. l. 229-230, 233-236; Antrosios ekspertizės akto 3-8, 11, 13, 15-17 punktai; t. 6, b. l. 109, 111-116; Trečiosios ekspertizės akto 4.2, 4.3, 4.10-4.12, 4.14 punktai; t. 8, b. l. 108-109, 111-113). Jeigu nekelti išradimo tikslo gauti omeprazolo enantiomerus labai aukšto optinio grynumo, išreikšto Išradimo apibrėžtyje, su geresnėmis terapinėmis savybėmis, tai technikos lygis tokią problemą ir jos sprendimo būdus žinojo.

262Galiausiai pagal EPT praktiką (žr., pvz., EPT apeliacijų kolegijos 1998 m. vasario 12 d. sprendimą T 990/96 - 3.3.1, t. 8, b. l. 176-181), laikoma, jog junginys, prieš tai apibrėžtas praktikoje, yra apibrėžtas bet kokio numatomo grynumo lygio, nebent įrodoma, kad apibrėžtas grynumo laipsnis negali būti pasiektas standartiniais gryninimo metodais. Šiame sprendime nurodoma, jog “preparatyvinės organinės chemijos specialistams yra įprasta praktika, atsižvelgiant į esmaus poreikius ir reikalavimus, toliau gryninti tam tikro cheminio gamybos proceso metu gautus junginius, pavyzdžiui analizei skirtus pavyzdžius. Įprastiniai mažo molekulinio svorio organinių cheminių reakcijų produktų gryninimo metodai, pvz., rekristalizavimas, distiliavimas, chromatografija ir t.t., kuriuos paprastai galima sėkmingai naudoti gryninimo etapuose, yra žinomi kvalifikuotiems šios srities specialistams. Iš to seka, jog dokumentas, kuriame atskleidžiamas mažo molekulinio svorio cheminis junginys ir jo gamyba, padaro šį junginį (bet kokio grynumo lygio pagal specialistų pageidavimą) prieinamą visuomeneni EPK 54 straipsnio prasme. <...> Gali būti išskirtinių situacijų, kuriomis būtų galima padaryti kitokią išvadą. Viena iš tokių ypatingų situacijų galėtų būti situacija, kurioje remiantis tikimybės pusiausvyra buvo įrodyta, kad visi ankstesni bandymai pasiekti tam tikrą grynumo lygį įprastinių gryninimo procesų pagalba buvo nesėkmingi. Tačiau tokios ypatingos situacijos buvimą privalo įrodyti šalis, pareiškusi apie jos egzistavimą.” Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog iki Patento prioriteto datos buvo kiti bandymai pasiekti omeprazolo enantiomerų didesnį optinį grynumą, tačiau taikyti standartiniai metodai buvo nesėkmingi, atsakovo taikytus metodus būtų pagrindas pripažinti nestandartiniais, o šių junginių gryninimo situaciją - išskirtine.

2639.3.8.7. Anksčiau Sprendime detaliai išanalizuoti įrodymai, susiję tiek su optiškai grynų omeprazolo enantiomerų druskų, tiek ir su omeprazolo enantiomerų terapinių savybių tyrimais, siekiant atsakyti į klausimą, ar buvo gautas norimas techninis rezultatas (Sprendimo 8.3.6.6. - 8.3.6.12., 8.3.9.6., 9.3.7.6. punktai). Dėl omeprazolo enantiomerų druskų šiuo išradimo lygio aspektu (iškeltos problemos sprendimas) išdėstyti argumentai tinka ir sprendžiant dėl omeprazolo enantiomerų gavimo būdo, kaip išradimo objekto, atitikties išradimo lygio reikalavimui, t. y. sprendžiant, ar patentinėje paraiškoje iškelta problema (optiškai grynų omeprazolo enantiomerų gavimas, siekiant gauti junginius su geresnėmis terapinėmis savybėmis tam tikrų ligų gydymui) buvo sėkmingai išspręsta. Teisėjų kolegija ištirtų įrodymų pagrindu konstatavo, jog byloje pateiktais įrodymais nėra patvirtintas geresnis omeprazolo enantiomerų terapinis poveikis, nepriklausomai nuo enantiomero rūšies (R ar S) bei nuo jo optinio grynumo, be to nustatyti skirtingi atskirtų omeprazolo enantiomerų poveikio rezultatai. Nei viename iš atliktų tyrimų nebuvo atliktas tiesioginis omeprazolo enantiomerų (tiek R, tiek S) žemesnio optinio grynumo, gauto ankstesniu techniniu lygiu, palyginimas su Patente aprašyto optinio grynumo omeprazolo enantiomerais, taip pat omeprazolo racemato bazės formoje palyginimas su Patente aprašytais omeprazolo enantiomerais bazės formoje. Be to, pagal Patento apibrėžtį, kaip minėta, apskritai teisinę apsaugą siekiama suteikti bet kokio optinio grynumo omeprazolo enantiomerams, gautiems Patento apibrėžties 12-14 punktuose numatytu būdu, nes Patento apibrėžties 15-16 punktuose gautų junginių optinis grynumas nenurodytas ir netgi nenurodoma, jog tai yra optiškai gryni junginiai. Kitų anksčiau išsakytų argumentų šiuo klausimu teismas nekartoja.

264Omeprazolo enantiomerų geresnių terapinių savybių, lyginant su analogais, savaime nepatvirtina ir Eksperto pateikta išvada, jog omeprazolo enantiomerai jų bazių (ne druskų) formoje apskritai gali būti panaudojami farmacijos pramonėje vaistams gaminti, omeprazolo (-) -enantiomero farmaciniai preparatai gaminami ir vartojami medicinos praktikoje, taip pat gaminamos ir vartojamos jo druskos: magnio trihidratas, natrio ir stroncio druskos, taigi jie gali būti ir tarpiniai produktai omeprazolo enantiomerų optiškai labai grynoms druskoms gauti (Trečiosios ekspertizės akto 4.14 punktas; t. 8, b. l. 113).

265Kartu atkreiptinas dėmesys, jog dokumente D13 aprašytame tyrime B palyginus (-) -omeprazolo magnio druską su raceminiu omeprazolu buvo pastebėtos analogiškos biologinio prieinamumo tendencijos. Šio nustatyto rezultato pagrindu atsakovas teigia, kad “prisijungiantis (druskos) jonas neturėtų turėti įtakos geresniam terapiniam poveikiui, nes iš virškinimo sistemos absorbuota omeprazolo molekulė turėtų būti laikoma esanti laisvos bazės formos būsenoje”, t. y. kad terapinį poveikį užtikrina omeprazolo enantiomeras bazės formoje. Tačiau šis tyrimo B rezultatas taip pat nepatvirtina omeprazolo enantiomero bazės formoje terapinių privalumų nei omeprazolo racemato atžvilgiu, nei auktesnio optinio grynumo enantiomerų privalumų žemesnio optinio grynumo enantiomerų atžvilgiu. Priešingai, teisėjų kolegijos nuomone, šis tyrimo rezultatas, kuriuo remiasi atsakovas kaip optiškai grynų enantiomerų geresnio terapinio poveikio įrodymu, paneigtų pačią Patente suformuluotą techninę užduotį bei jo esmę – gauti naujus optiškai grynus junginius su pagerintomis terapinėmis savybėmis – omeprazolo enantiomerų druskas. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog nagrinėjamoje byloje pateikti įrodymai nepatvirtina, kad Patente apibrėžta problema (gauti optiškai grynus omeprazolo enantiomerus su pagerintomis terapinėmis savybėmis) buvo sėkmingai išspręsta, vertinant pagal artimiausią technikos lygį (D3 ir D5).

2669.3.8.8. Tokiu būdu, pripažintina, jog omeprazolo enantiomerų gavimo būdas bei šie junginiai neatitinka išradimo lygio požymių: įrodymais byloje nepatvirtintas iškeltos problemos sprendimas – šiuo būdu gautų junginių geresnės terapinės savybės; iškeltos problemos sprendimas žinių ir patirties turinčiam specialistui būtų akivaizdus.

2679.3.8.9. Kaip ir dėl omeprazolo enantiomerų druskų, Patento dalis dėl omeprazolo enantiomerų gavimo būdo bei pačių šių junginių, negali būti palikta galioti ir dėl kitų Sprendimo 9.3.7.9. punkte nurodytų priežasčių. Be to, kaip matyti iš Patentinės paraiškos referato, omeprazolo enantiomerai Patente nurodomi tik kaip tarpiniai junginiai omeprazolo enantiomerų optiškai grynoms druskoms gauti. Dėl anksčiau įvardintų priežasčių nesuteikus tokios plačios apimties teisinės apsaugos išradimo galutiniams produktams, jų gavimo būdui ir panaudojimui, ji negali būti suteikta ir tiems galutiniams produktams gauti skirtiems tarpiniams produktams bei jų gavimo būdui, kaip išradimo grupės visumos daliai. Be to tarpinių junginių panaudojimas Patente nebuvo pareikštas.

2689.4. Dėl omeprazolo enantiomerų bei jų druskų pramoninio pritaikomumo

269Pramoninio pritaikomumo, kaip išradimo patentabilumo kriterijaus, paskirtis - neleisti patentuoti išradimų, kurie neužtikrina tikslo, į kurį pretenduoja. Išradimą turi būti įmanoma panaudoti kokiai nors pramonės sričiai, jis turi teikti konkrečią, esminę ir patikimą naudą. Tai reiškia, jog išradimų patentavimas negali būti savitikslis. Pritaikomumo kriterijus savo esme yra susijęs su viena iš išradimų rūšių - panaudojimu, nagrinėjamu atveju - tam tikru būdu gautų junginių su geresnėmis terapinėmis savybėmis panaudojimu medicinos srityje atitinkamų ligų gydymui (farmacinių preparatų gaminimui ir panaudojimui terapijoje). Neįrodžius visų išradimų grupės išradimų geresnių terapinių savybių, kaip Patentinėje paraiškoje iškeltos problemos išsprendimo techninio rezultato, negalima pripažinti, jog visi išradimų grupės išradimai gali būti naudingi ir pritaikyti pramonėje (Sprendimo 9.3.7.9. punktas). Tuo remdamasi teisėjų kolegija konstatuoja, jog Patento apibrėžties visi nepriklausomuose junginių, būdo ir panaudojimo punktuose pareikšti išradimai neatitinka šio patentabilumo kriterijaus, tuo pagrindu šio kriterijaus neatitinka ir nuo nepriklausomų punktų priklausomi Išradimo apibrėžties punktai. Patento apibrėžties 12-14 punktuose numatytu būdu gauti apibrėžties 15-16 punktuose numatyti junginiai (omeprazolo enantiomerai) neatitinka pramoninio pritaikomumo kriterijaus dar ir dėl to, kad jie yra tarpiniai junginiai. Šių junginių panaudojimas Patente nebuvo patentuojamas kaip atskiras išradimas. Be to, Patente, kaip nustatyta anksčiau, šių junginių apibrėžtis ir aprašymas Patentinėje paraiškoje neatitinka įstatymo ir Taisyklių reikalavimų (Sprendimo 8.2.4. - 8.2.9. punktai). Tai patvirtina, kad Patente šiems junginiams (enantiomerams bazių formoje) buvo prašoma teisinės apsaugos ne kaip galutiniam, bet kaip tarpiniam junginiui, kuris naudojamas galutiniams Patento 1-6 punktuose numatytiems junginiams gauti. Kadangi visi išradimo objektai susieti bendra išradybos mintimi, galutiniam produktui – Patento apibrėžties 1-6 ir 17 punktuose nurodytiems junginiams apsaugą suteikti pagrindo nėra, atskirtosios paraiškos savininkas nepateikė, tai nėra pagrindo teisinę apsaugą palikti ir tarpiniam junginiui. Nepripažinus patentabilumo galutiniam produktui, negali būti pripažįstamas išradimu ir tarpinis junginys ar jo gavimo būdas, nebent tarpinis junginys Patento apibrėžtyje būtų nurodytas kaip atskiras išradimas ir būtų nustatyta jo atitiktis visiems patentabilumo kriterijams. Nors išradimo aprašyme omeprazolo enantiomerai ir jų gavimo būdas pateikiami kaip tarpinis junginys, Išradimo apibrėžtyje jie pareikšti ir atsakovo byloje nurodomi kaip savarankiški išradimai. Tačiau nepaisant to, kaip nustatyta anksčiau (Sprendimo 9.3.8.7 punktas), Patente duomenų, jog šiuo būdu gauti omeprazolo enantiomerai bazių forma ir kokio optinio grynumo gali būti pritaikyti terapijoje – farmacinėms kompozicijoms ir tam tikrų ligų gydymui, nėra pateikta. Todėl net ir pripažinus Išradimo apibrėžties 12-16 punktus savarankiškais išradimais, jų pramoninis pritaikomumas byloje nėra nustatytas.

2709.5. Dėl Išradimo apibrėžties 21 punkte numatyto tarpinio produkto išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo (panaudojimo)

271Kadangi Išradimo apibrėžties 21 punkte numatytas tarpinis produktas kitam išradimo tarpiniam produktui (omeprazolo enantiomerams) bei išradimo galutiniams produktams (omeprazolo enantiomerų druskoms) gauti, nesuteikus tokios plačios apimties teisinės apsaugos išradimo galutiniams produktams, jų gavimo būdui ir panaudojimui, ji negali būti suteikta ir tiems galutiniams produktams gauti skirtam tarpiniam produktui bei jo gavimo būdui, kaip išradimo grupės visumos daliai (Taisyklių 20 taisyklės 20.3.5.4 punktas). Aptariamo tarpinio junginio kitoks panaudojimas, išskyrus panaudojimą kitiems išradimo produktams gauti, Patente nebuvo pareikštas.

272X. Dėl procesinės bylos baigties

273Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus faktinius ir teisinius argumentus, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl materialiosios teisės normų netinkamo taikymo ir aiškinimo (CPK 330 straipsnis), taip pat dėl proceso teisės normų pažeidimo, susijusio su bylos esmės neatskleidimu ir nevisapusišku reikšmingų bylai aplinkybių išsiaiškinimu bei nustatymu, dėl ko buvo padarytos neteisingos teismo išvados (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Byloje priimamas naujas sprendimas – ieškinį visiškai patenkinti, pripažįstant ginčijamą Patentą LT 3287 B „Optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas ir panaudojimas" pagal visus Išradimo apibrėžties 1-21 punktus negaliojančiu visais trimis ieškinyje nurodytais pagrindais (PĮ 45 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktai).

274XI. Dėl bylinėjimosi išlaidų

275Patenkinus apeliacinį skundą, panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, atitinkamai perskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje byloje šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis. Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtos liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams; išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu; išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 88 staripsnio 1 dalies 1, 3, 6 ir 9 punktai, CPK 98 straipsnio 1 dalis). CPK 98 straipsnio nuostatos taikomos, priteisiant išlaidas už advokato pagalbą pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme (CPK 98 straipsnio 3 dalis).

276Ieškovas Krka tovarna zdravil, d.d pirmosios instancijos teisme turėjo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu: 23 574,67 Lt išlaidų už advokato suteiktas teisines paslaugas rengiant procesinius dokumentus ir atstovaujant kliento interesus teisme (ieškinį, patikslintą ieškinį, dubliką, rašytinius paaiškinimus, rašytinius klausimus ekspertui, paaiškinimus dėl eksperto išvadų ir kitas teisines paslaugas); 24 244,38 Lt išlaidų už procesinių dokumentų ir jų priedų vertimų darymą; 20 000 Lt išlaidų už ekspertizių atlikimą; 130 Lt išlaidų, susijusių su žyminio mokesčio sumokėjimu (t. 1, b. l. 11; t. 5, b. l. 216-218, 226-227; t. 6, b. l. 95-97, 105-106; t. 7, b. l. 6-8).

277Ieškovas Krka tovarna zdravil, d.d apeliacinės instancijos teisme turėjo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu: 8 226,04 Eur išlaidų už advokato suteiktas teisines paslaugas rengiant procesinius dokumentus ir atstovaujant kliento interesus teisme (apeliacinį skundą, papildomus rašytinius paaiškinimus, prašymus, konsultacijas ir kitas teisines paslaugas); 6 008,20 Eur išlaidų už procesinių dokumentų ir jų priedų vertimų darymą ir ekspertizės atlikimą; 144 Lt išlaidų, susijusių su žyminio mokesčio sumokėjimu (t. 7, b. l. 66, 168-173; t. 8, b. l. 72-84, 92; t. 9, b. l. 25-32, 86-92).

278Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į ieškovo interesus atstovaujančio advokato parengtų dokumentų skaičių bei jų kokybę, suteiktų teisinių paslaugų komplektiškumą, taip pat byloje spręstų klausimų naujumą, faktinį ir teisinį sudėtingumą bei specifiškumą, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, apelianto prašymą atlyginti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose tenkina visiškai, iš atsakovo ieškovui priteisiant 6 827,70 Eur (23 574,67 Lt) išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme ir 8 226,04 Eur išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme atlyginimui, iš viso 15 053,74 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

279Nagrinėjant bylą, pirmosios instancijos teisme ieškovas taip pat turėjo: 44 244,38 Lt (12 814,06 Eur) išlaidų už ekspertizių atlikimą ir procesinių dokumentų bei jų priedų vertimų darymą, 130 Lt (37,65 Eur) žyminio mokesčio išlaidų, iš viso 12 851,71 Eur; nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme ieškovas turėjo 6 008,20 Eur išlaidų už ekspertizės atlikimą ir procesinių dokumentų bei jų priedų vertimų darymą bei 41,71 Eur žyminio mokesčio išlaidų, iš viso 6 049,91 Eur. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nurodytos išlaidos priskirtinos prie būtinų ir pagrįstų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, todėl taip pat priteistinos ir atsakovo ieškovui (CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 ir 9 punktai, 93 straipsnio 1 dalis).

280Nagrinėjant bylą, valstybė pirmosios instancijos teisme turėjo 54 Lt (15,64 Eur) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šių išlaidų atlyginimas valstybei priteisiamas iš atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

281Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu

Nutarė

282Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. sprendimą .

283Ieškovo Krka tovarna zdravil, d.d ieškinį atsakovui AstraZeneca AB tenkinti visiškai.

284Patentą LT 3287 B „Optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas ir panaudojimas" pripažinti negaliojančiu pagal visus Išradimo apibrėžties 1-21 punktus.

285Priteisti ieškovui Krka tovarna zdravil, d.d. iš atsakovo AstraZeneca AB (kodas 556011-7482) 19 679,41 Eur (devyniolika tūkstančių šešis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 41 ct) bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme.

286Priteisti ieškovui Krka tovarna zdravil, d.d. iš atsakovo AstraZeneca AB (kodas 556011-7482) 14 275,95 Eur (keturiolika tūkstančių du šimtus septyniasdešimt penkis eurus 95 ct) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

287Priteisti valstybei iš atsakovo AstraZeneca AB (kodas 556011-7482) 15,64 Eur (penkiolika eurų 64 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Sprendime naudojami trumpiniai:... 3. Sprendimas – Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 29 d. sprendimas... 4. PĮ - Lietuvos Respublikos patentų įstatymas;... 5. Taisyklės – Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro 1994 m.... 6. PKS - Patentinės kooperacijos sutartis (PCT), ratifikuota 1996 m. gegužės 28... 7. EPK - Europos patentų išdavimo konvencija, priimta 1973 m. spalio 5 d., LR... 8. EPT – Europos patentų tarnyba;... 9. VPB - Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras;... 10. VPB išvada - Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Lietuvos... 11. Patentas – patentas LT 3287 B „Optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas... 12. Patentinė paraiška – atsakovo AstraZeneca AB 1994 m. gegužės 18 d.... 13. Patento aprašymas arba Išradimo aprašymas – sudėtinė Patentinės... 14. Išradimo apibrėžtis arba Patento apibrėžtis - sudėtinė Patentinės... 15. Ekspertas – byloje tris teismo technines ekspertizes atlikęs Lietuvos... 16. Pirmosios ekspertizės aktas – Vilniaus apygardos teisme atliktos 2012 m.... 17. Antrosios ekspertizės aktas – Vilniaus apygardos teisme atliktos 2013 m.... 18. Trečiosios ekspertizės aktas – Lietuvos apeliaciniame teisme atliktos 2015... 19. (-) -enantiomeras arba (S) enantiomeras arba omeprazolo optinis (-) izomeras -... 20. (+) -enantiomeras arba (R) enantiomeras arba omeprazolo optinis (+) izomeras -... 21. Optiškai gryni junginiai arba omeprazolo enantiomerų druskos – išradimo... 22. Geresnis terapinis poveikis – Patente pareikštų optiškai grynų junginių... 23. Enantiomerinis perteklius – e.e.;... 24. Optinis grynumas – o.g.... 25. Sprendime cituojami dokumentai:... 26. D1 – patentas EP0005129 - t. 3, b. l. 157-171;... 27. D2 – patentas EP0124495 - t. 3, b. l. 190-197;... 28. D3 – patentinė paraiška DE 4035455 A1 - t. 3, b. l. 221-230;... 29. D4 – patentas US5075323 - t. 3, b. l. 204-211;... 30. D5 - mokslinė publikacija: P. E. R. I. P. L., P. L.. Omeprazolo ir kai kurių... 31. D6 – mokslinė publikacija: S. A., B. B., H. B., P-O. L.. Frmakologiškai... 32. D7 – mokslinė publikacija: I. Marle, C. P., T. A.. Enantiomerų ryšio su... 33. D8 – dr. B. K. 2008 m. rugsėjo 5 d. pareiškimas Europos patentų tarnybai... 34. D9 – dr. J. S.-Bilfinger 2008 m. rugsėjo 23 d. pareiškimas Europos patentų... 35. D10 – dr. E. M. Larsson 2008 m. lapkričio 4 d. pareiškimas Europos patentų... 36. D11 – dr. Stephen G. Davies 2009 m. balandžio 8 d. pareiškimas (t. 2, b. l.... 37. D12 – dr. T. A. 1995 m. sausio 23 d. paraiška (deklaracija) Jungtinių... 38. D13 – 1999 m. balandžio 23 d. atliktas klinikinis tyrimas A ir B (t. 1, b.... 39. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 40. I. G. esmė... 41. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl patento pripažinimo negaliojančiu.... 42. Ieškovas prašė teismo pripažinti negaliojančiu patentą Nr. 3287... 43. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 1994 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos... 44. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad patento... 45. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 46. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 47. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nėra sąlygų pripažinti... 48. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčijamo Patento naujumo... 49. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčijamo Patento išradimo lygio... 50. pažymėjo, kad išradimas laikomas išradimo lygio, jeigu jis, atsižvelgiant... 51. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pramoninį pritaikomumą turi... 52. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 53. Ieškovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014... 54. 9. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė du pagrindinius... 55.
 1. Byloje esantys EPT sprendimai, atvirkščiai,... 56. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 57.
 2. Apeliantas klaidingai teigia, kad teismas, vertindamas naujumo... 58. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 59. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas... 60. IV. Dėl byloje taikytinos teisės ir jos turinio aiškinimo šaltinių... 61. 4.1. Nagrinėjamoje byloje ieškiniu siekiama pripažinti negaliojančiu... 62. 4.2. Šalys byloje gausiai remiasi jų poziciją patvirtinančiais užsienio... 63. V. Dėl bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribų... 64. 5.1. Pagal PĮ 45 straipsnį teismas pagal suinteresuotų asmenų ieškinį... 65. Pagal PĮ 45 straipsnio 1 dalį teismas gali pripažinti negaliojančiu... 66. Panašūs Europos patento pripažinimo negaliojančiu pagrindai įtvirtinti EPK... 67. Ieškovas ieškinio reikalavimą dėl Patento negaliojimo grindžia trimis... 68. Ieškovo apeliacinio skundo ribos sutampa su ieškinio ribomis, t. y.... 69. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė visiškai, nenustatęs nei... 70. 5.2. Tuo tarpu ginčijamo byloje Patento apibrėžtyje yra nurodyta 21 punktas,... 71. 5.3. Išradimo apibrėžtį gali sudaryti vienas ar daugiau apibrėžties... 72. 5.4. Pagal PĮ 19 straipsnio 1 dalį VPB atlieka tik patentinės paraiškos... 73. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. liepos 19 d. nutartyje, priimtoje... 74. VI. Dėl reikalavimų patento turinio atskleidimui ir patento objekto... 75. 6.1. Patentų įstatymas įtvirtina pareikštinę patentų išdavimo sistemą,... 76. 6.2. Reikalavimai patentinei paraiškai ir jos atskirų sudedamųjų dalių... 77. 6.3. Patentinėje paraiškoje būtina nurodyti išradimo apibrėžtį, kuri... 78. 6.4. Patentų teisėje akcentuojama, kad „apibrėžtis yra patento... 79. 6.5. Pagal PĮ 28 straipsnio 2, 3 ir 5 dalis išradimo apibrėžtis apima ne... 80. 6.6. Išradimo esmės atskleidimas leidžia visuomenei susipažinti su nauju... 81. 6.7. Išradimo aprašymo ir apibrėžties tam tikri formalūs trūkumai per se... 82. Taigi, siekiant nagrinėjamoje byloje nustatyti tikrąsias ginčijamojo Patento... 83. VII. Dėl Patente nurodyto išradimo rūšies... 84. 7.1. Įstatymas nepateikia išradimo sąvokos, bet tik nurodo išradimo... 85. 7.2. Išradimo objektu gali būti įrenginys, būdas, medžiaga, anksčiau... 86. 7.2.1. Pagal Taisyklių 5 Taisyklės 5.2. punktą būdams, kaip išradimo... 87. Būdui apibūdinti gali būti naudojami šie požymiai:... 88. a) veiksmas arba veiksmų visuma;... 89. b) veiksmų atlikimo eiliškumas (eilės tvarka, vienu metu, įvairiais... 90. c) veiksmo atlikimo sąlygos, režimai, medžiagų (žaliavų, reagentų,... 91. 7.2.2. Išradimo objektams - medžiagoms priskiriami (Taisyklių 5 taisyklės... 92. a) individualūs junginiai, prie kurių santykinai priskiriami... 93. b) kompozicijos (sudėtys, mišiniai);... 94. c) branduolių virsmo produktai.... 95. Savo ruožtu individualūs junginiai skirstomi į mažamolekulius,... 96. 7.3. Patentinė paraiška paduodama dėl vieno išradimo arba išradimų... 97. 7.4. Pagal Taisyklių 21 taisyklės (išradimo apibrėžtis) 21.2.3. punktą... 98. 7.4.1. Daugiapunktėje išradimo apibrėžtyje, apibūdinančioje išradimų... 99. a) gaminio nepriklausomas apibrėžties punktas, šio gaminio gamybos būdo... 100. b) būdo nepriklausomas apibrėžties punktas ir įrenginio, skirto šiam... 101. c) gaminio nepriklausomas apibrėžties punktas, šio gaminio gamybos būdo... 102. 7.4.2. Išradimų grupės kiekvienas išradimas gali būti apibūdinamas ir... 103. a) atskirus išradimus apibūdinantys nepriklausomi punktai yra be nuorodų į... 104. b) priklausomi punktai turi būti grupuojami kartu su tuo nepriklausomu punktu,... 105. Išradimo apibrėžtyje gali būti keletas nepriklausomų vieno ir to paties... 106. 7.4.3. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog išradimo esmė (jo esminių... 107. 7.4.4. Priklausomo apibrėžties punkto bendroji dalis turi išradimo paskirtį... 108. Jeigu išradimo objektas yra būdas, patentinė apsauga suteikiama ir tuo būdu... 109. 7.5. Patentų teisės moksle išradimai pagal jų teisinį ryšį su kitais... 110. 7.6. Įvertinus anksčiau išdėstytą teisinį reglamentavimą ir reikalavimus... 111. 7.6.1. Taigi, Patente nurodyti išradimai priskirtini būdams, medžiagoms ir... 112. Patente nurodyti išradimai yra išvestiniai, nes sukurti ankstesnių... 113. 7.6.2. Patento 1, 7, 10-12 ir 15-21 punktai yra nepriklausomi, o 2-6, 8-9 ir... 114. 7.6.3. Patento apibrėžties 1-6, 15-17 ir 21 punktuose aprašyti išradimai... 115. 7.6.3.1. Nepriklausomame išradimo apibrėžties 1 punkte (ir nuo jo... 116. 7.6.3.2. Priklausomame nuo 1 punkto apibrėžties 2 punkte nurodomos omeprazolo... 117. Taigi apibrėžties 2-6 punktuose yra išdėstyti atskiri apibrėžties 1... 118. 7.6.3.3. Nepriklausomuose 15 ir 16 punktuose yra nurodyti junginiai... 119. 7.6.3.4. Apibrėžties 17 nepriklausomame punkte pareikštas farmacinis... 120. 7.6.3.5. Nepriklausomas 21 punktas saugo tarpinį individualų junginį 6... 121. 7.6.3.6. Apibrėžties nepriklausomas 7 punktas (ir nuo jo priklausomi 8-9... 122. 7.6.3.7. Apibrėžties nepriklausomame 10 punkte pareikštas kristalinės... 123. 7.6.3.8. Apibrėžties nepriklausomame 11 punkte pareikštas... 124. 7.6.3.9. Nepriklausomame apibrėžties 12 punkte (ir nuo jo priklausomuose... 125. 7.6.3.10. Šių nepriklausomų ir priklausomų punktų, skirtų junginių... 126. 7.6.3.11. Apibrėžties 18-20 nepriklausomuose punktuose pareikštas 1 punkto... 127. VIII. Dėl Patento pripažinimo negaliojančiu pagal PĮ 45 straipsnio 1 dalies... 128. 8.1. Pagal Taisyklių 21 taisyklės 21.2.4. punktą išradimo apibrėžties... 129. 8.1.1. Išradimo apibrėžtis sudaroma neišskiriant punkto į bendrąją ir... 130. a) individualų junginį;... 131. b) mikroorganizmo kamieną, augalų ir gyvūnų ląstelių kultūrą;... 132. c) anksčiau žinomo įrenginio, būdo, medžiagos, mikroorganizmo kamieno... 133. d) išradimą, neturintį analogų.... 134. 8.1.2. Pagrįsta VPB išvada (t. 8, b. l. 95-98), jog žinomo įrenginio,... 135. 8.2. Pagal 21 Taisyklės 21.3.1. punktą požymiai apibrėžtyje išdėstomi... 136. 8.2.1. Pagal 21 taisyklės 21.3.3 punktą būdo, kaip išradimo objekto,... 137. 8.2.2. Išradimo būdo aprašyme išvardijama veiksmų, operacijų su... 138. 8.2.3. Patento apibrėžties 7-14 punktuose, skirtuose junginių gavimo būdams... 139. 8.2.4. Išradimo apibrėžtyje, apibūdinančioje bet kurios prigimties... 140. 8.2.5. Jeigu išradimas yra struktūros junginys, aprašyme pateikiama jo... 141. 8.2.6. Jeigu išradimas yra vaistas žmonių ir gyvūnų tam tikriems... 142. 8.2.7. Jeigu nauji junginiai yra biologiškai aktyvios medžiagos, tai... 143. 8.2.8. Jeigu išradimas yra tarpinis junginys, tai aprašyme taip pat parodoma... 144. 8.2.9. Išradimo apibrėžties 1-6, 15-16 ir 21 punktuose, apibūdinančiuose... 145. 8.2.10. Išradimo aprašyme pateikta apibrėžties 1-6 punktuose nurodytos... 146. 8.2.11. Nepagrįsta VTB išvada (9 punktas), jog pareiškiamo individualaus... 147. 8.2.12. Jeigu išradimo apibrėžtis apibūdina kompoziciją, kurios požymiai... 148. 8.2.13. Jeigu išradimas yra kompozicija (mišinys, tirpalas, lydinys, stiklas... 149. 8.2.14. Patento apibrėžties 17 punkte, apibūdinančiame išradimo objektą... 150. 8.3. Pagal Taisyklių 20 Taisyklės (išradimo aprašymas) 20.1 punktą... 151. 8.3.1. Patentinėje paraiškoje yra nurodytas išradimo pavadinimas (Taisyklių... 152. 8.3.2. Išradimo aprašymo skyriuje "Technikos lygis" pateikiamas žinomas... 153. 8.3.3. Išradimo aprašyme (1 psl.) nurodomi išradimo artimiausi analogai:... 154. Iš aptartų duomenų darytina išvada, jog Patente aprašant žinomą... 155. 8.3.4. Pagal 20 taisyklės 20.3.3. punktą išradimo esmė nusakoma esminių... 156. 8.3.5. Išradimų grupė aprašoma, pradedant išradimu, kuris labiausiai... 157. 8.3.6. Išradimo realizavimo aprašymo skyriuje pateikiama nurodyto techninio... 158. 8.3.6.1. Išradimo aprašyme (5 psl.), visų pirma, aprašytas išradimo... 159. 8.3.6.2. Pagal Išradimo aprašymą (6 psl.) diastereomeriniai esteriai gali... 160. 8.3.6.3. Konkrečai imant, išradimas aprašyme iliustruojamas šiais... 161. 8.3.6.3.1. Išradimo aprašymo 1-5 pavyzdžiuose aprašomas omeprazolo natrio... 162. 8.3.6.3.2. Pavyzdyje A (13-14 psl.) aprašytas omeprazolo (-) -enantiomero... 163. 8.3.6.3.3. Išradimo aprašymo 6-9 pavyzdžiuose (15-17) aprašytas tarpinio... 164. 8.3.6.3.4. Išradimo aprašymo 10 ir 11 pavyzdžiai (17-19) iliustruoja... 165. 8.3.6.4. Pagal Išradimo aprašymo ir Išradimo apibrėžties turinį, taip pat... 166. 8.3.6.5. Byloje nustatyta, kad Patentinė paraiška pateikta dėl išradimų... 167. 8.3.6.6. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog išradimo aprašyme tik... 168. 8.3.6.7. Galiausiai, Išradimo aprašyme, kaip priemonė gauti išradimo... 169. 8.3.6.8. Įvertinus Sprendimo 6.5. punkte nurodytus išradimų grupės... 170. 8.3.6.9. Trečiosios ekspertizės akto 4.2 punkte (t. 8, b. l. 108-109)... 171. 8.3.6.10. Nors šešių cheminių elementų (natrio, magnio, kalio, ličio,... 172. 8.3.6.11. Eksperto tvirtinimu, pagal Patento aprašyme pateiktus 1 – 2... 173. 8.3.6.12. Patente nerasta duomenų apie atskirtų omeprazolo enantiomerų... 174. 8.3.6.13. Kadangi išradimo aprašyme nėra aprašytos ličio, kalio ir... 175. 8.3.6.14. Dar daugiau, Ekspertas nurodė, jog optiškai aktyvių junginių... 176. 8.3.7. Patento esmės neatskleidimą, Išradimo aprašymo nenuoseklumą bei... 177. 8.3.8. Atsakovas rašytiniuose paaiškinimuose, pateiktuose apeliacinės... 178. 8.3.9. Atsakovo teiginiai dėl ekspertizės akto prieštaringumo ar netikslumo... 179. 8.3.9.1. Pirmąjai teismo techninei ekspertizei pirmosios instancijos teismas... 180. 8.3.9.2. Pagal CPK 218 straipsnį ekspertizės aktą teismas vertina pagal... 181. 8.3.9.3. Patento aprašyme galutinio produkto gavimo procesas iš tikrųjų... 182. 8.3.9.4. Išradimo aprašyme, visų pirma, 1 ir 2 pavyzdžiuose aprašoma... 183. 8.3.9.5. Taigi, išradimo aprašyme išradimo objektu nurodomų optiškai... 184. 8.3.9.6. Nepagrįsti atsakovo argumentai dėl Trečiosios ekspertizės akto 4.9... 185. 8.3.9.7. Teisėjų kolegija pripažįsta iš dalies nepagrįstu Eksperto... 186. 8.3.9.8. Tokiu būdu, atsakovas nepateikė objektyvių įrodymų, kurie... 187. 8.3.9.9. Teisėjų kolegija nesutinka ir su VPB išvada (18 – 19 punktai),... 188. 8.3.9.10. Išradimo esmė neatskleista esminiais anksčiau nurodytais... 189. 8.3.10. Dėl išradimo vienumo principo pažeidimo ir išradimo objekto... 190. 8.3.10.1. Minėta, jog patentinė paraiška paduodama dėl vieno išradimo arba... 191. 8.3.10.2. Byloje nekilo ginčo, kad Patente yra aprašyta išradimų grupė... 192. 8.3.10.3. Išradimų tikslas Patente – gauti junginius su pagerintomis... 193. 8.3.10.4. Teismo nuomone, tokioje situacijoje, kokia nustatyta nagrinėjamoje... 194. IX. Dėl Patento išradimų patentabilumo ir pagrindo pripažinti Patentą... 195. 9.1. Kaip minėta, pagal PĮ 2 straipsnį išradimai yra patentabilūs, jeigu... 196. 9.1.1. Pagal PĮ 3 straipsnį išradimas yra naujas, jeigu jis nežinomas... 197. 9.1.2. Išradimas yra išradimo lygio, jeigu jis nežinomas atitinkamos srities... 198. 9.1.3. Pramoninį pritaikomumą turi išradimas, kurį galima pagaminti ar... 199. 9.1.4. Atsižvelgiant į įstatyme įtvirtintus patentų pripažinimo... 200. 9.1.5. Išradimo aprašymas Patente bei atsakovo procesinė pozicija bylos... 201. 9.1.6. Atsakovo teigimu, Patento išdavimas preziumuoja jame apibrėžtų... 202. 9.1.7. Atsakovas pagrįstai teigia, jog teisės aktai (PĮ ar Taisyklės)... 203. 9.1.8. Pagal CPK 177 straipsnio 1 dalį įrodymais civilinėje byloje gali... 204. 9.2. Dėl išradimo naujumo... 205. 9.2.1. Apeliantas nurodo, jog Patente pareikšti išradimai yra... 206. 9.2.2. Atsikirsdamas į apeliacinio skundo argumentus atsakovas atsiliepime į... 207. 9.2.3. Pagrįsti atsakovo argumentai bei pirmosios instancijos teismo išvada,... 208. 9.2.4. Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai analizavo aplinkybes,... 209. 9.2.5. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, pirmosios instancijos teismas... 210. 9.2.6. Dėl optiškai grynų junginių – omeprazolo enantiomerų druskų, jų... 211. 9.2.6.1. Dėl dokumento D1... 212. Tarp šalių iš esmės nėra ginčo, jog dokumente D1 yra aprašytas... 213. 9.2.6.2. Dėl dokumento D2... 214. Dokumente D2 gana išsamiai aprašomos omeprazolo druskos su Li+, Na+, K+,... 215. 9.2.6.3. Dėl dokumento D3... 216. Dokumentas D3 skirtas pantaprazolo ir omeprazolo enantiomerų atskyrimo... 217. Dokumento D3 eksperimentinėje dalyje užsiminta apie tikslingumą gaminti... 218. Darytina išvada, jog dokumente D3 nėra atskleista kokia nors konkreti... 219. 9.2.6.4. Dėl dokumento D4... 220. Šiame dokumente aprašytas išradimas susijęs su nauju žmonių akies... 221. 9.2.6.5. Dėl dokumentų D5, D6 ir D7... 222. Mokslinėje publikacijoje D5 autoriai nagrinėja omeprazolo (ir kai kurių jo... 223. Teisėjų kolegijos nuomone, nei viena iš mokslinių publikacijų (D5-D7)... 224. 9.2.6.6. Teisėjų kolegija, ištyrusi byloje esančius įrodymus, konstatuoja,... 225. 9.2.7. Dėl Išradimo apibrėžties 12-16 punktuose nurodytų omeprazolo... 226. 9.2.7.1. Patento apibrėžties 12-14 punktuose yra aprašytas omeprazolo... 227. Tarp ieškovo nurodomų dokumentų iki Patento prioriteto datos omeprazolo... 228. 9.2.7.2. Kaip minėta Sprendimo 9.2.2.5. punkte, D5-D7 dokumentai iš esmės... 229. 9.2.7.3. D3 aprašytas atskirtų enantiomerų gavimo būdas taip pat skiriasi... 230. 9.2.7.4. Taigi, nors techninio lygio dokumentuose ir Patente buvo naudojami... 231. 9.2.7.5. Kaip minėta (Sprendimo 9.1.1. punktas), esminių išradimo požymių... 232. 9.2.7.6. Byloje nepateikta technikos lygio dokumentų, kuriuose būtų... 233. 9.3. Dėl išradimo lygio... 234. 9.3.1. Apeliantas išradimų, saugomų Patentu, neatitikimą išradimo lygio... 235. 9.3.2. Atsakovas, įrodinėdamas išradimo lygį, atsiliepime į apeliacinį... 236. 9.3.3. Taigi, Išradimo apibrėžties 1-6 punktų išradimo lygio paneigimui... 237. 9.3.4. Minėta (Sprendimo 9.1.5. punktas), kad atsakovas išradimo uždaviniu... 238. 9.3.5. Patentas skirtas optiškai gryniems junginiams – omeprazolo... 239. 9.3.6. Geriausiai techninį lygį apibūdinančio šaltinio pasirinkimo tikslas... 240. 9.3.7. Dėl omeprazolo enantiomerų druskų, jų gavimo būdo ir panaudojimo... 241. 9.3.7.1. Visų pirma, Būtina nuspręsti, ar, kaip teigia apeliantas,... 242. 9.3.7.2. Įvertinus anksčiau aptartus įrodymus, patvirtinančius dokumentų... 243. 9.3.7.3. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto nuomone, jog D3 yra realus... 244. 9.3.7.4. Toliau būtina išsiaiškinti, ar pasiūlytas problemos sprendimas... 245. 9.3.7.5. Patente suformuluota problema apibūdinta pateikiant nuorodą į... 246. 9.3.7.6. Toliau būtina įvertinti ir nuspręsti, ar Patente iškelta problema... 247. 9.3.7.7. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog nagrinėjamoje byloje... 248. 9.3.7.8. Kadangi omeprazolo enantiomerų druskų išradimo lygiui patvirtinti... 249. 9.3.7.9. Dėl išradimų grupės patentabilumo, kai patentabilumo kriterijų ar... 250. Sprendimo 7.6., 8.3.10.1 – 8.3.10.2 punktuose konstatuota, jog ginčijame... 251. Tokia išvada susijusi ir su kitu patentabilumo kriterijumi – pramoniniu... 252. 9.3.8. Dėl omeprazolo enantiomerų ir jų gavimo būdo išradimo lygio... 253. 9.3.8.1. Atsakovo teigimu, apeliantas neįrodė, jog Patente atskleistas... 254. 9.3.8.2. Dėl išradimu užsibrėžtos problemos sprendimo pasisakyta... 255. 9.3.8.3. Pasisakant apie artimiausią technikos lygį omeprazolo enantiomerams,... 256. 9.3.8.4. Dokumente D3 aprašoma (žr. taip pat Sprendimo 9.2.6.3. punktą)... 257. 9.3.8.5. Analizuodamas D5 dokumentą (žr. taip pat Sprendimo 9.2.6.5.... 258. 9.3.8.6. Taigi, D5 omeprazolo enantiomerai buvo gauti mažesnio optinio... 259. Kita vertus, vien motyvacijos neturėjimas suformuluoti tam tikrą problemą... 260. Nors yra pagrindas konstatuoti Patente pareikšto anksčiau žinomų junginių... 261. Kaip minėta, atsakovas išradimo uždaviniu užsibrėžė tikslą gauti... 262. Galiausiai pagal EPT praktiką (žr., pvz., EPT apeliacijų kolegijos 1998 m.... 263. 9.3.8.7. Anksčiau Sprendime detaliai išanalizuoti įrodymai, susiję tiek su... 264. Omeprazolo enantiomerų geresnių terapinių savybių, lyginant su analogais,... 265. Kartu atkreiptinas dėmesys, jog dokumente D13 aprašytame tyrime B palyginus... 266. 9.3.8.8. Tokiu būdu, pripažintina, jog omeprazolo enantiomerų gavimo būdas... 267. 9.3.8.9. Kaip ir dėl omeprazolo enantiomerų druskų, Patento dalis dėl... 268. 9.4. Dėl omeprazolo enantiomerų bei jų druskų pramoninio pritaikomumo... 269. Pramoninio pritaikomumo, kaip išradimo patentabilumo kriterijaus, paskirtis -... 270. 9.5. Dėl Išradimo apibrėžties 21 punkte numatyto tarpinio produkto... 271. Kadangi Išradimo apibrėžties 21 punkte numatytas tarpinis produktas kitam... 272. X. Dėl procesinės bylos baigties... 273. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus faktinius ir teisinius... 274. XI. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 275. Patenkinus apeliacinį skundą, panaikinus pirmosios instancijos teismo... 276. Ieškovas Krka tovarna zdravil, d.d pirmosios instancijos teisme turėjo... 277. Ieškovas Krka tovarna zdravil, d.d apeliacinės instancijos teisme turėjo... 278. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į ieškovo interesus atstovaujančio... 279. Nagrinėjant bylą, pirmosios instancijos teisme ieškovas taip pat turėjo: 44... 280. Nagrinėjant bylą, valstybė pirmosios instancijos teisme turėjo 54 Lt (15,64... 281. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 282. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 15 d. sprendimą .... 283. Ieškovo Krka tovarna zdravil, d.d ieškinį atsakovui AstraZeneca AB tenkinti... 284. Patentą LT 3287 B „Optiškai gryni junginiai, jų gavimo būdas ir... 285. Priteisti ieškovui Krka tovarna zdravil, d.d. iš atsakovo AstraZeneca AB... 286. Priteisti ieškovui Krka tovarna zdravil, d.d. iš atsakovo AstraZeneca AB... 287. Priteisti valstybei iš atsakovo AstraZeneca AB (kodas 556011-7482) 15,64 Eur...