Byla 1-69-315/2012

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Arūnas Kisielius, sekretoriaujant Daliai Kanopienei, Dovilei Šarkuvienei, dalyvaujant prokurorui Giedriui Tarasevičiui, nukentėjusiajai N. D. ,jos atstovei adv. J. V., gynėjui adv. Mantui Valiukui , kaltinamajam V. Č., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. Č., a. k. ( - ) gim. ( - ), LR pilietis, vedęs, gyvenantis ( - ), Vilniuje, aukštojo išsilavinimo, dirbantis Antstolių V. Č., R. V., B. Č. ir V. L. kontoroje, antstoliu, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 228str.2d.,246str.2d.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3V. Č. kaltinamas tuo, kad būdamas antstolių V. Č., R. V., B. Č. ir V. L. kontoros antstoliu – valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, atlikdamas antstolio funkcijas vykdomojoje byloje Nr. 0116/08/00535 pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-05-12 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 151V/2008 dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko A. A. U., išieškotojo AB banko ,,Hansabankas“ naudai, turėdamas 2008-06-04 VĮ Registrų centras Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko duomenų bazės išrašą su istorija, matydamas ir žinodamas, kad A. A. U. vardu registruotam nekilnojamam turtui – 0,20 ha ploto žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), Vilniuje, Turto areštų registre Vilniaus apygardos teismo 2008-03-12 nutartimi nuo 2008-03-13 įregistruotas areštas, kuriuo siekiama užtikrinti galimai palankaus teismo sprendimo tinkamą įvykdymą, apginti V. B. galimai pažeistas teises bylinėjantis dėl pripažinimo negaliojančiomis sutarčių, kuriomis minėtas sklypas perleistas A.A. U., suvokdamas, kad tokia priemonė taikoma kitų asmenų pažeistoms turtinėms teisėms apginti, siekdamas asmeninės turtinės naudos – gauti atlyginimą vykdomojoje byloje Nr. 0116/08/00535, antstolių kontoros patalpose, esančiose Aguonų g. 10 Vilniuje, 2008-08-07 surašė turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0116/08/00535, kuriuo minėtą žemės sklypą, esant nepanaikintam areštui, taikomam Vilniaus apygardos teismo 2008-03-12 nutartimi, už 567 tūkst. litų pardavė A. B., a. k. ( - )

4Siekdamas sėkmingai užbaigti savo nusikalstamą sumanymą ir gauti minėto turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto patvirtinimą, antstolis V. Č. šį aktą kartu su vykdomąja byla Nr. 0116/08/00535 2008 m. rugpjūčio mėn. 7-11 dienomis, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, pateikė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, esančiam Laisvės per. 79A Vilniuje, nepateikdamas duomenų apie Vilniaus apygardos teismo 2008-03-12 nutartimi V. Č. parduotam žemės sklypui taikomą areštą.

5Neturėdama duomenų apie Vilniaus apygardos teismo 2008-03-12 nutartimi taikomą areštą ir tokiu būdu būdama suklaidinta, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja B. T. 2008-08-11 patvirtino antstolio 2008-08-07 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0116/08/00535, po ko šio akto pagrindu A. A. U. vardu registruotam turtui – 0,20 ha ploto žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), Vilniuje, Turto arešto aktų registre 2008-08-25 išregistruoti visi areštai, tuo pačiu ir areštas, taikomas Vilniaus apygardos teismo 2008-03-12 nutartimi, nuo 2008-09-08 minėto sklypo nuosavybės teisės įregistruotas A. B. vardu.

6Užbaigus vykdymo procesą, antstolių kontoros patalpose, esančiose Aguonų g. 10 Vilniuje, 2008-08-25 antstolis V. Č. surašė išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, pagal kurį iš A. B. sumokėtų 567 tūkst. litų paskyrė sau 22852,56 Lt vykdymo išlaidų.

7Savo veiksmais antstolis V. Č. sąmoningai ignoravo LR Teismų įstatymo 9 str. 1 d. ir LR Civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 18 str. įtvirtintą nuostatą, kad teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi visoms valstybės ar savivaldybių institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, nevykdė Antstolių įstatymo 3 str. 1 ir 2 d. reikalavimų, įpareigojančių antstolį, atliekantį savo funkcijas, vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais, sąžiningai atlikti profesines pareigas, o vykdant vykdomuosius dokumentus - imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, atliekant savo funkcijas vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Antstolių įstatymu bei kitais įstatymais, kitais teisės aktais, pažeidė LR CPK 2 str., nustatantį, kad civilinio proceso tikslai – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, pažeidė LR Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.137 str. 2 d. nuostatą, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų, to paties straipsnio 3 d. nuostatą, draudžiančią piktnaudžiauti savo teise, t. y. įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims, to paties straipsnio 4 d. nuostatą, kad civilinių teisių įgyvendinimas negali būti naudojamas nesąžiningai pažeidė LR CPK 13 str. įtvirtintą dispozityvumo principą, kadangi dėl jo neteisėtų veiksmų buvo apsunkintas galimo teismo sprendimo, kurio įvykdymas buvo iš anksto užtikrintas laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymu, įvykdymas, V. B. prarado teisę laisvai disponuoti savo turtine teise, pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio nuostatą, jog nuosavybė yra neliečiama, kadangi jo veiksmų pasėkoje V. B. prarado galimybę ateityje efektyviai apginti savo nuosavybės teisę į jai teismo sprendimu priteistą turtinę teisę, pažeidė LR CPK 150 str. 1, 3, 4 d. nuostatas, kad sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių turi priimti tik teismas bei pažeidė LR CPK 152 str. 4 d. nuostatą, jog antstolis vykdo teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių, pažeidė 2002 m. gruodžio 20 d. duotą priesaiką laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, visada būti sąžiningas ir dorai vykdyti antstolio pareigas.

8Sąmoningai, t.y. tyčia, pažeisdamas išvardintų norminių aktų reikalavimus bei juose įtvirtintus principus, atvirai demonstruodamas jų negerbimą ir savo nuostatą nesilaikyti galiojančių norminių aktų, siekdamas asmeninės turtinės naudos, V. Č. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pažeidė antstolio priesaiką, sumenkino antstolio, kaip valstybės įgalioto asmens, autoritetą, diskreditavo valstybės tarnautojo, kuriam prilyginamas antstolis, vardą, o kartu ir teisingumo vykdymą valstybėje apskritai, dėl to buvo padaryta didelės neturtinės žalos valstybės interesams.

9Teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą nustatė sekančias aplinkybes:

10VĮ Registrų centras Vilniaus filialo raštu Nr. IN(12.5.1.15)-18841 pateikti išrašai (b.l. 29-45, t. 1),kurie patvirtina, kad ( - ) Vilniuje esantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), iki 2005-12-06 buvo registruotas V. B. vardu, laikotarpiui nuo 2005-12-06 iki 2005-12-15 – E. G., laikotarpiu nuo 2005-12-15 iki 2006-01-11 – R. Š., laikotarpiu nuo 2006-01-11 iki 2008-09-08 – A. A. U., o nuo 2008-09-08 – A. B. vardu.

11Nuo 2006-02-08 Vilniaus m. 1-o apylinkės hipotekos skyriuje įregistruota hipoteka (vykdomoji byla b.l.6.)

12Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros nutarimu nuo 2006-02-21 iki 2008-03-12 apribotos disponavimas į anksčiau nurodytą žemės sklypą.

132008-03-07 Vilniaus apygardos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės- areštuotas A. A. U. priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ) Vilniuje, panaikintos.

14Vilniaus apygardos teismo 2008-03-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1630-51/2008 buvo taikytos laimimosios apsaugos priemonės – areštuotas A. A. U. priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ) Vilniuje, uždraudžiant sklypu disponuoti. (b.l. 18, t. 1)

15Iš pateiktų išrašų matyti, kad minėtam sklypui Vilniaus apygardos teismo sprendimu 2008-03-13 taikomas areštas, kuris panaikintas 2008-08-25, priežastis – turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas.(b.l. 29-32, 34, 37, 38, t. 1)

16AB bankas HANSABANKAS 2008-05-30 raštu Nr. 11123 antstoliui V. Č. pateikė 2008-05-26 išduotą vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. A. U., kurį antstolis V. Č. savo 2008-06-03 patvarkymu priėmė vykdymui (b.l. 55-57, t. 1);

17A.A. U. 2008-08-07 pateikė siūlymą žemės sklypą, esantį ( - ) Vilniuje, parduoti A. B. (b.l. 71, t. 1), kurį gavęs antstolis V. Č. surašė patvarkymą dėl minėto sklypo pardavimo iš varžytinių nutraukimo bei turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, kurį 2008-08-11 patvirtino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (b.l. 77, 78, t. 1);

18Grynųjų pinigų priėmimo kvitas Nr. 287252848 patvirtina, kad 2008-08-07 į antstolio V. Č. depozitinę sąskaitą Nr. ( - ) už žemės sklypą, esantį B. K. g 20, buvo įmokėta 567 tūkst. Lt (b.l. 72, t. 1)

19Antstolis V. Č. 2008-08-25 surašė išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, kuriuo iš 567 tūkst. litų, įmokėtų į jo sąskaitą, nustatė 22852,56 Lt vykdymo išlaidų (b.l. 81, t. 1);

20Apie sklypo, esančio ( - ) Vilniuje, pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui faktą antstolis V. Č. pranešė Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriui.

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-08-26 pažymėjimu Nr. 1008000976 antstoliui V. Č. pranešta, kad pagal jo 2008-08-07 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, 2008-08-25 išregistruotas areštas ir Vilniaus apygardos teismo 2008-03-12 nutartimi Nr. 2-1630-51/08 uždėtas areštas (t. 86-87, t. 1).

22Vilniaus apygardos teisme 2010-06-01 nutartimi nutraukta civilinė byla nr.2-1297-565/2010 pagal ieškovės V. B. ieškinį atsakovams E. G., R. Š., A.A. U., AB Swedbank, antstoliui V. Č. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dalyje dėl reikalavimo pripažinti negaliojančia Vilniaus 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-05-12 nutartį Nr.151V/2008

23Vilniaus apygardos teisme nuo 2008-03-27 iki šiol nagrinėjama civilinė byla Nr.2-70/2012 dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

24Kaltinamasis V. Č. kaltu pagal pareikštą kaltinimą neprisipažino ir parodė, kad jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų nepadarė. Jis nuo 2003-01-01 dirba Antstolių V. Č., R. V., B. Č. ir V. L. kontoroje, antstoliu. 2008-06-03 d. antstolių kontoroje buvo gautas 2008-05-30 d. išieškotojo ,,Hansabankas‘‘ prašymas dėl skolos išieškojimo. Kartu išieškotojas pateikė 2008-05-26 d. išduotą vykdomąjį raštą pagal Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį 151 B/2008 dėl negrąžintos paskolos ir kitų privalomų mokėjimų išieškojimo iš skolininko A. A. U.. Pagal šią teismo nutartį išieškojimas turėjo būti nukreiptas skolininkui į skolininkui nuosavybės teise priklausantį hipotekai įkeistą nekilnojamą daiktą – žemės sklypą, esantį ( - ). Patikrinus, ar nėra kliūčių priimti vykdyti šį bylos dokumentą, 2008-06-03 d. pradėta vykdomoji byla Nr. 0116/2008/00535. Patikrinus vykdomajame rašte nurodyto žemės sklypo nuosavybę pagal 2008-06-04 d. nekilnojamo turto registro centrinio banko duomenų išrašą, buvo nustatyta, kad žemės sklypas nuosavybės teise priklauso A. A. U. ir yra įkeistas hipotekai. Taip pat buvo nustatyta, kad žemės sklypas areštuotas hipotekos skyriaus ir Vilniaus apygardos teismo2008-03-13 nutartimi taip pat buvo pritaikytas jam apribojimas.

252008-06-04 d., vykdydamas šį vykdomąjį raštą, areštavo minėtą žemės sklypą ir jį įvertino kaip numato Civilinio proceso kodeksas, apie turto areštą informavo skolininką ir išieškotoją. Kadangi skolininkas su išieškotoju geruoju neatsiskaitė, 2008-08-07 d. paskelbė žemės sklypo, esančio ( - ), varžytynes, kurios turėjo įvykti 2008-09-09 d. Paskelbus varžytynes skolininkas A. A. U. pasinaudojo jam suteikta teise ir iki varžytynių pradžios pasiūlė savo pirkėją, būtent A. B., ir vadovaujantis CPK nuostata turtas parduotas skolininko pasiūlytam pirkėjui už 567 tūkstančius litų. Kadangi buvo atlikti visi reikalingi procesiniai veiksmai ir pirkėjas įmokėjo atitinkamą sumą, tai buvo surašytas turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas ir jis buvo įstatymų nustatyta tvarka pateiktas tvirtinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismui. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teisėjas, patikrinęs jo veiksmų teisėtumą, procesinių pažeidimų nenustatė ir aktą patvirtino. Gavus patvirtintą aktą 2008-08-25 d. paskirstė pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas ir sprendimų vykdymo instrukciją išieškotas lėšas, iš kurių 544 146, 46 Lt pervedė į hipotekos sąskaitą ir 22 852,56 Lt buvo užskaityti kaip vykdymo išlaidos antstoliui.

262008-10-17 d. byla buvo įvykdyta, tuo pagrindu buvo įvykdytas teismo sprendimas. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjas, vykdydamas Civilinio proceso kodekso nuostatas ir hipotekos nuostatas priėmė sprendimą areštuoti A. A. U. priklausantį žemės sklypą. Tuo metu, kai buvo pradėta hipoteka, jau galiojo Vilniaus apygardos teismo turto areštas ir teisėja, duodama parodymus, patvirtino, kad ji matė šitą turto areštą. Skolininkui per mėnesį laiko neatsiskaičius, 2008-05-05 d. buvo tęsiamas išieškojimas iš įkeisto hipotekos turto, buvo priimtas sprendimas parduoti turtą iš varžytynių. Mano, kad priimdamas sprendimą, hipotekos teisėjas įvertino visas aplinkybes, kurios galėjo sudaryti kliūtis, kad įkeistas turtas būtų parduotas iš varžytynių. Teisėja V. V. pasisakė dėl Vilniaus apygardos teismo dar jai pradedant hipotekos procesą pritaikyto arešto. Ji aiškiai išdėstė, kad Vilniaus apygardos teismo taikyti apribojimai nestabdė turto pardavimo iš varžytynių, apribojo ne hipotekos teisėjo ir ne anstolio veiksmus, o turto savininko. Ji pabrėžė, kad tokios rūšies apribojimai nestabdo hipotekos išieškojimo ir kad hipotekos teismas ir toliau darys analogiškus sprendimus, t. y., priims nutartis parduoti hipotekai įkeistą turtą, esant tokiems apribojimams. Hipotekos teismo nutarčių vykdymas turi esminių skirtumų nuo įprastų teismo sprendimų vykdymo. Išduodamas įprasto teismo sprendimą, teismas antstoliui nenurodo, kokių jis turi imtis veiksmų teismo sprendimui vykdyti, antstolis pats pasirenka tvarką ir vykdymo būdą, pats pasirenka turtą, į kurį būtina nukreipti išieškojimą ir įvertina, kokie apribojimai taikomi turtui. Šiuo nagrinėjamu atveju, buvo vykdyta hipotekos teismo nutartis, kuria teismas jį įpareigojo parduoti konkretų skolininko turtą. Jis nesirinko vykdymo būdo ir tvarkos, nesirinko turto, iš kurio turėtų būti vykdomas išieškojimas. Jo funkcijos buvo labai konkrečios ir aiškios: turėjo areštuoti hipotekos teismo nurodytą turtą, jį įvertinti ir parduoti iš varžytynių. Šias funkcijas jis ir atliko. Vienintelė kliūtis, kuri būtų užkirtusi kelią turto pardavimui, būtų turto areštas baudžiamojoje byloje, nes Civilinio proceso kodeksas vienareikšmiškai nustato, kad tokiais atvejais privalomas vykdomosios bylos sustabdymas, negali būti jokie vykdomieji veiksmai atliekami. Tačiau vykdymo metu tokių apribojimų nebuvo. Vykdydamas bylą, laikiausi tos pačios praktikos kaip ir hipotekos teisėjas., t. y., nuostatos, kad Vilniaus apygardos teismo nutartis, priimta dar iki hipotekos proceso pradžios nestabdo turto pardavimo. Analogiškai, dėl atvejų, kada galima parduoti įkeistą hipotekos turtą, o kada ne, pasisako ir vienoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas išieškojimą iš hipotekai įkeisto turto ypatumus. Kaltinamajame akte akcentuojama Civilio proceso kodekso 18 str. ,, Sprendimų bei nutarčių privalomumas.‘‘ Manau, kad šiuo atveju, ir hipotekos teismo išduotas sprendimas taip pat privaloma buvo vykdyti ir aiškiai jame buvo nustatyta, kokius veiksmus turi antstolis atlikti ir nebuvo jokio pagrindo sustabdyti vykdomosios bylos arba nevykdyti minėtos nutarties. Pagal CPK apie vykdymo veiksmus informuojamos tik vykdomosios bylos šalys, todėl nebuvo pagrindo informuoti N. D. apie vykdymo procesą, nes ta nutartis nebuvo pateikta vykdyti.

27Jis jokių savarankiškų proceso veiksmų neatliko. Organizavo teismo nutartyje nurodyto turto pardavimą. Hipotekos teismas išsprendė dviejų sprendimų nutarties laikinųjų apsaugos priemonių ir nutarties hipotekos parduoti turtą tarpusavio sąveikos klausimą .

28Mano, kad kaltinamajame akte nepagrįstai nurodyta tai, kad pateikdamas tvirtinti turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą nebuvo pirmam teismui žinoma apie pritaikytus apribojimus. Vykdomojoje byloje yra atitinkama pažyma, iš Nekilnojamo turto registro centrinis išrašas 2008-06-04 d., vykdomosios bylos l. 5-7, ir ten yra įrašas apie visus apribojimus, kurie buvo pritaikyti minėtam nekilnojamam turtui, iki jis jį pardavė skolininko pasiūlytam pirkėjui.

29Jis nepadarė jokio nusikaltimo, nedarė jokių tyčinių nusikalstamų veiksmų, jokios tyčios jo veiksmuose nėra. Jis sąžiningai ir teisėtai vykdė savo, kaip antstolio, funkcijas, vadovavausi įstatymais, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika ir galiojančiu privalomu hipotekos teismo sprendimu. Todėl, mano, kad yra kaltinamas nepagrįstai ir prašo jį išteisinti.

30Šiuo metu yra pareikštas civilinis ieškinys civilinėje byloje ir nagrinėjama civilinė byla, kurioje, jo manymu, pilnai bus apgintos nukentėjusiosios teisės ir ji atgaus turtą. Šiuo atveju, jo baudžiamoji byla jokių naujų pasekmių nukentėjusiajai nesukelia.

31Jei nukentėjusioji turėtų piniginio pobūdžio reikalavimų, ji galėtų prisijungti prie vykdomosios bylos.

32Visais atvejais, kai pradedamas hipotekos procesas, antstolis dalyvauja tik parduodant turtą, o visus kitus klausimus, susijusius su įkeitimu, dvigubu įkeitimu, visi ginčai dėl turto sprendžiami hipotekos teisme. Jeigu hipotekos teismas, praktikoje pasitaikydavo tokių atvejų, atnaujina kažkokius terminus arba panaikinama, tai antstoliui pranešama. Šiuo atveju, jis neturėjo jokios informacijos apie tai, kad hipotekos teisme vyksta kažkokie tai procesai dėl minėto turto. Pačią procedūrą išsprendžia hipotekos teisėjas, bet areštas naikinamas ne antstolio, bet arešto registro, kuris gauna antstolio aktą dėl turto pardavimo. Ten procedūra tokia, kad arešto registrui siunčiamas aktas, arešto registras pats priima sprendimą arešto panaikinimui.

33Už vykdomojoje byloje atliktus veiksmus gautas atlyginimas yra teisėtas, jis apskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukciją, jo dydis yra apibrėžtas. Jo vykdomieji veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0116/08/00535 nebuvo skundžiami CPK nustatyta tvarka.

34Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė N. D. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta. Žino, kad V. Č. yra antstolis.

35Iki 2006-01-09 2000 kv. m. ploto žemės sklypas, ( - ), Vilniuje, priklausė jos motinai V. B.. Kadangi jos motina yra serganti, ji veikia pagal jos pasirašytą įgaliojimą. Apie tai, kad 2006-01-09 buvo parduotas minėtas sklypas, ji sužinojo iš savo kaimynų, B. K. g., kurie jai paskambino ir pasakė, kad jos teritorijoje vaikščiojo svetimi žmonės ir kažkodėl pasakė, kad ta žemė yra jau parduota. Dėl to ji labai išsigando, nesuprato kaip čia taip galėjo būti. Iš pradžių pamanė, kad jos motina galėjo ką nors pasirašyti ir apie tai jos paklausė, bet mama atsakė, kad tikrai nieko nepasirašinėjo. Todėl ji nusprendė apie savo motinos žemę pasidomėti Registrų centre. Tada ir sužinojo, kad 2006-01-09 buvo pasirašyta sutartis dėl jos motinai priklausančio žemės sklypo pardavimo. Pirmiausia žemės sklypas 2005-12-02 buvo parduotas E. G., po to 2005-12-15 parduotas R. Š. ir tik po to 2006-01-09 A. A. U.. Dėl to ji su pareiškimu 2006-02-01 kreipėsi į policijos komisariatą, bet ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo pradėjo Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyba Vykstant ikiteisminiam tyrimui minėtoje byloje Vilniaus m. apylinkės prokuratūros 2006-02-21 nutarimu minėtam žemės sklypui buvo uždėtas areštas. Tačiau Vilniaus apygardos teismo teisėjo 2008-03-12 nutartimi minėtas areštas buvo išregistruotas, kaip išsiaiškino – pagal A. U. skundą. Kadangi buvo išregistruotas areštas baudžiamojoje byloje, ji kreipėsi civiline tvarka tą pačią dieną į teismą ir apygardos teismas 2008-03-12 vėl įregistravo areštą. Tačiau dėl to, kad A. U. turtą buvo įkeitęs, Vilniaus m. 1-os apylinkės teismo hipotekos skyrius 2008-09-08 turto areštą išregistravo. Taip pat iš Registrų centro pažymos ji sužinojo, kad antstolis V. Č. minėtai žemei įregistravo areštą 2008-06-05 ir tą areštą išregistravo 2008-08-25. Dėl pastarojo arešto ji negali nieko paaiškinti. 2010-02-10 ji vėlgi kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jos prašymas buvo patenkintas ir 2010-03-29 ji pateikė patikslintą ieškinį civilinėje byloje. Kiek žino 2008-08-11 žemės sklypas buvo parduotas dar vienam asmeniui – A. B., kaip skolininko pasiūlytam pirkėjui. Skolininkas – A. U.. Ji nesupranta, kaip tuo metu, kai pagal jos prašymą apygardos teismas 2008-03-12 įregistravo turtui areštą, turtu toliau buvo disponuojama.

36Kai sužinojo, kad A. U. įsiskolinęs bankui ir sklypas dar kartą yra perleistas A. B., jai buvo didžiulis šokas.

37Pirmą kartą iš jos sklypą atėmė nusikaltėliai, kurie už tai yra nuteisti, o antrą kartą – antstolis, veikęs valstybės vardu. Minėtas sklypas buvo parduotas, padarius jos motinios paso kopiją, išėmus visus dokumentus, kopijas. Po to kas dešimt dienų buvo sklypo perleidimai, kol galų gale surado pirkėją A. U., kuris nupirko tą sklypą. Ar jis nupirko, ar jis prieš tai įkeitė hipotekai nežino. Jokių procesinių pranešimų negavusi.

38R. N. - jos dukra. Ji yra paveldėtoja lygiom teisėm su ja pagal mirusios motinos testamentą. Dabar dukra gyvena Anglijoje ir neturi fizinių galimybių atvykti. Ji parašė jai įgaliojimą atstovauti baudžiamojoje byloje.

392008-06-04 d. antstolis V. Č. jai nepranešė apie tai, kad yra areštuojamas žemės sklypas. Jokių pranešimų, kad sklypas parduodamas ji negavusi. Ji turėjo tik vienintelę apygardos teismo nutartį, kuria sklypui uždėtas laikinas apribojimas.

40Civilinį ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais pateikė Vilniaus apygardos teismui 2008 metais. Buvo taikytos laimimosios apsaugos priemonės – areštuotas A. A. U. priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ) Vilniuje, uždraudžiant sklypu disponuoti. Jos advokatas neinformavo, kad sklypas yra įkeistas.

41Jai antstolio veiksmais padaryta 3000 litų neturtinė žala. Moralinę žalą patyrė bylinėdamasi. Tai yra pergyvenimai, ilgai tęsėsi baudžiamoji byla..

42Liudytojas A.A. U. parodė, kad 2006-01-09 jis iš R. Š. pagal pirkimo-pardavimo sutartį įgijo nuosavybės teisę į 2000 kv. m. ploto žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniuje. Kai įsigijo minėtą žemės sklypą, jokio turto arešto nebuvo. Šio sklypo įsigijimui jis iš ,,Hansabank“ paėmė 550 tūkst. litų paskolą, likusią sumos dalį, t. y. 300 tūkst. litų, sumokėjo savo asmeniniais pinigais. Paskolos gražinimo užtikrinimui paminėtas sklypas buvo įkeistas hipoteka. Apie 2006 m. vidurį sužinojo, kad buvo iškelta baudžiamoji byla dėl didelės vertės nusikalstamu būdu įgyto turto, buvo priimtas nutarimas laikinai apriboti nuosavybės teisę į žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniuje. Jis, būdamas sąžiningas turto, t. y. žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, įgijėjas, apskundė minėtą nutartį, todėl Vilniaus apygardos teismo 2008-03-07 nutartimi buvo panaikintas paminėtas nuosavybės teisės apribojimas. Prasidėjus krizei ir finansiniams sunkumams, jis nustojo mokėti ,,Hansabank“ likusią kredito dalį, todėl 2008 m. pavasarį (tikslios datos nepamenu) Hipotekos teismo sprendimu buvo nutarta išieškoti aukščiau paminėtą žemės sklypą ,,Hansabank“ naudai. Dėl minėto sklypo įsigijimo jis ir taip patyrė nuostolių, o antstoliui pateikus teismui prašymą dėl varžytinių paskelbimo, paminėto sklypo vertė būtų nukritusi 20 procentų, todėl jo nuostoliai būtų dar didesni. Siekdamas to išvengti, jis pats ieškojo šio žemės sklypo pirkėjo. Taip pat kreipėsi į kelias advokatų ir antstolių kontoras, norėdamas išsiaiškinti ar gali sumažinti savo nuostolius ir pasiūlyti savo pirkėją. Jam buvo išaiškinta, kad tokią teisę jis turi ir tai nėra nusikalstama. Būdamas sąžiningu žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, savininku, nesistengė nuo būsimo pirkėjo nuslėpti fakto, kad Vilniaus apygardos teismas 2008-03-12 nutartimi buvo laikinai apribota jo nuosavybės teisė į minėtą žemės sklypą. Jis pasiūlė A. B. įsigyti minėtą žemės sklypą. Pastarasis kreipėsi į antstolius ir advokatus, siekdamas išsiaiškinti ar šio žemės sklypo įgijimas nesukels jam nuostolių. 2008-08-07 raštu, adresuotu antstoliui V. Č., jis pasiūlė žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniuje, parduoti A. B.. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo Hipotekos skyriaus teisėjo 2008-08-28 nutartimi, o prieš tai 2008-08-07 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktu, A. B. įgijo nuosavybės teisę į minėtą žemės sklypą. Įkeičiant ,,Hansabank“ hipoteka žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniuje, šis sklypas nebuvo areštuotas, t. y. disponuodamas minėtu žemės sklypu jokios nusikalstamos veikos nepadarė.

43Liudytojas A. B. parodė, kad jis yra žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, savininkas. Šį sklypą įsigijo 2008 m. rugpjūčio mėnesį, dienos nepamena, pagal skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, kurį patvirtino Vilniaus m. apylinkės teismas. 2008 m. buvo klestėjimo laikotarpis Lietuvoje, todėl jis, norėdamas įgyti nekilnojamojo turto, pradėjo domėtis nekilnojamojo turto pirkimais per savo pažįstamus, per skelbimus laikraščiuose ir internete. Atsitiktinai per savo pažįstamus sužinojo, kad A. A. U. turi turtinių įsipareigojimų bankui, nepamena kuriam, ir yra skolininkas. Kažkas iš pažįstamų jam davė A. A. U. telefono numerį, ir jis paskambino pasidomėti dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje. A.A. U. paaiškino, kad yra paminėto žemės sklypo savininkas, sklypas yra užstatytas bankui ir dėl to pas antstolį, kurio kontora yra Aguonų g., Vilniuje, yra pradėta vykdomoji byla. Susidomėjęs galimybe įsigyti žemės sklypą, konsultavosi pas teisininkus, t.y. pas advokatus ir antstolius, dėl to ar gali teisėtai įsigyti paminėtą sklypą. Prieš tai A.A. U. buvo paiminėjęs, kad dėl šio sklypo turėjo problemų, tačiau neįvardijo kokių konkrečiai, jis to nesiteiravo. Domėjosi tik teisiniais paminėto sklypo įsigijimo klausimais. Jį konsultavę teisininkai teigė, kad žemės sklypą galima įsigyti sudarius skolininko pasiūlyto pirkėjui aktą, todėl nusprendė taip padaryti. Šis aktas buvo sudarytas 2008-08-07, jį patvirtino Vilniaus m. apylinkės teismas. Su šiuo dokumentu jis nuėjo į Nekilnojamojo turto registrą, kur buvo įregistruotas kaip žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, savininkas. Prieš įsigydamas sklypą, Nekilnojamo turto registre jo netikrino. Žinojo, kad dėl sklypo vyksta kažkokia byla, kurios detalių nežinojo. Konsultavosi su teisininkais dėl sklypo įsigijimo ir buvo įsitikinęs, kad jokių teisinių kliūčių tam nėra. Nežinojo apie tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2008-03-12 nutartimi buvo laikinai apribotos nuosavybės teisės į minėtą sklypą. Žinojo tik tai, kad jis yra užstatytas bankui.

44Liudytoja V. V. parodė, kad ji priėmė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-05-12 vykdomąjį raštą. Vykdomasis raštas atsirado hipotekos teisėjo bylos Nr. 151V/2008 pradėti išieškojimą priverstine tvarka pagrindu. Hipotekos teisėjo byloje Nr. 151V/2008, siekiant užtikrinti kreditoriaus Hansabankas reikalavimus, buvo priimta nutartis dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, arešto. Vėliau, skolininkui per mėnesį negražinus skolos, buvo priimta nutartis dėl turto pardavimo iš varžytinių. Įsiteisėjus minėtai nutarčiai kreditoriui buvo išduotas 2008-05-12 vykdomasis raštas, kuris buvo pateiktas kreditoriaus pasirinktai antstolių kontorai. Prieš priimant nutartį dėl turto pardavimo iš varžytinių, ji surinko VĮ Registrų centro, Turto arešto aktų registre esančius duomenis apie minėtą žemės sklypą. Tiksliai neprisimena, tačiau turėjo gauti duomenis apie Vilniaus apygardos teismo 2008-03-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1630-51/08 žemės sklypui paskirtas laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą. Buvo apribotos savininko A. A. U. teisė disponuoti turtu – žemės sklypu, esančius ( - ), Vilniuje. Ši nutartis netrukdė priimti sprendimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei taikyti įkeisto daikto priverstinio pardavimo iš varžytinių. Šiuo atveju sprendimas parduoti daiktą priimtas ne turto savininko, šis sprendimas priimtas kreditoriaus, kuriam įkeistas daiktas, pareiškimu. Kadangi V. B. ir ją atstovaujanti N. D. nėra proceso šalys, apie nutarties dėl turto pardavimo iš varžytinių priėmimą jos neturėjo būti ir nebuvo informuojamos. Apie nutarčių priėmimą buvo informuoti kreditorius, buvęs daikto savininkas, daikto įgijėjas ir antstolis, kuris realizavo daiktą. Nutartys išsiunčiamos Turto arešto aktų registrui. Ji priėmė pateiktą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-08-28 nutartį, kuria 0,2 ha ploto žemės sklypui, esančiam ( - ), Vilniuje, panaikintas turto areštas. Antstolis V. Č. pateikė teismo patvirtintą 2008-08-07 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, 2008-08-25 patvarkymą dėl lėšų paskirstymo. Patikrinus ar į hipotekos depozitinę sąskaitą buvo pervesti pinigai už įkeistą daiktą, 2008-08-28 buvo priimta nutartis patvirtinti įkeitimo teisės pasibaigimą, panaikinti hipotekos teisėjo 2008-03-27 nutartimi uždėtą turto areštą ir paskirstyti lėšas kreditoriui. V. Č. neteikė duomenų apie 0,2 ha ploto žemės sklypui, esančiam ( - ), Vilniuje, Vilniaus apygardos teismo 2008-03-12 nutartimi paskirtas laikinąsias apsaugos priemones – areštą. Tokie duomenys nebuvo reikalingi. Hipotekos teisėjas vykdo procedūrą neginčo teisenos tvarka ir hipotekos teisėjas tenkina kreditoriaus pareiškimus. Šiuo atveju, apygardos teismo 2008-03-12 nutartis netrukdė teisėjui priimti nutartį areštuoti bei priverstinai parduoti daiktą iš varžytynių, kadangi nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės stabdyti išieškojimą neginčo teisenos tvarka. Nesant tokių apsaugos priemonių hipotekos teisėjas neturėjo pagrindo nevykdyti įstatymo jam suteiktų funkcijų, t. y., vykdyti išieškojimo neginčo teisenos tvarka. To disponavimo priemonė yra taikoma turto savininkui, bet ne teisėjui, kuris priima sprendimą areštuoti bei parduoti daiktą iš varžytynių.

45Kad nebūtų realizuotas turtas, reikia prašyti bylą tiriančių institucijų, kad taikytų apsaugos priemones, stabdytų išieškojimą neginčo teisenos tvarka. Nes bet kokiu atveju, visi registrai yra vieši – tiek arešto, tiek hipotekos registrai, jeigu nukentėjusioji turėjo teisinę pagalbą, matant, kad turtui yra taikomas apsunkinimas hipoteka, tai galima preziumuoti, kad bet kada hipotekinis kreditorius prašys vykdyti išieškojimą neginčo teisenos tvarka, o hipotekinis kreditorius turi pirmumą visų kreditorių atžvilgiu.

46Liudytoja B. T. parodė, kad pagal egzistuojančią bendrą tvarką Vilniaus 1 apylinkės teismo raštinėje gaunami antstolių prašymai dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktų tvirtinimo yra registruojami. Po registracijos šis prašymas su kartu pateikiama vykdomąja byla patenka pas teismo pirmininką, kuris pagal eilės tvarką skiria nagrinėti konkrečiam teisėjui. Minėto antstolio V. Č. atveju, jai buvo paskirta spręsti turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto tvirtinimo klausimą. Praėjus daug laiko, negali prisiminti 2008-08-07 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto Nr. 0116/08/00535 tvirtinimo aplinkybių. Negali prisiminti ir atsakyti kokios apimties vykdomoji byla buvo pateikta. Prieš tvirtinant aktą, visada yra patikrinama ar sistemoje ,,Liteko“ nėra apskųsti antstolio veiksmai. Šiuo atveju tokio skundo nebuvo. Išnagrinėjusi vykdomąją bylą, savo parašu patvirtino 2008-08-07 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0116/08/00535 Neprisimena ar vykdomojoje byloje Nr. 0116/08/00535 buvo duomenų apie tai, kad A.A. U. nekilnojamam turtui – 0,2 ha ploto žemės sklypui, esančiam ( - ), Vilniuje, yra paskirtos laikinosios apsaugos priemonės. Priimdamas sprendimą, teisėjas remiasi vykdomojoje byloje esančiais dokumentais. Ar parduodamas nekilnojamas turtas nėra areštuotas kito asmens kreditoriniams reikalavimams padengti kitais būdais nėra tikrinama.

47Teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 20 str. 5 d. nuostatomis įrodymus vertinta pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasi įstatymu .

48Teismas konstatuoja, kad V. Č. pareikštas kaltinimas pagal Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d.ir 246str.2d. nepasitvirtino, nes nepadaryta veika, turinti paminėtų nusikaltimų požymių.

49Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimą, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo.

50V. Č. kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir turto, kuriam buvo nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas neteisėtas perleidimas kitam asmeniui.

51Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi suprantamas kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams. Piktnaudžiavimo, kaip nusikaltimo, esmė yra ta, kad valstybės tarnautojas, nors formaliai veikia kaip kompetentingas asmuo, tačiau iš tikrųjų jo veika yra nesuderinama su tarnybos interesais, nes ja pažeidžiami pagrindiniai valstybės tarnybos principai ir iškraipoma tarnybinės veiklos esmė, turinys, menkinamas konkrečios valstybinės institucijos ir pačios valstybės autoritetas. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi padaromas aktyviais veiksmais (vienais atvejais šis nusikaltimas padaromas tiesiogiai pasinaudojant turimais tarnybiniais įgaliojimais ar kompetencija, kitais atvejais – darant poveikį kitų subjektų veiklai tarnyboje) arba neveikimu, t. y. neatlikimu veiksmų, kurie buvo būtini, tinkamai atliekant savo pareigas. Piktnaudžiavimas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje, padaromas tiesiogine arba netiesiogine tyčia.

52Kaip jau buvo minėta, nusikaltimas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 228 str. 2 d., gali būti padaromas tiek tiesiogine, tiek ir netiesiogine tyčia. Nusikaltimas laikomas padarytu tiesiogine tyčia tuomet, kai jį padaręs asmuo suprato pavojingą visuomenei savo veikimo ar neveikimo pobūdį, numatė pavojingas visuomenei jo pasekmes ir jų siekė. Nusikaltimas laikomas padarytu netiesiogine tyčia, jei jį padaręs asmuo suprato pavojingą savo veiksmų pobūdį, numatė pavojingas visuomenei pasekmes, ir, nors šių pasekmių nenorėjo, sąmoningai leido šioms pasekmėms kilti. Sąmoningas leidimas atsirasti pavojingoms visuomenei pasekmėms reiškia, kad asmuo numato jų atsiradimo galimybę dėl savo veiksmų, tačiau nesiima priemonių joms išvengti. Sutinka su tokia galimybe arba yra abejingas dėl šių pasekmių atsiradimo ir dėl to buvo padaryta didelė neturtinė žala valstybės interesams.

53Vertinant antstolio V. Č. veiksmus būtina išsiaiškinti CPK normų nuostatas ir jų vykdymą( pažeidimus.)

54Pagal CPK 558 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nuostatas, hipotekos teisėjas priima nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių arba perduoti įkeistą daiktą kreditoriui administruoti ir praneša apie tai raštu hipotekos kreditoriams, kurių prievolių įvykdymui užtikrinti yra įkeistas šis daiktas, įkeisto daikto savininkui ir skolininkui, taip pat daiktą įregistravusiam turto registrui (registrams); hipotekos teisėjo nutartis kartu su kreditoriaus pareiškimu išieškoti skolą arba perduoti įkeistą daiktą administruoti išsiunčiami vykdyti daikto buvimo vietos antstoliui. Vadovaujantis šiomis specialiosiose teisės normose įtvirtintomis nuostatomis konstatuotina, kad hipotekos teisėjo priimta nutartis už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių arba perduoti įkeistą daiktą kreditoriui administruoti yra vykdomasis dokumentas, kuris vykdytinas be jo pagrindu išduoto vykdomojo rašto; antstolis vykdo hipotekos teisėjo nutartį (CPK 558 straipsnio 2 dalis, 586 straipsnio 1 dalis, 587 straipsnis). Vykdydamas hipotekos teisėjo nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių, antstolis atlieka priverstinį įkeisto daikto pardavimą.

55Iš šios bylos duomenų matyti, kad hipotekos kreditorius – Hansabankas(AB Swedbankas) nustatyta tvarka kreipėsi į hipotekos teisėją, prašydamas, jog įkeistas daiktas būtų parduotas iš viešųjų varžytynių. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-05-12 nutartimi Nr.151V/2008 yra nutarta už skolą parduoti iš varžytynių įkeistą daiktą (atitinkamą nekilnojamąjį turtą), nuosavybės teise priklausantį A.A. U.. Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad antstolis V. Č. priėmė patvarkymą dėl minėto sklypo pardavimo iš varžytinių nutraukimo bei turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, kurį 2008-08-11 patvirtino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas .

56Hipoteką reglamentuojančios teisės normos suteikia hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo. Turto pardavimas iš varžytynių yra speciali procesinė turto realizavimo forma, taikoma skolininkui, neįvykdžiusiam savo turtinių įsipareigojimų (CPK 700 straipsnis). Varžytynių aktą patvirtinus teisėjui, laikoma, kad turtas parduotas (CPK 725 straipsnio 6 dalis). Teisėjo rezoliucija ar teismo nutartimi patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas (CPK 725 straipsnio 8 dalis)

57Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad skolininko turto pardavimas jo pasiūlytam pirkėjui neprieštarauja bendrosioms varžytynių organizavimo ir vykdymo taisyklėms ir turi būti taikomas, nes atitinka tiek išieškotojo, tiek ir skolininko interesus. Nagrinėdamas tokio pobūdžio bylas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių, nes taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos bei greičiau patenkinami kreditorių interesai. Tikslas kuo greičiau ir realiai įvykdyti teismo sprendimą savaime nepateisina įstatymų reikalavimų bei vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų pažeidimo. Skolininko turtas, į kurį nukreipiamas išieškojimas, turi būti antstolio areštuojamas bei įkainojamas. Areštuotas turtas skolininko pasiūlytam pirkėjui parduodamas surašant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą, kuris kartu su vykdomąja byla perduodamas tvirtinti teisėjui (CPK 704 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-04-22 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2008).

58Skolininko turto iš varžytinių skolininko pasiūlytam pirkėjui ir yra sukuriama turto pardavimo teisėtumo prezumpcija. Skolininko turto pardavimo jo pasiūlytam pirkėjui aktą tvirtina teismas. Ši prezumpcija gali būti nuginčyta. Skolininko turto pardavimas jo pasiūlytam pirkėjui aktas yra nuosavybės teisių perėjimą patvirtinantis dokumentas, jis gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik įstatymuose įtvirtintais pagrindais. Atsižvelgiant į varžytynių ir antstolio institutų esmę bei specifiką, turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais. CPK 602 straipsnyje (redakcija, galiojusi nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2011 m. spalio 1 d.) nurodyta, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu: 1) jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas; 2) jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse; 3) jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių proceso arba buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina; 4) jeigu turtas buvo parduotas anksčiau, negu skelbimuose nurodytas pardavimo laikas; 5) jeigu buvo pažeista šio Kodekso 715 straipsnyje numatyta skolininko teisė; 6) jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 713 straipsnio 4 dalyje, 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Šiame straipsnyje nurodytas turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu pagrindų sąrašas yra baigtinis.

59Šiuo atveju turto pardavimo teisėtumo prezumpcija nėra nuginčyta.

60Antstolis V. Č. kaltinamas, kad surašė išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, pagal kurį iš A. B. sumokėtų 567 tūkst. litų paskyrė sau 22852,56 Lt vykdymo išlaidų.

61Antstolis atlikęs išieškojimo veiksmus vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27d. įsakymu Nr. IR-352 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija, kuria nustatomas vykdymo išlaidų dydis, todėl kaltinimas, kad antstolis V. Č. neteisėtai gavo 22852,56 Lt atlyginimą yra nepagrįstas. Tai negalima traktuoti ,kad jos gautos nusikalstamai iš savanaudiškų paskatų.

62Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvada, jog kaltinamasis antstolis V. Č. atliko visus įstatymuose numatytus veiksmus vykdydamas galiojantį teismo sprendimą. Veiksmų teisėtumą patvirtino teismas. Todėl jo veiksmuose, atliekant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. Nr. 0116/2008/00535.), nėra nusikaltimo numatyto BK 228 str.2d. požymių . V. Č. išteisintinas.

63Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms kaltinamasis V. Č. išteisintinas ir pagal BK 246str.2d. nepadarius veikos turinčios minėto nusikaltimo požymių,

64Neturtinė žala gali būti atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais.Kaltinamasis neteisėtų veiksmų nukentėjusiosios atžvilgiu neatliko, todėl reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo pripažintinas nepagrįstu, todėl netenkintinas .

65Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 301str.302 str.,303str. 5d.1p.,

Nutarė

66V. Č. pagal Lietuvos Respublikos BK 228str.2d.-išteisinti jam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

67V. Č. pagal Lietuvos Respublikos BK 246str.2d.- išteisinti jam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

68V. Č. kardomoji priemonė nepaskirta.

69N. D. civilinį ieškinį- dėl neturtinės žalos atmesti.

70Vykdomąją bylą Nr. 0116/08/00535-saugoti prie bylos.

71Apeliacinis skundas dėl teismo nuosprendžio gali būti paduodamas per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos , per nuosprendį priėmusį teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Arūnas... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. V. Č. kaltinamas tuo, kad būdamas antstolių V. Č., R. V., B. Č. ir V. L.... 4. Siekdamas sėkmingai užbaigti savo nusikalstamą sumanymą ir gauti minėto... 5. Neturėdama duomenų apie Vilniaus apygardos teismo 2008-03-12 nutartimi... 6. Užbaigus vykdymo procesą, antstolių kontoros patalpose, esančiose Aguonų... 7. Savo veiksmais antstolis V. Č. sąmoningai ignoravo LR Teismų įstatymo 9... 8. Sąmoningai, t.y. tyčia, pažeisdamas išvardintų norminių aktų... 9. Teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą nustatė sekančias aplinkybes:... 10. VĮ Registrų centras Vilniaus filialo raštu Nr. IN(12.5.1.15)-18841 pateikti... 11. Nuo 2006-02-08 Vilniaus m. 1-o apylinkės hipotekos skyriuje įregistruota... 12. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros nutarimu nuo 2006-02-21 iki 2008-03-12... 13. 2008-03-07 Vilniaus apygardos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 14. Vilniaus apygardos teismo 2008-03-12 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 15. Iš pateiktų išrašų matyti, kad minėtam sklypui Vilniaus apygardos teismo... 16. AB bankas HANSABANKAS 2008-05-30 raštu Nr. 11123 antstoliui V. Č. pateikė... 17. A.A. U. 2008-08-07 pateikė siūlymą žemės sklypą, esantį ( - ) Vilniuje,... 18. Grynųjų pinigų priėmimo kvitas Nr. 287252848 patvirtina, kad 2008-08-07 į... 19. Antstolis V. Č. 2008-08-25 surašė išieškotų lėšų paskirstymo... 20. Apie sklypo, esančio ( - ) Vilniuje, pardavimo skolininko pasiūlytam... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-08-26 pažymėjimu... 22. Vilniaus apygardos teisme 2010-06-01 nutartimi nutraukta civilinė byla... 23. Vilniaus apygardos teisme nuo 2008-03-27 iki šiol nagrinėjama civilinė byla... 24. Kaltinamasis V. Č. kaltu pagal pareikštą kaltinimą neprisipažino ir... 25. 2008-06-04 d., vykdydamas šį vykdomąjį raštą, areštavo minėtą žemės... 26. 2008-10-17 d. byla buvo įvykdyta, tuo pagrindu buvo įvykdytas teismo... 27. Jis jokių savarankiškų proceso veiksmų neatliko. Organizavo teismo... 28. Mano, kad kaltinamajame akte nepagrįstai nurodyta tai, kad pateikdamas... 29. Jis nepadarė jokio nusikaltimo, nedarė jokių tyčinių nusikalstamų... 30. Šiuo metu yra pareikštas civilinis ieškinys civilinėje byloje ir... 31. Jei nukentėjusioji turėtų piniginio pobūdžio reikalavimų, ji galėtų... 32. Visais atvejais, kai pradedamas hipotekos procesas, antstolis dalyvauja tik... 33. Už vykdomojoje byloje atliktus veiksmus gautas atlyginimas yra teisėtas, jis... 34. Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė N. D. parodė, kad kaltinamąjį... 35. Iki 2006-01-09 2000 kv. m. ploto žemės sklypas, ( - ), Vilniuje, priklausė... 36. Kai sužinojo, kad A. U. įsiskolinęs bankui ir sklypas dar kartą yra... 37. Pirmą kartą iš jos sklypą atėmė nusikaltėliai, kurie už tai yra... 38. R. N. - jos dukra. Ji yra paveldėtoja lygiom teisėm su ja pagal mirusios... 39. 2008-06-04 d. antstolis V. Č. jai nepranešė apie tai, kad yra areštuojamas... 40. Civilinį ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais pateikė... 41. Jai antstolio veiksmais padaryta 3000 litų neturtinė žala. Moralinę žalą... 42. Liudytojas A.A. U. parodė, kad 2006-01-09 jis iš R. Š. pagal... 43. Liudytojas A. B. parodė, kad jis yra žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje,... 44. Liudytoja V. V. parodė, kad ji priėmė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 45. Kad nebūtų realizuotas turtas, reikia prašyti bylą tiriančių... 46. Liudytoja B. T. parodė, kad pagal egzistuojančią bendrą tvarką Vilniaus 1... 47. Teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą ir vadovaujantis Lietuvos... 48. Teismas konstatuoja, kad V. Č. pareikštas kaltinimas pagal Lietuvos... 49. Lietuvos Respublikos BK 228 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji... 50. V. Č. kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir turto, kuriam buvo... 51. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi suprantamas kaip valstybės tarnautojo ar... 52. Kaip jau buvo minėta, nusikaltimas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 228 str.... 53. Vertinant antstolio V. Č. veiksmus būtina išsiaiškinti CPK normų nuostatas... 54. Pagal CPK 558 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nuostatas, hipotekos teisėjas... 55. Iš šios bylos duomenų matyti, kad hipotekos kreditorius – Hansabankas(AB... 56. Hipoteką reglamentuojančios teisės normos suteikia hipotekos kreditoriui... 57. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 58. Skolininko turto iš varžytinių skolininko pasiūlytam pirkėjui ir yra... 59. Šiuo atveju turto pardavimo teisėtumo prezumpcija nėra nuginčyta.... 60. Antstolis V. Č. kaltinamas, kad surašė išieškotų lėšų paskirstymo... 61. Antstolis atlikęs išieškojimo veiksmus vadovaujasi Lietuvos Respublikos... 62. Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvada, jog... 63. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms kaltinamasis V. Č. išteisintinas ir... 64. Neturtinė žala gali būti atlyginama tik įstatymų nustatytais... 65. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 301str.302 str.,303str.... 66. V. Č. pagal Lietuvos Respublikos BK 228str.2d.-išteisinti jam nepadarius... 67. V. Č. pagal Lietuvos Respublikos BK 246str.2d.- išteisinti jam nepadarius... 68. V. Č. kardomoji priemonė nepaskirta.... 69. N. D. civilinį ieškinį- dėl neturtinės žalos atmesti.... 70. Vykdomąją bylą Nr. 0116/08/00535-saugoti prie bylos.... 71. Apeliacinis skundas dėl teismo nuosprendžio gali būti paduodamas per...