Byla 2-70/2012
Dėl piniginių sumų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo viešosios įstaigos ,,Nacionalinė profesionalų agentūra“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 5 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1128-212/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės (toliau – BUADBB) ,,Sėkmės pulas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai ,,Nacionalinė profesionalų agentūra“ dėl piniginių sumų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUADBB „Sėkmės pulas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo VšĮ ,,Nacionalinė profesionalų agentūra“ 53 660 Lt, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo šios sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikšto reikalavimo ribose, areštuoti atsakovo nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, o neturint pakankamai turto ir lėšų, uždrausti atsakovui atsiskaityti su kitais asmenimis, išskyrus valstybės, savivaldybių, SODROS biudžetais, bei darbuotojais išmokant jiems darbo užmokestį, uždrausti perleisti turimas reikalavimo teises. Nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes ginčo suma didelė, atsakovas nesąžiningais veiksmais padarė didelę žalą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 5 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo VšĮ „Nacionalinė profesionalų agentūra“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant, arba esant nepakankamai, – pinigines lėšas bendrai 54 000 Lt sumai, uždraudžiant atsakovui areštuotą turtą parduoti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu perleisti tretiesiems asmenims, leidžiant vykdyti tik atsiskaitymus su ieškovu. Teismas nurodė, kad ieškovas pareiškė reikalavimą atsakovui dėl 53 660 Lt pinigų sumos, reikalavimo suma, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, o atsakovo turtinė padėtis nežinoma, gan didelė, todėl siekiant apsaugoti kreditorių interesus, tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str.1 d.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas VšĮ ,,Nacionalinė profesionalų agentūra“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 5 d. nutartį pakeisti: iš areštuotų piniginių lėšų atsakovui VšĮ ,,Nacionalinė profesionalų agentūra“ leidžiant atsiskaityti su darbuotojais, su valstybės biudžetu, atlikti būtinus mokėjimus, susijusius su palaikymu normalios bendrovės ūkinės komercinės veiklos funkcionavimu; panaikinti atsakovo sąskaitos Danske bank A/S Lietuvos filialas, areštą ir leisti šioje sąskaitoje esančias pinigines lėšas pervesti If P&C Insurance AS. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas nepagrįstai nenumatė atsakovo teisės iš areštuotų lėšų atsiskaityti su valstybės biudžetu, mokėti darbo užmokestį darbuotojams, atlikti būtinus mokėjimus, susijusius su palaikymu normalios bendrovės ūkinės komercinės veiklos funkcionavimu. Piniginių lėšų areštas, yra specifinė ieškinio užtikrinimo priemonė, labiausiai suvaržanti įmonės teises bei galimybę vykdyti ūkinę veiklą.

102. Turėtų būti panaikintas atsakovo sąskaitos Danske bank A/S Lietuvos filialas, esančių piniginių lėšų areštas, kadangi šios lėšos nepriklauso atsakovui. Atsakovas ir If P&C Insurance AS (toliau – draudikas) sudarė Pavedimo sutartį Nr. PT-219, kuria susitarė, kad draudikas suteiks teisę atsakovui kaip draudiko tarpininkui draudimo vardu ir interesais atlikti draudimo tarpininkavimo bei kitus veiksmus, neprieštaraujančius draudimo tarpininko teisnumui, ir įsipareigoja mokėti šioje sutartyje nustatytą komisinį mokestį. Minėtos sutarties 20 punkte nustatyta, kad visas iš draudėjų gautas draudimo įmokas atsakovas privalo pervesti į draudimo sąskaitą ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį, o sutarties 23 punkte nustatyta, kad draudimo įmokos, kurios yra sumokėtos pagal draudimo sutartis į draudimo tarpininko sąskaitą arba kasą, yra draudiko nuosavybė ir atsakovas neturi teisės šiomis lėšomis jokiu būdu disponuoti, išskyrus jų sumokėjimą draudikui.

11Ieškovas BUADBB „Sėkmės pulas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad iš viešųjų registrų matyti, jog atsakovas neturi jokio nekilnojamojo turto. Atsakovas skunde nenurodo jokio turto, kurį galima būtų areštuoti ir taip užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Nepagrįstas atsakovo prašymas panaikinti areštą sąskaitai banke, nes ši sąskaita priklauso atsakovui.

12IV. Apeliacinio teismo argumentai

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu įvykdymą būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, kuris reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

15Nagrinėjamu atveju apeliantas iš esmės neginčija pirmosios instancijos teismo nutartimi jam taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, tik prašo iš areštuotų piniginių lėšų leisti mokėti darbo užmokestį darbuotojams, atsiskaityti su valstybės biudžetu, atlikti kitus būtinus mokėjimus susijusius su palaikymu normalios bendrovės ūkinės komercinės veiklos funkcionavimu bei panaikinti atsakovo sąskaitos Danske bank A/S Lietuvos filialas, areštą. Taigi, apeliantui nekeliant klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo bei nepateikus teismui įrodymų, patvirtinančių, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje pagrįstai taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui.

16CPK 145 straipsnio 5 dalis numato, kad areštavus lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Pažymėtina, kad pinigai yra labai svarbus kiekvienos įmonės normalios ūkinės-komercinės veikos pagrindas, todėl, įmonei visiškai uždraudus disponuoti jai priklausančiomis lėšomis, yra apsunkinama ir sutrikdoma jos veikla. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad, vykdant skundžiamą teismo nutartį gali būti areštuotos piniginės lėšos, todėl tam, kad nesutriktų atsakovo atsiskaitymas su įmonės darbuotojais, įmonė laiku mokėtų mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 5 d. nutartį papildo, nurodant, kad tuo atveju, jei bus areštuotos piniginės lėšos, leisti atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, sumokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Netenkintinas apelianto prašymas leisti atlikti kitus būtinus mokėjimus susijusius su palaikymu normalios bendrovės ūkinės komercinės veiklos funkcionavimu. Patenkinus tokį atsakovo prašymą faktiškai piniginių lėšų areštas būtų panaikintas, o tai neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslų.

17Įstatyme nustatyta, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones gali būti areštuojamas tik atsakovui priklausančios piniginės lėšos (CPK 145 str. 1 d. 3 p.). Atsakovas prašydamas panaikinti sąskaitos Danske bank A/S Lietuvos filiale areštą, nepateikė įrodymų, kad minėta sąskaita priklauso trečiajam asmeniui, todėl nėra pagrindo tenkinti tokį atsakovo prašymą.

18Remiantis nurodytais motyvais, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri yra pagrįsta ir teisėta (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

20Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Papildyti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 5 d. nutartį. Tuo atveju, jei bus areštuotos piniginės lėšos, leisti VšĮ ,,Nacionalinė profesionalų agentūra“ iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, sumokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUADBB „Sėkmės pulas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 5 d. nutartimi taikė laikinąsias... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atsakovas VšĮ ,,Nacionalinė profesionalų agentūra“ atskiruoju skundu... 9. 1. Teismas nepagrįstai nenumatė atsakovo teisės iš areštuotų lėšų... 10. 2. Turėtų būti panaikintas atsakovo sąskaitos Danske bank A/S Lietuvos... 11. Ieškovas BUADBB „Sėkmės pulas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 15. Nagrinėjamu atveju apeliantas iš esmės neginčija pirmosios instancijos... 16. CPK 145 straipsnio 5 dalis numato, kad areštavus lėšas, esančias bankų ir... 17. Įstatyme nustatyta, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones gali būti... 18. Remiantis nurodytais motyvais, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 20. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.... 21. Papildyti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 5 d. nutartį. Tuo...