Byla e2-1420-516/2018
Dėl PVM sąskaitos faktūros pripažinimo negaliojančia, šilumos apskaitos rodmenų akto pripažinimo galiojančiu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Klaipėda“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 16 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, civilinėje byloje Nr. e2-1359-730/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Klaipėda“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“ dėl PVM sąskaitos faktūros pripažinimo negaliojančia, šilumos apskaitos rodmenų akto pripažinimo galiojančiu, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ginčas byloje kilo dėl atsisakymo priimti ieškinį pagrįstumo ir teisėtumo.

52.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Fortum Klaipėda“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti atsakovės akcinės bendrovės (toliau – ir AB) „Klaipėdos energija“ 52 584,47 PVM sąskaitą faktūrą Nr. SFPA0008143 negaliojančia (niekine); pripažinti 2017 m. gruodžio 15 d. šilumos apskaitos rodmenų aktą už laikotarpį nuo 2017 m. lapkričio 1 d. 00:00 val. iki 2017 m. gruodžio 1 d. 00:00 val. pagrįstu ir galiojančiu, pagal kurį nustatomos faktinės aplinkybės, iš kurių šalims kildinamos prievolės; priteisti iš atsakovės visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83.

9Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. liepos 16 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį, pasiūlydamas ieškovei dėl ginčo išsprendimo kreiptis į Vilniaus komercinio arbitražo teismą.

104.

11Teismas nustatė, kad šalių sudarytos 2009 m. gruodžio 4 d. šilumos pirkimo–pardavimo sutarties 21.3. punkte nurodyta, jog jeigu šalims nepavyksta susitarti derybų būdu per 30 dienų, ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu bei galiojimu, galutinai sprendžiamas arbitraže pagal Vilniaus komercinio arbitražo taisykles. Arbitražinio teismo arbitrų skaičius bus trys. Arbitražinio teismo posėdžiai bus Vilniuje. Arbitražiniame procese bus vartojama lietuvių kalba. Nurodytos sutarties 21.4. punkte nustatyta, kad arbitražinė išlyga, numatyta sutarties 21.3. punkte, taikoma tiems ginčams, kurie gali būti nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

125.

13Teismo vertinimu, šiuo atveju ieškovės keliamam ginčui taikoma arbitražinė išlyga ir šalys turėjo ginčą spręsti taip, kaip numatė sutartyje, iš kurios kyla ginčas, t. y. Vilniaus komercinio arbitražo teisme. Aplinkybė, kad atsakovė dėl ginčo sprendimo kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, šalių sudarytoje sutartyje įtvirtintos arbitražinės išlygos nepanaikina.

146.

15Be to, teismo vertinimu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – ir EĮ) 34 straipsnio 7 dalyje numatyta tvarka, kad komisijos sprendimai, priimti išnagrinėjus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus, įsigalioja ir yra privalomi vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo komisijos sprendimo priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės, yra taikoma ginčams, kylantiems tarp vartotojų ir energetikos įmonių, o ne ginčams, kylantiems tarp energetikos įmonių. Teismas pažymėjo ir tai, kad EĮ 34 straipsnio 10 dalyje, reglamentuojančioje ginčų, kylančių tarp energetikos įmonių, nagrinėjimą, taip pat ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kaip šiuo atveju, nenumatyta privaloma tvarka kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, komisijai išnagrinėjus ginčą.

16III. Atskirojo skundo argumentai

177.

18Ieškovė UAB „Fortum Klaipėda“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 16 d. nutartį ir pripažinti ieškinį su jame reiškiamais reikalavimais teismingu bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijai – Klaipėdos apygardos teismui. Atskirajame skunde ieškovė nurodė, kad teismas, pasisakydamas dėl arbitražinės išlygos ir teismingumo, nebuvo pakankamai aktyvus ir apdairus, kaip tai numato jo kompetencija. Teismas nevisiškai ir neišsamiai ieškovei išaiškino kylančius teisinius padarinius, atsisakius priimti ieškinį ir nukreipiant šalis ginčą spręsti pagal arbitražinę išlygą. Teismas nevertino aplinkybių visumos, užkertančios kelią ieškovei ginti savo teises arbitraže pagal arbitražo kompetenciją šiuo konkrečiu atveju. Teismas nesprendė sutartyje nurodytos arbitražinės išlygos teisėtumo klausimo ir kylančių padarinių, nustatant teismingumą. Teismas nevertino, kad viena iš proceso šalių yra savivaldybės įmonė, nenurodė, jog arbitražui negali būti perduoti ginčai, jeigu viena iš šalių yra valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat valstybės ar savivaldybės įstaiga ar organizacija. Taip, klaidindamas ieškovę, teismas nurodė, kad ieškinys nėra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

19Teismas

konstatuoja:

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

218.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

239.

24Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas atsisakė priimti ieškinį dėl šalių sutartyje įtvirtintos arbitražinės išlygos, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

2510.

26Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 6 punktą teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu šalys yra sudariusios susitarimą perduoti tą ginčą spręsti arbitražui.

2711.

28Apeliantė neginčija pirmosios instancijos teismo nustatyto fakto, kad ginčo šalių sudarytoje 2009 m. gruodžio 4 d. šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje sulygta, jog ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su šia sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu bei galiojimu, galutinai sprendžiamas arbitraže pagal Vilniaus komercinio arbitražo taisykles. Apeliantė savo atskirajame skunde taip pat neginčija teismo nustatytos aplinkybės, kad ieškinyje keliamas ginčas kilęs būtent iš pirmiau nurodytos sutarties.

2912.

30Tačiau, apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad viena iš proceso šalių yra savivaldybės įmonė, o arbitražui negali būti perduoti ginčai, jeigu viena iš šalių yra valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat valstybės ar savivaldybės įstaiga ar organizacija, be to, apeliantės teigimu, teismas skundžiamoje nutartyje pasisakydamas dėl arbitražinės išlygos ir teismingumo, nebuvo pakankamai aktyvus ir apdairus, nevisiškai ir neišsamiai ieškovei išaiškino kylančius teisinius padarinius dėl ginčo nukreipimo spręsti arbitraže.

3113.

32Pagal Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – ir KAĮ) 12 straipsnio 3 dalį arbitražui negali būti perduoti ginčai, jeigu viena iš šalių yra valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat valstybės ar savivaldybės įstaiga ar organizacija, išskyrus Lietuvos banką, jeigu dėl arbitražinio susitarimo nebuvo gautas išankstinis šios įmonės, įstaigos ar organizacijos steigėjo sutikimas.

3314.

34Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 2 straipsnyje įtvirtinta savivaldybės įmonės samprata, pagal kurią savivaldybės įmonė yra iš savivaldybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka savivaldybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise, be to, to paties straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad savivaldybės įmonės pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „savivaldybės įmonė“ arba šių žodžių santrumpa „SĮ“, o savivaldybės įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus (3 dalis).

3515.

36Nagrinėjamu atveju nei viena iš proceso šalių, priešingai nei ieškovė nurodo atskirajame skunde, nėra savivaldybės įmonė – ieškovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB), o atsakovės – akcinė bendrovė, todėl KAĮ 12 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta išimtis, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, apskritai šiuo atveju netaikytina. Šios išvados niekaip nepaneigia ir ta aplinkybė, kad viena didžiausių atsakovės akcininkių yra Klaipėdos miesto savivaldybė, nes atsakovė neatitinka pirmiau nurodytos įstatyme įtvirtintos savivaldybės įmonės sampratos, tuo labiau kad KAĮ nėra nustatyta, kokia forma turi būti išreikštas valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos steigėjo sutikimas dėl arbitražinio susitarimo sudarymo, o teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog toks sutikimas gali būti žodinis, rašytinis arba išreikštas konkliudentiniais veiksmais, taigi, rašytinio sutikimo byloje nebuvimas nebūtinai lemia apskritai jo nebuvimą (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-339-370/2017; 2013 m. balandžio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-283/2013).

3716.

38Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip visiškai nepagrįstus ir apeliantės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl arbitražinės išlygos teisėtumo ir bylos teismingumo, nebuvo pakankamai aktyvus, neišsamiai ieškovei išaiškino kylančius teisinius padarinius dėl ginčo nukreipimo spręsti arbitraže ar jog nevertino aplinkybių visumos, neva užkertančios kelią ieškovei ginti savo teises arbitraže pagal arbitražo kompetenciją.

3917.

40Priešingai nei teigia ieškovė, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje išsamiai ir aiškiai nurodė teisės normas ir faktines aplinkybes, į kurias atsižvelgdamas nusprendė, kad šiuo atveju taikytina arbitražinė išlyga, nedviprasmiškai, remdamasis suformuota teismų praktika, išaiškino arbitražinės išlygos, kaip vienos iš sutarties sąlygų, privalomumą sutartį pasirašiusiai šaliai, išanalizavo EĮ nustatytą teisinį reguliavimą, paaiškindamas, kodėl šiuo atveju atsakovės kreipimasis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją nepanaikina ginčo priskirtinumo arbitražui (šių teismo motyvų apeliantė savo skunde net neginčija), savo ruožtu ieškovė, skųsdama nutartį, nenurodė ir niekaip nepaaiškino, kokios konkrečiai aplinkybių visumos, jos nuomone, teismas neįvertino, ir kaip konkrečiai, jos įsitikinimu, pasireiškė nepakankamas teismo aktyvumas ir kokius dar teisinius padarinius, be nutartyje nurodytų, turėjo išaiškinti teismas, konstatuodamas, jog šis ginčas nepriskirtinas bendrosios kompetencijos teismams. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad atskirąjį skundą paduodantis asmuo, teigdamas, kad teismas, jo nuomone, pažeidė materialiosios ar proceso teisės normas, turi ne tik deklaratyviai pareikšti apie padarytą pažeidimą, bet ir nurodyti, kaip konkrečiai šių taisyklių pažeidimas, apelianto nuomone, pasireiškė (CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 338 straipsnis). Kadangi, kaip minėta, ieškovė faktiškai nurodė tik vieną aiškų argumentą – dėl ginčo šalių teisinės formos, kuris jau išnagrinėtas šioje nutartyje pirmiau, apeliacinės instancijos teismas dėl kitų apeliantės skundo deklaratyvių teiginių plačiau nepasisako.

4118.

42Remdamasis pirmiau išdėstytais faktiniais ir teisiniais motyvais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista.

43Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ginčas byloje kilo dėl atsisakymo priimti ieškinį pagrįstumo ir... 5. 2.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Fortum... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3.... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. liepos 16 d. nutartimi atsisakė priimti... 10. 4.... 11. Teismas nustatė, kad šalių sudarytos 2009 m. gruodžio 4 d. šilumos... 12. 5.... 13. Teismo vertinimu, šiuo atveju ieškovės keliamam ginčui taikoma... 14. 6.... 15. Be to, teismo vertinimu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau –... 16. III. Atskirojo skundo argumentai... 17. 7.... 18. Ieškovė UAB „Fortum Klaipėda“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 19. Teismas... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 21. 8.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. 9.... 24. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 25. 10.... 26. Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 6 punktą teismas atsisako priimti ieškinį,... 27. 11.... 28. Apeliantė neginčija pirmosios instancijos teismo nustatyto fakto, kad ginčo... 29. 12.... 30. Tačiau, apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas neįvertino... 31. 13.... 32. Pagal Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – ir KAĮ)... 33. 14.... 34. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 2... 35. 15.... 36. Nagrinėjamu atveju nei viena iš proceso šalių, priešingai nei ieškovė... 37. 16.... 38. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip visiškai nepagrįstus ir... 39. 17.... 40. Priešingai nei teigia ieškovė, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje... 41. 18.... 42. Remdamasis pirmiau išdėstytais faktiniais ir teisiniais motyvais,... 43. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 44. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 16 d. nutartį palikti nepakeistą....