Byla 2-76-832/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Mažeikių žemėtvarkos skyriui

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, dalyvaujant pareiškėjo Z. S. atstovams advokatui Jurijui Stepanovui, įgaliotam atstovui I. P., suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Mažeikių žemėtvarkos skyriaus atstovei V. V.,

3teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Z. S. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Mažeikių žemėtvarkos skyriui.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

5P. Z. ( - ) savo patikslintu pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo seneliui A. S. iš turėjusio asmens nuosavybės 11 ha žemės sklypo, ( - ) pagal kadastrinius Nr. ( - ), Nr. ( - ), priklausė 5 ha IV rūšies miško. Jo mamai C. S. N. k., Mažeikių r., pagal kadastrinį Nr. ( - ), priklausė 1 ha miško (b. l. 64-65).

6Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Mažeikių žemėtvarkos skyrius atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad Z. S. pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmestinas.

7Teismo posėdyje pareiškėjo atstovai pareiškimą palaikė ir prašė jį patenkinti.

8Pareiškėjo atstovas advokatas Jurijus Stepanovas teismo posėdyje paaiškino, kad 1997 m. gruodžio 5 d. Telšių apskrities viršininko sprendimu pareiškėjui buvo atkurta nuosavybės teisė į 6,50 ha žemės sklypą, ( - ) Vėliau 2000 m. jo kaimynas paaiškino, kad pareiškėjo motina C. S. turėjo žemę ir mišką, nurodė kur tas miškas yra, todėl pareiškėjas iš karto kreipėsi į Valstybinį archyvą, buvo gautas atsakymas, kad A. S. iš viso priklausė 11 ha žemės iš kurių buvo 5 ha miškas ir 2 ha ganyklinė žemė. Jis gavo tokį pranešimą ir pradėjo reikalauti grąžinti mišką, kadangi visi atsakymai buvo neigiami, išskyrus atsakymą iš Mažeikių girininkijos. Atsakyme buvo nurodyta, kad tikrai pareiškėjo motina ir senelis valdė 6 ha miško ir yra liudytoja, kuri gali pasakyti kur tas miškas buvo (b. l. 58-59).

9Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Mažeikių žemėtvarkos skyriaus atstovė V. V. teismo posėdyje paaiškino, kad žemės sklypas tai ir yra žemės sklypas, ar tai miškas, ar vandens telkinys. Pareiškėjo senelis A. S. turėjo dar daugiau žemės, bet jis didelę dalį žemės buvo pardavęs. Iš jo turėtos žemės liko tik 6,50 ha ir į tą žemę ir buvo atkurta nuosavybės teisė. Buvo tik toks likutis. Kas buvo natūroje, tas ir buvo atkurta, nėra skirstoma žemė. Pareiškėjas turėtų įrodinėti tą faktą, ar iš tikrųjų ten buvo tas miškas ir kas jį valdė. Buvo 45,36 ha pradžioje, buvo daroma analizė, yra notarinės sutartys. Pradinis savininkas buvo išpardavinėjęs tą žemę (b. l. 59).

10Liudytoja L. S. teismo posėdyje parodė, kad pareiškėjas jos pažįstamas, jie buvo kaimynai. Ji atsimena apie tą žemę ir mišką. Ta žemė ir miškas buvo C. S., tos žemės buvo gal 5 ha. Toje žemėje augino kopūstus, bulves, tai buvo dirbama žemė. Buvo ir miško, kiek jo buvo, ji negali pasakyti. Miškelis buvo C.. Tas miškas buvo šalia geležinkelio. Dirbama žemė buvo kitoje pusėje prie kelio. Ten ėjo keliukas. Tie sklypai buvo atskirai (b. l. 60).

11Pareiškimas atmestinas.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad 1997 m. gruodžio 5 d. Telšių apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 61-5818 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Z. S.“, Z. S. atstatytos nuosavybės teisės, grąžinant 6,50 ha žemės natūroje ( - ) kaime, Mažeikių rajone (b. l. 3).

13Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2001-01-17 pranešime Nr. T-3962-S nurodyta, kad Mažeikių apskr., Mažeikių vls., ( - ) seniūnijos rūšimis paskirstytų žemių 1938-06-04 sąrašas, kuriame eil. Nr. 25 įrašytas savininkas S. A., ( - ) kaime turėjęs 25,24 ha žemės (6,5 ha II rūšies, 10,5 III rūšies, ir 2 ha IV rūšies ariamos, 2 ha III rūšies ir 1,24 ha IV rūšies pievų, 3 ha IV rūšies ganyklų); eil. Nr. 26 įrašytas savininkas S. A., ( - ) kaime turėjęs 11 ha žemės (4 ha IV rūšies ariamos; 2 ha IV rūšies ganyklų; 5 ha IV rūšies miškų) (b. l. 5).

14Žemės ištyrimo žiniaraštyje Nr. 26/9031 nurodyta, kad A. S. pareiškimu 11 ha tiriamajame plote yra 4 ha ariamos žemės, 2 ha ganyklų, 5 ha miško. Tam pačiam savininkui be aprašomo ploto dar priklauso 25,24 ha (b. l. 6).

15Pareiškėjo motinai C. S., pagal 1995-08-28 Apskrities valdytojo įsakymą Nr. 304, priklausė žemės sklypas, esantis ( - ) registro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 6,56 ha, iš jo 0,8 ha miško plotas (nekilnojamojo turto žemės kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 61/6056, b. l. 2-3).

16A. S. 1939-07-22 pirkimo-pardavimo aktu Nr. 228, 3 ha žemės pardavė P. J., 1939-07-22 pirkimo-pardavimo aktu pardavė 1,5 ha žemės M. I. (b. l. 70).

17Mažeikių apskrities Ipotekos įstaigos išrašuose nurodyta, kad A. S. iš turėtos 11 ha žemės, 3 ha pardavė P. J., 1,50 ha žemės pardavė M. I. (b. l. 71-73; 74-76).

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką yra ne kartą pasisakęs, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu) (2005 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008). Tai reiškia, kad nereikalaujama visiško teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

19Byloje esanti visuma įrodymų leidžia pagrįstai konstatuoti, kad pareiškėjui Z. S. pagal jo pateiktą prašymą nuosavybės teisės buvo pilnai atkurtos 1997 m. gruodžio 5 d. Telšių apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 61-5818 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Z. S.“, grąžinant 6,50 ha žemės natūroje ( - ) kaime, Mažeikių rajone.

20Taigi, pareiškėjui Z. S. atkurtas žemės sklypo plotas sutampa su A. S. turėtu žemės sklypo plotu, kuris, kaip matyti iš 1929, 1938 metų žemių sąrašo, kito. Teismas pažymi, kad pareiškėjui nuosavybės teisės į žemę buvo atkurtos natūra, t. y. ta pati žemė, toje pačioje vietoje, tokios pat paskirties, todėl nustatyti, kad pareiškėjo seneliui A. S. iš turėtos nuosavybės teise 11 ha žemės sklypo, ( - ) priklausė 5 ha miško, teismas negali, nes tam nėra pagrindo. Be to, pareiškėjo senelis A. S. yra turėjęs tokį ploto žemės sklypą, tačiau nuosavybės teisių atkūrimo metu, nuosavybės teisės buvo atkurtos į 6,50 ha ploto žemės sklypą natūra, kadangi kaip patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, t. y. Mažeikių apskrities Ipotekos įstaigos išrašai, A. S. turėdamas 11 ha žemės, dalį jos pardavė, t. y. 3 ha ir 1,5 ha, ir sudarydamas pardavimo sandorius pareiškė, kad jis, be likusios nuo šiuo aktu parduotos, kitur žemės neturi.

21Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo nurodytu registro Nr. ( - ), yra 3,9 ha ploto žemės sklypas, iš kurio 3,8 ha miškas (nekilnojamojo turto žemės kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 61/21641, b. l. 10), o Nr. ( - ), yra 0,6 ha žemės sklypas, iš kurio 0,53 ha miškas (nekilnojamojo turto žemės kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 61/22577, b. l. 15), todėl net ir sudėjus šiuos žemės sklypus, jų suma nesudaro pareiškėjo prašomo 5 ha ploto miško.

22Kitas pareiškėjo reikalavimas, dėl jo mamai C. S. priklausančio 1 ha miško taip pat atmestinas, kadangi byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo mama C. S. turėjo 6,56 ha žemės, iš kurios buvo 0,8 ha, todėl šis faktas neįrodinėtinas, teismas neįrodinėja ir nenustatinėja akivaizdžių faktu, kurie negali sukelti jokių teisinių padarinių.

23Taigi, esant tokioms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad pareiškėjas savo pareiškimo neįrodė ir nepagrindė objektyviais ir nešališkais įrodymais, todėl pareiškėjo pareiškimas atmestinas kaip nepagrįstas.

24Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 442, 444, 448 straipsniais,

Nutarė

25P. Z. S. pareiškimą atmesti.

26Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, dalyvaujant... 3. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 5. P. Z. ( - ) savo patikslintu pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę... 6. Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio... 7. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovai pareiškimą palaikė ir prašė jį... 8. Pareiškėjo atstovas advokatas Jurijus Stepanovas teismo posėdyje paaiškino,... 9. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio... 10. Liudytoja L. S. teismo posėdyje parodė, kad pareiškėjas jos pažįstamas,... 11. Pareiškimas atmestinas.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad 1997 m. gruodžio 5 d. Telšių apskrities... 13. Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2001-01-17 pranešime Nr. T-3962-S... 14. Žemės ištyrimo žiniaraštyje Nr. 26/9031 nurodyta, kad A. S. pareiškimu 11... 15. Pareiškėjo motinai C. S., pagal 1995-08-28 Apskrities valdytojo įsakymą Nr.... 16. A. S. 1939-07-22 pirkimo-pardavimo aktu Nr. 228, 3 ha žemės pardavė P. J.,... 17. Mažeikių apskrities Ipotekos įstaigos išrašuose nurodyta, kad A. S. iš... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką yra ne kartą... 19. Byloje esanti visuma įrodymų leidžia pagrįstai konstatuoti, kad... 20. Taigi, pareiškėjui Z. S. atkurtas žemės sklypo plotas sutampa su A. S.... 21. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo nurodytu registro Nr. ( - ), yra 3,9 ha... 22. Kitas pareiškėjo reikalavimas, dėl jo mamai C. S. priklausančio 1 ha miško... 23. Taigi, esant tokioms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad pareiškėjas savo... 24. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270,... 25. P. Z. S. pareiškimą atmesti.... 26. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...