Byla 2S-290-198/2014
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-226-902/2013

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Jonaitienė, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Senvagės rezidencija“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-226-902/2013 ir

Nustatė

2UAB „Senvagės rezidencija" 2014-02-07 prašymu civilinėje byloje Nr.2-86-739/2012 (b.l.2 t-10), remdamasi 2011 m. vasario 18 d. VĮ „Registrų centras" Panevėžio filialo Sprendimu „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo" Nr.1320, prašė panaikinti visus pranešimus apie pasenusius (neaktualius) juridinius faktus, kurie buvo atlikti civilinėje byloje Nr.2-86-739/2012 ir apie jų panaikinimą informuoti VĮ „Registrų centras". Prie pareiškimo pridėti VĮ „Registrų centras" Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2014-02-07 išrašai apie žemės sklypą, adresu ( - ) unikalus ( - ) ir pastatą -prekybos centrą, esantį adresu ( - ), unikalus ( - ) bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO išrašas iš viešos tvarkaraščių paieškos su informacija apie civilinės bylos Nr. 2-86-739/2012 (teisminio proceso Nr.2-08-3-01668-2009-5), išnagrinėjimą.

3Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 11 d. nutartimi netenkino UAB „Senvagės rezidencija" prašymo panaikinti visus pranešimus apie pasenusius (neaktualius) juridinius faktus, kurie buvo atlikti civilinėje byloje Nr.2-86-739/2012 (teisminio proceso Nr.2-08-3-01668-2009-5). Teismas darė išvadą, jog nėra jokio juridinio pagrindo teigti, kad įrašai apie sklypo areštą yra pasenę ir nebeaktualūs.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Senvagės rezidencija“ prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-02-11 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - panaikinti visus pranešimus apie pasenusius (neaktualius) juridinius faktus, kurie buvo atlikti civilinėje byloje Nr.2-86-739/2012 ir apie tokį panaikinimą informuoti VĮ Registrų centras. Mano, jog pirmos instancijos teismas neįsigilino į prašymo esmę, netinkamai išsprendė apelianto prašymą, tuo pažeisdamas jo teises ir teisėtus interesus. Jei apeliacinės instancijos teismas šį apelianto skundą atmestų, apeliantas prašo apeliacinio teismo nutartyje pateikti išaiškinimą, kaip ir kokiu būdu suinteresuotas asmuo turėtų pasirūpinti senų registro įrašų, kurie yra atlikti teismo iniciatyva, panaikinimu. Pareiškėjas prašo panaikinti tik pasenusius įrašus, tuomet (po senų įrašų panaikinimo) jis ketina kreiptis į VĮ Registrų centras iš naujo ir patikslinti jam rūpimus registro duomenis apie žemės sklypo nuomą. Skundžiamoje teismo nutartyje minėtų fizinių asmenų areštai jam visai nerūpi, kadangi turtą šiuo adresu apeliantas įsigijo ne iš šių fizinių asmenų, o iš bankrutavusios UAB „Didriestė (į/k 148054788), kuri buvo šio proceso dalyvė (atsakovė). Mano, jog skundžiamoje nutartyje teismas prieštarauja pats sau rezoliucinėje nutarties dalyje konstatuodamas, kad byloje yra likę pasenę (neaktualūs) įrašai, tačiau atsisako juos panaikinti. Civilinė byla Nr. 2-86-739/2012 yra baigta, todėl įrašai turi būti panaikinti. Nurodo, jog kiti įregistruoti juridiniai faktai : „iškelta byla susijusi su nekilnojamuoju daiktu" (juridinis faktas Nr.7.2), „Įsiteisėjas teismo sprendimas (nutartis) turintis turinti įtakos nekilnojamojo daikto teisiniam statusui" (juridinis faktas Nr.7.3) ir kt. trukdo atlikti žemės nuomos teisinę registraciją.

5Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.).

7Šalys civiliniame procese laisvai disponuoja procesinėmis teisėmis, o teismas nagrinėja bylą pagal šalių pareikštus reikalavimus ir pateiktus duomenis bei įrodymus (CPK 12, 13str.). Pagal suformuotą teismų praktiką, ieškovas (pareiškėjas) turi teisę ir pareigą pasirinkti ieškinio dalyką, tačiau privalo tiksliai jį suformuluoti, t. y. taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2007). Gausioje teismų praktikoje nagrinėjamais klausimais taip pat yra nustatyta, kad ieškinys (pareiškimas, prašymas) turi būti pakankamai aiškus, reikalavimo dalyko esmė, reikalavimo pagrindas ir ribos suprantami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-08 nutartis civilinėje byloje 3K-3-43/2010). Apeliacinis teismas sprendžia, kad pareiškėjo UAB „Senvagės rezidencija“ pateiktas prašymas neatitinka procesinio dokumento turiniui ir formai įstatymo keliamų reikalavimų (CPK 111 str.).

8Nagrinėjamu atveju iš pareikšto UAB “Senvagės rezidencija” prašymo turinio nėra aiškus suinteresuoto asmens reikalavimas ir faktinis prašymo pagrindas. UAB “Senvagės rezidencija” prašo panaikinti visus pranešimus apie pasenusius (neaktualius) juridinius faktus, kurie buvo atlikti civilinėje byloje Nr. 2-86-739/2012 ir apie tokį panaikinimą informuoti VĮ Registrų centras. Tačiau pareiškėjas nenurodo kokius konkrečiai pasenusius ( nebeaktualius) UAB “Senvagės rezidencija” nuomone juridinius faktus, kurie buvo atlikti civilinėje byloje Nr. 2-86-739/2012 prašoma panaikinti. UAB “Senvagės rezidencija” prašyme nėra nurodyti atsakovų procesinių dokumentų įteikimo adresai, kodai, jeigu jie yra žinomi UAB “Senvagės rezidencija” bei adresas pašto korespondencijos siuntoms (CPK 111 str. 1d. 2 p.3 p.). Atkreiptinas dėmesys, jog byloje nėra duomenų apie UAB “Senvagės rezidencija” prašymo priėmimo klausimo išsprendimą. Iš UAB “Senvagės rezidencija” prašymo matyti tik procesinio dokumento Panevėžio miesto apylinkės teisme gavimo data 2014-02-10 (b.l.2, t-10). LR Civilinio proceso kodekso 115 straipsnio 1 d. įtvirtinta, jog teismas, nustatęs, kad pateikto procesinio dokumento forma ir turinys atitinka keliamus reikalavimus, procesinio dokumento priėmimo klausimą gali išspręsti rezoliucija. Be to, pirmos instancijos teismui nebuvo pateikta tiek procesinių dokumentų (prašymo) kopijų, procesinių dokumentų priedų, kad po vieną jų tektų priešingai šaliai, t.y. atsakovams (CPK 113 str.). Visi aukščiau nustatyti prašymo trūkumai taisytini per trūkumų šalinimo institutą ( CPK 115 str. 2 d.).

9Dėl šių priežasčių yra pagrindas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario d. nutartį panaikinti ir UAB “Senvagės rezidencija” prašymo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Byloje dalyvaujančių asmenų informavimas apie teismo posėdžio laiką ir vietą yra bylą nagrinėjančio teismo pareiga. Ši pareiga įgyvendinama CPK 117–134 straipsniuose nustatyta tvarka, kuri yra ne formali, bet reglamentuota siekiant įgyvendinti pagrindinį tikslą – tinkamai ir laiku suteikti byloje dalyvaujantiems asmenims informaciją apie nagrinėjamą bylą. Byloje nėra duomenų, kad apie pareiškėjo UAB „Senvagės rezidencija“ nagrinėjimą dalyvaujantiems byloje asmenims būtų pranešta įstatymo nustatyta tvarka.

11Esant byloje dalyvaujančio asmens neinformavimo apie teismo posėdį faktui, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktu, turi grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2010 kt.).

12Pareiškėjo UAB „Senvagės rezidencija“ 2014-02-07 prašymas civilinėje byloje Nr.2-86-739/2012 yra su akivaizdžiais trūkumais, jo priėmimo klausimas neišspręstas, prašymas išnagrinėtas ir priimtas procesinis teismo sprendimas – skundžiama 2014-02-11 nutartis – neinformavus dalyvaujančių byloje asmenų apie prašymo nagrinėjimo laiką, vietą ir tai pripažįstama absoliučiu pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindu. Bet kokia ginčus dėl teisės sprendžianti institucija gali suteikti efektyvią gynybą tik tuo atveju, jeigu besikreipiantysis į ją asmuo pakankamai aiškiai formuluoja savo reikalavimą ir to reikalavimo pagrindimą. Pareiškėjas pats to nesugebėdamas padaryti , gali prašyti teisinės pagalbos advokato, ar kito asmens (Teismų praktika Nr.14, psl.154)

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

14Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjo UAB “Senvagės rezidencija” 2014-02-07 prašymą pirmos instancijos teismui spręsti iš naujo nuo prašymo priėmimo stadijos.

Proceso dalyviai
Ryšiai