Byla 2S-466-115/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Danutės Kutrienės, Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Pylimėlis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. sausio 29 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. AS2-1245-534/2009 pagal ieškovo UAB „Pylimėlis“ ieškinį atsakovei G. P. , trečiajam asmeniui A. P. (A. P. ) dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Pylimėlis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės G. P. 11051,21 Lt nuostolių, padarytų fiktyviai įdarbinant V. O. ; priteisti iš atsakovės 56406,63 Lt žalos padarytos dėl automobilio išperkamosios nuomos sutarties; priteisti iš atsakovės G. P. 658 Lt neįneštų į UAB „Pylimėlis“ kasą; 10 000 Lt neturtinės žalos bei visas bylinėjimosi išlaidas. Siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Pylimėlis“ ieškinį atsakovei G. P. , trečiajam asmeniui A. P. (A. P. ) dėl žalos atlyginimo.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą atmetė (b.l. 49-50). Pirmos instancijos teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės yra ne įprastos, o išimtinės teisinės priemonės, kurias teismas gali taikyti tik siaurai griežtai suprantamais LR CPK 144 str. numatytais pagrindais. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra konkretūs faktai, leidžiantys daryti prielaidą, kad nesiėmus jų įvykdyti teismo sprendimą gali būti sunku ar visai negalima (LR CPK 144 str.). Ieškovas nepateikė įrodymų dėl konkrečių faktų, leidžiančių daryti prielaidą, jog nesiėmus jų, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti visai neįmanomas. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatavo, kad nėra realaus pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovo pareikštą prašymą dėl atsakovės turto arešto netenkino.

5Ieškovas UAB „Pylimėlis“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-01-29 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą tenkinti. Ieškovas nurodo, kad pateikti faktų ir įrodymų, patvirtinančių, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas nėra galimybių, kadangi tokių duomenų ieškovui niekas neteikia. Teismų praktikoje laikoma, kad jei pareikšta didelė ieškinio suma, tai vertinama kaip grėsmė ieškovo turtiniams interesams ir savaime sąlygoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Kadangi šioje byloje ieškovas UAB „Pylimėlis“ pareiškė ieškinį didelei 78 115,84 Lt sumai, todėl tai vertintina kaip grėsmė ieškovo turtiniams interesams yra sudaro pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

6Atsakovė G. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo UAB „Pylimėlis“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-01-29 nutartį nepakeistą. Atsakovė nurodo, kad pirmos instancijos teismas teisingai pažymėjo, jog ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra nepagrįstas jokiais įrodymais ir nemotyvuotas. Be to, atsakovė pažymi, kad nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą. Atsakovė taip pat nurodo, kad skirtingai nei teigia ieškovas, didelės sumos ieškinio pareiškimas vertinamas kaip grėsmė ieškovo interesams ir yra sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tuo atveju, jeigu atsakovo, kurio atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės taikomos, turtinė padėtis nėra gera.

7Ieškovo UAB „Pylimėlis“ atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

9LR CPK 144 str. numato, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą. Teismas pažymi, jog taikant laikinąsias apsaugos priemones, ieškinio pagrįstumas nesprendžiamas, tačiau vertinama reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas arba jo vykdymas bus apsunkintas.

10Bylos medžiaga nustatyta, kad nagrinėjamu atveju atsakovei yra pareikštas didelis turtinis reikalavimas, t.y. ieškinio suma sudaro 78 115,84 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktika rodo, jog didelė ieškinio suma preziumuoja laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą. Kadangi atsakovė yra fizinis asmuo, o ieškinio suma yra pakankamai didelė, todėl kolegija sprendžia, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai šių aplinkybių nelaikė kaip sudarančių grėsmę ieškovo turtiniams interesams. Patenkinus ieškinį, ši suma būtų priteista iš atsakovės, tačiau atsakovei perleidus turtą ar jos atžvilgiu sudarius apsunkinimo sandorius, šią sumą būtų sudėtinga išieškoti arba neįmanoma. Nors atsakovė atskirajame skunde nurodo, kad didelė ieškinio suma kaip grėsmė būsimo sprendimo įvykdymui vertintina tik tuo atveju, kai atsakovo turtinė padėtis nėra gera, tačiau pati teismui nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, jog jos turtinė padėtis yra gera ir, kad ji turi pakankamai lėšų, jog galėtų įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Iš atsakovės pateiktų teismo sprendimų, kuriais jai buvo priteista didelės vertės turtas (Vilniaus apygardos teismas civilinė byla Nr. 2A-1015-340/2008), neįmanoma nustatyti, ar atsakovė šiuo metu realiai valdo šį turtą, ar jis nėra apsunkintas areštu ar kokia nors prievole, ar šiuo metu jau nėra perleistas tretiesiems asmenims. Atsižvelgiant į šias nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo, todėl priėmė naikintiną nutartį (LR CPK 329 str. 1 d.). Ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįstas, todėl tenkintinas (LR CPK 145 str. 1 d. 1 p., 3 p., 337 str. 2 p.).

11Asmuo, kurio turtas areštuojamas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą paskelbimo jam momento, o nesant galimybės paskelbti, taip pat ir tais atvejais, kai nutartis priimama šiam asmeniui nedalyvaujant, - nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento (LR CPK 145 str. 8 d.). Jeigu pažeidžiami teismo nutartimi nustatyti draudimai, kaltiesiems asmenims gali būti skiriama įstatymo nustatyta bauda, be to ieškovas turi teisę išieškoti iš tų asmenų nuostolius, atsiradusius dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių neįvykdymo (LR CPK 149 str.).

12Teismui nėra žinoma kiek ir kokio turto turi atsakovė, nes ieškovas nenurodė nei sąskaitų, nei kokį nekilnojamąjį turtą prašo areštuoti, šio turto kodo, aprašymo, buvimo vietos ir kitų identifikuojančių duomenų. Todėl surasti ir aprašyti atsakovės turtą pavedama teismo antstoliui.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 2 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

14Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. AS2-1245-534/2009 panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

15Ieškovo UAB „Pylimėlis“, įm.k. 122651979, Gedimino per. 7, Vilnius, reikalavimui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės G. P. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Tik trūkstant tokio turto, areštuoti atsakovės pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis, neviršijant bendros ieškinio sumos - 78 115,84 Lt.

16Pavesti antstoliui surasti ir aprašyti areštuojamą atsakovės turtą įstatymo nustatyta tvarka.

17Išaiškinti ieškovui, kad dėl nutarties vykdymo jis turi kreiptis į atsakovo teritoriją aptarnaujantį antstolį. Per vieną mėnesį nuo turto arešto akto laikinojo įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikus turto arešto akto, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto aktų registro.

18Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdoma skubiai.

19Nutarties nuorašus išsiųsti Turto areštų aktų registro tvarkytojui - Centrinei hipotekos įstaigai bei šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Pylimėlis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 4. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovo... 5. Ieškovas UAB „Pylimėlis“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo... 6. Atsakovė G. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo UAB... 7. Ieškovo UAB „Pylimėlis“ atskirasis skundas tenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. LR CPK 144 str. numato, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių,... 10. Bylos medžiaga nustatyta, kad nagrinėjamu atveju atsakovei yra pareikštas... 11. Asmuo, kurio turtas areštuojamas, atsako už nustatytų apribojimų... 12. Teismui nėra žinoma kiek ir kokio turto turi atsakovė, nes ieškovas... 13. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 14. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartį civilinėje... 15. Ieškovo UAB „Pylimėlis“, įm.k. 122651979, Gedimino per. 7, Vilnius,... 16. Pavesti antstoliui surasti ir aprašyti areštuojamą atsakovės turtą... 17. Išaiškinti ieškovui, kad dėl nutarties vykdymo jis turi kreiptis į... 18. Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdoma skubiai.... 19. Nutarties nuorašus išsiųsti Turto areštų aktų registro tvarkytojui -...