Byla 2A-385-236/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „IRDAIVA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Žilinskio ir ko uždarosios akcinės bendrovės apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2481-260/2014 pagal ieškovo A. Žilinskio ir ko uždarosios akcinės bendrovės ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „IRDAIVA“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas A. Žilinskio ir ko UAB kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Jurbarko vandenys“, prašydamas panaikinti atsakovo UAB „Jurbarko vandenys“ 2014 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą dėl ieškovo 2014 m. rugpjūčio 22 d. pretenzijos atmetimo; pripažinti, kad pirkimo dalyvio UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partneris UAB „Meyer & John“ neatitinka pirkimo konkurso sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkto kvalifikacinio reikalavimo; 3) panaikinti atsakovo 2014 m. liepos 21 d. sprendimus dėl pirkimo pasiūlymų eilės nustatymo ir pirkimo laimėtojo; 4) grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovas 2013 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamoje Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) paskelbė apie supaprastintą ribotą konkursą „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone (Raudonėje)“ statybos darbai“ (toliau - konkursas). Ieškovas kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Evikta“, UAB „KRS“, UAB „SUMEDA“ ir UAB „STAMELA“ parengė ir atsakovui 2014 m. sausio 23 d. pateikė pirkimo paraišką. Atsakovas atsiuntė 2014 m. gegužės 2 d. raštą Nr. SD-217, kuriuo informavo ieškovą, jog pastarasis pripažintas atitinkančiu pirkimo konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Atsakovas 2014 m. gegužės 2 d. raštu Nr. SD-218 informavo ieškovą apie paraiškas pateikusių pirkimo dalyvių kvalifikacijos įvertinimo eiliškumą, o 2014 m. gegužės 2 d. raštu Nr. SD-216 atsakovas pakvietė ieškovą pateikti pasiūlymą pirkimui.

6Ieškovas nurodė, kad 2014 m. birželio 5 d. pateikė pasiūlymą. Atsakovas 2014 m. birželio 6 d. raštu Nr. SD-275 pateikė informaciją apie kitų pasiūlymus pateikusių pirkimo dalyvių pasiūlytas kainas. Atsakovas 2014 m. liepos 21 d. raštu Nr. SD-332 informavo ieškovą apie pirkimo pasiūlymų eilės sudarymą ir pirkimo laimėtojo nustatymą. Atsakovas pirkimo laimėtoju pripažino UAB „IRDAIVA“, nurodydamas, kad pirkimo sutartis su laimėtoju bus sudaroma tik, kai projekto finansavimui bus paskirtos Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos lėšos. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo sprendimais, 2014 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. 07-370/1539 pateikė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, kad pirkimo dalyvio UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partneris UAB „Meyer & John“ neatitiko konkurso sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkto kvalifikacinio reikalavimo, todėl UAB „IRDAIVA“ paraiška turėjo būti atmesta. Atsakovas 2014 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. SD-380 informavo ieškovą apie pastarojo pretenzijos atmetimą, kadangi ieškovas pretenziją pateikė pavėluotai, pirkimo dalyvio UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partneris UAB „Meyer & John“ pateikė konkurso sąlygų reikalavimus atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

7Ieškovo teigimu, ieškovas laikėsi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nes nors pretenziją pateikė praleidęs terminą jai pareikšti, tačiau atsakovas pretenziją nagrinėjo ir dėl jos priėmė sprendimą – pretenziją atmesti kaip nepagrįstą. Be to, ieškovas, remdamasis pirkimo įvairiuose interneto tinklalapiuose viešai skelbiama informacija apie ūkio subjektų įsiskolinimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, teigia, jog dalyvio UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partneris UAB „Meyer & John“ neatitiko konkurso sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkto kvalifikaciniam reikalavimui, tiek paraiškų pateikimo momentu (2014-01-24), tiek ir pasiūlymų pateikimo momentu (2014-06-05). Ieškovas pažymėjo, kad kvalifikacinius reikalavimus tiekėjas turėjo atitikti pasiūlymų pateikimo metu (šiuo konkrečiu atveju pagal konkurso sąlygų 4.3. punktą - ir paraiškų pateikimo momentu). Ieškovo teigimu, nei atsakovas, nei trečiasis asmuo UAB „IRDAIVA“ nepateikė įrodymų, jog trečiojo asmens jungtinės veiklos partneris UAB „Meyer & John“ pasiūlymų pateikimo dieną (2014-06-05) buvo įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Tuo tarpu, ieškovo kartu su ieškiniu pateikti įrodymai patvirtino, kad trečiojo asmens jungtinės veiklos partneris UAB „Meyer & John“ pasiūlymų pateikimo dieną (2014-06-05) turėjo neįvykdytų įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir neįvykdytų įsipareigojimų suma siekė keliasdešimt tūkstančių litų.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimu nusprendė ieškovo A. Žilinskio ir ko UAB ieškinį atmesti.

10Teismo vertinimu, ieškovas kreipėsi į teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie, ieškovo manymu, neatitiko VPĮ reikalavimų.

11Teismas nustatė, jog atsakovas atsakyme į pretenziją (t. 1 b. l.116-117) du kartus nurodė, kad pretenziją išnagrinėjo ir ją atmetė kaip nepagrįstą, paaiškino, kodėl nesutiko su ieškovo pretenzijoje nurodytais argumentais, kad perkančiosios organizacijos sprendimas paskelbti trečiojo asmens pasiūlymą pirkimo laimėtoju laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu, nes vienas iš jo partnerių neatitinka pirkimo sąlygose tiekėjams keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog perkančioji organizacija priėmė ir išnagrinėjo tiekėjo pretenziją, kuri jai buvo pateikta praleidus pretenzijos pateikimo terminą, reiškia ir tai, kad pretenzijos pateikimo terminą perkančioji organizacija atnaujino. Perkančiosios organizacijos sprendimo priėmimas šiuo atveju reiškia įstatyminę kreipimosi į teismą prielaidą. Taigi jeigu perkančioji organizacija priėmė ir išnagrinėjo tiekėjo skundą, pateiktą pažeidžiant procedūrinį skundo pateikimo terminą, tačiau iki pirkimo sutarties sudarymo, nėra pakankama pripažinti, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija yra neteisėta ir nesuteikia tiekėjui teisės kreiptis gynybos į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-35/2009). Dėl to teismas sprendė, jog atsakovas ieškovo nors ir pateiktą praleidus įstatymų nustatytą terminą pretenziją išnagrinėjo. Atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas atnaujino ieškovui terminą pretenzijai pateikti ir ieškovo 2014 m. rugpjūčio 22 d. pateiktą pretenziją išnagrinėjo, teismas išnagrinėjo ieškovo ieškinyje pareikštą reikalavimą panaikinti atsakovo 2014 m. liepos 21 d. sprendimus dėl pirkimo pasiūlymų eilės nustatymo ir pirkimų laimėtojo.

12Teismas sutiko su atsakovo ir trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais, kad ieškovas nepagrįstai prašė panaikinti atsakovo vykdant konkursą 2014 m. liepos 21 d. priimtus sprendimus dėl pirkimo pasiūlymų eilės nustatymo ir pirkimų laimėtojo dėl tos priežasties, kad konkursą laimėjusio trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partnerio UAB „Meyer & John” kvalifikacija neatitiko pirkimo konkurso sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkto kvalifikaciniam reikalavimui. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendė, jog ieškovui po 2014 m. gegužės 2 d. tapo žinoma, kad perkančioji organizacija pripažino, jog trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ ir jos partnerių kvalifikacija atitiko konkurso sąlygose nustatytus tiekėjams reikalavimus. Kadangi pretenzijos dėl tokio atsakovo sprendimo per nustatytą 15 dienų laikotarpį ieškovas nepareiškė, teismas darė išvadą, jog ieškovas sutiko su atsakovo minėtu sprendimu. Teismas pažymėjo, jog ieškovas pretenziją panaikinti 2014 m. liepos 21 d. sprendimus dėl pirkimo pasiūlymų eilės nustatymo ir pirkimų laimėtojo pateikė, kai trys geriausiai įvertinti tiekėjai pateikė konkursui pasiūlymus, perkančioji organizacija įvertino pasiūlymus ir 2014 m. liepos 21 d. pripažino konkurso laimėtoju trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ pasiūlymą. Teismas taip pat nustatė, jog ieškovas ieškiniu prašė panaikinti ne tik 2014 m. liepos 21 d. sprendimus dėl pirkimo pasiūlymų eilės nustatymo ir pirkimų laimėtojo, tačiau prašė pripažinti, kad konkurso dalyvio UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partneris UAB „Meyer & John” neatitiko pirkimo konkurso sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkto kvalifikacinio reikalavimo. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas prašė pripažinti nepagrįstu 2014 m. gegužės 2 d. perkančiosios organizacijos atliktą tiekėjo kvalifikacijos vertinimą, teismas minėtą reikalavimą laikė pateiktu ne laiku ir nepagrįstu.

13Teismas nustatė, kad trečiojo asmens partneris UAB „Meyer & John” pateikė Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2013 m. gruodžio 27 d. pažymą, patvirtinančią jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį), kurioje nurodė, kad UAB „Meyer & John” Valstybinio socialinio draudimo fondui nėra įsiskolinęs. Teismas sprendė, jog atsakovas, gavęs minėtą dokumentą, neturėjo pagrindo pripažinti, kad UAB „Meyer & John” kvalifikacija buvo netinkama. Teismas darė išvadą, jog minėti duomenys patvirtino, kad trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partneris atitiko pirkimo sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkto kvalifikacinį reikalavimą.

14Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, darė išvadą, jog ieškovas pareiškė nepagrįstą ieškinį, todėl jį atmetė kaip nepagrįstą (CPK 178, 179, 185 str.).

15Teismas, atmetęs ieškinį, panaikino Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

16Teismas, atmesdamas ieškinį, netenkino ieškovo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.).

17Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei vadovaudamasis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, priteisė atsakovui iš ieškovo 4000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

18Teismas pripažino UAB „Jurbarko vandenys“ su konsultantais sudarytą konsultavimo paslaugų sutartį ne vieša bylos dalimi, su kuria neleido susipažinti ieškovo, trečiojo asmens atstovams ir byloje nedalyvavusiems asmenims (CPK 10 str. 2 d.).

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

20Ieškovas A. Žilinskio ir ko UAB apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimą, kuriuo atmestas ieškinys, ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo dalį, kuria panaikintos Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovo reikalavimas pripažinti, jog trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ kvalifikacija neatitinka pirkimo konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, yra pateiktas ne laiku. Ieškovo teigimu, šis teismo motyvas prieštarauja paties teismo padarytai išvadai. Teismas pripažino, kad atsakovas atnaujino ieškovo 2014 m. rugpjūčio 22 d. pretenzijos pateikimo terminą. Tuo tarpu, ieškovas 2014 m. rugpjūčio 22 d. pretenzijoje reikalavo panaikinti atsakovo 2014 m. liepos 21 d. sprendimus, susijusius su trečiojo asmens jungtinės veiklos partnerio UAB „Meyer & John“ kvalifikacija (pirkimo konkurso sąlygų 4.1. p. 1 lentelės 4 p.).
 2. Pirmosios instancijos teismas sprendime nepasisakė dėl ieškovo ieškinyje pateiktų motyvų ir įrodymų, t. y. 1) pats atsakovas konkurso sąlygų 4.3. p. nustatė, kad kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti kiekvienas jungtinės veiklos sutarties partneris atskirai; 2) trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partneris UAB „Meyer & John“ pasiūlymų pateikimo dieną (2014-06-05) turėjo neįvykdytų įsipareigojimų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
 3. Atsakovas, tikrindamas trečiojo asmens UAB „IRDAIVA” (jungtinės veiklos partnerio UAB „Meyer&John”) kvalifikaciją nukrypo nuo savo pačios patvirtintų konkurso sąlygų. Be to, perkančiajai organizacijai yra draudžiama laisvai interpretuoti savo pačios patvirtintas pirkimo konkurso sąlygas.
 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino ieškovo pateiktų įrodymų, patvirtinančių, kad trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partneris „Meyer & John“ sistemingai nevykdo įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, socialinio draudimo įsiskolinimai yra gana ženklūs. Ieškovas darė išvadą, kad tiekėjas, kuris nevykdo arba netinkamai vykdo prievoles, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, gali pasiūlyti perkančiajai organizacijai mažesnę kainą ir taip nesąžiningai konkuruoti su kitais pirkimo dalyviais.

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, ieškovo A. Žilinskio ir ko UAB apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo šiuos atsikirtimus:

 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog ieškovo ieškinyje keliamas reikalavimas, pripažinti trečiojo asmens kvalifikaciją neatitinkančia konkurso sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkto kvalifikacinio reikalavimo, yra pateiktas ne laiku ir yra nepagrįstas, kadangi ieškovas ieškiniu ieškovas prašė pripažinti nepagrįstu 2014 m. gegužės 2 d. perkančiosios organizacijos atliktų tiekėjo kvalifikacijos vertinimą.
 2. Pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl visų pateiktų įrodymų ir aplinkybių, kurie reikšmingi trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ pasiūlymo atitikties konkurso sąlygų 4.1. punkto I lentelės 4 punkto vertinimui. Vien tai, kad teismas plačiau neaptarė ieškovo pateiktų įrodymų, kurie yra nereikšmingi ginčo išsprendimui, negali daryti įtakos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo teisėtumui.
 3. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovas, vykdydamas pirkimo procedūras, nesilaikė konkurso sąlygų. Atsakovo teigimu, konkurso sąlygose buvo nustatyta tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka ir visi tiekėjai sistemiškai vertindami konkurso sąlygas suprato, kad tiekėjų kvalifikacija bus vertinama tik vertinant tiekėjų paraiškas dalyvauti konkurse ir pakartotinai nebus vertinama pasiūlymų vertinimo metu. Atsakovas laikėsi nustatytų konkurso sąlygų ir pagrįstai įvertino, kad trečiasis asmuo įrodė atitiktį konkurso sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkte nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui, pateikdamas VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2013 m. gruodžio 27 d. pažymą. Kitų įrodymų, kad trečiasis asmuo atitinka konkurso sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkte nurodytą nuostatą, atsakovas negalėjo reikalauti, nes pastarasis privalo laikytis savo paties teisėtai nustatytų konkurso sąlygų.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „IRDAIVA“ prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, ieškovo A. Žilinskio ir ko UAB apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodo šiuos atsikirtimus:

 1. Ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partnerio „Meyer & John“ neatitikimą konkurso sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Tuo tarpu, ieškinį grindžia nepagrįstomis prielaidomis, kurias trečiasis asmuo UAB „IRDAIVA“ paneigė oficialiu rašytiniu įrodymu.
 2. Konkurso sąlygų 4.3. punktas nenustato reikalavimo, jog konkurso dalyviai turi atitikti konkurso sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkte nustatytą minimalų kvalifikacijos reikalavimą pasiūlymo pateikimo dieną. Konkurso sąlygos negali būti aiškinamos plečiamai, taip pat nustatant konkrečios konkurso sąlygos turinio prasmę, būtina vadovautis ne pažodiniu aiškinimu, o visu konkurso sąlygų kontekstu visumoje. Trečiasis asmuo UAB „IRDAIVA“ įrodė, kad supaprastinto riboto konkurso atveju tiekėjų kvalifikacija vertinama tik pirmame - paraiškų vertinimo etape, o antrame etape - pasiūlymų vertinimo etape tiekėjų kvalifikacija pakartotinai netikrinama.
 3. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partnerio „Meyer & John“ skola 2014 m. birželio 5 d. buvo 72 878 Lt. Priešingai, įrodymai patvirtina, kad „Meyer & John“ skola 2014 m. birželio 5 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudarė 186,64 Lt. Pažymėjo, jog 0,001 proc. pasiūlymo vertės skola nesudaro jokios grėsmės, kad trečiasis asmuo ar jo jungtinės veiklos partneriai yra ar bus nemokūs ir nesukelia jokios grėsmės būsimos rangos sutarties sėkmingam įvykdymui. Be to, ieškovas neįrodė, kad dėl 186,64 Lt skolos trečiasis asmuo kartu su jungtinės veiklos partneriais nesąžiningai konkuravo su kitais ūkio subjektais.
 4. Ieškovas nepagrįstai prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo dalį, kuria panaikintos Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pažymėtina, kad minėta nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra panaikintos Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2050/2014. Kadangi Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, šis prašymas negali būti nagrinėjamas.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

25Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ 2013 m. gruodžio 30 d. CVP IS paskelbė viešąjį pirkimą – supaprastintą ribotą konkursą „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone (Raudonėje)“ statybos darbai“. Ieškovas A. Žilinskio ir ko UAB kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Evikta“, UAB „KRS“, UAB „Sumeda“ ir UAB „Stamela“ pateikė paraišką dalyvauti minėtame viešajame pirkime. Atsakovo UAB „Jurbarko vandenys“ Viešojo pirkimo komisija 2014 m. gegužės 2 d. posėdyje įvertino supaprastinto riboto konkurso „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone (Raudonėje)“ statybos darbai“ pirkime dalyvaujančių tiekėjų paraiškas, ir nustatė, kad tiekėjai UAB „IRDAIVA“, UAB „Litcon“, A. Žilinskio ir ko UAB, AB „Požeminiai darbai“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkime, nutarė apie tai informuoti šiuos tiekėjus, taip pat komisija vykdė kvalifikacinę atranką, sudarė paraiškų eiliškumą, pirmiems trims eilėje esantiems tiekėjams – UAB „IRDAIVA“, UAB „Litcon“, A. Žilinskio ir ko UAB – išsiųsti kvietimus pateikti iki 2014 m. gegužės 20 d. pasiūlymus.

26Atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ ieškovui A. Žilinskio ir ko UAB 2014 m. gegužės 2 d. raštu Nr. SD-217 informavo ieškovą, kad atsakovo Viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą ieškovo kvalifikaciją pripažinti atitinkančia konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, 2014 m. gegužės 2 d. raštu Nr. SD-218 ieškovas buvo informuotas apie paraiškas pateikusių pirkimo dalyvių kvalifikacijos įvertinimo eiliškumą, 2014 m. gegužės 2 d. raštu Nr. SD-216 ieškovas buvo pakviestas pateikti pasiūlymą pirkimui. Ieškovas parengė ir 2014 m. birželio 5 d. pirkimui pateikė pasiūlymą.

27Atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ 2014 m. birželio 6 d. raštu Nr. SD-275 tiekėjams pateikė informaciją apie visus pasiūlymus pateikusių pirkimo dalyvių pasiūlytas kainas. Atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ 2014 m. liepos 21 d. raštu Nr. SD-332 informavo tiekėjus apie jo Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. liepos 18 d. posėdyje priimtus sprendimus dėl pirkimo pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo. Šiame rašte atsakovas nurodė, kad pirkimo laimėtoju pripažįstama UAB „IRDAIVA“, o pirkimo sutartis su laimėtoju bus sudaroma tik kai projekto finansavimui bus paskirtos Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos lėšos.

28Ieškovas A. Žilinskio ir ko UAB 2014 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. 07-370/1539 pateikė atsakovui UAB „Jurbarko vandenys“ pretenziją, kurioje nurodė, kad pirkimo dalyvio UAB „IRDAIVA“ paraiška turėjo būti atmesta, nes pirkimo dalyvio UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partneris UAB „Meyer&John“ neatitiko konkurso sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkto kvalifikacinio reikalavimo, kad tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

29Atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ 2014 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. SD-380 informavo ieškovą, kad perkančioji organizacija gavo tiekėjo A. Žilinskio ir ko UAB pretenziją dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo, pretenziją išnagrinėjo ir atmeta kaip nepagrįstą.

30Ieškovas A. Žilinskio ir ko UAB, nesutikdamas su atsakovo UAB „Jurbarko vandenys“ 2014 m. rugpjūčio 25 d. rašte Nr. SD-380 nurodytu sprendimu atmesti ieškovo 2014 m. rugpjūčio 22 d. pretenziją, padavė teismui ieškinį.

31Dėl bylos nagrinėjimo ribų

32Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

33Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. Žilinskio ir ko uždarosios akcinės bendrovės apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

34Dėl viešųjų pirkimų

35Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

36Dėl trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partnerio UAB „Meyer&John“ atitikties konkurso sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams

37Perkančiosios organizacijos turi teisę, nepažeisdamos viešųjų pirkimų principų ir nesuvaržydamos ūkio subjektų konkurencijos, nustatyti atitinkamas pirkimo, inter alia tiekėjų kvalifikacijos, sąlygas. Ši teisė taip pat turi būti derinama su iš VPĮ išplaukiančia perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Ši pareiga pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams liudijančio dokumento turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu; perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus tikrina ir vertina pagal juose pateiktus duomenis (nebent pasilieka teisę atlikti pirkimo objekto apžiūrą, bandymus prieš sutarties sudarymą), todėl pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas negali būti kvalifikuojamas jas atitinkančiu, pavyzdžiui, tik dėl tinkamo tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo; taigi svarbiausiu kriterijumi įvertinti, ar tiekėjo pajėgumas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, laikytinos pirkimo sąlygos, pagal kurias nustatoma, kokia ūkio subjekto kompetencija atitinkamo pirkimo atveju yra tinkama, o kokia – ne; atsižvelgiant į tai, dėl skirtingų teisėtai nustatytų pirkimo sąlygų to paties tiekėjo kvalifikacija panašiuose pirkimuose vieną kartą gali būti tinkama, o kitą – nepakankama; perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją atsižvelgti į kitus, nei iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013 ir kt.).

38Apeliacinio skundo turinys patvirtina, kad apeliantas iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partnerio UAB „Meyer&John“ atitikties ginčo pirkimo sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkto kvalifikaciniam reikalavimui. Į bylą pateiktų ginčo pirkimo sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punktas numatė, kad tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, o tokį kvalifikacinį reikalavimą pagrindžiančiu dokumentu laikytinas valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (skaitmeninė kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, o jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Į bylą pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. pažyma Nr. (7.2)5-45-288 patvirtina, kad trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partneris UAB „Meyer&John“ įsipareigojimus 2014 m. sausio 24 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra įvykdęs; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2014 m. spalio 17 d. pažyma Nr. (7.94)5-45-491 patvirtina, kad trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ partneris UAB „Meyer&John“ įsipareigojimus 2014 m. birželio 5 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra neįvykdęs (skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 186,64 Lt); Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2014 m. spalio 17 d. pažyma Nr. (7.94)5-45-490 patvirtina, kad UAB „Meyer&John“ įsipareigojimus 2014 m. spalio 14 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra įvykdžiusi. Į bylą taip pat pateikta VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2013 m. gruodžio 27 d. pažyma Nr. 100200, patvirtinanti, kad UAB „Meyer&John“ Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui neįsiskolinusi. Į bylą pateiktas skelbimas apie supaprastintą pirkimą patvirtina, kad paraiškų pateikimo terminas, nurodomas atliekant pirkimo procedūras, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus, yra 2014 m. sausio 10 d. 11 val. (skelbimo IV 3.2. p.). Iš į bylą pateikto pranešimo (t. 1, b. l. 171) matyti, kad paraiškų pateikimo terminas buvo perkeltas į 2014 m. sausio 24 d. 11 val. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus duomenis, laikytina, kad minėtai paraiškų pateikimo dienai UAB „Meyer&John“ įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdęs, todėl UAB „Meyer&John“ ginčo pirkimo sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkto kvalifikacinį reikalavimą atitiko ir pirmosios instancijos teismo išvados šiuo klausimu yra pagrįstos, o apeliacinio skundo argumentai dėl trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partnerio UAB „Meyer&John“ neatitikimo ginčo konkurso sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams atmestini.

39Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškovo reikalavimas pripažinti, jog trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ kvalifikacija neatitinka konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, yra pateiktas ne laiku, prieštarauja paties teismo padarytai išvadai, kad atsakovas atnaujino ieškovo 2014 m. rugpjūčio 22 d. pretenzijos pateikimo terminą. Nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo minėta, atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ vykdė supaprastintą ribotą konkursą „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone (Raudonėje)“ statybos darbai“. VPĮ 2 straipsnio 26 punkte yra išaiškinta riboto konkurso sąvoka: ribotas konkursas – pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui – tik perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai. Nagrinėjamu atveju atsakovo UAB „Jurbarko vandenys“ Viešojo pirkimo komisija 2014 m. gegužės 2 d. posėdyje įvertino supaprastinto riboto konkurso „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone (Raudonėje)“ statybos darbai“ pirkime dalyvaujančių tiekėjų paraiškas ir nustatė, kad tiekėjai UAB „IRDAIVA“, UAB „Litcon“, A. Žilinskio ir ko UAB, AB „Požeminiai darbai“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkime, nutarė apie tai informuoti šiuos tiekėjus, taip pat komisija vykdė kvalifikacinę atranką, sudarė paraiškų eiliškumą, pirmiems trims eilėje esantiems tiekėjams – UAB „IRDAIVA“, UAB „Litcon“, A. Žilinskio ir ko UAB – išsiųsti kvietimus pateikti iki 2014 m. gegužės 20 d. pasiūlymus. Dėl tokių atsakovo UAB „Jurbarko vandenys“ priimtų sprendimų ieškovas A. Žilinskio ir ko UAB pretenzijos įstatymo nustatyta tvarka nepateikė. Ieškovas pateikė pretenziją dėl atsakovo UAB „Jurbarko vandenys“ Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. liepos 18 d. posėdyje priimtų sprendimų (apie juos tiekėjai informuoti 2014 m. liepos 21 d. raštu Nr. SD-332) dėl pirkimo pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo ir būtent dėl šios pretenzijos padavimo pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad terminas pretenzijai paduoti atnaujintas perkančiosios organizacijos.

40Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas, nesutikdamas su trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partnerio UAB „Meyer&John“ atitiktimi ginčo pirkimo sąlygų 4.1. punkto 1 lentelės 4 punkto kvalifikaciniam reikalavimui, šio juridinio asmens atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams galėjo kvestionuoti per įstatyme nustatytą terminą pretenzijai dėl atsakovo UAB „Jurbarko vandenys“ Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. gegužės 2 d. sprendimų pateikti, o to nepadarius, atsakovas neturėjo faktinių ar teisinių prielaidų, nustatydamas pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ar priimdamas sprendimą sudaryti pirkimo sutartį dar kartą vertinti dalyvių kvalifikacinius reikalavimus. Tokia išvada atitinka formuojamą teismų praktiką (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1407/2014).

41Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

42Nors apeliantas apeliaciniame skunde pareiškė prašymą panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo dalį, kuria panaikintos Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, t.y. siekia, kad byloje būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisėjų kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje klausimas yra išspręstas įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi.

43Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

44Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

45Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

46Vadovaudamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo A. Žilinskio ir ko UAB ieškinį atsakovui UAB „Jurbarko vandenys“, trečiajam asmeniui UAB „IRDAIVA“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, visapusiškai ir objektyviai išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus, atskleidė bylos esmę ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

47Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

48Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

49Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

50Atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ atsiliepime į apeliacinį skundą pareiškė prašymą priteisti iš apelianto A. Žilinskio ir ko UAB turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą pateikti įrodymai, jog atsakovas įsipareigojo sumokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą 1 452 Lt, tačiau nepateikti įrodymai, jog minėta suma buvo sumokėta. Dėl to teisėjų kolegija netenkina atsakovo UAB „Jurbarko vandenys“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme priteisimo.

51Teisėjų kolegija pažymi, kad trečiasis asmuo UAB „IRDAIVA“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nepateikė.

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas A. Žilinskio ir ko UAB kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Ieškovas ieškinyje ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad... 6. Ieškovas nurodė, kad 2014 m. birželio 5 d. pateikė pasiūlymą. Atsakovas... 7. Ieškovo teigimu, ieškovas laikėsi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimu nusprendė ieškovo A.... 10. Teismo vertinimu, ieškovas kreipėsi į teismą dėl perkančiosios... 11. Teismas nustatė, jog atsakovas atsakyme į pretenziją (t. 1 b. l.116-117) du... 12. Teismas sutiko su atsakovo ir trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose... 13. Teismas nustatė, kad trečiojo asmens partneris UAB „Meyer & John”... 14. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, darė išvadą, jog ieškovas... 15. Teismas, atmetęs ieškinį, panaikino Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo... 16. Teismas, atmesdamas ieškinį, netenkino ieškovo prašymo priteisti... 17. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei vadovaudamasis... 18. Teismas pripažino UAB „Jurbarko vandenys“ su konsultantais sudarytą... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 20. Ieškovas A. Žilinskio ir ko UAB apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ prašo... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „IRDAIVA“ prašo... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d.... 25. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ 2013 m. gruodžio... 26. Atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ ieškovui A. Žilinskio ir ko UAB 2014 m.... 27. Atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ 2014 m. birželio 6 d. raštu Nr. SD-275... 28. Ieškovas A. Žilinskio ir ko UAB 2014 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr.... 29. Atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ 2014 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr.... 30. Ieškovas A. Žilinskio ir ko UAB, nesutikdamas su atsakovo UAB „Jurbarko... 31. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 32. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 33. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 34. Dėl viešųjų pirkimų ... 35. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 36. Dėl trečiojo asmens UAB „IRDAIVA“ jungtinės veiklos partnerio UAB... 37. Perkančiosios organizacijos turi teisę, nepažeisdamos viešųjų pirkimų... 38. Apeliacinio skundo turinys patvirtina, kad apeliantas iš esmės nesutinka su... 39. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškovo... 40. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas, nesutikdamas su trečiojo asmens UAB... 41. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 42. Nors apeliantas apeliaciniame skunde pareiškė prašymą panaikinti Kauno... 43. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 44. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje... 45. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 46. Vadovaudamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 47. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 49. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 50. Atsakovas UAB „Jurbarko vandenys“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 51. Teisėjų kolegija pažymi, kad trečiasis asmuo UAB „IRDAIVA“ prašymo... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 53. Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą....