Byla 2A-242-803/2017
Dėl darbo sutarties pripažinimo neterminuota, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, palūkanų priteisimo atsakovei P. V. progimnazijai

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Virginijaus Kairevičiaus ir Rūtos Petkuvienės (kolegijos pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. I. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje, pradėtoje pagal ieškovės R. I. ieškinį dėl darbo sutarties pripažinimo neterminuota, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, palūkanų priteisimo atsakovei P. V. progimnazijai.

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje kyla klausimas dėl terminuotos darbo sutarties pripažinimo neterminuota, darbdaviui nenutraukus darbo sutarties suėjus terminui bei atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu.

62. Ieškovė R. I. kreipėsi į teismą ir, galutinai suformulavusi reikalavimus, prašė: 1) pripažinti jos su Vilniaus P. V. progimnazija 2014 m. lapkričio 17 d. sudarytą darbo sutartį Nr. 549 neterminuota; 2) pripažinti atsakovės direktorės 2016 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. P-82 „Dėl R. I. atleidimo iš darbo“ neteisėtu ir grąžinti ją į darbą progimnazijoje; 3) priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2016-06-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

73. Nurodė, jog su atsakove sudarytos 2014 m. lapkričio 17 d. terminuotos darbo sutarties pagrindu buvo priimta dirbti anglų kalbos mokytoja iki mokytojos A. G. nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 179 straipsnio 1 dalį nėštumo ir gimdymo atostogos sudaro 126 dienas, todėl nuo 2015-03-23 jos darbo sutartis tapo neterminuota, kadangi ji buvo vykdoma toliau atsakovei neišreiškus valios nutraukti su ieškove sudarytą darbo sutartį.

84. Mano, jog esant neterminuotai darbo sutarčiai ji pagal DK 126 straipsnio 1 dalį (suėjus terminui) negalėjo būti atleista 2016 m. birželio 30 d., o atsakovė, manydama, kad ji nutraukė terminuotą darbo sutartį ir nepasiūlė ieškovei sudaryti neterminuotos darbo sutarties, pažeidė DK 109 straipsnio 4 dalies ir 5 dalies nuostatas.

95. Ieškovės teigimu, ji turi reikiamą kvalifikaciją ir patirtį dirbti anglų kalbos mokytoja, todėl prašo grąžinti ją į darbą dėl draugiškų santykių su atsakovės darbuotojais bei priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką (b. l. 2-5).

106. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog terminuota darbo sutartis buvo sudaryta, nes reikėjo anglų kalbos mokytojo tol, kol mokytoja A. G. buvo nėštumo, gimdymo bei vaiko priežiūros atostogose. Paaiškino, jog ieškovė dar prieš sudarant terminuotą darbo sutartį žinojo apie tai, kad A. G. turėjo teisę į 126 dienų trukmės nėštumo ir gimdymo atostogas, taip pat atostogas vaikui prižiūrėti, kol sueis treji metai, su darbo sutarties sąlygomis sutiko. Sudarant darbo sutartį su ieškove per klaidą buvo nurodytas ne visas minėtas šalių aptartas terminas, bet tik jo dalis, t. y. nurodyta, kad sutartis yra sudaryta mokytojos A. G. nėštumo ir gimdymo laikotarpiui, o progimnazijos direktorė, pastebėjusi klaidą dar tą pačią dieną įsakymu Nr. V-303 pakeitė darbo sutarties 2 punktą, nurodydama, kad terminuota darbo sutartis sudaryta laikinai nesant mokytojos A. G., ir įpareigojo tuometinę raštinės vedėją I. P. supažindinti ieškovę su sutarties sąlygos pakeitimu. Ieškovė sutiko su sutarties sąlygos patikslinimu, perrašant darbo sutartį iš naujo, o raštinės vedėja direktorę informavo, jog buvo pasirašyta naujai atspausdinta darbo sutartis, kurios 2 punkte buvo nurodyta, kad sudaroma terminuota darbo sutartis laikinai nesant mokytojos A. G.. Nurodė, jog ieškovė ir pasibaigus A. G. nėštumo ir gimdymo atostogoms, darbo sutarties nelaikė tapus neterminuota, kadangi tuo metu klausimo dėl sutarties tapimo neterminuota nekėlė, 2016-01-20 prašyme prašė, esant galimybei, pakeisti ją į neterminuotą. Ieškovė apie darbo sutarties terminą nurodė ir 2016-06-09 elektroniniame laiške mokinių tėvams. Kadangi mokytoja A. G. išreiškė norą nuo 2016-07-01 grįžti iš vaiko priežiūros atostogų, atsakovas turėjo pareigą nutraukti su ieškove sudarytą darbo sutartį bei grąžinti A. G. į ankstesnę darbo vietą. Pažymėjo, jog progimnazija informaciją apie laisvas mokytojų darbo vietas pagal nustatytą tvarką visuomet skelbia savo internetinėje svetainėje, ši informacija yra vieša ir prieinama visiems asmenims, taip pat ir mokykloje dirbantiems mokytojams, jokiame teisės akte nėra įtvirtinta, kad apie laisvas darbo vietas darbuotojus, dirbančius pagal terminuotas darbo sutartis, darbdavys privalo informuoti individualiai, o ieškovė, turėdama galimybę pretenduoti į laisvas darbo vietas progimnazijoje, prašymo neteikė ir atrankoje nedalyvavo, dėl ko atsakovas negalėjo su ja sudaryti nei neterminuotos, nei kitos terminuotos darbo sutarties (b. l. 29-34).

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

127. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 26 d. priimdamas sprendimą nusprendė ieškovės ieškinį atmesti.

138. Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus teismas konstatavo, jog darbdavys turėjo pagrindą sudaryti su ieškove terminuotą darbo sutartį.

149. Teismas sprendė, jog ieškovė visą savo darbo laikotarpį pas atsakovą suprato, kokiomis sąlygomis ir kuriam laikui ji su atsakove sudarė darbo sutartį bei žinojo apie darbo sutarties pasibaigimo terminą tuomet, kai mokytoja A. G. grįš į darbą. Tokią išvadą padarė įvertinęs terminuotos darbo sutarties tikslą, byloje esančius rašytinius įrodymus, liudytojos parodymus apie darbo sutarties pakeitimo dėl klaidos bei pirminio darbo sutarties egzemplioriaus sunaikinimo aplinkybes, bei aplinkybę, jog ieškovė neneigė žinojusi, kad yra priimama dirbti į vietą A. G. esant nėščiai. Kadangi nenustatė pažeidimų, sprendė, jog atsakovės direktorė pagrįstai ir teisėtai 2016-06-17 įsakymu Nr. P-82 „Dėl R. I. atleidimo iš darbo“ atleido ieškovę iš darbo 2016-06-30 DK 126 straipsnio 1 dalies pagrindu mokytojai A. G. nuo 2016-07-01 grįžus iš vaiko priežiūros atostogų į darbą.

1510. Teismas atmetė ieškovės argumentus dėl DK 109 straipsnio 4 dalies ir 5 dalies pažeidimų. Pažymėjo, kad atsakovė įrodė, jog tinkamai atliko informavimo apie laisvas darbo vietas pareigą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-09-15 įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu ir skelbdama apie laisvas darbo vietas interneto svetainėje. Pažymėjo, jog ieškovė žinojo apie tai, kad laisvos darbo vietos skelbiamos interneto svetainėje, kadangi elektroniniame laiške tėvams citavo skelbimą iš interneto svetainės be to, tokios aplinkybės ji neneigė bylos nagrinėjimo metu (b. l. 116-121).

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

1711. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. sprendimą ir jos ieškinį tenkinti visiškai.

1812. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimą teismas neobjektyviai ir nevisapusiškai vertino byloje surinktus įrodymus ir rėmėsi išskirtinai atsakovės pozicija, vertindamas tik atsakovės pateiktą darbo egzempliorių, dėl ko pažeidė įrodinėjimo taisykles.

1913. Ginčas kilo dėl darbo sutarties nutraukimo teisėtumo, šalys savo argumentus įrodinėjo remdamosi skirtingais darbo sutarčių, sudarytų ta pačia data ir tarp tų pačių šalių, egzemplioriais, tačiau pirmosios instancijos teismas nesiekė išsiaiškinti darbo sutarčių autentiškumo, jų turinio tikrumo, dėl ko nebuvo pašalintos visos abejonės dėl pateiktų įrodymų teisingumo.

2014. Teismas neįvertino aplinkybės, jog darbo sutartis pakeista direktorės įsakymu bei pakeičiant pirmą darbo sutarties egzemplioriaus lapą, kas neatitinka DK 99 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto reikalavimo sudaryti darbo sutartį bei jos pakeitimus raštu.

2115. Ieškovės su atsakovu sudaryta darbo sutartis gerokai anksčiau nei A. G. parašė prašymą dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo dvejiems metams, o tai patvirtina aplinkybę, jog tikruoju darbo sutarties egzemplioriumi laikyta ieškovės pateikta darbo sutartis. Teismas, neįvertinęs tokios aplinkybės, vadovavosi išimtinai atsakovės nurodytais argumentais ir buvo šališkas.

2216. Klaidingas darbo sutarties termino nustatymas daro terminuotą darbo sutartį neterminuota. Mano, kad darbo sutartyje nurodyta sąlyga „laikinai nesant“ nėra tinkama apibrėžiant darbo sutarties terminą, todėl bylą nagrinėjęs teismas turėjo taikyti DK 110 straipsnio 2 dalį ir terminuotą sutartį pripažinti neterminuota.

2317. Pagal DK 109 straipsnio 4 dalį atsakovė privalėjo informuoti ieškovę apie laisvas darbo vietas, tačiau atsakovė tokios pareigos nevykdė, o aplinkybė, jog atsakovės atstovė patalpino informaciją apie laisvas darbo vietas internetinėje svetainėje, nereiškia tinkamo pareigos įvykdymo (b. l. 124-127).

2418. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašė jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-09-26 sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš ieškovės patirtas išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, siekdamas nustatyti, kokia buvo tikroji šalių valia dėl sudarytos darbo sutarties termino, aiškinosi darbo sutarties sudarymo tikslą, rašytinių darbo sutarčių surašymo aplinkybes, taip pat šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, vertino kitus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus bei liudytojos parodymus ir padarė išvadą, jog ieškovė neįrodė aplinkybės, kad šalys susitarė dėl kitokio nei įrašytas atsakovės pateiktoje darbo sutartyje, termino. Mano, jog ieškovės argumentai dėl netinkamo informavimo apie laisvas darbo vietas pareigos įvykdymo taip pat nepagrįsti, kadangi įstatymas imperatyviai nereglamentuoja, kokiu būdu darbuotojai turi būti informuojami apie laisvas darbo vietas, o teisės aktuose nenustatyta, jog pagal terminuotą darbo sutartį dirbančius darbuotojus darbdavys apie laisvas darbo vietas privalo informuoti imperatyviai (b. l.100-102).

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2719.Byloje nėra ginčo, kad tarp šalių buvo sudaryta terminuota darbo sutartis nuo 2014 m. lapkričio 17 d. Taip pat šalys sutaria, jog darbo sutarties terminas buvo siejamas su teisiniu faktu – laikinu mokytojos A. G. nebuvimu, kuri pasinaudojo įstatymo suteikta garantija į nėštumo ir gimdymo atostogas. Apeliantė įrodinėja, kad darbo santykiai tapo neterminuoti, nes ieškovė atleista iš darbo 2016-06-30, kai darbo sutarties terminas suėjo 2015-03-23. Šią aplinkybę grindžia pateiktu į bylą savo darbo sutarties egzemplioriumi, taip pat nurodydama, kad visi pakeitimai dėl darbo sutarties termino privalėjo būti padaryti raštu, kaip tai numato DK 99 straipsnio 2 dalis.

2820.Pagal DK 109 straipsnio 1 dalį terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams. DK 110 straipsnis numato, kad darbo sutarties terminas gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos arba iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo. Jeigu darbo sutartyje jos terminas nenurodytas arba netinkamai nustatytas, laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis. Pagal DK 109 straipsnio 1 dalį, jeigu darbo sutarties terminas pasibaigė, o darbo santykiai faktiškai tęsiasi ir nė viena iš šalių iki pasibaigiant terminui nepareikalavo jos nutraukti (Kodekso 126 straipsnis), laikoma, kad sutartis pratęsta neapibrėžtam laikui.

2921.Taigi sistemiškai įvertinus Darbo kodekso nuostatas daroma išvada, kad darbo sutartis tampa nuolatinio pobūdžio, jei terminas sutartyje neapibrėžtas taip, kad būtų aišku, jog susitarta dėl terminuotų darbo santykio pobūdžio, ir / arba darbo santykiai faktiškai tęsiasi pasibaigus darbo sutarties terminui.

3022.Darbo kodeksas nenumato sutarčių aiškinimo taisyklių, todėl šiuo atveju būtina vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) normomis, kurios darbo santykiams taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja specialūs įstatymai (CK 1.1 straipsnio 3 dalis). Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Iš nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyvaus sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyvaus sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2010; kt.).

3123.Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas kasacinio teismo suformuluotas sutarties aiškinimo taisykles, įvertinusi ieškovės pateiktą į bylą darbo sutarties egzempliorių (b.l.6), pažymi jos 2 punktas aiškiai sieja darbo santykių terminą su tam tikra aplinkybe – mokytojos A. G. laikinu nebuvimu, kurios kilmė – įstatymo laiduojama teisė į tikslines atostogas. Tikslinių atostogų trukmė yra nustatyta įstatymu. Ieškovė pripažįsta žinojusi faktą, kad ji yra priimama būtent dėl to, kad ji turės perimti A. G. darbo krūvį iki ji sugrįš į darbą. Taigi apeliantė negalėjo turėti teisėtų lūkesčių dėl neterminuotų darbo santykių ir turėjo suvokti, kad grįžus A. G. į darbą, darbo santykiai bus nutraukti, nes įvykus šiam įvykiui atsiranda pagrindas darbo sutarčiai pasibaigti.

3224.Apeliantė remiasi argumentu, kad atsakovė pažeidė DK 99 straipsnio 2 dalį, reglamentuojantį darbo sutarties sudarymo tvarką, o pirmosios instancijos teismas nesiekė išsiaiškinti darbo sutarčių autentiškumo, todėl nepagrįstai buvo vadovaujamasi atsakovės pateiktu į bylą darbo sutarties egzemplioriumi, su kuriuo, anot apeliantės, ji nebuvo supažindinta (b.l.125).

3325. Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, kad ieškovės ir atsakovės darbo santykiai negalėjo būti įforminti keliais sutarties egzemplioriais, tačiau konstatuoja, kad toks darbdavio pareigų pažeidimas (DK 229 straipsnis) nekeičia sutartų darbo santykių esmės dėl terminuoto jų pobūdžio. Kaip nurodyta kasacinio teismo praktikoje, kilus ginčui dėl sutarties sąlygų, būtina kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valią. Ieškovės pateiktame į bylą darbo sutarties egzemplioriaus 2 punkte nurodyta, kad sudaroma terminuota darbo sutartis mokytojos A. G. nėštumo ir gimdymo atostogų metu (b.l.6). Atsakovės darbo sutarties egzemplioriaus 2 punktas išdėstytas taip: „terminuota darbo sutartis laikinai nesant anglų kalbos mokytojos A. G.“. Taigi abu egzemplioriai siejami su A. G. darbo krūviu, apeliantė tai žinojo, sutiko su tokia terminuota darbo sutarties sąlyga, o tai, kad įsakymas dėl darbo sutarties sąlygų koregavimo (b.l.36) nėra jos pasirašytas, nereiškia, kad ji nesuprato, jog yra susitarusi dėl terminuotų darbo santykių ir jų laikotarpio. Atsižvelgiant į tai, kad pati apeliantė suvokė sąlygą dėl terminuotų darbo santykių, apeliacinės instancijos teismas atmeta jos argumentą, jog klaidingas darbo sutarties termino nustatymas sudaro pagrindą laikyti darbo santykius neterminuotais, kaip nepagrįstą ir neįrodytą (CPK 185 straipsnis).

3426.DK 111 straipsnio 2 dalis numato, kad terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, kai darbo santykių buvimo laikotarpiu išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo apibrėžtas sutarties terminas (darbuotojas po atostogų negrįžta į darbą ir kt.).

3527.Apeliacinės instancijos teismo jau konstatuota, kad apeliantės darbo santykiai siejami su tam tikra aplinkybe – mokytojos A. G. tikslinėmis atostogomis. Byloje esantis A. G. prašymas, datuotas 2016-06-16 įrodo, kad ji išreiškė valią nutraukti vaiko priežiūros atostogas nuo 2016-07-01 (b.l.45). Atsakovė priėmė įsakymą dėl A. G. grįžimo į darbą nuo 2016-07-01 (b.l.46), o atsakovė įformino darbo santykių pabaigą su apeliante nuo 2016-06-30 pagal DK 126 straipsnio 1 dalį (b.l.38). Taigi byloje nustačius, kad darbo santykiai buvo siejami A. G. darbo krūviu, kuri įgyvendino jai laiduojamą įstatymo teisę į tikslines atostogas (tai aiškiai suprato ir apeliantė), šiai darbuotojai grįžus į darbą, atsirado pagrindas nutraukti darbo santykius. Tai, kad apeliantė įrodinėja, jog A. G. prašymą dėl vaiko priežiūros atostogų parašė tik 2015-03-09, kai darbo sutartis su apeliante sudaryta nuo 2014-11-17, taip pat nesudaro pagrindo pripažinti darbo santykių neterminuotais, nes tai nekeičia šalių valios dėl sutartų terminuotų darbo santykių, apibrėžiant jų terminą aplinkybe: darbu vietoj A. G., nes DK 111 straipsnio 2 dalis numato, jog tik tuo atveju darbo santykiai tampa neterminuoti, jei darbuotojas negrįžta iš atostogų.

3628.Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad apeliantės argumentai dėl jos teisės pažeidimo nepranešant apie laisvas darbo vietas nesudaro pagrindo atleidimą iš darbo pripažinti neteisėtu, nes tokios sankcijos nenumato DK 109 straipsnio 4 dalis. Todėl dėl šios aplinkybės plačiau nepasisako, pritardamas pirmosios instancijos teismo argumentams, jog atsakovas įrodė, kad jis tinkamai atliko informavimo apie laisvas darbo vietas pareigą, vadovavosi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Aprašo nuostatomis, nes skelbė apie laisvas darbo vietas interneto svetainėje, ir tai įtvirtina Aprašo 5 p., aplinkybę, kad ieškovė žinojo, jog laisvos darbo vietos skelbiamos interneto svetainėje patvirtina jos pačios elektroninis laiškas tėvams, kuriame ji cituoja skelbimą iš interneto svetainės (b. l. 44), be to, tokių aplinkybių (laisvų darbo vietų skelbimų talpinimo interneto svetainėje) žinojimo ji neneigė bylos nagrinėjimo metu.

3729.Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neveikia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, pritardamas pirmosios instancijos teismo motyvams. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

3830.Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė, išaiškino esmines faktines bylos aplinkybes, priėmė teisėtą sprendimą, todėl panaikinti ar pakeisti sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Sprendimo negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis). Dėl bylinėjimosi išlaidų

3931. Nagrinėjamoje byloje apeliacinis skundas yra atmestas. Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Kadangi ieškovės apeliacinis skundas atmestas, atsakovei priteistinos iš ieškovės 200 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3 eurų sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

41ieškovės R. I. apeliacinį skundą atmesti.

42Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš ieškovės R. I., asmens kodas ( - ) 200 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų atsakovės Vilniaus P. V. progimnazijos, juridinio asmens kodas 195008119, naudai, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

44Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija,... 4. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje kyla klausimas dėl terminuotos darbo sutarties... 6. 2. Ieškovė R. I. kreipėsi į teismą ir, galutinai... 7. 3. Nurodė, jog su atsakove sudarytos 2014 m. lapkričio 17 d. terminuotos... 8. 4. Mano, jog esant neterminuotai darbo sutarčiai ji pagal DK 126 straipsnio 1... 9. 5. Ieškovės teigimu, ji turi reikiamą kvalifikaciją ir patirtį dirbti... 10. 6. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti iš... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 26 d. priimdamas... 13. 8. Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus teismas konstatavo, jog... 14. 9. Teismas sprendė, jog ieškovė visą savo darbo laikotarpį pas atsakovą... 15. 10. Teismas atmetė ieškovės argumentus dėl DK 109 straipsnio 4 dalies ir 5... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 11. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 18. 12. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimą teismas neobjektyviai ir... 19. 13. Ginčas kilo dėl darbo sutarties nutraukimo teisėtumo, šalys savo... 20. 14. Teismas neįvertino aplinkybės, jog darbo sutartis pakeista direktorės... 21. 15. Ieškovės su atsakovu sudaryta darbo sutartis gerokai anksčiau nei 22. 16. Klaidingas darbo sutarties termino nustatymas daro terminuotą darbo... 23. 17. Pagal DK 109 straipsnio 4 dalį atsakovė privalėjo informuoti ieškovę... 24. 18. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašė jį atmesti ir... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. 19.Byloje nėra ginčo, kad tarp šalių buvo sudaryta terminuota darbo... 28. 20.Pagal DK 109 straipsnio 1 dalį terminuota darbo sutartis gali būti... 29. 21.Taigi sistemiškai įvertinus Darbo kodekso nuostatas daroma išvada, kad... 30. 22.Darbo kodeksas nenumato sutarčių aiškinimo taisyklių, todėl šiuo... 31. 23.Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas kasacinio teismo... 32. 24.Apeliantė remiasi argumentu, kad atsakovė pažeidė DK 99 straipsnio 2... 33. 25. Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, kad ieškovės ir atsakovės darbo... 34. 26.DK 111 straipsnio 2 dalis numato, kad terminuota darbo sutartis tampa... 35. 27.Apeliacinės instancijos teismo jau konstatuota, kad apeliantės darbo... 36. 28.Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad apeliantės argumentai dėl jos... 37. 29.Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 38. 30.Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia,... 39. 31. Nagrinėjamoje byloje apeliacinis skundas yra atmestas. Atmetus apeliacinį... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 41. ieškovės R. I. apeliacinį skundą atmesti.... 42. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. sprendimą palikti... 43. Priteisti iš ieškovės R. I., asmens kodas 44. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....