Byla 2-509/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-3107-160/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybų inžinerinės paslaugos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ (tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „TAEM projektų valdymas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Eurointegracijos projektai“), dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Statybų inžinerinės paslaugos“ (toliau – ir ieškovas, bendrovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Vilniaus vandenys“ (toliau – ir atsakovas) 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą Nr. 6-8758(1.20-04) atmesti tiekėjo UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ pasiūlymą, 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. 6-9296(1.20-04) atmesti UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ pretenziją, 2013 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 6-9026(1.20-04) sudaryti pasiūlymų eilę ir pripažinti konkurso laimėtoją bei įpareigoti atsakovą UAB „Vilniaus vandenys“ iš naujo vertinti ieškovo pasiūlymą, įrašyti į pasiūlymų eilę ir pripažinti konkurso laimėtoju.

4Ieškovas ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2013 m. spalio 2 d. CVP IS priemonėmis paskelbtą supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr. 143263) „Techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimo, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus mieste ir rajone (Šalčininkuose)“, procedūras; įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju, o esant sudarytai sutarčiai – sustabdyti jos vykdymą.

5Ieškovas nurodė, kad perkančioji organizacija pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) nuostatas, o atmetus ieškovo pasiūlymą, atsakovas gali sudaryti pirkimo sutartį su neteisėtai išrinktu pirkimo laimėtoju ir viešasis pirkimas pasibaigs. Taigi tokiu atveju ieškovui palankaus sprendimo vykdymas bus ypatingai apsunkintas, be to, perkančioji organizacija patirs nepagrįstai didesnes techninės priežiūros ir administravimo paslaugų išlaidas, nes kitų konkurso dalyvių pasiūlymų kainos yra žymiai didesnės. Perkančiajai organizacijai patirtų nuostolių niekas nekompensuos, o taip bus padaryta žala valstybės biudžetui, pažeistas racionalaus lėšų panaudojimo principas. Pažymėjo ir tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą lemia pirkimo objekto nedalomumas. Pirkimo objektui įvykdyti nustatytas 36 mėnesių terminas, o rangos sutarčių darbų baigimo laikas tik 12 mėnesių, nustatytos pratęsimo galimybės užsitęsus darbų atlikimo laikui, projektavimui ir kt., o tai rodo, kad nagrinėjamu atveju nėra ypatingos skubos ir laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 16 d. nutartimi ieškovo UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdė 2013 m. spalio 2 d. CVP IS priemonėmis paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimas, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus mieste ir rajone (Šalčininkuose)“, pirkimo Nr. 143263 (įskaitant sutarties sudarymą su nugalėtoju) procedūras.

8Teismas nustatęs, kad ieškovo pasiūlymas pirkime Nr. 143263 buvo atmestas dėl pasiūlymo galiojimą užtikrinančio laidavimo rašto neatitikimo, nors ieškovas pakartotinai teikė perkančiajai organizacijai 2013 m. gruodžio 9 d. papildytą draudimo bendrovės raštą dėl pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo; perkančioji organizacija padarė išvadą, kad ieškovui leidus pataisyti pateiktus neatitinkančius konkurso reikalavimų dokumentus, būtų pažeisti VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai; ar pirkimo laidavimo dokumentuose nenurodymas, kad draudimo išmokos bus išmokamos per 5 darbo dienas perkančiajai organizacijai pareikalavus, iš tiesų yra esminis konkurso dokumentų trūkumas, išvadą galima padaryti tik išnagrinėjus bylą iš esmės; priėmus ieškovui palankų sprendimą, konkurso tęsimas pažeistų jo teises, o perkančioji organizacija paslaugas pirktų brangiau, tokiu būdu galbūt būtų pažeista VPĮ 3 straipsnio 2 dalis; perkančiosios organizacijos lėšų naudojimas susijęs su vieša paslauga – vandens tiekimu ir nuotekų šalinimu gyventojams, sprendė, kad iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ atskirajame skunde prašo netaikyti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, o šias pritaikius – užtikrinti galimus atsakovo nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. 1) įpareigoti ieškovą per 5 kalendorines dienas įmokėti 20 000 Lt į teismo depozitinę sąskaitą; 2) pateikti banko besąlyginę garantiją pagal pirmą atsakovo pareikalavimą sumokėti atsakovui 20 000 Lt sumą tuo atveju, jeigu iki galutinio neskundžiamo teismo sprendimo įsigaliojimo atsakovas nebeturėtų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „TAEM projektų valdymas“ pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, galiojimo termino pabaiga: 10 dienų po galutinio neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išsprendė neturėdamas visos informacijos apie vykdomo pirkimo apimtis, laimėjusio tiekėjo prisiimamus įsipareigojimus, todėl negalėjo tinkamai remtis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešojo intereso šiame pirkime svarba.
  2. Pateikti reikalavimai dokumentams dėl kvalifikacinių reikalavimų, taip pat dėl pirkimo dokumentų atitikimo konkurso sąlygoms yra pateikti aiškiai ir nevienareikšmiškai. Ieškovo pateiktas netinkamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, atsižvelgiant į rangos objektų kompleksiškumą ir svarbą viešajam interesui, yra esminė sąlyga siekiant perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad tiekėjas galės atidžiai ir tinkamai atlikti tokio dydžio bei svarbos paslaugas. Atsakovui priėmus ieškovo pasiūlymą, nors jis neatitiko sąlygų reikalavimų, reikštų ieškovui privilegijuotų sąlygų sudarymą dalyvaujant pirkime lyginant su kitais tiekėjais.
  3. Taikius laikinąsias apsaugos priemones, vadovaujantis CPK 146 straipsniu, turi būti užtikrinti atsakovo būsimi atsakovo nuostoliai, kurie sudaro 20 000 Lt, t. y. tokio dydžio, kaip ir konkurso sąlygas atitinkančio dalyvio UAB „TAEM projektų valdymas“ pateikta draudimo bendrovės laidavimo suma, skirta pasiūlymui užtikrinti.

12Ieškovas UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ prašo atskirąjį skundą palikti nenagrinėtą, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Atskirajame skunde išdėstyti reikalavimai neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) nuostatų dėl atskirojo skundo dalyko, todėl atskirasis skundas paliktinas nenagrinėtas. Nors atsakovas nesutinka su skundžiama nutartimi, bet neprašo jos panaikinti, o atskirajame skunde nurodyti argumentai yra nesusiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, šie nagrinėtini bylą nagrinėjant iš esmės.
  2. Atsakovas prašo taikyti CPK 146 straipsnį, tačiau nepaaiškina, kaip tiekėjo pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma gali tapti atsakovo nuostoliais, taip pat nenurodo tokių aplinkybių, nepateikia jokių nuostolius įrodančių dokumentų, o nurodyti argumentai nesudaro pagrindo spręsti klausimą dėl būsimų atsakovo nuostolių.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytais argumentais, kad apeliantas atskirajame skunde aiškiai nesuformulavo atskirojo skundo dalyko, t. y. konkrečiai nenurodė, kad prašo panaikinti ir / ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, tačiau, apeliacinio teismo vertinimu, tai nesudaro pagrindo atskirąjį skundą palikti nenagrinėtą, kaip prašo ieškovas, nes iš atskirajame skunde išdėstytų faktinių ir teisinių aplinkybių, o taip pat iš atskirojo skundo reikalavimo „netaikyti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių“ galima daryti išvadą, kad apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje, prašo pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti (CPK 296 straipsnis, 306 straipsnis). Todėl atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad CPK nustatytas teisinis reguliavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nustato teismui pareigą ginti viešąjį interesą, kuris gali būti pagrindu tiek taikyti, tiek atsisakyti taikyti ar panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 straipsnio 2 dalis, 149 straipsnio 2 dalis), o tokios kategorijos bylose, kaip ir ši nagrinėjama, neabejotinai egzistuoja viešasis interesas, apeliacinės instancijos teismas nagrinėja atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ atskirąjį skundą iš esmės, nes palikus atsakovo atskirąjį skundą nenagrinėtą vien tik dėl formalių pagrindų nagrinėjamos bylos kontekste nebūtų užtikrintas viešasis interesas ir realus konstitucinėmis normomis pagrįstas teisingumo vykdymas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis; CPK 336 straipsnis).

18Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo prašymą ir ieškinio reikalavimams užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdė 2013 m. spalio 2 d. CVP IS priemonėmis paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimas, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus mieste ir rajone (Šalčininkuose)“, pirkimo Nr. 143263 (įskaitant sutarties sudarymą su nugalėtoju) procedūras.

19Kaip minėta, ieškovas UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą Nr. 6-8758(1.20-04) atmesti tiekėjo UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ pasiūlymą, 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. 6-9296(1.20-04) atmesti UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ pretenziją, 2013 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 6-9026(1.20-04) sudaryti pasiūlymų eilę ir pripažinti konkurso laimėtoją bei įpareigoti atsakovą UAB „Vilniaus vandenys“ iš naujo vertinti ieškovo pasiūlymą, įrašyti į pasiūlymų eilę ir pripažinti konkurso laimėtoju. Ieškovas ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2013 m. spalio 2 d. CVP IS priemonėmis paskelbtą supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr. 143263) „Techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimo, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus mieste ir rajone (Šalčininkuose)“, procedūras; įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju, o esant sudarytai sutarčiai – sustabdyti jos vykdymą. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas grindė tuo, kad atmetus ieškovo pasiūlymą, atsakovas gali sudaryti pirkimo sutartį su neteisėtai išrinktu pirkimo laimėtoju ir viešasis pirkimas pasibaigs, o ieškovui palankaus sprendimo vykdymas bus ypatingai apsunkintas, be to, perkančioji organizacija patirs nepagrįstai didesnes techninės priežiūros ir administravimo paslaugų išlaidas, nes kitų konkurso dalyvių pasiūlymų kainos yra žymiai didesnės (b. l. 1-11).

20Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad atsakyti į klausimą, ar pirkimo laidavimo dokumentuose nenurodymas, jog draudimo išmokos bus išmokamos per 5 darbo dienas perkančiajai organizacijai pareikalavus, yra esminis konkurso dokumentų trūkumas, galima tik išnagrinėjus bylą iš esmės; priėmus ieškovui palankų sprendimą, konkurso tęsimas pažeistų jo teises; perkančioji organizacija paslaugas pirktų brangiau, tokiu būdu galbūt būtų pažeista VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, o perkančiosios organizacijos lėšų naudojimas susijęs su vieša paslauga – vandens tiekimu ir nuotekų šalinimu gyventojams, priėjo prie išvados, kad iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 13-14). Apeliantas, nesutikdamas su šia pirmosios instancijos teismo išvada, teigia, kad teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išsprendė neturėdamas visos informacijos apie vykdomo pirkimo apimtis, laimėjusio tiekėjo prisiimamus įsipareigojimus, todėl negalėjo tinkamai remtis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešojo intereso šiame pirkime svarba.

21Nagrinėdamas ir vertindamas nurodytus apelianto argumentus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo norma, pagal kurią, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimas. Tuo tarpu CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras, įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones. Pagal to paties straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą. Taigi nurodytų teisės normų sisteminė analizė suponuoja apeliacinės instancijos teismui išvadą, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai nustatinėtina, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir egzistuoja grėsmė būsimam galbūt ieškovui palankiam teismo sprendimui įvykdyti, o nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertintina, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas. Kita vertus, pastebėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės, net ir esant nustatytoms CPK 144 straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms, gali būti netaikomos tuo atveju, jei jų pritaikymas atsakovui ir ar visuomenei sukeltų didesnes neigiamas pasekmes nei teikiama jų nauda ieškovui.

22Galiojantys įstatymai viešojo intereso sampratos nepateikia. Teismų praktikoje nurodoma, kad bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą, kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala.

23Apibendrindamas pirmiau nustatytas faktines ir teisines aplinkybes apeliacinės instancijos teismas pripažįsta nepagrįstais apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismas, neturėdamas visos informacijos apie vykdomo pirkimo apimtis, laimėjusio tiekėjo prisiimamus įsipareigojimus, negalėjo tinkamai remtis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešojo intereso šiame pirkime svarba. Kaip jau buvo nurodyta anksčiau, pagal galiojantį teisinį reguliavimą, teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, o tai reiškia, kad teismas, remdamasis paminėtais bendraisiais teisės principais ir siekdamas užtikrinti viešojo intereso apsaugą, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ar atsisakymo jas taikyti, vertina ir pasveria, kuri teisinė vertybė konkrečiu atveju labiau gintina, ir ar jų pritaikymas atsakovui ir ar visuomenei sukels didesnes neigiamas pasekmes nei teikiama jų nauda ieškovui. Kita vertus, ieškinio prima facie pagrįstumo įvertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti, t. y. nesprendžiama, ar ieškinio reikalavimas, kuriam užtikrinti yra prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįstas ir tenkintinas, nes ieškinio pagrįstumo klausimas sprendžiamas išnagrinėjus bylą iš esmės. Nagrinėjamu atveju, spręstina, kuriam iš viešojo intereso aspektų turėtų būti suteikta pirmenybė, t. y. ar pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui, ar operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui. Apelianto nuomone, pagrįsčiau būtų netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių ir taip prioritetą suteikti viešojo pirkimo procedūrų tęsimui. Minėta, laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant užtikrinti realų būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą, esant grėsmei, jog, nepritaikius šių priemonių, tokio teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų nebeįmanomas (CPK 144 straipsnis). Apeliacinio teismo įsitikinimu, tuo atveju, jei būtų konstatuotas imperatyvių teisės normų pažeidimas organizuojant konkursą, o atsakovas sudarytų pirkimo sutartį su neteisėtai išrinktu pirkimo laimėtoju, ieškovui palankaus sprendimo vykdymas pasunkėtų arba taptų negalimas. Pažymėtina ir tai, kad tokiu atveju, perkančioji organizacija patirtų nepagrįstai didesnes techninės priežiūros ir administravimo paslaugų išlaidas, nes, kaip matyti iš ieškinio argumentų, kitų konkurso dalyvių pasiūlymų kainos yra didesnės, o tai jau, kaip teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, prieštarautų ir vienam iš VPĮ tikslų – būtų pažeistas racionalaus lėšų panaudojimo principas.

24Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė 2013 m. spalio 2 d. CVP IS priemonėmis paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimas, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus mieste ir rajone (Šalčininkuose)“, pirkimo Nr. 143263 (įskaitant sutarties sudarymą su nugalėtoju) procedūras (CPK 144 straipsnis ir 4237 straipsnio 2 dalis), o apeliantas pirmosios instancijos teismo padarytos išvados leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė (CPK 178 ir 314 straipsniai). Be kita ko, kaip matyti iš konkurso sąlygų, pirkimo numatoma paslaugų teikimo pradžios data yra sutarties pasirašymo data, o paslaugų teikimo sutarties trukmė – 36 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos (2.4 punktas), rangos sutarčių darbų baigimo laikas 12 mėnesių, nustatytos pratęsimo galimybės, užsitęsus darbų atlikimo laikui, projektavimui ir kt. (b. l. 33-86). Šios faktinės aplinkybės tik sustiprina apeliacinio teismo įsitikinimą, kad nagrinėjamu atveju prioritetą suteikti operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui nėra jokių nei faktinių, nei teisinių prielaidų. Byloje nebuvo pateikta įrodymų, kurie apeliaciniam teismui suteiktų pagrindą formuoti priešingą išvadą. Be to, pats konkursas yra susijęs su techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimu, o ne su pačios viešos paslaugos – vandens tiekimu ir nuotekų šalinimu gyventojams apskritai.

25Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, ją naikinti ar keisti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

26Apeliacinės instancijos teismas, inter alia atkreipia dėmesį, kad viešųjų pirkimų byloms nagrinėti nustatyti sutrumpinti terminai (CPK 4238 straipsnio 4 dalis), todėl teisinis netikrumas, susijęs su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, neturėtų tęstis ilgai. Be to, pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis šioje byloje teismo procesinis sprendimas bus priimtas ir paskelbtas 2014 m. kovo 10 d. 16 val. (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

27Atsakovas atskirajame skunde taip pat prašo užtikrinti atsakovo nuostolius, galinčius atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pažymėtina, kad tokio prašymo atsakovas nebuvo pareiškęs pirmosios instancijos teismui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jo nepasisako, nes, kaip žinia, apeliacinis procesas atlieka pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės funkciją (CPK 146 ir 301 straipsniai).

28Kiti apelianto atskirajame skunde nurodyti argumentai, susiję su reikalavimais dokumentams dėl kvalifikacinių reikalavimų, pirkimo dokumentų atitikimo konkurso sąlygoms, nagrinėjamam klausimui neturi teisinės reikšmės, jie yra labiau susiję su ginčo esme, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų taip pat nepasisako.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Statybų... 4. Ieškovas ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti... 5. Ieškovas nurodė, kad perkančioji organizacija pažeidė Lietuvos Respublikos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 16 d. nutartimi ieškovo UAB... 8. Teismas nustatęs, kad ieškovo pasiūlymas pirkime Nr. 143263 buvo atmestas... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ atskirajame skunde prašo netaikyti... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
    12. Ieškovas UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ prašo atskirąjį skundą... 13. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo atsiliepime į atskirąjį... 18. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios... 19. Kaip minėta, ieškovas UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ kreipėsi į... 20. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad atsakyti į klausimą, ar... 21. Nagrinėdamas ir vertindamas nurodytus apelianto argumentus, apeliacinės... 22. Galiojantys įstatymai viešojo intereso sampratos nepateikia. Teismų... 23. Apibendrindamas pirmiau nustatytas faktines ir teisines aplinkybes apeliacinės... 24. Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas... 25. Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės... 26. Apeliacinės instancijos teismas, inter alia atkreipia dėmesį, kad viešųjų... 27. Atsakovas atskirajame skunde taip pat prašo užtikrinti atsakovo nuostolius,... 28. Kiti apelianto atskirajame skunde nurodyti argumentai, susiję su reikalavimais... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 30. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....