Byla 2-601/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės LESTO atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-2939-798/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „LIUMENAS“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei LESTO, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „EXTO“, išvadą byloje teikianti institucija valstybės įmonė Statybos sertifikavimo centras, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „LIUMENAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: panaikinti atsakovo AB LESTO 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą dėl UAB „EXTO“ paskelbimo nugalėtoju pirkime „0,4 OL iš TR KŠ-708 „Gyvenvietė“ keitimo į KL, Gilaičių k., Kužių sen., Šiaulių r., darbai“; įpareigoti atsakovą AB LESTO priimti sprendimą paskelbti naują nugalėtoją UAB „LIUMENAS“.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bus priimtas galutinis sprendimas dėl ginčo šioje byloje, stabdyti pirkimo procedūras ir laikinai uždrausti atsakovui sudaryti ir pasirašyti darbų rangos sutartį.

5Prašymą grindė tuo, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, toliau būtų pažeidžiamos ieškovo teisės ir teisėti interesai. Teismui patenkinus ieškinį, sprendimo įvykdymas būtų neįmanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 16 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino: sustabdė viešąjį pirkimą „0,4 OL iš TR KŠ-708 „Gyvenvietė“ keitimo į KL, Gilaičių k., Kužių sen., Šiaulių r., darbai“ ir uždraudė atsakovui AB LESTO sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

8Atsižvelgęs į tarp šalių kilusio ginčo pobūdį bei preliminariai įvertinęs ieškinį, teismas nusprendė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius atsakovo vykdomų viešojo pirkimo procedūrų, atsakovas galėtų sudaryti pirkimo sutartį ir viešojo pirkimo procedūros būtų baigtos, o laikinosios apsaugos priemonės prarastų savo preliminarų pobūdį. Ieškovui tikėtinai palankaus teismo sprendimo reikšmė iš esmės būtų nereali ir apsunkinta, nes susiklosčiusios aplinkybės sąlygotų naujų ginčų atsiradimą, t.y., ieškovas savo pažeistas teises galėtų ginti paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, o tai yra neekonomiškas ir neefektyvus ginčo tarp šalių sprendimo būdas, sąlygojantis civilinių bylų didėjimą teismuose.

9Teismų praktikoje pripažįstama, kad tiekėjo teisės į teisminę gynybą bei efektyvumo principas suponuoja stabdyti pirkimo procedūras, kadangi pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms ir sudarius pirkimo sutartį teisinis pagrindas taikyti tiekėjo interesų gynimo priemonę, numatytą VPĮ 93 straipsnyje, išnyktų. Teismas nenustatė, kad šioje byloje taikant laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas ekonomiškumo principas ar viešasis interesas, todėl, remdamasis VPĮ 95 straipsnio 5 dalimi, ieškovo prašymą tenkino.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas AB LESTO prašo teismo nutartį panaikinti, o netenkinus šio prašymo – įpareigoti ieškovą per 7 kalendorines dienas nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti bet kokio Europos Sąjungoje veikiančio banko garantiją 185 083,05 Lt, kuria būtų užtikrinama, jog atsakovo AB LESTO nuostoliai, kuriuos jis tikėtinai patirs pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus atlyginti arba pervesti nurodytą sumą į atsakovo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke.

12Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nebuvo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, nes ieškinio reikalavimai nesudaro pagrindo manyti, kad bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas;
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeis viešąjį interesą užtikrinti sklandžią ir nepertraukiamą atsakovo (skirstomųjų tinklų operatoriaus) veiklą bei tikslą racionaliai panaudoti lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Taikius laikinąsias apsaugos priemones ir delsiant sudaryti pirkimo sutartį, atsakovas laiku neįvykdytų projekte „AB LESTO orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis“ numatytų įsipareigojimų ir tikėtinai negautų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų, kuriomis dalinai finansuojami perkami darbai. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtų šiurkščiai pažeistas viešųjų pirkimų efektyvumo bei ekonomiškumo principų įgyvendinimas bei šalių interesų pusiausvyra. Tuo labiau laiku nesudarius pirkimo sutarties ir neatlikus pirkime nurodytų rangos darbų, suprastės elektros energijos tiekimo patikimumas;
  3. Viešojo pirkimo būdu perkami darbai iš dalies finansuojami Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, todėl, vėluojant įvykdyti paramos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, reikalingus Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti, atsakovas patirs nuostolių. Pagal paramos sutartį finansuojama 40 procentų darbų kainos. UAB „EXTO“ galutinio pasiūlymo kaina sudaro 462 707,63 Lt be PVM, todėl tikėtina, kad atsakovas negaus nurodytos sumos paramos. Todėl tuo atveju, jei teismas paliks galioti nutartį, ieškovas turėtų užtikrinti, jog atsakovo 185 083,05 Lt nuostoliai, kuriuos jis tikėtinai patirs pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų atlyginti.

13Ieškovas UAB „LIUMENAS“ ir trečiasis asmuo UAB „EXTO“ atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16Šios apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

17Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str.). CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti ir viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas turi įvertinti jų poveikį viešajam interesui ir gali šių priemonių netaikyti, jeigu jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai patikrina ar tuo atveju, jeigu pasitvirtintų ieškovo nurodomos aplinkybės, ieškinys galėtų būti patenkintas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Apeliantas nurodo, kad nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovas preliminariai nepagrindė ieškinio reikalavimų. Patikrinus teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 6 d. sprendimu ieškovo UAB „LIUMENAS“ ieškinį iš dalies patenkino: panaikino AB LESTO 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą dėl UAB „EXTO“ paskelbimo nugalėtoju pirkime „0,4 OL iš TR KŠ-708 „Gyvenvietė“ keitimo į KL, Gilaičių k., Kužių sen., Šiaulių r., darbai“; kitoje dalyje ieškinį atmetė (civilinės bylos Nr.2-2939-798/2014). Nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, tačiau įrodo, kad nėra pagrindo manyti, jog ieškovas tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimų, kaip tai nustato CPK 144 straipsnio 1 dalis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad nėra pagrindo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių tuo pagrindu, kad ieškinys yra tikėtinai nepagrįstas (CPK 144 str. 1 d.).

19Atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bus pažeistas viešasis interesas. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Viešojo intereso turinys šios kategorijos bylose nėra vienareikšmiškai tik perkančiosios organizacijos tikslų pasiekimo užtikrinimas bet kokiomis priemonėmis, nes ne mažiau svarbu ir tai, kad tų tikslų būtų siekiama laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės normų, t.y. viešųjų pirkimų teisėtumo užtikrinimas taip pat yra ne mažiau svarbi viešojo intereso dalis. Iš šioje byloje priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, kad atsakovas (perkančioji organizacija) neužtikrino sąžiningo tiekėjų varžymosi. Teismas sprendime konstatavo neteisėtus atsakovo veiksmus, kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantį tiekėją UAB „EXTO“ pripažįstant konkurso laimėtoju (civilinės bylos Nr.2-2939-798/2014). Iš to darytina išvada, kad šioje byloje viešasis interesas reikalauja užtikrinti sąžiningą konkurso dalyvių varžymąsi, o perkančiosios organizacijos sutartis su konkurso reikalavimų neatitinkančiu tiekėju galėtų sukelti dideles neigiamas pasekmes (CPK 4237 str. 1 d.).

20Laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamoje byloje buvo pagrįstai pritaikytos, todėl skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Netenkinus prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, apeliantas AB LESTO prašė užtikrinti jo nuostolius, galinčius atsirasti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Tokio prašymo apeliantas nebuvo pareiškęs pirmosios instancijos teismui, todėl teismas dėl jo nepasisako, nes apeliacinės instancijos teismas atlieka pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinė byloje Nr. 2-509/2014).

22Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „LIUMENAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. Prašymą grindė tuo, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, toliau... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 16 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. Atsižvelgęs į tarp šalių kilusio ginčo pobūdį bei preliminariai... 9. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tiekėjo teisės į teisminę gynybą... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas AB LESTO prašo teismo nutartį panaikinti, o... 12. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Nebuvo... 13. Ieškovas UAB „LIUMENAS“ ir trečiasis asmuo UAB „EXTO“ atsiliepimų į... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. Šios apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 17. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas, spręsdamas dėl laikinųjų... 19. Atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad dėl laikinųjų... 20. Laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamoje byloje buvo pagrįstai... 21. Netenkinus prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo,... 22. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....