Byla 2S-90-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų R. Gudžiūnienės, P. Jaržemskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės (įkeisto daikto savininkės) E. D. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. gegužės 12 d. nutarties, kuria areštuoti įkeisti nekilnojamieji daiktai, civilinėje byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) AB SEB banko pareiškimą skolininkei (įkeisto daikto savininkei) E. D. B. ir įkeisto daikto savininkei S. J. dėl priverstinio skolos išieškojimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6kreditorius kreipėsi į teismą prašydamas pradėti priverstinį 48 414,74 EUR skolos, išieškojimą iš kredito gavėjo, išieškojimą nukreipiant į Bankui įkeistą turtą; Bankui įkeistą turtą areštuoti; raštu įspėti kredito gavėją, kad, negrąžinus Bankui 48 414,74 EUR skolos bei 132 Lt žyminio mokesčio per vieną mėnesį nuo teismo nutarties įteikimo dienos, Bankui įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Nurodė, jog pagal 2007-06-22 kredito sutartį suteikė E. D. B. 50 810,06 EUR kreditą, nustatant galutinį kredito grąžinimo terminą 2032-06-21; prievolių pagal sutartį įvykdymo užtikrinimui kredito gavėjas hipotekos lakštu Nr. ( - ) įkeitė Bankui E. D. B. ir S. J. nuosavybėje esančius nekilnojamuosius daiktus: 1,1500 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), bei 1,050 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). 2010-02-18 kredito gavėjai buvo išsiųstas raštas, įspėjantis apie prisiimtų sutartimi įsipareigojimų nevykdymą, nustatant terminą šiems trūkumams pašalinti; įspėjimo raštai kredito gavėjai ir įkeisto daikto savininkei buvo įteikti 2010-02-20, tačiau kredito gavėja Banko reikalavimų nėra įvykdžiusi iki šiol.

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010-05-12 nutartimi areštavo įkeistus nekilnojamuosius daiktus: 1,1500 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį E. D. B. ir 1,0500 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį S. J., uždraudžiant įkeistų daiktų savininkėms jais disponuoti;

8išaiškino daiktų savininkėms, kad areštavus įkeistus daiktus, jos netenka teisės perleisti daiktų kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktus arba mažinti jų vertę;

9įspėjo skolininkę (įkeisto daikto savininkę) E. D. B. ir įkeisto daikto savininkę S. J., kad negrąžinus skolos, t. y. 47 518,92 EUR negrąžinto kredito, 771,75 EUR nesumokėtų palūkanų, 124,07 EUR nesumokėtų delspinigių, iš viso: 48 414,74 EUR bei 132 Lt žyminio mokesčio išlaidų per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti kreditoriui administruoti;

10paaiškino kreditoriui, jeigu skola per vieną mėnesį nuo įkeistų daiktų arešto nutarties nuorašo įteikimo skolininkei (įkeisto daikto savininkei) ir įkeisto daikto savininkei dienos negrąžinta, kreditorius turi pakartotinai kreiptis su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo ir kartu pateikti hipotekos lakšto originalą.

11Teismas konstatavo, jog kreditorius vadovaudamasis CK 6.217, 6.218 str. bei kredito sutarties 5.2 p. nelaukdamas sutartyje numatyto paskolos grąžinimo termino, suėjus 15 dienų terminui nuo pranešimų įteikimo dienos vienašališkai nutraukė kredito sutartį, kadangi skolininkė nevykdė kredito sutartyje numatytų sąlygų.

12Atskiruoju skundu skolininkė (įkeisto daikto savininkė) E. D. B. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-05-12 nutartį panaikinti. Apeliantės nuomone, nutartis priimta remiantis neteisinga informacija, todėl naikintina. Sutinka su kreditoriaus teiginiais, kad yra pastarajam skolinga ir buvo praleidusi nustatytų mokėjimų terminą, tačiau ši situacija buvo aptarta su kreditoriumi bei jo sutikimu leista padengti įsiskolinimus vėluojant, t. y. pradedant mokėti kovo mėnesį. Kreditoriui dalimis mokėjo ne tik skolą, bet ir palūkanas bei delspinigius už uždelstą atsiskaitymo laikotarpį, tai patvirtina pridedamas 2010-05-20 sąskaitos išrašas. Todėl, apeliantės nuomone, kreditorius veiksmai neteisėti, jis elgiasi nesąžiningai ir būdamas stipresniąja sandorio šalimi piktnaudžiauja savo dominuojančia padėtimi, siekdamas pusvelčiui perimti nekilnojamąjį turtą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog apeliantė nenurodė, kokias materialines ar procesines teisės normas skundžiama nutartis pažeidė. Pažymi, jog po kredito sutarties nutraukimo prievolių įvykdymo terminas baigėsi, tačiau jos neįvykdytos. Jeigu apeliantė laiko, kad bankas neteisėtai nutraukė kredito sutartį, ji turi teisę šį klausimą spręsti ginčo teisenos tvarka.

14Atskirasis skundas atmetamas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilines bei civilinio proceso normas.

16Hipoteka yra ne ginčo procedūrų visuma, užtikrinanti kreditoriui hipotekos reikalavimo patenkinimą. Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka (CPK XXXVI skyrius), todėl ginčai bet kurioje hipotekos stadijoje, taip pat ir apeliacinės instancijos teismui tikrinant (revizuojant) hipotekos teisėjo priimtos nutarties, kuria patenkintas hipotekos kreditoriaus reikalavimas areštuoti įkeistą daiktą (CPK 558 str. 1 d.), teisėtumą ir pagrįstumą, negalimi. Kadangi hipotekos teisėjų funkcijos nėra susijusios su ginčo nagrinėjimu, bylose dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių, atskirieji skundai galimi tik dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Tai reiškia, jog gavęs pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, hipotekos teisėjas tik patikrina, ar egzistuoja visos CK, CPK ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytos sąlygos hipotekos keitimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt., bet nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2010; 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-74/2010, 2010-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2010 ir kt.). Todėl apeliantės atskirajame skunde išdėstyti argumentai, nesusiję su hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumu, kaip šiuo atveju, jog kreditoriaus sutikimu leista padengti įsiskolinimus vėluojant, jog bankas elgiasi nesąžiningai ir būdamas stipresniąja sandorio šalimi piktnaudžiauja savo dominuojančia padėtimi, siekdamas pusvelčiui perimti nekilnojamąjį turtą, šioje byloje nėra teisiškai aktualūs.

17Hipotekos kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarka bei sąlygas numatytos CPK 558 str. Priverstinis skolos išieškojimas vykdomas hipotekos kreditoriaus prašymu, kuris įforminamas dviem etapais: CPK 558 str. 1 d. pagrindu hipotekos kreditoriaus paduotas pareiškimas dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo yra pagrindas įkeistam turtui areštuoti, o CPK 558 str. 2 d. numatytas hipotekos kreditoriaus pakartotinis kreipimasis su pareiškimu – pagrindas perduoti įkeistą ir jau areštuotą turtą realizuoti arba administruoti.

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog pagal 2007-06-22 E. D. B. ir AB SEB Vilniaus banko (dabar SEB bankas) sudarytą kredito sutartį E. D. B. suteikto kredito suma sudarė 50 810,06 EUR. Pagal hipotekos lakštą Nr. ( - ), 2007-07-17 įregistruotą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje, užtikrinant E. D. B. iki 2032-06-21 suteikto kredito grąžinimą, E. D. B. įkeitė AB SEB bankui nekilnojamuosius daiktus: 1,1500 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį E. D. B. ir 1,0500 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį S. J., sandorio sudarymo metu šalių įvertintus 250 000 Lt. Skolininkė sutartyje numatytais terminais kredito negrąžino. Bankas 2010-02-18 raštais įspėjo skolininkę, jog iki 2010-03-08 nepadengus visų pradelstų mokėjimų – 1 184,89 EUR, sutartį laikys nutraukta ir skolos išieškojimą vykdys įstatymų nustatyta tvarka. Pranešimai skolininkei E. D. B. ir įkeisto daikto savininkei S. J. įteikti 2010-02-20 (b.l. 33). Iš apeliantės pateikto sąskaitos išrašo (b.l. 53) matyti, kad nustatytu terminu, t. y. iki 2010-03-08, visi pradelsti mokėjimai nesumokėti. CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Pagal CK 4.174 str. 1 d. hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas. Pirmosios instancijos teismo nutartyje nustatyta, kad skolininkė sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdė ir kreipimosi į hipotekos teisėją dieną buvo skolinga 48 414,74 EUR. Byloje nėra duomenų, kad įsipareigojimas būtų įvykdytas, kad hipotekos registre įregistruoto įkeitimo sandorio sąlygos būtų pakeistos ar šalys būtų susitarusios dėl kitokių prievolės įvykdymo sąlygų ir (ar) kitokių paskolos pagal sutartį grąžinimo terminų. Teisėjų kolegija mano, jog kreditorius, turėdamas galiojančią reikalavimo teisę skolininkei, kreipėsi dėl skolos išieškojimo ne ginčo tvarka (CPK 558 str. 1 d., CK 4.192 str.).

19Kolegija dar kartą pažymi, kad skundai galimi dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Kitais atvejais skolininkas ar kiti asmenys, suinteresuoti įregistruota hipoteka, hipotekos sandorį gali ginčyti Civiliniame kodekse išvardytais sandorių negaliojimo pagrindais ar kitais pažeistų teisių gynimo būdais. Įstatymas neįpareigoja hipotekos teisėjo aiškintis ir spręsti kredito sutarties šalių ginčų. Tokių ginčų buvimo faktas nėra pagrindas sustabdyti ar atsisakyti pradėti nagrinėti hipotekos kreditoriaus prašymą dėl priverstinio vykdymo hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo.

20Atskirojo skundo argumentai teismo nutarties motyvų nepaneigė. Dėl to nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d.).

21Iš apeliantės E. D. B. valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 8,40 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. gegužės 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Priteisti iš skolininkės E. D. B. 8,40 Lt (aštuonis litus, 40 centų) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų R. Gudžiūnienės, P. Jaržemskio,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. kreditorius kreipėsi į teismą prašydamas pradėti priverstinį 48 414,74... 7. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010-05-12 nutartimi... 8. išaiškino daiktų savininkėms, kad areštavus įkeistus daiktus, jos netenka... 9. įspėjo skolininkę (įkeisto daikto savininkę) E. D. B. ir įkeisto daikto... 10. paaiškino kreditoriui, jeigu skola per vieną mėnesį nuo įkeistų daiktų... 11. Teismas konstatavo, jog kreditorius vadovaudamasis CK 6.217, 6.218 str. bei... 12. Atskiruoju skundu skolininkė (įkeisto daikto savininkė) E. D. B. prašo... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo atskirąjį skundą... 14. Atskirasis skundas atmetamas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Hipoteka yra ne ginčo procedūrų visuma, užtikrinanti kreditoriui hipotekos... 17. Hipotekos kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog pagal 2007-06-22 E. D. B. ir AB SEB... 19. Kolegija dar kartą pažymi, kad skundai galimi dėl hipotekos kreditoriaus... 20. Atskirojo skundo argumentai teismo nutarties motyvų nepaneigė. Dėl to nėra... 21. Iš apeliantės E. D. B. valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. gegužės 12 d....