Byla e2S-1583-577/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „AC invest“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, suinteresuoti asmenys – antstolis Irmantas Gaidelis, akcinė bendrovė SEB bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „AC invest“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „AC invest“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, suinteresuoti asmenys – antstolis Irmantas Gaidelis, akcinė bendrovė SEB bankas.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5pareiškėja (skolininkė) UAB „AC invest“ 2019 m. liepos 26 d. skunde dėl antstolio veiksmų (dėl 2019 m. liepos 4 d. patvarkymo Nr. S-19-8-18557 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, 2019 m. liepos 4 d. nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-19-8-18555 ir 2019 m. liepos 4 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. S-19-8-18554) prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdomosios bylos vykdymą. Skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėjas prašo panaikinti procesinius dokumentus ir jų vykdymą bei užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0008/19/01013, panaikinti vykdymo išlaidų apskaičiavimo sumą kaip nepagrįstą. Skundas grindžiamas tuo, kad antstolis vykdo išieškojimą iš pareiškėjo pagal vykdomąjį raštą, išduotą neteisėtos nutarties pagrindu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi pareiškėjos UAB „AC invest“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismo nuomone, pareiškėja nepagrindė, kodėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, palankaus pareiškėjai teismo procesinio sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Be to, susipažinęs ir preliminariai įvertinęs pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, teismas sprendė, jog negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad laikinąsias apsaugos priemones taikyti yra būtina. Pažymėjo, jog vien faktas, kad pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų savaime nesudaro pagrindo sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, nes jį sustabdžius būtų pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Teismas konstatavo, kad pagrindo sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje pagal pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes nėra.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

103.

11Pareiškėja UAB „AC invest“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartį ir patenkinti skundo prašymus: sustabdyti vykdomosios bylos vykdymą iki šio skundo ir šio ginčo išnagrinėjimo pabaigos, panaikinti procesinius dokumentus ir jų vykdymą bei užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0008/19/01013, panaikinti vykdymo išlaidų apskaičiavimo sumą kaip nepagrįstą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

123.1.

13Teismas netinkamai ir nepagrįstai nustatė teisines ir faktines bylos aplinkybes (jų visumą). Pareiškėja tinkamai ir motyvuotai pagrindė, kodėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių palankaus pareiškėjai teismo procesinio sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Pažymėjo, kad pareiškėja skundą grindė ir tuo, jog antstolio vykdomas vykdomasis raštas buvo išduotas neteisėtos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-42710-987/2015 ir Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-604-258/2016 pagrindu. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, paaiškėjus naujoms esminėms (faktinėms ir teisinėms) aplinkybėms (jų visumai), buvo priimtinas ir tenkintinas.

143.2.

15Teismas nepagrįstai pažymėjo, jog nėra pagrindo sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, nes jį sustabdžius būtų pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Apeliantė atkreipė dėmesį, kad šiuo atveju išieškotojas veikė neteisėtai. Nurodė, kad antstolio veiksmai turėjo būti sustabdyti ir iki kol bus priimti sprendimai šioje ir kitose ginčo bylose (dėl šio skundo ir dėl kitos bylos atnaujinimo), nes pareiškėjo turtas galėjo būti nepagrįstai parduotas. Laikinosios apsaugos priemonės galėjo būti taikomos ne tik tose bylose, kurių sprendimų įvykdymą siekiama užtikrinti, bet ir šioje iš esmės tarpusavyje susijusioje byloje. Pareiškėjas skunde labai išsamiai nurodė visumą naujų esminių aplinkybių ir argumentų, bei motyvų, susijusių su patvarkymo ir ankstesnių patvarkymų (banko veiksmų) neteisėtumu ar nepagrįstumu. Kitose bylose pareiškėjos prašymai buvo neteisėtai ir dėl formalių ir neteisėtų priežasčių atmesti.

163.3.

17Buvo ignoruoti skundo motyvai. Antstolio procesiniai dokumentai buvo neteisėti, buvo akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Pareiškėja nurodė ir pateikė pakankamai įrodymų, kad nutartis, kurios pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas, turėjo būti panaikinta ar pakeista; be to, pareiškėjos ginčo bylos dėl neteisėtų ir nesąžiningų AB SEB banko veiksmų dar nebuvo pasibaigę, todėl pareiškėjos skundas paaiškėjus naujoms esminėms (faktinėms ir teisinėms) aplinkybėms buvo priimtinas ir tenkintinas (o patvarkymas ir byla sustabdyta).

183.4.

19Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad pareiškėja skundė ir antstolio vykdymo išlaidų apskaičiavimą vykdomojoje byloje, kadangi manė, jog antstolio apskaičiuotos vykdymo išlaidos buvo akivaizdžiai nepagrįstos, išpūstos ir lupikiškos, nes jos neatitiko Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 2018 metais priimtų pataisų, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2018 metais atliktų pakeitimų antstolių įkainių reguliavimo tvarkoje. Ignoruotos esminės faktinės aplinkybės. Ignoruota taikytina teisė. Antstolio vykdymo dokumentai priimti ignoruojant įsigaliojusias naujas CPK straipsnių nuostatas ir Teisingumo ministro padarytus pakeitimus.

203.5.

21Kadangi tik išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl antstolio neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų bus atsakyta į klausimą, ar tolesni antstolio sprendimai ir priverstinis vykdymas buvo teisėti, siekiant išvengti galimų nuostolių, pareiškėjo skundo prašymas dėl vykdymo sustabdymo vykdomojoje byloje teismo turėjo būti skubiai tenkintinas. Antstolis nepagrįstai nurašė pinigines lėšas iš pareiškėjo sąskaitų ir apskaičiavo neteisėtas vykdymo išlaidas; be to, jis gali areštuoti pareiškėjo turtą.

224.

23Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepime prašo pareiškėjos UAB „AC Invest“ skundą atmesti kaip nepagrįstą; priteisti iš pareiškėjos bylinėjimosi išlaidas už teisinę pagalbą atsiliepimui parengti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

244.1.

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-42710-987/2015 ir Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-604-258/2016 yra įsiteisėjusios, nėra panaikintos, todėl, kol jos galioja, laikytina, kad yra teisėtos su visomis iš to išplaukiančiomis teisinėmis pasekmėmis. Pareiškėja neįrodė, kad yra pagrindas stabdyti vykdomąją bylą ar naikinti šias nutartis. Skundžiamą nutartį priėmęs teismas ir vykdomąją bylą pradėjęs antstolis saistomi įsiteisėjusių teismo sprendimų, neturi teisės naikinti kitų teismų sprendimų, ypač kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka. Šioje byloje nėra ir negali būti sprendžiamas bylos šalių ginčas iš esmės, juolab, kad jis yra išspręstas įsiteisėjusiais sprendimais (nutartimis), kurių pagrindu 2019 m. gegužės 30 d. išduotas vykdomasis raštas ir pradėta vykdomoji byla Nr. 0008/19/01013.

264.2.

27Pareiškėjos atskirasis skundas nėra susijęs su teismo atliktu konkrečiu procesiniu veiksmu, išspręstu nutartimi. Pareiškėjos nuomonė negali būti pagrindas naikinti vykdomuosius dokumentus ar įsiteisėjusias nutartis. Pareiškėja nenurodo jokių naujų aplinkybių ar jų visumos, kurios būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad bankas veikė neteisėtai ir piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis.

285.

29Antstolis Irmantas Gaidelis atsiliepime prašo apelianto skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutarties netenkinti. Nurodė, jog atskirasis skundas grindžiamas vien samprotavimais, deklaratyviais teiginiais, kurie nepagrindžia prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo. Vien faktas, kad pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio veiksmų savaime nesudaro pagrindo stabdyti vykdymo veiksmus.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

316.

32Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

337.

34Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjos (skolininkės) prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkei pateikus skundą dėl antstolės veiksmų.

358.

36Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nenustatė aplinkybių, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių turėtų būti panaikinta.

379.

38CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo gali prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese, kai teikia skundą dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti. CPK 510 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad skundo dėl antstolio veiksmų padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, vykdymo veiksmų nesustabdžius galinčios atsirasti žalos dydis ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis.

3910.

40CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra savarankiškas galimai pažeistų teisių ir interesų gynimo būdas. Laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas - turėtų būti taikoma tik išimtiniais atvejais, esant pakankamai preliminarių duomenų apie asmens, prašančio jas taikyti, galimą teisių bei teisėtų interesų pažeidimą.

4111.

42Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (vykdymo veiksmų sustabdymo), motyvuodamas tuo, jog pareiškėja nepagrindė, kodėl jų nepritaikius palankaus pareiškėjai teismo procesinio sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas; taip pat preliminariai įvertinęs pareiškėjos pateiktą skundą dėl antstolio veiksmų, teismas sprendė, jog negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad laikinąsias apsaugos priemones taikyti yra būtina. Apeliantė teigia, kad pateikė pakankamai duomenų, jog antstolis atlieka išieškojimą pagal vykdomąjį raštą, kuris išduotas neteisėtos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-42710-987/2015 ir Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-604-258/2016 pagrindu. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiais argumentais. Priešingai, nei nurodyta atskirajame skunde, jokie įrodymai, kuriuose būtų konstatuotas minėtų nutarčių neteisėtumas, pirmosios instancijos teismui su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (skundu dėl antstolio veiksmų) nebuvo pridėti.

4312. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-42710-987/2015 atmetė pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų bei priteisė iš pareiškėjos bankui 200 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą dėl 2015 m. lapkričio 20 d. nutarties, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-604-258/2016 atskirąjį skundą atmetė bei papildomai priteisė iš pareiškėjos banko naudai 200 Eur bylinėjimosi išlaidų. 2019 m. gegužės 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-42710-987/2015 išdavė vykdomąjį raštą dėl 400 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš pareiškėjos AB SEB banko naudai. Duomenų apie minėtų nutarčių panaikinimą/pakeitimą nenustatyta. Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taigi, pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertinęs skundą (apeliantės nurodomas aplinkybes, samprotavimus apie nutarčių neteisėtumą), pagrįstai sprendė, jog pareiškėjos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones neatitinka vienos iš būtinųjų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti.

4413. Kiti atskirojo skundo argumentai iš esmės nesiejami su skundžiamos nutarties turiniu bei joje spręstu klausimu (prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių). Sąsajų su kitomis nurodytomis bylomis, jų įtakos nagrinėjamai bylai apeliantė neatskleidė.

4514.

46Pažymėtina ir tai, kad 2019 m. birželio 26 d. pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriuo be kita ko, prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdomosios bylos Nr. 0008/19/01013 vykdymą (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Paminėtoje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 10 d. nutartimi Nr. e2YT-25159-987/2019 netenkino pareiškėjos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi Nr. e2S-1427-794/2019 minėtą nutartį paliko nepakeistą. Kadangi apeliantė pripažįsta, kad nagrinėjamos bylos yra iš esmės analogiškos, be to, naujų esminių aplinkybių, nors jomis grindė atskirąjį skundą, apeliantė taip ir neįvardino, šioje byloje nebuvo pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą spręsti kitaip. Šiuo atveju, negali būti peržiūrimas procesinių sprendimų, priimtų kitose bylose, teisėtumas, todėl argumentai, jog kitose bylose pareiškėjos prašymai buvo neteisėtai atmesti, yra nereikšmingi.

4715. Apeliantė nurodo, jog teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad pareiškėja skundė ir antstolio vykdymo išlaidų apskaičiavimą vykdomojoje byloje. Mano, kad antstolis nepagrįstai nurašė pinigines lėšas iš pareiškėjos sąskaitų ir apskaičiavo neteisėtas vykdymo išlaidas; be to, jis gali areštuoti pareiškėjo turtą.

4816. Pasisakydamas dėl šių argumentų, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti skundžiamos nutarties išvadai, kad vien faktas, kad pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų savaime nesudaro pagrindo sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. Teismų praktikoje ne kartą nurodyta, jog vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso tik nuo paties ieškovo valios (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1239-302/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1636-196/2015). Be to, šiuo atveju, apeliantės argumentai dėl grėsmės palankaus teismo sprendimo vykdymui, galimų nuostolių netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ypač atsižvelgiant į išieškomą sumą, yra deklaratyvaus pobūdžio. Teiginiai, kad turtas gali būti areštuotas, nesudaro jokios grėsmės nei galimai pareiškėjai palankaus teismo sprendimo vykdymui, nei grėsmės pareiškėjos turtiniams interesams.

4917.

50Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad pareiškėja neįrodė išimtinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą stabdyti išieškojimą vykdymo procese.

5118.

52Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantė nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 straipsniai).

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

54Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. pareiškėja (skolininkė) UAB „AC invest“ 2019 m. liepos 26 d. skunde dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 10. 3.... 11. Pareiškėja UAB „AC invest“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. 3.1.... 13. Teismas netinkamai ir nepagrįstai nustatė teisines ir faktines bylos... 14. 3.2.... 15. Teismas nepagrįstai pažymėjo, jog nėra pagrindo sustabdyti išieškojimą... 16. 3.3.... 17. Buvo ignoruoti skundo motyvai. Antstolio procesiniai dokumentai buvo... 18. 3.4.... 19. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad pareiškėja skundė ir antstolio... 20. 3.5.... 21. Kadangi tik išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl antstolio neteisėtų ir... 22. 4.... 23. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepime prašo pareiškėjos UAB „AC... 24. 4.1.... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje... 26. 4.2.... 27. Pareiškėjos atskirasis skundas nėra susijęs su teismo atliktu konkrečiu... 28. 5.... 29. Antstolis Irmantas Gaidelis atsiliepime prašo apelianto skundo dėl Vilniaus... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. 6.... 32. Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 33. 7.... 34. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 35. 8.... 36. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nenustatė... 37. 9.... 38. CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo gali prašyti taikyti... 39. 10.... 40. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 41. 11.... 42. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjos... 43. 12. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 44. 13. Kiti atskirojo skundo argumentai iš esmės nesiejami su skundžiamos... 45. 14.... 46. Pažymėtina ir tai, kad 2019 m. birželio 26 d. pareiškėjas kreipėsi į... 47. 15. Apeliantė nurodo, jog teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad... 48. 16. Pasisakydamas dėl šių argumentų, apeliacinės instancijos teismas... 49. 17.... 50. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad pareiškėja neįrodė... 51. 18.... 52. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 54. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti...