Byla 2S-604-258/2016
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys –antstolis R. V. ir išieškotojas AB SEB bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „AC invest“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys –antstolis R. V. ir išieškotojas AB SEB bankas.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4antstolis R. V. 2015 m. spalio 17 d. patvarkymu persiuntė teismui pareiškėjo (skolininko) UAB „AC invest“ 2015 m. rugsėjo 28 d. skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašoma panaikinti 3 antstolio R. V. 2015 m. rugsėjo 21 d. patvarkymus Nr. 0179/15/01041 dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, dėl lėšų arešto ir dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Pareiškėjas taip pat skunde suformulavo prašymus stabdyti vykdomosios bylos vykdymą, stabdyti prašomų panaikinti patvarkymų vykdymą, stabdyti vykdymo išlaidų išieškojimą bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones sutarties turtui (automobiliui) – jį areštuojant, uždraudžiant išieškotojui su juo atlikti sandorius, stabdant iš šio turto išieškojimą bei perduodant jį saugoti skolininkui.

5Suinteresuotas asmuo Antstolis R. V. 2015 m. spalio 17 d. patvarkyme nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo skundu. Teigia, kad pareiškėjo skunde dėstomi argumentai susiję su ginču tarp skolininko ir išieškotojo, todėl jie turi būti nagrinėjami teisme, o antstolis vykdo įsiteisėjusį teismo sprendimą. Skolininkui buvo įteiktas raginimas įvykdyti teismo sprendimą gera valia, tai yra grąžinti išieškotojui AB SEB bankui automobilį Toyota Corrola, valst. Nr. ( - ) bei sumokėti 102,53 Eur skolą. Skolininkui to nepadarius, antstolis pradėjo priverstinio išieškojimo veiksmus, dėl ko patyrė 232 Eur vykdomąsias išlaidas, paskaičiuotas pagal Sprendimų vykdymo instrukciją, kurios išieškomos iš skolininko (CPK 610 str. 1 d.). Dar vienu antstolio patvarkymu areštuotą 334,53 Eur sumą sudaro 232 Eur vykdomosios išlaidos ir 102,53 skola išieškotojui, kuri iki šios dienos nėra išieškota.

6Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) AB SEB bankas pateikė atsiliepimą, kuriame prašė pareiškėjo skundą atmesti, skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesu bei priteisti 200 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas advokato pagalbai apmokėti. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad skundas pagrįstas deklaratyviais teiginiais, siekiant išvengti įsiteisėjusio Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. sprendimo, priimto civ. byloje Nr. 2-2131-235/2013, kuriuo skolininkas buvo įpareigotas grąžinti išieškotojui automobilį Toyota Corrola, valst. Nr. ( - ) vykdymo. Pažymi, kad skolininkas buvo padavęs naują ieškinį dėl jau išnagrinėto ginčo, kurį įsiteisėjusia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartimi teismas atsisakė priimti, konstatuodamas, jog skolininkas ieškiniu iš esmės siekia išvengti įsiteisėjusių teismo sprendimo vykdymų. Išieškotojas prašo skirti skolininkui baudą už akivaizdžiai nepagrįsto skundo pateikimą, nes skolininkas ne kartą teikė skundus analogiškais motyvais ir turi nesąžiningą tikslą išvengti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo (CPK 95 str. 1 d.).

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas pareiškėjo A. C. skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, nurodė, kad pareiškėjo skunde bei rašytiniuose paaiškinimuose nėra nei vieno argumento, susijusio su skundo reikalavimais panaikinti antstolio R. V. 2015 m. rugsėjo 21 d. patvarkymus Nr. 0179/15/01041 dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, dėl lėšų arešto ir dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Skolininkui vengiant vykdyti įsiteisėjusį Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. sprendimą, priimtą civ. byloje Nr. 2-2131-235/2013, kuriuo skolininkas buvo įpareigotas grąžinti išieškotojui automobilį Toyota Corrola, valst. Nr. ( - ) antstolis pagrįstai pradėjo priverstinį teismo sprendimo vykdymą, o pareiškėjas, skųsdamas antstolio veiksmus, nepateikė antstolio veiksmų neteisėtumą (paskaičiuojant vykdymo išlaidas, areštuojant lėšas bei išieškant vykdymo išlaidas) patvirtinančių argumentų ar įrodymų (CPK 588 str., 610 str., 651 str.).

8Teismas atmetė pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes pareiškėjas analogiškus prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jau yra pateikęs tiesiogiai teismui, kurie buvo iš dalies tenkinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 29 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-40969-294/2015; dėl šios nutarties pats pareiškėjas yra padavęs atskirąjį skundą, prašydamas, kad jo prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų tenkinti visiškai. Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjo prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jau yra išnagrinėti įstatymo nustatyta tvarka, dėl ko teismas iš naujo jų nesprendžia (CPK 3 str. 6 d., 510 str. 2 d.).

9Teismas, atmesdamas suinteresuoto asmens prašymą skirti pareiškėjui baudą, konstatavo, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad kitoje civilinėje byloje Nr. e2-40969-294/2015 teismas, preliminariai įvertinęs analogiško skundo argumentus, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 29 d. nutartimi nusprendė, kad šis skundas negali būti laikomas akivaizdžiai nepagrįstu bei pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo pareiškėjo skundo laikyti akivaizdžiai nepagrįstu. Dėl šios priežasties teismas atmetė išieškotojo prašymą skirti skolininkui baudą už piktnaudžiavimą procesine teise, paduodant akivaizdžiai nepagrįstą skundą dėl antstolio veiksmų (CPK 12 str., 95 str., 178 str.).

  1. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į juos argumentai

10Atskiruoju skundu apeliantas (pareiškėjas) UAB „AC invest“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-20 nutartį bei patenkinti pareiškėjo reikalavimus – sustabdyti šios vykdomosios bylos vykdymą iki šio skundo ir šio ginčo nagrinėjimo pabaigos, panaikinti 2015-09-21 dienos patvarkymus ir sustabdyti jų vykdymą, sustabdyti vykdymo išlaidų apmokėjimą, panaikinti vykdymo išlaidų apskaičiavimo sumas kaip nepagrįstas, pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimą iš lizinguojamo turto (automobilis Toyota Corolla valst. Nr. ( - ) ir perduoti jį saugoti pareiškėjui.

11Nurodo, kad teismas neteisingai rėmėsi antstolio patvarkymu atmesti pareiškėjo skundą. Teismas negalėjo vadovautis ankstesnėmis teismų nutartimis, priimtomis šio ginčo šalių ankstesnėse bylose, kurios buvo priimtos neatsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes ir įrodymus. Teismas nepagrįstai ignoravo ir nenagrinėjo pareiškėjo skunde pateiktų visų esminių faktinių ginčo aplinkybių, visų skundo argumentų ir motyvų. Teismas neatsižvelgė į tai, kad antstolis visiškai netinkamai vadovavosi CPK 510 str. 3 d., kuriame įtvirtinta, kad antstolis skundą privalo išnagrinėti per penkias dienas nuo jo gavimo. Antstolis, gavęs pareiškėjo skundą 2015-09-28, jį turėjo išnagrinėti 2015-10-02, tačiau išnagrinėjo tik 2015-10-07.

12Taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai priteisė bankui 200 Eur bylinėjimosi išlaidas. Pagal CPK 443 str. 6 d. bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Be to, pagal 2004 m. balandžio 2 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-85 Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalius dydžius priteista suma viršijo minėtų rekomendacijų priteistinus dydžius. Pažymi, kad pagal šių nuostatų 7 p. rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imami Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga sudarė 325 Eur, todėl nagrinėjamu atveju priteistinos bylinėjimosi išlaidos sudarytų tik 39 Eur.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo SEB bankas prašo netenkinti UAB „AC invest“ skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-20 nutarties ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą bei iš pareiškėjo suinteresuoto asmens naudai priteisti 400 Eur.

14Nurodo, kad nors pareiškėjas savo skunde dėsto daug faktinių aplinkybių, tačiau sprendžiant antstolio veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo klausimą yra svarbi aplinkybė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-11-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2131-235/2013 nusprendė, kad tenkina AB SEB lizingas (vėliau AB SEB lizingas turtą teises ir pareigas perėmė AB SEB bankas) ieškinį ir įpareigojo atsakovą UAB „AC invest“ grąžinti ieškovui AB „SEB lizingas“ automobilį Toyota Corolla, kuris atsakovui buvo perduotas valdyti ir naudoti nutrauktos finansinio lizingo sutarties pagrindu. Vilniaus apygardos teismo 2015-04-20 nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-15 sprendimą. Nei po lizingo sutarties nutraukimo, nei po įsiteisėjusios teismo nutarties, kuria buvo nustatyta pareiga pareiškėjui grąžinti automobilį pareiškėjas šios savo pareigos neįvykdė, dėl ko teismas išdavė vykdomąjį raštą. Pirmos instancijos teismas teisingai nurodo, kad ieškovo pateiktais reikalavimais šioje byloje iš esmės siekiama išvengti įsiteisėjusių sprendimų vykdymo.

15Pažymi, kad pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad pirmos instancijos teismas iš naujo turėjo analizuoti teisinius santykius, kurie jau išnagrinėti įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Antstolis taip pat atlikdamas vykdymo veiksmus tokių įgalinimų neturi. Pareiškėjas atskirajame skunde didžiausią dėmesį skiria ne antstolio veiksmų teisėtumui, bet aplinkybėms, susijusioms su AB SEB banko ir pareiškėjo tarpusavio ginčais. Pareiškėjas, nesutikdamas su antstolio apskaičiuotomis vykdymo išlaidomis, nenurodo jokių motyvų, kodėl antstolio vykdymo išlaidos yra nepagrįstos.

16Taip pat pažymi, kad pareiškėjas netinkamai aiškina Lietuvos ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nuostatas. Minėtų rekomendacijų 7 punktas numato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje. Atsižvelgiant į tai, pirmos instancijos teismas pagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas iš pareiškėjo AB SEB bankas naudai. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

19Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Apeliantas (pareiškėjas) UAB „AC Invest“, nesutikdamas su pirmos instancijos teismo nutartimi, nurodo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai ignoravo ir nenagrinėjo pareiškėjo skunde pateiktų visų esminių faktinių ginčo aplinkybių, visų skundo argumentų ir motyvų. Susipažinus su pareiškėjo pateiktu skundu dėl antstolio veiksmų matyti, kad nors pareiškėjas prašo panaikinti antstolio 2015-09-21 patvarkymus, tačiau skunde dėsto aplinkybes susijusias su finansinio lizingo sutartimi, kuri buvo nutraukta 2012-03-05 bei iš naujo kelia klausimus, kurie jau buvo išspręsti Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-11-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2131-235/2013, o Vilniaus apygardos teismo 2015-04-20 nutartimi šis sprendimas buvo paliktas nepakeistas. Kadangi įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, tai reiškia, jog šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai nevertino su įsiteisėjusiu teismo sprendimu susijusių aplinkybių.

21Apelianto teigimu, teismas neatsižvelgė į tai, kad antstolis visiškai netinkamai vadovavosi CPK 510 str. 3 d., kuriame įtvirtinta, kad antstolis skundą privalo išnagrinėti per penkias dienas nuo jo gavimo. Antstolis, gavęs pareiškėjo skundą 2015-09-28, jį turėjo išnagrinėti 2015-10-02, tačiau išnagrinėjo tik 2015-10-07. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo argumentu nesutinka, kadangi pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 2 straipsnį skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl to priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį, kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Nagrinėjamu atveju apelianto skundas antstolio kontoroje gautas 2015-09-30 (b.l.4), antstolis priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti skolininko skundą 2015-10-07 (nepraleidus penkių darbo dienų termino) ir tą pačią dieną persiuntė šį patvarkymą su apelianto skundu persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui. Atsižvelgiant į tai nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad buvo pažeista skundo nagrinėjimo procedūra.

22Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai netenkino apelianto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones –stabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0179/15/01041. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmos instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad vadovaujantis CPK 510 straipsnio 2 dalimi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, skundžiant antstolio veiksmus, turėjo būti paduotas tiesiogiai teismui dar iki antstolio patvarkymo dėl paties skundo tenkinimo/netenkinimo priėmimo. Antstoliui išnagrinėjus pareiškėjo skundą per CPK 512 straipsnyje nustatytus terminus, jo netenkinus ir persiuntus teismui, teismas tokiu atveju sprendžia klausimą tik dėl paties skundo pagrįstumo/nepagrįstumo (CPK 510 str. 2 d.). Taigi nagrinėjamu atveju toks apelianto prašymas negalėjo būti tenkinamas. Tuo labiau, kad apeliantas, pasinaudodamas aukščiau minėtomis nuostatomis, šią savo teisę realizavo civilinėje byloje Nr. e2-40969-294/2015.

23Apeliantas apeliaciniame skunde prašo panaikinti antstolio paskaičiuotas vykdymo išlaidas, tačiau kodėl su jomis nesutinka nenurodo. Apeliacinės instancijos teismas susipažinęs su antstolio pateikiamomis vykdymo išlaidomis, konstatuoja, kad antstolis pagrįstai remdamasis Sprendimų vykdymo instrukcija apskaičiavo vykdymo išlaidas. Nenustatyta, jog vykdymo išlaidos būtų apskaičiuotos neteisingai ar tam tikri veiksmai būtų atlikti tam nesant jokio pagrindo, t. y. kad kaip nors būtų pažeistos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos. Todėl nėra jokio pagrindo tenkinti šį apelianto reikalavimą.

24Nepagrįstais laikytini apelianto argumentai, kad pirmos instancijos teismas neteisėtai suinteresuoto asmens naudai iš jo priteisė bylinėjimosi išlaidas, kadangi pagal CPK 443 str. 6 d. bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas neteisingai interpretuoja šį CPK straipsnį, nes įstatyme numatyta, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Nagrinėjamu atveju apelianto ir suinteresuoto asmens AB SEB bankas interesai bei suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingi, ginčo dėl to nagrinėjamu atveju nėra. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju pagrįstai nustatė, jog suinteresuotas asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą CPK 443 str. 6 d. prasme.

25Skundžiamos teismo nutarties neteisėtumą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliantas taip pat grindžia tuo, jog priteistos bylinėjimosi išlaidos yra neproporcingos, nes viršija Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos) nustatytus dydžius. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas remiasi Rekomendacijų redakcija galiojusia nuo 2004 m. balandžio 16 d. iki 2015 m. kovo 20 d. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nuostatas. Pagal šių Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kuris nagrinėjamu atveju sudaro 699,80 Eur. Šių Rekomendacijų 8.16 punkte įtvirtinta, kad už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai koeficientas -0,4, todėl maksimali priteistina suma už atsiliepimo į skundą parengimą sudarytų 279,92 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, suinteresuoto asmens patirtos 200 Eur bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbą nelaikytinos nepagrįstai didelėmis, dėl to aukščiau minėti apelianto atskirojo skundo argumentai atmestini.

26Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas pateikė prašymą priteisti 400 Eur bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą bei pateikė įrodymus, pagrindžiančius šias išlaidas. Atsižvelgus į tai, kad byloje nėra sprendžiami nauji teisės taikymo klausimai, kad suinteresuoto asmens atstovė dalyvavo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, dėl ko realiai negalėjo patirti didesnių darbo sąnaudų, nei buvo patirta pirmosios instancijos teisme, be to, prašoma priteisti išlaidų suma viršija ir LR Teisingumo ministro įsakymu patvirtintose rekomendacijose numatytą priteistino užmokesčio už teisinę pagalbą dydį (8.16 punktas), todėl teismas sprendžia, kad šiuo atveju yra pagrindas suinteresuoto asmens prašymą tenkinti iš dalies ir sumažinti prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą (400 Eur) iki 200 Eur.

27Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai nutarčiai panaikinti pareiškėjas nenurodė ir teismas nenustatė, todėl ji paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 str.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Priteisti suinteresuotam asmeniui AB SEB bankui (į.k. 112021238) iš pareiškėjo UAB „AC invest“ (į.k. 301299793) 200 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl advokato pagalbos apmokėjimo apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. antstolis R. V. 2015 m. spalio 17 d. patvarkymu persiuntė teismui pareiškėjo... 5. Suinteresuotas asmuo Antstolis R. V. 2015 m. spalio 17 d. patvarkyme nurodė,... 6. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) AB SEB bankas pateikė atsiliepimą,... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas pareiškėjo A. C. skundą dėl antstolio... 8. Teismas atmetė pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 9. Teismas, atmesdamas suinteresuoto asmens prašymą skirti pareiškėjui baudą,... 10. Atskiruoju skundu apeliantas (pareiškėjas) UAB „AC invest“ prašo... 11. Nurodo, kad teismas neteisingai rėmėsi antstolio patvarkymu atmesti... 12. Taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai priteisė bankui 200 Eur... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo SEB bankas prašo... 14. Nurodo, kad nors pareiškėjas savo skunde dėsto daug faktinių aplinkybių,... 15. Pažymi, kad pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad pirmos instancijos teismas... 16. Taip pat pažymi, kad pareiškėjas netinkamai aiškina Lietuvos ministro... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 20. Apeliantas (pareiškėjas) UAB „AC Invest“, nesutikdamas su pirmos... 21. Apelianto teigimu, teismas neatsižvelgė į tai, kad antstolis visiškai... 22. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad pirmos instancijos teismas... 23. Apeliantas apeliaciniame skunde prašo panaikinti antstolio paskaičiuotas... 24. Nepagrįstais laikytini apelianto argumentai, kad pirmos instancijos teismas... 25. Skundžiamos teismo nutarties neteisėtumą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų... 26. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas pateikė prašymą priteisti 400 Eur... 27. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti... 30. Priteisti suinteresuotam asmeniui AB SEB bankui (į.k. 112021238) iš...