Byla 2-424-157/2015
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Iveco Capital Baltic“ prašymas patvirtinti finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Festina“ bankroto byloje Nr. B2-2803-610/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Festina“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Iveco Capital Baltic“ prašymas patvirtinti finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Festina“ bankroto byloje Nr. B2-2803-610/2014.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2014 m. liepos 24 d., atsakovui UAB „Festina“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

5Kreditorius UAB „Iveco Capital Baltic“ 2014 m. rugsėjo 10 d. pateikė administratoriui prašymą patvirtinti jo 1 111 203,72 Lt (321 826,84 EUR) dydžio finansinį reikalavimą. Šį reikalavimą pareiškėjas grindė tarp šalių 2013 m. gegužės 17 d. ir 2013 m. rugpjūčio 26 d. sudarytomis autotransporto priemonių nuomos sutartimis, kurių pagrindu skolininkui buvo perduotos valdyti ir naudotis šešios transporto priemonės. Nurodė, kad skolininkas nemokėjo nuomos mokesčio, todėl 2014 m. kovo 26 d. vienašališkai nutraukė šias sutartis. Teigė, kad finansinį reikalavimą sudaro

635 501,70 Lt skola, atsiradusi iki sutarčių nutraukimo (neapmokėtos sąskaitos faktūros Nr. LTPN20748, Nr. LTPN21052, Nr. LTPN21005); 42 198,84 EUR delspinigiai pagal neapmokėtas sąskaitas faktūras, o taip pat 269 346 EUR netesybos dėl sutarties nutraukimo (Sutarčių 10.4 p.).

7Bankroto administratorius sutiko su pareiškėjo finansinio reikalavimo dalimi, kurią sudaro 35 501,70 Lt neapmokėta skola. Tačiau nurodė, kad likusi šio reikalavimo dalis – 311 544,84 EUR, kurią sudaro paskaičiuoti delspinigiai ir baudos, yra nepagrįstai didelė, neatitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo standartų, pažeidžia sutarties šalių pusiausvyros principo reikalavimus. Prašė teismą sumažinti netesybas, atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojančios įmonės prievolės ir sutartinių netesybų dydžio santykis yra 1:30; kad nėra pateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių kreditoriaus patirtus nuostolius dėl prievolių neįvykdymo; kad prievolių neįvykdymo terminai buvo pažeisti nežymiai; kad kreditoriui yra grąžintas tinkamos būklės nuomotas turtas; kad prievolių neįvykdymą lėmė sunki bendrovės finansinė padėtis, o ne nesąžiningi, tyčiniai veiksmai. Bankroto administratorius taip pat prašė delspinigius skaičiuoti ne iki 2014 m. liepos 24 d., o tik iki pirmosios instancijos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutarties iškelti bendrovei bankroto bylą įsiteisėjimo – 2014 m. balandžio 3 d., nes apeliacine tvarka buvo apskųsta tik teismo nutarties dalis dėl administratoriaus skyrimo.

8Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi buvo patvirtinta kreditoriaus UAB „Iveco Capital Baltic“ finansinio reikalavimo dalis dėl 35 501,70 Lt skolos.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Iveco Capital Baltic“ prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Festina“ bankroto byloje patenkino iš dalies – patvirtino papildomą 165 052,86 EUR (569 894,51 Lt) dydžio finansinį reikalavimą.

11Teismas, spręsdamas klausimą dėl kreditoriaus pareikšto 311 544,84 EUR dydžio papildomo reikalavimo, kurį sudaro paskaičiuotos sutartinės netesybos, pagrįstumo, nustatė, kad šalys buvo susitarusios dėl 0,03 proc. delspinigių (sutarties 3.9 p.), kurių priskaičiuota 42 198,84 EUR; kad už sutarties nutraukimą 269 346 EUR netesybos (baudinės) buvo papildomai paskaičiuotos pagal sutarčių 10.4 punktą, kuriame šalys buvo susitarusios, jog sutartį nutraukus pirma laiko dėl nuomininko kaltės, jos nutraukimo dieną šis sumoka nuomotojui visas pagal grafiką nesumokėtas lėšas, praranda 450 EUR depozitą už kiekvieną autotransporto priemonę ir papildomai sumoka skirtumą tarp bendros už 36 nuomos mėnesius mokėtinos sumos ir nuomininkui faktiškai sumokėtų lėšų sumos.

12Teismas nustatė, kad šalys nesiginčija dėl to, jog sutartys nutrauktos dėl skolininko kaltės (nemokėtas nuomos mokestis), kad skolininkui BUAB „Festina“ tinkamai vykdant prievolę kreditorius UAB „Iveco Capital Baltic“ po sutarčių pasibaigimo (36 mėn.) būtų gavęs 302 400 EUR (be PVM mokesčio) nuomos mokesčio bei susigrąžinęs transporto priemones, kurių bendra likutinė vertė – 205 800 EUR (34 300 EUR x 6), viso 508 200 EUR; kad pagal kreditoriaus pažymoje esančius duomenis, skolininko grąžintos transporto priemonės buvo parduotos už 909 378,24 Lt (263 347,14 EUR); kad už 19 mėn. skolininkas kreditoriui yra sumokėjęs 343 147,14 EUR nuomos mokesčio (96 558 EUR/5 082 EUR), t. y. 79 800 EUR (be PVM mokesčio). Tuo remdamasis teismas konstatavo, kad kreditoriaus UAB „Iveco Capital Baltic“ galimi nuostoliai dėl netinkamo prievolės vykdymo / jos neįvykdymo yra 165 052,86 EUR (508 200 EUR – 343 147,14 EUR).

13Remdamasis tuo, kas paminėta bei vadovaudamasis CK 6.70 straipsnio, 6.71 straipsnio, 6.256 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 1 dalies, 3 dalies, 6.245 straipsnio 3 dalies, 6.256 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies, 6.156 straipsnio 1 dalies, 6.158 straipsnio 1 dalies, CK 6.73 straipsnio 2 dalies, nuostatomis, o taip pat kasacinio teismo išaiškinimais sutartinių netesybų priteisimo klausimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2012 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2012; 2013 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2013); atsižvelgdamas į tai, kad kreditorius UAB „Iveco Capital Baltic“ siekia itin didelių netesybų; kad šalys buvo susitarusios dėl dvejopų netesybų, tai yra delspinigių (sutarties 3.9 p.), baudų (sutarties 10.4 p.) forma; į galimų kreditoriaus nuostolių dydį; į tai, kad skolininkas yra bankrutuojanti įmonė ir prievolės buvo nevykdomos dėl jo bankroto; į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, – teismas sprendė, jog prašomos priteisti 311 544,84 EUR netesybos yra aiškiai per didelės, todėl mažintinos iki nustatytų kreditoriaus galimų nuostolių dydžio, t. y. 165 052,86 EUR.

14Teismas nurodė nepasisakąs dėl skolininko argumentų, susijusių su delspinigių skaičiavimo termino ir nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimu, nurodęs, kad tai neturi reikšmės šios nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, kadangi buvo vertintas bendras netesybų dydis, kuris sumažintas iki galimų kreditoriaus nuostolių dydžio, o sumažintų netesybų suma žymiai didesnė, negu paskaičiuoti delspinigiai (42 198,84 EUR).

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atsakovas BUAB „Festina“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį pakeisti ir priimti naują sprendimą – sumažinti bankroto byloje patvirtintą papildomą kreditoriaus UAB „Iveco Capital Baltic“ finansinį reikalavimą iki dydžio, atitinkančio protingų netesybų standartą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas be pagrindo UAB „Iveco Capital Baltic“ finansinį reikalavimą, grindžiamą sutartinėmis netesybomis, sumažino tik iki 165 052,86 EUR, nes šis dydis neatitinka bendrųjų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo standartų bei šalių interesų pusiausvyros principo.
  2. Teismas netinkamai taikė CK 6.73 straipsnio 2 dalies bei CK 6.258 straipsnio 3 dalies normas ir neteisingai nustatė dėl nesumokėto nuomos mokesčio pareiškėjo patirtų nuostolių sumą – 508 200 EUR, kurią sudaro per 36 mėnesius iš nuomos gautinų pajamų suma (302 400 EUR) ir transporto priemonių likutinė vertė, jas kreditoriui grąžinant po 36 mėnesių (205 800 EUR), atėmus 343 147,14 EUR sumą, kurią sudaro lėšos, kreditoriaus gautos iš nuomos iki sutarčių nutraukimo (79 800 EUR) ir lėšos, gautos realizavus jam grąžintą turtą (263 347,14 EUR). Tokia nuostolių apskaičiavimo tvarka paremta idealiomis, o ne realiomis prognozėmis.
  3. Teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos aiškinant CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir CK 6.258 straipsnio 3 dalies normas. Šis teismas yra nurodęs, kad reikšmingos aplinkybės šiuo klausimu yra ne tik netesybų bei nuostolių santykis, bet ir prievolės vertės bei prašomų priteisti netesybų santykis, prievolės pažeidimo aplinkybės, jos neįvykdymo terminas. Liko neįvertintas teismo sumažintų netesybų dydžio (165 052,86 EUR) santykis su neįvykdytos sutartinės prievolės suma (10 282 EUR), kuris yra 16:1 (165 052,86 : 10 282), todėl kreditorius už prievolės neįvykdymą įgijo teisę gauti netesybas net 16 kartų didesnes nei negautas nuomos mokestis. Teismas taip pat neįvertino prievolės pažeidimo aplinkybių (nuomos sutarčių vykdymo praktika, neįvykdytų prievolių terminai, tinkamos būklės transporto priemonių grąžinimas).

17Kreditorius UAB „Iveco Capital Baltic“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog:

  1. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė dėl ieškovo tiesioginių bei netiesioginių nuostolių iš Sutarčių pažeidimo ir nutraukimo (Sutarčių 2.4 p., 2.1, 2.4 p., 2.3 p.) ir vadovaudamasis diskrecijos teise patvirtino jo papildomą 165 052,86 EUR dydžio finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje.
  2. Atsakovas, netinkamai aiškindamas CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį, nustatančias žemiausiąją netesybų mažinimo ribą, be pagrindo reikalauja teismo patvirtintą finansinį reikalavimą sumažinti, nes didesnis netesybų sumažinimas prieštarautų CK 6.251 straipsnio 1 dalies, 6.256 straipsnio, 6.258 straipsnio 3 dalies, 6.156 straipsnio, 6.189 straipsnio nuostatoms bei kasacinės instancijos teismo formuojamai praktikai.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirojo skundo ribų, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

20Nagrinėjamu atveju pagal atsakovo BUAB „Festina“ atskirojo skundo argumentus turi būti sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies patenkintas kreditoriaus UAB „Iveco Capital Baltic“ prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo bankroto byloje, teisėtumo bei pagrįstumo klausimas.

21Byloje esantys duomenys rodo, jog šalys – kreditorius UAB „Iveco Capital Baltic“ (nuomotojas) bei skolininkas BUAB „Festina“ (nuomininkas), 2013 m. gegužės 17 d. ir 2013 m. rugpjūčio 26 d. komercinio pobūdžio sutartis dėl autotransporto priemonių nuomos, kurių pagrindu skolininkui buvo perduotos valdyti ir naudotis šešios transporto priemonės ir dėl kurių nevykdymo / netinkamo vykdymo iš skolininko pusės yra kilęs šis ginčas, – sudarė kaip du savarankiški privatūs juridiniai asmenys, ne vienerius metus besiverčiantys savo verslu (kreditorius – didmena bei mažmena pardavinėdamas, o taip pat nuomodamas naujus krovininius automobilius, sunkvežimius IVECO; skolininkas – teikdamas logistikos, transporto paslaugas). Taigi akivaizdu, kad sudarant šias sutartis, tiek nuomotojas, tiek nuomininkas žinojo / turėjo žinoti šio verslo ypatumus, automobilių nuomos, sutartinės atsakomybės už prievolinių įsipareigojimų nevykdymą etc. sąlygas.

22Teismas teisingai nustatė, kad šalys, pasirašydamos sutartis, buvo susitarusios, jog už mokėjimų termino praleidimo dieną mokėtini 0,03 proc. delspinigiai (sutarčių 3.9 p.); jog sutartį nutraukus pirma laiko dėl nuomininko kaltės, jos nutraukimo dieną šis privalo sumokėti nuomotojui visas pagal mokėjimų grafikus nesumokėtas pinigų sumas, praranda 1 450 EUR depozitą už kiekvieną autotransporto priemonę, o taip pat papildomai privalo sumokėti sumą, kuri bus lygi skirtumui tarp bendros, už 36 nuomos mėnesius mokėtinos sumos, ir sumos, kurią nuomininkas bus faktiškai sumokėjęs (sutarčių 10.4 p.). Nustatyta, kad pagal sutarčių 3.9 punktus delspinigių priskaičiuota

2342 198,84 EUR sumai, o papildomos netesybos už sutarties nutraukimą pagal sutarčių 10.4 punktą sudaro 269 346 EUR. Taip pat teisingai nustatyta, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog kreditorius būtų neteisingai suskaičiavęs minėtas netesybas, jog sutartys nutrauktos todėl, kad jas pažeidė būtent skolininkas. Taip pat nebuvo / nėra ginčijamos minėtos sutarčių sąlygos.

24Apeliantas atsakovas BUAB „Festina“, nesutikdamas su šia teismo nutartimi, remiasi CK 6.73 straipsnio 2 dalies bei CK 6.258 straipsnio 3 dalies normomis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teisminėje praktikoje suformuluotais nurodymais aiškinant bei taikant minėtas teisės normas. Tačiau būtina pažymėti, kad teisminėje praktikoje šiais klausimais nuosekliai laikomasi pozicijos, jog klausimai dėl sutartinės atsakomybės, tai yra pačių šalių sulygtų sąlygų taikymo, kiekvienu atveju yra sprendžiami ištyrus bei įvertinus būtent konkrečioje nagrinėjamoje byloje nustatytas faktines aplinkybes.

25Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl kreditoriaus reikalaujamų sutartinių netesybų dydžio, remdamasis šios bylos faktinėmis aplinkybėmis, teisingai nurodė, jog asmenys privalo patys rūpintis savo teisėmis ir interesais, apsvarstyti galimus to veiksmo teisinius padarinius, o abejodamas dėl savo veiksmų teisinės reikšmės ir jo galimų teisinių pasekmių, prieš jį atlikdamas, privalo imtis priemonių tokioms abejonėms išsklaidyti, nes priešingu atveju jo elgesys traktuotinas kaip neapdairus ir neatidus, kuris prisiimama ir galimą neigiamų padarinių riziką (CK 6.156 str. 1 d., 6.256 str. 1, 2 d., 6.158 str. 1 d., Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 str.). Šiame kontekste turėtina omenyje taip pat ir tai, kad minėtas sutartis su nurodytomis sutartinės atsakomybės sąlygomis nuomininko atsakovo BUAB „Festina“ vardu sudarė šios bendrovės generalinis direktorius, tai yra vadovas, kurį, kaip žinia, su bendrove sieja fiduciarinio pobūdžio teisiniai santykiai.

26Taigi, vykdydamas pareigą kontroliuoti sutartinių netesybų dydį, teismas, remdamasis bylos medžiaga bei tuo, kas paminėta, teisingai sprendė, kad kreditoriaus UAB „Iveco Capital Baltic“ reikalaujamos netesybos – 311 544,84 EUR, yra traktuotinos kaip itin didelės, ir jas sumažino iki 165 052,86 EUR, tai yra iki galimų kreditoriaus nuostolių už netinkamą prievolės vykdymą dydžio. Teisėjų kolegija pažymi, kad kreditorius savo atsiliepime į atskirąjį skundą teisingai nurodo, jog CK 6.73 straipsnio 2 dalies bei CK 6.258 straipsnio 3 dalies normos, kuriomis savo poziciją grindžia apeliantas, nustato žemiausiąją netesybų mažinimo ribą, kuri atitinkamai nustato teismo diskrecijos teisės ribas.

27Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas kreditoriaus UAB „Iveco Capital Baltic“ papildomo finansinio reikalavimo dydis neatitinka bendrųjų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo standartų bei šalių interesų pusiausvyros principo; kad teismas netinkamai aiškino bei taikė CK 6.73 straipsnio 2 dalies bei CK 6.258 straipsnio 3 dalies normas; kad nukrypo nuo aktualios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos nurodymų, kad teismo išvadų pagrįstumą paneigia šių prievolių pažeidimo aplinkybės (nuomos sutarčių vykdymo praktika, neįvykdytų prievolių terminai, tinkamos būklės transporto priemonių grąžinimas etc.) (CPK 185 str.).

28Taigi atsakovo BUAB „Festina“ atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 263 str. 1 d.), nepasisakant dėl šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų kitų argumentų, kaip neturinčių reikšmės teisingam bylos išsprendimui, nes nustačius, kad teismas tinkamai atskleidė nagrinėjamos bylos esmę, pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

29Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo... 5. Kreditorius UAB „Iveco Capital Baltic“ 2014 m. rugsėjo 10 d. pateikė... 6. 35 501,70 Lt skola, atsiradusi iki sutarčių nutraukimo (neapmokėtos... 7. Bankroto administratorius sutiko su pareiškėjo finansinio reikalavimo dalimi,... 8. Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi buvo patvirtinta... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi kreditoriaus UAB... 11. Teismas, spręsdamas klausimą dėl kreditoriaus pareikšto 311 544,84 EUR... 12. Teismas nustatė, kad šalys nesiginčija dėl to, jog sutartys nutrauktos dėl... 13. Remdamasis tuo, kas paminėta bei vadovaudamasis CK 6.70 straipsnio, 6.71... 14. Teismas nurodė nepasisakąs dėl skolininko argumentų, susijusių su... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atsakovas BUAB „Festina“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo Kauno... 17. Kreditorius UAB „Iveco Capital Baltic“ pateikė atsiliepimą, kuriame... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamu atveju pagal atsakovo BUAB „Festina“ atskirojo skundo... 21. Byloje esantys duomenys rodo, jog šalys – kreditorius UAB „Iveco Capital... 22. Teismas teisingai nustatė, kad šalys, pasirašydamos sutartis, buvo... 23. 42 198,84 EUR sumai, o papildomos netesybos už sutarties nutraukimą pagal... 24. Apeliantas atsakovas BUAB „Festina“, nesutikdamas su šia teismo nutartimi,... 25. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantas,... 26. Taigi, vykdydamas pareigą kontroliuoti sutartinių netesybų dydį, teismas,... 27. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip... 28. Taigi atsakovo BUAB „Festina“ atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama... 29. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos... 30. Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....