Byla 1A-400-327/2018
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio, kuriuo

1Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Svetlanos Jurgaitienės, Viktoro Preikšo (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Valdo Vitunsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų K. D. ir V. L. apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nuosprendžio, kuriuo

3K. D. pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 4 dalyje, ir nuteistas 35 (trisdešimt penkių) parų areštu. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto c) papunkčiu, paskirta bausmė subendrinta su Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 20 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi dalinio sudėjimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 50 (penkiasdešimties) parų areštas, bausmę paskiriant atlikti areštinėje.

4V. L. pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 4 dalyje, ir nuteistas 35 (trisdešimt penkių) parų areštu. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi dalinio sudėjimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 7 (septyni) mėnesiai 17 (septyniolika) dienų laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

5Iš K. D. ir V. L. civilinės ieškovės UAB „( - )“ naudai solidariai priteista 114,73 eurų (vienas šimtas keturiolika eurų 73 ct) turtinei žalai atlyginti.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7

  1. K. D. ir V. L. nuteisti už tai, kad veikdami bendrininkų grupėje 2017 m. rugsėjo 5 d. apie 19.30 val., turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, užėję į UAB „( - )“ priklausančią parduotuvę „( - )“, esančią ( - ), K. D. paėmė vieną butelį degtinės Grey Goose“, 1 l talpos, 44,75 Eur vertės, ir vieną butelį viskio „Jack Daniels“, 0,7 l talpos, 25,99 Eur vertės, V. L. paėmė vieną butelį brendžio „Torres 15“ 0,7 l talpos, 27 Eur vertės, ir vieną butelį brendžio „Torres 10“, 0,7 l talpos, 16,99 Eur vertės, V. L. šias parduotuvės prekes susidėjo į savo kuprinę ir iš parduotuvės išėjo pro įėjimo vartelius už prekes nesusimokėjęs, tokiu būdu kaltinamieji pagrobė svetimą, UAB „( - )“ priklausantį, 114,73 Eur vertės turtą.
  2. Nuteistasis K. D. apeliaciniame skunde prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendį, paskiriant laisvės apribojimo bausmę. Apelianto nuomone, teismas, skirdamas arešto bausmę, neatsižvelgė į tai, kad nuteistasis padarė baudžiamąjį nusižengimą, yra dirbantis, o dėl paskirtos bausmės praras darbą. Kartu su apeliaciniu skundu pateikė įrodymus dėl žalos civilinei ieškovei atlyginimo.
  3. Nuteistasis V. L. apeliaciniame skunde prašo neskirti su laisvės atėmimu susijusios bausmės. Nurodo, kad gailisi padaręs nusikalstamą veiką, jo draugė nėščia, jis pats ketina pradėti dirbti ir nori susitvarkyti gyvenimą.
  4. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros prokurorė V. V. atsiliepime į nuteistųjų apeliacinius skundus prašo K. D. ir V. L. apeliacinius skundus atmesti ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendį kaip teisėtą ir pagrįstą.
  5. Nuteistojo K. D. apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, nuteistojo V. L. apeliacinis skundas atmetamas.
Dėl nuteistojo K. D. apeliacinio skundo
  1. Nuteistasis K. D. apeliaciniame skunde savo kaltės neginčija, prašo jam skirti laisvės apribojimo bausmę. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalis).
  2. Individualizuodamas ir skirdamas nuteistajam bausmę už jam inkriminuotą nusikalstamą veiką teismas bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, įtvirtintų BK 54 straipsnyje, nepažeidė, tinkamai įvertino nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, nuteistojo kaltės formą ir rūšį, atsižvelgė į nuteistojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, atsakomybę sunkinančią aplinkybę, vadovavosi BK 41 straipsnio 2 dalies nuostatomis dėl bausmės paskirties ir paskyrė K. D. už jo padarytą baudžiamąjį nusižengimą tinkamos rūšies bausmę.
  3. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas K. D. arešto bausmę, pagrįstai atsižvelgė į tai, kad jis anksčiau eilę kartų teistas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, taip pat ir už panašaus pobūdžio nusikaltimus, teistumas neišnykęs. Administracine tvarka baustas taip pat už turtinių pažeidimų padarymą. Jam diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant opioidus, priklausomybės sindromas. Nors skunde nurodo, kad dirba, tačiau pastebėtina, kad įsidarbino 2018 m. vasario 7 d., t. y., tik bylos nagrinėjimo teisme metu, sudaryta terminuota darbo sutartis (sutarties pabaigos terminas – 2018 m. balandžio 30 d.). Baudžiamasis nusižengimas padarytas praėjus kiek daugiau nei mėnesiui laiko po to, kai apelianto atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis dėl BK 140 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą, už ką jam buvo paskirta laisvės apribojimo bausmė. Visos šios teismo nustatytos aplinkybės leidžia pagrįstai manyti, kad K. D. padaryta nusikalstama veika nėra atsitiktinė, o nulemta susiformavusių neigiamų vertybinių nuostatų ir kad anksčiau paskirtos bausmės nepadarė poveikio nuteistojo elgesiui, nepakeitė jo polinkio nusikalsti. Todėl teismas jam pagrįstai paskyrė griežčiausią sankcijoje numatytą bausmės rūšį – areštą. Akivaizdu, kad nuteistasis yra linkęs nusikalsti, nepaklusti visuomenėje priimtoms elgesio taisyklėms, yra socialiai pavojingas, o jo siekis būti laisvėje negali turėti prioriteto prieš visuomenės interesą būti apsaugotai nuo nusikalstamų veikų. Todėl keisti K. D. paskirtos bausmės rūšį nėra jokio teisinio pagrindo.
  4. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas arešto bausmės trukmę, atsižvelgė į nuteistojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, į atsakomybę sunkinančią aplinkybę – baudžiamąjį nusižengimą padarė veikdamas bendrininkų grupe, kitas aukščiau išdėstytas BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes, ir paskyrė bausmę, šiek tiek didesnę nei sankcijoje numatytos arešto bausmės vidurkis. Tačiau bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo dar viena K. D. atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Kartu su apeliaciniu skundu nuteistasis pateikė pinigų pervedimo kvitą, patvirtinantį, kad jis 2018 m. kovo 15 d. (po nuosprendžio priėmimo) civilinei ieškovei atlygino baudžiamuoju nusižengimu padarytą žalą, t. y., UAB „( - )“ pervedė 114,73 Eur (2 t., b. l . 142). BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tada, kai kaltininkas savo noru atlygino ar pašalino padarytą žalą. Teismų praktikoje savanoriškas žalos atlyginimas pripažįstamas atsakomybę lengvinančia aplinkybe tada, kai kaltininkas pats savo noru ar jo valia kiti asmenys atlygino ar pašalino visą žalą iki teismo nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-451/2005, 2K-38/2009, 2K-77/2009, 2K-7-287/2009, 2K-534/2013, 2K-211/2014). Taigi minėta aplinkybė dėl žalos atlyginimo pripažintina nuteistojo K. D. atsakomybę lengvinančia (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kadangi individualizuodamas bausmę teismas privalo atsižvelgti į visas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, o nagrinėjamu atveju nuteistojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė nustatyta po teismo nuosprendžio priėmimo, apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą sumažinti skundžiamu nuosprendžiu nuteistajam paskirtą bausmę. Skundžiamu nuosprendžiu K. D. už baudžiamojo nusižengimo padarymą paskirta šiek tiek didesnė nei sankcijos vidurkis arešto bausmė, tačiau atsižvelgus į apeliacinės instancijos teisme paaiškėjusią atsakomybę lengvinančią aplinkybę bei kitas aukščiau aptartas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, į kurias atsižvelgė ir apylinkės teismas, šis dydis mažintinas ir K. D. už BK 178 straipsnio 4 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą skiriama artima sankcijos vidurkiui bausmė. Tuo pačiu mažintina ir galutinė subendrinta nuteistajam paskirta bausmė.
  5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendis keistinas dėl neteisingai paskirtos bausmės (BPK 328 straipsnio 2 punktas).
Dėl nuteistojo V. L. apeliacinio skundo
  1. Nuteistasis V. L. apeliaciniame skunde savo kaltės taip pat neginčija, prašo jam skirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde (BPK 320 straipsnio 3 dalis).
  2. Individualizuodamas ir skirdamas nuteistajam bausmę už jam inkriminuotą nusikalstamą veiką teismas bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, įtvirtintų BK 54 straipsnyje, nepažeidė, tinkamai įvertino nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, nuteistojo kaltės formą ir rūšį, atsižvelgė į nuteistojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, atsakomybę sunkinančią aplinkybę, vadovavosi BK 41 straipsnio 2 dalies nuostatomis dėl bausmės paskirties ir paskyrė V. L. už jo padarytą baudžiamąjį nusižengimą tinkamos rūšies ir dydžio bausmę.
  3. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas V. L. bausmę, pagrįstai atsižvelgė į tai, kad jis anksčiau ne kartą teistas, taip pat ir už panašaus pobūdžio nusikaltimus, baustas administracine tvarka. Jis yra niekur nedirbantis, nevedęs, jam diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant opioidus, priklausomybės sindromas. Baudžiamasis nusižengimas padarytas laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, nepraėjus nei trims mėnesiams po to, kai apelianto atžvilgiu buvo priimtas Kauno apylinkės teismo nuosprendis, kuriuo atidėtas laisvės atėmimo bausmės vykdymas, praėjus beveik keturiems mėnesiams po to, kai buvo parvežtas į ( - ), kur taip pat atliko laisvės atėmimo bausmę. Visos šios teismo nustatytos aplinkybės leidžia pagrįstai manyti, kad V. L. padaryta nusikalstama veika nėra atsitiktinė, o nulemta susiformavusių neigiamų vertybinių nuostatų ir kad anksčiau paskirtos bausmės nepadarė poveikio nuteistojo elgesiui, nepakeitė jo polinkio nusikalsti. Todėl teismas jam pagrįstai paskyrė griežčiausią sankcijoje numatytą bausmės rūšį – areštą.
  4. Nustatydamas arešto bausmės trukmę pirmos instancijos teismas atsižvelgė į nuteistojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, į atsakomybę sunkinančią aplinkybę – baudžiamąją nusižengimą padarė veikdamas bendrininkų grupe, kitas aukščiau išdėstytas BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes, pagrįstai paskyrė bausmę, šiek tiek didesnę nei sankcijoje numatytos arešto bausmės vidurkis. Teisėjų kolegija pažymi, jog paskirtos bausmės rūšis ir dydis yra pakankamai motyvuoti, nei formaliai, nei faktiškai nėra pažeistos bendrosios bausmių skyrimo taisyklės, numatytos BK 41, 54, 61 straipsniuose. Paskirta 35 parų arešto bausmė yra proporcinga nuteistojo asmenybei, nusikalstamos veikos pobūdžiui ir pavojingumo laipsniui, nėra per griežta ir neprieštarauja teisingumo principui.
  5. Pastebėtina ir tai, kad Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nuosprendžiu V. L. buvo paskirta 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas 2 metams. Baudžiamasis nusižengimas, už kurį V. L. nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, padarytas bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu, todėl šios bausmės, kaip ir nurodė apylinkės teismas, vadovaujantis BK 64 straipsnio nuostatomis turi būti subendrintos. BK 64 straipsnio 3 dalyje numatyta, kai bausmės iš dalies sudedamos, prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedama neatliktos bausmės dalis. Jeigu neatliktos bausmės dalis yra didesnė, tai prie jos pridedama nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės dalis. Pridedamos bausmės dalis negali būti mažesnė, negu minimalus tos bausmės rūšies dydis. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad neatlikta bausmės dalis nuteistajam, kuris nusikalstamą veiką padarė bausmės vykdymo atidėjimo metu, teismų pripažįstama visa nuosprendžiu paskirta ir atidėta bausmė. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nuosprendžiu V. L. buvo paskirta 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė ir jos vykdymas atidėtas. Tad prie šiuo nuosprendžiu skirtos bausmės turėjo būti pridėta dalis 35 parų arešto bausmės, paskirtos skundžiamu nuosprendžiu, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė, kurios dydis didesnis nei 8 mėnesiai laisvės atėmimo. Tačiau apylinkės teismas, nenurodydamas jokių savo sprendimo motyvų, nuteistajam paskyrė galutinę subendrintą 7 mėnesių 17 dienų laisvės atėmimo bausmę. Tačiau kadangi apeliacinį skundą padavė tik pats nuteistasis, jo padėtis negali būti pabloginta, todėl galutinė bausmė apeliacinės instancijos teismo jam lieka nepakeista.
  6. Bylos duomenys patvirtina, kad V. L. nuolat daro tyčinius nusikaltimus, anksčiau jam paskirtos bausmės, o buvo skiriamos ir pačios griežčiausios – laisvės atėmimas – teigiamo poveikio jo elgesiui nepadarė. Nuteistasis baudžiamąjį nusižengimą padarė nepraėjus trims mėnesiams po to, kai jo atžvilgiu buvo atidėtas ankstesniu nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas. Todėl šiuo atveju nėra pagrindo daryti išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, nes akivaizdu, kad nuteistasis yra linkęs nusikalsti, nepaklusti visuomenėje priimtoms elgesio taisyklėms, yra socialiai pavojingas, o jo siekis būti laisvėje negali turėti prioriteto prieš visuomenės interesą būti apsaugotai nuo nusikalstamų veikų.
  7. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, keisti Kauno apylinkės teismo 2018 m. kovo 1 d. nuosprendį nuteistojo V. L. apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra jokio teisinio pagrindo.

8Dėl nuteistojo V. L. apeliacinio skundo

  1. Byloje UAB „( - )“ pareiškė 114,73 Eur civilinį ieškinį (t. 1, b. l. 17) dėl turtinės žalos atlyginimo. Iš K. D. pateikto mokėjimo dokumento matyti, kad nuteistasis sumokėjo civiliniam ieškovui 114,73 eurų turtinei žalai atlyginti (t. 2, b. l. 142). Kadangi ieškinyje reikalaujama žala yra pilnai atlyginta, procesas dėl civilinio ieškinio nutraukiamas (BPK 107 str.).

9Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

10nuteistojo V. L. apeliacinį skundą atmesti, nuteistojo K. D. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

11Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 1 d. nuosprendį pakeisti.

12Pripažinti nuteistojo K. D. atsakomybę lengvinančią aplinkybę tai, kad jis atlygino padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalis 3 punktas).

13Pagal BK 178 straipsnio 4 dalį K. D. paskirtą arešto bausmę sumažinti iki 25 (dvidešimt penkių) parų.

14Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, 65 straipsnio 2 dalimi, paskirtą bausmę subendrinti su Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 20 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtos bei neatliktos bausmė dalimi ir skirti galutinę subendrintą bausmę – 40 (keturiasdešimties) parų areštą.

15Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria civilinės ieškovės UAB „( - )“ naudai iš K. D. ir V. L. solidariai priteista 114,73 eurų turtinei žalai atlyginti, procesą dėl UAB „( - )“ civilinio ieškinio nutraukti.

16Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai