Byla 2K-534/2013
Dėl Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 25 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Viktoro Aiduko, Armano Abramavičiaus ir pranešėjo Olego Fedosiuko,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. V. kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 25 d. nuosprendžio.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 15 d. nuosprendžiu A. V. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 214 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams, pagal BK 215 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams, pagal BK 182 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu dvejiems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu ir nustatyta galutinė bausmė – laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams. Iš A. V. priteista nukentėjusiajam V. K. (V. K.) 54 562 Lt turtinei ir 3 500 Lt neturtinei žalai atlyginti.

4Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 25 d. nuosprendžiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 15 d. nuosprendis pakeistas nurodant, kad A. V., įgijęs didelės vertės svetimą turtą už 84 880 Lt, 36 660 Lt panaudojo nukentėjusiojo V. K. reikmėms, o likusius 48 220 Lt pasisavino savo naudai; pripažinta A. V. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir jam paskirtos bausmės: pagal BK 214 straipsnio 1 dalį – areštas 50 parų, pagal BK 215 straipsnio 1 dalį – areštas 60 parų, pagal BK 182 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimas šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu bei nustatyta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas septyniems mėnesiams, ją atliekant pataisos namuose. Atsižvelgus į skolos sumokėjimo nukentėjusiajam V. K. faktą, jo civilinio ieškinio dalis dėl 54 562 Lt turtinės žalos atlyginimo atmesta. Kita nuosprendžio dalis nepakeista.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6A. V. nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo svetimą elektroninę mokėjimo kortelę finansinei operacijai inicijuoti: 2010 m. kovo 22 d., tikslus laikas nenustatytas, būdamas UAB „M.“ direktoriumi ir atstovaudamas šiai bendrovei, iš V. K. už 85 000 Lt įgijo butą, esantį ( - ), t. y. pervedė minėtą sumą į V. K. sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „S.“, ir tą pačią dieną apgaule gavo V. K. AB banko „S.” kortelę Nr. ( - ) su ant jos užrašytu PIN kodu, melagingai nurodydamas V. K., kad ši banko kortelė jam reikalinga pervesti 85 000 Lt į V. K. sąskaitą už iš jo nupirktą butą.

7A. V. taip pat nuteistas už tai, kad neteisėtai panaudojo svetimą elektroninę mokėjimo priemonę finansinei operacijai inicijuoti bei apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą: nuo 2010 m. kovo 22 d. 16.34 val. iki 2010 m. balandžio 19 d. 11.20 val. V. K. vardu išduotą AB banko „S.“ kortelę Nr. ( - ) neteisėtai panaudojo šio banko bankomatuose, esančiuose ( - ), t. y. įdėdamas į šiuos bankomatus V. K. banko mokėjimo kortelę, surinkdamas PIN kodą, per dvidešimt devynis kartus iš jo sąskaitos iš viso paėmė 84 880 Lt, iš kurių 36 660 Lt panaudojo nukentėjusiojo V. K. reikmėms (nupirko jam butą ir turėjo kitų išlaidų), o likusius 48 220 Lt pasisavino savo naudai.

8Kasaciniu skundu nuteistasis A. V. prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 25 d. nuosprendį ir paskirti jam bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu.

9Kasatorius teigia, kad teismas jam paskyrė neteisingą bausmę, nes išsamiai, nešališkai ir visapusiškai neištyrė ir neįvertino visų teisingam bausmės paskyrimui reikšmingų bylos aplinkybių ir taip pažeidė BK 62 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus, 54 straipsnio 3 dalį, 41 straipsnio 2 dalies 5 punktą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 1 straipsnio 1 dalį, 44 straipsnio 5 dalį. Kasatorius teigia, kad nors skundžiamu nuosprendžiu jam yra sumažinta pirmosios instancijos teismo skirta galutinė bausmė, tačiau nepagrįstai nepaskirta švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė BK 62 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu, nes byloje yra nustatytos visos sąlygos taikyti minėtą baudžiamąjį įstatymą, t. y. nustatyta kasatoriaus atsakomybę lengvinanti aplinkybė (BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punktas), be to, nukentėjusiajam geranoriškai visiškai atlyginta padaryta turtinė ir neturtinė žala. Kartu kasatorius nurodo, kad yra vedęs ir turi du mažamečius vaikus, kuriuos jis išlaiko, jo mažametei dukrai nustatytas sunkus neįgalumo lygis. Kadangi sutuoktinė darbo dienomis dirba nuo 8 iki 17 val., be jo nėra kito asmens, galinčio prižiūrėti jo mažamečius vaikus, kurių vienas sunkiai serga. Kasatorius teigia, kad į tokias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė, dėl jų nepasisakė ir nesilaikė teismų praktikos (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-376/2008).

10Kartu kasatorius, remdamasis teismų praktika (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-528/2012), teigia, kad jam gali būti sušvelninta bausmė ir BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu. Kasatorius pažymi, kad visiškai pripažįsta savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi; nėra padaręs jokių kitų naujų nusikaltimų ar nusižengimų, o tai rodo, kad nėra linkęs nusikalstamai pažeidinėti visuotines elgesio normas; niekada nesislapstė ir netrukdė ikiteisminio tyrimo atlikimui, baudžiamosios bylos nagrinėjimui ir procesinių sprendimų priėmimui; tinkamai vykdė visus ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo įpareigojimus. Dėl to paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas labai neigiamai paveiktų kasatoriaus, jo šeimos ir ypač jo mažamečių vaikų socialinius ryšius bei interesus, o minėtų aplinkybių visuma patvirtina, kad jam paskirta reali laisvės atėmimo bausmė prieštarauja teisingumo principui.

11Kasatorius pažymi ir tai, kad ši byla jau du kartus buvo nagrinėta kasacine tvarka ir, pripažinus bylą nagrinėjusių teismų padarytus pažeidimus, abu kartus grąžinta apeliacinės instancijos teismui ją nagrinėti iš naujo. Kasatorius nurodo, kad dėl tokių nepagrįstų ir neteisingų apeliacinės instancijos teismo procesinių sprendimų baudžiamasis procesas šioje byloje yra užsitęsęs pernelyg ilgai, jo teisė ilgai nelikti nežinioje dėl savo likimo nebuvo visiškai užtikrinta. Remdamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, suformuota bylose Einarsson prieš Airiją (Einarsson v. Iceland, no. 22596/93, decision of 5 April 1995), Beck prieš Norvegiją (Beck v. Norway, no. 26390/95, judgement of 26 June 2001); Wejrup prieš Daniją( Wejrup v. Denmark, no. 49126/99, decision of 7 March 2002); Tarnas Kovacs prieš Vengriją (Tarnas Kovacs v. Hungary, no. 67660/01, judgement of 28 September 2004), Ohlen prieš Daniją (Ohlen v. Denmark, no. 63214/00, judgement of 24 May 2005), kasatorius teigia, kad švelnesnės, negu numato įstatymas, bausmės paskyrimas būtų teisingas, kompensuojantis nepatogumus, jo patirtus dėl ilgo baudžiamojo proceso, ir bausmės tikslai bus visiškai pasiekti jam neskiriant realios laisvės atėmimo bausmės.

12Atsiliepime į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Regimantas Žukauskas prašo nuteistojo A. V. kasacinį skundą atmesti. Prokuroro nuomone, kasatoriaus teiginiai apie BK 62 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymą ir švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimą yra nepagrįsti. Prokuroras pažymi, kad nagrinėjamu atveju taikyti minėtą baudžiamąjį įstatymą nėra teisinio pagrindo – byloje nustatyta tik viena kasatoriaus atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nors taikant minėtas įstatymo nuostatas turi būti nustatytos mažiausiai dvi tokios aplinkybės. Taip pat nėra teisinio pagrindo kasatoriui taikyti ir BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, nes apeliacinės instancijos teismas, skirdamas A. V. gerokai švelnesnę bausmę, atsižvelgė į visas kasaciniame skunde išdėstytas aplinkybes (kasatoriaus šeiminę padėtį, jo vaikų amžių ir vieno iš jų sveikatos būklę, dėl nepagrįstai užsitęsusio bylos proceso ir pan.) ir kitas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes. Be to, kasatoriaus skunde visos nurodytos aplinkybės, neva patvirtinančios BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų kasatoriui galimą taikymą, nėra išimtinės. Anot prokuroro, apeliacinės instancijos teismas, skirdamas bausmę, pagrįstai atsižvelgė ir į tai, kad A. V. padarė tris (du apysunkius ir vieną sunkų) tyčinius savanaudiškus nusikaltimus, priešingai nei nurodoma kasaciniame skunde, viso proceso metu neigė savo kaltę, nukentėjusiajam žalą atlygino tik trečią kartą nagrinėjant bylą apeliacine tvarka. Apibendrindamas prokuroras nurodo, kad A. V. už atskiras nusikalstamas veikas buvo paskirtos tinkamai individualizuotos bausmės, jos yra teisingai subendrintos ir nustatyta galutinė laisvės atėmimo bausmė nėra per griežta.

13Nuteistojo A. V. kasacinis skundas tenkintinas.

14Dėl pagrindo taikyti BK 62 straipsnio 2 dalį

15Kasatoriaus argumentai dėl galimybės taikyti jam BK 62 straipsnio 2 dalies nuostatas ir skirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę yra pagrįsti.

16BK 62 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, gali už kiekvieną nusikalstamą veiką paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę ir tuo atveju, kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta, ir: 1) kaltininkas išlaiko asmenis, kurie serga sunkia liga ar yra neįgalūs ir nėra kam juos prižiūrėti, arba 2) kaltininkas išlaiko mažamečius vaikus, kurių dėl paskirtos įstatyme numatytos bausmės nebūtų kam prižiūrėti, arba 3) kaltininko kaip bendrininko vaidmuo darant nusikalstamą veiką buvo antraeilis, arba 4) veika nutrūko rengiantis padaryti nusikaltimą ar pasikėsinant daryti nusikalstamą veiką, arba 5) veika padaryta peržengiant būtinosios ginties ribas, arba 6) veika padaryta pažeidus nusikalstamą veiką padariusio asmens sulaikymo, būtinojo reikalingumo, profesinės pareigos arba teisėsaugos institucijų užduoties vykdymo, gamybinės ar ūkinės rizikos, mokslinio eksperimento teisėtumo sąlygas.

17Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje yra visos formalios sąlygos taikyti BK 62 straipsnio 2 dalį, be to, švelnesnių, negu įstatymo numatytų, bausmių skyrimas šiuo atveju atitinka baudžiamųjų įstatymų paskirtį ir bausmės tikslus. Pirma, apeliacinės instancijos teismas nustatė A. V. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, numatytą BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punkte, – kad veikos padarymui įtakos turėjo provokuojantis ar rizikingas nukentėjusio asmens elgesys (savo banko kortelės su užrašytu PIN kodu perdavimas A. V., atsainus požiūris į nekilnojamojo turto tvarkymo reikalus). Teisėjų kolegijos vertinimu, A. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina ir tai, kad jis visiškai atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas), tai padarė 2012 m. lapkričio 19 d., t. y. dar nebaigus nagrinėti bylos apeliacine tvarka. Teismų praktikoje ši lengvinanti aplinkybė pripažįstama tada, kai kaltininkas pats savo noru ar jo valia kiti asmenys nukentėjusiajam atlygino ar pašalino visą žalą iki teismo nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-451/2005, 2K-38/2009, 2K-77/2009, 2K-7-287/2009). Žalos atlyginimo faktą patvirtina antstolės A. R. Ž. pažyma dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. V., taip pat V. K. pasirašytas pakvitavimas (T. 3, b. l. 236; T. 4, b. l. 38-40). Antra, byloje nustatyta ir BK 62 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta sąlyga – tai, kad kaltininkas išlaiko asmenį, kuris serga sunkia liga ar yra neįgalus ir nėra kam jo prižiūrėti. Šį faktą patvirtina Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos 3-iojo teritorinio skyriaus 2013 m. gegužės 24 d. pažyma (SPS-1 Nr. 0137995) ir 2013 m. gegužės 27 d. pažyma (NL-3 Nr. 0064123), iš kurių matyti, kad A. V. mažamečiai dukteriai E. V. nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialus nuolatinės slaugos poreikis iki 2026 m. balandžio 9 d. (T. 4, b. l. 98-99). Byloje taip pat yra lopšelio-darželio ( - ) 2013 m. liepos 10 d. pažyma (Nr. SI-(1.16)109), kuri patvirtina, kad E. V. lanko šios įstaigos specialiojo ugdymo grupę ir kad A. V. atveža ją 8.00 val., o atvažiuoja jos pasiimti 13.00 val. (T. 4, b. l. 107). Nors neįgaliu vaiku rūpinasi ne tik A. V., bet ir jo žmona, tačiau šiuo atveju teisėjų kolegija, atsižvelgdama į vaiko interesus, netraktuoja šios aplinkybės kaip kliūties taikyti BK 62 straipsnio 2 dalį. Nekelia abejonių tai, kad vyrui netekus laisvės, visą darbo dieną dirbanti jo žmona (T. 4, b. l. 100) negalėtų taip prižiūrėti neįgalaus vaiko kaip įprasta ir laisvės atėmimo bausmės vykdymas pažeistų vaiko interesus.

18Darydama išvadą dėl galimybės skirti A. V. švelnesnes, negu įstatymo nustatytas, bausmes, teisėjų kolegija taip pat atsižvelgia į tai, kad ši byla kasacine tvarka nagrinėjama trečią kartą, byloje buvo padaryta BPK pažeidimų, dėl kurių apeliacinės instancijos teismo sprendimai buvo du kartus naikinami, baudžiamasis procesas yra užsitęsęs. Nuteistasis A. V. anksčiau neteistas, turi šeimą ir augina du mažamečius vaikus, vienam jų nustatytas neįgalumas, dirba. Nukentėjusysis V. K., kuriam A. V. visiškai atlygino padarytą turtinę ir neturtinę žalą, jam atleido ir prašė teismo jo griežtai nebausti (T. 4, b. l. 39-40). Nuteistasis, nors ir pavėluotai (tik kasaciniame skunde), bet pripažino savo kaltę ir pareiškė, kad nuoširdžiai gailisi dėl padarytų nusikalstamų veikų (T. 4, b. l. 90). Teisėjų kolegijos vertinimu, visos šios aplinkybės patvirtina, kad šioje byloje yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti A. V. už padarytas nusikalstamas veikas paskyrus laisvės apribojimo bausmes.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

20Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 15 d. nuosprendį ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 25 d. nuosprendį.

21Pripažinti A. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis visiškai atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

22Pritaikius BK 62 straipsnio 2 dalį, vietoj arešto ir laisvės atėmimo bausmių A. V. paskirti: pagal BK 214 straipsnio 1 dalį – laisvės apribojimą šešiems mėnesiams, pagal BK 215 straipsnio 1 dalį – laisvės apribojimą šešiems mėnesiams, pagal BK 182 straipsnio 2 dalį – laisvės apribojimą vieneriems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo ir dalinio sudėjimo būdais ir paskirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą vieneriems metams aštuoniems mėnesiams. Vadovaujantis BK 48 straipsnio 4 dalimi, 6 dalies 5 punktu, įpareigoti A. V. per bausmės atlikimo laiką neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

23Kitų nuosprendžių dalių nekeisti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 15 d. nuosprendžiu A. V.... 4. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 5. Teisėjų kolegija... 6. A. V. nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo svetimą elektroninę mokėjimo... 7. A. V. taip pat nuteistas už tai, kad neteisėtai panaudojo svetimą... 8. Kasaciniu skundu nuteistasis A. V. prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo... 9. Kasatorius teigia, kad teismas jam paskyrė neteisingą bausmę, nes išsamiai,... 10. Kartu kasatorius, remdamasis teismų praktika (kasacinė nutartis... 11. Kasatorius pažymi ir tai, kad ši byla jau du kartus buvo nagrinėta kasacine... 12. Atsiliepime į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės... 13. Nuteistojo A. V. kasacinis skundas tenkintinas.... 14. Dėl pagrindo taikyti BK 62 straipsnio 2 dalį... 15. Kasatoriaus argumentai dėl galimybės taikyti jam BK 62 straipsnio 2 dalies... 16. BK 62 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, atsižvelgęs į visas bylos... 17. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje yra visos formalios... 18. Darydama išvadą dėl galimybės skirti A. V. švelnesnes, negu įstatymo... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 20. Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 15 d. nuosprendį ir... 21. Pripažinti A. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis visiškai... 22. Pritaikius BK 62 straipsnio 2 dalį, vietoj arešto ir laisvės atėmimo... 23. Kitų nuosprendžių dalių nekeisti....