Byla B2-1027-264/2014
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko atstovui V. S., atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo centras“ įgaliotam asmeniui A. S., kreditoriaus UAB „Bordolina“ atstovui advokatui Vaitiekui Novikevikevičiui, nedalyvaujant kreditoriaus BUAB „Serneta“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išsprendė uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje ir

Nustatė

3UAB Medicinos bankas kreipėsi į bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratorių, prašydama patvirtinti jos 3 137 414,77 Lt finansinį reikalavimą UAB „Verantas“ bankroto byloje (1 t. b.l.72). Prašyme nurodoma, jog ieškovė 2006-12-19 kredito sutartimi Nr. LOAN40174 suteikė UAB „Verantas“ 1 574 800 Lt kreditą, kurį UAB „Verantas“ įsipareigojo grąžinti kredito sutartyje nustatyta tvarka ir terminais iki 2009-12-20. Suteikto kredito grąžinimas yra užtikrintas nekilnojamojo daikto - 1,2700 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuosavybės teise priklausančio UAB „Verantas“, hipoteka pagal 2006-12-19 hipotekos lakštą (identifikavimo kodas 01120060030086). Nevykdant kredito sutarties sąlygų, Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011-06-10 nutartimi Nr. 415V/2011 nutarė išieškoti iš UAB „Verantas“ UAB Medicinos banko naudai 1 574 800 Lt negrąžinto kredito, 336 520,27 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 922 662,74 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių, iš viso 2 833 983,01 Lt skolos, 10,48 proc. dydžio sutartines metines palūkanas, skaičiuojant nuo negrąžinto kredito likučio (1 574 800 Lt) nuo pakartotinio pareiškimo gavimo hipotekos skyriuje dienos (2011-06-09) iki visiško kredito grąžinimo dienos, įstatymines kompensavimo funkciją atliekančias 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo visos išieškotinos sumos (2 833 983,01 Lt) nuo pakartotinio pareiškimo gavimo hipotekos skyriuje dienos (2011-06-09) iki visiško teismo nutarties įvykdymo.

4Ieškovės atstovas pilnai palaiko ieškovės prašymą ir prašo tvirtinti 3 137 414,77 Lt finansinį reikalavimą UAB „Verantas“ bankroto byloje. Pagal Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartį Nr. 415V/2011 BUAB „Verantas“ skola bankui 2012-04-29 dienai sudarė 3 137 414,77 Lt, iš kurios: 1 574 800 Lt negrąžinto kredito; 639 952,03 Lt priskaičiuotų palūkanų; 922 662,74 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių. Teigia, kad nėra pagrindo nei palūkanų, nei delspinigių sumažinimui iki kreditorės UAB „Bordolina“ nurodyto finansinio reikalavimo dydžio.

5Bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratorius prašė teismo įtraukti UAB Medicinos banką į bankrutuojančios UAB „Verantas“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti jos įkeitimu užtikrintą 3 137 547,77 Lt finansinį reikalavimą (1 t. b.l.79, 80).

6Bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratoriaus įgaliotas asmuo teismo posėdyje prašymą dėl 1 574 800 Lt negrąžinto kredito kaip finansinio reikalavimo dalies tvirtinimo palaiko, o dėl kito kreditoriaus UAB „Bordolina“ ginčijamų 336 520,27 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 922 662,74 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių tvirtinimo klausimą palieka spręsti teismui.

7Kreditorės UAB „Bordolina“ atstovas su UAB Medicinos banko prašymu sutinka iš dalies, neprieštarauja dėl ne didesnio kaip 2 009 754, 81 Lt dydžio kreditorinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „Verantas“ bankroto byloje ir įtraukimo į kreditorių sąrašą trečiąja eile pagal pateiktą kreditorės paskaičiavimą (2 t. b. l. 134-148). Nurodo, kad reikalaujamos patvirtinti nepagrįstai dideli delspinigiai nuo paskolos ir palūkanų – 922 662,74 Lt. 2006-12-19 kredito sutartyje, iš kurios Medicinos bankas ir kildina savo kreditorinį reikalavimą, įtvirtintas delspinigių dydis - 0,1 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos, t. y. net 36,5 proc. per metus, yra akivaizdžiai per didelis ir neprotingas, pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą, kadangi delspinigių suma yra beveik lygi pagrindinės skolos sumai. Kreditorė taip pat atkreipė dėmesį, jog UAB Medicinos bankas delspinigius skaičiavo ne tik nuo pagrindinės skolos, bet ir nuo palūkanų, nors toks delspinigių skaičiavimas yra negalimas, tokiu būdu siekdama nepagrįstai ir dirbtinai padidinti savo kreditorinį reikalavimą ir taip nepagrįstai praturtėti UAB „Verantas“ sąskaita, taip neabejotinai pažeidžiant kitų BUAB „Verantas“ kreditorių, tarp jų ir UAB „Bordolina“, interesus, t. y. sumažinant kitų kreditorių galimybes patenkinti savo kreditorinius reikalavimus UAB „Verantas“ atžvilgiu. Todėl, vadovaujantis CK 6.258 straipsniu, prašo delspinigius sumažinti iki 0, 05 proc. dydžio skaičiuojant nuo pagrindinės skolos ir dalis palūkanų už laikotarpį nuo 2009-12-21 už 180 dienų. Kreditorės nuomone, UAB Medicinos bankas taip pat nepagrįstai reikalauja labai didelės palūkanų sumos - net 303 431,76 Lt (149 452,02 Lt dydžio 10,48 proc. sutartinių metinių palūkanų nuo 2011-06-09 iki 2012-04-29 bei 153 979,74 Lt dydžio 6 proc. įstatyminių metinių palūkanų (procesinių palūkanų) nuo 2011-06-09 iki 2012-04-30 nuo išieškotos sumos). Teigia, kad pelno palūkanos apskaičiuotos nesilaikant Kredito sutarties 2. 2 p., 4. 5 p. nurodytos kintamos palūkanų normos. Palūkanos apskaičiuotos pažeidžiant palūkanas reglamentuojančias teisės normas, kadangi palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytas išimtis (CK 6.37 str. 4 d.). 2006-12-19 kredito sutartimi UAB Medicinos bankas ir UAB „Verantas“ dėl dvigubų palūkanų skaičiavimo nesusitarė, todėl šiuo atveju po bylos iškėlimo teisme dienos turėtų būti skaičiuojamos tik procesinės palūkanos. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartis, kuria vadovaujasi UAB Medicinos bankas, įrodinėdamas savo kreditorinio reikalavimo dydį, vertintina kritiškai, kadangi joje teismas nepagrįstai paskaičiavo dvigubas palūkanas, kurios, remiantis teisės aktų nuostatomis, negali būti skaičiuojamos. Ši aplinkybė sudaro Kauno apygardos teismui pagrindą patikrinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartimi priteisto įsiskolinimo dydį. Kreditorės UAB „Bordolina“ nuomone, UAB Medicinos bankas nepagrįstai ilgai delsė išieškoti skolą ir taip piktnaudžiavo savo, kaip hipotekos kreditoriaus, privilegijuota padėtimi. UAB „Verantas“ negrąžinus UAB Medicinos bankui kredito sumos, jau kitą dieną po kredito grąžinimo termino pasibaigimo (t. y. 2009-12-21) UAB Medicinos bankas galėjo kreiptis į kompetentingus subjektus ir išieškoti skolą iš įkeisto turto, tačiau dėl skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto kreipėsi tik 2011-05-20, t. y. daugiau nei po 1 metų, o Vilniaus miesto apylinkės teismui 2011-06-10 priėmus nutartį dėl skolos išieškojimo iš UAB „Verantas“ įkeisto turto, UAB Medicinos bankas vis tiek nevykdė išieškojimo ir toliau nepagrįstai didino UAB „Verantas“ mokėtinus delspinigius ir palūkanas. Taip nepagrįstai UAB Medicinos bankui uždelsus įgyvendinti savo teises ir išieškoti skolą iš įkeisto turto, palūkanos už laiku negrąžintą skolą kas dieną didėjo, o tai reiškia, jog, galimai dėl sąmoningo bei nesąžiningo UAB Medicinos banko neveikimo, didėjo UAB Medicinos banko kreditorinis reikalavimas UAB „Verantas“ atžvilgiu. Toks nesąžiningas UAB Medicinos banko elgesys UAB „Bordolina“ nuomone pažeidžia kitų BUAB „Verantas“ kreditorių, įskaitant UAB „Bordolina“, interesus, kadangi sumažina kitų kreditorių galimybes patenkinti savo kreditorinius reikalavimus BUAB „Verantas“ atžvilgiu, todėl turėtų būti laikomas piktnaudžiavimu teise ir teismo atsisakytas ginti. (CK 1.137 str. 3 d., LAT 2008-10-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-492/2008). Kreditorės įsitikinimu, įvertinus šias aplinkybes, UAB Medicinos banko kreditorinis reikalavimas BUAB „Verantas“ atžvilgiu turėtų būti sumažintas iki 2 000 975, 85 Lt (1 574 800 Lt negrąžintas kredito likutis + 269 012, 81 Lt pelno palūkanos + 165 942 delspinigiai).

8Kreditorės UAB „Serneta“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.

9Ieškovės UAB Medicinos banko prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas iš dalies.

10Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012-01-31 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Verantas“, ši nutartis įsiteisėjo, Lietuvos apeliaciniam teismui 2012-04-30 nutartimi palikus ją galioti.

11UAB Medicinos bankas kreipėsi į bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratorių, prašydama patvirtinti jos 3 137 414,77 Lt finansinį reikalavimą UAB „Verantas“ bankroto byloje (1 t. b. l. 72). Įmonės bankroto administratorius su reikalavimu ir jo dydžiu sutiko, UAB „Verantas“ kreditorius UAB „Bordolina“ su UAB Medicinos bankas kreditoriniu reikalavimu sutiko iš dalies, siūlė jį mažinti iki 2 000 975, 85 Lt, įrašyti šį kreditorinį reikalavimą į kreditorių sąrašą, kuris tenkinamas trečiąja eile (1 t. b. l. 5-11, 2 t. b. l. 134-148),

12Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog UAB Medicinos bankas 2006-12-19 kredito sutartimi Nr. LOAN40174 suteikė UAB „Verantas“ 1 574 800 Lt kreditą, kurį UAB „Verantas“ įsipareigojo grąžinti kredito sutartyje nustatyta tvarka ir terminais iki 2009-12-20 (1 t. b. l. 64-69). Kredito sutarties įvykdymo užtikrinimui 2006-12-19 hipotekos lakštu įkeistas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), įkeitimu užtikrinta paskola bei palūkanos ir delspinigiai (1 t. b. l. 70-71). Suėjus Sutartyje nurodytam terminui, UAB „Verantas“ skolos negrąžino, bendrovė šiuo metu yra bankrutuojanti. Nevykdant kredito sutarties sąlygų, Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2011-06-10 nutartimi Nr. 415V/2011 nutarė išieškoti iš UAB „Verantas“ UAB Medicinos banko naudai 1 574 800 Lt negrąžinto kredito, 336 520,27 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 922 662,74 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių, iš viso 2 833 983,01 Lt skolos, 10,48 proc. dydžio sutartines metines palūkanas, skaičiuojant nuo negrąžinto kredito likučio (1 574 800 Lt) nuo pakartotinio pareiškimo gavimo hipotekos skyriuje dienos (2011-06-09) iki visiško kredito grąžinimo dienos, įstatymines kompensavimo funkciją atliekančias 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo visos išieškotinos sumos (2 833 983,01 Lt) nuo pakartotinio pareiškimo gavimo hipotekos skyriuje dienos (2011-06-09) iki visiško teismo nutarties įvykdymo.

13Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta dėl hipotekos teisėjo jurisdikcinės veiklos ginčo teisenos ir specialiosios hipotekos bylų teisenos atribojimo aspektu. Šių išaiškinimų esmė yra ta, kad hipotekos teisėjas tik patikrina, ar egzistuoja visos CK, CPK ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytos sąlygos hipotekos įregistravimui, įkeitimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt., bet nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka (CPK 542 straipsnio 1 dalis), todėl nagrinėjamoje byloje Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartis neturi prejudicinės galios.

14Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. UAB „Vaiba“, bylos Nr. 3K-3-369/2009; kt.).

15Ginčo dėl pagrindinės skolos - 1 574 800 Lt negrąžinto kredito dalies finansinio reikalavimo tvirtinimo byloje nėra, šis reikalavimas pagrįstas ir įrodytas, todėl teismo tvirtintinas (CPK 178 straipsnis, ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

16Dėl UAB Medicinos banko apskaičiuoto pelno palūkanų dydžio

17CK 6.870 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdinamus suvartojamus daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita, t. y. šalys gali sudaryti tiek atlygintinę (už pelno palūkanas), tiek neatlygintinę paskolos sutartį; CK 6. 872 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojama, jog paskolos sutartis yra atlygintinė.

18Iš UAB Medicinos banko prašymo bei kitų duomenų matyti, kad sutartis atlygintinė, bankas apskaičiavo 336 520, 27 Lt pelno palūkanas, kurių dydį ginčija kreditorė UAB „Bordolina“. Kaip matyti iš Kredito sutarties 2. 2 p., 4. 5 p. sąlygų, pelno palūkanos skaičiuojamos pagal formulę: vienerių metų VILIBOR palūkanų norma + 3, 24 proc. UAB Medicinos banko pelno marža + 1 proc.. UAB Medicinos bankas į bylą nepateikė duomenų apie VILIBOR palūkanų normą, šalys nebuvo susitarusios dėl palūkanų dydžio, todėl jų dydis nustatytinas pagal paskolos davėjo gyvenamosios vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą. Lietuvos banko statistikos duomenimis skelbiama VILIBOR palūkanų norma 2009-12-18 buvo 7,24 proc., 2010-06-19 – 2,81 proc., 2010-12-17 – 2,56 proc. (2 t. b. l.149-151) (CK 6.872 straipsnio 1 dalis). Teismo nuomone, ieškovės apskaičiuotos 13,16 proc. dydžio pelno palūkanos nuo kredito likučio už 2009-07-01 – 2009-12-20 laikotarpį - 79 903,07 Lt, o už pradelstą paskolos grąžinimo laikotarpį 2009-12-20 – 2011-05-01 11,48 proc. – 256 617,20 Lt, apskaičiuotos nepagrįstai didelės, UAB Medicinos bankas duomenų, kad Kredito sutarties 4.9 p. pagrindu būtų raštu pranešęs atsakovei apie vienašališkai pakeistą sutarties 2.2 p. ir pasirinktą kitą rodiklį, kuris bus naudojamas metinei palūkanų normai nustatyti, į bylą nėra pateikęs, todėl pagrindo VILIBOR palūkanų normos bei palūkanų dydžio skaičiavimui nei nurodyta Kredito sutarties 2.2 p. ieškovė neįrodė (CPK 178 str.). Teismas sutinka su kreditorės UAB „Bordolina“ pozicija, išdėstyta 2013-11-20 paaiškinime, kad UAB Medicinos bankas, nesilaikydamas Kredito sutarties 2.2 p., 4.5 p. sąlygų bei skelbiamų kintamų palūkanų normų dydžio, apskaičiavo nepagrįstai dideles pelno palūkanas. Todėl jos mažintinos nuo 336 520,27 Lt iki 269 012,81 Lt pagal UAB „Bordolina“ pateiktą paskaičiavimą lentelėje (2 t. b. l. 136-137).

19Dėl dvigubų palūkanų

20UAB Medicinos bankas reikalauja 149 452,02 Lt dydžio 10,48 proc. sutartinių metinių palūkanų nuo 2011-06-09 iki 2012-04-29 bei 153 979,74 Lt dydžio 6 proc. įstatyminių metinių palūkanų už tą patį laikotarpį.

21CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas kompensuojamojo pobūdžio palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta kitaip. Tai reiškia, kad atlygintinės paskolos sutarties atveju, kai paskolos gavėjas pažeidžia sutartinę prievolę grąžinti skolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui sutartas arba įstatyme pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį nustatytas pelno palūkanas ir kompensuojamojo pobūdžio palūkanas, nustatytas CK 6.210 straipsnyje. Teismas laiko pagrįstu ir tenkintinu ieškovės reikalavimą dėl 149 452,02 Lt dydžio (10,48 proc.) sutartinių pelno palūkanų mokėjimo, kadangi Kredito sutartimi nustatytas pelno palūkanas privalo mokėti už visą paskolintų pinigų naudojimo laiką iki paskolintos pinigų sumos grąžinimo dienos (Sutarties 4.3 p.) ir 153 979,74 Lt dydžio 6 proc. procesinių palūkanų už tą patį laikotarpį mokėjimo CK 6. 37 str. 2, 4 d 6. 210 str. 2 d. pagrindu, kadangi jos yra kompensuojamojo pobūdžio. Dėl šios dalies finansinis reikalavimas tenkintinas 303 431,76 Lt sumai.

22Dėl delspinigių dydžio

23Iš UAB Medicinos banko pateikto reikalavimo bei apskaičiuotų delspinigių lentelės matyti, kad 0, 1 proc. dydžio delspinigiai apskaičiuoti nuo 1 574 800 Lt negrąžintos paskolos bei padidintų palūkanų už 2009-12-20 – 2011-05-01 laikotarpį.

24UAB „Bordolina“ nuomone, 922 662,74 Lt delspinigiai paskaičiuoti už 516 dienas, nors pagal CK 1. 125 str. 5 d. 1 p. taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai pradelstai dienai, taip pat delspinigių dydis - 0,1 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos, t. y. net 36,5 proc. per metus, yra akivaizdžiai per didelis ir neprotingas, pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą, kadangi delspinigių suma yra beveik lygi pagrindinės skolos sumai. Kreditorės UAB „Bordolina“ nuomone, UAB Medicinos bankas nepagrįstai ilgai delsė išieškoti skolą ir taip piktnaudžiavo savo, kaip hipotekos kreditoriaus, privilegijuota padėtimi taip pat toks nesąžiningas UAB Medicinos banko elgesys pažeidžia kitų BUAB „Verantas“ kreditorių, įskaitant UAB „Bordolina“, interesus, kadangi sumažina kitų kreditorių galimybes patenkinti savo kreditorinius reikalavimus BUAB „Verantas“ atžvilgiu, todėl turėtų būti laikomas piktnaudžiavimu teise ir teismo atsisakytas ginti.

25Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, sprendžiant dėl konkrečių netesybų dydžio, atsižvelgtina į tokius kriterijus: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes.

26Pažymėtina, kad sutarties laisvės principas leidžia šalims laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Taigi sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl prievolių užtikrinimo priemonių ir jų masto. Nagrinėjamu atveju sprendžiant, ar šalys galėjo susitarti dėl netesybų dydžio, neturi būti paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas.

27Nagrinėjamoje byloje vertinant netesybų dydį atsižvelgtina į tai, kad paskolos sutarties šalys yra privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo santykiuose, laisvai išreiškę savo valią dėl prisiimamos atsakomybės už neįvykdytas prievoles masto, pagal sutartį suteikta paskola buvo gana didelė, 0, 1 proc. dydžio delspinigiai neprieštarauja protingumo reikalavimams, nėra aiškiai per didelės. Be to byloje nenustatyta aplinkybių, kurios pateisintų intervenciją į šalių susitarimą, todėl darytina išvada, kad tokių sutartinių netesybų mažinimas nesant tam nei teisinio nei faktinio pagrindo reikštų šalių valios bei sutarčių laisvės principo pažeidimą.

28Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl netesybų išieškojimo, kurį ir prašo taikyti kreditorė UAB „Bordolina“ . Teismas laiko pagrįstus UAB „Bordolina“ teiginius šioje ginčo dalyje.

29Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė pasibaigus kredito grąžinimo terminui, ilgą laiką elgėsi pasyviai, daugiau kaip 1 metus nesiėmė priemonių savo reikalavimo teisės įgyvendinimui, taip iš dalies didino savo nuostolius. Kadangi ieškovė dėl negrąžintos paskolos bei delspinigių priteisimo kreipėsi į hipotekos teisėją su pareiškimu tik 2011-06-09, todėl taikytinas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas delspinigių skaičiavimui iki kreipimosi į teismą dienos (2011-06-09), taikant paskolos sutartyje nustatytą delspinigių dydį. Esant šioms aplinkybėms tvirtintina finansinio reikalavimo dalis dėl 331 886,30 Lt delspinigių (1 574 800 Lt negrąžinta paskola + 269 012,81 Lt pelno palūkanos x 0,1 proc. x 180 d.), o ne 922 662,74 Lt dydžio kaip priteista hipotekos teisėjo 2011-06-10 nutartimi. Teismo vertinimu toks delspinigių dydis, palyginti su negrąžintos paskolos dydžiu ir atsižvelgiant į jos atlygintinumą ir negrąžinimo terminą, neprieštarauja CK 1. 5 straipsnyje įtvirtintiems principams bei nepažeidžia kitų kreditorių interesų bankroto procese.

302012-03-22 pareiškime UAB Medicinos bankas pagal teismo nutartį buvo pareiškusi ir reikalavimą dėl priteisto 133 Lt žyminio mokesčio, tačiau šios sumos į 2012-05-15 patikslintą pareiškimą dėl finansinio reikalavimo neįtraukė. Kadangi žyminis mokestis yra priteistas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-06-10 nutartimi, nėra ginčijamas, todėl įtrauktinas į UAB Medicinos banko finansinį reikalavimą.

31Esant šioms aplinkybėms UAB Medicinos banko finansinis reikalavimas tvirtintinas 2 479 263,87 Lt sumai (1 574 800 Lt + 269 012,81 Lt + 303 431,76 Lt + 331 886,30 Lt + 133 Lt).

32Nustatyta, jog suteikto kredito grąžinimas yra užtikrintas nekilnojamojo daikto - 1,2700 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuosavybės teise priklausančio UAB „Verantas“, hipoteka pagal 2006-12-19 hipotekos lakštą (identifikavimo kodas 01120060030086) (1 t. b. l. 70, 71). Hipoteka nėra panaikinta ar pasibaigusi įstatymo nustatytais pagrindais, todėl teismas atmeta kaip nepagrįstą trečiojo asmens UAB „Bordolina“ prašymą įrašyti UAB Medicinos banką į bendrą BUAB „Verantas“ kreditorių sąrašą, kurių reikalavimai tvirtinami trečiąja eile, šis kreditorinis reikalavimas tvirtintinas įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimų dalyje.

33Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 26 str.,

Nutarė

34įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimai:

35patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje UAB Medicinos bankas (įmonės kodas 112027077) 2 479 263,87 Lt finansinį reikalavimą.

36Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išsprendė uždarosios... 3. UAB Medicinos bankas kreipėsi į bankrutuojančios UAB „Verantas“... 4. Ieškovės atstovas pilnai palaiko ieškovės prašymą ir prašo tvirtinti 3... 5. Bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratorius prašė teismo įtraukti... 6. Bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratoriaus įgaliotas asmuo teismo... 7. Kreditorės UAB „Bordolina“ atstovas su UAB Medicinos banko prašymu... 8. Kreditorės UAB „Serneta“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie... 9. Ieškovės UAB Medicinos banko prašymas dėl kreditorinio reikalavimo... 10. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012-01-31 nutartimi iškėlė bankroto... 11. UAB Medicinos bankas kreipėsi į bankrutuojančios UAB „Verantas“... 12. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog UAB Medicinos bankas 2006-12-19 kredito... 13. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta dėl hipotekos teisėjo... 14. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje... 15. Ginčo dėl pagrindinės skolos - 1 574 800 Lt negrąžinto kredito dalies... 16. Dėl UAB Medicinos banko apskaičiuoto pelno palūkanų dydžio... 17. CK 6.870 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis... 18. Iš UAB Medicinos banko prašymo bei kitų duomenų matyti, kad sutartis... 19. Dėl dvigubų palūkanų ... 20. UAB Medicinos bankas reikalauja 149 452,02 Lt dydžio 10,48 proc. sutartinių... 21. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku... 22. Dėl delspinigių dydžio... 23. Iš UAB Medicinos banko pateikto reikalavimo bei apskaičiuotų delspinigių... 24. UAB „Bordolina“ nuomone, 922 662,74 Lt delspinigiai paskaičiuoti už 516... 25. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, sprendžiant dėl konkrečių... 26. Pažymėtina, kad sutarties laisvės principas leidžia šalims laisvai... 27. Nagrinėjamoje byloje vertinant netesybų dydį atsižvelgtina į tai, kad... 28. Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytas sutrumpintas 6 mėnesių... 29. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė pasibaigus kredito... 30. 2012-03-22 pareiškime UAB Medicinos bankas pagal teismo nutartį buvo... 31. Esant šioms aplinkybėms UAB Medicinos banko finansinis reikalavimas... 32. Nustatyta, jog suteikto kredito grąžinimas yra užtikrintas nekilnojamojo... 33. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str.,... 34. įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimai:... 35. patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje UAB... 36. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...