Byla 2S-2279-343/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Kamesta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2YT-18034-717/2016 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Kamesta“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno geležinkelio infrastruktūros Kauno filialui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriui, VĮ Turto bankui, VĮ Registrų centro Kauno skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Teisėja

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja nuosavybės teisių įregistravimo tikslu kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad inžinerinis statinys - Geležinkelio privažiuojamasis kelias, kurio Nr.9A (nuo iešmo Nr. 17 iki kelio 9A atramos/atmušos t. y. kelio Nr. 9 A tęsinys), kurio ilgis L= 250,5 m. esantis ( - ) žemės sklype, kurio unikalus numeris ( - ), (Kelio Nr.9A tęsinys), nuo 2010 12 29 priklauso pareiškėjai; inžinerinis statinys - Geležinkelio privažiuojamasis kelias, kurio Nr. 12 (nuo iešmo Nr. 17 iki kelio Nr. 12 atramos/atmušos), kurio ilgis L=128 m., esantys ( - ) , žemės sklype, kurio unikalus numeris ( - ), (Kelias Nr. 12), nuo 2010 12 29 priklauso pareiškėjai.
 2. Nurodė, kad faktiškai valdyti Kelio Nr.9A tęsinį ir Kelią Nr. 12 nuo 2000 12 28, t. y. įregistravusi pagal 2000 12 20 pirkimo - pardavimo sutartį įgytą nekilnojamąjį turtą. Minėtas nekilnojamas turtas yra 12,5130 ha. ploto žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), kuriame yra Kelio Nr.9A tęsinys ir Kelias Nr. 12. Tokiu būdu Kelio Nr.9A tęsinys ir Kelio Nr. 12 faktinio valdymo terminas yra nuo 2000 12 28. Pareiškėja yra Kelio Nr.9A tęsinys ir Kelio Nr. 12 valdytoja, kuri naudojasi minėtais keliais šiuo metu ir ketina naudotis ateityje. Visą laikotarpį nuo 2000 12 28 iki šiol sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai faktiškai valdo, prižiūri, remontuoja, naudojasi Kelio Nr.9A tęsiniu ir Keliu Nr. 12.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi nustatė dešimties dienų terminą pareiškimo trūkumams pašalinti – nurodyti aplinkybes apie tai, kas, kada ir iš kokių lėšų sukūrė turtą, į kurį pareiškėja siekia įgyti nuosavybės teises ir jei tokie asmenys yra, kurių lėšomis sukurtas turtas, juos nurodyti byloje dalyvausiančiais asmenimis; nurodyti Kelio 9A tęsinio ir Kelio 12 daiktinės teisės rūšį, tikslius nekilnojamųjų daiktų, susijusių su registracija unikalius numerius, kadangi pareiškime nurodyti neatitinka numerių, nurodytų nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše; aiškiai ir konkrečiai suformuluoti faktinį pareiškimo pagrindą ir nurodyti konkrečius įrodymus, patvirtinančius kiekvieną pareiškime nurodytą aplinkybę.
 2. Teismas pažymėjo, kad tik tinkamai įformintas šalies procesinis dokumentas, kuriame aiškiai nurodytas reikalavimas kitai proceso šaliai, taip pat jį pagrindžiančios aplinkybės, sudaro sąlygas efektyviai gintis nuo pareikšto reikalavimo, taip užtikrinant šalių procesinį lygiateisiškumą, rungimosi, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde pareiškėja prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškimą tenkinti. Nurodo šiuos skundo argumentus:
  1. Teismas nepagrįstai įpareigojo nurodyti aplinkybes apie tai, kas, kada ir iš kokių lėšų sukūrė turtą bei pateikti visus faktines pareiškime nurodytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus, kadangi visos aplinkybės ir jas patvirtinantys įrodymai, kuriuos galėjo pateikti pareiškėja, jau yra pateikti, jokių kitų dokumentų į bylą pateikti negali, taip pat negali vertinti, kas ir iš kokių lėšų statė kelią ir kelio statinį, tačiau tai negali būti vertinama kaip pareiškimo trūkumas. Pažymi, kad Kelio Nr.9A tęsinio ir Kelio 12 kadastro bylos yra vieninteliai dokumentai, kuriais aprašyti ir identifikuoti inžineriniai statiniai, dėl kurių prašoma nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.
 2. Suinteresuotas asmuo AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ filialas ,,Kauno geležinkelio infrastruktūra“ atsiliepime į pareiškėjos skundą dėl jame nurodytų argumentų pagrįstumo nurodo paliekanti spręsti teismui.
 3. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą, kadangi teismas pagrįstai nustatė terminą pašalinti trūkumus, trukdančius įgyvendinti civilinio proceso tikslus.

4IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

5

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Pareiškėja atskirajame skunde kelia pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nustatyti pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo trūkumai ir terminas jiems pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo klausimą.
 3. Pareiškimai dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo turi atitikti bendruosius CPK 111 ir 113 straipsniuose nurodytus reikalavimus bei specialius reikalavimus, nurodytus CPK 447 straipsnyje. Teismas nustato ne bet kokius juridinę reikšmę turinčius faktus, o tik tuos, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 str. 1 d.). Esant pareiškimo trūkumams ir jų nustatyta tvarka neištaisius, pareiškimas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui(CPK 138 str., 115 str. 2 ir 3 d.).
 4. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos 2016 06 29 pareiškimą priėmė. Tačiau gavus suinteresuotų asmenų atsiliepimus į jį, paaiškėjo, kad jis paduotas su trūkumais, todėl teismas priėmė skundžiamą nutartį, kurioje pareiškėjai nurodė, kokius konkrečius trūkumus privaloma pašalinti.
 5. Pareiškėja skunde teigia, kad pareiškime nurodytos visos aplinkybės ir pateikti visi pareiškėjos turimi šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai, tačiau šie argumentai neteikia pagrindo išvadai, kad teismas nepagrįstai priėmė skundžiamą nutartį. Pagal teismo praktiką, įrodymų, patvirtinančių ieškinyje nurodytas aplinkybes, nepateikimas, ar jų (ne)pakankamumas, kurį teismas įvertina tik nagrinėdamas bylą iš esmės, negali būti pagrindas nustatyti terminą trūkumams pašalinti ir nepriimti pareiškimo ( Lietuvos apeliacinio teismo 2011 02 03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-115/2011). Tačiau skundžiama nutartimi nustatyti ir kiti pareiškimo trūkumai – nurodyti Kelio 9A tęsinio ir Kelio 12 daiktinės teisės rūšį, tikslius nekilnojamųjų daiktų, susijusių su registracija unikalius numerius, kadangi pareiškime nurodytieji neatitinka numerių, nurodytų nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše. Teismas sprendžia, kad šie trūkumai nustatyti pagrįstai, kadangi, pareiškėjai nepašalinus šių trūkumų, galimai palankus teismo sprendimas nesukels jos pageidaujamų teisinių pasekmių, nes jei dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitinka Nekilnojamojo turto registro įstatymo reikalavimų ar pateiktame dokumente nėra duomenų, būtinų nekilnojamajam daiktui bei daiktinių teisių įgijėjams identifikuoti, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 2, 6 punktai).
 6. Pareiškėjos pareikšto pareiškimo turinio analizės pagrindu pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo pateikto pareiškimo ydingumą ir pareiškėjai jo nepašalinus, pareiškėjos prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nesukels teisinių pasekmių.
 7. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Pareiškėjai nurodytina, kad Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartyje nurodytus atskirojo skundo trūkumus ji turi pašalinti per dešimt dienų nuo šios nutarties priėmimo dienos (CPK 115 str. 2 d., 316 str. 3 d.).

6Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

7Atskirąjį skundą atmesti.

8Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

9Nustatyti pareiškėjai UAB ,,Kamesta“ dešimties dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos pašalinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartyje nurodytus pareiškimo trūkumus.

10Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai