Byla 2A-2203-450/2011
Dėl sutarčių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, netesybų sumažinimo ir jų permokėtos dalies išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andriaus Ignoto, Vilijos Mikuckienės ir Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo P. D. ieškinį atsakovui Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl sutarčių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, netesybų sumažinimo ir jų permokėtos dalies išieškojimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas ieškinyje paaiškino, kad su atsakovu 2008 m. rugsėjo 15 d. ir 2009 m. sausio 16 d. sudarė Paskolos sutartis Nr. Nr. 08-00150 LTL ir Nr. 09-00006 LTL, atitinkamai dėl 120 000 Lt ir 22 500 Lt paskolų. Atsakovas 2010 m. rugpjūčio 26 d. susigrąžino abi suteiktas paskolas, palūkanas bei 24 900 Lt dydžio delspinigius už pradelstus mokėjimus, kurie yra neprotingai dideli. Ieškovas prašė pripažinti nesąžiningomis ir negaliojančiomis paskolos sutarčių sąlygas dėl delspinigių dydžio, sumažinti delspinigius pagal 2008 m. rugsėjo 15 d. Paskolos sutartį nuo 16 800 Lt sumos iki 1 680 Lt ir išieškoti iš atsakovo ieškovo naudai 15 120 Lt permokėtų delspinigių pagal šią sutartį, sumažinti delspinigius pagal 2009 m. sausio 16 d. Paskolos sutartį nuo 8 100 Lt sumos iki 810 Lt sumos ir išieškoti iš atsakovo ieškovo naudai 7 290 Lt permokėtų delspinigių pagal šią sutartį, išieškoti iš atsakovo ieškovo naudai procesines palūkanas bei visas bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 29 d. sprendimu ieškinį tenkino pilnai. Teismas konstatavo, kad atsakovui delspinigius pagal abi paskolos sutartis nurašius nuo ieškovo sąskaitos CK 6.73 str. 2 d. nuostatos dėl netesybų nemažinimo nagrinėjamu atveju netaikytinos. Teismas darė išvadą, kad šiuo atveju atsakovo paskolos sutartyse reikalaujami delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl jie vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, turi būti mažintini, atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas neįrodė aplinkybių apie tai, kad patyrė nuostolius tai sumai, be to, atsakovo reikalaujami delspinigiai sudaro net 73 % pačios atsakovo suteiktos paslaugos vertės, kas iš esmės prieštarauja šalių interesų pusiausvyrai

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8Apeliaciniu skundu atsakovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad teismas netinkamai nustatė pagal 2009 m. sausio 16 d. Paskolos sutartį Nr. 09-00006 LTL atsakovo išskaičiuotą delspinigių sumą. Bendra atsakovo išskaičiuotų delspinigių suma sudaro – 21 975,08 Lt, todėl teismas, mažindamas delspinigius, turėjo vadovautis šia suma.

9Kadangi paskolas atsakovas suteikinėjo su 15 proc. metine palūkanų norma, delspinigių dydis galėjo būti mažinamas iki 0,04 proc. (15 proc./365=0,04 proc.), t.y. iki minimalių atsakovo nuostolių. Atsakovas, ieškovui nevykdant paskolos sutarčių, buvo priverstas formuoti specialiuosius atidėjinius pagal paskolų vertinimo ir specialiųjų atidėjinių paskoloms sudarymo taisykles.

10Delspinigius ieškovas sumokėjo geruoju. Tą patvirtina šalių 2010 m. liepos 30 d. sudarytoje Pirkimo- pardavimo sutartyje Nr. 8-4492 išreikšta ieškovo valia pripažinti reikalaujamą sumokėti delspinigių sumą bei ją sumokėti. Kadangi delspinigiai iš ieškovo nebuvo išieškoti, teismas nepagrįstai netaikė CK 6.73 str. 2 d. nuostatų dėl netesybų nemažinimo. Be to, ieškovas neskundė hipotekos skyrių nutarčių, kuriose buvo nurodytos įsiskolinimų, įskaitant delspinigius, sumos, tuo patvirtindamas, kad sutinka su delspinigių dydžiu.

11Ieškovas paskolas ėmė siekdamas padidinti įkeisto turto vertę, gauti pelno iš turto pardavimo bei grąžinti paskolą ir sumokėti palūkanas. Šios aplinkybės patvirtina, kad paskolos buvo paimtos komerciniais, o ne vartojimo tikslais.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas P. D. prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Paaiškina, kad sudarant paskolos sutartis su atsakovu, kiekvienas paskolos gavėjas privalėjo sumokėti pajų. 2009 m. sausio 16 d. Paskolos sutarties Nr. 09-00006 LTL pajus sudaro 2 925 Lt. Būtent šia pajaus suma (o ne delspinigių) suma ir buvo sumažintas paskolos grąžinimas atsakovui.

13Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad buvo daromi kokie nors specialieji atidėjiniai. Iš apeliacinio skundo matyti, kad atsakovas iš dalies su ieškiniu ir teismo sprendimu sutinka, kadangi pripažino, jog delspinigiai galėjo būti mažinami iki 0,04 proc. Laikytina, kad ieškovas mokėdamas palūkanas atlygino atsakovo patirtus minimalius nuostolius. Be to, dalis paskolų faktiškai nebuvo gautos (jomis buvo dengiama kitos paskolos palūkanos), ieškovas sumokėjo ir administravimo mokesčius, išlaidas notarui ir advokato padėjėjui už pareiškimo surašymą hipotekos skyriui ir pan. Ieškovas taip pat sutinka sumokėti 0,02 proc. delspinigius, taigi visi atsakovo nuostoliai yra padengti.

14Ieškovas dar iki bylos iškėlimo teisme su delspinigių dydžiu nesutiko, prašė jų neskaičiuoti arba sumažinti, tai matyti iš ieškovo 2010 m. rugpjūčio 30 d. rašto. Tai, kad ieškovas neskundė hipotekos skyriaus nutarčių, kuriuose buvo nurodytos įsiskolinimų, tame tarpe ir delspinigių sumos, neatima iš jo teisės ginčyti delspinigių dydį ginčo teisena. Atsakovas, ieškovui priklausiusio nekilnojamojo turto pardavimo metu, nederino su ieškovu delspinigių dydžio, bei vienašališkai nusprendė, kokiomis sąlygomis sutiks parduoti turtą. Ieškovas, kai nekilnojamojo turto pirkėjas sumokėjo visą sumą, parašė prašymą neskaičiuoti delspinigių.

15Ginčo paskolos sutartys buvo sudarytos asmeniniams ieškovo interesams tenkinti, t.y. būsto remontui, todėl nėra pagrindo teigti, jog ieškovas paskolos sutartiniuose santykiuose veikė kaip verslininkas.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

18Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą, kadangi jo nuomone teismas nepagrįstai sumažino delspinigių dydį, numatytą bylos šalių sudarytose paskolos sutartyse.

19Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (CK 6.73 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad net šalimis susitarus dėl taikytinų netesybų dydžio, teismui išlieka pareiga kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir pakeisti priteistinų netesybų dydį tais atvejais, kai jos yra aiškiai per didelės, nes netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, jog sprendžiant klausimus dėl netesybų priteisimo, būtina atsižvelgti į CK 6.73 str. 2 d. nuostatas, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė yra iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Taip pat būtina pabrėžti, jog nustatant, ar yra pagrindo pagal CK 6.73, 6.258 str. nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas sumažinti, teismas spręsdamas dėl jų dydžio nustatymo, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, atsižvelgti į visas bylos aplinkybes, reikšmingas šiam klausimui išspręsti. Pagal teismų praktiką, sprendžiant nurodytus klausimus, taikant paminėtas normas, reikia įvertinti šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, ir nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010).

20Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys 2008 m. rugsėjo 5 d. sudarė Paskolos sutartį Nr. 08-00150 LTL, pagal kurią apeliantas ieškovui paskolino 120 000 Lt būsto remontui, delspinigių dydis numatytas – 0,2 proc. (b. l. 8). 2009 m. sausio 16 d. šalys sudarė Paskolos sutartį Nr. 09-00006 LTL dėl 22 500 Lt paskolos būsto remontui, delspinigių dydis numatytas - 0,2 proc. (b. l. 16). 2010 m. rugpjūčio 30 d. apeliantas iš ieškovo sąskaitos nurašė negrąžintas paskolos sumas, palūkanas bei delspinigius už pradelstus mokėjimus. Už 2008 m. rugsėjo 5 d. Paskolos sutartį apeliantas nusirašė 16 800,08 Lt delspinigių, o už 2009 m. sausio 16 d. Paskolos sutartį – 11 385 Lt (b. l. 15). Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog apeliantui vienašališkai nurašius minėtas delspinigių sumas nuo ieškovo sąskaitos, nagrinėjamu atveju CK 6.73 str. 2 d. nėra taikoma. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į byloje esančius rašytinius įrodymus (ieškovo 2010 m. rugpjūčio 8 d. prašymą dėl delspinigių sumažinimo (b. l. 69-70)) bei šalių paaiškinimus, kurie patvirtina, jog ieškovas apeliantui aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškė nesutikimą dėl reikalaujamų bei vienašališkai iš sąskaitos nurašytų delspinigių dydžio. Kadangi delspinigiai nuo ieškovo sąskaitos buvo nurašyti paties apelianto, savaime aišku, kad ieškovas neturėjo galimybės įtakoti tokių jo veiksmų. Aplinkybė, kad ieškovas neginčijo hipotekos skyrių nutarčių, kuriose buvo nustatytos išieškotinos iš ieškovo sumos, tame tarpe ir delspinigiai, reikšmės pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumui neturi, kadangi ginčai, susiję su pagrindinės skolos, delspinigių dydžiu, nėra hipotekos bylų nagrinėjimo dalykas, todėl minėtų sumų dydžiai yra ginčijami būtent bendra ginčo teisenos tvarka.

21Kaip matyti iš Paskolų sutarčių turinio, ieškovo prašymo vartojimo paskolai gauti (b. l. 57-60), ieškovo 2010 m. rugpjūčio 30 d. prašymo (b. l. 69-70), paskola pagal sutartį Nr. 08-00150 LTL buvo suteikta jo asmeninių poreikių tenkinimui, o pagal sutartį Nr. 09-00006 LTL palūkanoms pagal Paskolos sutartį Nr. 08-00150 LTL dengti. Kadangi ieškovas sudarydamas paskolos sutartis veikė kaip fizinis asmuo, imantis paskolas asmeniniams vartojimo poreikiams, o apeliantas kaip verslo subjektas, besiverčiantis finansavimo paslaugų teikimu, apelianto teiginys, kad paskolos buvo paimtos verslo tikslais neturi jokio pagrindo, tuo pačiu nėra priežasčių susitarimą dėl delspinigių dydžio vertinti kaip verslo subjekto prisiimtą racionalią ūkinės – komercinės veiklos riziką.

22Teisėjų kolegija pabrėžia, kad teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad minimalius kreditoriaus nuostolius paprastai atlygina 0,02 dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Nukrypti nuo šio dydžio remiantis apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, kadangi apelianto teiginiai apie poreikį, ieškovui tinkamai nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, formuoti skolinių atidėjinius yra pagrįsti daugiau paties apelianto teiginiais nei konkrečiais rašytiniais įrodymais. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad šiuo atveju 0,02 proc. delspinigių dydis atitinka tiek ginčo šalių interesų pusiausvyros, tiek sąžiningumo kriterijus, bei visiškai atlygina apelianto patirtus minimalius nuostolius dėl ieškovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo. Todėl apeliacinio skundo argumentas, jog minimalūs apelianto nuostoliai nagrinėjamu atveju yra 0,04 proc. dydžio, atmestinas kaip neįrodytas.

23Apeliantas teigia, kad teismas netinkamai nustatė pagal 2009 m. sausio 16 d. Paskolos sutartį Nr. 09-00006 LTL atsakovo išskaičiuotą delspinigių sumą. Bendra atsakovo išskaičiuotų delspinigių suma sudaro – 21 975,08 Lt, todėl teismas, mažindamas delspinigius, turėjo vadovautis šia suma. Šis apeliacinio skundu argumentas taipogi nepagrįstas, kadangi iš Paskolos sutarties Nr. 09-00006 LTL turinio matyti, kad ne delspinigių suma, bet sutartyje numatyto 2 925 Lt dydžio pajaus suma buvo sumažintas paskolos grąžinimas apeliantui.

24Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, visapusiškai ištyrė ir įvertino bylai reikšmingas aplinkybes, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, laikėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos tokio pobūdžio bylose, todėl skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo skundžiamą teismo sprendimą pakeisti arba panaikinti (CPK 320 str.).

25Ieškovas įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme nepateikė. Teismo patirtos pašto išlaidos yra nereikšmingos (CPK 96 str. 6 d.), todėl iš bylos šalių nepriteistinos.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

27Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas ieškinyje paaiškino, kad su atsakovu 2008 m. rugsėjo 15 d. ir 2009... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 29 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ prašo... 9. Kadangi paskolas atsakovas suteikinėjo su 15 proc. metine palūkanų norma,... 10. Delspinigius ieškovas sumokėjo geruoju. Tą patvirtina šalių 2010 m. liepos... 11. Ieškovas paskolas ėmė siekdamas padidinti įkeisto turto vertę, gauti pelno... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas P. D. prašo skundžiamą teismo... 13. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad buvo daromi kokie nors specialieji... 14. Ieškovas dar iki bylos iškėlimo teisme su delspinigių dydžiu nesutiko,... 15. Ginčo paskolos sutartys buvo sudarytos asmeniniams ieškovo interesams... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą, kadangi jo nuomone... 19. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys 2008 m. rugsėjo 5 d. sudarė Paskolos... 21. Kaip matyti iš Paskolų sutarčių turinio, ieškovo prašymo vartojimo... 22. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad teismų praktikoje nuosekliai laikomasi... 23. Apeliantas teigia, kad teismas netinkamai nustatė pagal 2009 m. sausio 16 d.... 24. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 25. Ieškovas įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 29 d. sprendimą palikti...