Byla 2-1188-330/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl administratorės atstatydinimo, ir atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės, pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Danės slėnis“, restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Kretingalės mėsa“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla bei atmesti skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais, priimtų restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo byloje Nr. B2-514-777/2017,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartimi atsakovei UAB Pajūrio mėsinei iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratore paskirta UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Ši nutartis įsiteisėjo 2016 m. liepos 21 d. Buvo nustatytas 6 mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo nurodytos nutarties įsiteisėjimo dienos, parengti ir pateikti teismui restruktūrizavimo planą bei kitus restruktūrizavimo bylai reikalingus dokumentus. 2016 m. lapkričio 25 d. teisėjo rezoliucija buvo patenkintas administratorės prašymas dėl termino planui pateikti pratęsimo – restruktūrizavimo plano pateikimo terminas pratęstas iki 2017 m. vasario 21 d.
 2. 2017 m. vasario 22 d. pateiktas kreditorės AB Šiaulių banko prašymas nutraukti restruktūrizavimo bylą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu – nustatytais terminais nepateikus teismui restruktūrizavimo plano. Kreditorė nurodė, kad 2017 m. vasario 20 d. susirinkimo metu RUAB Pajūrio mėsinės kreditoriai nepritarė pateiktam įmonės restruktūrizavimo planui. RUAB Pajūrio mėsinės kreditoriai yra nubalsavę už restruktūrizavimo proceso pabaigą.
 3. 2017 m. kovo 7 d. pateikti pareiškėjų RUAB „Kretingalės mėsa“ ir UAB „Danės slėnis“ skundai dėl 2017 m. vasario 20 d. vykusio RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais. Skunduose nurodyta, kad 2017 m. vasario 20 d. vykusiame kreditorių susirinkime nutarimas dėl restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo ar netvirtinimo negalėjo būti priimtas, nes tokiam kreditorių susirinkime pateiktam restruktūrizavimo plano projektui nebuvo pritarta visuotiniame akcininkų susirinkime. Be to, šiame kreditorių susirinkime neturėjo teisės dalyvauti ir balsuoti tikėtinai didžiausią finansinį reikalavimą turinti kreditorė AB SEB bankas. Tik išsprendus galbūt didžiausios kreditorės reikalavimo teisės patvirtinimo klausimą, galėtų būti parengtas ekonomiškai tvarus restruktūrizavimo planas.
 4. 2017 m. balandžio 20 d. administratorė pateikė prašymą atstatydinti ją iš RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo administratorės pareigų, o 2017 m. balandžio 21 d. (per EPP sistemą – 2017 m. balandžio 20 d., 21.33 val.) pateiktas atsakovės RUAB Pajūrio mėsinės prašymas atstatydinti administratorę iš pareigų ir paskirti posėdžio datą naujo administratoriaus paskyrimui.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi nutraukė atsakovės RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylą ir atmetė pareiškėjų skundus dėl 2017 m. vasario 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais.
 2. Teismas nustatė, kad 2016 m. lapkričio 25 d. teisėjo rezoliucija restruktūrizavimo byloje buvo pratęstas terminas RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo planui pateikti iki 2017 m. vasario 21 d., o nustatytu terminu restruktūrizavimo plano projekto nepateikus tvirtinti teismui, yra pagrindas restruktūrizavimo bylos nutraukimui (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kadangi kreditoriai, o ne teismas sprendžia dėl tolimesnės restruktūrizavimo proceso eigos, teismas nurodė, kad teismui teikiami duomenys ir dokumentai apie RUAB Pajūrio mėsinės vykdomą veiklą nėra teisiškai reikšmingi. Kreditorių RUAB „Kretingalės mėsa“ ir UAB „Danės slėnis“ argumentus, kad kreditorių susirinkime būtina sudaryti galimybę dalyvauti potencialiai stambiausiai kreditorei AB SEB bankui ir išklausyti šios kreditorės keliamas sąlygas, kuriomis ji sutiktų pritarti įmonės restruktūrizacijai, teismas laikė teisiškai nereikšmingais, kadangi AB SEB banko pozicija yra aiški, nuosekli ir byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad bankas ruošiasi ją pakeisti. AB SEB bankas nurodė, kad sutinka su kreditorių balsavimo rezultatais 2017 m. vasario 20 d. susirinkime ir, jei jos finansinis reikalavimas nebūtų ginčijamas, būtų balsavusi, taip, kaip nubalsavo absoliuti kreditorių dauguma, t. y. už restruktūrizavimo plano nepatvirtinimą. Teismas taip pat nurodė neturintis pagrindo tenkinti kreditorės RUAB „Kretingalės mėsa“ ir RUAB Pajūrio mėsinės akcininkės UAB „Danės slėnis“ prašymų atnaujinti terminą prašymui dėl termino restruktūrizacijos planui pateikti ir pratęsti terminą planui pateikti. Teismas pažymėjo, kad šie asmenys neturi teisės teikti prašymo dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis). Įvertinęs tai, kad administratorė, suderinusi su RUAB Pajūrio mėsinės valdymo organais, 2017 m. vasario 3 d. šaukė kreditorių susirinkimą (susirinkimo data – 2017 m. vasario 20 d.), kad administratorei buvo pateiktas restruktūrizavimo plano projektas su žyma apie jo patvirtinimą įmonės dalyvių susirinkime, tačiau įmonės kreditoriai išreiškė kitokią valią dėl tolesnės restruktūrizavimo proceso eigos, teismas sprendė, jog visos abejonės dėl to, ar kreditorių susirinkimui pateiktam restruktūrizavimo plano projektui buvo pritarta visuotiniame akcininkų susirinkime, šiuo atveju aiškintinos RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių, o ne įmonės akcininkų naudai. Remdamasis nurodytais motyvais teismas pareiškėjų skundus dėl RUAB Pajūrio mėsinės 2017 m. vasario 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais atmetė.
 3. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi atsisakė priimti prašymus dėl administratorės atstatydinimo ir grąžino juos padavusiems asmenims.
 4. Teismas nurodė, kad prašymai dėl administratorės atstatydinimo teisme gauti po RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylos išnagrinėjimo iš esmės, kadangi teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi buvo iki 2017 balandžio 25 d. atidėtas procesinio sprendimo priėmimas ir paskelbimas. Teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi atsakovės RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, todėl prašymus dėl administratorės atstatydinimo teismas atsisakė priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).
 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Atskiruosiuose skunduose atsakovė RUAB Pajūrio mėsinė prašo: 1) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartį dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, pripažinti 2017 m. vasario 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nepritarimo restruktūrizavimo planui negaliojančiu bei nustatyti papildomą terminą restruktūrizavimo plano projekto pateikimui; 2) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl administratorės atstatydinimo, ir šį prašymą patenkinti. Atskirieji skundai grindžiami tokiais esminiais argumentais:
  1. Pavienis restruktūrizuojamos įmonės kreditorius neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Tinkamu subjektu kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo yra ne atskiras restruktūrizuojamos įmonės kreditorius, bet restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas (ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalies 8 punktas).
  2. Teismas formaliai vertino termino restruktūrizavimo plano projektui pateikti praleidimą. Vien aplinkybė, jog restruktūrizavimo planas nebuvo patvirtintas iki 2017 m. vasario 21 d., bylos nutraukimui nėra pakankama, kadangi toks terminas, jam pasibaigus, dėl svarbių aplinkybių galėjo būti atnaujinamas. Be to, restruktūrizavimo plano projektas teismui laiku nebuvo pateiktas dėl to, jog nebuvo išspręstas esminis klausimas dėl potencialiai pačios didžiausios įmonės kreditorės – AB SEB bankas finansinio reikalavimo. AB SEB bankas reikalavimo išsprendimas būtų turėjęs lemiamą reikšmę visam tolesniam restruktūrizavimo procesui, be kita ko, ir visų restruktūrizavimo procese dalyvaujančių pusių interesus atitinkančio restruktūrizavimo plano parengimui, derinimui, tvirtinimui bei įgyvendinimui.
  3. Įmonės restruktūrizavimo byla siekia vienintelio tikslo – išvengti finansinių sunkumų (arba galimo bankroto), atsiskaityti su kreditoriais, išsaugant įmonės veiklą bei sukuriant prielaidas sėkmingai ją plėtoti ateityje. Restruktūrizuojama įmonė yra įdarbinusi 73 darbuotojus. Be to, ši įmonė veikia vienoje vertikalioje mėsos perdirbimo įmonių grandinėje, sukuriančioje net per 360 darbuotojų darbo vietų, kurioje sudaromos sąlygos sukurti aukštesnę pridėtinę vertę turinčius produktus. Įmonės komercinė veikla aktyviai plėtojama ir geografiniu atžvilgiu, įmonė aktyviai siekia sertifikuotis ir atlikti auditus tarptautinio sertifikato FSSC 22000 gavimui. Teismo nutartis, kuria nuspręsta nutraukti RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylą, prieštarauja esminiams tokioje byloje siekiamiems ir viešąjį interesą atitinkantiems tikslams.
  4. Priimant kreditorių nutarimą dėl restruktūrizavimo plano projekto netvirtinimo, buvo pažeisti imperatyvūs ĮRĮ reikalavimai. Tam, kad 2017 m. vasario 20 d. susirinkime kreditoriai būtų galėję išreikšti savo valią dėl restruktūrizavimo plano projekto, pirmiausia buvo būtina tokį restruktūrizavimo plano projektą patvirtinti RUAB Pajūrio mėsinės akcininkų susirinkime, o kreditorių susirinkimui pateiktam restruktūrizavimo planui įmonės akcininkai nepritarė. Be to, restruktūrizavimo planas negali būti tvirtinamas tol, kol neišspręstų (ginčijamų) kreditorinių reikalavimų dalis yra tokia reikšminga, jog galėtų daryti lemiamą įtaką restruktūrizavimo plano patvirtinimui arba nepatvirtinimui – patvirtinus AB SEB bankas kreditorinį reikalavimą, kuris sudarytų net 65,14 procentus visų finansinių reikalavimų sumos, vien šios kreditorės pozicija būtų turėjusi esminės reikšmės.
  5. Teismas turėjo priimti prašymą dėl restruktūrizavimo administratorės atstatydinimo (kol restruktūrizavimo byla nenutraukta, o restruktūrizuojama įmonė yra visiškai funkcionuojanti), bei patenkinti jį tam, kad restruktūrizuojamai įmonei galėtų būti paskirtas naujas restruktūrizavimo administratorius.
 2. Atskirajame skunde kreditorė (pareiškėja) RUAB „Kretingalės mėsa“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartį, pripažinti RUAB Pajūrio mėsinės 2017 m. vasario 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nepritarimo restruktūrizavimo planui negaliojančiu bei nustatyti papildomą terminą restruktūrizavimo plano projekto pateikimui. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:
  1. Nebuvo jokio pagrindo tenkinti AB Šiaulių banko prašymo dėl restruktūrizavimo proceso nutraukimo. ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje numatytas terminas pateikti teismui restruktūrizavimo projektą nėra naikinamasis. Be to, restruktūrizavimo planas kreditorių nepatvirtintas ir teismui nepateiktas, kadangi nebuvo patvirtintas galimai reikšmingiausios kreditorės AB SEB bankas finansinis reikalavimas, o šio reikalavimo patvirtinimo / nepatvirtinimo klausimas restruktūrizavimo byloje buvo esminis. Suteikus papildomą terminą restruktūrizavimo plano pateikimui, restruktūrizuojama įmonė supažindins kreditorius su pakoreguotu restruktūrizavimo planu (jis pirmiausia pakoreguotas atsižvelgiant į didžiausio kreditoriaus interesus) bei suorganizuos kreditorių susirinkimą, kuriame visiškai pagrįsta tikėtis tokio restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimo.
  2. RUAB Pajūrio mėsinė teismui buvo pateikusi išsamius duomenis bei dokumentus, kurie pagrindžia, kad ji nėra nutraukusi veiklos, dirba ir efektyviai atlieka kryptingus veiksmus, siekdama perorientuoti savo gaminamos produkcijos eksportą, didinti gamybos apimtis, optimizuoti sąnaudas ir didinti uždarbį. Suteikus restruktūrizuojamai įmonei galimybę susitarti su reikšmingiausią reikalavimų sumos dalį turinčiais kreditoriais dėl restruktūrizavimo plano parengimo ir tvirtinimo, būtų galima efektyviai ir sėkmingai pabaigti pradėtą restruktūrizavimo bylą.
  3. Tam, kad vyktų restruktūrizavimo procesas, restruktūrizavimo planui turi pritarti tiek restruktūrizuojamos įmonės dalyviai, tiek įmonės kreditoriai – to kreditorių susirinkime svarstant restruktūrizavimo planą nebuvo padaryta, todėl susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo nepritarta įmonės dalyvių nepatvirtintam restruktūrizavimo planui, pažeidžia imperatyvias ĮRĮ teisės normas bei privalo būti pripažintas neteisėtu ir negaliojančiu. Kreditorių nutarimą pripažinus neteisėtu ir negaliojančiu bei nutarus atsisakyti tvirtinti pareiškėjos AB SEB bankas finansinį reikalavimą, RUAB Pajūrio mėsinė per teismo nustatytą papildomą terminą nedelsiant sušauktų kreditorių susirinkimą, kuriame laikantis ĮRĮ reikalavimų būtų svarstomas pateikto ir su kreditoriais suderinto pakoreguoto restruktūrizavimo plano projektas.
 3. Atskirajame skunde pareiškėja UAB „Danės slėnis“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartį, pripažinti 2017 m. vasario 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nepritarimo RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo planui negaliojančiu bei nustatyti papildomą terminą restruktūrizavimo plano projekto pateikimui. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:
  1. Nutartis, kuria restruktūrizavimo byla nutraukta, yra nepagrįsta ir neteisėta jau vien tuo aspektu, jog prašymą nutraukti bylą pateikė ne restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas, o tokios teisės neturinti pavienė kreditorė – AB Šiaulių bankas. Kreditorės AB SEB bankas finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimo išsprendimas būtų turėjęs lemiamą reikšmę visam tolesniam restruktūrizavimo procesui. Be to, restruktūrizavimo byla yra itin sudėtinga, todėl kompromiso tarp restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių, tarp kurių yra ir AB Šiaulių bankas, radimui yra reikalingas papildomas terminas. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas, esant poreikiui tik pakoreguoti restruktūrizavimo planą (atsižvelgus į didžiausios kreditorės pasiūlymus), neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų, kitų restruktūrizuojamos įmonės kreditorių interesų ir teisėtų jų lūkesčių siekti atkurti įmonės mokumą bei stabilumą.
  2. Nutraukus restruktūrizavimo bylą, RUAB Pajūrio mėsinė susidurtų su veiklos nutraukimo ir bankroto grėsme, nors jau šiuo metu restruktūrizuojamoje įmonėje matosi teigiami pokyčiai. Per paskutinius tris mėnesius restruktūrizuojama įmonė savo gamybinėse patalpose investavo apie 25 000 Eur į patalpų ir įrangos švarą, higieną, kad numatomų auditų rezultatai būtų sėkmingi ir tai leistų užtikrinti maksimalią įmonės gaminamos produkcijos saugą bei kokybę. Įmonė nėra nutraukusi veiklos, dirba ir efektyviai atlieka kryptingus veiksmus, siekdama perorientuoti savo gaminamos produkcijos eksportą, didinti gamybos apimtis, optimizuoti sąnaudas ir didinti uždarbį.
  3. Kreditorių susirinkime pateiktam restruktūrizavimo planui restruktūrizuojamos įmonės akcininkai nepritarė. Taigi, kreditorių susirinkime nutarimas dėl restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo ar netvirtinimo negalėjo būti priimamas, kadangi restruktūrizavimo plano projektas prieš tai nebuvo patvirtintas įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime. Be to, įmonės dalyviai turėjo pagrindą 2017 m. vasario 9 d. visuotiniame restruktūrizuojamos įmonės akcininkų susirinkime nepritarti restruktūrizavimo plano projektui, tvyrant nežinomybei dėl itin didelės AB SEB bankas finansinio reikalavimo sumos tvirtinimo / netvirtinimo.
 4. Atsiliepimuose kreditorė AB Šiaulių bankas prašo netenkinti atsakovės RUAB Pajūrio mėsinės, kreditorės RUAB „Kretingalės mėsa“ bei pareiškėjos UAB „Danės slėnis“ atskirųjų skundų dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla bei atmesti skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais, o taip pat netenkinti atsakovės RUAB Pajūrio mėsinės atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl administratorės atstatydinimo. Atsiliepimai grindžiami tokiais esminiais argumentais:
  1. Kreditorių susirinkime patvirtinto restruktūrizavimo plano nepateikimas teismui per nustatytus terminus yra savarankiškas pagrindas restruktūrizavimo bylos nutraukimui. Be to, aplinkybė, kad restruktūrizavimo planas nebuvo patvirtintas visuotiniame akcininkų susirinkime, tik patvirtina, jog planas nustatytais terminais apskritai nebuvo parengtas.
  2. Visi kreditoriniai reikalavimai, kurie ginčijami, turėjo būti įtraukti į restruktūrizavimo planą, numatant lėšas jų tenkinimui, o išsprendus klausimą dėl ginčijamų kreditorinių reikalavimų pagrįstumo, restruktūrizavimo planas turėtų būti tikslinamas. Be to, AB SEB bankas aiškiai išdėstė savo poziciją, kad apskritai nepritaria restruktūrizavimo procesui. Kreditoriams aiškiai išreiškus savo valią dėl tolesnės restruktūrizavimo proceso eigos, bet kokie kreditorių valios neatitinkantys sprendimai ir delsimas nutraukti restruktūrizavimo bylą neabejotinai pažeistų jų teises.
  3. Terminas restruktūrizavimo planui pateikti gali būti pratęstas tik išimtiniais atvejais ir tik esant įrodymams dėl objektyvių aplinkybių, kad per prašomą pratęsti terminą restruktūrizavimo planas bus pateiktas tvirtinti teismui. Restruktūrizavimo byloje esantys įrodymai patvirtina, kad restruktūrizavimo planas per prašomą pratęsti terminą nebuvo pateiktas teismui, jis nebūtų pateiktas ir ateityje. Terminas restruktūrizavimo planui parengti ir patvirtinti yra sietinas su restruktūrizuojamos įmonės galimybe naudotis tam tikromis nuolaidomis kreditorių sąskaita, todėl nepagrįstas termino pratęsimas, kai nėra nei kreditorių pritarimo restruktūrizavimo proceso tęsimui, nei kreditorių valios restruktūrizavimo planą koreguoti, nepagrįstai pažeistų kreditorių teises.
  4. Teismui išsprendus klausimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, restruktūrizavimo bylos laikytina išnagrinėta iš esmės, todėl jokie papildomi prašymai jau nebegali būti teikiami ir nagrinėjami. Teismas pagrįstai atsisakė priimti prašymą dėl restruktūrizavimo administratorės atstatydinimo. Nemotyvuoto prašymo keisti restruktūrizavimo administratorių teikimas, kai jau yra aišku, kad restruktūrizavo byla turėtų būti nutraukta, turi akivaizdžių piktnaudžiavimo teise požymių ir yra nesuderinamas su sąžiningumu, tokių prašymų tenkinimas pažeistų viešąjį interesą.
 5. Atsiliepime atsakovė RUAB Pajūrio mėsinė prašo tenkinti pareiškėjų RUAB „Kretingalės mėsa“ bei UAB „Danės slėnis“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla bei atmesti skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais. Atsiliepimas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:
  1. Nebuvo pagrindo tenkinti AB Šiaulių banko prašymą nutraukti restruktūrizavimo bylą. Be to, restruktūrizavimo planas kreditorių nepatvirtintas ir teismui nepateiktas, kadangi nebuvo patvirtintas kreditorės AB SEB bankas reikalavimas, kurio patvirtinimo / nepatvirtinimo klausimas nagrinėjamoje restruktūrizavimo byloje yra esminis.
  2. Restruktūrizuojama įmonė teismui buvo pateikusi aiškius ir tikslius duomenis bei dokumentus, kurie pagrindė, kad ji nėra nutraukusi veiklos, dirba ir efektyviai atlieka kryptingus veiksmus, siekdama perorientuoti savo gaminamos produkcijos eksportą, didinti gamybos apimtis, optimizuoti sąnaudas ir didinti uždarbį. Precedentas, kad kreditorių susirinkimas gali priimti sprendimus dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo dar nesant išspręsto klausimo dėl esminės kreditorių reikalavimų dalies patvirtinimo, sukurtų ydingą praktiką ir pažeistų ne tik kreditorių lygiateisiškumo principą, bet ir neatitiktų restruktūrizavimo proceso tikslo suderinti visų restruktūrizavimo proceso dalyvių interesus.
 6. Atsiliepimuose kreditorė (pareiškėja) RUAB „Kretingalės mėsa“ prašo tenkinti atsakovės RUAB Pajūrio mėsinės bei pareiškėjos UAB „Danės slėnis“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla bei atmesti skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais, o taip pat tenkinti atsakovės RUAB Pajūrio mėsinės atskirąjį skunda dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl administratorės atstatydinimo. Nurodo, kad visiškai pritaria atskiruosiuose skunduose nurodytiems argumentais bei pareikštiems reikalavimams.
 7. Atsiliepimuose pareiškėja UAB „Danės slėnis“ prašo tenkinti atsakovės RUAB Pajūrio mėsinės bei RUAB „Kretingalės mėsa“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla bei atmesti skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais, o taip pat tenkinti atsakovės RUAB Pajūrio mėsinės atskirąjį skunda dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl administratorės atstatydinimo. Nurodo, kad visiškai pritaria atskiruosiuose skunduose nurodytiems argumentais bei pareikštiems reikalavimams.

3Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

4Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

 1. Viena iš apeliančių – atsakovė RUAB Pajūrio mėsinė 2017 m. liepos 13 d. prašyme, per EPP sistemą pateiktame apeliacinės instancijos teismui, prašo atskirąjį skundą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Prašymas dėl bylos nagrinėjimo žodiniame teismo posėdyje motyvuojamas aplinkybėmis, jog šiuo metu apeliantė RUAB Pajūrio mėsinė veda derybas su potencialiu nauju investuotoju, kurio pritraukimas leistų pagerinti restruktūrizuojamos įmonės finansinę padėtį, o bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka leistų išsamiau pristatyti naujausius restruktūrizuojamos įmonės veiklos tikslus bei rezultatus.
 2. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į civilinio proceso įstatyme įtvirtintą bendrąją bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklę, pagal kurią atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis), taip pat įvertinęs šios konkrečios bylos aplinkybes, konstatuoja, kad žodinis bylos nagrinėjimas apeliacine tvarka šioje byloje nėra būtinas. Apeliantė bei kiti byloje dalyvaujantys asmenys savo argumentus išsamiai nurodė procesiniuose dokumentuose, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios bylos faktinės aplinkybės gali būti ištirtos rašytinio proceso tvarka, todėl prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo atmetamas, o byla nagrinėjama pagal CPK 336 straipsnyje įtvirtintą bendrąją taisyklę.

5Dėl RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylos nutraukimo

 1. Pirmiausia spręstinas klausimas dėl apskųstos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria, vadovaujantis ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (nustatytais terminais nepateikiamas teismui restruktūrizavimo planas), nutraukta restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo.
 2. Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalį įmonės restruktūrizavimas – visuma ĮRĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. Įmonės restruktūrizavimo byla – teismo nagrinėjama civilinė byla dėl įmonės restruktūrizavimo teisinių santykių (ĮRĮ 2 straipsnio 7 dalis). Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama teismui priėmus nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (ĮRĮ 7 straipsnio 4, 6 dalys), o užbaigiama teismui priėmus sprendimą patvirtinti pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 29 straipsnio 3 dalis) arba nutraukti restruktūrizavimo bylą, jei nustatomos ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-552-686/2016 33 punktą).
 3. Restruktūrizavimo plano nustatytais terminais nepateikimas teismui tvirtinti yra savarankiškas pagrindas nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Priešingai nei aiškinama pateiktuose atskiruosiuose skunduose, ši teisės norma iš esmės yra imperatyvi ir joje nustatyti terminai yra naikinamieji, kuriems pasibaigus baigiasi tam tikra teisė ar pareiga. Tačiau pagal Lietuvos apeliaciniame teisme nuosekliai susiformavusią praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo minėtu pagrindu, turi atsižvelgti į ĮRĮ keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-820/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-459/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-169-798/2017, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-693-241/2017 ir šiose nutartyse nurodytą teismų praktiką).
 4. Iškėlus atsakovei RUAB Pajūrio mėsinei restruktūrizavimo bylą buvo nustatytas maksimalus šešių mėnesių terminas parengti ir pateikti teismui restruktūrizavimo planą, o taip pat buvo pasinaudota ĮRĮ numatyta galimybe vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui pratęsti nustatytą terminą (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis). Restruktūrizavimo administratorės prašymu teismas 2016 m. lapkričio 25 d. rezoliucija (CPK 77 straipsnio 3 dalis) pratęsė minėtą terminą kur kas ilgesniam laikotarpiui – iki 2017 m. vasario 21 d. Tačiau ir iki papildomai nustatyto termino RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo plano projektas nebuvo pateiktas teismui tvirtinti, o 2017 m. vasario 22 d. gautas vienos iš atsakovės restruktūrizavimo proceso kreditorių – AB Šiaulių banko prašymas nutraukti restruktūrizavimo bylą. Be to, byloje pateiktas 2017 m. vasario 20 d. vykusio RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių susirinkimo protokolas, iš kurio matyti, kad nutarta nepritarti RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo planui. Pagal įrašus susirinkimo protokole restruktūrizavimo plano projektui nepritarė kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma (3 097 281,02 Eur) sudaro 75,53 procentus visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (susirinkimo darbotvarkės 2 klausimas).
 5. Restruktūrizavimo proceso, kaip įmonės veiklos pertvarkymo bei jos įsipareigojimų kreditoriams modifikavimo, prigimtis lemia tam tikro pačios įmonės dalyvių ir kreditorių susitarimo būtinybę, šis susitarimas pasiekiamas įgyvendinant ĮRĮ nustatytas procedūras, be kita ko, svarstant ir tvirtinant restruktūrizavimo planą.
 6. Taigi tam, kad vyktų restruktūrizavimo procesas, restruktūrizavimo planui turi pritarti įmonės kreditoriai. Tai reglamentuota IRĮ 14 straipsnio 3 dalyje – kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Įmonės ir jos kreditorių santykiai restruktūrizavimo proceso metu, derinant jų, kaip prievolės šalių, valią, yra grindžiami dispozityviuoju reguliavimo metodu, kurio esmė yra apsaugoti abiejų prievolės šalių interesus – tiek skolininko interesą tęsti savo veiklą, tiek kreditoriaus interesą dėl skolininko prievolių jo atžvilgiu tinkamo įvykdymo. Todėl nepasiekus susitarimo dėl tolimesnės restruktūrizavimo proceso eigos, restruktūrizuojamos įmonės valdymo organui, atsakingam už restruktūrizavimo plano rengimą, neįtikinus įmonės kreditorių įmonės verslo plano pagrįstumu ir perspektyvumu, nėra pagrindo juridinio asmens teisei restruktūrizuotis teikti pirmenybę, tokiu būdu varžant kreditorių interesus ir lūkesčius.
 7. Apeliantės šiuo atveju nepagrįstai suabsoliutina tiek restruktūrizavimo tikslų prioritetą, tiek vienos iš potencialių įmonės kreditorių – AB SEB banko nedalyvavimo / nebalsavimo kreditorių susirinkime aplinkybę dėl vykstančio teisminio ginčo, susijusio su jos finansinio reikalavimo tvirtinimu, tokiu būdu visiškai ignoruodamos jau esamų (teismo patvirtintų) kreditorių autonomijos ir prerogatyvos principą. Galiojantis teisinis reguliavimas ir teisminė praktika įmonės galimybę restruktūrizuotis ir užtikrinti veiklos tęstinumą laiko prioritetine tiek, kiek tai susiję su prielaidomis išvengti bankroto situacijos. Tačiau šis restruktūrizavimo galimybės prioritetas turi atitikti ir užtikrinti kreditorių interesus, t. y. įmonės lūkesčiai negali būti priešpastatomi kreditorių interesams. Taigi apeliančių siekis kvestionuoti restruktūrizavimo plano projektui nepritarusių kreditorių interesus nepaneigia teismo išvados dėl pagrindo nutraukti atsakovės RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylą pagrįstumo.
 8. Nustatytos faktinės aplinkybės (nutarties 22 punktas) ir teisinio reglamentavimo, numatančio būtinumą gauti kreditorių pritarimą įmonės restruktūrizavimo plano projektui, analizė (nutarties 24 punktas) sudaro pagrindą spręsti, kad nagrinėjamu atveju atsakovė neturi realios galimybės pateikti teismui restruktūrizavimo plano projektą, nes jam kreditoriai nepritarė. Tokia išvada paneigia apeliantės RUAB Pajūrio mėsinės siekį teisme įvertinti parengto restruktūrizavimo plano, neturinčio kreditorių pritarimo, turinį ir lemia atskiruosiuose skunduose išdėstytų prašymų nustatyti papildomą terminą restruktūrizavimo plano projekto pateikimui nepagrįstumą.
 9. Vertinant atskirųjų skundų argumentus dėl ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų pakankamumo, taip pat tai, kad prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pateikė tokios teisės neturintis subjektas – pavienė kreditorė AB Šiaulių bankas, o ne kreditorių susirinkimas, kaip tai reguliuoja ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatos, atsižvelgtina į tai, jog iš apskųstos nutarties teksto yra visiškai aiškus teisinis ir faktinis pagrindas, kuriuo remdamasis pirmosios instancijos teismas nutraukė RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylą. Teismas ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindą taiko ex officio (liet. „savo iniciatyva“), nepriklausomai nuo to, ar šiuo klausimu yra pateiktas byloje dalyvaujančių asmenų prašymas. Taigi tai, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo restruktūrizavimo bylos nutraukimo sąlygos buvimą, nesudaro pagrindo teigti, jog ginčijama nutartis buvo priimta esą išsprendus netinkamo subjekto pateiktą prašymą, kadangi kreditoriaus prašymas nutraukti restruktūrizavimo bylą teismo nei neįpareigojo, nei sudarė kliūčių ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymui.
 10. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir įvertino nagrinėjamam klausimui svarbias faktines aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė ĮRĮ nuostatas, reglamentuojančias įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimą, bei nenukrypo nuo formuojamos teismų praktikos, todėl nutraukdamas atsakovės restruktūrizavimo bylą priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalis 1 punktas). Atskirųjų skundų argumentai šios teismo išvados nepaneigia.

6Dėl RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių susirinkimo nutarimų ir prašymo atstatydinti administratorę priėmimo

 1. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi taip pat atmetė RUAB Pajūrio mėsinės, kreditorės RUAB „Kretingalės mėsa“ bei pareiškėjos (akcininkės) UAB „Danės slėnis“ skundus dėl 2017 m. vasario 20 d. vykusio RUAB Pajūrio mėsinės kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų panaikinimo bei kita 2017 m. balandžio 25 d. priimta nutartimi atsisakė priimti prašymus dėl administratorės atstatydinimo restruktūrizavimo byloje.
 2. Įsiteisėjus pirmosios instancijos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties daliai dėl RUAB Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tiek ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai, tiek administratorės restruktūrizavimo byloje atstatydinimo / pakeitimo klausimai teisinių pasekmių nebesukelia. Dėl šios priežasties, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliančių atskirųjų skundų dėl šių procesinių klausimų nagrinėjimas tampa netikslingas, nes jų išsprendimas nesukels jokių teisinių pasekmių. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartį civilinėse bylose Nr. 2-1709/2014, 2-1710/2014).
 3. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas laikosi teisinės nuostatos, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties dalis, kuria atmesti skundai dėl RUAB Pajūrio mėsinės 2017 m. vasario 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais, ir to paties teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti prašymus dėl RUAB Pajūrio mėsinės administratorės atstatydinimo, nebegali būti (nebėra) apeliacinio apskundimo objektais, todėl apeliacinis procesas dėl jų nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

8Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties dalį, kuria nutraukta restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės restruktūrizavimo byla, palikti nepakeistą.

9Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties dalies, kuria atmesti skundai dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės 2017 m. vasario 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais, ir dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymus dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės administratorės atstatydinimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai