Byla 2S-563-163/2013
Dėl nutarties nevykdymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuotų asmenų R. Z. ir GNSB „Kuliškių sodybos“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-12-17 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Vidos Daugirdienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims R. Z., GNSB „Kuliškių sodyba“ dėl nutarties nevykdymo,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama spręsti klausimą dėl 2011-07-07 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties Nr. 2-4818-613/2011 (nutartis pakeista Klaipėdos apygardos teismo 2011-10-06 nutartimi Nr. 2S-1651-479/2011) nevykdymo. Nurodė, kad 2011-07-07 Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė nutartį Nr. 2-4818-613/2011 (nutartis pakeista Klaipėdos apygardos teismo 2011-10-06 nutartimi Nr. 2S-1651-479/2011) dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria nustatyta, kad GNSB „Kuliškių sodybos“ draudžiama atlikti veiksmus, susijusius su gręžinio (duomenys nesklebtini), gręžinio identifikavimo Nr. (duomenys nesklebtini), registracija bendrijos nuosavybės teise bei veiksmus, dėl kurių gali sumažėti šio gręžinio vertė. Nurodė, kad skolininkė ignoravo teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – 2012-03-07 konstatavus faktines aplinkybes nustatyta, kad gręžinyje padaryti pažeidimai.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-12-17 nutartimi atmetė pareiškėjos antstolės Vidos Daugirdienės pareiškimą dėl teismo nutarties nevykdymo. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad 2011-07-07 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis Nr. 2-4818-613/2011 (nutartis pakeista Klaipėdos apygardos teismo 2011-10-16 nutartimi Nr. 2S-1651-479/2011) dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo susijusi su ieškovės R. Z. reikalavimu civilinėje byloje Nr. 2-83-613/2012 pripažinti Kuliškių k. gyventojų iniciatyvinės grupės, vadovaujamos A. K. veiksmus, neteisėtai užvaldant svetimą R. Z. turtą, savavaldžiavimu ir įpareigoti A. K. priėmimo-perdavimo aktu perduoti teisėtai gręžinio savininkei neteisėtai užvaldytą turtą, priteisti iš Kuliškių k. gyventojų iniciatyvinės grupės vadovų A. K. ir L. M. visas gręžinio neteisėto eksploatavimo išlaidas, o Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-01-31 sprendimu bylą šioje dalyje nutraukė, bei į tai, kad gręžinio pažeidimai nustatyti 2012-03-07, t.y. jau po 2012-01-31 teismo sprendimo priėmimo, į tai, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-09-06 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-01-31 sprendimas paliktas nepakeistas, o 2012-11-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismas nutartimi nelikus įstatyminio pagrindo panaikintos Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-07-07 nutartimi atsakovei pritaikytos ir 2011-10-06 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, bei vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, nėra pagrindo konstatuoti, jog GNSB „Kuliškių sodybos“ vadovas A. K. nevykdė 2011-07-07 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties Nr. 2-4818-613/2011 (nutartis pakeista Klaipėdos apygardos teismo 2011-10-06 nutartimi Nr. 2S-1651-479/2011) dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

4Atskiruoju skundu R. Z. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-12-17 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos V. Daugirdienės pareiškimą tenkinti. Nurodo, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino, jog laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos iki teismo sprendimo priėmimo. Pažymi, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-01-31 sprendimas yra kasaciniu skundu apskųsti kasaciniam teismui, todėl neišsprendus ginčo 2012-12-17 nutartis yra priimta neįsigilinus į bylos aplinkybes. Pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės panaikintos Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi, kuri dar nėra įsiteisėjusi, todėl skolininkas GNSB „Kuliškių sodybos“ vadovas A. K. galiojant 2011-07-07 nutarčiai bei apygardos teismo 2011-06-06 iš dalies pakeistai nutarčiai ignoravo CPK 642 str. – jis privalėjo susilaikyti nuo vykdomajame dokumente nurodytų veiksmų – jam teismo nutartimi buvo draudžiama atlikti veiksmus, dėl kurių galėjo sumažėti gręžinio Nr. 43700 vertė. Teigia, kad skolininkės GNSB „Kuliškių sodybos“ nariai nėra davę tuometiniam pirmininkui A. K. sutikimo pažeidinėti teismų nutartis, todėl A. K. peržengė savo kompetencijos ribas, dėl ko GNSB „Kuliškių sodybos“ dėl A. K. kaltės patyrė 2765 Lt nuostolį.

5Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo GNSB „Kuliškių sodybos“ pirmininkė R. Z. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį - pareiškėjos V. Daugirdienės pareiškimą tenkinti, išieškoti iš GNSB „Kuliškių sodybos“ pirmininko A. K. 2765 Lt išlaidas. Atskirajame skunde nurodyti tie patys argumentai kaip ir R. Z. atskirajame skunde (b. l. 127-129).

6Atsiliepimas į atskiruosius skundus nepateiktas.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimą apeliacinės instancijos teismas tikrina ex officio, neatsižvelgdamas į apeliaciniame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo ribas (CPK 329 str., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį nustatė, kad 2011-07-07 Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė nutartį Nr. 2-4818-613/2011 (nutartis pakeista Klaipėdos apygardos teismo 2011-10-06 nutartimi Nr. 2S-1651-479/2011) dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria nustatyta, kad GNSB „Kuliškių sodybos“ draudžiama atlikti veiksmus, susijusius su gręžinio Dauparų – Kvietinių kaime Klaipėdos rajone, gręžinio identifikavimo Nr. (duomenys nesklebtini), registracija bendrijos nuosavybės teise bei veiksmus, dėl kurių gali sumažėti šio gręžinio vertė (civilinė byla Nr. 2-7754-642/2012, b. l. 8, 9). Pareiškėja antstolė Vida Daugirdienė kreipėsi į teismą, prašydama spręsti klausimą dėl 2011-07-07 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties Nr. 2-4818-613/2011 (nutartis pakeista Klaipėdos apygardos teismo 2011-10-06 nutartimi Nr. 2S-1651-479/2011) nevykdymo (civilinė byla Nr. 2-7754-642/2012, b. l. 3, 4). Nurodė, kad skolininkė ignoravo teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – 2012-03-07 konstatavus faktines aplinkybes nustatyta, kad gręžinyje padaryti pažeidimai (civilinė byla Nr. 2-7754-642/2012, b. l. 14, 15). 2012-03-12 gręžinio apžiūros aktu Nr. 12-03/12 nustatyta, kad 2012-03-12 gyvenamųjų namų kvartale Kuliškių k., D. K. seniūnijoje, Klaipėdos r., apžiūrėjus giluminio-gėlo geriamojo vandens gręžinio Nr. (duomenys nesklebtini) įrenginius nustatyta, kad yra sugadintas (su pažeidimo defektais) projektinis hidroforas Aquasystem AAMOE11B01EA1 serijos Nr. 1426032 (civilinė byla Nr. 2-7754-642/2012, b. l. 6).

10Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Vilties vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-171/2008). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad GNSB „Kuliškių sodybos“ ar jos pirmininkas A. K. atliko veiksmus, uždraustus 2011-07-07 Klaipėdos miesto apylinkės nutartimi, kuri buvo pakeista 2011-10-16 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi. Taip pat byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad už gręžinio įrenginių sugadinimą yra atsakinga asociacija GNSB „Kuliškių sodybos“ ar jos pirmininkas A. K.. Apeliantė R. Z. su atskiruoju skundu taip pat nepateikė duomenų, iš kurių būtų galima daryti pagrįstą išvadą, kad GNSB „Kuliškių sodybos“ ar jos pirmininkas A. K. būtų pažeidę teismo nutartis, kuriomis uždrausta atlikti veiksmus, dėl kurių gali sumažėti šio gręžinio vertė. Nors suinteresuotas asmuo R. Z. ir teigia, kad GNSB „Kuliškių sodybos“ patyrė 2765 Lt nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių nevykdymo, tačiau suinteresuotas asmuo atskirajame skunde nenurodė, kaip minėtus nuostolius paskaičiavo, taip pat nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jos nurodytų nuostolių dydį.

11Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai