Byla e2-10-588/2017
Dėl paprastųjų vekselių ir sutarties pripažinimo negaliojančiais bei vykdomųjų įrašų panaikinimo

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Diana Vercinskė,

2sekretoriaujant Viktorijai Baguckienei,

3dalyvaujant ieškovei N. G., jos atstovui advokatui Aliui Galminui,

4atsakovės UAB „( - )“ atstovui advokatui Dovydui Cvetkovui,

5trečiajam asmeniui R. G.

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. G. ieškinį ir patikslintą ieškinį ieškovams (atsakovams) UAB „( - )“ ir notarei Jurgai Prižgintienei dėl paprastųjų vekselių ir sutarties pripažinimo negaliojančiais bei vykdomųjų įrašų panaikinimo,

Nustatė

7ieškovė N. G. ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais 2010-12-22 paprastąjį vekselį 5792,40 Eur (20000,00 Lt) sumai ir 2011-08-30 paprastąjį vekselį Nr. 3 33306,30 Eur (115000,00 Lt) sumai, panaikinti 2013-08-27 vykdomąjį įrašą Nr. JP-4062, kurį išdavė Klaipėdos m. 7-ojo notaro biuro notarė Jurga Prižgintienė, bei 2015-05-27 vykdomąjį įrašą Nr. DR-2226, kurį išdavė Klaipėdos m. 13-ojo notaro biuro notarė Dalia Rogovaitė, taip pat pripažinti negaliojančia 2009-12-21 sutartį dėl būsimo turto statybos finansavimo ir perleidimo bei jos priedus ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad 2010-12-22 ir 2011-08-30 paprastieji vekseliai yra suklastoti, niekiniai ir notarai visiškai nepagrįstai šių vekselių pagrindu išdavė vykdomuosius įrašus, pagal kuriuos antstolis išieško skolą. Teigia, kad nėra turėjusi jokių turtinių reikalų su UAB „( - )", niekada nėra buvusi jų ofise, bei nėra bendravusi su jos darbuotojais, taip pat nėra skolinusi jokių pinigų bei nėra pasirašiusi skolos lapelių ar vekselių. Notarės, išduodamos vykdomuosius įrašus pagal minėtą vekselį visiškai nesigilino į šių dokumentų tikrumą, nesiaiškino, kieno parašai vekseliuose. Nurodo, kad vekselius suklastojo ir pasirašė trečiasis asmuo R. G.. Kadangi 2010-12-22 ir 2011-08-30 paprastieji vekseliai yra suklastoti, todėl jie yra niekiniai ir turi būti panaikinti. Pažymėjo, jog 2006-06-14 buvo išrašiusi įgaliojimą R. G. įregistruoti Valstybės įmonės registrų centre du žemės sklypus, bei valdyti šiuos žemės sklypus, tačiau šiame įgaliojime nebuvo įgaliojusi R. G. jos vardu sudaryti paskolos sutarčių ar išduoti vekselius. Apie ginčijamą 2011-08-30 paprastąjį vekselį sužinojo tik 2013 m. pabaigoje antstoliui areštavus jos sąskaitas. Nurodė, kad kreipėsi į antstolį su tikslu sužinoti, kodėl iš jos išieškoma skola, tačiau antstolis atsakyti negalėjo. Pažymėjo, kad vekselius ginčijo ne iš karto todėl, kad patikėjo sūnumi R. G., kad jis šį reikalą išspręs.

8Ieškovės atstovas palaikė ieškovės reikalavimus. Nurodė, jog ginčijami vekseliai nėra išduoti N. G. sūnui R. G. suteikto įgaliojimo pagrindu, nes vekseliuose neatsispindi, jog R. G. pasirašė juos veikdamas pagal įgaliojimą, be to įgaliojime nebuvo numatyta R. G. teisė pasirašyti paprastuosius ar kitokius vekselius, o kreipiantis su vekseliais į notares dėl vykdomojo įrašo išdavimo, joms kartu su vekseliais nebuvo pateiktas R. G. įgaliojimas. Teigia, kad atsakovė UAB „( - )“ yra nesąžiningas įgijėjas, nes, atstovaujama profesionalių teisininkų, žinojo ir turėjo žinoti apie vekselių trūkumus.

9Atsakovė UAB „( - )“ nurodė, kad ieškovė piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, nes reiškia panašius priešinius reikalavimus skirtinguose teismuose, o po to, kai šie sujungiami vienoje byloje, šių reikalavimų atsisako. Teigia, kad pati N. G. nurodo žinanti, kad ginčijamus vekselius pasirašė jos sūnus R. G., pastarasis to neneigia. UAB „( - )“ palaiko savo poziciją, kad vekselių galiojimui yra visiškai nesvarbu, ar asmeniškai pati N. G. pasirašė vekselius, ar jos įgaliotinis R. G.. Vekselis taip pat gali būti pasirašytas įgaliotinio, todėl ieškinyje ieškovės nurodytos aplinkybės, kad ant sutarties (jos pakeitimų) ar vekselių yra ne jos parašas, jei ir pasitvirtintų, sutarties ir vekselio galiojimui įtakos neturėtų, nes atstovo atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas. Pažymi, kad ieškovė neginčija sūnui R. G. išduoto įgaliojimo, tačiau netgi tuo atveju, jei N. G. nebūtų R. G. įgaliojusi, pastarojo su ieškovu sudarytų sandorių pasekmės tenka ieškovei, kadangi R. G. visus veiksmus atliko N. G. pavedimu, jos vardu ir jos naudai, N. G. apie tuos sandorius žinojo. Taip pat teigia, kad atsakovė jau daug anksčiau galėjo ginčyti vekselius, tačiau tai padarė tik tuomet, kai UAB „( - )“ pareiškė actio Pauliana ieškinį, N. G. neatlygintinai perleidus visą savo likvidų turtą nepilnamečiam vaikaičiui, bei UAB „( - )“ inicijavus proceso atnaujinimą byloje, kurioje N. G. neteisėtai taikos sutartimi perleido UAB „( - )“ pradėto priverstinio išieškojimo procese areštuotus žemės sklypus.

10Atsakovės atstovas palaikė atsiliepime nurodytus argumentus, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovė žinojo apie tai, kad jos sūnus R. G. pasirašė ginčijamus vekselius, tačiau neskubėjo jų ginčyti. Netgi Klaipėdos apygardos teismui nagrinėjant civilinę bylą e2S-903-538/2015 dėl notaro veiksmų, notarui atsisakius išduoti vykdomąjį įrašą 2010-12-22 vekselio pagrindu, ieškovė šio vekselio neginčijo. Taip pat pažymėjo, jog šioje byloje negali būti nagrinėjami ieškovės reikalavimai dėl 2010-12-22 paprastojo vekselio ir jo pagrindu 2015-05-27 išduoto vykdomojo įrašo bei 2009-12-21 sutarties dėl būsimo turto statybos finansavimo ir perleidimo ir jos priedų pripažinimo negaliojančiais, nes tokie reikalavimai nebuvo reiškiami patikslintame paskutiniame ieškovės pateiktame ieškinyje. Nurodė, kad nematė, kas pasirašė ginčijamus vekselius, tačiau nekilo abejonių dėl to, kad tai padarė pati ieškovė N. G., nes R. G. prieš pasirašant vekselius sakydavo, kad nuveš vekselius motinai N. G. pasirašyti bei parveždavo vekselius su jos parašu, be to atsakovė žinojo apie ieškovės N. G. sūnui R. G. išduotą įgaliojimą, buvo statomas nekilnojamasis turtas, registruotas ieškovės vardu, todėl pagrįstai manė, kad N. G. visus sprendžiamus su turtu susijusius klausimus žinojo. Dėl 2009-12-21 sutarties dėl būsimo turto statybos finansavimo ir perleidimo pasisakė, kad sutartį parengė ji (atsakovė), pasirašė R. G. ir už save, kaip laiduotoją, ir už pačią N. G., kuri sutartyje laikoma oferente.

11Atsakovė notarė Jurga Prižgintienė atsiliepime į ieškovės N. G. patikslintą ieškinį nurodė, kad su ieškovės reikalavimais nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Teigia, kad notaras, atlikdamas vykdomąjį įrašą, neturi pareigos tikrinti prievolės pagal vekselį pagrįstumo, pasirašiusių vekselį asmenų parašų tikrumo, todėl pateikia tik nesutikimo argumentus, susijusius su 2013-08-27 vykdomojo įrašo Nr. JP-4062 išdavimo teisėtumu ir pagrįstumu. Notarės teigimu, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie įrodytų notarės veiksmų neteisėtumą išduodant vykdomąjį įrašą. Pažymi, kad ieškovė reikalavimą panaikinti notaro vykdomąjį įrašą grindžia ne notarės neteisėtais veiksmais, o pačios prievolės ginčijimu, t.y. iš esmės nekeliama notaro vykdomojo įrašo teisėtumo problema. Atsakovė taip pat pabrėžia, kad notaras, gavęs vekselio turėtojo prašymą išduoti vykdomąjį įrašą pagal vekselį, patikrina ar vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus; ar vekselis užprotestuotas pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisykles arba vekselio turėtojas yra atleistas nuo pareigos įforminti protestą, taip pat gavęs įrodymus, jog pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas, išduoda vykdomąjį įrašą.

12Trečiasis asmuo R. G. paaiškino, kad jis sutiktų prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, mano, jog turėjo būti įtrauktas atsakovu šioje byloje. Teigia, kad atsakovė nurodo tikrovės neatitinkančią aplinkybę, jog jis išveždavo ginčijamus vekselius pasirašyti ieškovei N. G. bei grįždavo su jau jos parašu pasirašytais vekseliais. Nurodo, kad jis pasirašė vekselius atsakovės akivaizdoje būnant kontorose, esančiose ( - ), Klaipėdoje.

13Ieškinys tenkintinas visiškai.

14Byloje nustatytos aplinkybės

15Bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-12-21 ieškovė N. G. ir atsakovė UAB „( - )“ sudarė sutartį dėl būsimo turto statybos finansavimo ir perleidimo, pagal kurią UAB „( - )“ įsipareigojo per vienerius metus dalimis sumokėti N. G. ar jos nurodytiems asmenims 17377,20 Eur (60000,00 Lt) pagal N. G. rašytinį pageidavimą, o N. G. įsipareigojo jos nuosavybės teise valdomame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame Kretingoje, pastatyti saugyklą – garažą, priduoti šį objektą valstybinei komisijai iki 2010-07-01 ir ½ jo parduoti UAB „( - )“ ir/ar jo nurodytiems asmenims su žemės sklypo dalimi, reikalinga šio objekto dalies eksploatacijai (b. l. 5-8, I tomas). 2010-12-22 ieškovė N. G. ir atsakovė UAB „( - )“ pasirašė 2009-12-21 sutarties dėl būsimo turto statybos finansavimo ir perleidimo priedą Nr. 1, kuriame N. G. pripažino, kad pažeidė įsipareigojimą baigti statybos darbus ir priduoti pastatytą saugyklą – garažą valstybinei komisijai iki 2010-07-01, ir įsipareigojo tai padaryti iki 2011-06-01 (b. l. 9-10, I tomas). 2011-08-30 šalys pasirašė 2009-12-21 sutarties priedą Nr. 2, kuriame N. G. vėl pripažino pažeidusi įsipareigojimą baigti statybos darbus ir priduoti pastatytą objektą nustatytu terminu bei įsipareigojo tai padaryti iki 2012-10-01 (b. l. 11-12, I tomas). N. G. šiame priede taip pat pripažino 33306,30 Eur (115000,00 Lt) skolą, kurią turės sumokėti UAB „( - )“ jei iki 2012-10-01 nebaigs statybos darbų ir nepriduos pastatyto objekto - saugyklos – garažo – valstybinei komisijai kaip tinkamo naudoti (b. l. 11-12, I tomas). 2011-08-30 susitarimo 3 punkto pagrindu 2011-08-30 ieškovė N. G. išdavė atsakovei UAB „( - )“ paprastąjį vekselį Nr. 3, kuriuo vekselio davėja N. G. įsipareigojo sumokėti vekselio gavėjai UAB „( - )“ 33306,30 Eur (115000,00 Lt) sumą (b. l. 11-12, 32, I tomas). Pagal šį vekselį 2013-08-27 Klaipėdos m. 7-ojo notarų biuro notarė Jurga Prižgintienė išdavė atsakovei UAB „( - )“ vykdomąjį įrašą Nr. JP-4061. pagal kurį UAB „( - )“ 2014-08-27 kreipėsi į antstolio Jono Petriko kontorą dėl 33484,41 Eur skolos išieškojimo (b. l. 13, 33, I tomas). 2010-12-22 ieškovė N. G. išdavė atsakovei UAB „( - )“ paprastąjį vekselį, kuriuo vekselio davėja N. G. įsipareigojo sumokėti vekselio gavėjai UAB „( - )“ 5792,40 Eur (20000,00 Lt) sumą atsakovei UAB „( - ) " (b. l. 20, II tomas). 2015-05-27 Klaipėdos m. 13-ojo biuro notarė Dalia Rogovaitė pagal 2010-12-22 vekselį išdavė vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. DR-2226, kurį UAB „( - )“ pateikė vykdyti antstolio Jono Petriko kontorai (b. l. 5-8, 91, II tomas).

16Dėl ginčo esmės ir ieškovės reikalavimų

17Byloje ginčas kilo dėl paprastųjų vekselių ir jų pagrindu išduotų vykdomųjų įrašų, 2009-12-21 sutarties dėl būsimo turto statybos finansavimo ir perleidimo ir jos priedų (pakeitimų) teisėtumo, jų atitikimo formaliems teisės aktuose numatytiems reikalavimams. Ieškovės N. G. teigimu, vekseliai yra negaliojantys, nes neturi privalomojo rekvizito – nėra pasirašyti vekselio davėjo (ieškovės), dėl ko negalioja ir šių vekselių pagrindu išduoti vykdomieji įrašai. Taip pat mano, jog turėtų būti panaikinta ir 2009-12-21 sutartis bei vėlesni jos priedai (pakeitimai), nes ji jų nepasirašė. Atsakovės UAB „( - )“ teigimu, tiek sutarties, tiek vekselių galiojimui yra visiškai nesvarbu, ar asmeniškai pati N. G. juos pasirašė, ar jos įgaliotinis R. G., teigia, kad ieškovė, nesutikdama su vekseliais, galėjo daug anksčiau juos ginčyti, tačiau tai padarė tik tada, kai atsakovė pareiškė actio Pauliana ieškinį, N. G. neatlygintinai perleidus visą savo likvidų turtą nepilnamečiam vaikaičiui, bei inicijavus proceso atnaujinimą byloje, kurioje N. G. neteisėtai taikos sutartimi perleido atsakovei UAB „( - )“ pradėto priverstinio išieškojimo procese areštuotus žemės sklypus. Atsakovė notarė Jurga Prižgintienė pasisako tik dėl vykdomų įrašų išdavimo. Nurodo, kad visiškai teisėtai ir pagrįstai išdavė atsakovei UAB „( - )“ 2013-08-27 vykdomąjį įrašą pagal pateiktą 2011-08-30 vekselį, o ieškovė nepateikė duomenų, kurie patvirtintų notarės veiksmų neteisėtumą.

18Dėl paprastųjų vekselių pripažinimo negaliojančiais

19Įrodinėjimo tikslas byloje – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.). Reikšmingos bylai faktinės aplinkybės (įrodinėjimo dalykas) nustatomos įrodinėjimo priemonėmis, išvardytomis CPK 177 str. 2 ir 3 dalyse. Įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str. 1 d.). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos teismo proceso metu, išnagrinėjimu vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis (CPK 185 str.). Vertindamas kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, teismas, be kita ko, turi nustatyti įrodymo ryšį su byla (įrodymo sąsajumą), ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo ar neegzistavo, taip pat kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokią išvadą. Įrodymų sąsajumas reiškia, kad informacija (faktiniai duomenys), sudaranti įrodymų turinį, turi patvirtinti arba paneigti reikšmingas bylai išspręsti aplinkybes. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, todėl teismas įvertina byloje esančią informacinę medžiagą laikydamasis CPK nustatytų įrodymų sąsajumo, leistinumo ir įrodymų vertinimo taisyklių.

20Pažymėtina, kad vekselio turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas teisėtu jo savininku ir šiame dokumente įtvirtintos reikalavimo teisės turėtoju. Dėl to įsipareigojęs pagal vekselį asmuo neturi teisės atsisakyti sumokėti vekselio turėtojui vekselyje įrašytą sumą. Ne vekselio turėtojas turi įrodinėti jo reikalavimo teisės pagal vekselį pagrindo buvimą ar jo galiojimą, bet vekselio davėjas privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-27 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-519/2008 yra konstatuota, kad vekselio abstraktumas apsaugo vekselio turėtoją nuo pareigos įrodinėti reikalavimo teisę. Vekselis, kaip ir kiti vertybiniai popieriai, turi viešo patikimumo savybę, kuri reiškia tai, kad sąžiningas Šio vertybinio popieriaus turėtojas gali pasitikėti tuo, jog dokumentas, atitinkantis įstatymo vekseliui nustatytus formalius reikalavimus, patvirtina, kad jis yra teisėtas šiame dokumente išreikštos teisės subjektas. Dėl to asmuo, kuris yra skolininkas pagal šį vertybinį popierių, neturi teisės atsisakyti sumokėti vekselyje nurodytą sumą, remdamasis aplinkybėmis, nenurodytomis jame, tarp jų ir tuo, kad nebuvo pagrindo šiam vertybiniam popieriui išduoti, arba tuo, kad tas pagrindas negalioja, nebent jis įrodytų, jog, įgydamas vertybinį popierių, įgijėjas žinojo arba turėjo žinoti apie nurodytus trūkumus, t. y. buvo nesąžiningas įgijėjas. Taigi vekselio viešo patikimumo savybė lemia tai, kad šio vertybinio popieriaus turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje J B. v. G. R., byla Nr. 3K-7-216/2007).

22Pagal ĮVPĮ 19 straipsnį įsipareigoję pagal vekselį asmenys gynybai negali vekselio turėtojui pareikšti prieštaravimų, grindžiamų asmeniniais jų ir vekselio davėjo arba ankstesniųjų vekselio turėtojų santykiais, nebent vekselio turėtojas, įgydamas vekselį, tyčia būtų veikęs skolininko nenaudai. Aiškindamas šią įstatymo nuostatą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad skolininkas pagal vekselį gali reikšti prieštaravimus dėl reikalavimo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, tačiau tik tokius, kurie susiję su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais (jo rekvizitais), arba su tiesioginiais (asmeniniais) skolininko pagal vekselį ir pirmojo vekselio turėtojo santykiais, taip pat dėl vekselio turėtojo nesąžiningumo, įgyjant vekselį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; kolegijos nutartis 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2008; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2011).

23Ieškovės teigimu, 2010-12-22 ir 2011-08-30 paprastieji vekseliai yra negaliojantys, nes juose nėra privalomo rekvizito – ieškovės parašo. Taigi, ieškovė vekselių negaliojimą grindžia jų formaliais trūkumais. Iš 2010-12-22 paprastojo vekselio ir 2011-08-30 paprastojo vekselio Nr. 3 matyti, kad jų apačioje yra nurodyta, jog vekselius pasirašė vekselio davėja N. G., laiduotojas R. G. (b. l. 32, I tomas, b. l. 20, II tomas). Ieškovė prašė skirti rašysenos (parašo) ekspertizę byloje, tačiau teismas ieškovės prašymą atmetė. Teismas bylos nagrinėjimo metu nustatė, kad šalims yra žinoma, o trečiasis asmuo R. G. pripažįsta, kad ginčo vekselius pasirašė trečiasis asmuo (R. G.), imituodamas N. G. raštą bei parašą. Dėl šios aplinkybės ginčo byloje nėra. Atsakovė UAB „( - )”, apklausta Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-AT-00326-15 patvirtino, kad nematė, kaip buvo pasirašinėjamas vekselis, pasirašytą vekselį jai padavė trečiasis asmuo R. G.. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė kreipėsi į teisėsaugą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo N. G. ir R. G. dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, tačiau Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdyba 2016-01-18 nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą N. G. ir R. G. atžvilgiu (b. l. 115-126, III tomas). 2016-01-18 nutarime pasisakyta, kad tarp šalių susiklostę santykiai turėtų būti pirmiausia sprendžiami civilinio proceso tvarka. Kaip jau minėta, byloje nėra ginčo dėl to, kad ginčijamus vekselius už ieškovę N. G. pasirašė jos sūnus, trečiasis asmuo R. G.. Byloje nagrinėjama, ar tokie vekseliai, pasirašyti ne pačios vekselio davėjos N. G., o trečiojo asmens R. G. imituojant N. G. raštą bei parašą, gali būti teisėti bei galiojantys.

24Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja 1999-03-16 Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮAVĮ). Vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuojamas LR Vyriausybės 1999-09-13 nutarimu Nr. 987 patvirtintose Vekselių naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). Įstatymo reikalaujamų rekvizitų nebuvimas vekselyje ar jų (rekvizitų) neatitikimas įstatyme nustatytiems imperatyvams lemia vekselio negaliojimą bei faktiškai panaikina tokio dokumento turėtojo teisę remtis šio vekselio viešu patikimumu, o taip pat galimybę neįrodinėti savo reikalavimo teisės į vekselio davėją. Svarbu pažymėti ir tai, kad nei paties vekselio išdavimo pagrindo galiojimas, nei su sandoriu, pagal kurį buvo išrašytas vekselis, sudarymu susijusios aplinkybės savaime negali paneigti ĮPVĮ 78 straipsnio nuostatos, t. y. negali nulemti vekselio galiojimo, kai jame nėra tam tikrų įstatymo reikalaujamų rekvizitų. Pagal ĮPVĮ 77 straipsnio 7 punktą paprastajame vekselyje turi būti išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens (paprastojo vekselio davėjo) parašas. ĮPVĮ 78 straipsnio I dalis nustato, kad dokumentas, kuriame nėra nors vieno iš šio įstatymo 77 straipsnyje išvardytų rekvizitų, neturi paprastojo vekselio galios. Iš byloje esančių duomenų, šalių ir trečiojo asmens R. G. duotų paaiškinimų matyti, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad ginčijamus vekselius už tariamą vekselio davėją N. G. pasirašė jos sūnus R. G., todėl akivaizdu, kad 2010-12-22 ir 2011-08-30 paprastieji vekseliai neturi privalomo rekvizito – vekselio davėjos parašo. Tačiau šiuo atveju svarbi kita aplinkybė – ar R. G. galėjo pasirašyti minėtus vekselius už vekselio davėją N. G. kaip jos įgaliotas atstovas.

25Atsakovės UAB „( - )“ teigimu, vekseliai yra galiojantys, nes juos, veikdamas pagal N. G. išduotą ir notaro patvirtintą įgaliojimą, pasirašė R. G.. Tokiu būdu buvo tinkamai išreikšta ieškovės N. G. valia. Teismas nustatė, kad N. G. 2006-06-14 išdavė įgaliojimą R. G. ją atstovauti įvairiose įstaigose ir institucijose, jos vardu rašyti prašymus, pareiškimus, gauti visus reikalingus dokumentus, sudaryti ir už ją pasirašyti susitarimus, sutartis ir kt. Šis įgaliojimas patvirtintas Palangos miesto notarų biuro notaro R. S., notarinio registro Nr. 2853 (b. l. 74-75, I tomas). 2006-06-14 įgaliojime nėra tiesiogiai numatyta įgaliotinio R. G. teisė pasirašyti paprastuosius vekselius N. G. vardu. Be to, vien ta aplinkybė, kad iš ginčijamų vekselių nematyti, kad N. G. vardu juos pasirašo R. G., kaip įgaliotinis, veikiantis pagal atitinkamą N. G. jam suteiktą įgaliojimą, paneigia galimybę, jog vekseliai buvo tinkamai pasirašyti tariamos vekselio davėjos N. G. įgalioto asmens. Iš ieškovės N. G. ir trečiojo asmens R. G. duotų paaiškinimų matyti, kad ieškovė N. G. apie sūnaus R. G. už ją pasirašytus 2010-12-22 ir 2011-08-30 paprastuosius vekselius nieko nežinojo iki kol pagal 2011-08-30 vekselio pagrindu išduotą vykdomąjį įrašą buvo pradėtas vykdyti išieškojimas bei areštuotos ieškovės sąskaitos. Atsakovė taip pat patvirtina, kad tiesiogiai ar netiesiogiai su ieškove N. G. nebendravo, visus klausimus tvarkė jos sūnus R. G., jos manymu, tinkamai veikęs ieškovės vardu pagal ieškovės išduotą ir notariškai patvirtintą įgaliojimą. Šios aplinkybės rodo, jog ieškovė nepalaikė ryšių su atsakove, teisiniuose santykiuose dalyvavo ir viena kitai buvo įsipareigojusios tik atsakovė UAB „( - )“ ir trečiasis asmuo R. G., todėl būtent šie teisinių santykių dalyviai ir gali atsakyti vienas kitam.

26Šiuo atveju dar viena svarbi aplinkybė, kad atsakovei UAB „( - )“, kurioje, pažymėtina, veikia profesionalūs teisininkai, nekilo klausimų ar abejonių dėl pasirašytų ir jai išduotų vekselių galiojimo, nors galėjo ir turėjo kilti – atsakovė privalėjo įsitikinti, kad ginčijamus vekselius N. G. vardu pasirašo tokią teisę turintis asmuo. Atsakovė nurodė, kad prieš pasirašant ginčijamus vekselius, trečiasis asmuo R. G. nuveždavo juos pasirašyti ieškovei N. G. bei grįždavo su jau ieškovės pasirašytais vekseliais. Trečiasis asmuo R. G. teigė, jog jis pasirašė abu ginčijamus vekselius atsakovės akivaizdoje, kas, teismo manymu, yra labiau tikėtina, nei atsakovės nurodyta aplinkybė, jog R. G. veždavo vekselius pasirašyti N. G.. Atsakovė žinodama, kad ginčijamus vekselius pasirašė ne pati tariama vekselio davėja N. G., o R. G., veikdamas įgaliojimo pagrindu, turėjo įsitikinti suteikto įgaliojimo apimtimi t. y. išsiaiškinti, ar R. G. apskritai turi teisę N. G. vardu pasirašyti vekselius. To atsakovė nepadarė, todėl jai tenka atsakomybė dėl negaliojančių vekselių ir jų pagrindu atliktų tolesnių veiksmų bei kilusių pasekmių.

27Dėl sutarties su visais jos pakeitimais pripažinimo negaliojančia

28Ieškovė N. G. prašo teismo pripažinti negaliojančia ir 2009-12-21 sutartį dėl būsimo turto statybos finansavimo ir perleidimo bei jos pakeitimus (priedus), kuriuos tariamai pasirašė pati ieškovė N. G. ir atsakovė UAB „( - )“. Ieškovė teigia, kad apie jos vardu pasirašytą sutartį bei priedus nieko nežinojo, už ją šiuos dokumentus pasirašė ir atsakovei pagal sutartį ir jos priedus įsipareigojo trečiasis asmuo R. G.. R. G. patvirtino šį faktą. Atsakovė UAB „( - )“ teigia, kad ginčijama sutartis ir jos priedai yra galiojantys, nes juos pasirašė tinkamai pagal įgaliojimą ieškovės vardu veikęs R. G..

29Civilinio kodekso (toliau CK) 2.133 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sandoris sukelia teisinius padarinius atstovaujamajam tik tuo atveju, kai pastarasis tokį sandorį patvirtina. CK 2.133 straipsnio 6 dalyje aptariamas sandoris, sudarytas kito asmens vardu neturint teisės sudaryti sandorį ar viršijant suteiktas teises, pagal CK 1.78 ir 1.92 straipsnius savo prigimtimi yra nuginčijamas sandoris, kuris teismo gali būti pripažintas negaliojančiu tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį negaliojančiu, pareikštam ieškinio ar priešieškinio forma. Jeigu asmens atstovo įgaliojimus apribojo įstatymai ar sutartis ir atstovas šiuos apribojimus viršija, toks sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu pagal atstovaujamojo ieškinį, jeigu atstovaujamasis sandorio nepatvirtino (CK 2.133 straipsnis).

30Nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar trečiasis asmuo R. G. turėjo teisę ieškovės N. G. vardu pasirašyti ginčijamą sutartį ir jos priedus 2006-06-14 išduoto įgaliojimo pagrindu. Nustatyta, kad 2006-06-14 N. G. sūnui R. G. išduotas įgaliojimas buvo suteiktas iš esmės tam, kad R. G. galėtų motinos vardu įregistruoti VĮ Registrų centras 0,2332 ha dydžio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) ir 0,1853 ha dydžio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančių Kretingos m., Kretingos r. sav., pirkimo-pardavimo bei perdavimo aktus, gauti nuosavybės pažymėjimus ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio pavedimo vykdymu. 2006-06-14 įgaliojime konkrečiau įvardintos įgaliotinio teisės: valdyti tvarkyti be teisės disponuoti minėtus žemės sklypus, būti N. G. atstovu visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, mokėti mokesčius, būti N. G. atstovu Žemėtvarkos skyriuje dėl minėtų žemės sklypų detaliųjų planų atlikimo, būti detaliojo plano organizatoriumi, padalinti minėtus žemės sklypus į atskirus sklypus, įregistruoti pakitimus N. G. vardu VĮ Registrų centras, gauti žemės sklypų nuosavybės pažymėjimus ir žemės sklypo planus, N. G. vardu rašyti prašymus, pareiškimus, taip pat atstovauti N. G. atitinkamose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, gauti visus reikalingus dokumentus, sudaryti ir už N. G. pasirašyti susitarimus, sutartis ir kt. 2009-12-21 sutartimi dėl būsimo turto statybos finansavimo ir perleidimo UAB „( - )“ įsipareigojo per vienerius metus dalimis sumokėti N. G. ar jos nurodytiems asmenims 17377,20 Eur (60000,00 Lt) pagal N. G. rašytinį pageidavimą, o N. G. įsipareigojo jos nuosavybės teise valdomame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame Kretingoje, pastatyti saugyklą – garažą, priduoti šį objektą valstybinei komisijai iki 2010-07-01 ir ½ jo parduoti UAB „( - )“ ir/ar jo nurodytiems asmenims su žemės sklypo dalimi, reikalinga šio objekto dalies eksploatacijai (b. l. 5-8, I tomas). Taigi, iš sutarties ir įgaliojimo turtinio matyti, kad sutartį R. G. savo motinos N. G. vardu pasirašė galimai veikdamas 2006-06-14 įgaliojimo pagrindu, tačiau viršydamas šiuo įgaliojimu jam suteiktas teises, kadangi sutartyje taip pat numatytas žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0437-7208, pardavimas, t. y. žemės sklypu disponuojama, nors tokia teise R. G. įgaliojimu nesuteikta. Šiuo atveju byloje nėra duomenų, jog ieškovė būtų patvirtinusi 2009-12-21 sutartį dėl būsimo turto statybos finansavimo ir perleidimo bei jos pakeitimus (priedus), iš byloje esančių duomenų ir byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų matyti, kad pati N. G. nedalyvavo teisiniuose santykiuose su UAB „( - )“, bei, labiau tikėtina, kad apie sudarytą sandorį ir vekselius nieko nežinojo. Be to, byloje esantys duomenys patvirtina faktą, kad pinigai pagal 2009-12-21 sutartį bei jos pakeitimus (priedus) nebuvo išmokėti ieškovei N. G., pinigų taip pat negavo ir trečiasis asmuo R. G.. Šios aplinkybės bylos nagrinėjimo metu atsakovė neneigė, ji taip pat nepateikė duomenų, iš kurių būtų galima daryti kitokią išvadą (pinigų priėmimo – perdavimo kvitų, skolų suderinimo aktų).

31CK 6.193 straipsnyje nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, aiškinant sutartį turi būti nagrinėjami tikrieji šalių ketinimai, o visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą, jos sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs teisės aiškinimo taisyklę, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Turto bankas“ v. UAB „Vaidluvė“, byla Nr. 3K-3-406/2000, kat. 14). Be to, vertinant šalių santykius, turi būti atsižvelgta į CK 6.193 straipsnio 4 dalies nuostatą, kad kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos turi būti aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai (contra proferentem). Trečiasis asmuo R. G. nurodė, o atsakovė UAB „( - )“ patvirtino, jog 2009-12-21 sutarties bei jos priedų tekstą sudarė ir pasirašyti R. G. pasiūlė UAB „( - )“. Ginčijamos sutarties 1.29 punkte numatyta: „Kiekviena šalis, prieš pasirašydama Sutartį turėjo galimybę susipažinti su Sutarties turiniu ir jį išsiaiškinti. Šalys patvirtina, kad Sutartis atitinka jų valią.“. Taigi, byloje esant ginčui dėl to, kad buvo tinkamai išreikšta ieškovės valia pasirašyti ginčijamą sutartį ir jos priedus bei pagal juos įsipareigoti, pati sutartis bei minėta sutarties nuostata aiškinama atsakovės UAB „( - )“ nenaudai.

32Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas pripažinti negaliojančia ir 2009-12-21 sutartį dėl būsimo turto statybos finansavimo ir perleidimo bei visus jos pakeitimus (priedus) CK 2.133 straipsnio 6 dalimi ir 1.92 straipsniu.

33Taip pat pažymėtina, kad kai kita sandorio šalis (šiuo atveju UAB „( - )“) reikalauja sandorio galiojimo ir įrodinėja, kad turėjo rimtą pagrindą manyti, jog sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu (R. G.), atstovaujamasis turi ginčyti sandorio galiojimą įrodinėdamas, kad kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, jog atstovas viršija jam suteiktus įgaliojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. Ž. v. J. V. V. IĮ, bylos Nr. 3K-3-147/2007; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Kreivė“ v. UAB ,,Orgeitos transportas“, bylos Nr.3K-3-173/2011). Sutiktina su ieškovės ir trečiojo asmens argumentu, kad UAB „( - )“, atstovaujama profesionalių teisininkų, turėjo įsitikinti išduoto įgaliojimo apimtimi, tačiau to nepadarė, todėl galima pagrįstai manyti, kad atsakovė žinojo ar bent jau turėjo žinoti, jog atstovas, t. y. R. G., pasirašydamas ginčijamus sandorius N. G. vardu, viršijo jam suteiktus įgaliojimus.

34Dėl vykdomųjų įrašų panaikinimo

35Ieškovė pareiškė reikalavimą panaikinti notarių 2013-08-27 ir 2015-05-27 vykdomuosius įrašus, išduotus ginčijamų vekselių pagrindu.

36Pagal Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir parastųjų vekselių įstatymo 81 straipsnio nuostatas vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai įsipareigojusiam pagal vekselį asmeniui patenkinami ne ginčo tvarka: kai atsiranda reikalavimo teisė pagal užprotestuotą arba neprotestuotiną vekselį, vekselio turėtojas, pranešęs visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, pateikia notarui rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko ir notaras Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka vykdomąjį įrašą.

37Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja ĮPVĮ, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 987 patvirtintos Vekselių naudojimo taisyklės, 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 988 patvirtintos Vekselių ir čekių protestavimo taisyklės bei Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka (toliau – Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka, Tvarka). Šios Tvarkos 6 punkte nustatyta, kad notaras, priimdamas vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko, patikrina: ar vekselį pateikiantis asmuo yra teisėtas jo turėtojas ar jo įgaliotas asmuo: ar vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus: ar vekselis užprotestuotas pagal Vekseliu ir čekiu protestavimo taisykles arba vekselio turėtojas yra atleistas nuo pareigos įforminti protestą. Notaras, priėmęs prašymą, pareikalauja, kad vekselio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, arba nevizuotas, ir nurodo, kuriam laikui atidedamas notarinis veiksmas (ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų); vykdomasis įrašas išduodamas pasibaigus notarinio veiksmo atidėjimo laikui, tik įvykdžius nurodytą reikalavimą pateikti įrodymus, jog pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims (Tvarkos 8 punktas).

38Notarės Jurga Prižgintienė ir Dalia Rogovaitė, gavusios vekselių turėtojos atsakovės UAB „( - )“ prašymą išduoti vykdomąjį įrašą pagal tam tikrą vekselį, patikrinusios ar vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus; ar vekselis užprotestuotas pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisykles arba vekselio turėtojas yra atleistas nuo pareigos įforminti protestą, taip pat gavusios įrodymus, jog pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas, išdavė atitinkamai 2013-08-27 ir 2015-05-27 vykdomuosius įrašus. Byloje pripažinus ginčijamus vekselius negaliojančiais dėl neatitikimo vekselio formai taikomiems reikalavimams, konstatuotina, jog nebuvo pagrindo atlikti ir tolesnių veiksmų, susijusių su vykdomųjų įrašų išdavimu. Kadangi vekseliai, kurių pagrindu išduoti vykdomieji įrašai, pripažinti negaliojančiais, todėl ir vykdomieji įrašai turi būti panaikinti. Nagrinėjamu atveju notarių veiksmų vertinimas neturi reikšmės. Vykdomasis įrašas naikintinas ne dėl notarių veiksmų, o dėl to, kad patys vekseliai pripažinti negaliojančiais ir dėl to nebuvo pagrindo ne tik išduoti vykdomuosius įrašus, bet ir atlikti tolimesnius veiksmus.

39Kiti šalių nurodyti argumentai, aplinkybės neturi esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

40Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

41Šioje byloje už ieškinio reikalavimus mokėtinas 834,00 Eur žyminis mokestis. 803,00 Eur žyminis mokestis mokėtinas už ieškinio sumą (ginčijami vekseliai išduoti 39098,70 Eur sumai), 31,00 Eur žyminis mokestis mokėtinas už reikalavimą pripažinti negaliojančia 2009-12-21 sutartį. Reikalavimas panaikinti vykdomuosius įrašus laikytinas išvestiniu reikalavimu, todėl žyminiu mokesčiu neapmokestinami. Pagal pateiktus rašytinius įrodymus ieškovė N. G. už ieškinio reikalavimus sumokėjo 29,00 Eur (100,00 Lt) žyminį mokestį (b. l. 53, II tomas). Nuo kitos žyminio mokesčio dalies atleista. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės UAB „( - )“ priteistinos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 834,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

43ieškinį tenkinti visiškai.

44Pripažinti negaliojančiais 2010-12-22 paprastąjį vekselį 5792,40 Eur (20000,00 Lt) sumai ir 2011-08-30 paprastąjį vekselį Nr. 3 33306,30 Eur (115000,00 Lt) sumai.

45Panaikinti 2013-08-27 vykdomąjį įrašą Nr. JP-4062, kurį išdavė Klaipėdos m. 7-ojo notaro biuro notarė Jurga Prižgintienė, ir 2015-05-27 vykdomąjį įrašą Nr. DR-2226, kurį išdavė Klaipėdos m. 13-ojo notaro biuro notarė Dalia Rogovaitė.

46Pripažinti negaliojančia 2009-12-21 sutartį dėl būsimo turto statybos finansavimo ir perleidimo bei visus jos priedus.

47Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“ 834,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovės N. G. naudai.

48Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Palangos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Diana Vercinskė,... 2. sekretoriaujant Viktorijai Baguckienei,... 3. dalyvaujant ieškovei N. G., jos atstovui advokatui Aliui... 4. atsakovės UAB „( - )“ atstovui advokatui Dovydui Cvetkovui,... 5. trečiajam asmeniui R. G.... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės 7. ieškovė N. G. ieškiniu prašo pripažinti... 8. Ieškovės atstovas palaikė ieškovės reikalavimus. Nurodė, jog ginčijami... 9. Atsakovė UAB „( - )“ nurodė, kad ieškovė piktnaudžiauja savo... 10. Atsakovės atstovas palaikė atsiliepime nurodytus argumentus, prašė... 11. Atsakovė notarė Jurga Prižgintienė atsiliepime į ieškovės 12. Trečiasis asmuo R. G. paaiškino, kad jis sutiktų... 13. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. Byloje nustatytos aplinkybės... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-12-21 ieškovė N. G.... 16. Dėl ginčo esmės ir ieškovės reikalavimų... 17. Byloje ginčas kilo dėl paprastųjų vekselių ir jų pagrindu išduotų... 18. Dėl paprastųjų vekselių pripažinimo negaliojančiais... 19. Įrodinėjimo tikslas byloje – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje... 20. Pažymėtina, kad vekselio turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-27 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 22. Pagal ĮVPĮ 19 straipsnį įsipareigoję pagal vekselį asmenys gynybai negali... 23. Ieškovės teigimu, 2010-12-22 ir 2011-08-30 paprastieji vekseliai yra... 24. Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų,... 25. Atsakovės UAB „( - )“ teigimu, vekseliai yra galiojantys, nes juos,... 26. Šiuo atveju dar viena svarbi aplinkybė, kad atsakovei UAB „( - )“,... 27. Dėl sutarties su visais jos pakeitimais pripažinimo negaliojančia... 28. Ieškovė N. G. prašo teismo pripažinti negaliojančia... 29. Civilinio kodekso (toliau CK) 2.133 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu... 30. Nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar trečiasis asmuo 31. CK 6.193 straipsnyje nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos... 32. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas... 33. Taip pat pažymėtina, kad kai kita sandorio šalis (šiuo atveju UAB „( -... 34. Dėl vykdomųjų įrašų panaikinimo... 35. Ieškovė pareiškė reikalavimą panaikinti notarių 2013-08-27 ir 2015-05-27... 36. Pagal Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir parastųjų vekselių įstatymo 81... 37. Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97... 38. Notarės Jurga Prižgintienė ir Dalia Rogovaitė, gavusios vekselių... 39. Kiti šalių nurodyti argumentai, aplinkybės neturi esminės reikšmės... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 41. Šioje byloje už ieškinio reikalavimus mokėtinas 834,00 Eur žyminis... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 263-270... 43. ieškinį tenkinti visiškai.... 44. Pripažinti negaliojančiais 2010-12-22 paprastąjį vekselį 5792,40 Eur... 45. Panaikinti 2013-08-27 vykdomąjį įrašą Nr. JP-4062, kurį išdavė... 46. Pripažinti negaliojančia 2009-12-21 sutartį dėl būsimo turto statybos... 47. Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“ 834,00 Eur bylinėjimosi išlaidas... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...