Byla 2A-1064-622/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Audrius Saulėnas, kolegijos teisėjai Almantas Padvelskis, Bronius Valius, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. V. apeliacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2013-02-22 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. V. ieškinį atsakovui K. S. dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė A. V. patikslintu ieškiniu prašo jai priteisti iš K. S. 6 607,20 Lt nuostolių, 393,71 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2011-06-28 iki 2012-09-06, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 7 000,91 Lt sumos nuo ieškinio priėmimo teisme dienos (2012-09-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad šalys nuo 2000 m. gyveno kartu, jiems gyvenant nesusituokus gimė dukra D. S. Atsakovas ieškovę paliko su dukra ir išėjo gyventi kitur. Išvykdamas jis kartu su savimi pasiėmė universalias briaunų klijavimo stakles GRIGGIO GB60-10 „CE“, kurių vertė – 15 340 Lt. Šalims nusprendus kartu nebegyventi ir išsiskirti, 2011-06-27 ieškovė su atsakovu sudarė turto pasidalijimo sutartį, pagal kurią šalys susitarė, jog A. V. dėl kartu gyvenant įgytų staklių ir įrankių neturės jokių priekaištų su sąlyga, kad K. S. jai gražins pinigus, kuriuos antstolis nuskaičiuoja nuo ieškovės pajamų. Susitarime nurodyti daiktai, atitekę atsakovui, tarp kurių yra ir universalios briaunų klijavimo staklės GRIGGIO GB60-10 „CE“. Pas antstolį V. D. buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0047/09/01070/1, pradėta pagal 2009-02-26 Vilniaus miesto 33 notaro biuro vykdomąjį įrašą Nr. P7-1328 dėl 5 178,98 Lt skolos išieškojimo iš A. V. UAB „LB kompanija“ (įmonei, iš kurios buvo pirktos staklės). Vykdomoji byla užbaigta 2011-03-16, nes ieškovė į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėjo 6 607,20 Lt sumą. Nurodo, kad atsakovas pažeidė įsipareigojimą ieškovės atžvilgiu, numatytą 2011-06-27 turto dalybų sutartyje, todėl prašo iš atsakovo priteisti patirtus nuostolius, delspinigius ir procesines palūkanas.

4Plungės rajono apylinkės teismas 2013-02-22 sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad pagal turto pasidalijimo susitarimą K. S. atiteko formatinio pjovimo staklės „Altendorf W40“, briaunų klijavimo stakles GRIGGIO GB 60-10 „CE“, garažo vartai ir langai ūkiniame pastate. Šis susitarimas sudarytas praėjus trims mėnesiams ir 11 dienų po antstolio vykdomosios bylos Nr. 0047/09/01070/1 užbaigimo, todėl darė išvadą, kad susitarimo sudarymo metu nuo A. V. pajamų yra atliekami kitokie priverstiniai skolų nuskaičiavimai. Nustatė, kad atsakovas K. S. kitoms, t. y., formatinio pjovimo staklėms „Altendorf W40“ įsigyti, kurios jam taip pat atiteko po turto pasidalinimo sutarties sudarymo, 2007-06-26 gavo 20 000 Lt vartojamąjį kreditą iš AB banko „Hansabankas“, už kurio grąžinimą laiduotojo įsipareigojimus prisiėmė ieškovė A. V. Konstatavo, kad turto pasidalijimo susitarimo tikroji valia yra atsakovo K. S. susitarimo darymo metu vykdomų antstolio išieškojimų apmokėjimas ieškovei A. V. pagal Plungės rajono apylinkės teismo 2010-07-16 išduotą vykdomąjį raštą dėl solidarios 17 651,12 Lt skolos ir palūkanų išieškojimo iš A. V. Nustatė, kad ieškovė neįrodė savo keliamų reikalavimų, todėl ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

5Apeliaciniu skundu ieškovė A. V. prašo Plungės rajono apylinkės teismo 2013-02-22 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, perskirstyti bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme ir priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Paaiškino, kad atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad stakles GRIGGIO GB 60-10 „CE“ pasiėmė prieš sudarant sutartį, t. y. 2011 m. vasario–kovo mėn., taigi faktinis turto pasidalijimas įvyko anksčiau nei buvo sudaryta 2011-06-27 turto pasidalijimo sutartis. Faktinio turto pasidalijimo metu antstolis iš ieškovės sąskaitos nuskaičiuodavo pinigus pagal 2009-02-26 Vilniaus miesto 33 notaro biuro vykdomąjį įrašą Nr. P7-1328 dėl 5 178,98 Lt skolos išieškojimo. Be to, teismo posėdžio metu atsakovas sutiko ieškovei sumokėti 3 500 Lt sumą už stakles. Mano, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir nepagrįstai atmetė ieškovės ieškinį.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas K. S. prašo atmesti ieškovės apeliacinį skundą ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad turto pasidalijimo susitarimo esmė buvo atsakovo įsipareigojimas sumokėti pinigus, kuriuos antstolis nuskaito iš ieškovės už atsakovo 2007-06-26 paimtą 20 000 Lt kreditą, už kurio grąžinimą laidavo ieškovė, pagal Plungės rajono apylinkės teismo 2010-07-16 išduotą vykdomąjį raštą dėl solidarios 17 651,12 Lt skolos ir palūkanų išieškojimo iš A. V.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

9Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys dėl nuostolių atlyginimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

10Ieškovė A. V. 2008-09-11 sudarė sutartį Nr. 2008/0911-1 su UAB „LB Kompanija“ dėl universalių briaunų klijavimo staklių GRIGGIO GB 60-10 „CE“ už 15 340 Lt įsigijimo (b. l. 22–23). Pagal sudarytos sutarties punktą Nr. 7 pirkėja įsipareigojo 4 602 Lt sumokėti sutarties pasirašymo metu, o likusius 10 738 Lt sumokėti per du mėnesius nuo prekės paleidimo pirkėjo bazėje dienos. Ieškovės teigimu, jai nepajėgus laiku atsiskaityti su pardavėju, ji išdavė UAB „LB Kompanija“ 5 106 Lt vekselį, pagal kurį notaras išdavė vykdomąjį įrašą išieškojimui (b. l. 69). Pagal vykdomąjį įrašą antstolis V. D. 2011-03-16 užbaigė vykdomąją bylą Nr. 0047/09/01070/1 (b. l. 54). Ginčo šalys 2011-06-27 sudarė turto pasidalijimo susitarimą, kurio sutarė, kad A. V. neturi pretenzijų K. S., kad per bendro gyvenimo metus įgytos staklės ir įrankiai atitektų K. S., jei šis grąžins pinigus, kuriuos nuskaičiuoja antstoliai nuo jos algos (b. l. 36).

11Apeliantė apeliacinį skundą grindžia aplinkybe, kad faktinis turto pasidalijimas įvyko anksčiau nei buvo sudaryta 2011-06-27 turto pasidalijimo sutartis ir faktinio turto pasidalijimo metu antstolis iš ieškovės sąskaitos nuskaičiuodavo pinigus pagal 2009-02-26 Vilniaus miesto 33 notaro biuro vykdomąjį įrašą Nr. P7-1328 dėl 5 178,98 Lt skolos išieškojimo, be to, teismo posėdžio metu atsakovas sutiko ieškovei sumokėti 3 500 Lt sumą už stakles. Apeliacinės instancijos teismas apeliantės nurodytus argumentus laiko nepagrįstais.

12Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009).

13Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad 2011-06-27 susitarimas dėl turto padalijimo sudarytas praėjus trims mėnesiams ir 11 dienų po antstolio vykdomosios bylos Nr. 0047/09/01070/1 užbaigimo 2011-03-16, ir susitarimo sudarymo metu nuo A. V. pajamų buvo atliekami kiti priverstiniai skolų nuskaičiavimai (CPK 185 str.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193 str.) ir nustatė tikruosius šalių ketinimus sudarant 2011-06-27 turto pasidalijimo susitarimą, t. y., kad turto pasidalijimo susitarimo tikroji valia yra atsakovo K. S. susitarimo darymo metu vykdomų antstolio išieškojimų apmokėjimas ieškovei A. V. pagal Plungės rajono apylinkės teismo 2010-07-16 išduotą vykdomąjį raštą dėl solidarios 17 651,12 Lt skolos ir palūkanų išieškojimo iš A. V. Apeliantės nurodyta aplinkybė, kad faktinis turto pasidalijimas įvyko anksčiau, t. y. 2011 m. vasario–kovo mėn., nepatvirtina aplinkybės, kad 2011-06-27 turto pasidalijimo susitarimu atsakovas įsipareigojo ieškovei grąžinti pinigus pagal 2009-02-26 Vilniaus miesto 33 notaro biuro vykdomąjį įrašą Nr. P7-1328 dėl 5 178,98 Lt skolos išieškojimo, nes šis išieškojimas susitarimo sudarymo metu jau buvo užbaigtas. Manytina, kad analogiški šalims protingi asmenys nebūtų nustatę pareigos vienai iš šalių, kuriai atiteko turtas, vykdyti kitai šaliai įsipareigojimus pagal jau užbaigtą vykdomąjį dokumentą, kurio pagrindu piniginės lėšos nebebuvo nuskaičiuojamos, o tokio susitarimo įtvirtinimas neatitiktų protingumo principo. Apeliantės nurodyta aplinkybė, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu sutiko ieškovei sumokėti 3 500 Lt sumą už stakles GRIGGIO GB 60-10 „CE“ neįrodo, kad šalių tikroji valia susitarime buvo įsipareigojimų pagal 2009-02-26 Vilniaus miesto 33 notaro biuro vykdomąjį įrašą Nr. P7-1328 dėl 5 178,98 Lt skolos išieškojimo vykdymas.

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą ir sutarties aiškinimo taisykles, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Plungės rajono apylinkės teismo 2013-02-22 sprendimo apeliacinio skundo motyvais naikinti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

15Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovės atsakovui priteistina 500 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (b. l. 109, CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Priteisti atsakovui K. S. iš ieškovės A. V. 500 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai