Byla 2-727-471/2011
Dėl negrąžinto kredito ir delspinigių priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui T. D. dėl negrąžinto kredito ir delspinigių priteisimo

Nustatė

2Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ kreipėsi į teismą su ieškiniu / 3-4 l. /, prašydamas priteisti iš atsakovo T. D. 1295 lt. skolos, susidariusios dėl negrąžinto vartojimo kredito ir priskaičiuotų delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas T. D., kuriam procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu / 12, 19 l. /, per teismo nustatytą terminą / 7 l. / atsiliepimo į ieškinį nepateikė, atsiliepimo nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymas / 4 l. / priimti sprendimą už akių pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas / Lietuvos CPK 142str. 4d. /.

4Pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies / Lietuvos CPK 268str. 5d. ir 285str. 2d. /.

5Iš ieškinio ir civilinėje byloje Nr. L2-389-322/2011 pateiktų rašytinių įrodymų – paskolos sutarties / civilinės bylos Nr. L2-389-322/2011 4-8 l. /, sąskaitos / nurodomos bylos 9 l. /, mokėjimo nurodymo / nurodomos bylos 10 l. / ir paaiškinimo dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio / nurodomos bylos 12 l. / – nustatyta, kad tarp šalių 2010m. vasario 07d. buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovui suteiktas 500 lt. dydžio vartojamasis kreditas. Sutartimi atsakovas įsipareigojo jam suteiktą kreditą grąžinti iki 2010m. birželio 20d., o praleidęs šį terminą - mokėti 1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

6Iš ieškinio ir aptartų įrodymų darytina išvada, kad atsakovas vartojimo kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais neįvykdė / Lietuvos CK 6.38str. ir 6.200str. / – nustatytu terminu vartojimo kredito negrąžino; prieštaravimų dėl ieškinio pagrįstumo ar jo dydžio atsakovas nepareiškė, todėl ieškovo reikalavimai priteisti iš jo negrąžintą vartojimo kreditą ir delspinigius pripažįstami pagrįstais / Lietuvos CK 6.256str., 6.258str. ir 6.874str. 2d. /.

7Tačiau byloje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai grindžiami tarp šalių sudaryta vartojimo sutartimi, kurios sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams teismas įpareigotas tikrinti ex officio / Lietuvos CK 6.188str. /. Todėl pripažįstama būtinu kontroliuoti ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydį ir esant pagrindui mažinti aiškiai per didelius delspinigius / Lietuvos CK 6.188str. 2d. 5p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502-2009, kt. /. Aptartais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp bylos šalių vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta telekomunikacijų įrenginiais, nederinant sutarties sąlygų, pagal iš anksto ieškovo parengtą sutartį, įskaitant ir jos specialiąsias sąlygas. Atsakovui nustatytu terminu negrąžinus vartojimo kredito ieškovas beveik metus / civilinės bylos Nr. L2-389-322/2011 3 l. / nesiėmė jokių priemonių išsiieškoti negrąžintą kreditą ir delspinigius, kas sąlygojo ieškovo skolos faktinio egzistavimo laikotarpio užsitęsimą, o tuo pačiu - ir priskaičiuojamų delspinigių dydį.

8Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atstatyti teisingumą tarp teisinių santykių šalių, t. y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir pastatyti jį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei kita šalis būtų tinkamai vykdžiusi sutartinius įsipareigojimus / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003m. vasario 05d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003 /.

9Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais / ieškinyje nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. spalio 12d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 /. Kita vertus, Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo / Lietuvos CK 6.73str. 2d., 6.258str. 3d. /. Šiuo atveju šalių sutartimi nustatytų netesybų (delspinigių) dydis – 1 procentas nuo negrąžinto kredito dalies už kiekvieną uždelstą dieną / sutarties 10.2 p. /, kurias priteisti prašo ieškovas, sudaro 365 procentus metinių palūkanų. Tokio dydžio sutartinės netesybos laikytinos akivaizdžiai neprotingai didelėmis, prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai, kurioje nurodyta, kad pagal Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį net 0,2 proc. delspinigiai gali būti pripažįstami aiškiai per dideli / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005m. birželio 06d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2005m. rugsėjo 19d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2007m. spalio 01d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007 ir kt. /, todėl jos turi būti mažinamos.

10Mažinant sutartinių netesybų dydį, būtina vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes / šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį / ir nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. kovo 05d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007m. lapkričio 19d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007 /.

11Teismui įrodymai apie ieškovo turėtų nuostolių dydį nėra pateikti, todėl atsižvelgiant į sandorio turinį / vartojimo kreditas /, jo sudarymo bei prašomų priteisti delspinigių sumos susidarymo aplinkybes / sąlygotas paties ieškovo neveikimo /, negrąžinto kredito dydį, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus / Lietuvos CK 1.5str. /, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai pripažįstami aiškiai per didelio dydžio ir yra mažintini, priteisiant 0,1 procento dydžio delspinigius nuo negrąžinto kredito už kiekvieną pradelstą dieną / Lietuvos CK 6.73str. ir 6.258str. 3d. /, tačiau ne daugiau kaip už 180 kalendorinių dienų / Lietuvos CK 1.125str. 1d. 5p. /, t.y. priteisiant 90 lt. / 500 lt. / 100 x 0,1 x 180d. / dydžio delspinigius.

12Praleidęs piniginės prievolės mokėjimo terminą skolininkas – fizinis asmuo – privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo / Lietuvos CK 6.37str. 2d. ir 6.210str. 1d. /, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo nurodyto dydžio procesines palūkanas tenkinamas pilnai.

13Nors ieškinys patenkintas iš dalies, paduodamas ieškinį ieškovas sumokėjo minimalaus dydžio žyminį mokestį / 2 l. /, kitos jo turėtos išlaidos / už procesinių dokumentų įteikimą atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu - 15-18 l. / nuo pareikštų ir patenkintų reikalavimų dydžio nepriklauso, todėl remiantis teisingumo ir protingumo kriterijais / Lietuvos CPK 3str. 7d. / iš atsakovo ieškovui priteisiamos visos bylinėjimosi išlaidos – 70 lt. žyminio mokesčio / 2 l. / ir 107,30 lt. / 15-18 l. / išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo spaudoje būdu, t.y. viso 177,30 lt. / Lietuvos CPK 93str. /.

14Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270, 285-287str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš T. D., a/k ( - ) UAB „SMScredit.lt“, įmonės kodas ( - ), penkis šimtus litų / 500 lt. / negrąžinto kredito ir devyniasdešimt litų / 90 lt. / delspinigių, viso penkis šimtus devyniasdešimt litų / 590 lt. /,

17penkių / 5 / procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2011m. rugpjūčio 29d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir vieną šimtą septyniasdešimt septynis litus 30ct. / 177,30 lt. / bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kelmės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis rašytinio... 2. Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ kreipėsi į teismą su ieškiniu / 3-4 l. /,... 3. Atsakovas T. D., kuriam procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo... 4. Pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį... 5. Iš ieškinio ir civilinėje byloje Nr. L2-389-322/2011 pateiktų rašytinių... 6. Iš ieškinio ir aptartų įrodymų darytina išvada, kad atsakovas vartojimo... 7. Tačiau byloje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai grindžiami tarp... 8. Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atstatyti... 9. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 10. Mažinant sutartinių netesybų dydį, būtina vadovautis teisingumo,... 11. Teismui įrodymai apie ieškovo turėtų nuostolių dydį nėra pateikti,... 12. Praleidęs piniginės prievolės mokėjimo terminą skolininkas – fizinis... 13. Nors ieškinys patenkintas iš dalies, paduodamas ieškinį ieškovas sumokėjo... 14. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270, 285-287str., teismas... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš T. D., a/k ( - ) UAB „SMScredit.lt“, įmonės kodas ( - ),... 17. penkių / 5 / procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo... 18. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...