Byla e2-875-826/2016
Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,

2sekretoriaujant K. P. ir R. Z.,

3dalyvaujant ieškovės atstovams advokato padėjėjui G. Š. ir direktoriui O. P.,

4atsakovo atstovui advokato padėjėjui J. M.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vilkyčių mėsa“ ieškinį atsakovui Adkonis Ferma Kur dėl nuostolių atlyginimo priteisimo,

Nustatė

6

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovo 46 448 Eur nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinyje nurodė, kad 2015 m. rugpjūčio 10 d. pardavėjas – uždaroji akcinė bendrovė Adkonis Ferma Kur (toliau tekste atsakovas) ir pirkėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Vilkyčių mėsa“ (toliau tekste ieškovė) sudarė Pirkimo sutartį (toliau tekste sutartis) dėl 17 savaičių amžiaus 75 000 vienetų „Lohmann“ veislės rudų vištų (toliau tekste vištos) pardavimo. Pagal sutarties skirsnio „Sutarties dalykas“ 5 punktą, „pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad Vištos atitinka Sutarties sąlygas. Pardavėjas įsipareigoja atsiėmimui pateikti Vištas, kurių vidutinis svoris yra nuo 1351 iki 1449 gramų. Pardavėjas taip pat garantuoja, kad pulkas yra vienarūšis, o Vištos tinkamos naudoti pagal paskirtį (dėti kiaušinius) su sąlyga, kad Vištos bus laikomos šiai veislei nustatytomis sąlygomis“. Parduotos vištos neatitiko sutarties 5 p. (buvo atvežtos per mažo svorio), todėl ieškovė 2015 m. spalio 2 d. el. paštu pateikė atsakovui pretenziją, į kurią atsakovas atsakė 2015 m. spalio 29 d. Ieškovė privalėjo sunaudoti papildomą kiekį lesalo, kad pasiektų bent minimalų rekomenduojamą atitinkamą vištų svorį ir šviesa nestimuliuoti dėslumo pradžios, vištos kiaušinius pradėjo dėti tik 23 savaitę, nors turinčios rekomenduotą svorį turėjo pradėti nuo 19 savaitės, buvo patirtos darbuotojų (darbo užmokesčio), elektros, pastatų nusidėvėjimo, medikamentų vištoms ir kt. išlaidos. Papildomai patirtos pašarų išlaidos sudaro 41 069 Eur, darbuotojų, kurie prižiūri laikomas vištas, darbo užmokestis – 2 805 Eur, pastatų, kuriose laikomos vištos, elektros išlaidos – 1 383 Eur, pastatų, kuriose laikomos vištos, nusidėvėjimas – 957 Eur, medikamentai vištoms – 234 Eur. Ieškovė savo prievoles pagal sutartį įvykdė tinkamai, jokių pretenzijų iš atsakovo niekada nebuvo, tačiau atsakovas vengia išspręsti susidariusią situaciją bei atlyginti nuostolius. Atsakovui elgiantis nesąžiningai, neatlyginant ieškovės patirtų nuostolių, konstatuotina, kad tokiu būdu yra pažeidžiami kreditoriaus – ieškovės interesai, kadangi pagal sutarties 3 p. atsakovas buvo atsakingas už vištų kokybę ir vištos neatitinka sutarties sąlygų (sutarties 5 p.), todėl iš atsakovo priteistina 46 448 Eur nuostoliai, 6 proc. palūkanos ir visos patirtos bylinėjimosi išlaidos.
 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį ir prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 4. Nurodė, kad ieškovė kartu su ieškiniu pateikė tik pirminės redakcijos pirkimo sutarties kopiją. Paaiškino, kad netrukus po pirminės redakcijos sutarties pasirašymo atsakovo prašymu ieškovė abu sutarties egzempliorius grąžino atsakovui ir ginčo šalys, pakeitusios kai kurias pirminės sutarties nuostatas, pasirašė naujos redakcijos pardavimo sutartį, kurioje perkamų vištų skaičius buvo sumažintas nuo 75 000 iki 65 000 vienetų. Šias aplinkybes patvirtina ir atsakovo ieškovei už parduodamas vištas apmokėti pateikta PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodytas parduodamų vištų skaičius (65 000 vienetų) ir vieneto kaina (21,00 Lenkijos zlotas) sutampa su nurodytaisiais atsakovo pateiktoje naujos redakcijos pirkimo sutartyje. Pagal 2015-08-10 pirkimo sutarties nuostatas ginčo šalys taip pat susitarė, kad perkamos vištos pervežti bus pakrautos į pirkėjo (ieškovės) pateiktas transporto priemones (sutarties skirsnio „Atsiėmimo sąlygos“ p. 2); pirkėjo (ieškovės) atstovas dalyvaus perkamų vištų perdavimo–priėmimo procese (sutarties skirsnio „Atsiėmimo sąlygos“ p. 3); abi šalys pasirašys vištų perdavimo–priėmimo dokumentus, patvirtinančius tikslų perduotų vištų kiekį (sutarties skirsnio „Atsiėmimo sąlygos“ p. 8). Ieškovės samdytas vežėjas ieškovės nupirktas vištas iš atsakovo fermos ieškovei gabeno dalimis. Vištos prieš kiekvieną gabenimą buvo pasvertos ir suskaičiuotos, tai patvirtinantys duomenys užfiksuoti vištų perdavimo–priėmimo metu ieškovės ir atsakovo atstovų pasirašytuose sandėlio kvituose ir tarptautiniuose krovinių transportavimo važtaraščiuose (CMR). Priešingai, negu nurodyta ieškinyje, tiek kiekvieno atskiro gabenimo, tiek bendro visų gabentų 69 904 vištų vienos vištos svorio vidurkis, apskaičiuotas pagal sandėlio kvitų ir CMR važtaraščių duomenis, patenka į ginčo šalių sudarytos pirkimo sutarties skirsnio „Sutarties dalykas“ 5 punkte nustatytą vidutinį vištų svorio intervalą nuo 1 351 iki 1 449 gramų. Paukštininkystės verslo praktikoje įprasta nelesinti vištų prieš transportavimą. Šią atsakovo nurodytą aplinkybę, kad dėl badavimo prieš transportavimą ir jo metu vištos netenka iki 15 proc. kūno svorio, patvirtina ir „Lohmann“ veislės rudų vištų auginimo rekomendacijos. Atsakovas atsiimti pateikė vištas, kurių vidutinis svoris buvo nuo 1 351 iki 1 449 gramų, ir savo sutartinę prievolę pagal pirkimo sutarties skirsnio „Sutarties dalykas“ 5 punktą įvykdė tinkamai. Ieškovė prisiimė visą riziką, susijusią su vištų transportavimu, todėl atsakovas negali būti laikomas atsakingu už tai, kad transportavimo metu dalis vištų nugaišo ar kad po pervežimo likusios gyvos vištos neteko dalies savo kūno svorio, ypač atsižvelgiant į tai, jog iki 15 proc. kūno svorio netekimas transportavimo metu yra įprastas ir normalus reiškinys paukštininkystės verslo praktikoje. Atsakovas neprisiėmė įsipareigojimo garantuoti vištų dėslumo pradžią konkrečią jų amžiaus savaitę. Ieškovės teiginio dėl „Lohmann Brown“ veislės vištų dėslumo pradžios 19-ą jų amžiaus savaitę negalima laikyti absoliučiai teisingu, nes skirtingose vištų auginimo rekomendacijose dėl to nėra bendros nuomonės: pavyzdžiui, atsakovo nurodytose rekomendacijose 20 savaičių amžiaus tos pačios veislės vištos laikytinos dar tik ikidėslinio amžiaus, o tai reiškia, jog apytikslė kiaušinių dėjimo pradžia prognozuojama 21-ą vištų amžiaus savaitę, bet ne 19-ą, kaip nurodo ieškovė. Ieškovė savo tariamai patirtus nuostolius įrodinėja tik teoriniais skaičiavimais, tačiau nei tokio didelio nuostolių padidėjimo, nei fakto, kad apskritai patyrė kokių nors realių nuostolių, nepagrindė jokias įrodymais, be to, ieškovei buvo perduotas didesnis kiekis vištų, nei ieškovė sumokėjo atsakovui.
 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ieškinyje išdėstytais motyvais. Paaiškino, kad su ieškiniu pateiktos sutarties originalo pateikti teismui negali. Atsakovas pateikė ieškovės vadovui O. P. pasirašyti kitą sutarties redakciją. Pasirašant kitos redakcijos sutartį buvo atkreiptas dėmesys tik į bendrą mokėtiną sumą, tačiau į kitas naujos redakcijos sutarties nuostatas nebuvo atkreiptas dėmesys. Sutartį rengė ieškovė. Jau po pirmos vištų partijos gavimo buvo pastebėta, kad neatitinka vištų svoriai, tačiau vištos buvo priimtos ir sutartis toliau buvo vykdoma, kadangi atsakovas pažadėjo, kad vištos bus tinkamo svorio. Iš pradžių dėl vištų neatitikties sutarties nuostatoms buvo kreiptasi į A. B., pretenzija raštu atsakovui nebuvo siųsta. Tikrinant vištų svorį buvo sveriamos ne visos vištos, o pasirinktinai. Fiziškai atsakovo atstovas nedalyvavo sveriant vištas prieš išvežimą pas ieškovę. Ant dokumentų esantys parašai patvirtina, kad vištos buvo pristatytos, tačiau tai nereiškia, kad virštos buvo tinkamo svorio. Ieškovės darbuotojai, kurie prižiūrėjo iš atsakovo gautas vištas, dirba iki šiol. Nuostolių dydis dėl išlaidų elektrai, pastato nusidėvėjimas įrodinėjamas ieškinyje pateiktais apskaičiavimais, netinkamą vištų kokybę patvirtina 2016 m. gegužės 18 d. pateikti įrodymai apie vištų svėrimus, taip pat pateikti duomenys iš ieškovės buhalterinės programos. Ieškovės atstovas atsiimant vištas iš atsakovo nedalyvavo.
 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad sutartis buvo pasirašyta dėl mažesnio kiekio vištų įsigijimo, prieš ieškovei atsiimant, vištos buvo pasvertos. Pagal rekomendacijas, pateiktas į bylą, transportavimo metu vištos gali netekti iki 15 proc. savo svorio, todėl atsakovo ieškovei pateiktos vištos patenka į svorio intervalą, kurį nustatė ieškovė. Ieškovė iš atsakovo gavo didesnį vištų kiekį, nei buvo susitarę pagal sutartį, papildomai sumokėti už didesnį pateiktą vištų kiekį atsakovas neparašė. Ieškovė nepagrindė sąlygų atsakovui taikyti civilinę atsakomybę.

7Ieškinys atmestinas.

 1. Tarp šalių šioje byloje kilo ginčas dėl to, kokios redakcijos sutartis galioja, ar atsakovas tinkamai įvykdė sutartį ir ar yra pagrindas ieškovei iš atsakovo priteisti žalos atlyginimą.
 2. Civilinėje byloje kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimams bei atsikirtimams pagrįsti, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Įrodinėjimo pareiga įvykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir juos patvirtinančius įrodymus, renkant ir pateikiant įrodymus. Šaliai neįvykdžius įrodinėjimo pareigos, teismas gali pripažinti neįrodytomis aplinkybes, kuriomis ji remiasi.
 3. Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 dalyje išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis ir CPK bei kitų įstatymų, norminių aktų nustatyta tvarka. Teismas sprendime, nutartyje gali remtis tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdyje (CPK 263 straipsnio 2 dalis). Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus.
 4. Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais nuosekliai išplėtota (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-701/2016, 2016 m. gegužės 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-258-219/2016 ir jose nurodytą praktiką).
 5. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. I. G. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-588/2009; 2010 m. liepos 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010; kt.). Tais atvejais, kai iš skirtingų byloje pateiktų įrodinėjimo priemonių gaunama prieštaringa informacija, teismas turi šį prieštaravimą išspręsti, t. y. atsakyti į klausimą, kuria informacija (duomenimis) remtis, o kurią atmesti. Tai atliekama įrodymų tyrimo ir vertinimo proceso metu. Teismo sprendimas remtis vienais įrodymais ir jų pagrindu konstatuoti buvus tam tikras bylos aplinkybes ar jų nebuvus, o kitus įrodymus atmesti ir jais nesivadovauti turi būti tinkamai motyvuotas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „JG Property developments“ v. V. K., bylos Nr. 3K-3-99/2009).
 6. Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad šalys 2015 m. rugpjūčio 10 d. pasirašė pirkimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo parduoti, o ieškovė įsipareigojo nupirkti 17 savaičių amžiaus „Lohmann“ veislės rudas vištas.
 7. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad iš pradžių šalys pasirašė sutartį dėl 75 000 vienetų 17 savaičių amžiaus „Lohmann“ veislės rudų vištų pirkimo už 1 365 000 zlotų (PLN). Vėliau šalys pasirašė naujos redakcijos pirkimo sutartį, kurios nuostatos analogiškos, tik nurodytas kitas parduodamų / įsigyjamų vištų kiekis – 65 000 vienetų, vieneto kaina padidėja nuo 18,20 zloto (PLN) iki 21 zloto (PLN), mokėtina suma lieka ta pati – 1 365 000 zlotų (PLN).
 8. Teismo posėdžio metu buvo nustatyta, kad naujos redakcijos sutartis buvo pasirašyta atsakovo iniciatyva, ieškovės vadovas pasirašė naujos redakcijos sutartį, su ja susipažino. Civilinėje byloje esantys du atsakovo į bylą pateikti pradinės redakcijos sutarties egzemplioriai, taip pat ta aplinkybė, kad ieškovė negalėjo pateikti teismui ginčo sutarties originalo, leidžia daryti išvadą, kad ieškovė savo pirminės sutarties egzempliorių sugrąžino atsakovui ir tarp šalių galioja bei šioje byloje turi būti vadovaujamasi naujos redakcijos pirkimo sutartimi, kurioje parduodamų / įsigyjamų vištų kiekis 65 000 vienetų, vieneto kaina 21 zlotas (PLN). Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas teigė, kad sutartis buvo pasirašoma siunčiant šalims viena kitai ją paštu, teigė, kad atsakovas negrąžino jai pateiktos sutarties originalo, tačiau šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų ieškovė nepateikė, todėl šis ieškovės argumentas atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 str.). Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovės atstovo argumentus, kad jis, pasirašydamas naujos redakcijos sutartį, atkreipė dėmesį tik į galutinę mokėtiną sumą ir neatkreipė dėmesio į vištų skaičių, kadangi vidutiniškai atidus vadovas, pasirašydamas sutartį, turėjo atkreipti dėmesį į šias sutarties nuostatas ir atsisakyti pasirašyti nenaudingą sutartį, kurios nuostatos neatitinka tikslų, kurių įmonė siekė sutartimi (CPK 178 str.). Pažymėtina ir tai, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovė gavo PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1/MKO/10/2015, kurioje nurodytas vištų kiekis 65 000 vnt,, vieneto kaina 21 zlotas (PLN), bendra suma 1 365 000,00 zlotų (PLN), ir ją apmokėjo, tačiau įrodymų, kad teikė pastabas atsakovui dėl sąskaitoje faktūroje nurodyto vištų kiekio nepateikė. Ieškovės 2015 m. spalio 2 d. pretenzijoje apie sąskaitoje nurodytą neteisingą vištų kiekį ir vieneto kainą neužsimenama.
 9. Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti – neteisėtai veikianti šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Taigi sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1, 2 dalys).
 10. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje nustatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai, tai reiškia, kad, neatsižvelgiant į tai, kokias nuostatas pažeidė – įstatymo ar sutarties, šalių atsakomybė laikytina sutartine. Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gaumina“ v. UAB „Raminora“, bylos Nr. 3K-3-327-687/2015).
 11. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikia nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius) (CK 6.249 straipsnis); atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) (CK 6.246 straipsnis); kaltę, kuri preziumuojama, išskyrus įstatymo numatytus atvejus (CK 6.248 straipsnis), ir priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį (CK 6.247 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. R. v. J. A., bylos Nr. 3K-3-467/2011).
 12. Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, kaip sutartinės atsakomybės sąlyga, nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB Medicinos bankas v. BUAB „Liturta“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-290-706/2015).
 13. Sprendžiant klausimą dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, t. y. netinkamo sutarties vykdymo, pirmiausia atsižvelgtina į sutartinės atsakomybės turinį atskleidžiančias sutarties sąlygas. Ieškovė teigia, kad atsakovas netinkamai įvykdė sutartį, kadangi pateiktos vištos neatitiko sutarties 5 punkto nuostatų, ieškovė patyrė nuostolių dėl vištų svorio priauginimo, vištos tik 23 savaitę ėmė dėti kiaušinius, nors pagal rekomendacijas turėdamos rekomanduojamą svorį tai pradeda daryti 19 savaitę. Dėl to ieškovė patyrė papildomų išlaidų vištų lesalui, medikamentams, išlaidų darbuotojams, elektros, pastatų nusidėvėjimo ir kt. išlaidų. Atsakovas teigia, kad sutartį įvykdė tinkamai, ir su ieškovės reikalavimais dėl nuostolių atlyginimo nesutinka.
 14. Pagal sutarties 5 punktą (sutarties dalykas), pardavėjas garantuoja pirkėjui, kad vištos atitinka sutarties sąlygas. Pardavėjas įsipareigoja pateikti atsiimti vištas, kurių vidutinis svoris yra nuo 1351 iki 1449 gramų. Pardavėjas taip pat garantuoja, kad pulkas yra vienarūšis, o vištos tinkamos naudoti pagal paskirtį (dėti kiaušinius) su sąlyga, kad vištos bus laikomos šiai veislei nustatytomis sąlygomis. Pagal sutarties atsiėmimo sąlygų 2 p. transportą prekėms pateikia pirkėjas (šiuo atveju ieškovė), pagal 3 p. pardavėjas atsako už vištų kokybę transportavimo metu ir po jo. Pirkėjo atstovas turi dalyvauti priėmimo procese, pagal 5 punktą bendra kaina nustatoma pagal faktiškai perduotų vištų kiekį.
 15. Nors pagal atsakovo pateiktus sandėlio kvitus ir CMR važtaraščius atsakovas pateikė ieškovei sutarties 5 punkte (sutarties dalykas) nurodyto svorio vištas, tačiau šie atsakovo pateikti duomenys prieštarauja ieškovės 2016 m. gegužės 18 d. per EPP pateiktiems atvežtų vištų svėrimo duomenims, pagal kuriuos buvo nustatyta, kad dalis vištų net ir įvertinus atsakovo nurodytą 15 proc. svorio netekimą, kurio netenka vištos dėl transportavimo, neatitiko šalių nustatyto svorio, kadangi mažiausias galimas vištų svoris, įvertinus atsakovo nurodytą galimą 15 proc. svorio sumažėjimą, galėjo būtų 1148,35 g (1351 g – 15 proc.). Pagal ieškovės pateiktus svėrimų duomenis, net ir atsižvelgiant į atsakovo nurodytą galimą 15 proc. svorio svyravimą, netinkamo svorio vištų kiekis dėžėse būdavo skirtingas – svyruodavo nuo 7,5 proc. (1 mašina 2015 m. rugsėjo 19 d. – 3 dėžė – 2 vienetai) iki 53 proc. (2 mašina 2015 m. rugsėjo 19 d. – 2 ir 7 dėžės – 8 vienetai). Aplinkybę, kad atsakovas jau su pirma vištų partija pateikė ieškovei per mažo svoro vištas, patvirtina ir liudytojas A. B., kuris teismo posėdžio metu paaiško, kad dalyvavo derybose dėl ginčo vištų įsigijimo iš atsakovo ir jam tapo žinoma, kad jau pirmos partijos vištos buvo netinkamo svorio. Dėl tos šis liudytojas vyko pas atsakovą ir prašė, kad kitos partijos vištos būtų sutartyje numatyto svorio. Pažymėtina, kad ieškovė nepateikė visų partijų vištų svėrimo duomenų, nors teismas atkreipė ieškovės atstovo dėmesį į šių duomenų nebuvimą, tačiau papildomų duomenų apie ieškovės nustatytą vištų, kurios buvo pritstatytos 2015 m. rugsėjo 25 d. ir 2015 m. rugsėjo 26 d., svorį ieškovė nepateikė. Nurodytos aplinkybės leidžia teismui padaryti išvadą, kad atsakovas pažeidė šalių 2015 m. rugpjūčio 10 d. pasirašytos pirkimo sutarties nuostatas, kadangi ieškovei pateikė dalį vištų, kurios neatitiko sutarties dalyko 5 punkte sutarto vištų svorio. Pažymėtina ir tai, kad mažai tikėtina, kad vištos dėl transportavimo per parą gali netekti iki 15 proc. svorio, kadangi, pasak liudytojo A. B., kuris yra firmos, kuri užsiima paukščių genetika, atstovas Baltijos šalyse, galimas svorio netekimas dėl transportavimo yra iki 5 proc., todėl darytina išvada, kad minimalus pristatomų višų svoris turėjo būti 1283,45 g (1351 g – 5 proc.). Vertinant 2016 m. gegužės 3 d. ieškovės pateiktus duomenis apie kontrolinį vištų svėrimo žiniaraštį pagal mašinas, darytina išvada, kad tik dviejose iš 7 mašinų, tai yra 2015 m. rugsėjo 25 d. ir 2015 m. rugsėjo 27 d., ieškovei buvo pateiktos vištos, kurių vidutinis svoris atitiko sutarties 5 punkte (sutarties dalykas) nurodytą vištų svorį.
 16. Pažymėtina ir tai, kad pati ieškovė nesilaikė sutarties 3 punkto (atsiėmimo sąlygos) reikalavimų, kadangi nė karto nedalyvavo vištų priėmimo iš atsakovo procese.
 17. Ieškovė prašo iš atsakovo dėl netinkamo sutarties vykdymo priteisti 46 448 Eur žalos atlyginimą, kurią sudaro ieškovės nuostoliai dėl papildomai sunaudoto lesalo vištų svorio priauginimui, ieškovės darbuotojams sumokėtas darbo užmokestis, elektros, pastatų nusidėvėjimo, medikamentų vištoms išlaidos.
 18. Nors atsakovas nurodo, kad ieškovei pateikė 69 904 vienetus vištų, tačiau, įvertinus tai, kad ieškovė pripažįsta, kad gavo 77 024 vienetus vištų (iš jų 465 vnt. transpotavimo metu nugaišo), darytina išvada, kad buvo pateikta 77 024 vienetai vištų, tai yra 12 024 vienetais vištų daugiau, nei šalys buvo susitarusios pagal 2015 m. rugpjūčio 10 d. sutarties nuostatas, kurių vertė iš bendro vištų skaičiaus atmetus nugaišusias vištas pagal ginčo sutartį yra 242 739,00 zlotai (PLN) (11 559 x 21), tai yra 56 207,80 Eur.
 19. Ieškovės veiksmai, tai yra nevykimas pas atsakovą dalyvauti atsiimant vištas, nors jau po pirmosios partijos buvo nustatytas vištų svorio neatitikimas, netinkamo svorio vištų priėmimas iš atsakovo, sutikimas priimti iš atsakovo didesnį kiekį vištų, nei susitarta pagal ginčo sutartį, vertintinas kaip ieškovės sutikimas tokiu būdu priimti iš atsakovo kompensaciją už sutarties sąlygas neatitinkančių vištų pateikimą. Atsakovo veiksmai, tai yra didesnio kiekio vištų pateikimas ieškovei ir nereikalavimas iš ieškovės papildomai sumokėti už faktiškai didesnį gautų vištų skaičių, vertintinas kaip atsakovo pasirinktas būdas kompensuoti ieškovei sutarties sąlygų neatitinkančio svorio vištų pateikimą. Priešingas aiškinimas prieštarautų teisingumo ir protingumo principams.
 20. Atsižvelgus į tai, kad atsakovas ieškovei pateikė didesnį kiekį vištų, nei šalys buvo susitarusios ginčo sutartimi, tokiu būdu kompensavo ieškovei galimus nuostolius dėl sutarties sąlygų neatinkančių vištų pateikimo, ieškovės reikalavimas dėl 46 448,00 Eur nuostolių priteisimo atmestinas.

8Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ji ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą ( CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 2. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.
 3. Atsakovas pateikė įrodymus, kad byloje patyrė patyrė 3000,00 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 41,85 Eur išlaidų, susijusių su dokumentų vertimu.
 4. Įvertinus bylos sudėtingumą, procesinių dokumentų kiekį, pobūdį (2016 m. kovo 17 d. ir 2016 m. kovo 18 d. pateikti prašymai – 588,08 Eur (0,4 x 2 x 735,1 Eur = 588,08 Eur) + 2016 m. balandžio 4 d. pateiktas atsiliepimas į ieškinį – 1 786,25 Eur (2,5 x 714,50 Eur = 1 786,25 Eur) + 2016 m. birželio 23 d. pateiktas prašymas 285,80 Eur (0,4 x 714,50 Eur = 285,80 Eur) + 2016 m. liepos 4 d. pateiktas kitas dokumentas, susijęs su atstovavimu 59,84 EUR (0,1 x 748 x 0,8 = 59,84 Eur) + dalyvauta 2016 m. gegužės 4 d. (1 val. 12 min. – 0,1 x 714,50 Eur x 0,8 = 57,16 Eur), 2016 m. birželio 27 d. (1 val. 19 min. – 0,1 x 714,50 Eur x 0,8 = 57,16 Eur), 2016 m. spalio 25 d. (1 val. 10 min. – 1 x 0,1 x 771,90 Eur x 0,8 = 61,75 Eur) teismo posėdžiuose), darytina išvada, kad išlaidos pagrįstos, susijusios su advokato ir advokato padėjėjo teisine pagalba, tačiau viršija Rekomendacijose nustatytus dydžius, todėl mažintinos iki 2 500,00 Eur. Atmetus ieškinį atsakovui iš ieškovės priteistina 2 500,00 Eur advokato (advokato padėjėjo) teisinei pagalbai apmokėti ir 41,85 Eur išlaidų, susijusių su dokumentų vertimu.
 5. Ieškovė 2016 m. rugsėjo 29 d. mokėjimo nurodymu Nr. 197 į teismo depozitinę sąskaitą sumokėjo 150,00 Eur užstatą galimoms liudytojo A. B. išlaidoms padengti. Liudytojui neprašant priteisti išlaidų už atvykimą į teismo posėdį, ieškovei iš teismo depozitinės sąskaitos grąžintinas 150,00 Eur užstatas.
 6. Valstybė byloje patyrė 70,86 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų vertimu, ir 4,78 išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atmetus ieškinį, šios išlaidos priteistinos iš ieškovės (CPK 96 str. 6 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniu, teismas

Nutarė

10ieškinį atmesti.

11Priteisti atsakovui Adkonis Ferma Kur iš ieškovės UAB „Vilkyčių mėsa“ 2500,00 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 41,85 Eur vertimo išlaidų.

12Priteisti valstybei iš ieškovės UAB „Vilkyčių mėsa“ 70,86 Eur vertimo išlaidų ir 4,78 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

13Grąžinti ieškovei UAB „Vilkyčių mėsa“ 150,00 Eur užstatą, įmokėtą į teismo depozitinę sąskaitą galimoms liudytojo atvykimo išlaidoms padengti.

14Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai