Byla 2-4287-642/2014
Dėl antstolės M. T. veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. T. skundo suinteresuotiems asmenims SIA „L-T Oil“, UAB „Julidona“, V. O., antstolei M. T. dėl antstolės M. T. veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas A. T. skundu dėl antstolio veiksmų kreipėsi į teismą, prašydamas nedelsiant imtis priemonių areštuoti pagrindinio skolininko UAB „Julidona“ turtą ir panaikinti arba sumažinti subsidiaraus skolininko A. T. turto arešto mastą bei pašalinti kitus 2013-12-30 Vilniaus apygardos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo proceso pažeidimus. Nurodė, kad vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0108/14/00024 atlikti netinkamai, pažeidžiant Vilniaus apygardos teismo 2013-12-30 nutarties reikalavimus, nepagrįstai suvaržytos subsidiaraus skolininko A. T. teisės nenustačius pagrindinio skolininko UAB „Julidona“ turto sudėties ir vertės, subsidiaraus skolininko turto yra areštuota kelis kartus didesnei sumai negu reikalinga išieškotojo reikalavimams užtikrinti, o ekspertizės turto vertei nustatyti paskyrimas yra nepateisinamai vilkinimas.

3Antstolė M. T. patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino ir skundą su vykdomąja byla perdavė teismui (c.b.l. 2-4).

4Suinteresuotas asmuo SIA „L-T Oil“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad skolininkas A. T. savo skunde dėl antstolio veiksmų nenurodė nei vienos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normos, kurią antstolė yra pažeidusi. Skolininko A. T. skundas yra formalus, antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0108/14/00024 tinkamai atliko vykdymo veiksmus ir nesuvaržė skolininko A. T. teisių daugiau negu buvo nurodyta Vilniaus apygardos teismo 2013-12-30 nutartyje. Todėl tenkinti skolininko skundo nėra jokio teisinio pagrindo (c.b.l. 8-11).

5UAB „Julidona“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, kuriame nurodė, kad, vykdant Vilniaus apygardos teismo 2013-12-30 nutartį, galėjo būti padaryti tam tikri šios nutarties sąlygų ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso reikalavimų pažeidimai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad UAB „Julidona“ nėra žinomas visos vykdomosios bylos Nr. 0108/14/00024 turinys, o pati bendrovė neturi tiesioginio suinteresuotumo šios Klaipėdos miesto apylinkės teismo bylos baigtimi, todėl pareiškėjo skundo tenkinimo klausimą prašo teismo spręsti savo nuožiūra (c.b.l. 13-15)

6Dėl skundo padavimo termino

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 512 straipsnyje nustatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą ar atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Pareiškėjas A. T. kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio veiksmų 2014-02-03 (v.b.l. 264), t.y. nuo skundžiamo patvarkymo atlikimo nepraėjus devyniasdešimt dienų (skundžiamas turto aprašas sudarytas 2014-01-13 v. b.l. 252-258). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėjas A. T. nėra praleidęs Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 512 straipsnyje nustatytų terminų paduoti skundą.

8Dėl pareiškėjo A. T. reikalavimų

9Iš vykdomojoje byloje Nr. 0108/14/00024 esančių įrodymų matyti, kad antstolė M. T., vykdo Vilniaus apygardos teismo 2013-12-30 išduotą nutartį Nr. 2-6509-232/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo A. T., išieškotojo SIA „L-T Oil“ naudai. Pareiškėjas skunde dėl antstolio veiksmų teigia, kad vadovaujantis 2013-12-30 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6509-232/2013, laikinosios apsaugos priemonės pirmiausiai turėjo būti taikomos pagrindiniam skolininkui UAB „Julidona“, t.y. areštuojamas bendrovės nekilnojamasis, kilnojamasis turtas ir piniginės lėšos. Tik tuo atveju jei pagrindinio skolininko turto nepakanka teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, trūkstamo turto apimtimi laikinosios apsaugos priemonės galėjo būti taikomos subsidiariam skolininkui A. T.. Vilniaus apygardos teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos 1930576,68 Lt sumai. Toje pačioje nutartyje, kuri pateikta vykdyti antstolei, nurodyta, kad pagal UAB “Julidona” balansą įmonės turtą sudaro 4114789 Lt. Tokia suma daugiau nei du kartus viršija išieškotojo SIA „L-T Oil“ reikalavimą. Be to, subsidiaraus skolininko A. T. turtas areštuotas jo neįvertinus, kas sąlygojo nepateisinamai plačius skolininko turto suvaržymus.

10Vykdant aukščiau minėtą vykdomąjį dokumentą, buvo aprašytas turtas, kuris priklauso A. T. bei areštuoto turto apraše nurodyta, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas (v.b.l. 252-258). Antstolė M. T. negali atlikti vykdymo veiksmų susijusių su pagrindiniu skolininku UAB „Julidona“, ir vienu iš subsidiarių skolininkų V. O., kadangi antstolės M. T. veiklos teritorija yra Klaipėdos, Palangos m., Klaipėdos ir Kretingos rajonų apylinkių teismų veiklos teritorijoje. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 590 straipsnio 3 dalį antstolis vykdymo veiksmus atlieka jo aptarnaujamoje teritorijoje. Pagrindinio skolininko UAB UAB „Julidona“ ir vieno iš subsidiarių skolininkų V. O. buveinės ir gyvenamosios vietos yra Vilniaus mieste. Dėl šios priežasties minėtų skolininkų atžvilgiu vykdymo veiksmus atliko antstolė I. K.. Vilniaus apygardos teismo 2013-12-30 išduotoje nutartyje Nr. 2-6509-232/2013, nurodyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 1 930 576,68 Lt sumai areštuoti atsakovo UAB „Julidona“ priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Tik nesant (trūkstant) tokio turto, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos. Leisti atsakovui UAB „Julidona“ iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Tuo atveju, jeigu atsakovas UAB „Julidona“ turto neturi arba jo neužtenka sprendimo įvykdymui užtikrinti, trūkstamo turto apimtimi (o jeigu turto iš viso nėra – visa apimtimi) taikyti laikinąsias apsaugos priemones subsidiariems skolininkams V. O. ir A. T. (v.b.l. 28, 29). 2014-01-13 antstolė I. K. raštu informavo antstolę M. T. apie tai, kokia apimtimi įvykdė skolininkų UAB „Julidona“ ir V. O. turto areštą. Turto buvo aprašyta už 184000,00 Lt (v.b.l. 214-218). Vykdomojoje byloje pateiktas antstolės I. K. raštas laikytinas oficialiu rašytiniu įrodymu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197 straipsnio 2 dalimi turi didesnę įrodomąją galią. Skolininko A. T. atstovas teigia, jog pagrindimo skolininko UAB „Julidona“, įmonės turtą, pagal balansą sudaro 4114789,00 Lt ir tokia suma viršija išieškotojo SIA „L-T Oil“, reikalavimą. Tačiau antstolė pažymi, kad reikia atkreipti dėmesį į tai, jog pagal Valstybės įmonės registro centro išrašus matyti, kad skolininko UAB „Julidona“ per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija turto sumą, sudaro - 4637853,00 Lt. Pagal pelno (nuostolių) ataskaitą įmonės nuostolis už 2012 metus sudarė - 549748,00 Lt. Skolininkas UAB „Julidona“ pagal VĮ Registrų centras duomenis jokio nekilnojamojo turto neturi, pagal kredito įstaigų duomenis - taip pat lėšų sąskaitose likutis taikytų teismo laikinųjų apsaugos priemonių neužtikrina (v.b.l. 206-210). UAB „Julidona“ pateikė atsiliepimą į skundą dėl antstolio veiksmų, kuriame nurodė, kad ji yra prekybos įmonė, kurios pagrindinis turtas – gautinės lėšos ir reikalavimo teisės. 2014-02-12 duomenimis UAB „Julidona“ turi 1856174,75 Lt iš Lenkijos bendrovės „Kolux“ Sp.z.o.o. gautinų lėšų. Ši UAB „Julidona“ reikalavimo teisė yra galiojanti, pagrįsta rašytiniais dokumentais ir buhalterinės apskaitos duomenimis, todėl Vilniaus apygardos teismo 2013-12-30 nutarties vykdymo tikslais galėjo būti areštuojama (c.b.l. 14). Iš UAB „Julidona“ teismui pateikto skolos paskaičiavimo rašto nustatyta, kad skola yra susidariusi nuo 2013-04-18, byloje nėra pateikta duomenų apie Lenkijos bendrovės „Kolux“ Sp.z.o.o. turtinę padėtį, be to, kadangi ši įmonė virš metų laiko vėluoja atsiskaityti su kreditoriumi UAB „Julidona“, preziumuojama, kad turi finansinių sunkumų, be to UAB „Julidona“ nenurodė, kodėl pati įmonė nesiima priemonių susigrąžinti skolą iš skolininkės, kad galėtų atsiskaityti su savo kreditoriais (c.b.l. 16). Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, byloje esančiais įrodymais, konstatuotina, kad UAB „Julidona“ turimas turtas nepakankamas, kad būtų įvykdyta 2013-12-30 Vilniaus apygardos teismo nutartis.

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad antstolis skolininko turtą įkainotų rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant galimus mažesnius neigiamus padarinius skolininkui. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Įstatymas antstoliui ne tik nustato pareigą, bet ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų realias rinkos kainas ir optimaliai užtikrintų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesų apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Siccum“ v. antstolis L. G., M. M., D. G., V. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2007).

12Pareiškėjas nurodo, kad subsidiaraus skolininko turtas areštuotas jo neįvertinus, kas sąlygojo nepateisinamai plačius skolininko turto suvaržymus. Nepaisant to, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas suteikia teisę antstoliui areštuoti turtą nenurodant jo vertės, tačiau tokia teisė yra sąlygojama atitinkamos pareigos paskirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-12-30 nutartis priimta vykdyti 2014-01-09, turto aprašas sudarytas 2014-01-13, bet ekspertizė turto vertei nustatyti iki šiol nėra paskirta ir lieka areštuota bent kelis kartus didesnės vertės turto, nei būtų reikalinga visam išieškotojo reikalavimui užtikrinti.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Antstolė nustatydama subsidiaraus skolininko areštuojamo turto vertę vadovavosi VĮ Registrų centrų duomenų bazės nustatytomis vidutinės rinkos vertėmis, iš kurių nustatyta, jog aprašyto skolininko turto vertė yra mažesnė nei reikia reikalavimui užtikrinti pagal Vilniaus apygardos teismo 2013-12-30 nutartį (v.b.l. 34-178). 2014-01-13 antstolė priėmė patvarkymą Nr. 3.5.-305 Dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo, kuriuo skolininkas buvo įpareigotas pateikti antstolei informaciją apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, tačiau skolininkas jokių duomenų antstolei nepateikė (v.b.l. 250). Nors pareiškėjas nesutinka su antstolio nustatyta turto verte, tačiau nepateikė jokių dokumentų, nustatančių realiai kitokią kainą. Taip pat pažymėtina, kad antstolė 2014-02-24 raštu Nr. 3.5.-21116 pateikė prašymą A. T. ir jo atstovui sumokėti už ekspertizės atlikimą 7000,00 Lt į antstolės depozitinę sąskaitą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 3 dalis, v.b.l. 272).

14Vykdymo procese skolininkas turi domėtis vykdymo eiga, bendradarbiauti su antstoliu ir padėti jam greitai bei tinkamai įvykdyti teismo sprendimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 644 straipsnis). Pareiškėjas nesutikdamas su antstolio nustatyta jam priklausančio nekilnojamojo turto verte, turi teisę pasinaudoti įstatymu jam suteikta teise dėl ekspertizės skyrimo, tačiau privalo tinkamai ją įgyvendinti. Pareiškėjui išaiškintina, kad įstatymas suteikia antstoliui teisę ir nustato pareigą įkainoti skolininko turtą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnis). Tik tuo atveju jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

15Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo teiginiai, kad vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0108/14/00024 atlikti netinkamai, pažeidžiant Vilniaus apygardos teismo 2013-12-30 nutarties reikalavimus, subsidiaraus skolininko turto yra areštuota kelis kartus didesnei sumai, negu yra reikalinga išieškotojo reikalavimui užtikrinti, atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

16Įvertinus byloje esančius įrodymus bei nenustačius pareiškėjo nurodomų jo, kaip subsidiaraus skolininko, interesų ir vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, pareiškėjo A. T. skundo tenkinti nėra nei faktinio nei teisinio pagrindo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510-513 straipsniai).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 513, 681, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

18atmesti pareiškėjo A. T. skundą suinteresuotiems asmenims SIA „L-T Oil“, UAB „Julidona“, V. O., antstolei M. T. dėl antstolės M. T. veiksmų.

19Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0108/14/00024 gražinti antstolei M. T..

20Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, rašytinio... 2. pareiškėjas A. T. skundu dėl antstolio veiksmų kreipėsi į teismą,... 3. Antstolė M. T. patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino ir skundą su... 4. Suinteresuotas asmuo SIA „L-T Oil“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 5. UAB „Julidona“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą dėl antstolio... 6. Dėl skundo padavimo termino... 7. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 512 straipsnyje nustatyta, kad... 8. Dėl pareiškėjo A. T. reikalavimų ... 9. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0108/14/00024 esančių įrodymų matyti, kad... 10. Vykdant aukščiau minėtą vykdomąjį dokumentą, buvo aprašytas turtas,... 11. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnyje nustatytose... 12. Pareiškėjas nurodo, kad subsidiaraus skolininko turtas areštuotas jo... 13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje... 14. Vykdymo procese skolininkas turi domėtis vykdymo eiga, bendradarbiauti su... 15. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo teiginiai, kad vykdymo... 16. Įvertinus byloje esančius įrodymus bei nenustačius pareiškėjo nurodomų... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510, 513, 681,... 18. atmesti pareiškėjo A. T. skundą suinteresuotiems asmenims SIA „L-T Oil“,... 19. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0108/14/00024 gražinti... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...