Byla 1-565-607/2019
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-565-607/2019 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Daiva Žebelienė,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros (Šilutė) prokurorės Loretos-Irenos Baguckienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-565-607/2019 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje

3V. D., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, vidurinio išsilavinimo, ištekėjusi, nedirbanti, gyvenanti ( - ), neteista,

4kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 235 straipsnio 1 dalį.

5Teismas

Nustatė

6V. D. ikiteisminio tyrimo metu apklausiama kaip liudytoja, davė melagingus parodymus ikiteisminio tyrimo byloje ( - ), o būtent: 2019 m. gegužės 9 d. ( - ) policijos komisariato tarnybinėse patalpose, būdama įspėta dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį už melagingų parodymų davimą, pasirašė ir laikotarpiu nuo 14:48 val. iki 15:03 val. duodama parodymus kaip liudytoja ikiteisminio tyrimo metu, Tauragės apskr. VPK Šilutės r. PK Veiklos skyriaus tyrėjai J. J., tyčia melagingai nurodė, kad 2019 m. gegužės 25 d., apie 20:40 val., kartu su L. B. buvo namie ir apie E. M. sumušimą nieko nežino. 2019-08-23 pastaroji apklausos metu pripažino, kad prieš tai, t. y. 2019-05-09, davė melagingus parodymus, bandydama apginti L. B..

7V. D. ikiteisminio tyrimo metu kaltę dėl inkriminuotos nusikalstamos veikos pripažino visiškai bei parodė, kad 2019-05-29 Tauragės apskrities VPK Šilutės rajono PK patalpose ją apklausė tyrėja J. J. kaip liudytoją byloje dėl E. M. sumušimo. Nors ir buvo supažindinta bei pasirašė už melagingų parodymų davimą, taip pat žinodama pasekmes apklausos metu melavo, kad ji ir L. B. 2019-05-25 nuo 18:30 val. iki 22:00 val., buvo namuose ir kad vėliau L. B. išėjo ir negrįžo visą naktį. Melavo, kad ji 25 d., Šilutės mieste buvo tik nuo 12:00 iki 13:00 val., ir vakare į šventę nėjo. Taip pat melavo, kad per Šilutės šventę 2019-05-25 su seserimi R. Š. ir E. M. nebuvo susitikusi, nors iš tiesų buvo ir apie 20.40 val. ji paskambino L. B.. Jis buvo Šilutės mieste. Kai ji, sesuo ir E. M. priėjo Laisvės al., susitiko su L. B.. Kai L. B. pamatė juos, jis tiesiai ėjo link E. M. ir puolė jį. Matė kaip L. B. vieną kartą sudavė kumščiu E. M. į veido sritį. Apklausos metu davė melagingus parodymus norėdama apginti L. B.. Dėl savo veiksmų labai gailisi (b. l. 51-53).

8Liudytoja J. J. apklausta ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba Tauragės apskrities VPK Šilutės rajono PK Veiklos skyriaus tyrėja. 2019-08-27 Tauragės apskrities VPK Šilutės rajono PK Veiklos skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-21876-19, pagal BK 284 straipsnį, kuris buvo jai paskirtas tirti. V. D. Tauragės apskrities VPK Šilutės rajono PK tarnybinėse patalpose, prieš apklausą buvo įspėta dėl atsakomybės pagal BK 235 straipsnį už melagingų parodymų davimą. V. D. pasirašė įspėjime dėl atsakomybės už melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą nusikaltimą ir davė parodymus, kur tyčia melagingai nurodė, kad 2019 m. gegužės 25 d., apie 20:40 val., kartu su L. B. buvo namuose ir apie E. M. sumušimą nieko nežino. 2019-08-23 pastaroji prieš rengiamą akistatą, dar kartą buvo įspėta apie atsakomybę už melagingus parodymus. V. D. atėjo prieš akistatą į kabinetą ir pasakė, kad papasakos visą teisybę kaip buvo. V. D. apklausos metu prisipažino, kad prieš tai (2019-05-09) davė melagingus parodymus, bandydama apginti L. B.. Prisipažino, kad melavo, jog buvo namuose su L. B., kad nebuvo vakare miesto šventėje, taip pat pripažino, kad 2019-05-25 buvo miesto šventėje ir matė kaip L. B. sudavė vieną smūgį kumščiu į veido sritį E. M. (b. l. 26-29).

9Iš 2019-08-27 Tauragės apskrities VPK Šilutės rajono PK Veiklos skyriaus tyrėjos J. J. tarnybinio pranešimo matyti, kad V. D. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato tarnybinėse patalpose, būdama įspėta dėl atsakomybės pagal BK 235 straipsnį už melagingų parodymų davimą, pasirašė ir laikotarpiu nuo 14:48 val. iki 15:03 val. duodama parodymus kaip liudytoja ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 01-1-21876-19, tyčia melagingai nurodė, kad 2019 m. gegužės 25 d., apie 20:40 val., kartu su L. B. buvo namuose ir apie E. M. sumušimą nieko nežino. 2019-08-23 vykusios apklausos metu pripažino, kad prieš tai, tai yra 2019-05-09, davė melagingus parodymus, bandydama apginti L. B. (b. l. 1).

10Ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ) apklausta kaip liudytoja V. D. parodė, kad apie tai, jog L. B. neva sumušė E. M. sužinojo iš sesers R. Š., kuri jai 2019-05-27 į Facebook parašė žinutę: „ar tavęs į mentyną nekvietė?“, o po to viską tiksliau papasakojo pats L. B., kuris jau buvo grįžęs iš policijos, po apklausos. Patvirtino, kad L. B. 2019-05-25 nuo 18:30 val. iki 22:00 val., buvo namuose, o po to išėjo ir negrįžo per visą naktį. Ką jis tuo metu veikė ir kur buvo, nežino. Būdamas namuose alkoholio nevartojo. Ji Šilutės miesto šventėje buvo tik nuo 12:00 val. iki 13:00 val., vakare į šventę nėjo ir Šilutės mieste nebuvo. Tą dieną sesers R. Š. ir E. M. sutikusi nebuvo (b. l. 17-19).

11Ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ) papildomos apklausos metu liudytoja V. D. parodė, kad būdama įspėta už melagingų parodymų davimą ir žinodama gresiančias pasekmes, 2019-05-29 apklausos metu melavo apie visas 2019-05-25 buvusias įvykio aplinkybes, kadangi pykstasi su seserimi ir nenorėjo išduoti L. B.. Šilutės miesto šventėje sutiko seserį R. Š. ir jos sugyventinį E. M.. Apie 20.40 val. jie visi ėjo link jų namų. Būnant prie Laisvės al. ji paskambino L. B., pasakė, kad jau eina namo. Po 10 minučių L. B. atbėgo prie jų ir kažką pasakęs puolė E. M.. Matė, kaip E. M. vieną kartą sudavė kumščiu į veido sritį (b. l. 20-23).

12Veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados

13BK 235 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingų parodymų apklausiant asmenį kaip liudytoją davimą. Pažymėtina, kad melagingais laikomi parodymai, kai jie visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės, ją sąmoningai iškraipo, kai liudytojas nuslepia realius, egzistuojančius faktus ir pateikia išgalvotus duomenis. BK 235 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai pasireiškia liudytojo melagingų parodymų davimu ikiteisminio tyrimo metu arba teisme. Baudžiamajame procese parodymais laikomi faktiniai duomenys apie įrodinėjimo dalyką. Šis nusikaltimas gali būti padaromas tik tyčia, t. y. suvokiant, kad asmens parodymai yra melagingi ir žinant, kad už tai gresia atsakomybė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog tiesioginė tyčia kaip BK 235 straipsnio numatyto nusikaltimo subjektyviosios pusės požymis pasireiškia tuo, jog kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus ar išvadas, paaiškinimus. Tokios pareigos suvokimą bei atsakomybės už jos nevykdymą žinojimą kaltininkas būna patvirtinęs savo parašu ikiteisminio tyrimo metu ar teisme. Kaltininkas taip pat suvokia, kad duoda tikrai tikrovės neatitinkančius parodymus ar išvadą, paaiškinimus, supranta ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje. Parodymai nėra melagingi, jeigu liudytojas, duodamas juos, sąžiningai klydo. Ikiteisminio tyrimo metu padarytas nusikaltimas baigtas, kai liudytojas pasirašo ikiteisminio tyrimo veiksmo, kuriame jis dalyvavo, protokolą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-597/2012).

14Byloje surinktų įrodymų visuma neabejotinai įrodo, kad V. D., būdama įspėta dėl atsakomybės pagal BK 235 straipsnį už melagingų parodymų davimą, apklausiama kaip liudytoja ikiteisminio tyrimo byloje 01-1-21876-19, davė melagingus parodymus, nurodydama, kad 2019 m. gegužės 25 d., apie 20:40 val., kartu su L. B. buvo namuose ir kad apie E. M. sumušimą nieko nežino. Tokia V. D. padaryta veika kvalifikuotina pagal BK 235 straipsnio 1 dalį.

15Dėl skirtinos bausmės

16Kaltinamajai už padarytą nusikalstamą veiką prokurorė siūlo skirti viešuosius darbus 6 mėnesiams, kas mėnesį po 20 val. nemokamų darbų visuomenės labui. Taikyti BK 641 ir paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir nustatyti galutinę bausmę - viešuosius darbus 4 mėnesiams, išdirbant kas mėnesį po 20 val. visuomenės labui.

17V. D. sutinka su prokurorės sprendimu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu ir siūloma bausmės rūšimi – viešaisiais darbais, jos dydžiu (b. l. 60).

18Teismas, skirdamas bausmę V. D. atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, asmenybę, jos atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

19V. D. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą teisingumui (BK 11 straipsnis). Jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, jog ji prisipažino padariusi baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), sunkinančių aplinkybių nenustatyta. V. D. anksčiau neteista (b. l. 41), administracine tvarka metų laikotarpyje nebausta (b. l. 37-40, nedirbanti (b. l. 36).

20Įvertinus išdėstytas aplinkybes, laikytina, jog teisingumas ir bausmės tikslai bus pasiekti V. D. skiriant BK 235 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą bei prokurorės siūlomą bausmę – viešuosius darbus.

21Kadangi yra visos BK 641 str. numatytos sąlygos – V. D. savo kaltę pripažino visiškai, gailisi, byla užbaigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, skirtina bausmė mažintina vienu trečdaliu.

22V. D. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti paliktina nepakeista iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios, pradėjus vykdyti – panaikintina.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas,

Nutarė

24V. D. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 235 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jai viešuosius darbus 6 (šešiems) mėnesiams, neatlygintinai išdirbant kas mėnesį po 20 (dvidešimt) valandų visuomenės labui.

25Taikyti BK 641 straipsnį, paskirtą bausmę mažinti 1/3 ir paskirti galutinę bausmę – 4 (keturis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai išdirbti kas mėnesį po 20 valandų visuomenės labui.

26Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti nepakeistą iki baudžiamojo įsakymo pradėjimo vykdyti, pradėjus vykdyti – panaikinti.

27Išaiškinti V. D., kad:

281. Nesutikdama su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, ji turi teisę per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo jai įteikimo dienos, paduoti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams prašymą, reikalaudama surengti bylos nagrinėjimą teisme. Tokiu atveju šis teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios.

292. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamosios gautą prašymą, teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, tai yra išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąją kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

303. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja per 14 dienų nuo jo įteikimo kaltinamajai dienos ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

31Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Daiva Žebelienė,... 2. išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės... 3. V. D., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 4. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 235... 5. Teismas... 6. V. D. ikiteisminio tyrimo metu apklausiama kaip liudytoja, davė melagingus... 7. V. D. ikiteisminio tyrimo metu kaltę dėl inkriminuotos nusikalstamos veikos... 8. Liudytoja J. J. apklausta ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba Tauragės... 9. Iš 2019-08-27 Tauragės apskrities VPK Šilutės rajono PK Veiklos skyriaus... 10. Ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ) apklausta kaip liudytoja V. D. parodė,... 11. Ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ) papildomos apklausos metu liudytoja V. D.... 12. Veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados... 13. BK 235 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingų parodymų... 14. Byloje surinktų įrodymų visuma neabejotinai įrodo, kad V. D., būdama... 15. Dėl skirtinos bausmės... 16. Kaltinamajai už padarytą nusikalstamą veiką prokurorė siūlo skirti... 17. V. D. sutinka su prokurorės sprendimu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju... 18. Teismas, skirdamas bausmę V. D. atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 19. V. D. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą teisingumui (BK 11 straipsnis).... 20. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, laikytina, jog teisingumas ir bausmės... 21. Kadangi yra visos BK 641 str. numatytos sąlygos – V. D. savo kaltę... 22. V. D. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 24. V. D. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 235... 25. Taikyti BK 641 straipsnį, paskirtą bausmę mažinti 1/3 ir paskirti galutinę... 26. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti nepakeistą... 27. Išaiškinti V. D., kad:... 28. 1. Nesutikdama su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, ji turi... 29. 2. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamosios gautą prašymą,... 30. 3. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo... 31. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....