Byla e2S-879-794/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „ADMI“ dėl 2018 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3869/18 (2.1.1E-TD2) dėl UAB ADMI" skyrimo daugiabučio namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore" panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

40

5I. Ginčo esmė

61.

72019 m. sausio 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ ieškinys atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „ADMI“ dėl 2018 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3869/18 (2.1.1E-TD2) dėl „UAB ADMI“ skyrimo daugiabučio namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore" panaikinimo.

82.

92019 m. kovo 18 d. ieškovas pateikė prašymą, kuriuo prašo sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki įsiteisės apeliacinės instancijos teismo nutartis, Vilniaus apygardos teismui išnagrinėjus atsakovo apeliacinį skundą dėl 2018 m. spalio 15 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018.

103.

11Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį nurodo, jog nagrinėjamoje civilinėje byloje visi teisiškai reikšmingi faktai gali būti nustatyti paties teismo šioje civilinėje byloje, kadangi tarp ieškovo nurodomų bylų nėra prejudicinio ar kito teisinio ryšio, minimose bylose yra keliami savo esme visiškai skirtingi ir tarpusavyje nesusiję reikalavimai, o ieškovas nenurodo nei vieno argumento kodėl ši civilinė byla turėtų būti sustabdyta bei kokie kitoje byloje nustatinėjami reikšmingi faktai bus nustatyti ir šioje byloje.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 28 d. nutartimi civilinę bylą sustabdė iki kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2A-1133-XX/2019 ir įsiteisės 2018 m. spalio 15 d. sprendimas priimtas civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018.

165.

17Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje ieškovas savo ieškinį grindžia civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018 nustatytomis aplinkybėmis. Darytina išvada, jog nurodytos kitos civilinės bylos baigtis gali turėti įtakos nagrinėjamai civilinei bylai sprendžiant dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo. Jeigu Vilniaus apygardos teismas paliks galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 30-3400 teisėtumas ar neteisėtumas bus įrodytas. Ši aplinkybė nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-4698-566/2019 turės teisinę reikšmę, nes nagrinėjamos civilinės bylos dalykas (2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 30-3400 pakeitimas) yra išvestinis iš civilinės bylos Nr. e2-7995-599/2018. 2017 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3400 teisėtumo klausimas teisiškai reikšmingas nagrinėjamoje byloje Nr. e2-4698-566/2019.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

196.

20Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

217.

22Atskirasis skundas grindžiamas šiuo pagrindiniu argumentu:

237.1.

24Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiamą nutartį priėmė vadovaudamasis vienu iš civilinės bylos sustabdymo pagrindų įtvirtintų CPK 164 str. 4 p. nustatęs, jog civilinės bylos Nr. e2-7995-599/2018 baigtis gali turėti įtakos nagrinėjamai bylai sprendžiant dėl ieškovės reikalavimų pagrįstumo, taip pat konstatuota, kad nagrinėjamos bylos dalykas yra išvestinis iš civilinės bylos Nr. e2-7995-599/2018. Vilniaus miesto savivaldybės administracija su tokia teismo išvada neturi jokio teisinio pagrindo sutikti, kadangi teismas pritaikęs CPK 164 str. 4 p. įtvirtintą bylos fakultatyviojo sustabdymo pagrindą, visų pirma, netinkamai nustatė įrodinėjimo dalyką abiejose bylose ir spręsdamas, ar yra dviejų nagrinėjamų civilinių bylų tiesioginis teisinis ryšys, neįsigilino, kokie teisiškai reikšmingi faktai bus nustatinėjami šioje byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti, ir kokie nustatomi kitoje civilinėje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą, todėl padarė klaidingą išvadą apie bylas siejantį prejudicinį ryšį.

257.2.

26Skundžiamoje nutartyje teismas tik deklaratyviai pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2A-1133-XX/2019 baigtis gali turėti įtakos nagrinėjamojoje civilinėje byloje sprendžiant dėl ieškovo ieškinio pagrįstumo. Skundžiamą nutartį priėmęs teismas visiškai neargumentavo kaip savo esme skirtingoje ir visiškai nesusijusioje byloje gali būti nustatyti šiai civilinei bylai reikšmingi faktai. Abiejose civilinėse bylose yra ne tik ginčijami skirtingi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, tačiau jie ginčijami skirtingais teisiniais pagrindais, todėl darytina išvada, kad civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018 nebus nustatinėjami civilinei bylai Nr. e2-4698-566/2019 aktualūs ir teisinę reikšmę, priimant teismo sprendimą šioje byloje, turintys faktai. Nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4698-566/2019 ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2A-1133-XX/2019 nėra susijusios taip, kad egzistuotų pagrindas dėl bylos stabdymo. Šioje civilinėje byloje kilo ginčas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-19 įsakymo „Dėl UAB „ADMI“ skyrimo daugiabučio namo Savanorių pr. 63, Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore, taigi, ginčas kilo dėl viešojo administravimo subjekto priimto individualus administracinio akto panaikinimo, kai tuo tarpu byloje, dėl kurios Vilniaus miesto apylinkės teismas sustabdė civilinę bylą Nr. e2-4698-566/2019, sprendžiamas visiškai kito teisės akto teisėtumo klausimas, todėl įvardinta tolimesnio bylos nagrinėjimo kliūtis t. y., teismo negalėjimas savarankiškai nustatyti Vilniau miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo teisėtumo, nesudaro pagrindo manyti, jog bylos negali būti nagrinėjamos atskirai, pagal juose suformuluotą ginčo dalyką. Kilus ginčui, teisme turi būti iš esmės ištirtos ir teisiškai vertintos aplinkybės, dėl kurių kilo ginčas, o ginčą nagrinėjantis teismas neturi teisinio pagrindo palikti ginčą neišnagrinėtą ar kitu būdu nusišalinti nuo teisingumo vykdymo.

278.

28Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Naujininkų ūkis“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti.

299.

30Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

319.1.

32Šioje civilinėje byloje teismas sprendimą stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą priėmė visai kitu pagrindu – remdamasis CPK 164 straipsnio 4 punktu – teismo teisė sustabdyti bylą kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina (teismo diskrecijos objektas).

339.2.

34Skundžiamojoje nutartyje teismas, motyvuodamas savo procesinį sprendimą stabdyti bylos nagrinėjimą, aiškiai nurodė, kad bylą stabdo todėl, kad ieškovas savo ieškinį grindžia civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018 nustatytomis aplinkybėmis, kad dėl to šios bylos baigtis gali turėti įtakos nagrinėjamai civilinei bylai sprendžiant dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo. Teismas taip pat aiškiai nurodė, kad jeigu 2018 m. spalio 15 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018 paliks galioti nepakeistas, 2017 m. gruodžio 28 d. VMSA direktoriaus įsakymo Nr. 30-3400 teisėtumas ar neteisėtumas bus įrodytas, ir ši aplinkybė nagrinėjamoje byloje turės teisinę reikšmę, nes jos nagrinėjimo dalykas yra išvestinis iš civilinės bylos Nr. e2-7995-599/2018.

359.3.

36Visi atsakovo atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl to, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą apie bylas siejantį prejudicinį ryšį, kad be pagrindo neatsižvelgė į kitose analogiškose civilinėse bylose priimtus procesinius sprendimus stabdyti (nestabdyti) civilinių bylų nagrinėjimo, yra nepagrįsti, nes teismas bylos sustabdymo būtinumą grindė ne civilinės bylos Nr. e2-7995-599/2018 prejudicialumu (CPK 163 straipsnio 3 punktas). Civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018 (bylos apeliacinėje instancijoje Nr. e2A-1133-XX/2019), kiek tai susiję su ieškovu, ir nagrinėjamoje byloje sprendžiami iš esmės neatsiejamai susiję teisės klausimai: dėl 2017 m. gruodžio 28 d. VMSA direktoriaus įsakymo Nr. 30-3400 teisėtumo ir CK 4.84 straipsnio 4 dalies taikymo bei ieškovo, kaip daugiabučių namų administratoriaus, paskyrimo pratęsimo kitų 5 metų laikotarpiui – iki 2022 m. gruodžio 31 d. Dėl to, kaip teisingai įvertino pirmosios instancijos teismas, civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018 (bylos apeliacinėje instancijoje Nr. e2A-1133-XX/2019) nustatytos aplinkybės ir joje pateikti teismo vertinimai dėl ieškovo paskyrimo pratęsimo (nepratęsimo) gali turėti esminę reikšmę ir šioje byloje.

37Teismas

konstatuoja:

38IV.

39Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4010.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

4211.

43Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

4412.

45Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apylinkės teismo nutarties, kuria CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu sustabdyta civilinė byla teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl bylos sustabdymo CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu

4613.

47Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. CPK pagal bylos sustabdymo pagrindus skiria dvi civilinės bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvųjį (CPK 164 straipsnis). Bylos sustabdymas yra procesinė priemonė, kuri taikoma tik išimtiniais atvejais, t. y. bylą reikia stabdyti tik tuomet, kai negalima jos nestabdyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1687/2011).

4814.

49Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi bylą sustabdė remiantis CPK 164 straipsnio 4 punktu, kuris numato, kad teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva sustabdyti bylą kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad kitos civilinės bylos išnagrinėjimas – baigtis, gali turėti reikšmės nagrinėjamai civilinei bylai, nes nagrinėjamos civilinės bylos dalykas (2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 30-3400 pakeitimas) yra išvestinis iš civilinės bylos Nr. e2-7995-599/2018. 2017 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3400 teisėtumo klausimas teisiškai reikšmingas nagrinėjamoje byloje Nr. e2-4698-566/2019.

5015.

51Pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą teismas gali stabdyti bylą tais atvejais, kai pripažįsta, kad bylą stabdyti būtina. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2012; 2016 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448-219/2016).

5216.

53Nagrinėjamu atveju spręsdamas dėl poreikio sustabdyti bylą pirmosios instancijos teismas nesirėmė aplinkybe, kad jis pats negali nustatyti kokių nors reikšmingų šiam ginčui išspręsti faktų, nenurodė, kad tokie faktai yra nustatinėjami kitose bylose, dėl kurių ši byla buvo sustabdyta, bet motyvavo laikiną proceso sustabdymą išimtinai siekiu gauti galimai reikšmingų duomenų, galinčių turėti įtakos nagrinėjamai civilinei bylai sprendžiant dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo.

5417.

55Tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nėra pagrįsta. Pritartina apeliantui, jog sprendžiant, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi būti išsiaiškinta, ar toks bylos stabdymas yra pateisinamas proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, o sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

5618.

57Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nepagrįstas civilinės bylos sustabdymas nedera su Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimais ir juos aiškinančia Europos žmogaus teisių teismo (toliau – ir EŽTT) praktika dėl teismo pareigos užtikrinti spartų procesą. Be pagrindo užtęsiamas bylos išnagrinėjimas neatitinka civilinio proceso tikslo kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.), civilinio proceso koncentruotumo principo (CPK 7 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455-611/2017).

5819.

59Teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, kiekvienu atveju turi įsitikinti, kad, nesustabdžius bylos, nėra galimybės tinkamai ją išnagrinėti ir kad sustabdymas nevilkins bylos nagrinėjimo. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo fakultatyviuoju pagrindu, net formaliai esant įstatyme nurodytam bylos sustabdymo pagrindui, turi šį klausimą spręsti individualiai, atsižvelgdamas į kiekvienos konkrečios bylos aplinkybes, nes, sustabdžius bylą be pakankamo pagrindo, vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami byloje dalyvaujančių asmenų interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2008).

6020.

61EŽTT bylos stabdymo klausimu savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad nacionalinis teismas neatleistas nuo pareigos užtikrinti bylos nagrinėjimą per protingą laiką ir kiekvienu atveju sustabdydamas bylą tol, kol bus išspręsta kita byla, nacionalinis teismas privalo tinkamai nustatyti šių bylų tiesioginį ryšį (EŽTT 2015-09-03 sprendimas byloje Bekerman prieš Lichtenšteiną, peticijos Nr. 34459/10, par.91).

6221.

63Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodo, kad kitos civilinės bylos baigtis gali turėti įtakos nagrinėjamai civilinei bylai sprendžiant dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo, dėl to yra pakankamas pagrindas konstatuoti nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymo būtinybę pagal CPK 164 straipsnio 4 punkte nurodytą pagrindą.

6422.

65Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2A-1133-XX/2019 pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018. Minėtoje byloje ieškovai UAB „Žirmūnų būstas“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Justiniškių būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Lazdynų butų ūkis“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Pašilaičių būstas“, UAB „Vilkpėdės būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Verkių būstas“, UAB „Naujininkų ūkis“ teismo prašo pakeisti 2017 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymo Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ 1 p. ieškovų UAB „Žirmūnų būstas“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Justiniškių būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Lazdynų butų ūkis“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Pašilaičių būstas“, UAB „Vilkpėdės būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Verkių būstas“ bei UAB „Naujininkų ūkis“ atžvilgiu, jį išdėstant sekančiai: „Pratęsti administravimo terminą iki kol daugiabučio gyvenamojo namo savininkai CK 4.84 str. 2 d. pagrindu priims sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo, bet ne ilgiau nei iki 2022-12-31, šiems Vilniaus miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriams“ (CPK 179 str. 3 d.).

6623.

67Taigi minėtas teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka ir nėra įsiteisėjęs. Apeliacinės instancijos tesimo vertinimu nėra pateisinama ir nesuderinama su proceso koncentracijos principo reikalavimais situacija, kai ieškovas reikšdamas ieškinį remiasi neįsiteisėjusiu teismo sprendimu ir vėliau tuo pagrindu prašo bylą stabdyti. Be to, sprendžiant, ar tam tikri konstatuoti faktai, aplinkybės ar teismo išaiškinimai gali turėti lemiamos reikšmės nagrinėjamoje civilinėje byloje, atsižvelgtina į tai, koks yra įrodinėjimo dalykas abejose civilinėse bylose – nagrinėjamoje civilinėje byloje - 2018 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3869/18 (2.1.1E-TD2), o kitoje civilinėje byloje - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 30-3400 teisėtumas. Taigi, ginčas kilo dėl viešojo administravimo subjekto priimto individualus administracinio akto panaikinimo, kai tuo tarpu byloje, dėl kurios Vilniaus miesto apylinkės teismas sustabdė civilinę bylą Nr. e2-4698-566/2019, sprendžiamas visiškai kito teisės akto teisėtumo klausimas. Nors abejose civilinės bylose reiškiami reikalavimai yra susiję, tačiau kiekvienoje iš šių bylų atsakovo veiksmai gali būti vertinami individualiai. Todėl ginčo baigtis vienoje iš bylų anaiptol nereiškia tokio paties rezultato ir kitoje bylose, todėl ir šiuo aspektu laukti, kaip kiti ginčas bus išnagrinėtas apeliacinės instancijos teisme, nėra nei tikslinga, nei ekonomiška.

6824.

69Byloje surinkti įrodymai turi būti vertinami pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymais (CPK 185 str.), taip pat laikantis betarpiškumo principo reikalavimų tiriant bet kuriuos įrodymus (CPK 14 str.). Vadinasi, kitų teismų atliktas jų nagrinėtų faktinių aplinkybių vertinimas negali turėti lemiamos reikšmės konkretaus teisėjo priimamam sprendimui toje konkrečioje byloje, taigi dar ir dėl šios priežasties bylos sustabdymo institutas nebuvo teismo išaiškintas teisingai.

7025.

71Taigi apeliacinės instancijos teismo vertinimu, remiantis aukščiau šioje nutartyje nurodytų aplinkybių visuma, pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinę pareigą visapusiškai ir išsamiai išnagrinėti ieškovo prašymą ir priimti teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą, netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias fakultatyvųjį bylos sustabdymą, neužtikrino proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principų (CPK 2 straipsnis, 7 straipsnis, 72 straipsnis). Skubotas procesinis sprendimas, priimtas neįvertinus visų reikšmingų faktinių aplinkybių, neįsigilinus į skirtinguose teismuose nagrinėjamų ginčų esmę, negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu, todėl skundžiama nutartis dėl neteisingai taikytos procesinės teisės normos naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ prašymas sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-4698-566/2019 atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

72Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

73atskirąjį skundą patenkinti.

74Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ prašymą sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-4698-566/2019 atmesti.

75Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. 0... 5. I. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. 2019 m. sausio 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo UAB... 8. 2.... 9. 2019 m. kovo 18 d. ieškovas pateikė prašymą, kuriuo prašo sustabdyti... 10. 3.... 11. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 28 d. nutartimi civilinę bylą... 16. 5.... 17. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje ieškovas savo ieškinį grindžia... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 19. 6.... 20. Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo... 21. 7.... 22. Atskirasis skundas grindžiamas šiuo pagrindiniu argumentu:... 23. 7.1.... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiamą nutartį priėmė... 25. 7.2.... 26. Skundžiamoje nutartyje teismas tik deklaratyviai pažymėjo, kad Vilniaus... 27. 8.... 28. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Naujininkų ūkis“ prašo... 29. 9.... 30. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais... 31. 9.1.... 32. Šioje civilinėje byloje teismas sprendimą stabdyti civilinės bylos... 33. 9.2.... 34. Skundžiamojoje nutartyje teismas, motyvuodamas savo procesinį sprendimą... 35. 9.3.... 36. Visi atsakovo atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl to, kad teismas... 37. Teismas... 38. IV.... 39. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. 10.... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 42. 11.... 43. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3... 44. 12.... 45. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apylinkės teismo... 46. 13.... 47. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 48. 14.... 49. Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi bylą sustabdė remiantis... 50. 15.... 51. Pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą teismas gali stabdyti bylą tais atvejais,... 52. 16.... 53. Nagrinėjamu atveju spręsdamas dėl poreikio sustabdyti bylą pirmosios... 54. 17.... 55. Tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nėra pagrįsta. Pritartina... 56. 18.... 57. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nepagrįstas civilinės bylos... 58. 19.... 59. Teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą,... 60. 20.... 61. EŽTT bylos stabdymo klausimu savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad... 62. 21.... 63. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodo, kad kitos... 64. 22.... 65. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, Vilniaus... 66. 23.... 67. Taigi minėtas teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka ir nėra... 68. 24.... 69. Byloje surinkti įrodymai turi būti vertinami pagal vidinį teisėjo... 70. 25.... 71. Taigi apeliacinės instancijos teismo vertinimu, remiantis aukščiau šioje... 72. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 73. atskirąjį skundą patenkinti.... 74. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartį panaikinti ir... 75. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....