Byla 2-1687/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Speisuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutarties, kuria teismas atsakovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato Savininkų Bendrijos „Spaudos rūmai“ prašymą tenkino ir sustabdė civilinę bylą Nr. 2-2487-823/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Speisuva“ ieškinį atsakovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato Savininkų Bendrijai „Spaudos rūmai“, dėl skolos ir delspinigių priteisimo; tretieji asmenys K. J., uždaroji akcinė bendrovė „VL turto valdymas“, akcinė bendrovė „Spauda“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl apmokėjimo už suteiktas elektros energijos tiekimo ir priežiūros, šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, liftų techninės priežiūros ir saugaus naudojimo paslaugas.

5Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai, susiję su teismo nutarties sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą pagrįstumu ir bylų sujungimu.

6Ieškovas UAB „Speisuva“ 2010 m. lapkričio 3 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato Savininkų Bendrijos „Spaudos rūmai“ ir 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimas bus visiškai įvykdytas. Savo reikalavimus ieškovas grindžia su atsakovu sudarytomis 2007 m. rugsėjo 19 d. elektros energijos tiekimo ir priežiūros, 2007 m. spalio 3 d. šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo ir 2007 m. rugsėjo 25 d. liftų techninės priežiūros ir saugaus naudojimo sutartimis (bylos Nr. 2-2487-823/2011).

72011 m. vasario 10 d. Spaudos rūmų aukštuminio pastato Savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ (toliau – Bendrija) kreipėsi į Vilniaus m. 1 apylinkės teismą prašydama pripažinti negaliojančia dalį 2007 m. rugsėjo 19 d. elektros energijos tiekimo ir priežiūros sutarties (toliau – Sutartis), o būtent 3.1, 3.2 punktus ir Sutarties Priedo B dalį: 2,3,4,5,7 ir 8 punktus bei uždrausti UAB „Speisuva“ ateityje atlikti bet kokius veiksmus, ko pasėkoje į aukštuminį pastatą (duomenys neskelbtini), Vilnius būtų nutraukta tiekti elektros energija (bylos Nr. 2-5722-599/2011).

82011 m. balandžio 13 d. Bendrija pateikė teismui prašymą sustabdyti civilinės bylos Nr. 2-2487-823/2011 nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta Vilniaus m. 1 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-5722-599/2011 pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškinį atsakovui UAB „Speisuva“ dėl 2007 m. rugsėjo 19 d. elektros energijos tiekimo ir priežiūros sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis. Nurodė, kad ieškinį prašomoje sustabdyti byloje UAB „Speisuva“ grindžia paminėta Sutartimi, tuo tarpu Vilniaus m. 1 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5722-599/2011 bus sprendžiama, ar Sutarties sąlygos, nustatančios UAB „Speisuva“ teisę reikalauti (duomenys neskelbtini) antkainio už patiektą elektros energiją, yra teisėtos ir galiojančios. Patenkinus ieškovo UAB „Speisuva“ ieškinį Vilniaus m. 1 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5722-599/2011 ieškovo reikalavimas prašomoje sustabdyti byloje ženkliai sumažėtų, todėl nurodyta byla nagrinėjamai bylai turi prejudicinę reikšmę.

9Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog atsakovo prašymui stabdyti bylos nagrinėjimą prieštarauja, kadangi ieškinys nagrinėjamoje byloje pareikštas dėl atsiskaitymo pagal tarp šalių sudarytas sutartis, galiojančias daug metų, Vilniaus m. 1 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-5722-599/2011 iškelta vėliau, nei pareikštas ieškinys nagrinėjamoje byloje, bylos sustabdymas užvilkintų procesą.

10Trečiojo asmens K. J. atstovas teismo posėdžio metu su prašymu stabdyti bylą nesutiko. Nurodė, kad tretysis asmuo K. J., kaip patalpų, esančių atsakovo administruojamame pastate, savininkas, moka už ieškovo teikiamą elektros energiją. Kadangi paslaugos buvo suteiktos, turi būti mokama sutartyje nurodytais tarifais. Sustabdžius bylos nagrinėjimą tretysis asmuo patirtų nuostolių.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi nusprendė sustabdyti civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Speisuva“ ieškinį atsakovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“, dėl skolos ir delspinigių priteisimo nagrinėjimą kol įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus m. 1 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5722-599/2011 pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškinį atsakovui UAB „Speisuva“ dėl 2007 m. rugsėjo 19 d. elektros energijos tiekimo ir priežiūros sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis. Nurodė, jog iš kartu su prašymu pateiktų dokumentų matyti, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teisme yra priimtas ir nagrinėjamas atsakovo ieškinys ieškovui dėl 2007 m. rugsėjo 19 d. elektros energijos tiekimo ir priežiūros sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis. Paminėtoje byloje be kita ko siekiama pripažinti negaliojančia ab initio sutarties sąlygą, numatančią skirstomųjų elektros tinklų priežiūros mokestį, kuris sudaro ieškovo reikalaujamos iš atsakovo priteisti šioje byloje sumos dalį (mokestis pagal sutartį įtraukiamas į elektros energijos kainą). Taigi teismo sprendimas Vilniaus m. 1 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5722-599/2011 turės prejudicinę reikšmę šiai civilinei bylai – tuo atveju, jei minėta sutarties sąlyga teismo būtų pripažinta negaliojančia ab initio, ieškovo reikalavimai šioje byloje negalėtų būti tenkinami visa apimtimi. Ieškovų argumentai, jog byla Vilniaus m. 1 apylinkės teisme pradėta vėliau nei pareikštas ieškinys nagrinėjamoje byloje, nesudaro pagrindo netaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte numatyto privalomojo bylos sustabdymo pagrindo.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

14Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – nestabdyti civilinės bylos Nr. 2-2487-823/2011, sujungti civilines bylas Nr. 2-2487-823/2011 ir Nr. 2-5722-599/2011 ir jas nagrinėti Vilniaus apygardos teisme. Skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Bendrija, piktnaudžiaudama procesinėmis teisėmis ir siekdami vilkinti procesą Vilniaus apygardos teisme, nepagrįstai kreipėsi į Vilniaus m. 1 apylinkės teismą dėl Sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis. UAB „Speisuva“ reikalavimai Bendrijai taip pat kyla iš minėtos Sutarties. Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, Bendrija nagrinėjamu atveju vadovaudamasi proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, galėjo ir turėjo reikšti UAB „Speisuva“ priešieškinį, kadangi tarp UAB „Speisuva“ ieškinio ir Bendrijos ieškinio, pareikšto Vilniaus m. 1 apylinkės teisme yra tarpusavio ryšys, t.y. abiejų šalių reikalavimai kildinami iš 2007 m. rugsėjo 19 d. Elektros energijos tiekimo ir priežiūros sutarties, ir juos kartu nagrinėjant būtų galima greičiau ir teisingiau išnagrinėti ginčus.
 2. LR CPK 163 str. 3 p. įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t.y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Prašyme stabdyti civilinę bylą nurodoma, kad patenkinus ieškovo ieškinį Vilniaus m. 1 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5722-599/2011 ieškovo UAB „Speisuva“ reikalavimas šioje dalyje ženkliai mažėtų. Jokios kitos teisinės reikšmės, išskyrus piniginių reikalavimų dydžio klausimas, minėtoje civilinėje byloje negali būti išspręstas.
 3. Negalimumas išnagrinėti civilinę bylą kol bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie turi būti nustatyti kitoje byloje. Vilniaus apygardos teismas nagrinėdamas civilinę bylą gali nustatyti ar Sutarties sąlygos, nustatančios ieškovo teisę reikalauti (duomenys neskelbtini) antkainio už patiektą elektros energiją yra teisėtos ir galiojančios. Todėl nėra jokio juridinio pagrindo stabdyti civilinę bylą dėl faktų, kuriuos teismas pats gali nustatyti nagrinėdamas bylą.
 4. LR CPK 136 str. 4 d. numatyta teismo teisė nustačius, kad teismų žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, sujungti tas bylas į vieną, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčiai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium.

15Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovo UAB „Speisuva“ atskirąjį skundą ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2011m. balandžio 19 d. nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Apeliantas atskirajame skunde pats patvirtina, kad tarp UAB „Speisuva“ ieškinio ir Bendrijos ieškinio, pareikšto Vilniaus m. 1 apylinkės teisme yra tarpusavio ryšys. Apeliantas pripažįsta, kad patenkinus Bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškinį apelianto reikalavimas atsakovui šioje byloje ženkliai sumažėtų. Taigi jis pripažįsta, kad kitoje civilinėje byloje nustatinėjami juridiniai faktai turės įtaką sprendžiant šioje byloje atsakovo įsiskolinimo ieškovui (apeliantui) dydžio klausimą.
 2. Apelianto ieškinio pagrindas šioje byloje yra jo su atsakovui sudaryta 2007 m. rugsėjo 19 d. Elektros energijos tiekimo ir priežiūros sutartis. Kitoje civilinėje byloje tarp tų pačių šalių yra kilęs ginčas dėl minėtos sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, t.y. dėl apelianto reikalaujamo elektros energijos antkainio pagrįstumo ir teisėtumo, dėl to, kad tokios sutarties nuostatos/sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Atsakovo reikalavimas kitoje byloje yra neturtinio pobūdžio, jo atsikirtimai šioje byloje buvo susiję būtent su reikalaujamo elektros energijos antkainio pagrįstumu ir teisėtumu (sandorio sąlygų atitikimas imperatyvioms įstatymo normoms), o šios aplinkybės yra tiriamos ir vertinamos Vilniaus 1 apylinkės teisme nurodytoje civilinėje byloje Nr. 2-5722-599/2011.
 3. Galutinis sprendimas Vilniaus m. 1 apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje turės įtakos teisingam ir pagrįstam šios bylos išnagrinėjimui: tuo atveju, jei Vilniaus m. 1 apylinkės teisme patvirtintų, jog Sutartis (jos dalis) prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir yra neteisėta, apeliantas nebegalėtų ginčijama Sutarties dalimi remtis, grįsdamas savo piniginio pobūdžio reikalavimus, toks faktas turėtų įrodomąją reikšmę ir nagrinėjamoje civilinėje byloje, vertinant apelianto reikalavimo dydžio pagrįstumą.
 4. Apeliantas beveik neturi jokio turto, o jo skolos kreditoriams siekia virš pusės milijono litų. Todėl teismui patenkinus apelianto ieškinį šioje byloje, atsakovas nebegalėtų susigrąžinti iš jo priteistų lėšų ir tokiu atveju būtų pažeista šalių teisių pusiausvyra. Be to, atsakovas nuosavų lėšų neturi, o apeliantas yra juridinis subjektas, atstovaujantis sau ir neturintis nei lėšų, nei jokio turto pastate, todėl atsakovui palankaus teismo sprendimo atveju kitoje byloje, apeliantas negalėtų užtikrinti iš atsakovo jam priteistų lėšų gražinimo.
 5. Abi bylos save esme yra absoliučiai skirtingos. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl atsakovo įsiskolinimo ieškovui UAB „Speisuva“ dydžio. Civilinėje byloje Nr. 2-5722-599/2011 sprendžiamas klausimas dėl sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, bylos prejudicinio ryšio su išnagrinėtomis kitomis civilinėmis bylomis, kurių atžvilgiu yra priimti teismų sprendimai ir nutartys. Nagrinėjamoje byloje dalyvauja ginčo šalys ir 3 tretieji asmenys, tuo tarpu kitoje civilinėje byloje ginčo šalys yra tik dvi – bendrija „Spaudos rūmai“ ir UAB „Speisuva“. Nagrinėjamoje byloje ginčo laikotarpis apima nuo 2009 m. balandžio 30 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d, o kitoje civilinėje byloje yra ginčijama sutarties dalis nuo jos sudarymo momento, t. nuo 2007 m. rugsėjo 18 d.
 6. Atsakovas šioje nagrinėjamoje byloje ginčija ne savo pareigą mokėti už apelianto praleidžiamą elektros energiją, bet pareigos – prievolės mastą. Apeliantas įrodinėja savo teisę reikalauti būtent nurodyto dydžio sumų už atsakovui praleistą elektros energiją pagal ginčijamą sutartį, kai tuo tarpu Vilniaus m. 1 apylinkės teisme yra įrodinėjamas ginčo sutarties neteisėtumas materialiąja prasme bei reikalaujamo elektros energijos praleidimo antkainio neteisėtumas.
 7. Pagal CPK bylų sujungimo klausimas yra teismo diskrecijos teisė, o ne pareiga. Apelianto savas įrodymų ir aplinkybių subjektyvus vertinimas negali įpareigoti teismą priimti nepagrįstą nutartį. Be to, tai prieštarauja CPK normoms.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė civilinę bylą pagal ieškovo ieškinį atsakovui dėl skolos ir delspinigių priteisimo už suteiktas elektros energijos tiekimo ir priežiūros, šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, liftų techninės priežiūros ir saugaus naudojimo paslaugas iki įsiteisės teismo sprendimas kitoje civilinėje byloje, kurioje nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių proceso šalių, tik užimančių atvirkštinę procesinę padėtį, dėl elektros energijos tiekimo ir priežiūros sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis.

18Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. 2002 m. CPK pagal bylos sustabdymo pagrindus skiria dvi civilinės bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvųjį (CPK 164 straipsnis). Esant bent vienam iš CPK ar kituose įstatymuose numatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų, teismas bylą sustabdyti privalo ex officio (iš lot. k. „pagal pareigas“), nepriklausomai nuo to, ar dalyvaujantys byloje asmenys išsakė nuomonę šiuo klausimu ir nepriklausomai nuo pareikštos nuomonės turinio, nes teismą tai padaryti įpareigoja įstatymas. Tačiau privalomojo bylos sustabdymo pagrindai ne visada yra akivaizdūs. Be to, teismas neturi bylos sustabdymo pagrindus taikyti formaliai. Civilinio proceso tikslai - kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu, nesudarytų sąlygų bylą vilkinti (1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str., CPK 2, 7, 72 str.). Ilgi bylos sustabdymo terminai sunkina ir tiesos nustatymą byloje. Spręsdamas dėl būtinumo sustabdyti bylą, teismas visų pirma privalo įsitikinti, ar sudaranti pagrindą privalomam bylos sustabdymui aplinkybė tikrai egzistuoja, ar nėra duomenų apie tai, kad artimiausiu metu pagrindas bylą sustabdyti išnyks, nes bus pašalintos jį sudariusios aplinkybės. Pažymėtina, kad net formaliai esant įstatyme nustatytam bylos sustabdymo pagrindui, teismas privalo bylos sustabdymo klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje AB „ Geonafta“, Svenska Petroleum Exploration AB v. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, bylos Nr. 3K-7-268/2005; Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lakričio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-703/2007).

19Pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas ne tik nepažeidžia civilinio proceso tikslų ir principų bei Konvencijos 6 straipsnio reikalavimų, bet ir yra vienas iš procesinių teisinių garantų, užtikrinančių tinkamą asmenų teisių bei teisėtų interesų gynybą, įstatymų taikymą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2008). Visais atvejais bylos sustabdymas, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, turi atitikti proporcingumo principą (žr. König v. Germany, judgment of 28 June 1978, Series A no. 27, § 110; Boddaert v. Belgium, judgment of 12 October 1992, Series A no. 235 D, § 39; Pafitis and Others v. Greece, judgment of 26 February 1998, Reports 1998 I, § 97; Stork v. Germany, no. 38033/02, § 44, 13 July 2006).

20Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė reikalavimą atsakovui dėl 197 330,27 Lt skolos už suteiktas paslaugas ir 15 736,58 Lt delspinigių priteisimo (viso – 213066,85 Lt). Šiuos reikalavimus ieškovas grindė tarp šalių sudarytų sutarčių (2007 m. rugsėjo 19 d. elektros energijos tiekimo ir priežiūros sutarties, 2007 m. spalio 3 d. šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties, 2007 m. rugsėjo 25 d. liftų techninės priežiūros ir saugaus naudojimo sutarties) netinkamu vykdymu, konkrečiai, neatsiskaitymu už suteiktas paslaugas. Vilniaus m. 1 apylinkės teisme tarp tų pačių proceso šalių nagrinėjamas atsakovo reikalavimas pripažinti negaliojančia 2007 m. rugsėjo 19 d. elektros energijos tiekimo ir priežiūros sutarties dalį dėl nagrinėjamos bylos ieškovo, kaip elektros energiją tiekiančio tarpininko, teisės reikalauti iš atsakovo sumokėti nustatyto dydžio antkainį, taip pat reikalavimas uždrausti ieškovui ateityje atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių galėtų būti nutrauktas elektros energijos tiekimas (civilinės bylos Nr. 2-5722-599/2011). Patenkinus nagrinėjamos bylos atsakovo ieškinio dalį Vilniaus m. 1 apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-5722-599/2011 ir pripažinus 2007 m. rugsėjo 19 d. elektros energijos tiekimo ir priežiūros sutarties dalį negaliojančia, atsirastų pagrindas iš dalies netenkinti ieškovo reikalavimo, kildinamo iš šios sutarties netinkamo vykdymo. Tai reiškia, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5722-599/2011 nustatytos aplinkybės gali turėti esminės reikšmės nagrinėjamos bylos rezultatui, tačiau tik ta apimtimi kiek tai susiję su reikalavimų, kildinamų iš 2007 m. rugsėjo 19 d. sutarties, tinkamu vykdymu. Klausimai, susiję su 2007 m. spalio 3 d. šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties bei 2007 m. rugsėjo 25 d. liftų techninės priežiūros ir saugaus naudojimo sutarties galiojimu Vilniaus m. 1 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5722-599/2011 nėra sprendžiami. Kitaip tariant, kitoje civilinėje byloje nustatytos aplinkybės gali turėti prejudicinę reikšmę nagrinėjamos bylos daliai. Tačiau vien tai dar nesudaro pagrindo stabdyti nagrinėjamos bylos CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu.

21Pirma, bylos sustabdymas niekuomet neužtikrina jos spartaus išnagrinėjimo, kadangi sustabdytoje byloje gali būti sprendžiami tik procesiniai klausimai, susiję su laikinosiomis apsaugos priemonėmis (CPK 166 str. 3 p.). Bylą reikia stabdyti tik tuomet, kai negalima jos nestabdyti, šiuo atveju, kai iš tiesų negalima išnagrinėti bylos, kol nebus išspręsta kita byla. Tai reiškia, kad bylos sustabdymas yra tokia procesinė priemonė, kuri taikoma tik išimtiniais atvejais.

22Antra, kitoje civilinėje byloje priimtas teisinis rezultatas bus teisiškai reikšmingas tik daliai nagrinėjamos bylos, kurioje reikalavimai kildinami iš trijų sutarčių netinkamo vykdymo. Todėl teismas galėtų nagrinėti bylos dalį, kurioje reikalavimai kildinami iš kitų dviejų sutarčių ir joje priimti dalinį sprendimą (CPK 261 str.).

23Trečia, CPK 136 straipsnio ketvirtoji dalis įtvirtina, kad teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Kolegijos nuomone, šiuo atveju ir susidarė tokia faktinė bei procesinė situacija, kai Vilniaus apygardos teismas gali toliau nagrinėti bylą pagal visus joje pareikštus reikalavimus ir prisijungti žemesnės instancijos teisme tarp tų pačių proceso šalių nagrinėjamą kitą civilinę bylą, kuri glaudžiai susijusi su Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla. Tokiu būdu būtų užtikrintas proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų, kildinamų iš civilinio proceso tikslų, įgyvendinimas (CPK 2, 7 str.). Toks procesinis sprendimas šiuo atveju labiausiai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintą asmenų teisę į kuo spartesnį bylos išnagrinėjimą.

24Esant dideliems teismų darbo krūviams ir ilgiems bylų išnagrinėjimo terminams, nėra racionalu, kad iš tų pačių teisinių santykių kilusius ginčus nagrinėtų skirtingi teismai. Tai neatitiktų ne tik ekonomiškumo ir bylų nagrinėjimo operatyvumo principų, bet ir protingumo kriterijų (CPK 7 str., 3 str. 1 d., CK 1.5 str.). Be to, pagrįstas atskirajame skunde nurodytas argumentas, kad aplinkybę, ar 2007 m. rugsėjo 19 d. elektros energijos tiekimo ir priežiūros sutarties 3.1, 3.2 punktai, šios Sutarties priedo B dalies 2, 3, 4, 5, 7 ir 8 punktai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, gali ir turi ex officio patikrinti nagrinėjamoje byloje ginčą sprendžiantis Vilniaus apygardos teismas (CK 1.78 str. 5 d., 1.80 str.). Argumentais dėl sutarties neatitikimo imperatyvioms įstatymo normoms atsakovas turi galimybę gintis ne tik pareikšdamas priešieškinį, bet ir pateikdamas byloje materialinio teisinio pobūdžio atsikirtimus.

25Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, nustatančias bylos privalomą sustabdymą ir nepagrįstai sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis naikintina kaip neteisėta ir nepagrįsta (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 2 p., 338 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl apmokėjimo už suteiktas elektros energijos... 5. Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai, susiję su teismo nutarties... 6. Ieškovas UAB „Speisuva“ 2010 m. lapkričio 3 d. kreipėsi į Vilniaus... 7. 2011 m. vasario 10 d. Spaudos rūmų aukštuminio pastato Savininkų bendrija... 8. 2011 m. balandžio 13 d. Bendrija pateikė teismui prašymą sustabdyti... 9. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog atsakovo prašymui... 10. Trečiojo asmens K. J. atstovas teismo posėdžio metu su prašymu stabdyti... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi nusprendė... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio... 15. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovo UAB... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė... 18. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 19. Pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas ne tik nepažeidžia civilinio... 20. Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė reikalavimą atsakovui dėl 197 330,27... 21. Pirma, bylos sustabdymas niekuomet neužtikrina jos spartaus išnagrinėjimo,... 22. Antra, kitoje civilinėje byloje priimtas teisinis rezultatas bus teisiškai... 23. Trečia, CPK 136 straipsnio ketvirtoji dalis įtvirtina, kad teismas,... 24. Esant dideliems teismų darbo krūviams ir ilgiems bylų išnagrinėjimo... 25. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas,... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 27. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartį panaikinti....