Byla e2S-1845-910/2018
Dėl nuosavybės teisės gynimo nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu, trečiasis asmuo UAB „Subačiaus namai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau – DNSB) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo DNSB „Amatų kiemas“ ieškinį atsakovui UAB „Jungtiniai projektai“ dėl nuosavybės teisės gynimo nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu, trečiasis asmuo UAB „Subačiaus namai“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo DNSB „Amatų kiemas“ ieškinį atsakovui UAB „Jungtiniai projektai“ dėl nuosavybės teisės gynimo nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu, trečiasis asmuo UAB „Subačiaus namai“.

42. 2018 m. vasario 2 d. gautas ieškovo pareiškimas, kuriuo jis atsisako nuo visų reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje, prašo bylą nutraukti.

53. Atsakovo bei trečiojo asmens atstovas pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal į bylą pateiktus rašytinius dokumentus. Atsakovas nurodė, kad už visas byloje suteiktas teisines paslaugas sumokėjo trečiasis asmuo UAB „Subačiaus namai“ pagal su atsakovu UAB „Jungtiniai projektai“ sudarytą 2017 m. gegužės 17 d. Susitarimą, kuriuo be kita ko, atsakovas perleido trečiajam asmeniui teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Bylinėjimosi išlaidas atsakovas prašė paskirstyti vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, įvertinus procesinį ieškovo elgesį. Atsakovo teigimu, ieškovas nuo bylos iškėlimo elgėsi nesąžiningai, vilkino bylą, nes buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. 2017 m. gegužės 4 d. tikslindamas ieškinį, ieškovas neatsisakė tų reikalavimų, kuriems jau nebuvo faktinio pagrindo, reikalavimo išmontuoti pastolius ir atidengti dūmtraukius ieškovas atsisakė tik 2017 m. spalio 16 d. parengiamojo teismo posėdžio metu. Vėliau ieškovas tikslino ieškinio reikalavimus, prašė pakeisti proceso dalyvių procesinę padėtį, įtraukti naujus dalyvius, teismo nurodytu terminu nepareiškė patikslinto ieškinio trečiajam asmeniui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

74. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. kovo 6 d. nutartimi ieškovo DNSB „Amatų kiemas“ atsisakymą nuo ieškinio priėmė ir civilinę bylą nutraukė; priteisė iš ieškovo DNSB „Amatų kiemas“ 3599,75 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens UAB „Subačiaus namai“ naudai.

85. Spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, teismas pažymėjo, kad atsisakymo nuo ieškinio priežasčių ieškovas nenurodė, tokio savo procesinio elgesio nemotyvavo. Atsakovas ir trečiasis asmuo turėjo procesinėmis priemonėmis gintis nuo pareikšto ieškinio, taip patirdamas išlaidas teisinei pagalbai apmokėti. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas teigė, kad byla šiuo atveju baigta atsakovo bei trečiojo asmens, veikusio atsakovo pusėje, naudai.

96. Teismas, vertindamas bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastis, taip pat atsižvelgė į tai, kad ieškinys buvo tikslinamas 2017 m. gegužės 3 d. Aiškinamuoju raštu, reiškiant reikalavimus dėl pastolių išmontavimo ir dūmtraukių atidengimo jau po to, kai tam nebuvo faktinio pagrindo. Ieškovas šių ieškinio reikalavimų atsisakė tik 2017 m. spalio 16 d. parengiamojo teismo posėdžio metu, keisdamas ieškinio dalyką. Procesinio pobūdžio prašymus ieškovas teikė ir 2018 m. sausio 3 d. teismo posėdžio metu, dėl to teismo posėdį teko vėl atidėti. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovas nesilaikė proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų, nesirūpino greitu bylos išnagrinėjimu, dėl to atsakovas bei trečiasis asmuo patyrė bylinėjimosi išlaidų, kurių, ar bent jų dalies, galėjo išvengti.

107. Teismas pažymėjo, kad be atsiliepimo į ieškinį ir atskirojo skundo, atsakovo bei trečiojo asmens atstovas šioje byloje teikė ne vieną procesinį dokumentą, reaguodamas į ieškovo reiškiamus procesinio pobūdžio prašymus, dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose. Teismas vertino, kad atsakovo (trečiojo asmens) patirtos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos bei neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus darbo užmokesčio dydžio advokato pagalbai apmokėti, todėl iš ieškovo priteistinos visa apimtimi. Vadovaudamasis 2017 m. gegužės 17 d. Susitarimu dėl teisminio interesų atstovavimo ir išlaidų padengimo, sudarytu atsakovo UAB „Jungtiniai projektai“ ir trečiojo asmens UAB „Subačiaus namai“, bylinėjimosi išlaidas teismas priteisė trečiojo asmens naudai.

11III. Atskirojo skundo argumentai

128. Ieškovas DNSB „Amatų kiemas“ pateikė atskirąjį skundą dėl 2018 m. kovo 6 d. nutarties, prašydamas panaikinti nutarties dalį, kuria iš ieškovo trečiojo asmens naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

138.1. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, buvo pateiktos ne UAB „Jungtiniai projektai“ ir UAB „Subačiaus namai“ atstovo pagal pavedimą advokato Dainiaus Burdulio, o kito advokato Lino Sesicko išrašytos PVM sąskaitų-faktūrų kopijos, nors šis advokatas civilinėje byloje nedalyvavo ir nebuvo pripažintas atstovu pagal pavedimą. PVM sąskaitose-faktūrose nenurodyta, kokiuose teismo procesuose suteiktos paslaugos, nors buvo ir kitų civilinių bylų, kuriose advokatas atstovavo šiems asmenims.

148.2. UAB „Subačiaus namai“ vardu atstovas pagal pavedimą advokatas Dainius Burdulis 2018 m. vasario 15 d. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiojo asmens UAB „Subačiaus namai“ naudai, jame nebuvo įvardinta nei suma, nei pridėti pagrindžiantys dokumentai ir nesudaryta galimybė pasisakyti dėl tokio procesinio prašymo.

158.3. Byloje nėra jokių įrodymų, kad advokatas Dainius Burdulis veikia partnerystės pagrindais su advokatu Linu Sesicku. Galbūt Dainius Burdulis nėra PVM mokėtojas.

168.4. Pagal Lietuvos advokatūros įstatymą advokatai, veikiantys partnerystės pagrindais, privalo turėti kontoros įvardinimą pagal savo pavardę arba vieno iš advokato pavardę ir žodis „partneriai“. PVM sąskaita-faktūra išrašyta „Advokatų kontora GLIMSTED Bernotas ir partneriai“. Dėl to proceso dalyvių apmokėtos paslaugos advokatui Linui Sesickui negali būti pripažintos bylinėjimosi išlaidomis.

178.5. Teisėja privalėjo vadovautis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 punktu, priteisdama bylinėjimosi išlaidas, privalėjo nustatyti priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgti į bylos sudėtingumą bei kitus kriterijus, tačiau teisėja nemotyvuotai pritaikė maksimalius koeficientus, skaičiuojant advokatui apmokėti patirtas išlaidas.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies

209. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (ir atsiliepimo į jį) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde (atsiliepime į jį) nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

2110. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

2211. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria, ieškovui atsisakius ieškinio, iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo teisės normas šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms.

2312. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, reglamentuojamas CPK 94 straipsnyje. Šioje teisės normoje nustatyta, kad tokiu atveju teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

2413. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl CPK 94 straipsnio aiškinimo ir taikymo, pažymėta, kad ir tais atvejais, kai byla (ar jos dalis) baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, galima nustatyti, kas teisiškai laimėjo bylą (ar jos dalį), o kas ją pralaimėjo. Taikant CPK 94 straipsnio 1 dalį, įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežastys: ieškovas dalies ieškinio atsisakė (sumažino savo reikalavimus) dėl svarbių priežasčių, nenurodydamas priežasčių ar dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-550/2012; 2013 m. spalio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013; 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2013; kt.).

2514. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas atidžiai išanalizavo aplinkybes, reikšmingas sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą (CPK 94 straipsnis). Nutartyje teisingai pažymėta, kad ieškovas, teikdamas pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, nenurodė atsisakymo priežasčių. Dėl pareikšto ieškinio, kurio ieškovas vėliau atsisakė, šalys patyrė bylinėjimosi išlaidų, todėl, įvertinęs ieškovo procesinį elgesį bylos nagrinėjimo metu, ieškovui nenurodžius ieškinio atsisakymo priežasčių, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas ir trečiasis asmuo atsakovo pusėje turi teisę reikalauti iš ieškovo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl ieškovo inicijuoto teismo proceso. Ieškovas atskirajame skunde nekvestionuoja konkrečių teismo nurodytų aplinkybių, papildomai nepaaiškina ieškinio atsisakymo priežasčių, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo daryti priešingos išvados.

2615. Atskirajame skunde ieškovas teigia, kad prie prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas pridėtos kito advokato vardu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, jose nenurodyta, kokiuose teismo procesuose suteiktos paslaugos. Tokie skundo argumentai laikytini nepagrįstais. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovo ir trečiojo asmens atstovas, teikdamas prašymą dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pateikė aiškius tai patvirtinančius įrodymus – PVM sąskaitas-faktūras, taip pat suteiktų teisinių paslaugų specifikaciją, kurioje matyti suteiktų paslaugų faktas, pobūdis, trukmė ir kaina. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad pagal ieškovo ginčijamas PVM sąskaitas-faktūras paslaugos buvo suteiktos rengiant procesinius dokumentus ir atliekant kitus procesinius veiksmus būtent ieškovo inicijuotoje byloje. Vien aplinkybė, kad PVM sąskaitos-faktūros išrašytos kito advokatų kontoros „GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai“ advokato Lino Sesicko vardu, nesudaro pagrindo spręsti, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra nepagrįstos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovo ir trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos sumokėtos ne PVM sąskaitą-faktūrą išrašiusiam advokatui, o advokatų kontorai „GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai“. Klientui visiškai apmokėjus išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, jo patirtų bylinėjimosi išlaidų suma vertintina kartu su PVM mokesčio suma, nes būtent tokio dydžio išlaidos už advokato teisinę pagalbą yra patirtos. Nagrinėjamu atveju už teisines paslaugas išrašytas PVM sąskaitas-faktūras trečiasis asmuo apmokėjo visiškai, t. y. kartu su jose nurodytu pridėtinės vertės mokesčiu, taigi dėl atlygintinų bylinėjimosi išlaidų dydžio teismas pagrįstai sprendė vertindamas visą jo už teisines paslaugas sumokėtą sumą.

2716. Ieškovas atskirajame skunde taip pat teigia, kad teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, privalėjo atsižvelgti į bylos sudėtingumą bei kitus kriterijus. Su tokiu ieškovo argumentu iš dalies sutiktina. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiama nutartimi nepakankamai išsamiai įvertintas patirtų bylinėjimosi išlaidų dydžio pagrįstumas.

2817. Bylos duomenimis, trečiojo asmens UAB „Subačiaus namai“ patirtos bylinėjimosi išlaidos su PVM sudarė iš viso 3599,75 Eur: UAB „Subačiaus namai“ ir UAB „Jungtiniai projektai“ statybos valdymo sutarties analizė – 90,75 Eur, prašymo teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo parengimas – 151,25 Eur, atskirojo skundo dėl 2017 m. gegužės 15 d. nutarties parengimas – 90,75 Eur, komunikacija su teismo personalu dėl elektroninės prieigos prie bylos medžiagos suteikimo – 60,50 Eur, susitikimas su UAB „Jungtiniai projektai“ atstovu ir įrodymų byloje surinkimo aptarimas – 60,50 Eur, komunikacija su antstoliu dėl faktinių aplinkybių surinkimo – 30,25 Eur, ieškinio ir bylos medžiagos analizė – 302,50 Eur, atsiliepimo į ieškinį parengimas – 1028,50 Eur, dalyvavimas darbų vykdymo vietos apžiūroje, konsultacija dėl teismo nutarties vykdymo – 151,25 Eur, komunikacija su kliento atstovais dėl teismo nutarties vykdymo ir reikalavimo stabdyti statybos darbus – 60,50 Eur, prašymo dėl atskirojo skundo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimo skubos tvarka parengimas ir pateikimas teismui – 242 Eur, atstovavimas parengiamajame teismo posėdyje – 272,25 Eur, pasirengimas parengiamajam teismo posėdžiui – 242 Eur, prašymo taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, reikalavimų pakeitimo, trečiųjų asmenų įtraukimo byloje analizė ir vidinis aptarimas – 90,75 Eur, paaiškinimų dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones parengimas ir pateikimas teismui – 453,75 Eur, prašymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones parengimas ir pateikimas teismui – 272,25 Eur.

2918. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės normų, reglamentuojančių išlaidų už advokato teisinę pagalbą atlyginimą, išaiškinta, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011 m. vasario 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

3019. Spręsdamas dėl atsakovui atlygintinų teisinės pagalbos išlaidų dydžio, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 punkte įtvirtintais kriterijais, atsižvelgia į Rekomendacijose nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius, šalių atstovų galimas darbo ir laiko sąnaudas, parengtų procesinių dokumentų kiekį, pobūdį, turinį.

3120. Pagal Rekomendacijų 7, 8.15, 8.16, 8.19, 8.20 punktų nuostatas maksimalus atlygis už atsiliepimo į ieškinį parengimą – 2,5, už atskirąjį skundą – 0,4, už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai – 0,4, už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui, kitų teisinių paslaugų teikimo valandą – 0,1 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.

3221. Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidos patirtos 2017 m. IV ketvirtį. Užpraėjusio, t. y. 2017 m. II ketvirčio, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje – 838,70 Eur. Vadinasi, maksimalus atlygis už atsiliepimo į ieškinį parengimą būtų 2096,75 Eur, už atskirojo skundo, taip pat prašymo, reikalavimo, atsikirtimų ar paaiškinimų parengimą - 335,48 Eur, už teisinių konsultacijų valandą, atstovavimo teisme, pasirengimo posėdžiui valandą – 83,87 Eur.

3322. Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 punkte nurodyta, kad, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas, be kita ko, atsižvelgia į bylos sudėtingumą (2.1 punktas), teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą (2.2 punktas), sprendžiamų teisinių klausimų naujumą (2.7 punktas), šalių elgesį proceso metu (2.8 punktas), advokato darbo laiko sąnaudas (2.9 punktas).

3423. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs patirtų bylinėjimosi išlaidų pobūdį, taip pat atsižvelgęs į Rekomendacijose nurodytus kriterijus, sprendžia, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos ir jų dydis iš dalies yra nepagrįsti. Teismo vertinimu, atsakovo ir trečiojo asmens prašymas priteisti 60,50 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl komunikacijos su teismo personalu dėl elektroninės prieigos prie bylos medžiagos suteikimo, negali būti tenkinamas. Tai – techninio pobūdžio klausimų sprendimas, nereikalaujantis teisinių žinių. Be to, iš ieškovo taip pat prašoma priteisti 302,50 Eur už ieškinio ir bylos medžiagos analizę ir 1028,50 Eur už atsiliepimo į ieškinį parengimą. Pažymėtina, kad atsiliepimui į ieškinį parengti neabejotinai reikėjo analizuoti tiek ieškinį, tiek kitą bylos medžiagą, todėl reikalavimas papildomai priteisti 302,50 Eur už procesinių dokumentų analizę laikytinas pertekliniu ir nepagrįstu. Prašymo dėl atskirojo skundo nagrinėjimo datos skyrimo parengimo išlaidos – 242 Eur – šiuo atveju pripažintinos nebūtinomis, nes tokiam prašymui parengti nereikia specialių teisinių žinių. Pasirengimo parengiamajam teismo posėdžiui išlaidos – 242 Eur – ir atstovavimo parengiamajame teismo posėdyje išlaidos – 272,25 Eur – viršija pagal Rekomendacijas apskaičiuotus maksimalius atlygintinų tokio pobūdžio išlaidų dydžius: teisinių paslaugų detalizacijoje nurodyta, kad pasirengimas parengiamajam posėdžiui truko 2 val., atstovavimo parengiamajame posėdyje trukmė – 2 val. 15 min. Pagal Rekomendacijų 9 punktą teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis; minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinamas: iki 30 min. atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Minėta, pagal Rekomendacijų 7, 8.19 punktų nuostatas nagrinėjamam atvejui aktualiu laikotarpiu maksimalus rekomenduojamas atlygis už teisinių konsultacijų valandą, atstovavimo teisme, pasirengimo posėdžiui valandą – 83,87 Eur. Vadinasi, maksimali suma už dvi valandas trukusį pasirengimą parengiamajam teismo posėdžiui ir dviejų valandų trukmės atstovavimą parengiamajame teismo posėdyje būtų 335,48 Eur (83,87 Eur x 4 val.). Taigi reikalauta šių išlaidų bendra suma – 514,25 Eur (242 Eur + 272,25 Eur) – iš dalies nepagrįsta, kaip viršijanti maksimalų pagal Rekomendacijas nustatytą atlygintiną tokio pobūdžio išlaidų dydį – 335,48 Eur (nepagrįsta šių išlaidų dalis – 178,77 Eur). Paaiškinimų dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones parengimo išlaidų suma – 453,75 Eur – taip pat iš dalies nepagrįsta, nes viršija maksimalų pagal Rekomendacijas apskaičiuotą tokio pobūdžio išlaidų dydį – 335,48 Eur (Rekomendacijų 7, 8.16 punktai) (nepagrįsta šių išlaidų dalis – 118,27 Eur).

3524. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad atsakovo ir trečiojo asmens pagrįstai patirtomis išlaidomis galėtų būti pripažinta 2697,71 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų suma (3599,75 Eur – 60,50 Eur – 302,50 Eur – 242 Eur – 178,77 Eur – 118,27 Eur). Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodyta bylinėjimosi išlaidų suma taip pat nepriteistina visa apimtimi, atsižvelgiant į CPK 98 straipsnio 2 dalyje ir Rekomendacijų 2 punkte įtvirtintus kriterijus. Įvertinus atsakovo ir trečiojo asmens atstovo advokato parengtų procesinių dokumentų turinį, apimtį, galimas advokato darbo ir laiko sąnaudas jiems parengti, atstovavimo teisme trukmę, be kita ko, atsižvelgus į Rekomendacijose įtvirtintus maksimalius užmokesčio advokatui dydžius, nagrinėjamu atveju pagrįsta ir atlygintina pripažįsta 80 proc. bylinėjimosi išlaidų sumos, t. y. 2158,17 Eur (2697,71 Eur x 80 proc.).

3625. Apibendrinant išdėstytus motyvus, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria trečiajam asmeniui iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos, keistina – trečiajam asmeniui iš ieškovo priteistina iš viso 2158,17 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 94 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

38patenkinti atskirąjį skundą iš dalies.

39Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 6 d. nutarties dalį, kuria trečiajam asmeniui iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos.

40Priteisti iš ieškovo DNSB „Amatų kiemas“ (juridinio asmens kodas 300038705) 2158,17 Eur (du tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt aštuonis eurus 17 ct) pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens UAB „Subačiaus namai“ (juridinio asmens kodas 303243957) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal... 4. 2. 2018 m. vasario 2 d. gautas ieškovo pareiškimas, kuriuo jis atsisako nuo... 5. 3. Atsakovo bei trečiojo asmens atstovas pateikė prašymą priteisti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. kovo 6 d. nutartimi ieškovo DNSB... 8. 5. Spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, teismas pažymėjo,... 9. 6. Teismas, vertindamas bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastis, taip... 10. 7. Teismas pažymėjo, kad be atsiliepimo į ieškinį ir atskirojo skundo,... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. 8. Ieškovas DNSB „Amatų kiemas“ pateikė atskirąjį skundą dėl 2018 m.... 13. 8.1. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų... 14. 8.2. UAB „Subačiaus namai“ vardu atstovas pagal pavedimą advokatas... 15. 8.3. Byloje nėra jokių įrodymų, kad advokatas Dainius Burdulis veikia... 16. 8.4. Pagal Lietuvos advokatūros įstatymą advokatai, veikiantys partnerystės... 17. 8.5. Teisėja privalėjo vadovautis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies... 20. 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (ir... 21. 10. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 22. 11. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties... 23. 12. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai byla baigiama nepriimant teismo... 24. 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl CPK 94 straipsnio... 25. 14. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamoje nutartyje... 26. 15. Atskirajame skunde ieškovas teigia, kad prie prašymo priteisti... 27. 16. Ieškovas atskirajame skunde taip pat teigia, kad teismas, priteisdamas... 28. 17. Bylos duomenimis, trečiojo asmens UAB „Subačiaus namai“ patirtos... 29. 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės normų,... 30. 19. Spręsdamas dėl atsakovui atlygintinų teisinės pagalbos išlaidų... 31. 20. Pagal Rekomendacijų 7, 8.15, 8.16, 8.19, 8.20 punktų nuostatas maksimalus... 32. 21. Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidos patirtos 2017 m. IV ketvirtį.... 33. 22. Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už... 34. 23. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs patirtų bylinėjimosi... 35. 24. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad atsakovo ir trečiojo... 36. 25. Apibendrinant išdėstytus motyvus, pirmosios instancijos teismo nutarties... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 38. patenkinti atskirąjį skundą iš dalies.... 39. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 6 d. nutarties dalį,... 40. Priteisti iš ieškovo DNSB „Amatų kiemas“ (juridinio asmens kodas...