Byla 1-32-445/2015
Dėl vagystės iš A. K. priklausančio namelio ant ratų

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant prokurorui Kostui Vinerskui, gynėjui advokatui Gintarui Česnulevičiui, teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje :

2E. S., gim. ( - ), a.k. ( - ), leituvis, Lietuvos Respublikos

3pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, nevedęs,

4gyv. ( - ), teistas:

51. 2011-03-14 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str.2d., 1m.3mėn. laisvės apribojimo bausme. 2011-08-03 Varėnos rajono apylinkės teismo nutartimi bausmė pakeista į 45 parų arešto;

62. 2011-09-29 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str.2d., 187 str.3d., 8 mėn. laisvės atėmimo;

73. 2012-01-23 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str.2d., 22 str.1d., 178 str.2d., 187 str.3d.,

81m.6 mėn. laisvės atėmimo;

94. 2013-12-03 Prienų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu nuteistas pagal LR BK 178 str..1d., 30 parų arešto;

105. 2014-07-08 Prienų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 22 str.1d., ir 178 str.2d., 178 str.3d., 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis LR 64-1 str. paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti 1 metus laisvės atėmimo, teistumui neišnykus,

11kaltinamas pagal LR BK 178 str.2 d. ( du nusikaltimai), 187 str.3 d.,

12Teismas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

13E. S. pagrobė svetimą turtą, įsibraudamas į patalpą, o būtent : laikotarpiu nuo 2014-08-23 d. iki 2014-10-11d., tiksli data ir laikas tyrimo metu nenustatytas, ( - ), Varėnos r., prie ( - ) ežero, pro duris įsibrovė į A. K. namelį ant ratų ir iš vidaus pagrobė svetimą turtą, A. K. priklausančią palapinę – 14.48 eurų (50 Lt) vertės, tuo padarydamas nukentėjusiajam A. K. 14.48 eurų turtinę žalą.

14Taip pat jis, kad pagrobė svetimą turtą, įsibraudamas į patalpą, o būtent : 2014-12-03 apie 20 val., ( - ), Varėnos r., išdaužęs langą pro jį pateko į P. B. gyvenamąjį namą ir iš vidaus pagrobė svetimą turtą, P. B. priklausančius daiktus, dvi poras sportinių batelių bendros 100 litų ( 28, 96 eurų ) vertės, lagaminą 100 litų (28,96 eurų) vertės, taip pat atlupęs ūkinio pastato sienos lentelę pro ją pateko į vidų ir pagrobė P. B. priklausantį žvejybinį ECHOLOTĄ 400 litų (115,84 eurų vertės), tuo padarydamas nukentėjusiajam P. B. (173,77 eurų) turtinę žalą.

15Taip pat jis sunaikino svetimą turtą, nedidelės vertės, o būtent : 2014-12-03 apie 20 val., ( - ), Varėnos r., su metaliniu strypu išdaužė P. B. priklausančio gyvenamojo namo lango stiklo paketą, padarydamas nukentėjusiajam P. B. 500 litų (144, 81 eurų) turtinę žalą.

16Kaltinamojo kaltė įrodyta.

17Dėl vagystės iš A. K. priklausančio namelio ant ratų

18Kaltinimasis E. S. kaltę pripažino pilnai ir parodė, kad tikslaus laiko negali nurodyti, vaikštinėjo prie ( - ) kaimo esančio ežero ( - ) ir matė pastatytą poilsio namelį ant ratų. Anksčiau prie namelio matė kitus asmenis, kam priklauso namelis nežinojo. 2014 metų rugpjūčio mėn. pabaigoje ar rugsėjo mėn., tikslios datos neprisimena, eidamas pro šalį sugalvojo įsibrauti į namelį. Eidamas rado kažkokį metalinį daiktą, kaip laužtuvėlį, kurio pagalba atidarė užrakintas duris. Iš namelio vidaus pavogė vieną palapinę – 50 Lt vertės, daugiau daiktų nepaėmė.

19Tokius parodymus E. S. patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu(b.l. 92-96).

20Nukentėjusysis A. K. parodė, kad kurį laiką nesilankė jam priklausančiame namelyje ( - ) kaime. 2014-10-11 val. atvykęs pamatė, kad durys uždarytos nesandariai. Namuko viduje buvo netvarka, pastebėjo, kad dingo 50 litrų talpos dujų balionas-130 litų vertės, trys meškerės ir dėžutė su žvejybos reikmenimis bendros 210 litų vertės, statulėlė su angeliuko atvaizdu 10 litų vertės, trys dantų šepetėliai 10 litų vertės, lauko badmintono raketės su tinklu 60 litų vertės, dvi palapinės bendros 80 litų vertės, peilis 20 litų vertės, žvakių nuo uodų bendros 10 litų vertės, vienkartiniai indai, tualetinis popierius, vienkartinės servetėlės 20 litų vertės, dėžutė kavai ir arbatai su turiniu 30 litų vertės, antklodė, užvalkalai, dvi pagalvės 50 litų vertės. Nurodė 630 litų turtinę žalą.

212014-10-11 A. K. protokolu-pareiškimu policijai, kad pastebėjo, jog įsibrauta į jam priklausančio namelio vidų ir pagrobti daiktai ( b.l. 2).

222014-10-11 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta esanti ( - ), Varėnos r., A. K. namelis, prie ežero ( - ). Namelio viduje rastas ir paimtas atsauktuvas ( b.l.8-16 ).

232014-10-15 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtas atsuktuvas, paimtas iš nukentėjusiojo A. K. namuko, įvykio vietos apžiūros metu. (b.l. 21-22).

242015-01-19 apžiūros protokolu apžiūrėta palapinė su priedais, paimta įtariamojo E. S. parodymų patikrinimo vietoje metu ( iš E. S. namų) – b.l. 39-40.

25Kaltinamojo veika tinkamai kvalifikuota pagal LR BK 178 str. 2 d. Kaltinamasis, įsibrovė į svetimą patalpą, laikiną statinį – namelį, skirtą žmonėms gyventi ir materialinėms vertybėms laikyti. Kaltinamasis nukentėjusiojo nepažįsta. Kaltinamasis neturėjo turto savininko leidimo ar sutikimo patekti į namelio vidų. Ar kaltinamasis nusprendė pagrobti svetimą turtą tik įsibrovęs į namelio vidų, ar anksčiau, neturi reikšmės nurodytos veikos kvalifikacijai. Kaltinamojo veiką apsprendžia jo veiksmų vieninga tyčia. Kaltinamasis į namelį įsibrovė ir pagrobė svetimą turtą. Pagal kaltinamojo aiškinimus jis nesiekė pagrobti svetimą turtą apibrėžto dydžio, konkrečius daiktus ir pan. Svetimo turto grobimas padarytas savanaudiškais tikslais yra turtinės naudos gavimas, t.y. įgyti neteisėtu būdu svetimą turtą. Kaltinamasis tyčia įsibrovė į patalpą savanaudiškais tikslais, pagrobė ir užvaldė nukentėjusiojo turtą. Kvalifikuojantis požymis – įsibrovimas į patalpą, kadangi kaltinamasis neturėjo teisės ir leidimo teisėtai patekti į patalpos vidų. Jo nusikalstama veika užbaigta, nes pagrobė svetimą turtą tokia apimtimi, kokia norėjo.

26Šiuo metu BK 190 str. 1 d. numato, kad šiame skyriuje numatytas turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, ir nedidelės vertės – kai jo vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumos (įstatymo Nr. XII-1481, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21142, redakcija).

27Nagrinėjamu atveju E. S. nurodytą veiką kvalifikuojantis požymis yra įsibrovimas į patalpą, todėl pagrobto turto vertės dydis reikšmės nusikalstamos veikos kvalifikavimui neturi.

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų Senato nutarime Nr.52 (2005-06-23) „Dėl praktikos vagystės ir plėšimo baudžiamosiose bylose“ išaiškinta, kad BK 178 straipsnyje numatyta nusikalstama veika kvalifikuojama pagal turto vertę, remiantis BK 190 straipsnyje pateiktu turto vertės išaiškinimu. BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyti vagystę kvalifikuojantys požymiai daro veiką pavojingesnę, todėl, esant bent vienam iš jų, net ir pagrobus mažesnės nei 1 MGL bei nedidelės vertės turtą, veika kvalifikuojama pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (išskyrus atvejį, kai pagrobiamas didelės vertės turtas).

29Kaltinamajam E. S. mažintina kaltinimo apimtis dėl pagrobtų daiktų kiekio. Byloje surinktais ir pateiktais įrodymai, ištirtais teisiamajame posėdyje neįrodyta, kad jis pagrobė šiuos daiktus: 50 litrų talpos dujų balioną-130 litų (37,65 eurų) vertės, tris meškeres ir dėžutę su žvejybos reikmenimis bendros - 210 litų (60,872 eurų) vertės, statulėlę su angeliuko atvaizdu-10 litų (2,89 eurų vertės), tris dantų šepetėlius bendros - 10 litų (2,89 eurų) vertės, lauko badmintono raketes su tinklu-60 litų (17,37 eurų) vertės, vieną palapinę – 40 Lt (11.58 eurų) vertės, peilį-20 litų (5,79 eurų,) vertės, žvakių nuo uodų bendros-10 litų (2,89 eurų) vertės, vienkartinių indų, tualetinio popieriaus, vienkartinių servetėlių bendros - 20 litų (5,79 eurų ) vertės, dėžutes kavai ir arbatai su turiniu bendros – 30 litų (8,68 eurų) vertės, antklodę, užvalkalų, dvi pagalves bendros – 50 litų (14,48 eurų) vertės.

30Kaltinamojo kaltė turi būti įrodyta. Esant abejonių, traktuojama kaltinamojo naudai – kaip neįrodyta jo kaltė. Nėra pagrindo abejoti kaltinamojo aiškinimu, kad tiek daiktų jis nepagrobė. Vis tik kaltinamasis nurodė, kur yra nukentėjusiajam priklausanti palapinė. Taigi užvaldė jis daugiau nukentėjusiojo turto ar ne, spręsti ir daryti išvadas, pagrindo nėra. Kol kaltė neįrodyta, asmuo laikomas nekaltu. Nepaneigtos aplinkybės, kad į namelio vidų galėjo patekti ir kiti asmenys, kad nukentėjusiojo turtas užvaldytas kitų asmenų.

31Dėl vagystės įsibraunant į P. B. patalpas

32Kaltinamasis E. S. kaltę pripažino pilnai ir parodė, kad 2014 m. gruodžio mėn. pradžioje, nuėjo į P. B. sodybą, kuri yra ( - ) kaime, tikslu ją apvogti. Iš namų pasiėmė metalinį strypą, kuriuo išdaužė namo langą ir pateko į namo vidų. Rado du nepilnus butelius degtinės, kuriuos išėmė ir padėjo ant sekcijos. Iš vidaus paėmė dvi poras sportinių batelių ir lagaminą. Tada nuėjo prie ūkinio pastato, atlupo lentą, pateko į patalpą, rado echolotą ir jį paėmė. Echolotą pametė kažkur B. sodyboje, nešdamasis kitus daiktus į namus. Strypą, kuriuo išdaužė stiklą kažkur paliko prie B. namo. Pagrobė daiktus savo reikmėms. Nukentėjusįjį pažįsta.Daiktus, kuriuos pavogė iš P. B., pateikė policijos pareigūnams.

33Savo parodymus įtariamasis E. S. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (b.l. 92-96).

342014-12-04 P. B. protokolu-pareiškimu policijai, kad buvo įsibrauta į jam priklausančias patalpas, pagrobti jo daiktai ir sugadintas jam priklausantis turtas ( b.l. 6).

352014-12-04 Įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta, P. B. sodyba, esanti ( - ), Varėnos r. (b.l. 28-32).

362014-12-05 daiktų pateikimo protokole nurodyta, kad E. S. pateikė žalios spalvos lagaminą, dvi poras batų. ( b.l. 39).

372014-12-05 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėti E. S. pateikti daiktai, lagaminas ir dvi poros batų (b.l. 40-42).

382014-12-23 daiktų pateikimo protokolu, iš kurio matyti, kad nukentėjusysis P. B. pateikė tyrimui žvejybinį echolotą „EAGLE“. (b.l. 43).

392014-12-23 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtas nukentėjusiojo pateiktas žvejybinis ECHOLOTAS. (b.l. 44-45).

40E. S. rašytiniu atviru prisipažinimu, kad įsibrovė į P. B. gyvenamąjį namą ir ūkio pastatą bei pagrobė svetimą turtą ( b.l. 55).

41Kaltinamasis, įsibrovė į svetimą patalpą savanaudiškais tikslais, siekdamas pagrobti nukentėjusiojo turtą neapibrėžto dydžio, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 str. 2 d. Kaltinamasis tyčia įsibrovė į patalpą savanaudiškais tikslais, pagrobė ir užvaldė nukentėjusiojo turtą. Kvalifikuojantis požymis – įsibrovimas į patalpą, kadangi kaltinamasis neturėjo teisės ir leidimo teisėtai patekti į patalpų vidų. Patalpos, į kurią pateko yra gyvenamasis namas ir ūkio statinys. Jo nusikalstama veika užbaigta, nes paėmė daiktus, kuriuos norėjo pagrobti ir jais disponavo savo nuožiūra.Kaltinamojo E. S. veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 178 str. 2 d.

42BK 63 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad nelaikoma, jog asmuo padarė kelias nuskalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Baudžiamajame kodekse tęstinės nusikalstamos veikos sąvokos išaiškinimo nėra, todėl šio įstatymo nuostata aiškinama, atskleidžiant tęstinės nusikalstamos veikos esmę, atkreipiant dėmesį į tuos kriterijus, pagal kuriuos įmanoma atskirti pavienę tęstinę nusikalstamą veiką nuo realios nusikalstamų veikų sutapties.

43Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija baudžiamojoje byloje Nr.2K-P-412/2007 nutartyje nurodė, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką tęstine nusikalstama veika laikoma tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios). Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs laiko atžvilgiu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko.

44Kasacinės instancijos teismas ne vieną kartą nutartyse yra nurodęs, kad vieningai tyčiai, jungiančiai atskirus nusikalstamus veiksmus, būdinga tai, kad pats kaltininkas savo veiksmus suvokia kaip vientisą nusikalstamą veiką ir darydamas pirmą veiksmą, jau turi susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl kito nusikalstamo veiksmo. Tais atvejais, kai tyčia padaryti kitą nusikalstamą veiką kyla jau po pirmosios veikos, šios veikos paprastai kvalifikuojamos kaip pakartotinės (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-181/2007, 2K-717/2007, 2K-605/2007, 2K-148/2010, Nr. 2K-7-109/2013 ir kt.).

45Kaltinamasis E. S. nenurodė, kad turėjo vieningą sumanymą – daryti vagystes. Kaltinamojo veika buvo atliekama ne pagal vieningą jo susiformavusį sumanymą, bet spontaniškai sugalvojus atlikti tokius veiksmus. Kaltinamasis nurodo, kad jeigu nebūtų apsvaigęs nuo alkoholio, tokių veikų nebūtų daręs. Jo veiksmai ir elgesys dėl padarytų nusikalstamų veikų (vagysčių) buvo atskiri. Tyčia padaryti kitą nusikalstamą veiką kilo jau po pirmos veikos padarymo.

46Neįrodyta, kad pagrobė du nepilnus butelius degtinės bendros 20 litų (5,79 eurų) vertės, tokia apimtimi ir mažintinas kaltinimas.

47Dėl P. B. nedidelės vertės turto sunaikinimo

48Kaltinamasis E. S. nurodo, kad 2014-12-03 įsibraudamas į P. B. namą, atsineštu metaliniu strypu išdaužė namo langą ir per jį pateko į namo vidų.

49Nukentėjusysis nurodo, kad kaltinamojo nurodytu laiku ir būdu buvo išdaužtas jam priklausančio namo lango dvigubo stiklo paketo langas, kurio matmenys : 1.80 cm x 200 cm. Lango vertė ir yra 500 Lt ( 144.81 eurų).

50Įrodymai apie lango sunaikinimą (išdaužant), nurodyti 2014-12-04 P. B. protokole-pareiškime policijai ( b.l. 6) ir 2014-12-04 įvykio vietos apžiūros protokole (b.l. 28-32).

51Kaltinamojo veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 187 str.3 d. (tas, kas sunaikino ar sugadino nedidelės vertės svetimą turtą, padarė baudžiamąjį nusižengimą).

52BK 190 str. 1 d. numato, kad šiame skyriuje numatytas turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, ir nedidelės vertės – kai jo vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumos (įstatymo Nr. XII-1481, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21142, redakcija).

53Kaltinamasis tyčiniu veikimu sugadino ir sunaikino nukentėjusios turto 144.81 eurų sumai. Kadangi byloje surinktais įrodymais nustatyta sunaikinto turto vertė viršija 3 MGL ( BK 190 str.), bet neviršija 5 MGL dydžio, tai veika atitinka baudžiamojo nusižengimo požymius.

54Bausmių skyrimo motyvai

55Kaltinamasis E. S. teistas penkis kartus už tyčinių nusikaltimų padarymą, šiuo metu atlieka terminuotą laisvės atėmimo bausmę pagal paskutinį 2014-07-08 nuosprendį.

56Kaltinamojo teistumams neišnykus ar jų nepanaikinus, vėl kaltinamas naujų apysunkių ir baudžiamojo nusižengimo padarymu. Kaltinamasis gydytojo psichiatro ir priklausomybių ligų kabinetų įskaitose neįrašytas ( b.l. 62), administracine tvarka baustas ( b.l. 65-67).

57BK 27 str. 1 d. numato, kad nusikaltimų recidyvas yra tada, kai asmuo, jau teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą, jeigu teistumas už jį neišnykęs ar nepanaikintas įstatymų nustatyta tvarka, vėl padaro vieną ar daugiau tyčinių nusikaltimų. E. S. yra nusikaltimų recidyvistas, nes atitinka nurodytas sąlygas.

58BK 56 str.1 d. numato, kad recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę. Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų (LR BK 54 str. 1 d.). Kaltinamajam E. S. bausmės tikslai bus pasiekti skiriant terminuotą laisvės atėmimą už nusikaltimus ir arešto bausmę už baudžiamąjį nusižengimą.

59Kaltinamojo E. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Kaltininkas nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti padarytas nusikalstamas veikas. Tai, kad neįrodytos aplinkybės dėl didesnio kiekio svetimo turto pagrobimo iš A. K. namelio, nelaikytina, kad kaltinamasis nėra nuoširdus savo aiškinimuose ar kaltę pripažįsta iš dalies. Nėra pagrindų ar aplinkybių netikėti kaltinamojo aiškinimais.

60Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Nėra jokių įrodymų, išskyrus kaltinamojo nuoširdų prisipažinimą, kad nusikalstamas veikas padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui. Kaltinamojo nuoširdus gailėjimąsis ir aplinkybių aiškinimas, negali būti laikomas ir vertinamas kaltinamojo nenaudai.

61Bausmės dydis nustatytinas pagal BK 61 straipsnio nuostatas. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę.

62BK 61 str.4 d. numato, kad jeigu kaltininkas savo noru prisipažino padaręs nusikaltimą, nuoširdžiai gailisi, aktyviai padėjo išaiškinti nusikaltimą ir nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, teismas skiria jam ne didesnę kaip straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatytos bausmės vidurkis laisvės atėmimo bausmę. Tokios sąlygos numatytos kaltinamojo E. S. atžvilgiu.

63BK 641 str. 1 d. numato, kad baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, taip pat kai baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatyta taisyklė taikoma tik tais atvejais, kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas.

64Šioje byloje susidarė tokia situacija, kad nebuvo atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas, kadangi kaltinamasis nepripažino pilnai kaltės pagal pareikštą kaltinime vieną nusikalstamos veikos epizodą (vagystė iš A. K. namelio), tačiau išnagrinėjus bylą daroma išvada, kad kaltinamasis pilnai pripažįsta kaltę pagal surinktus ir ištirtus įrodymus, nenustatytos aplinkybės, kad tokie įrodymai buvo ir perduodant bylą į teismą su kaltinamuoju aktu. Prokuroras kaltinimo dalies dėl A. K. kitų daiktų, kurių pagrobimo nepripažino kaltinamasis, neatsiėmė, motyvuodamas tuo, kad jeigu vienas daiktas buvo surastas pas kaltinamąjį, tai tikėtina, kad ir kitus daiktus pagrobė, o tik pasirinko gynybinę poziciją ir nepripažįsta pilnai kaltės.

65Kaltinamasis negali būti verčiamas ar iš jo kitaip reikalaujama pripažinti kaltę daugiau, negu jis pats tai nurodo ir pripažįsta. Pirma, įrodymų rinkimas ir ištyrimas turi atitikti baudžiamojo proceso kodekso nuostatas (BPK 20 str.). Antra, bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (BPK 7 str.). Trečia, teisingumas baudžiamosiose bylose vykdomas vadovaujantis principu, kad įstatymui ir teismui visi asmenys lygūs ( BPK 6 str.2 d.).

66Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas ( BPK 1 str.1 d.).

67Teisme daroma išvada, kad kaltinamajam E. S. skiriant bausmę, taikytinos BPK 64 1 str. nuostatos.

68Kaltinamajam kardomoji priemonė šioje byloje nepaskirta. Civiliniai ieškiniai nepareikšti.

69Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – palapinė su priedais grąžintina savininkui, o daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – atsuktuvas, sunaikintinas ( BPK 94 str.).

70Vadovaudamasis LR BPK 297 – 299 , 301- 305, 307- 308 str., teismas

Nutarė

71E. S. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus LR Baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje ir baudžiamąjį nusižengimą, numatytą LR Baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 3 dalyje ir skirti bausmes :

72pagal LR BK 178 str. 2 d. ( dėl vagystės, įsibraunant į A. K. namelį) ir skirti šešis (6) mėnesius terminuoto laisvės atėmimo;

73pagal LR BK 178 str. 2 d. ( dėl vagystės, įsibraunant į P. B. priklausančias patalpas) skirti vienerius (1) metus šešis (6) mėnesius terminuoto laisvės atėmimo;

74pagal LR BK 187 str.3 d. ( dėl P. B. nedidelės vertės turto sunaikinimo ir sugadinimo) skirti keturiasdešimt (40) parų arešto.

75Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 2 dalimis, 5 dalies 1, 2 p., paskirtas bausmes dėl vagystės iš P. B. priklausančių patalpų ir P. B. nedidelės vertės turto sunaikinimo ir sugadinimo, subendrinti bausmių apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę ir skirti subendrintą bausmę laisvės atėmimą vieneriems (1) metams šešiems (6) mėnesiams .

76Vadovaujantis LR Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, E. S. paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir prie griežtesnės bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, iš dalies pridedant švelnesnę bausmę, skirti subendrintą bausmę terminuotą laisvės atėmimą vieneriems (1) metams devyniems (9) mėnesiams.

77Taikant LR BK 641 str.1, 2 d., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti, kad E. S. paskirta bausmė terminuotas laisvės atėmimas vieneriems (1) metams dviems (2) mėnesiams.

78Vadovaujantis LR BK 64 str. 1, 3 d., subendrinti bausmes su 2014-07-08 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi, prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės iš dalies pridėti neatliktos bausmės dalį, paskiriant galutinę subedrintą bausmę terminuotą laisvės atėmimą vieneriems (1) metams aštuoniems (8) mėnesiams.

79Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

80Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo bausmės atlikimo pradžios pagal 2014-07-08 nuosprendį.

81Į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2014-06-15 iki 2014-06-16 (dvi dienas, pagal 2014-07-08 nuosprendį).

82Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – palapinę su tvirtinimo strypais, saugomą Alytaus AVPK Varėnos RPK (kvitas B, serija BBB, Nr.0064568), grąžinti savininkui A. K., gim. 1972-03-16.

83Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – atsuktuvą, saugomą Alytaus AVPK Varėnos RPK (kvitas B, serija BBB, Nr.0064546), sunaikinti, kaip menkavertį daiktą.

84Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo, o suimto nuteistojo per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo per Varėnos rajono apylinkės teismą .

Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. E. S., gim. ( - ), a.k. ( - ), leituvis, Lietuvos Respublikos... 3. pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, nevedęs,... 4. gyv. ( - ), teistas:... 5. 1. 2011-03-14 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str.2d.,... 6. 2. 2011-09-29 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str.2d., 187... 7. 3. 2012-01-23 Varėnos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str.2d., 22... 8. 1m.6 mėn. laisvės atėmimo;... 9. 4. 2013-12-03 Prienų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu nuteistas... 10. 5. 2014-07-08 Prienų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 22 str.1d., ir 178... 11. kaltinamas pagal LR BK 178 str.2 d. ( du nusikaltimai), 187 str.3 d.,... 12. Teismas išnagrinėjęs bylą... 13. E. S. pagrobė svetimą turtą, įsibraudamas į patalpą, o būtent :... 14. Taip pat jis, kad pagrobė svetimą turtą, įsibraudamas į patalpą, o... 15. Taip pat jis sunaikino svetimą turtą, nedidelės vertės, o būtent :... 16. Kaltinamojo kaltė įrodyta.... 17. Dėl vagystės iš A. K. priklausančio namelio ant ratų... 18. Kaltinimasis E. S. kaltę pripažino pilnai ir parodė, kad tikslaus laiko... 19. Tokius parodymus E. S. patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu(b.l.... 20. Nukentėjusysis A. K. parodė, kad kurį laiką nesilankė jam priklausančiame... 21. 2014-10-11 A. K. protokolu-pareiškimu policijai, kad pastebėjo, jog... 22. 2014-10-11 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo... 23. 2014-10-15 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtas... 24. 2015-01-19 apžiūros protokolu apžiūrėta palapinė su priedais, paimta... 25. Kaltinamojo veika tinkamai kvalifikuota pagal LR BK 178 str. 2 d. Kaltinamasis,... 26. Šiuo metu BK 190 str. 1 d. numato, kad šiame skyriuje numatytas turtas yra... 27. Nagrinėjamu atveju E. S. nurodytą veiką kvalifikuojantis požymis yra... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų Senato nutarime Nr.52 (2005-06-23)... 29. Kaltinamajam E. S. mažintina kaltinimo apimtis dėl pagrobtų daiktų kiekio.... 30. Kaltinamojo kaltė turi būti įrodyta. Esant abejonių, traktuojama... 31. Dėl vagystės įsibraunant į P. B. patalpas... 32. Kaltinamasis E. S. kaltę pripažino pilnai ir parodė, kad 2014 m. gruodžio... 33. Savo parodymus įtariamasis E. S. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu... 34. 2014-12-04 P. B. protokolu-pareiškimu policijai, kad buvo įsibrauta į jam... 35. 2014-12-04 Įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo... 36. 2014-12-05 daiktų pateikimo protokole nurodyta, kad E. S. pateikė žalios... 37. 2014-12-05 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėti E. S.... 38. 2014-12-23 daiktų pateikimo protokolu, iš kurio matyti, kad nukentėjusysis... 39. 2014-12-23 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtas... 40. E. S. rašytiniu atviru prisipažinimu, kad įsibrovė į P. B. gyvenamąjį... 41. Kaltinamasis, įsibrovė į svetimą patalpą savanaudiškais tikslais,... 42. BK 63 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad nelaikoma, jog asmuo padarė kelias... 43. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija... 44. Kasacinės instancijos teismas ne vieną kartą nutartyse yra nurodęs, kad... 45. Kaltinamasis E. S. nenurodė, kad turėjo vieningą sumanymą – daryti... 46. Neįrodyta, kad pagrobė du nepilnus butelius degtinės bendros 20 litų (5,79... 47. Dėl P. B. nedidelės vertės turto sunaikinimo... 48. Kaltinamasis E. S. nurodo, kad 2014-12-03 įsibraudamas į P. B. namą,... 49. Nukentėjusysis nurodo, kad kaltinamojo nurodytu laiku ir būdu buvo... 50. Įrodymai apie lango sunaikinimą (išdaužant), nurodyti 2014-12-04 P. B.... 51. Kaltinamojo veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 187 str.3 d. (tas, kas... 52. BK 190 str. 1 d. numato, kad šiame skyriuje numatytas turtas yra didelės... 53. Kaltinamasis tyčiniu veikimu sugadino ir sunaikino nukentėjusios turto 144.81... 54. Bausmių skyrimo motyvai... 55. Kaltinamasis E. S. teistas penkis kartus už tyčinių nusikaltimų padarymą,... 56. Kaltinamojo teistumams neišnykus ar jų nepanaikinus, vėl kaltinamas naujų... 57. BK 27 str. 1 d. numato, kad nusikaltimų recidyvas yra tada, kai asmuo, jau... 58. BK 56 str.1 d. numato, kad recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą... 59. Kaltinamojo E. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – kaltininkas... 60. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Nėra jokių... 61. Bausmės dydis nustatytinas pagal BK 61 straipsnio nuostatas. Teismas,... 62. BK 61 str.4 d. numato, kad jeigu kaltininkas savo noru prisipažino padaręs... 63. BK 641 str. 1 d. numato, kad baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto... 64. Šioje byloje susidarė tokia situacija, kad nebuvo atliekamas sutrumpintas... 65. Kaltinamasis negali būti verčiamas ar iš jo kitaip reikalaujama pripažinti... 66. Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei... 67. Teisme daroma išvada, kad kaltinamajam E. S. skiriant bausmę, taikytinos BPK... 68. Kaltinamajam kardomoji priemonė šioje byloje nepaskirta. Civiliniai... 69. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 70. Vadovaudamasis LR BPK 297 – 299 , 301- 305, 307- 308 str., teismas... 71. E. S. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus LR Baudžiamojo... 72. pagal LR BK 178 str. 2 d. ( dėl vagystės, įsibraunant į A. K. namelį) ir... 73. pagal LR BK 178 str. 2 d. ( dėl vagystės, įsibraunant į P. B.... 74. pagal LR BK 187 str.3 d. ( dėl P. B. nedidelės vertės turto sunaikinimo ir... 75. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 2 dalimis, 5 dalies 1, 2 p., paskirtas bausmes... 76. Vadovaujantis LR Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, E. S.... 77. Taikant LR BK 641 str.1, 2 d., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 78. Vadovaujantis LR BK 64 str. 1, 3 d., subendrinti bausmes su 2014-07-08... 79. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 80. Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo bausmės atlikimo pradžios pagal... 81. Į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo... 82. Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 83. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 84. Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per dvidešimt...