Byla 2K-181/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Prano Kuconio, Vytauto Piesliako ir pranešėjos Lidijos Liucijos Žilienės, sekretoriaujant D. Kučinskienei, dalyvaujant prokurorui A. Kuzminskui, gynėjui advokatui I. Kaganui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. O. kasacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2006 m. birželio 22 d. nuosprendžio, kuriuo V. O. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį (dėl R. Ž. turto vagystės) laisvės atėmimu vieneriems metams vienam mėnesiui, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (dėl T. Z. turto vagystės) laisvės atėmimu vieneriems metams vienam mėnesiui, pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį (dėl pasikėsinimo padaryti R. Ž. turto vagystę) laisvės atėmimu dešimčiai mėnesių. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos iš dalies sudedant ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams aštuoniems mėnesiams.

2Taip pat skundžiamas Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugpjūčio 29 d. nuosprendis, kuriuo nuteistojo V. O. apeliacinis skundas patenkintas iš dalies, Trakų rajono apylinkės teismo 2006 m. birželio 22 d. nuosprendis pakeistas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dešimties metų sukaktį“ 5 straipsniu, V. O. neatlikta laisvės atėmimo bausmės dalis sumažinta vienu šeštadaliu. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, nuteistojo gynėjo, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą tenkinti iš dalies, įskaityti į bausmės laiką sulaikymo nuo 2000 m. spalio 30 iki 31 d. laiką, paaiškinimus,

Nustatė

4V. O. nuteistas už tai, kad būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, o tai turėjo įtakos padarant šias nusikalstamas veikas:

52000 m. spalio 27 d., apie 21.00 val., Trakų r., Aukštadvaryje, ( - ), išdaužęs balkono durų stiklą, įsibrovė į R. Ž. priklausantį namą ir pagrobė įvairių daiktų ir maisto produktų, taip padarė nukentėjusiajam 1370 Lt turtinę žalą;

62000 m. spalio 27 d., apie 20.00 val., Trakų r., Aukštadvaryje, ( - ), išdaužęs balkono durų stiklą, įsibrovė į T. Z. priklausantį namą ir pagrobė įvairių daiktų, taip padarė nukentėjusiajam 1250 Lt turtinę žalą;

72000 m. spalio 29 d., apie 20.00 val., Trakų r., Aukštadvaryje, ( - ), su mažamečiu G. P. išdaužęs balkono durų stiklą, įsibrovė į R. Ž. priklausantį namą ir pasikėsino pagrobti nukentėjusiajam priklausančius daiktus 216 Lt sumai, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios.

8Kasaciniu skundu nuteistasis V. O. nepateikė konkrečių prašymų dėl teismų sprendimų ir nurodo, kad ikiteisminis tyrimas buvo vilkinamas – neaišku, dėl ko baudžiamosios bylos tyrimas buvo sustabdytas, o po to atnaujintas. Kasatoriaus nuomone, baudžiamasis procesas dėl pernelyg ilgo tyrimo turėjo būti nutrauktas. Iš anksto nebuvo pranešta, kokiu pagrindu atnaujinta baudžiamoji byla, nors nuo nusikaltimų padarymo praėjo penkeri metai.

9Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas neištaisė pirmosios instancijos teismo baudžiamojo įstatymo taikymo klaidų, nes BK 63 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad nelaikoma, jog asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką, be to, vagystės įvykdytos 2000 m., todėl turėjo būti kvalifikuojama pagal vieną straipsnį, kiekvienos veikos kvalifikavimas pagal atskirą straipsnį turėjo įtakos skiriant griežtesnę bausmę.

10Taip pat kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas neturėjo teisės remtis tuo, kad jis aštuonis kartus teistas, nes įstatymas turi grįžtamąją galią ir jo turėtų būti laikomasi. Jis pirmosios instancijos teismo nebuvo pripažintas recidyvistu, todėl apeliacinės instancijos teismo motyvai skiriant griežtesnę bausmę pagal BK 56 straipsnį yra nepagrįsti.

11Kasatoriaus nuomone, abiejų instancijų teismai nepagrįstai nepritaikė BK 62 straipsnio, nes nebėra barjero dėl turtinės žalos, nukentėjusysis R. Ž. prašė asmeniškai jo nenuteisti, taip pat yra jo 2000 m. spalio 29 d. atviras prisipažinimas dėl nusikaltimo, įvykdyto 2000 m. spalio 27 d.

12Taip pat kasatorius nurodo, kad teismai nepagrįstai neįskaitė į bausmės laiką atliktos bausmės nuo 2001 m. vasario 5 d. iki 2001 m. lapkričio 19 d. pagal 2001 m. vasario 5 d. nuosprendį, taip pat neįskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2000 m. spalio 29 d. iki spalio 31 d.

13Nuteistojo V. O. kasacinis skundas tenkintinas iš dalies, teismų sprendimai keistini dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo (BK 66 straipsnio) taikymo (BPK 369 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu).

14Dėl BK 178 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 1 dalies ir 178 straipsnio 2 dalies taikymo

15Baudžiamasis įstatymas V. O. padarytoms veikoms pritaikytas tinkamai. Kasatoriaus argumentas, kad veikos turi būti kvalifikuojamos kaip tęstinės (BK 63 straipsnio 10 d.) ir kad teismas pablogino jo padėtį atskirai kvalifikavęs nusikalstamas veikas ir paskyręs bausmes, nepagrįstas.

16Tęstinė nusikalstama veika – tai viena veika, kurią sudaro keli tapatūs veikos epizodai, nukreipti į vieningą objektą, ir kuriuos apima vieninga kaltininko tyčia. Tuomet padarytos nusikalstamos veikos epizodai laikomi nusikalstamos veikos sudėtinėmis dalimis, siekiant vieningo rezultato. Tokių aplinkybių V. O. padarytose nusikalstamose veikose nėra. Jis įsibrovė į skirtingų nukentėjusiųjų namus ir pavogė skirtingų nukentėjusiųjų įvairius daiktus. Jo parodymais, spalio 27–osios naktį įsibrovęs į nukentėjusiojo T. Z. namą, daiktus jis per kelis kartus išnešė ir padėjo už tvoros. Po to nuėjo į R. Ž. namą ir pagrobtus iš ten daiktus susinešė į tą pačią vietą. Taigi abi vagystės įsibraunant į gyvenamąją patalpą buvo baigtos. Pakartotinai sumanęs į R. Ž. gyvenamąjį namą V. O. įsibrovė spalio 29–osios naktį išėmęs lango stiklą ir pasikėsino pavogti ten buvusius įvairius daiktus. Taigi į svetimą turtą V. O. kėsinosi neturėdamas vieningos tyčios – apibrėžto siekiamo rezultato turto vertės ir konkretaus turto aspektu. Sumanymas padaryti kitą vagystę jam kilo po to, kai jau buvo padarytos baigtos vagystės, pakartotinai brovėsi į gyvenamąjį namą praėjus kuriam laikui.

17Pagal veikos padarymo metu galiojusį 1961 m. BK 271 straipsnį, jo veika būtų kvalifikuota pagal šio straipsnio 3 dalį, kurioje numatyta bausmė laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų su bauda ar be baudos.

18Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtino 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785, ir Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo (2002 m. spalio 29 d. Nr. IX-1162) 101 straipsnio 1 dalį, jeigu nusikalstama veika, padaryta iki 2003 m. gegužės 1 d., perkvalifikuojama pagal naująjį Baudžiamąjį kodeksą, skiriamos naujajame Baudžiamajame kodekse numatytos bausmės ir taikomos jų skyrimo taisyklės. Jeigu už pakartotines nusikalstamas veikas, padarytas iki 2003 m. gegužės 1 d., bausmė skiriama pagal naujojo Baudžiamojo kodekso 63 straipsnyje numatytas taisykles, galutinė bausmė negali būti griežtesnė už senojo Baudžiamojo kodekso straipsnio, numatančio atsakomybę už pakartotines veikas, sankcijoje numatytą maksimalią bausmę.

192000 m. BK 178 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki penkerių metų, taigi šis įstatymas yra švelnesnis ir galioja atgal.

20Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu V. O. už atskiras veikas paskirtos bausmės ir nustatyta subendrinta bausmė (dveji metai aštuoni mėnesiai laisvės atėmimo) yra mažesnė net už veikų padarymo metu galiojusio baudžiamojo įstatymo sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkį (penkeri metai), taigi BK 3 straipsnio reikalavimai nėra pažeisti ir nėra pabloginta nuteistojo padėtis.

21Dėl BK 56 ir 62 straipsnių taikymo

22Skundžiamu nuosprendžiu V. O. nuteistas už veikas, kurias padarė 2000 m. spalio 27 ir 29 d., turėdamas penkis neišnykusius teistumus už tyčinius savanaudiškus nusikaltimus – prieš tai 2000 m. gegužės 19 d. paleistas iš įkalinimo vietos atlikęs bausmę. Todėl ir pirmosios instancijos, ir apeliacinės instancijos teismų išvada dėl paskirtos laisvės atėmimo bausmės neprieštarauja BK 56 straipsnio 1 dalies nuostatai, pagal kurią asmeniui, teistam už tyčinio nusikaltimo padarymą ir turinčiam neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, nuteisiamam už dar bent vieną naują tyčinį nusikaltimą, paprastai skiriama laisvės atėmimo bausmė.

23Kasatoriaus argumentai dėl nepagrįsto BK 62 straipsnio nuostatų netaikymo taip pat atmestini. BK 62 straipsnio 1 dalies nuostatos gali būti taikomos, jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pats savo noru atvyko ar pranešė apie šią veiką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai gailisi, ir (ar) padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką ir visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą. Taikyti šio straipsnio 2 dalį teismas gali, kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta ir: 1) kaltininkas išlaiko asmenis, kurie serga sunkia liga ar yra neįgalūs ir nėra kam juos prižiūrėti, arba 2) kaltininkas išlaiko mažamečius vaikus, kurių dėl paskirtos įstatyme numatytos bausmės nebūtų kam prižiūrėti, arba 3) kaltininko kaip bendrininko vaidmuo darant nusikalstamą veiką buvo antraeilis, arba 4) veika nutrūko rengiantis padaryti nusikaltimą ar pasikėsinant daryti nusikalstamą veiką, arba 5) veika padaryta peržengiant būtinosios ginties ribas, arba 6) veika padaryta pažeidus nusikalstamą veiką padariusio asmens sulaikymo, būtinojo reikalingumo, profesinės pareigos arba teisėsaugos institucijų užduoties vykdymo, gamybinės ar ūkinės rizikos, mokslinio eksperimento teisėtumo sąlygas.

24Tokių aplinkybių byloje nėra, todėl, kad nenustatyta nė vienos jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, o tik sunkinanti atsakomybę aplinkybė, numatyta BK 60 straipsnio 9 punkte (atitinkamai 1961 m. BK 41 straipsnio 10 punkte), ir nėra byloje kitų BK 62 straipsniui taikyti reikalingų sąlygų. V. O. buvo sulaikytas įvykio vietoje kartu su mažamečiu G. P., pas jį rasti pavogti daiktai. Savo paaiškinime (2000 m. spalio 29 d.) jis pripažino tik šią veiką. Tik vėliau apklaustas kaip įtariamasis po kratos jo namuose V. O. prisipažino ir dėl spalio 27 d. padarytų vagysčių. Tokiomis aplinkybėmis nebuvo pagrindo tokį jo prisipažinimą pripažinti lengvinančia atsakomybę aplinkybe.

25Dėl BK 63 straipsnio 9 dalies taikymo

26Kasatorius nurodo, kad veikos, už kurias jis nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, padarytos iki priimant Trakų rajono apylinkės teismo 2001 m. vasario 5 d. nuosprendį, kuriuo jis buvo nuteistas pagal BK 271 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams ir šią bausmę atlikinėjo iki 2001 m. lapkričio 19 d., todėl teismas turėjo taikyti BK 63 straipsnio 9 dalį ir į paskirtos bausmės laiką įskaityti bausmės, atliktos pagal ankstesnį nuosprendį, laiką.

27Šio kasatoriaus prašymo teisėjų kolegija patenkinti negali, nes taip subendrinus bausmes būtų pabloginta nuteistojo padėtis. Pagal BK 63 straipsnio 9 dalį bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnįjį nuosprendį, gali būti įskaityta į bausmės laiką tik po to, kai paskiriama subendrinta bausmė. Trakų rajono apylinkės teismo 2001 m. vasario 5 d. nuosprendžiu V. O. pagal 1961 m. BK 271 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams ir šešiems mėnesiams buvo nuteistas už svetimo turto vagystę įsibraunant į negyvenamąją patalpą ir pakartotiną svetimo turto vagystę – tai veikos, už kurias buvo numatyta laisvės atėmimo bausmė iki šešerių metų, tačiau bausmės už kiekvieną iš padarytų veikų nebuvo paskirtos. Kasacinės instancijos teismas, nesant prokuroro skundo, negali paskirti bausmių, o to nepadarius, nėra įmanoma tiksliai įvykdyti BK 63 straipsnio reikalavimo – bausmes bendrinti už kiekvieną padarytą veiką. Be to, pagal ankstesnį teismo nuosprendį padarytos veikos vertintinos kaip nesunkus ir apysunkis nusikaltimai, o skundžiamu nuosprendžiu padarytos veikos – apysunkiai nusikaltimai (BK 11 straipsnio 3 ir 4 dalys). Tokiu atveju bausmės turėtų būti bendrinamos visiškai ar iš dalies jas sudedant, dėl to subendrinta bausmė turėtų būti griežtesnė negu skundžiamu nuosprendžiu paskirta bausmė. Paskirta šiuo nuosprendžiu už atskiras nusikalstamas veikas ir subendrinta bausmė apeliacinės instancijos teismo pripažinta teisinga, o kasacinės instancijos teismas dėl to neturi pagrindo daryti kitokią išvadą. Nesant galimybės subendrinti bausmes ir paskirti galutinę bausmę taip, kad nebūtų pabloginta nuteistojo V. O. padėtis, kasacinės instancijos teismas nuteistojo prašymo įskaityti ankstesniu nuosprendžiu paskirtą ir atliktą bausmę į paskirtos bausmės laiką negali.

28Kasatoriaus prašymas įskaityti į bausmės laiką jo laikino sulaikymo laiką, išbūtą nuo 2000 m. spalio 30 d. iki 2000 m. spalio 31 d., tenkintinas. Patikrintais baudžiamosios bylos duomenimis, V. O. buvo sulaikytas kaip įtariamasis nuo 2000 m. spalio 30 d. 1.45 val. iki spalio 31 d. 21.35 val., todėl šis laikas jam turi būti įskaitytas į paskirtos bausmės laiką (BK 66 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas priimdamas nuosprendį to nepadarė, o apeliacinės instancijos teismas šios teismo padarytos klaidos neištaisė, todėl abu teismų sprendimai keistini. Tuo aspektu taip pat keistina ir Trakų rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 26 d. nutartis, kuria, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 ir 9 dalimis, BPK 347, 361 ir 362 straipsnių tvarka priimtas sprendimas dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2006 m. birželio 22 d. nuosprendžio ir 2006 m. birželio 19 d. nuosprendžiu priimtų dėl V. O. vykdymo tvarkos, bausmės pradžios patikslinimo ir bausmės laiko įskaitymo.

29Dėl BPK 215 straipsnio taikymo

30Pagal BPK, įsigaliojusio nuo 2003 m. gegužės 1 d., 215 straipsnio 1 dalį, jei per šešis mėnesius po pirmosios įtariamojo apklausos ikiteisminis tyrimas nebaigiamas, įtariamasis, jo atstovas ar gynėjas gali paduoti skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo.

31Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtino 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785, ir Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo (2002 m. spalio 29 d. Nr. IX-1162) 30 straipsnį naujojo Baudžiamojo proceso kodekso 215 straipsnyje nurodyti proceso dalyviai tame straipsnyje nustatyta tvarka gali kreiptis dėl proceso nutraukimo praėjus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams po naujojo Baudžiamojo proceso kodekso įsigaliojimo.

32Bylos duomenimis, baudžiamojoje byloje, iškeltoje dėl V. O. 2000 m. spalio 27–29 d. padarytų nusikaltimų, parengtinis tyrimas sustabdytas, vadovaujantis senojo BPK 218 straipsnio 1 dalies 2 punktu (kaltinamasis serga), 2001 m. sausio 2 d. PK tardytojos nutarimu. Iki to laiko jis buvo apklaustas kaip įtariamasis ir atlikti visi kiti būtini parengtinio tyrimo veiksmai, išskyrus patraukimą kaltinamuoju.

33Pagal naujojo BPK nuostatas pranešimas apie įtarimą V. O. įteiktas ir teisės išaiškintos 2006 m. kovo 24 d., po to atlikti kiti ikiteisminio tyrimo veiksmai ir 2006 m. balandžio 13 d. paskelbta apie ikiteisminio tyrimo pabaigą, tačiau iki to laiko V. O. prašymo BPK 215 straipsnio tvarka nepateikė. Kaltinamasis aktas surašytas ir byla perduota teismui 2006 m. balandžio 21 d. Baudžiamojo proceso įstatymas nesuteikia teismui teisės nutraukti baudžiamąją bylą BPK 215 straipsnio numatytu pagrindu. Kasatoriaus argumentai dėl tyrimo eigos šioje byloje vertintini atsižvelgiant į tai, kad jis po to, kai buvo sustabdytas šioje byloje parengtinis tyrimas, buvo nuteistas Trakų rajono apylinkės teismo 2001 m. vasario 5 d. nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 271 straipsnio 2 dalį už vagystes, padarytas 2000 m. lapkričio 11 ir 19 d., laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams ir šią bausmę atlikinėjo iki 2001 m. lapkričio 19 d.; naują nusikaltimą (vagystę) padarė 2003 m. sausio 17 d. ir už tai nuteistas 2004 m. sausio 22 d. baudžiamuoju įsakymu ir paskirta bauda, kuri neįvykdyta, o 2005 m. sausio 20 d. vėl padarė vagystę įsibraunant į gyvenamąjį namą, dėl to buvo suimtas nuo 2006 m. kovo 22 d. ir nuteistas 2006 m. birželio 19 d. nuosprendžiu laisvės atėmimu vieneriems metams. Šie duomenys rodo, kad V. O. ir parengtinio tyrimo metu, ir vėliau sistemingai darė naujas nusikalstamas veikas, jas tiriant ir nagrinėjant buvo atliekami atitinkami procesiniai veiksmai, dėl kurių tam tikra dalimi buvo sutrikdyta ir proceso eiga nagrinėjamoje byloje. Atsižvelgiant į tai, kad jokių procesinių prievartos priemonių įtariamajam šioje byloje nebuvo taikoma, nėra pagrindo išvadai, kad tyrimo metu būtų buvę suvaržytos ar kitaip pažeistos V. O. asmens teisės.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6 punktu;

Nutarė

35Pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2006 m. birželio 22 d. nuosprendį, Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugpjūčio 29 d. nuosprendį ir Trakų rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 26 d. nutartį.

36Vadovaujantis BK 66 straipsniu, V. O. į laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką, išbūtą nuo 2000 m. spalio 30 d. iki 2000 m. spalio 31 d.

37Kitas teismų sprendimų dalis palikti nepakeistas.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Taip pat skundžiamas Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, nuteistojo gynėjo,... 4. V. O. nuteistas už tai, kad būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, o tai turėjo... 5. 2000 m. spalio 27 d., apie 21.00 val., Trakų r., Aukštadvaryje, ( - ),... 6. 2000 m. spalio 27 d., apie 20.00 val., Trakų r., Aukštadvaryje, ( - ),... 7. 2000 m. spalio 29 d., apie 20.00 val., Trakų r., Aukštadvaryje, ( - ), su... 8. Kasaciniu skundu nuteistasis V. O. nepateikė konkrečių prašymų dėl... 9. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas neištaisė... 10. Taip pat kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas neturėjo... 11. Kasatoriaus nuomone, abiejų instancijų teismai nepagrįstai nepritaikė BK 62... 12. Taip pat kasatorius nurodo, kad teismai nepagrįstai neįskaitė į bausmės... 13. Nuteistojo V. O. kasacinis skundas tenkintinas iš dalies, teismų sprendimai... 14. Dėl BK 178 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 1 dalies ir 178 straipsnio 2... 15. Baudžiamasis įstatymas V. O. padarytoms veikoms pritaikytas tinkamai.... 16. Tęstinė nusikalstama veika – tai viena veika, kurią sudaro keli tapatūs... 17. Pagal veikos padarymo metu galiojusį 1961 m. BK 271 straipsnį, jo veika... 18. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo... 19. 2000 m. BK 178 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta bausmė – laisvės... 20. Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu V. O. už atskiras veikas... 21. Dėl BK 56 ir 62 straipsnių taikymo... 22. Skundžiamu nuosprendžiu V. O. nuteistas už veikas, kurias padarė 2000 m.... 23. Kasatoriaus argumentai dėl nepagrįsto BK 62 straipsnio nuostatų netaikymo... 24. Tokių aplinkybių byloje nėra, todėl, kad nenustatyta nė vienos jo... 25. Dėl BK 63 straipsnio 9 dalies taikymo... 26. Kasatorius nurodo, kad veikos, už kurias jis nuteistas skundžiamu... 27. Šio kasatoriaus prašymo teisėjų kolegija patenkinti negali, nes taip... 28. Kasatoriaus prašymas įskaityti į bausmės laiką jo laikino sulaikymo... 29. Dėl BPK 215 straipsnio taikymo... 30. Pagal BPK, įsigaliojusio nuo 2003 m. gegužės 1 d., 215 straipsnio 1 dalį,... 31. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo... 32. Bylos duomenimis, baudžiamojoje byloje, iškeltoje dėl V. O. 2000 m. spalio... 33. Pagal naujojo BPK nuostatas pranešimas apie įtarimą V. O. įteiktas ir... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6... 35. Pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2006 m. birželio 22 d. nuosprendį,... 36. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, V. O. į laisvės atėmimo bausmės laiką... 37. Kitas teismų sprendimų dalis palikti nepakeistas....