Byla 2A-169-510/2013

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Buzelio (kolegijos pirmininkas), Ramūno Mitkaus (pranešėjas) ir Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo žemės ūkio bendrovės „Nabagėlis“ apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-483-825/2012 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui žemės ūkio bendrovei „Nabagėlis“, tretieji asmenys – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kėdainių rajono savivaldybės administracija, UAB „Hansa lizingas“, dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

2Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., b. l. 2–6), prašydamas įpareigoti atsakovą ŽŪB „Nabagėlis“ per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos vykdyti Inspekcijos 2010-03-05 reikalavimą Nr. (15.12)-2D-2242, t. y. pašalinti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai valstybinėje žemėje ( - ), pastatytą grūdų džiovyklą, kurią sudaro du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštai, ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys – įpareigoti Inspekciją išardyti savavališkai valstybinėje žemėje ( - ), pastatytą grūdų džiovyklą, kurią sudaro du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštai, ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės „Nabagėlis“. Ieškinyje nurodoma, kad Kauno apskrities viršininko administracija 2009-12-01 gavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono agentūros 2009-11-27 raštą Nr. KR 24-333 „Dėl galimai savavališkų statybų“, kuriuo informavo apie galimai savavališkai pastatytą ŽŪB „Nabagėlis“ grūdų džiovyklą ( - ). Stacionarios grūdų džiovyklos iki 15 m aukščio ir 40 kv. m ploto priskiriamos II grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Nesudėtingo statinio statyba neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekęs galios yra savavališka statinio statyba. Pagal šiuo metu galiojančias teisės aktų nuostatas grūdų džiovyklos statybai valstybinėje žemėje privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašytinį sutikimą parengti supaprastintą statybos projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir nutarties esmė

6Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimu (t. 1, b. l. 163–168) ieškinį tenkino. Teismas įpareigojo atsakovą per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos vykdyti ieškovo 2010 m. kovo 5 d. reikalavimą Nr. (15.12)-2D-2242, t. y. pašalinti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai valstybinėje žemėje ( - ), pastatytus grūdų džiovyklos sudedamąsias dalis, du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštus, ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys – įpareigoti ieškovą išardyti savavališkai valstybinėje žemėje ( - ), pastatytus grūdų džiovyklos sudedamąsias dalis, du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštus, ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo. Teismas priteisė iš atsakovo ieškovui 254,47 Lt bylinėjimosi išlaidas. Teismas taip pat priteisė iš atsakovo 139 Lt žyminį mokestį ir 41,90 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovas ieškovo pareigūnams nepateikė grūdų džiovyklos supaprastinto statinio projekto su rašytiniu savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo pritarimu. Atsakovas pažeidė Statybos įstatymo 3, 12 straipsnių ir statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ nuostatas. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį nesudėtingo statinio statyba neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekęs galios yra savavališka statinio statyba. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį, nesudėtingo statinio statyba neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekęs galios yra savavališka statinio statyba. Grūdų džiovyklos statybai valstybinėje žemėje privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašytinį sutikimą parengti supaprastintą Grūdų džiovyklos statybos projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą. 2012 m. sausio 13 d. ieškovui atlikus reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimą, buvo nustatyta, kad atsakovas neįvykdė Inspekcijos reikalavimo dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Teismas, atmesdamas atsakovo teiginius, kad ieškovo prašomi nugriauti statiniai nėra grūdų džiovykla, nurodė, kad pripažįstama, jog tai yra grūdų džiovyklos dalis pagal lizingo sutartį, liudytojų ir paties atsakovo atstovo paaiškinimus, kad išdžiovinti grūdai sandėliuojami į du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštus.

7III. Apeliacinio skundo argumentai

8Atsakovas ŽŪB „Nabagėlis“ apeliaciniu skundu (2 t., b. l. 1–3) prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

 1. apeliantas 2005-05-17 pirkimo–pardavimo sutartimi Nr. 050517 nusipirko iš UAB „Bjoras“ naują grūdų džiovyklą MEPU RCW300, kuri buvo sumontuota ir 2005 m. liepos 25 d. atliktų darbų priėmimo aktu perduota apeliantui. Jau daugiau kaip septynerius metus apeliantas naudojasi šiuo įrenginiu, jis yra būtinas apelianto veiklai, kadangi pagrindinė veiklos rūšis yra grūdinių javų auginimas;
 2. iš byloje esančios pirkimo–pardavimo sutarties Nr. LT076544/PPS su priedais matyti, kad UAB „Dotnuvos projektai“ 2008 m. liepos 10 d. pardavė, o UAB „Hanza lizingas“ nupirko du bokštinio grudų sandėlio įrengimus, pagamintus 2008 m. Už du bokštinio grūdų sandėlio įrengimus apeliantas sumokėjo 377 600 Lt. Bylos nagrinėjimo metu UAB „Dotnuvos projektai“ atstovas T. J. patvirtino, kad jo atstovaujama įmonė pardavė apeliantui grūdų sandėliavimui skirtus įrengimus, kad tie įrengimai nėra grūdų džiovykla;
 3. kaip matyti iš byloje esančių paties ieškovo pateiktų teismui savavališkos statybos akto Nr. SSA-100-100303-00056 ir statybos sustabdymo akto Nr. SSU-100-100303-00031, apie du 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštus tuose aktuose nekalbama – juose reikalaujama nugriauti UAB „Bjoras“ pastatytą grūdų džiovyklą;
 4. tai nėra vienas ir tas pats objektas, tačiau teismas savarankiškai išplečia ieškinio reikalavimus ir daro korekcijas, nurodydamas, kad du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštai yra grūdų džiovyklos sudedamoji dalis, siekdamas pagrįsti priimtą skundžiamą sprendimą;
 5. apeliantas nusipirko ir pardavėjų UAB „Bjoras“ bei UAB „Dotnuvos projektai“ pagalba sumontavo du atskirus įrengimus: pastato viduje esančią grūdų džiovyklą ir lauke šalia pastato esančius du bokštinio grūdų sandėlio įrengimus, kurių montavimui nereikalingas statybos leidimas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas įpareigoti apeliantą pašalinti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai valstybinėje žemėje pastatytą grūdų džiovyklą ( - ). sav., kurią sudaro du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštai, yra nepagrįstas, neteisėtas, todėl naikintinas;
 6. už du bokštinio grūdų sandėlio įrengimus apeliantas sumokėjo 377 600 Lt. Įrengimų nugriovimas padarytų nepataisomą žalą apeliantui.

9Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą (2 t., b. l. 13–19) prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais motyvais:

 1. prie 2010-03-03 savavališkos statybos akto Nr. SSA-100-100303-00056 yra pridėtos ginčo statinio nuotraukos, iš kurių akivaizdu, už kokį statinį Inspekcijos pareigūnai surašė savavališkos statybos aktą;
 2. apeliantas, tvirtindamas, kad „du bokštinio grūdų sandėlio įrengimai“, t. y. grūdų džiovyklos bokštai, negali būti vadinami „grūdų džiovykla“, kaip įvardinta savavališkos statybos akte, mėgina manipuliuoti ginčo statinio pavadinimo formuluote, tokiu būdu siekiant išvengti atsakomybės už savavališką statybą;
 3. 2010-03-03 atliekant patikrinimą vietoje, pats statytojas nurodė klaidingus duomenis, kad ginčo statinių įrengimo darbus rangos būdų įvykdė UAB „Bjoras“, bei pateikė 2005-07-25 perdavimo–priėmimo aktą Nr. 60 ir 2005-07-25 atliktų darbų priėmimo aktą Nr. 45 pasirašytus tarp ŽŪB „Nabagėlis“ ir UAB „Bjoras“. Apie 2008-07-10 pirkimo–pardavimo sutartį Nr. LT076544/PPS ir ginčo statinių įsigijimą iš UAB „Dotnuvos projektai“ ŽŪB „Nabagėlis“ Skyriaus pareigūnams nenurodė nei patikrinimo metu, nei po jo;
 4. 2008-07-10 lizingo sutarties Nr. LT076544 specialiosios sąlygos ir 2008-07-10 pirkimo–pardavimo sutartis Nr. LT076544/PPS, paneigianti paties atsakovo atsiliepime nurodytas aplinkybes ir patvirtinanti „dviejų bokštinio grūdų sandėlio įrengimų“ įsigijimą iš UAB „Dotnuvos projektai“, teismui ir kitiems proceso dalyviams buvo pateikti tik 2012-05-16 parengiamajame teismo posėdyje;
 5. atsakovas apeliaciniame skunde nurodo naujus argumentus, kurių nekėlė pirmosios instancijos teisme;
 6. apeliaciniame skunde nurodyti argumentai prieštarauja paties atsakovo rašytiniams paaiškinimams atsiliepime, kuriame atsakovas nurodo, kad iš UAB „Bjoras“ „nupirktos grūdų džiovyklos du bokštai buvo sumontuoti šalia bendrovei priklausančio pastato, kurį 1995 metais nusipirko iš ( - )ių autotransporto ŽŪB.
 7. pirmosios instancijos teisme atsakovai taip pat bandė suklaidinti teismą tvirtindami, kad ginčo grūdų džiovyklos bokštai yra ne ( - ). ŽŪB „Nabagėlis“ yra užvedęs kitą civilinę bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo į garažą (pastatą, prie kurio pastatyti ginčo grūdų džiovyklos bokštai) ir minėto pareiškimo aplinkybėms patvirtinti ŽŪB „Nabagėlis“ atliko garažo kadastrinius matavimus, kuriuose nurodytas garažo adresas ( - ). Tačiau aplinkybę, kad garažas ir prie jo pastatyti ginčo grūdų džiovyklos bokštai yra ( - )ių k. ribose, patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovas, teismui pateikdamas ( - )ių k. ribas patvirtinančią GIS žemėlapio ištrauką;
 8. nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad ginčo statinių statybai, kuriuos atsakovas vadina bokštinio grūdų sandėlio įrengimais, nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kadangi remiantis pirmiau minėtų teisės aktų nuostatomis tokio statinio statybai buvo privaloma rengti supaprastintą statybos projektą, gauti savivaldybės administracijos įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą ir valstybinės žemės patikėtinio rašytini sutikimą;
 9. nežinant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, išvados, kad sklypas skirtas gamybiniams pastatams, ir kad jokių neigiamų padarinių aplinkai padaryta nebuvo bei nepažeisti visuomenės interesai, yra nepagrįstos ir atmestinos;
 10. savavališkos statybos padarinių šalinimo nugriaunant statinius pasekmės atsakovui atsirado išimtinai dėl paties atsakovo kaltės ir nerūpestingumo.

10Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą (2 t., b. l. 8–10) prašė Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais motyvais:

 1. teismo proceso metu ŽŪB „Nabagėlis“ ne kartą nurodė, kad supranta, kokį statinį prašoma nugriauti, teigė, kad rūpinasi teisiškai įteisinti statinius, bet nė karto nepateikė šiuos teiginius pagrindžiančių dokumentų. Byloje pateiktas 2012 m. sausio 24 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-225 su nuotraukomis, iš kurių aiškiai matyti, apie kokius statinius kalbama nagrinėjamoje byloje;
 2. atsakovas statybos darbus atliko neturėdamas raštiško žemės valdytojo sutikimo, nebūdamas žemės naudotoju ir neturėdamas atitinkamų leidimų ir projektų, apskritai negalėjo atlikti statybos darbų.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių ir teisinių pagrindų.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono agentūra 2009-11-27 raštu Nr. KR 24-333 (1 t., b. l. 9) kreipėsi į Kauno apskrities viršininko administraciją, kuriuo pranešė apie ŽŪB „Nabagėlis“ galimai savavališkai pastatytą grūdų džiovyklą ( - ).

14Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atliko patikrinimą ir 2010-03-03 surašė savavališkos statybos aktą (1 t., b. l. 10–12), kuriame konstatavo, jog ŽŪB „Nabagėlis“ ( - ) savavališkai stato grūdų džiovyklą. Tą pačią dieną buvo surašytas statybos sustabdymo aktas (1 t., b. l. 17–18), kuriuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius pareikalavo tuoj pat sustabdyti bet kokius grūdų džiovyklos statybos darbus. 2010-03-05 Inspekcijos Kauno skyrius surašė reikalavimą (1 t., b. l. 19), kuriuo pareikalavo, kad ŽŪB „Nabagėlis“ ne vėliau kaip iki 2010-11-30 savo lėšomis pašalintų savavališkos statybos padarinius, tai yra išardytų savavališkai pastatytą grūdų džiovyklą. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis specialistas 2012-01-13 surašė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą (1 t., b. l. 21), kuriame konstatavo, kad reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdytas. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis specialistas 2012-01-24 surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą (1 t., b. l. 22), kuriame nurodyta, jog patikrinimo metu nustatyta, kad mechaninių dirbtuvių kieme pastatyti du 13 m aukščio ir 4 m skersmens grūdų džiovyklos bokštai.

15Kėdainių rajono apylinkės teismas skundžiamu 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimu įpareigojo atsakovą per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išardyti savavališkai valstybinėje žemėje ( - ), pastatytus grūdų džiovyklos sudedamąsias dalis, du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštus, ir sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys – įpareigoti ieškovą išardyti savavališkai valstybinėje žemėje ( - ), pastatytus grūdų džiovyklos sudedamąsias dalis, du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštus, ir sutvarkyti statybvietę, patirtas išlaidas išieškoti iš atsakovo.

16Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, kad už du bokštinio grūdų sandėlio įrengimus sumokėjo 377 600 Lt ir įrengimų nugriovimas padarytų nepataisomą žalą apeliantui. Apeliantas apeliaciniame skunde remiasi Statybos įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, numatančia, kad teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą.

17Šie apelianto argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą sprendimą.

18Šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. Dl-812 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ priedo 2 lentelės 10 punktu stacionarios grūdų džiovyklos, kurių aukštis ne didesnis kaip 15 m, o plotas ne didesnis kaip 40 kv. m, priskiriamos II grupės nesudėtingiems statiniams. Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punktas numato, kad nesudėtingo statinio statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais turi būti rengiamas supaprastintas statybos projektas. Šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. DI-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 32 punkte numatyta, kad atvejai, kada privaloma rengti atitinkamos rūšies statinio projektą ir gauti šiam projektui rašytinį pritarimą, pateikiami reglamento 6 priede. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 3.3 punktą, statant valstybinėje žemėje, privaloma gauti rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui. Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas) yra statybą leidžiantis dokumentas. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 50 punktą, statant suformuotoje ar nesuformuotoje valstybinėje žemėje, privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą, ar pan. dėl naudojimosi valstybine žeme teisės aktų nustatyta tvarka. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą teiginiu, jog pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą ginčo statinio statybai valstybinėje žemėje privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašytinį sutikimą parengti supaprastintą statybos projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą pagrįstai nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčo statinio statyba atitinka savavališkos statybos sąvoką (Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalis). Teisėjų kolegija taip pat sutinka su ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą teiginiu, jog teismas negalėjo leisti įteisinti savavališkos statybos (Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies punktas), nes atsakovas, neturėdamas valstybinės žemės patikėtinio sutikimo ar susitarimo dėl naudojimosi valstybine žeme, minėtoje teritorijoje neturi teisės įgyvendinti statytojo teisių. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad nors teismo proceso metu atsakovas teigė, kad rūpinasi teisiškai įteisinti statinius, bet nepateikė jokių šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų.

19Apeliantas apeliaciniame skunde teigė, kad savavališkos statybos akte ir statybos sustabdymo akte apie du 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštus nekalbama – juose reikalaujama nugriauti pastatytą grūdų džiovyklą. Apelianto teigimu, tai nėra vienas ir tas pats objektas. Šie apelianto teiginiai atmestini kaip prieštaraujantys byloje esantiems įrodymams. Prie 2010-03-03 savavališkos statybos akto yra pridėtos ginčo statinio nuotraukos (1 t., b. l. 13), dėl kurių buvo surašytas savavališkos statybos aktas. Šiose nuotraukose yra užfiksuoti tie patys grūdų džiovyklos bokštai. Be to, 2010-03-03 paaiškinime Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (1 t., b. l. 14) pats ŽŪB „Nabagėlis“ vadovas nurodė, jog šie bokštai reikalingi bendrovės gamybinei veiklai vykdyti. Iš šio pareiškimo turinio akivaizdu, jog ŽŪB „Nabagėlis“ vadovas suprato, dėl kokių statinių buvo surašyti savavališkos statybos aktas ir statybos sustabdymo aktas. Todėl negalima sutikti su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, jog du apie 13 metrų aukščio ir 4 metrų skersmens bokštai yra grūdų džiovyklos sudedamoji dalis, savarankiškai išplėtė ieškinio reikalavimus.

20Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija mano, kad apylinkės teismas bylą išsprendė teisingai. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadų, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–326 straipsniais,

Nutarė

22Apeliacinį skundą atmesti.

23Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir nutarties esmė... 6. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimu (t. 1, b.... 7. III. Apeliacinio skundo argumentai... 8. Atsakovas ŽŪB „Nabagėlis“ apeliaciniu skundu (2 t., b. l. 1–3) prašo... 9. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 10. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 14. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 15. Kėdainių rajono apylinkės teismas skundžiamu 2012 m. rugsėjo 19 d.... 16. Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, kad už du bokštinio grūdų sandėlio... 17. Šie apelianto argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą sprendimą.... 18. Šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27... 19. Apeliantas apeliaciniame skunde teigė, kad savavališkos statybos akte ir... 20. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija mano, kad apylinkės teismas... 21. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos... 22. Apeliacinį skundą atmesti.... 23. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. sprendimą palikti...