Byla e2-35018-566/2019
Dėl negrąžinto avanso, baudos priteisimo bei atlikto priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų I. M. ir D. L. ieškinį atsakovui UAB „Krestona“ dėl negrąžinto avanso, baudos priteisimo bei atlikto priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu nurodydami, jog ieškovai ir atsakovas 2018 m. rugpjūčio 24 d. sudarė preliminarią būsimo namo/turto pirkimo pardavimo sutartį. Sutartimi atsakovas įsipareigojo iki 2019 m. liepos 31 d. pats arba pasitelkęs trečiuosius asmeninis pagal sutarties sąlygas, projektinius dokumentus bei tesės aktų reikalavimus žemės sklype, unikalus Nr.( duomenys neskelbtini), pastatyti ( duomenys neskelbtini) kv.m. gyvenamąjį namą ir parduoti pastatytą namą su žemės sklypu ieškovams, o ieškovai nupirkti sutartyje nurodytą turtą už sutartą kainą. Ieškovai pagal sutartį, atsakovui sumokėjo dalį avanso t.y. 10500,00 Eur, likusios dalies nesumokėjo, kadangi atsakovas negavo statybą leidžiančio dokumento bei statybos nebuvo pradėtos. Nurodo, jog atsakovas atsisakė pasirašyti Sutarties pakeitimo dokumentus. Nurodo, jog atsakovas sutartu laiku neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, todėl 2019 m. gegužės 8 d. ieškovai atsakovui pateikė pretenziją, kurioje informavo, jog atsakovui nevykdant sutarties sąlygų ieškovai vienašališkai dėl atsakovo kaltės nutraukia Sutartį nuo 2019 m. gegužės 28 d. 2019 m. gegužės 30 d. ieškovai pranešimu pakartotinai informavo atsakovą dėl sutarties nutraukimo ir pareikalavo grąžinti sumokėtą avansą 10 500,00 Eur bei sumokėti 14 500,00 Eur baudą numatytą Sutartyje. 2019 m. rugsėjo 17 d. atsakovas pateikė pareiškimą apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Ieškovai prašo teismo priteisti iš atsakovo 10 500,00 Eur negrąžinto avanso, 14 500,00 Eur baudos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ir pripažinti atlikto priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą negaliojančiu.

3Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d., teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2018 m. rugpjūčio 24 d. ieškovai ir atsakovas sudarė preliminarią būsimo namo/turto pirkimo - pardavimo sutartį Nr. .( duomenys neskelbtini) (toliau – Sutartis). Sutartimi atsakovas įsipareigojo iki 2019 m. liepos 31 d. pats arba pasitelkęs trečiuosius asmeninis pagal Sutarties sąlygas, projektinius dokumentus bei tesės aktų reikalavimus žemės sklype, unikalus Nr. .( duomenys neskelbtini) gyvenamąjį namą ir parduoti pastatytą namą su žemės sklypu ieškovams, o ieškovai nupirkti Sutartyje nurodytą turtą už Sutartyje aptartą kainą. Remiantis minėta sutartimi, atsakovas turėjo pateikti ieškovui statybą leidžiančius dokumentus ir pradėti namo statybas iki 2019 m. sausio 15 d., o užbaigti darbus (– ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 31 d. (Sutarties 2.1. – 3.2 punktai). Sutartimi šalys susitarė, jog turto kaina yra 145 000,00 Eur, ieškovas po sutarties pasirašymo per 1 darbo dieną avansu sumoka 10 500,00 Eur sumą (Sutarties 2.1- 2.4 punktai) Sutarties 10.2.5. punkte šalys numatė, jog jeigu atsakovas ne dėl pirkėjo kaltės iki 2019 m. liepos 31 d. nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, raštu apie tai informavus atsakovą, Sutartis nutraukiama dėl atsakovo kaltės. Nutraukus sutartį dėl atsakovo kaltės atsakovas sumoka 10 proc. Sutarties 2. 1punkte nustatytos turto kainos baudą. Remiantis 2018 m. rugpjūčio 24 d. mokėjimo nurodymu ieškovai atsakovui pervedė 10 500,00 Eur avanso sumą. Atsakovas prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovai 2019 m. gegužės 8 d. pranešimu informavo atsakovą apie Sutarties nutraukimą dėl atsakovo kaltės. 2019 m. gegužės 30 d. ieškovai pranešimu pakartotinai informavo atsakovą dėl Sutarties nutraukimo ir pareikalavo grąžinti sumokėtą avansą 10 500,00 Eur bei sumokėti 14500,00 Eur baudą numatytą sutartyje. 2019 m. rugsėjo 17 d. atsakovas pateikė pareiškimą apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovais atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

7Vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.130 str. 1 d. nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 str. 1 d.). Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 str. įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t.y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t.y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t.y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010). Pažymėtina, kad nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą. Atsižvelgiant į tai, kita prievolės šalis turi būti tinkamai informuota apie įskaitymą, kad ji galėtų tinkamai pasinaudoti savo teisių gynybos priemonėmis. Taigi, pagal CK 6.131 str. 1 d. nuostatas įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau apie tokio veiksmo atlikimą būtina tinkamai pranešti kitai prievolės šaliai. Taip pat atliekant įskaitymą turi būti laikomasi CK 6.130 str. 1 d. nustatytų įskaitymo sąlygų.

8Nagrinėjamu atveju, visų CK 6.131 str. 1 d. nustatytų įskaitymo sąlygų nebuvo, todėl atsakovo prievolė negalėjo pasibaigti įskaitymu. Byloje nėra duomenų, jog ieškovas turi pareigą atsakovui, todėl įskaitymo sąlyga dėl prievolių šalių turėjimo vieną kitai abipusių teisių ir pareigų nenustatyta ir įskaitymas laikytinas nepagrįstu.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnį šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas pažeidė savo įsipareigojimą atlikti sutartyje numatytus darbus. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas atliko sutartyje numatytus darbus (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK, 6.38 straipsnio 1 dalimi, ieškovų naudai iš atsakovo priteistina 10 500,00 Eur sumokėto avanso.

10Ieškovai taip prašo priteisti iš atsakovo 14 500,00 Eur baudą. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). Sutarties 10.2.5. punktu šalys sutarė, jog ieškovui nutraukus sutartį dėl atsakovo kaltės, atsakovas sumoka baudą, lygią 10 proc. nuo visos sutartos sumos. Atsakovas tinkamai neįvykdė prievolės, todėl ieškovo reikalavimas dėl 14 500,00 Eur (145 000,00 x 10 proc.) baudos priteisimo laikytinas teisėtu bei pagrįstu, todėl tenkintinas (CK 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnis).

11Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 25 000,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. rugsėjo 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 676,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis bei 1452,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 2128,00 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

13Byloje iš viso patirta 3,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina 3,72 Eur suma (CPK 96 straipsnis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovams I. M., a. k. ( - ) ir D. L., a.k. ( - ) iš atsakovo UAB „Krestona“, j. a. k. 304142345, 10 500,00 Eur (dešimt tūkstančių penkis šimtus eurų 0 ct) negrąžinto avanso, 14 500,00 Eur (keturiolika tūkstančių penkis šimtus eurų 0 ct) baudos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 25 000,00 Eur (dvidešimt penkių tūkstančių eurų 0 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugsėjo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2128,00 Eur (du tūkstančius vieną šimtą dvidešimt aštuonis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Krestona“, j. a. k. 304142345, 3,72 Eur (tris eurus 72 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660. Dokumentus, patvirtinančius sumokėjimą, būtina pristatyti Vilniaus miesto apylinkės teismui (raštinei).

18Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio... 2. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu nurodydami, jog ieškovai ir... 3. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalyje... 4. Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d., teismas, priimdamas sprendimą už akių,... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2018 m. rugpjūčio 24 d. ieškovai ir... 7. Vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 8. Nagrinėjamu atveju, visų CK 6.131 str. 1 d. nustatytų įskaitymo sąlygų... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnį... 10. Ieškovai taip prašo priteisti iš atsakovo 14 500,00 Eur baudą. Netesybos... 11. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 12. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovo... 13. Byloje iš viso patirta 3,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 15. Ieškinį tenkinti.... 16. Priteisti ieškovams I. M., a. k. ( - ) ir D. L., a.k. ( - ) iš atsakovo UAB... 17. Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Krestona“, j. a. k. 304142345, 3,72... 18. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 19. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...